Mevcut Durum Analizi
Şirketinizin 6 Boyutlu Resmi
Mevcut Durum Analizi Nedir?
Raporun Ana Başlıkları
Şirket dinamiklerini, işleyişini, stratejik öğelerini ve
çalışan algılarını yapılandırılmış görüşmeler çerçevesinde
inceleyerek bir sentez oluşturan Mevcut Durum Analizi,
şirketinizin çok boyutlu bir resmini çekerek, etraflı bir
gözlem raporu ve sonucunda da daha iyi bir işleyiş için
öneriler dizisi sunar.
Weisberg Six-Box Metodolojisi
Sorgulama Alanları
Online Araştırma Sonuçları Analizi
Mevcut Durum Anlayışımız
Tag Cloud çalışması
Değerler ve kültürel iklim, vizyon ve misyon,
strateji ve hedefler
Temel Yetkinlikler
Six-Box Durum Matrisi
Temel Bulgular
SWOT Analizi
Algılar ve Organizasyonel Davranış
Sonuç ve Öneriler
Tamamen şirkete özel olarak yapılan bu çalışmayı,
şirketin güncel durumunun bir analizi olarak ele almak
mümkün olduğu gibi, aksiyon planları çerçevesinde bir
yönetim projesi olarak ele almak da mümkündür.
Hangi sorulara cevap verir?
Dışarıdan bakan bir göz acaba firmanız için neler söylüyor?
Çalışan algısı ile yönetim algısı aynı mı?
Neler Sağlar?
Yönetim tarzınız şirket sonuçlarına ne gibi etkiler yapıyor?
Şirketinizin mevcut durumunun analizini yapmanızı
Rekabet avantajınızı hangi alanlarda arttırabilirsiniz?
Sonuçlar üzerine aksiyon planlarının alınmasını
Yeni bir yapılanma sizi daha iyi sonuçlara götürebilir mi?
Yönetim ekibinin farkındalığının arttırılmasını
Şirket stratejileri ile insan kaynağı stratejiniz uyumlu mu?
Hedefe giden yolun netleşmesini
Performansı arttırmada firma olarak en çok neye odaklanmalısınız?
Kurum kültürü dinamiklerinin anlaşılmasını
Çalışan bağlılığının artmasını
Download

Slayt 1