08.11.2014
15-19 ARALIK
ÇÖZELTİLERDE DERİŞİM
○ Çözelti Derişimleri
○ Çözeltideki çözünmüş madde oranına derişim
denir. Çeşitli ifadeleri vardır.
○ Yüzde Derişim (Konsantrasyon)
○ 100 gram çözeltide çözünmüş maddenin kütlece
miktarıdır.
2
MOLAR DERİŞİM(MOLARİTE)
○ ÖRNEK: 90 gram suya 30 gram X eklenerek
hazırlanan çözelti yüzde kaçlıktır?
% D = 30/90 + 30 x 100 =%25
3
○ 1 Litre çözeltide çözünmüş maddenin mol miktarıdır.
○ M=m/v Birimi mol/L ya da M (molar) dır.
○ Çözeltinin özkütlesi bilindiğinde % konsantrasyonla
birlikte derişimi,
○ M = 10. %C. dçözelti/MA çözünen eşitliği ile
bulunabilir
○ Seyreltik ve Derişiklik
○ Çözeltiler derişim yönünden karşılaştırıldığında,
derişimi düşük olan seyreltik, yüksek olan derişik
çözelti olarak nitelendirilir.
4
○
○ Normal Derişim (Normalite)
○ N = M.e
e = etki değeri
Birimi N (normal) dir. Asitler için e, H+ sayısı
Bazlar için e, OH– sayısı Tuzlar için e, toplam
katyon veya anyon yüküdür.
5
6
1
08.11.2014
○ ÖRNEK: Arı haldeki X sıvısının mol kütlesi 62,
oda sıcaklığındaki yoğunluğu 1,1g/mL dir. Aynı
sıcaklıkta bu sıvının 31ml siile 250 ml sulu
çözelti hazırlanıyor.
Bu çözeltideki X in molar derişimi kaçtır?
A) 3,1 B) 2,2 C) 1,1 D) 0,55 E) 0,25
7
8
2
Download

14. Hafta