GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
%
LE YO
İ İ LI
ES IR
C Z 2
N A 0
H
11
VE İ
Ü S 5
G E 1
İ OJ 2 2
ŞT R 3
D I P - 04
LT N -K LA 7
LI P 1
N İŞ 55
A
M EB 706
IŞ
N SG 34
A
D KO 05
İ
I
R İL m
LA NT i.co
N
A RA ler
A
ZM G nek
U
L MA ior
SE L n
K A la
Ü K p
R E is
B T w.
ES w
D w
0
10
GİRİŞİMCİ ADI-SOYADI : ABDULSAMET AĞIRMAN
İŞ FİKRİ
:PASTANECİLİK HİZMETLERİ VE PASTANE ÜRÜNLERİ
İMALATI VE SATIŞI
İŞLETMENİN ADI : ABDULSAMET AĞIRMAN – XXXXXXXXXXXXXX
U
R
Z
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
%
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
0
10
LE YO
İ İ LI
ES IR
C Z 2
N A 0
H
11
VE İ
Ü S 5
G E 1
İ OJ 2 2
ŞT R 3
D I P - 04
LT N -K LA 7
LI P 1
N İŞ 55
A
M EB 706
IŞ
N SG 34
A
D KO 05
İ
I
R İL m
LA NT i.co
N
A RA ler
A
ZM G nek
U
L MA ior
SE L n
K A la
Ü K p
R E is
B T w.
ES w
D w
Türkiye, dünyadaki pastane ürünleri tüketiminde kişi başına yılda 140 kg ile lider konumda
bulunuyor. Ayrıca Türkiye, sadece bu sektörde yıllık 6 milyon dolara varan bir ticaret hacmine sahip .
75 milyona yakın
nüfusuyla ve yıllık yüzde 10'luk büyüme oranıyla yaklaşık 21 bin
pastanecinin(pastanenin) bulunduğu Türkiye, çevre ülkelerdeki 300 milyondan fazla insanın da bu
sektörle ilgili ihtiyaçlarına cevap veriyor. “Türkiye bu konuda dünya birincisi rekorlar kitabına bile
girdi. Pastane pazarının 2006`da 194,2 milyar dolar olduğunu, 2007`ye bakıldığında sektörün yüzde
2.5 büyümüş ve pazar 2011`de ise 256 milyar dolar sınırlarında bir Pazar hacmine sahip ülkemizde
yıllık 167 milyar kilo pastane ürünleri üretimi yapılmakta . Avrupa`da ise günde 125 milyon ton
pasta vb. pastan tatlısı (turtalarda dahil)satılıyor.
Türkiye`de ise pastanecilik sektörü, hızla dondurulmuş ve paketlenmiş gıda sektörüne yönelmekte
ve ard arda bayiliklerin verildiği bayi sistemleri ile çalışmakta. Artık insanlar sağlık ve zindelik veren,
organik ürünlere yönelmekte daha küçük paketlerde satılan unlu mamullere ilgi göstermektedir.
Sektörde Türkiye yüzde 145 büyüme gösterdi. 2006`dan bu yana Türkiye hem üretim, hem de
tüketimde dünya şampiyonu oldu. Kişi başına 89.5 tatlı ve pasta tükettiğimiz için rekorlar kitabına
geçtik ve pastane tatlıları konusunda 20 milyar YTL`lik pazarımız var.
2010 TUİK verilerine göre Baykan 28.195 kişi ile Siirt ilinin en yoğun nüfusun olduğu en
gelişmiş 2. ilçesidir. Baykan ilçesi ve bu ilçeye bağlı köylerdeki(45 köy) toplam nüfus 28.195
olarak sayılmıştır ilçe merkezi nüfusu TUİK 2010 verilerine göre 12.533 kişidir
tahminlerimize göre
Baykan ilçesi düzeyinde
tahminlerimize göre yıllık pastanecilik
ürünleri satışından elde edilen ciro yaklaşık 2 milyon TL (KDV dahil)civarında. Bizim
hedeflediğimiz Pazar payımız ilk yıl için %11,45 ikinci yıl için%12,23
üçüncü yıl için
%15 tir.(tahmini yıllık satış tablosu baz alınmıştır.)
U
R
Z
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
%
LE YO
İ İ LI
ES IR
C Z 2
N A 0
H
11
VE İ
Ü S 5
G E 1
İ OJ 2 2
ŞT R 3
D I P - 04
LT N -K LA 7
LI P 1
N İŞ 55
A
M EB 706
IŞ
N SG 34
A
D KO 05
İ
I
R İL m
LA NT i.co
N
A RA ler
A
ZM G nek
U
L MA ior
SE L n
K A la
Ü K p
R E is
B T w.
ES w
D w
0
10
6.5KâraGeçiş Noktası
Poğaça (adet) Üretimi için Başa Baş Noktası
Poğaça (adet) Standart Adet Ücreti:0.50 TL günde 584 adet Poğaça satılacağı baz alınırsa
0,50*584=292
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyeti: 53.910 TL
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Değişken Maliyeti:84.689TL
Poğaça (adet) Birim Değişken Maliyeti: 84.689 /292=290
Başa Baş Noktası=53.910 /292-290= 26.955Poğaça (adet)
Poğaça (adet)için Yıllık Başa Baş Noktası =26.955Poğaça (adet)
Hedef Kar noktası:
Poğaça
(adet) Standart Adet Ücreti:0.50 TL günde 584 adet Poğaça satılacağı baz alınırsa
0,50*584=292
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyet:53.910TL
ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Poğaça (adet)üretimi için Hedeflenen Kar: 87.890TL
U
R
Poğaça (adet)Birim Değişken Maliyeti = 84.689 /292=290
Z
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
3
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Hedef Kar Noktası: 87.890+53.910 /292-290=70.900 Poğaça (adet)
Poğaça (adet)için yıllık hedeflenen kar noktası 70.900 Poğaça (adet)
%
LE YO
İ İ LI
ES IR
C Z 2
N A 0
H
11
VE İ
Ü S 5
G E 1
İ OJ 2 2
ŞT R 3
D I P - 04
LT N -K LA 7
LI P 1
N İŞ 55
A
M EB 706
IŞ
N SG 34
A
D KO 05
İ
I
R İL m
LA NT i.co
N
A RA ler
A
ZM G nek
U
L MA ior
SE L n
K A la
Ü K p
R E is
B T w.
ES w
D w
0
10
Çörek (adet) Üretimi için Başa Baş Noktası
Çörek (adet) Standart Adet Ücreti:0.50 TL günde 584 adet Çörek satılacağı baz alınırsa
0,50*584=292
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyeti: 53.910 TL
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Değişken Maliyeti:84.689TL
Çörek (adet) Birim Değişken Maliyeti: 84.689 /292=290
Başa Baş Noktası=53.910 /292-290= 26.955 Çörek (adet)
Çörek (adet)için Yıllık Başa Baş Noktası =26.955 Çörek (adet)
Hedef Kar noktası:
Çörek
(adet) Standart Adet Ücreti:0.50 TL günde 584 adet Çörek satılacağı baz alınırsa
0,50*584=292
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyet:53.910TL
ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Çörek (adet)üretimi için Hedeflenen Kar: 41.290TL
Çörek (adet)Birim Değişken Maliyeti = 84.689 /292=290
U
R
Z
Hedef Kar Noktası: 41.290+53.910 /292-290=47.600Çörek (adet)
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Çörek (adet)için yıllık hedeflenen kar noktası 47.600 Çörek (adet)
Yaş Pasta (adet) Üretimi için Başa Baş Noktası
%
0
10
Yaş Pasta Standart Adet Ücreti:15 TL günde 20 adet Yaş Pasta satılacağı baz alınırsa
LE YO
İ İ LI
ES IR
C Z 2
N A 0
H
11
VE İ
Ü S 5
G E 1
İ OJ 2 2
ŞT R 3
D I P - 04
LT N -K LA 7
LI P 1
N İŞ 55
A
M EB 706
IŞ
N SG 34
A
D KO 05
İ
I
R İL m
LA NT i.co
N
A RA ler
A
ZM G nek
U
L MA ior
SE L n
K A la
Ü K p
R E is
B T w.
