MATE PROJESİ BASIN DUYURUSU
Çok Disiplinli Yaklaşım Kullanılarak Erken Çocukluk Eğitimi
Bölümü Meslek Dersi Öğretmenlerinin Kapasitelerinin
Geliştirilmesi.
Multidisciplinar Approach to improve
the competences of VET TEachers for
early childhood education
Koordinatör Kuruluş
Ortak Kurumlar
: İSPANYA - ENCLAVE: Özel Eğitim Kurumu
:
1. İSPANYA - ENCLAVE: Özel Eğitim Kurumu
2. ITALYA – Asist - Özel Eğitim Kurumu
3. TÜRKİYE - Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü
4. TÜRKİYE - Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
5. İSPANYA - IES MZS - Meslek Lisesi
Projenin Türü
:Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo Da Vinci / Transfer of
Innovation (Yenilik Transferi)
Proje Bütçesi
:34.000 €
Kabul no
: 2012 Teklif Çağrısı
Kabul no
: 2012-1-ES1-LEO05-48294
Hareketlilik Sayısı
:8 Hareketlilik
Projenin Konusu
:Üniversite ve orta öğretim düzeyinde öğretmen ve öğrencilerin
kullanması için çocuk gelişimi ile ilgili metodoloji ve uygulama araçlarının, çocuklarda öğrenme güçlüklerinin
erken tanısı için erken çocukluk eğitimi materyallerinin geliştirilmesi ve öğretmenlerine aktarılması.
Projenin Genel Faaliyetleri :Projede yapılan çalışmaların sonuçları bölgemizde yaygınlaştırılacak. Meslek
öğretmenleri materyal geliştirmek için tecrübelerini paylaşacakları toplantılara katılacaklar.
Ülkemizde çalışma ziyaretleri geliştirilecek,
Yerel Faaliyetlerdeki Hedef Kitle:
1.
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Anasınıfı Öğrencileri
2.
Meslek Liseleri Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretmenleri
3.
Meslek Liseleri Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri
Projenin Beklenen Çıktıları:
1. Tüm ortakların katılımı ile MADRİD’te başlangıç toplantısı ve akabinde proje toplantıları
gerçekleştirilecek.
•
İSPANYA – MADRİD - Başlangıç toplantısı (23-26 Ekim 2013) tamamlandı.
•
TÜRKİYE – KOCAELİ - Proje 2. Uluslararası Toplantısı (7-11Nisan 2014)
•
İTALYA – NAPOLİ - Proje Final Kapanış toplantısı (tarih belirlenecek)
2. Proje Teması kapsamında AVRUPA KARŞILAŞTRMASI hazırlanacak
•
CD ortamında
•
WEB ortamında
•
Mail listesi hazırlanacak
3. Erken Çocukluk Dönemi Öğretmenleri için Video Konferans tabanlı Kurs
•
Kurs 4 farklı dilde yapılacak (İspanyolca, İtalyanca, İngilizce ve Türkçe)
•
Materyaller İngilizce olarak üretilecek
4. Tüm ortakların dillerinde yeni üretilen eğitim metotlarının üretimi için iyileştirme materyalleri
hazırlanacak
5. Meslek Liseleri Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretmenlerinin daha rahat iletişime geçebilmeleri için forum.
a) WEB tabanlı çalışma platformu oluşturulacak.
b) Dijital eğitim materyalleri oluşturulacak.
6. Üretilen Materyaller ile Pilot Uygulama Yapılacak
a) İspanya’da uygulaması olacak.
7. WEB ortamında MATE projesi FORUM’u tüm ortakların dillerinde düzenlenecek.
8. Tüm ortakların dillerinde broşürler oluşturularak yaygınlaştırılması sağlanacak.
9. Mesleki Eğitim Öğretim karar vericiler için tavsiye niteliğinde çıktı oluşturulacak.
10. Yeni Eğitim materyallerin yaygınlaştırmasını yapmak ve öneri niteliğinde yerelde toplantılar
düzenlenmesi (yerel uygulama tarihleri belirlenecek)
11. Her ülke / Ortak yerelde proje koordinasyon ve planlama toplantısı yapacak.
12. Kalite Güvencesi Metodolojisi oluşturulacak.
13. Projenin Faaliyet ve mali yürütülmesi ile ilgili olarak ARA ve FİNAL raporları oluşturulacak.
23 – 27 Ekim 2013 tarihlerinde İspanya’nın Madrid şehrinde MATE projesinin başlangıç
toplantısına Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Müdür Yardımcısı olarak Muhlis ÖZTÜRK, Proje
uzmanlarından Ömer Faruk METİN ve Volkan ÖZGÖR ile Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Şube
Müdürü Celal AYDIN ve proje uzmanlarından Esra İLDAŞ katılım sağladı.
Avrupa Komisyonunun desteklediği Hayatboyu Öğrenme programlarından olan Leonardo Da Vinci
yenilik transferi kapsamında 2012 teklif çağrısı döneminde İspanya ulusal ajansı tarafından desteklenmesi
uygun bulunan MATE - Çok disiplinli yaklaşım kullanılarak erken çocukluk eğitimi bölümü meslek dersi
öğretmenlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi isimli AB projesinin ikinci uluslararası toplantısı 7-11 Nisan 2014
tarihlerinde Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karamürsel İlçe Milli Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev
sahipliğinde bölgemizde gerçekleştirilecektir.
Ekim 2013 tarihinde koordinatör kurumda sahipliğinde İspanya Madrid’de başlangıç toplantısı
yapılan projenin 2. uluslararası toplantısına İtalya’dan 6 ve İspanya’dan 4 mesleki eğitim uzmanı eşliğinde
bölgemizde çocuk gelişimi ile ilgili metodoloji ve uygulama araçlarının, çocuklarda öğrenme güçlüklerinin
erken tanısı için erken çocukluk eğitimi öğretmenlerine aktarılması ile ilgili kullanılan araçların kullanımı ile
ilgili çalışmalar yapacaklar.
İspanya – Madrid’ten koordinatör olarak projeyi yürüten ENCLAVE Özel Eğitim Kurumu ve IES MZS
Çok programlı Meslek Lisesi ile İtalya - Napoli'den ASIS isimli Özel Eğitim Kurumu İl Müdürlüğümüz ve
Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile daha önce uygulanmış bir okul öncesi çocuk gelişimi konusunda
uygulanan eğitim materyallerinin diğer ülkelere transferi konusunda ortak çalışmalar yapacaklardır.
Konu ile ilgili kız meslek liselerinin meslek öğretmenlerine gerekli araçlarının kullanımının tanıtılacak
proje faaliyetlerine pilot uygulama yapılacak olan okullarımızdaki öğretmenlerimiz kullanılacak olan araçlar
ile tanışma fırsatı bulacaklardır.
8 Nisan 2014 tarihinde bölgemiz EMEX otelinde tüm gün sürecek olan toplantı sonrasında 9 Nisan
2014 tarihinde Karamürsel bölgesindeki Uçan Balon anaokulu, Kır Çiçekleri anaokulu ve Karamürsel Kız
Meslek Lisesi gibi kurumlarımızda saha ziyareti gerçekleştirilecektir.
Detay Bilgi için;
Kocaeli Millî Eğitim Müdürlüğü
Projeler Koordinasyon Ekibi
Telefon
:+90262 331 3303’ten 143
Faks
:+90262 321 1554
E-posta
: [email protected]
Web
: http://kocaeli.meb.gov.tr
Download

Erken Çocukluk Eğitimi Bölümü Meslek Dersi Öğretmenlerinin