Adı Soyadı:
Sınıf: 5-…
No:
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTİKLAL ORTAOKULU
5. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5x20=100 puan)
1.
3.
Özlem yanan ocaktan yeni indirdiği sıcak düdüklü
tencereyi içinde soğuk su bulunan kabın içerisine
koyuyor.
Su ve düdüklü tencere ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Su
Düdüklü Tencere
A)
Isı verir
Isı verir
B)
C)
D)
Isı alır
Isı verir
Isı alır
Isı alır
Isı alır
Isı verir
4.
Metal tel, yüzük ve ısıtıcı ile şekildeki düzenek
hazırlanıyor. Isıtıcı yanmaya başladıktan sonra
metal telin aşağı doğru sarktığı ve yüzüğün ortaya
geldiği görülüyor.
Metal telin sarkmasını sağlayan olay
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büzüşme
C) Gevşeme
2.
Tahta
B) Genleşme
D) Erime
Demir çubuk
Farklı ısıdaki iki madde birbirine temas
ettiğinde aralarında sıcaklık alışverişi olur.
Yukarıdaki cümlede bilimsel hatalar vardır.
Bu cümle aşağıdakilerden hangisi gibi
değiştirilirse hatasız olur?
A) Aynı ısıdaki iki madde birbirine temas
ettiğinde aralarında sıcaklık alışverişi olur.
B) Farklı ısıdaki iki madde birbirine temas
ettiğinde aralarında ısı alışverişi olur.
C) Farklı sıcaklıktaki iki madde birbirine temas
ettiğinde aralarında ısı alışverişi olur.
D) Aynı sıcaklıktaki iki madde birbirine temas
ettiğinde aralarında ısı alışverişi olur.
5.
Beren, demir çubuğu tahtanın ortasındaki boşluğa
şekildeki gibi yerleştirmek istiyor. Ancak bunu
başaramıyor.
Beren, demir çubuğu tahtanın ortasındaki
boşluğa şekildeki gibi yerleştirmesi için
hangisini yapmalıdır?
A) Demir çubuğu soğutmalı
B) Tahtayı soğutmalı
C) Demir çubuğu ısıtmalı
D) Tahtayı ters çevirmeli
45 ˚C
18˚C
Bardaktaki çay ve çay kaşığının sıcaklıkları şekildeki
gibidir.Çay kaşığı bardağın içerisine koyulduktan
sonra bir süre bekleniyor.
Son durum da çay ve çay kaşığının sıcaklıkları
hangisi gibi olabilir?
A)
B)
C)
Çay
45 ˚C
16 ˚C
32 ˚C
Çay kaşığı
45 ˚C
16 ˚C
16 ˚C
D)
30 ˚C
30 ˚C
6.
9.
Termometre
İçecek ve buz
Dondurucu
Saf madde
Su
Aseton
Etil alkol
Civa
Esra dondurucu içerisindeki içecek ve buzların
arasına termometre koyarak ölçüm yapıyor.
Esra aşağıdakilerden hangisini ölçmek istiyor?
A) Isı
B) Sıcaklık
C) Enerji
D) Kuvvet
7.
Mor renkli iyot gazı
Kaynama sıcaklığı (˚C )
100
56
78
356
Sıvı haldeki bir saf maddenin zamanla sıcaklık
değişim grafiği şekildeki gibidir.
Tabloda verilen bilgiler ve grafiğe göre bu saf
madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su
B) Aseton
C) Etil alkol
D) Civa
10.
1. deney
2. deney
Öğretmen iyot parçacıklarını deney tüpüne koyuyor,
ısıtıcı ile tüpteki iyot parçacıklarını ısıtınca mor
renkli iyot gazının oluştuğunu gözlemliyor.
Bu deney ile ilgili hangisi doğrudur?
A) Katı iyot süblimleşerek gaz hale geçmiştir.
B) Katı iyot eriyerek sıvı hale geçmiştir.
C) Katı iyot buharlaşarak gaz hale geçmiştir.
D) Gaz iyot süblimleşerek katı hale geçmiştir.
8.
Maddeler
Su
Etil alkol
Aseton
Civa
Donma noktası (˚C )
0
-115
-95
-39
3. deney
Saf su 3 farklı yerde kaynatılıyor ve şekildeki
grafikler elde ediliyor.
Buna göre deneylerin yapıldıkları yerler
hangisindeki gibi olabilir?
A)
B)
3.deney
2.deney
Öğretmenim hepsinden
bana biraz verin yarına
buzdolabında dondurup
getireyim.
Fatih
Buna göre Fatih tabloda verilen hangi madde
ya da maddeleri dondurmayı başarmıştır?
