BACADER e-bülten
MART 2014
011
5. OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI..
BACADER- Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği Yönetim Kurulunun 5. Olağan Genel Kurulu 02 Mart 2012 tarihinde
Altunizade Volley Otel’de gerçekleştirdi. Divan Başkanlığına Ali DUMANLI, Sayman Üyeliğe Sudi YILDIRIM ve Katip Üyeliğe
Ergün AKIN’ın seçildiği Genel Kurulda Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve
ibralarının ardından diğer maddeler görüşüldü. 5. Olağan Genel Kurul’un yönetim organlarının seçiminde ise BACADER
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Atilla GEDİK seçildi.
Genel Kurul toplantısının ardından Atilla GEDİK yaptığı açıklama ile Genel Kurula katılan tüm üyelere teşekkür ederek, yeni
dönemde tüm üyelerimizi kucaklamamız gerektiğini, sektöre katkı koyacak faaliyetlerde bulunacaklarını ve bu dönemi en
verimli şekilde geçirmek üzere tüm Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin sorumluğu alacaklarını söyleyerek tüm
üyelerden de her türlü desteği beklediklerini ifade etti.
BACADER 6. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekilde oluşmuştur:
1. Atilla GEDİK
- Yön. Kur. Başk.
4. Nail EFE
- Üye
2. Barış SAY
- Yön. Kur. Başk. Yard.
5. Ergün AKIN - Üye
3. E.Şenol GÖK
- Muhasip Üye
Mehmet Akif Mah. Elalmış Cad. Reyhan Sok. No:20/3 Ümraniye – İSTANBUL
Web : www.bacader.org
Tel : (0216) 314 14 92 Fax : (0216) 314 14 93
E-posta: [email protected]
ÇALIŞTAY YAPILDI…
01 Mart 2014 tarihinde İstanbul VOLLEY Hotel'de Çalıştay
yapıldı.
Yapılan
faaliyetlerinin
Çalıştay’da
planlanması
BACADER'in
ve
stratejik
2014
yılı
yapılanması
hakkındaki görüşler bildirildi.
Çalıştay'da
Teknik
Komisyon,
İletişim
ve
Tanıtma
Komisyonu, Gelir Getirici Faaliyet Araştırma Komisyonu ve
Piyasa Denetim Gözetim Komisyonları oluşturuldu.
Oluşturulan komisyonların üyelerinin seçimi yapıldı ve
çalışma programları belirlendi.
BACACI SEVİYE 3 VE BACACI SEVİYE 4 EĞİTİMLERİ
İSTANBUL’DA YAPILDI…
Baca firmalarının ihtiyacı olan BACACI Seviye 3 ve BACACI
Seviye 4 Eğitimleri İstanbul BACADER Ofis'te tamamlandı.
BACADER Eğitim Sorumlusu Erkin ÇETİN tarafından verilen
ve 03 Mart 2014 tarihinde başlayan eğitime Sakarya,
Düzce ve İstanbul firmaları ilgi gösterdiler. Eğitim
sonrasında 10 kişi Seviye 4, 11 kişi de Seviye 3 Başarı
Belgesi almaya hak kazandılar.
Eğitimde hem teorik hem de pratik bilgiler aktarılırken
eğitimler
saha uygulamaları ile
desteklendi.
Sahada
yapılmış
de pratik olarak
montajlar
yerinde
incelenirken aynı zamanda da baca montajı yapıldı.
Bununla birlikte montajı biten bir bacada kontrol,
denetim ve test alma işlemleri uygulamalı olarak yapıldı.
Mehmet Akif Mah. Elalmış Cad. Reyhan Sok. No:20/3 Ümraniye – İSTANBUL
Web : www.bacader.org
Tel : (0216) 314 14 92 Fax : (0216) 314 14 93
E-posta: [email protected]
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLANTISINA KATILDIK..
06 Mart 2014 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından, bakanlık binasında düzenlenen Karbonmonoksit
Gazı Zehirlenmeleri konulu toplantıya davet edildik.
Toplantıda özellikle kış aylarında bilgisizlik, yanlış kullanım
ve
ihmal
yüzünden
yaşanan
soba,
şofben,
baca
zehirlenmelerinin tehlikeli boyutlara ulaştığı ve buna bağlı
üzücü olayların meydana geldiği belirtildi.
Soba, şofben, kombi ve bacadan sızan karbonmonoksit
zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlerin de tartışıldığı
ve mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ile yaptırımların
belirlenmesine yönelik konunun ilgili taraflarınca detaylı
olarak ele alındığı toplantıda Derneğimizi Genel Koordinatör
Sayın Muammer AKGÜN temsil ettiler.
MYK SINAVI YAPILDI…
Mart ayında GAZMER işbirliği ile MYK Bacacı Seviye 3 ve
Seviye 4 sınavları yapıldı.
Öğleden önce yapılan teorik sınava katılan bacacılar,
öğleden sonra da uygulama sınavına tabi tutuldular.
Teorik sınavdan başarılı olan bacacılar, uygulama sınavına
alındılar. Uygulama sınavında yatay ve dikey baca montajı
yaparak başarılı olan baca sektörü çalışanları MYK BACACI
Belgesi almaya hak kazandılar.
Mehmet Akif Mah. Elalmış Cad. Reyhan Sok. No:20/3 Ümraniye – İSTANBUL
Web : www.bacader.org
Tel : (0216) 314 14 92 Fax : (0216) 314 14 93
E-posta: [email protected]
TTMD OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDIK..
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği-TTMD Olağan Genel
Kurulu 15 Mart 2014 tarihinde yapıldı.
Ankara Plaza Otel’de gerçekleştirilen Genel Kurul
Toplantısı’nda Derneğimizi Yönetim Kurulu üyelerimizden
Sayın Nail EFE temsil ettiler.
İSTANBUL BACACI SEVİYE 3 VE BACACI SEVİYE 4
EĞİTİMLERİ YAPILDI…
Mart ayında ikinci defa BACACI Seviye 3 ve BACACI Seviye
4 Eğitimleri yapıldı. İstanbul BACADER Ofis'te tamamlanan
eğitim yine BACADER Eğitim Sorumlusu Erkin ÇETİN
tarafından verildi. 17 Mart 2014 tarihinde başlayan
eğitime İstanbul firmaları katıldılar.
Hem teorik hem de pratik bilgiler aktarılırılan eğitim saha
uygulamaları ile de desteklendi.
MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2014 FUARI’NI
ZİYARET ETTİK...
18-21 Mart 2014 tarihleri arasında İtalya’nın Milano
şehrinde gerçekleştirilen Mostra Convegno Expocomfort
2014 Fuarı’na Tubest Baca’nın davetlisi olarak katıldık.
Fuara
Derneğimiz
adına Genel
Koordinatör Sayın
Muammer AKGÜN katılmışlardır.
Mehmet Akif Mah. Elalmış Cad. Reyhan Sok. No:20/3 Ümraniye – İSTANBUL
Web : www.bacader.org
Tel : (0216) 314 14 92 Fax : (0216) 314 14 93
E-posta: [email protected]
TOBB ÇALIŞTAYI’NA KATILDIK…
25 Mart 2014 tarihinde TOBB ve AB Komisyonu Teknik
Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliğinde
düzenlenen “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel
Programı” konu başlıklı çalıştaya katıldık.
Bölgesel
Rekabet
konusunda
Edebilirlik
teknik
Operasyonel Programı
kapasitenin
geliştirilmesi
ve
farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen çalıştayda
Derneğimizi Genel Koordinatör Sayın Muammer AKGÜN
temsil ettiler.
Çalıştayda, Program hakkında genel bilgilere, çeşitli
Avrupa ülkelerinden örneklere, program başlığı altında
Türkiye’de
uygulanan
projelere,
projelerin
iyi
uygulamalarına ve ekonomik yönlerine değinildi.
İSİB DAVETİNE KATILDIK..
27 Mart’ta İSİB tarafından organize edilen yemek
davetine katıldı. ASHRAE Members Council tarafından
ASHRAE Turkish Chapter kurulması nedeniyle ASHRAE
Başkanı Prof. Dr. William BAHNFLETH ve ASHRAE Bölge
Direktörü
Ashok
VIRMANI’nin
Türkiye’yi
ziyaretleri
sırasında İSİB tarafından Cemile Sultan Korusu’nda bir
akşam yemeği verildi.
İSİB’in daveti üzerine katıldığımız yemekte Derneğimizi
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atilla GEDİK, Muhasip Üye
Sayın Şenol GÖK ve Genel Koordinatör Sayın Muammer
AKGÜN temsil ettiler.
Mehmet Akif Mah. Elalmış Cad. Reyhan Sok. No:20/3 Ümraniye – İSTANBUL
Web : www.bacader.org
Tel : (0216) 314 14 92 Fax : (0216) 314 14 93
E-posta: [email protected]
GAZDAŞ ZİYARETİ…
27 Mart’ta BACADER Genel Koordinatörü Muammer
AKGÜN ve Eğitim Sorumlusu Erkin ÇETİN, GAZDAŞ Trakya
Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Sanayi Dönüşümden
Sorumlu Yönetici Gökhan HOŞ’u makamında ziyaret
ettiler.
Ziyarette Trakya bölgesindeki baca ve periyodik kontrol
çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca, Derneğimizden eğitim alan baca firmalarına da
ziyarette bulunuldu.
MART AYIN İÇERİNDE İKİNCİ MYK SINAVI YAPILDI…
28 Mart tarihinde GAZMER işbirliği ile MYK Bacacı Seviye
3 ve Seviye 4 sınavları yapıldı.
Öğleden önce yapılan teorik sınava katılan baca sektörü
çalışanları, öğleden sonra da uygulama sınavına tabi
tutuldular.
Teorik sınavdan başarılı olan bacacılar, uygulama sınavına
alındılar. Uygulama sınavında yatay ve dikey baca montajı
yaparak başarılı olan baca sektörü çalışanları MYK BACACI
Belgesi almaya hak kazandılar.
Mehmet Akif Mah. Elalmış Cad. Reyhan Sok. No:20/3 Ümraniye – İSTANBUL
Web : www.bacader.org
Tel : (0216) 314 14 92 Fax : (0216) 314 14 93
E-posta: [email protected]
Download

3. Bacader e-bülten [Mart 2014]