ES w
D w
10*20=300 TL
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyeti: 53.910 TL
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Değişken Maliyeti:84.689TL
Yaş Pasta Birim Değişken Maliyeti: 84.689 /300=282
Başa Baş Noktası=53.910 /300-282= 2.995 Yaş Pasta
Yaş Pasta için Yıllık Başa Baş Noktası =2.995 Yaş Pasta
Hedef Kar noktası:
Yaş Pasta Standart Adet Ücreti:15 TL günde 20 adet Yaş Pasta satılacağı baz alınırsa 10*20=300 TL
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyet:53.910TL
ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Yaş Pasta üretimi için Hedeflenen Kar: 23.670TL
Yaş Pasta Birim Değişken Maliyeti = 84.689 /300=282
U
R
Hedef Kar Noktası: 23.670+53.910 /300-282= 4.310 adet Yaş Pasta
Yaş Pasta için yıllık hedeflenen kar noktası 4.310 adet Yaş Pasta
Z
Baklava (kg) Üretimi için Başa Baş Noktası
Baklava Standart Adet Ücreti:10 TL günde 30 kg Baklava satılacağı baz alınırsa 10*30=300
TL
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyeti: 53.910 TL
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Değişken Maliyeti:84.689TL
%
Baklava Birim Değişken Maliyeti: 84.689 /300=282
LE YO
İ İ LI
ES IR
C Z 2
N A 0
H
11
VE İ
Ü S 5
G E 1
İ OJ 2 2
ŞT R 3
D I P - 04
LT N -K LA 7
LI P 1
N İŞ 55
A
M EB 706
IŞ
N SG 34
A
D KO 05
İ
I
R İL m
LA NT i.co
N
A RA ler
A
ZM G nek
U
L MA ior
SE L n
K A la
Ü K p
R E is
B T w.
ES w
D w
0
10
Başa Baş Noktası=53.910 /300-282= 2.995 Baklava (kg)
Baklava için Yıllık Başa Baş Noktası =2.995 Baklava (kg)
Hedef Kar noktası:
Baklava Standart Adet Ücreti:10 TL günde 30 kg Baklava satılacağı baz alınırsa 10*30=300 TL
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyet:53.910TL
ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Baklava üretimi için Hedeflenen Kar: 73.080TL
Baklava Birim Değişken Maliyeti = 84.689 /300=282
Hedef Kar Noktası: 73.080+53.910 /300-282=7.055Baklava (kg)
Baklava için yıllık hedeflenen kar noktası 7.055 Baklava (kg)
Simit (adet) Üretimi için Başa Baş Noktası
Simit
(adet) Standart Adet Ücreti:0.50 TL günde 584 adet Simit satılacağı baz alınırsa
R
U
0,50*584=292
Z
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyeti: 53.910 TL
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Değişken Maliyeti:84.689TL
Simit
(adet) Birim Değişken Maliyeti: 84.689 /292=290
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
%
0
10
LE YO
İ İ LI
ES IR
C Z 2
N A 0
H
11
VE İ
Ü S 5
G E 1
İ OJ 2 2
ŞT R 3
D I P - 04
LT N -K LA 7
LI P 1
N İŞ 55
A
M EB 706
IŞ
N SG 34
A
D KO 05
İ
I
R İL m
LA NT i.co
N
A RA ler
A
ZM G nek
U
L MA ior
SE L n
K A la
Ü K p
R E is
B T w.
ES w
D w
Başa Baş Noktası=53.910 /292-290= 26.955 Simit (adet)
(adet)için Yıllık Başa Baş Noktası =26.955 Simit (adet)
Simit
Hedef Kar noktası:
Simit (adet) Standart Adet Ücreti:0.50 TL günde 584 adet Simit satılacağı baz alınırsa 0,50*584=292
İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyet:53.910TL
ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Simit (adet) üretimi için Hedeflenen Kar: 87.890TL
Simit
(adet)Birim Değişken Maliyeti = 84.689 /292=290
Hedef Kar Noktası: 87.890+53.910 /292-290=70.900 Simit (adet)
Simit (adet)için yıllık hedeflenen kar noktası 70.900 Simit (adet)
U
R
Z
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
%
LE YO
İ İ LI
ES IR
C Z 2
N A 0
H
11
VE İ
Ü S 5
G E 1
İ OJ 2 2
ŞT R 3
D I P - 04
LT N -K LA 7
LI P 1
N İŞ 55
A
M EB 706
IŞ
N SG 34
A
D KO 05
İ
I
R İL m
LA NT i.co
N
A RA ler
A
ZM G nek
U
L MA ior
SE L n
K A la
Ü K p
R E is
B T w.