A) Su
B) Su, civa
C) Aseton, etil alkol
D) Civa, aseton, etil alkol
2.deney
1.deney
C)
Fatih’lerin buzdolabı en fazla -24˚C’a kadar
soğutuyor.
1.deney
3.deney
D)
2.deney
1.deney
3.deney
1.deney
2.deney
3.deney
11.
14.
Çocuklar etil alkol -115˚C’ta
donar. Bu sebeple kışın
donmasın diye
………………………………………....
…………………………………………..
Fatma
Hülya
Öğretmenin konuşması hangisi gibi devam
etmiştir?
A) Kolonya etil alkol ile üretilmiştir.
B) Tentürdiyot etil alkol ile üretilmiştir.
C) Uçağın kanatları etil alkol ile yıkanır.
D) Araçların radyatörlerine etil alkol koyulur.
Fatma ve Hülya çamaşır asarken sohbet ediyorlar.
12.
Sohbet esnasında verdikleri bilgiler için
hangisi doğrudur?
A) Hülya doğru bilgi vermiş.
B) Fatma doğru bilgi vermiş.
C) İkisi de doğru bilgi vermiş.
D) İkisi de yanlış bilgi vermiş.
15.
Bir maddenin zamana bağlı olarak sıcaklığındaki
değişimi gösteren grafik şekildeki gibidir.
Bu grafiğe bakarak aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılamaz?
A) Madde soğumaktadır.
B) Madde dışarıya ısı vermektedir.
C) Saf maddedir.
D) Maddenin ilk hali katıdır.
Donma
13.
Isı verir
1
2
Isı alır
Erime
Şekildeki posterde 1 ve 2 yazan yerlere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
1
2
Öğretmen derste şekildeki gibi iki düzenek kuruyor.
Su ve yağın kaynama sıcaklıklarını birer dakika ara
ile ölçüp not ediyor. Su ve yağ kaynamaya
başladıktan sonra da ispirto ocaklarını söndürüyor.
Bu deneyin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her madde aynı sıcaklıkta mı kaynar?
A)
Katı
Sıvı
B) Deniz seviyesinde maddeler hangi sıcaklıkta
kaynar?
B)
Sıvı
Katı
C) Yükseklik arttıkça kaynama noktası değişir mi?
C)
Sıvı
Gaz
D)
Gaz
Sıvı
D) Sıcaklıkları farklı iki madde temas ettiğinde ısı
alışverişi olur mu?
16.
1. durum
2. durum
18.
Ceyda ve babası Fatih kışın dışarı çıkmak için
hazırlanıyor. Ceyda botlarını giyiyor, babası ise
arabanın tekerlerine zincir takıyor.
Deney tüpü, tıpa, cam pipetten ve sudan oluşan
şekildeki düzeneği kuruluyor. 2. durum da ispirto
ocağı yakılıyor ve cam pipetteki sıvı seviyesinin
yükseldiği gözlemleniyor.
Deney tüpü, tıpa, cam pipetten ve sudan
oluşan düzenek aşağıdakilerden hangisine
benzemektedir?
A) Kalorimetre
B) Elektrikli soba
C) Sıcak hava balonu
D) Termometre
Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Ceyda sürtünmeyi artırmak, babası sürtünmeyi
azaltmak istemiş.
B) Ceyda sürtünmeyi azaltmak, babası sürtünmeyi
artırmak istemiş.
C) Her ikisi de sürtünmeyi azaltmak istemiş.
D) Her ikisi de sürtünmeyi artırmak istemiş.
19. Kuvvet etkisi ile cisimlerin şekilleri
değiştirilebilir.
17. Bilgi : Saf maddelerin hal değiştirirken sıcaklığı
değişmez.
Verilen bilgiye göre hangisi saf maddeye ait
bir grafik olamaz?
Aşağıdaki olaylardan hangisinde kuvvet etkisi
ile cismin şekli değişmemiştir?
A)
B)
A)
Sündürülen paket lastiği
C)
Sıkılan sünger
D)
B)
Hareket eden araba
Çekilen sapan
20.
İmdaaaat. Kurtarın beni!...
Ben olmasam kandaki
zehirli maddeler
süzülemez. Kurtarın
beniiii!.
C)
Organ mafyası vücudumuzdaki organlardan bir
tanesini kaçırıyor.
D)
Kaçırılan organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Böbrek
B) Mide
C) İdrar kesesi
D) İnce bağırsak
Not: Her soru 5 puandır. Süre 40 dakika. Başarılar dilerim.
Fatih GİZLİGİDER / Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Download

No: 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTİKLAL