2014 ANALiZ BiRiM FiYATLARI
TOPRAK ANALiZLERi
Kodu
Pak:etin Adi
Ucreti
137
Standart Toprak Verimlilik Analizi
Paket 1
(Saturasyon, Tuz, pH, Kire<;,
Fosfor, Potasyum, Organik Madde)
48,00
138
Standart Toprak Verimlilik Analizi
Paket 2
(Saturasyon, Tuz, pH, Kire<;, F osfor,
Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum,
Organik Madde)
65,00
139
Toprak Verimlilik Analizi Paket 3
(Saturasyon, Tuz, pH, Kire<;, Fosfor,
Potasyum, Organik Madde, Demir, .
Mangan, <;inko, Bakir)
115,00
140
Toprak Verimlilik Analizi Paket 4
(Saturasyon, Tuz, pH, Kire<;, Fosfor,
Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum,
Organik Madde, Demir, Mangan, <;inko,
Bakir)
125,00
BiTKi ANALiZLERi
1s9
Standart Yaprak Analizi:
Toplam N. P. K. Ca. Mg. Fe. Mn. Zn. Cu
(Bu elementler d1~1nda yapdacak olan her
bir element analizi ic;in 20 TL iicret
ahnir.)
TOPRAK BOR
=60,00
70,00',
TOPRAK AZOT = 70,00
Download

2014 yılı Yaprak ve Toprak Analiz Laboratuvarı Analiz ücretlerini