ES w
D w
0
10
6.6 Özkaynak ve/veya Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman
1. YIL
TOPLAM
FİNANSMAN İHTİYACI
44.743 TL
44.743 TL
2. İŞLETME SERMAYESİ
100.000 TL
100.000 TL
TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI
144.743 TL
144.743 TL
1. ÖZKAYNAKLAR
2. BORÇLAR
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
20.000 TL.
------
20.000 TL.
------
8
Z
FİNANSMAN KAYNAKLARI
U
R
1. BAŞLANGIÇ YATIRIMI
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
-------
------4.KOSGEB DESTEĞİ
23.000
23.000
TOPLAM FİNANSMAN KAYNAKLARI
43.000TL.
43.000 TL.
%
3. KREDİLER
U
R
LE YO
İ İ LI
ES IR
C Z 2
N A 0
H
11
VE İ
Ü S 5
G E 1
İ OJ 2 2
ŞT R 3
D I P - 04
LT N -K LA 7
LI P 1
N İŞ 55
A
M EB 706
IŞ
N SG 34
A
D KO 05
İ
I
R İL m
LA NT i.co
N
A RA ler
A
ZM G nek
U
L MA ior
SE L n
K A la
Ü K p
R E is
B T w.
ES w
D w
0
10
Z
9
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 7: KOSGEB’DEN TALEP EDİLEN DESTEKLER
%
0
10
İŞLETME KURULUŞ DESTEĞI:
BEDELİ (TL.-KDV HARİÇ)
LE YO
İ İ LI
ES IR
C Z 2
N A 0
H
11
VE İ
Ü S 5
G E 1
İ OJ 2 2
ŞT R 3
D I P - 04
LT N -K LA 7
LI P 1
N İŞ 55
A
M EB 706
IŞ
N SG 34
A
D KO 05
İ
I
R İL m
LA NT i.co
N
A RA ler
A
ZM G nek
U
L MA ior
SE L n
K A la
Ü K p
R E is
B T w.
ES w
D w
GİDER TÜRÜ
İlgili Odaları Kayıt giderleri
425
Noter İmza İmza sirküleri
59
Muasebeci Defter Tasdik Ücreti
300
Fatura Basımı
59
Danışmanlık Hizmeti
2.000
2.843TL
TOPLAM
KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM DESTEĞİ:
GİDER TÜRÜ
BAKLAVA PİŞİRME FIRINI
TEKLİ PİŞİRME OCAĞI
300LT DERİN DONDURUCU
İTALYAN TİPİ SICAK SOĞUK
DOLAP(1,5M*2M)
YAŞ PASTA TEŞHİR
DOLABI(3M CAMLI)
TOPLAM
MAKİNETEÇHİZATIN MİKTAR
YAŞI
TAHMİNİ BEDEL (TL.-KDV
HARİÇ)
0
0
0
0
1 ADET
2 ADET
1ADET
1ADET
3000
2000
1000
5000
0
1ADET
5000
16.000 TL
U
R
Z
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
10
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ:
GİDER TÜRÜ
%
TAHMİNİ TUTAR (TL.-KDV
HARİÇ)
0
10
Personel Maaşı 2 kişi (12 Ay )
15.600
LE YO
İ İ LI
ES IR
C Z 2
N A 0
H
11
VE İ
Ü S 5
G E 1
İ OJ 2 2
ŞT R 3
D I P - 04
LT N -K LA 7
LI P 1
N İŞ 55
A
M EB 706
IŞ
N SG 34
A
D KO 05
İ
I
R İL m
LA NT i.co
N
A RA ler
A
ZM G nek
U
L MA ior
SE L n
K A la
Ü K p
R E is
B T w.
ES w
D w
Elektirik ( 12 ay )
7200
Su ( 12 ay )
500
Isıtma ( 5 ay )
1.450
Telefon &ADLS ( 12 ay )
1.200
TOPLAM
25.950
SABİT YATIRIM DESTEĞİ (Geri Ödemeli Destek) :
MAKİNE/TEÇHİZATIN MİKTAR
YAŞI
TAHMİNİ BEDEL (TL.KDV HARİÇ)
KAZAN ALTI SEHPA
0
3 ADET
150
25000 BTO KLİMA
0
1 ADET
1.900
24000 BTO KLİMA
0
1 ADET
1.550
MERMER
TEZGAH(1,10M*1,60M)
0
1ADET
500
MERMER
TEZGAH(1,25M*1,10M)
0
MERMER
TEZGAH(70CM*2M)
0
MERMER
TEZGAH(90CM*1,5M)
0
1ADET
400
DEMİR PROFİLDEN MERMER
TEZGAK İSKELETİ
0
4ADET
1.200
GİDER TÜRÜ
300
U
6.300 TL
Z
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
1ADET
300
R
TOPLAM
1ADET
11
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
%
Yİ AŞKIN
LE YO
İ İ LI
ES IR
C Z 2
N A 0
H
11
VE İ
Ü S 5
G E 1
İ OJ 2 2
ŞT R 3
D I P - 04
LT N -K LA 7
LI P 1
N İŞ 55
A
M EB 706
IŞ
N SG 34
A
D KO 05
İ
I
R İL m
LA NT i.co
N
A RA ler
A
ZM G nek
U
L MA ior
SE L n
K A la
Ü K p
R E is
B T w.
ES w
D w
0
10
4 MİLYON TL’
600’
HİBE ALDIK. HAZIRLADIĞIMIZ
Ü AŞKIN
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almış girişimciler için
; KOSGEB Yeni Girişimcilik Desteğinden daha etkin ve verimli olarak faydalanmaları için
yapmaları gereken iş ve işlemler, Girişimci İş Planı Dosyası Hazırlanması, Örnek Girişimci İş
Planı Yazımı, İş Planı Örnekleri ve İş Planı Örneği vb. konularda danışmanlık hizmeti
sunduk.Hazırladığımız 600’ü aşkın iş planı dosyası ile destek aldık.
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ bünyesinde 12 farklı departman
bulunmaktadır.2010 yılı başlarında siz girişimciler için şirketimiz bünyesinde özel bir
departman olan Girişimcilik Departmanı faaliyete geçti.Bu departman bünyesinde KOSGEB
Girişimcilik sertifikası alan siz girişimcilerin eksiksiz olarak desteklemesi için aşağıda bahsi
geçen Danışmanlık Hizmetlerini tek bir paket olarak sunmaktayız;
1- Girişimci İş Fikrinin geliştirilmesi.(Yapacağınız iş ile ilgili sizin bilmediğiniz en yeni güncel
ve inovatif teknik ve yöntemlerin bilgisini size sunuyoruz)
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.(KOSGEB
Girişimcilik Desteğini Etkin ve verimli bir şekilde kullanmanız için Girişimcilik Desteği Başvuru
evrakları,Girişimcilik Desteği Başvuru iş ve işlemleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz.)
3- %100 geçme garantili iş planı projesi hazırlama*. (Girişimci İş Planlarınızı %100 destek
almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor.Girişimci İş Planlarınızı
destek almanızı garanti edecek düzeyde eksiksiz ve profesyonelce hazırlıyoruz.)
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
12
Z
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
U
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
R
4-İş Planı, KOSGEB tarafından destek aldıktan sonra Girişimcilik Desteği süresinde bu
destek ile ilgili iş ve işlemlerde 2 yıl boyunca danışmanlık hizmeti yapılmaktadır.(KOSGEB’in
İş Planınızı desteklenmesinin ardından Girişimcilik Desteği ile ilgili iş ve işlemlerinizde 7/24
bizi arayabilir, Girişimcilik Destek Süreci ve yapılacak iş ve işlemler konusunda doğru ve
güncel bilgi alabilirsiniz.)
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
%
LE YO
İ İ LI
ES IR
C Z 2
N A 0
H
11
VE İ
Ü S 5
G E 1
İ OJ 2 2
ŞT R 3
D I P - 04
LT N -K LA 7
LI P 1
N İŞ 55
A
M EB 706
IŞ
N SG 34
A
D KO 05
İ
I
R İL m
LA NT i.co
N
A RA ler
A
ZM G nek
U
L MA ior
SE L n
K A la
Ü K p
R E is
B T w.
ES w
D w
0
10
TÜRKİYE’DE İLK
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
TÜRKİYE’DE İLK
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
TÜRKİYE’DE İLK
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
U
R
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
Z
(0534) 706 55 17
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
13
Download

pastanecilik_kosgeb_girisimci_is_plani_ornekleri_is_plani_ornegi