2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
CROSS JANE O2 ++
OKSİJEN TERAPİ + O2 SPREY + O2 MASKE + İĞNESİZ MEZO + VAKUM LİFTİNG + RF | OXYTHERAPY + O2 SPRAY + OXYMASK + NO-NEEDLE MESO + VACUUM + RF
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
Oksiterapi, Oksijen Sprey,
Oksijen Maske, İğnesiz
Mezoterapi, Vakum ve
RF bir arada...
Oxytherapy, Oxygen Spray,
Oxygen Mask, No-Needle
Mesotherapy, Vacuum and
RF meet in a single device...
JANE O2 ++ MÜKEMMEL
BİR CİLT İÇİN GEREKLİ
OLAN TEDAVİLERİ TEK
CİHAZDA SUNUYOR!
JANE O2 ++ COMBINES
ALL THE TREATMENTS THAT
ARE NECESSARY FOR A
PERFECT SKIN!
OKSİTERAPİ+OKSİJEN
SPREY+OKSİJEN MASKE+
İĞNESİZ MEZOTERAPİ:
OXYTHERAPY+OXYGEN
SPRAY+OXYGEN MASK+
NO-NEEDLE MESOTHERAPY:
Oksiterapi, özel cihazıyla
ortamdaki oksijenin filtrelenip
belirli bir basınçla iğne
kullanılmadan cildin en alt
tabakasına, oksijen basıncıyla
enjekte edilmesidir. Masaj
etkisi yaptığı için kolajen ve
elastin sentezini uyarır ve
% 95 saf oksijen ile derinin
altına inerek cildin
yenilenmesini, kan
dolaşımının hızlanmasını,
metabolizmayı çalıştırarak
hücre yaşlanmasının
gecikmesini sağlar.
Oxytherapy filters ambient
oxygen with its special device
and injects the oxygen to the
deepest layer of the skin by
applying oxygen pressure and
this does not require the usage
of needle. With its massage
effect, it stimulates collagen
and elastin syntheses. Moreover,
with 95% pure oxygen
penetrated under the skin, it
enables skin rejuvenation,
increasing blood circulation
and metabolism and hence,
prevents aging of the cells.
Oksijen Sprey, irite olmuş cilt
dokularını yeniden
canlandırır ve rahatlatır.
Oxygen Spray revitalizes
and relaxes irritated skin
tissues.
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
OKSİTERAPİ+OKSİJEN SPREY+OKSİJEN
MASKE+İĞNESİZ MEZOTERAPİ:
OXYTHERAPY+OXYGEN SPRAY+OXYGEN
MASK+NO-NEEDLE MESOTHERAPY:
OKSİTERAPİ+OKSİJEN SPREY+OKSİJEN
MASKE+İĞNESİZ MEZOTERAPİ:
OXYTHERAPY+OXYGEN SPRAY+OXYGEN
MASK+NO-NEEDLE MESOTHERAPY:
Göz çevresi ve dudak kenarlarında kas
hareketlerine bağlı olarak meydana
gelmiş olan kırışıklıkları onarmakla
beraber ürünlerin içinde yer alan aktif
maddelerin etkisi ile cildi sıkılaştırır,
cildi şekillendirir ve dolaşımı hızlandırır.
Kürler halinde uygulanır.
It reduces wrinkles caused by muscle
movements around eyes and lips as
well as firming, structuring the skin and
stimulating body circulation with its
active ingredients. It is applied with as
cures.
Ayrıca klasik mezoterapi sonrası
oluşabilen morarmalar da
oluşmadığından yaz aylarında da
rahatlıkla uygulanabilir. Bu teknolojinin
güvenirliği ve etkinliği bilimsel olarak
kanıtlanmıştır.
It does not cause bruises and this
feature enables treatment in summer.
Its efficiency and safety is scientifically
proven.
Oxygen Mask enables a complete face
oxygen care and several aromatherapy
respiration cares. With the effect of
oxygen mask, skin color becomes vivid
and the efficiency of complementary
products is increased. It helps
oxygenation of the skin both in deep
and upper layers of the skin.
VAKUM+RF:
In natural aging process, cell renewal
rate reduces and with excessive mimics,
UV rays, exposure to negative external
factors causes sagging, deformation and
fine lines.
Oksijen Maske, komple yüz oksijen
bakımı yapılmasına ve çeşitli
aromaterapik solunum bakımları
uygulanmasına olanak sağlar. Oksijen
maske ile cilt rengi berraklaşır ve
birlikte kullanılan ürünlerin etkinliği
arttırılmış olur. Cilde hem
derinlemesine hem de yüzeysel oksijen
kazandırılmasına yardımcı olur.
Cildi yeniler, solunum sistemini
rahatlatır, metabolizma fonksiyonlarını
hızlandırır ve esansiyel yağlar
sayesinde bedeni canlandırır.
İğnesiz Mezoterapi, elektroporasyon
yöntemi ile çalışmaktadır. Monopolar
düşük voltajlı elektriksel akımla oluşan
mikro kanallar ve polarizasyon yardımı
ile hazırlanan serumlar deriyi geçerek,
hedef dokuya transfer edilmektedir.
Yapılan çalışmalarda iğnesiz
mezoterapi cihazının homojen bir
uygulama sağladığı ve etkili sonuçlar
verdiği gözlemlenmiştir.
Düşük voltajlı elektrik akımıyla cilt
altına nüfus eden iğnesiz mezoterapi
tamamıyla acısızdır.
It rejuvenates the skin, soothes
respiratory system, stimulates
metabolism functions and revitalizes
body with essential oils.
No-Needle Mesotherapy adopts
electroporation method. Microchannels
formed by monopolar low voltage
current and serums prepared with
polarization pass skin and they are
transferred to target tissue. Studies
have shown that no-needle
mesotherapy provides a homogeneous
treatment and shows good results.
No-needle mesotherapy which
penetrates subcutaneous with low
voltage current is a pain free treatment.
Doğal yaşlanma süreci içirisinde,
hücre yenilenmesinin azalması ile
beraber, aşırı mimik hareketleri, UV
ışınları ve olumsuz dış etkenlere maruz
kalma, sarkma, gevşeklik ve çizgilenme
oluşur.
Beş ayrı Vakum başlığı, yüz bölgesine
masaj yaparak ana kas gruplarını
çalıştırır, çok kısa bir sürede cildin
sıkılaşmasını sağlar. Dermis, epidermis
hücreleri ve alt katmanları uyararak
kolajen dokuyu kuvvetlendirir, cildi
pürüzsüzleştirerek çok daha ışıltılı
bir görünüme sahip olmasını sağlar.
RF enerjisi, deri altına nüfuz eder ve
ciltteki su moleküllerini hareket ettiren
kollajen açısından zengin cilt dokusuna
doğrudan etki eder.
Dermisin altında ısı üretir, yeni kolajen
dokusu oluşmasını ve cilde yeniden
biçim verilmesini sağlar.
VACUUM+RF:
Its five different Vacuum handpieces
massage face and stimulates muscle
groups which results with firming of
the skin in a short period. Dermis
alerts epidermis and other deep layers
and strengthens collagen structure,
smoothens the skin and enables it to
look brighter.
RF energy penetrates the subcutaneous
part and affects skin structure which
is rich in collagen and which stimulates
water molecules of the skin.
Under dermis, it generates heat and
helps formation of new collagen
structure and reshaping the skin.
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
TEDAVİ ALANLARI:
TREATMENT AREAS:
OKSİJENİN CİLDE OLAN ETKİSİ:
THE EFFECT OF OXYGEN ON SKIN:
- Akne, sivilce ve siyah nokta
sorunlarını giderme
- Cildin yağ salgılamasını dengeleme
- Dokuları canlandırma
- Kolajen ve elastin seviyesini arttırma
- Cildin nem ihtiyacını sağlama
- Gözaltı torbalarını giderme
- Güneş ve sivilce izlerini giderme
- Kırışık giderme
- Ciltteki sarkma ve deformasyonları
azaltma
- Cilt sıkılaştırma
- Reducing acne, pimple and black
spot problems
- Balancing oil secretion of the skin
- Revitalizing tissues
- Increasing collagen and elastin rate
- Answering the skin’s moisture need
- Removing bags under eyes
- Reducing sun and pimple spots
- Reducing wrinkle
- Reducing sagging and deformation
- Firming
Bu sebeple hücre bölünmesi önemli
miktarda azalır, cilt incelir, kurulaşır ve
kırışır, cilt formunu kaybeder ve yaşlılık
lekeleri meydana gelir. Oksijen hayat
iksiridir. Oksijen olmazsa metabolizma
da olmaz.
This causes a high decrease in cell
division. The skin gets thinner, drier
and increase in wrinkle, deformation
of skin and aging spots is another
effect. Oxygen is the elixir of life.
Without oxygen, metabolism can not
function.
OKSİJENİN CİLDE OLAN ETKİSİ:
THE EFFECT OF OXYGEN ON SKIN:
Epidermisin derinlerinde yer alan hücre
katmanlarının işlevlerini yerine
getirebilmeleri için enerjiye ihtiyaçları
vardır. İhtiyaç duydukları oksijen
dışındaki, glikoz, amino asit ve yağ
asitleri gibi enerji veren maddeleri
gıdalardan elde ederler.
Cell layers in epidermis need energy
to function properly. They gather
energizing substances from glucose,
amino acid and fat acids in foods.
Genç ciltlerin enerjisiz kalmak gibi bir
sorunları yoktur. Epidermisleri yeteri
miktarda oksijen ve besini dermisteki
kan damarları yolu ile alırlar. Bu taze
ve canlı görünmelerinin nedenidir.
Olgun ciltlerde ise, kan dolaşımı yeterli
değildir, dermisteki mikro damarlar
dejenere olmuşlardır ve epidermisin
ihtiyacı olan oksijen ve besini
sağlayamamaktadır.
Cilt ve vücut hücrelerine enerji gitmez,
cilt sıkılığını kaybeder, yorgun bir
görünüm alır.
İĞNESİZ MEZOTERAPİ:
Düşük voltajlı elektriksel akımla oluşan
mikro kanallar ve polarizasyon yardımı
sayesinde serumlar deriyi geçerek hedef
dokuya ulaşır.
Young skins do not lack energy.
Epidermis in young skins gather
enough oxygen and nutrition via blood
vessels and this enables them to look
young and bright.
However, in older skins, blood
circulation is not enough and micro
vessels in dermis are deformed.
Oxygen and nutrition rate is not
enough for epidermis.
24,5 cm
55 cm
89 cm
Skin and body cells can not obtain
energy, skin loses its elasticity and
looks tired.
NO-NEEDLE MESOTHERAPY:
With help of micro channels and
polarisation,serums pass the
skin and target tissues.
JANE TEDAVİSİNDEN ÖNCE & SONRA:
Güneş Lekeleri
Gözaltı Torbaları
Cilt Lekeleri
Bölgesel Sarkıklıklar
Çeşitli Cilt Hastalıkları
Önce
Önce
Önce
Önce
Önce
Sonra
Sonra
Sonra
Sonra
Sonra
PARAMETRELER:
VOLTAJ
GÜÇ
OKSİJEN AKIŞI VE YOĞUNLUĞU
BASINÇ
SES
EBAT
AĞIRLIK
NORMAL SAKLAMA REZİSTANSI
NORMAL ELEKTRİK REZİSTANS KAPASİTESİ
ÇALIŞMA MODU
ORTAM ISISI (ÇALIŞIRKEN)
DEPO ORTAM ISISI
BAĞIL NEM
ATMOSFER BASINCI
~230V/50Hz.
350W
Akış 3L/dk. olduğunda yoğunluk ≥ %90
30KPa~70KPa
≤55dB
54.5 x 28.5 x 71.2 cm
29kg
≥100MΩ。
3000V/0.5mA/dakika
Sürekli Çalışma Modu
+5°C~+40°C
0°C~35°C
%30 ~ %80
86kPa~106kPa
BEFORE & AFTER JANE TREATMENT:
Sun Spots
Under Eye Bags
Skin Spots
Regional Sagging
Various Skin Diseases
Before
Before
Before
Before
Before
After
After
After
After
After
PARAMETERS:
NOMINAL VOLTAGE
NOMINAL POWER
OXYGEN FLOW AND DENSITY
OUTPUT PRESSURE
NOISE
SIZE OF MACHINE
WEIGHT
NORMAL INSULATION RESISTANCE
NORMAL ELECTRIC RESISTANCE CAPACITY
RUN MODE
ENVIRONMENT TEMPERATURE (WHEN RUN)
DEPOSIT ENVIRONMENT TEMPERATURE
RELATIVE HUMIDITY
ATMOSPHERIC PRESSURE
~230V/50Hz.
350W
When flow is 3L/min, Density ≥90%
30KPa~70KPa
≤55dB
54.5 x 28.5 x 71.2 cm
29kg
≥100MΩ。
3000V/0.5mA/minute
Continue working mode
+5°C~+40°C
0°C~35°C
%30 ~ %80
86kPa~106kPa
Download

Ürünün teknik özellikleri ve broşürü için tıklayınız.