06 Kasım 2014 Perşembe
Salon: A 9
Saat: 08:30 - 10:00
Oturum Başkanları: Dr. