Unutma, kanında hayat var !
Stj. Av. Serpil Fulya ÖZCAN
B
ilimsel araştırmalara göre kanser tarihi, farklı
isimlerle binlerce yıl öncesine dayanmaktadır.
20. yüzyıla gelindiğinde ise bilimsel gelişmeler
sayesinde kanser, tanı ve tedavisi artık netlik kazanmış yeni tedavi yol ve yöntemleri üzerinde çalışılan
bir hastalık halini almıştır.
Senelerce birçok insanda derin yaralar bırakan
kanser, kimilerini teğet geçerken kimilerini uzun,
acı dolu tedavilere, cerrahi müdahalelerin yanında
yasaklarla dolu yıllara mahkûm etmektedir. Tıp tarihinde üzerinde en çok araştırma yapılan hastalık
olarak kabul edilen kanser gün geçtikçe yeni türlerle
ortaya çıkmaktadır.
Kanser hastalığının oluşumu yalnızca bir etkene
bağlı gerçekleşmemektedir. Genetik yatkınlık, sigara
ve alkol gibi maddelerin kullanımı, düzensiz beslenme, spor yapmama kanser oluşumunda etkili
olabileceği gibi radyoaktif maddelerle dolu bir hayat
sürme gibi çevresel birçok faktör de kanserli oluşumuna neden olabilir. Tüm bu belirsizliklerin içinde
kanserden korunmanın yollarını insanlara anlatma
ve bilinçlendirme görevini yalnızca sağlık kuruluşları değil ayrıca bu amaçla kurulmuş sivil toplum
kuruluşları da üstlenmiştir. Düzenlenen seminerler
ve bilgilendirme amaçlı toplantılar ile insanların
kanser tanı ve tedavisi hakkında bilinçlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Bu sivil toplum kuruluşlarının öncelikli amaçları
özellikle hasta ve yakınlarının hastalık teşhisi konulması aşamasından başlayarak tedavi süresince yaşayacakları olumsuzlukları en aza indirmek, ihtiyaç
duyacakları desteği sağlamaktır. Lösemili Çocuklar
Vakfı (LÖSEV) bu yönde amaçlarla kurulmuş olup
bu yolda büyük başarılara imza atmış bir vakıftır.
LÖSEV, lösemili ve kan hastası olan çocukların
tedavisi sırasında oluşacak tüm ihtiyaçlarını karşılamak için 1998 yılında kurulmuş bir sivil toplum
kuruluşudur. Kuruluşundan bugüne birçok projeye
imza atmış LÖSEV, birçok lösemili çocuğu 2000
yılında hizmete giren LÖSANTE- Lösemili Çocuklar
118 Hukuk Gündemi | 2014/2
Hastanesinde tedavi etmiş ve halen hizmetlerine
de devam etmektedir. Kaynaklarını gönüllü üyelerin
bağışlarından ayrıca hasta ve yakınlarının yaptığı
ürünleri açılan standlarda satarak sağlayan vakıf,
ekonomik durumu tedaviyi sağlamaya yetmeyen
ailelere de büyük destekler sağlamaktadır.
Kanser hastalığının tedavisi sırasında hasta ve
yakınlarını en çok kemoterapi ilaçlarının bulunamaması ve hepsi yurtdışından tedarik edilen ilaçların
çok pahalı olması bir de kan veya trombosit gibi
aferez bağışçısı bulamamak üzmektedir. LÖSEV kan
ihtiyaçlarını kayıtlı kan bağışçıları aracılığıyla gidermeye çalışmaktadır. Kemoterapi tedavisi sırasında
kullanılan ilaçlar ise yurtdışından temin edildiği
için her eczanede olmayıp yüksek ücretlerle tedarik edilebilen, çoğu zaman bürokratik nedenlerle
bulunamayan ve hasta ve ailelerini kaygıya düşüren
ilaçların bulunması sırasında da LÖSEV hastalara
yardım etmektedir. Tedavisi beklenenden kısa süren
hastaların veya tedavi sırasında kaybedilen hasta
yakınlarının elinde kalan ilaçları LÖSEV’e ulaştırmaları
sonucunda bu ilaçlar ihtiyacı olan hastalara rapor
karşılığında verilebilmektedir. İlaç temini kemoterapi tedavisinin en kaygı verici yanı olabilmektedir
kimi zaman.
Aileler, özellikle şehir dışından Ankara’ya tedavi
için gelen ve kalacak yerleri olmadığı için konaklama
sıkıntısı çeken bir de ekonomik durumu tedaviyi karşılayamayacak olanlar büyük sıkıntılar yaşamaktadır.
LÖSEV’in hizmet verdiği Lösemili Çocuklar Köyü
(Haymana Yolu-İncek) şehir dışından gelen ailelere
konaklama imkânı sağlamakta, tedavi arasında hastalar tarafından sosyal tesisleri kullanılabilmektedir.
Lösemili Çocuklar Kenti ve Kemik İliği Doku Bankası LÖSEV’in yapım aşamasında olan yeni projeleridir. Vakıf son olarak Lösemili Çocuklar Kenti inşaatına
başlamış ve bunun için de büyük maddi kaynaklara
ihtiyaç duyulan kanser hastalığının tedavisi için sosyal projelerine bir yenisini daha eklemiştir. Başlanılan inşaatının bitimi sonrasında birçok hastaya
sağlayacağı ücretsiz tedavi imkânı ile umut ışığı
olacaktır. Vakıf, Lösemili Çocuklar Kenti ile yalnızca
kanser hastası çocuklara değil aynı zamanda kanser tanısı konulmuş yetişkinlere de hizmet vermeyi
amaçlamaktadır. LÖSEV ilk olarak kanser hastası
çocukların tedavisini amaç edinerek projelerine
başlamış olsa da kanser hastalığının görülme oranı
yetişkin bireylerde de çok fazladır ve vakıf bu bilinçle
yetişkin hastalara da yardım elini uzatmaktadır. Lösemili Çocuklar Kenti projesinin hayata geçirilmesinin
hızlanması açısından halen büyük bir bağış kampanyası düzenlemektedir ve toplumun her kesiminden
projeye destek vermesi beklenmektedir.
LÖSEV’in önderliğinde başlanılan ve çalışmalarına
devam edilen bir diğer proje ise kanser hastalığının
tedavisi sonucuna büyük etkileri olan kemik iliği
naklinin daha kolay gerçekleştirilmesi için Kemik
İliği Doku Bankasıdır. Kemik iliği nakli kanser hastalarının kemoterapi ile tam tedavilerinin sağlanamaması durumunda başvurulan fakat uygun dokunun
bulunması sırasında yapılan testlerin büyük meblağlar gerektirdiği bir yöntemdir. LÖSEV KİDbank
–Kemik İliği Doku Bankası- ile sosyal sorumluluk
projesi üstlenmiş ve üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği sağlayarak projeyi hayata geçirmeye
çalışmıştır. Birçok hasta için umut olan kemik iliği
nakli tedavide çok büyük başarılara getirmektedir
ancak gerçekleştirilmesi bir serveti gerektirmektedir.
LÖSEV’in KİDbank ile amaçladığı para söz konusu
olmadan tamamen ücretsiz şekilde bankanın oluşturulması ve gönüllü vericilerden ve hastalardan
testler için herhangi bir ücretin talep edilmemesidir.
LÖSEV’in gerek Lösemili Çocuklar Kenti inşaatı
gerekse KİDbank oluşturulması yönündeki projelerinin yanında mevcut hastanesi ve diğer hizmet
binalarında hasta ve yakınlarına sağladığı bir diğer
önemli hizmet ise hastalara olduğu kadar hasta
yakınlarına özellikle de hasta çocukların ebeveynlerine sağladığı psikolojik destektir. Tedavi süresince
hasta ve yakınları onları anlayacak ve bilgilendirecek
kimselerin olmamasının eksikliğini duymaktadır. İlk
teşhisten itibaren ne yapacaklarını bilemeyen aileler yol gösterecek kimseyi bulamadıkları takdirde
büyük kaygılar yaşarlar. Kanser tedavisinde hastanın
psikolojik durumunun tedavinin başarı oranını etkilediği yapılan birçok araştırmada ortaya konulmuştur.
Kanser hastasının moralinin yüksek olması, yakınları
ve ailesi tarafından hastalığı yeneceği konusunda
desteklenmesinin hastalığın yenilmesinde büyük
etkisi görülmektedir. LÖSEV tarafından destek gören
aile ve hastalar kanser hastalığı ile mücadelenin zor
olmadığını öğrenmektedir.
Kanser hastasının enfeksiyon riski nedeniyle toplumdan uzaklaşma zorunluluğu hasta çocukların
okuldan uzaklaşmasına veya toplum tarafından
ötekileştirilmesine neden olmaktadır. Bu durum
hastada derin travmalara neden olabilmektedir.
Okuldan ve arkadaşlarından uzaklaşmak zorunda
kalan hasta çocuk hem eğitiminden geri kalmakta
hemde gelişme çağında bilinçaltında derin yaralar
açılmaktadır. Vakıf hizmet sunduğu özel okullar ve
hastanelerde kanser tedavisi gören birçok çocuğu bir
araya getirmekte ve eğitimlerine önem vermektedir.
LÖSEV’in hizmetleri ve verdiği seminerler ile aileler
de lösemili çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğrenmekte ve endişeden uzak tedavi sürecini
atlatmaktadır.
Lösemi hastası çocukların geleceğimiz olduğu
bilincine sahip olarak hareket eden LÖSEV her aşamada toplumun tümünü her fırsatta onlara desteğe
çağırmaktadır. Löseminin bir gün herkesin bir yakını
ya da aile ferdinin başına gelebilecek olduğunu
anlatmakta ve maddi destekten çok kan ve ilik gibi
bilim insanları tarafından yapay oluşumu sağlanamayan ya da çoğaltılamayan bağışları yapmaktan
kaçınmamalarını vurgulamaktadır. LÖSEV, gönüllüsü
olanlara hasta miniklere umut ışığı olabilmeyi sağlamaktadır. Önemli olan lösemi hastası çocukların
görünmez kahramanları olmayı başarmaktır…
KAYNAKÇA
www.losev.org.tr
http://kanindahayatvar.blogspot.com.tr/?m=1
Download

Unutma, kanında hayat var !