DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;
Mesleğimizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar herkesçe malum olup, bu sıkıntılar
üzerine kaçınılmaz bir ihtiyaç olan ev ve büro temini de meslektaşlarımız üzerindeki ekonomik
sıkıntıları daha da yoğunlaştırmaktadırGeçmiş dönemlerde baromuz öncülüğünde kurulan
kooperatifler vasıtasıyla meslektaşlarımız arası dayanışmanın getirdiği güç birliğinden doğan avantaj
ile çok uygun koşullarda meslektaşlarımız ev ve büro sahibi olmuşlardır.
Baromuz öncülüğünde SINIRLI SORUMLU GENÇ HUKUKÇULAR KONUT YAPI
KOOPERATİFİ kurulmuştur.
Kooperatifimizin amacı öncelikle ve özellikle evi olmayan ve mesleğe yeni başlayıp ta konut
sorunu olan meslektaşlarımızın konut edinmelerini sağlamaktır. Bu sebeple meslektaşlarımızın
dayanışmanın getirdiği avantajlardan yararlanarak ev sahibi olabilmeleri için 3.000 TL giriş aidatı,
750 TL ise aylık aidat toplanması kararlaştırılmıştır.
Hedefimiz;
1. Öncelikle ilk yıl toplanacak aidatlarla temin edilecek arsalar için bütçe oluşturmak,
2. İkinci yıl temin edilecek arsa ihtimaller üzerinde verilen karar gereği ara ödeme ve
arsa satın alınması işlemlerini gerçekleştirmek
3. Üçüncü yıl inşaatların yapılma şekilleri, projelerin gerçekleştirilmesi ve inşaatlara
başlanılmasıdır.
Üyelik Başvuru Belgesi Baro kaleminde bulunmakta olup üye olmak isteyen meslektaşlarımızın;
 İki adet fotoğraf
 Avukat kimlik fotokopisi
 İkametgah belgesi
 Türkiye Finans Kurumu Sahabiye Şubesi TR 970020600256021327180001 İBAN numaralı
( Hesap numarası: 213 27 18-1) hesaba 3.000 TL giriş aidatı ödediğine dair dekontu baro kalemine
teslim etmesi gerekmektedir.
Üyelik sayısı 150 kişi ile sınırlı olup üye kaydı başvuru sırasına göre yapılacaktır. Arsa
alımında ise 150 kişilik üye sayısı esas alınacaktır. 150 kişiden sonraki müracaatlar yedek listeye
yazılacak olup alınacak arsa üzerine yapılacak konut sayısının 150’den fazla olması halinde yine
başvuru sırasına göre yedek üyeler asıl üyeliğe yazılacaktır.
Bu sebeple aşağıdaki şartları haiz olan meslektaşlarımızdan üye olmak isteyenlerin baro
kalemine müracaat etmeleri önemle duyurulur.
Kooperatife ortak olabilmek için gerekli nitelik ve şartlar;
1- Kayseri Barosu mensubu avukat olup Kayseri ve İlçeleri sınırları içinde ikamet etmek
gerekmektedir.
2- Kendi ve eşi adına Kayseri merkezinde kayıtlı evi bulunmaması gerekmektedir.
3- Karı-koca avukat olanlardan, sadece birisi üye olabilir.
4- Her üyenin bir üyelik hakkı vardır.
Not: Müracaatların baro kaleminde Merve Hanıma yapılması rica olunur.
Başvuru sıra no:
SS. KAYSERİ GENÇ HUKUKÇULAR KONUT YAPI
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ
Kayseri Barosu mensubu olarak Kooperatif üyesi olmak istiyorum. Baro Sitesinde
yayımlanan “Kooperatif için gerekli üyelik şartlarını” taşıdığımı kendim ve eşim adına ev
bulunmadığını, üyelik şartlarını taşımadığımın anlaşılması halinde üyelikten ihraç edilmeye muvafakat
ettiğimi beyan ederim.
Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. …/…./2014
Tarih
Saat
:
:
Av.
……………………………………………………
Ek: İki adet fotoğraf,
Avukat kimlik fotokopisi,
İkametgâh belgesi
3.000 TL giriş aidatı ödediğine dair dekont
Download

ss. kayseri genç hukukçular konut yapı kooperatifi başkanlığına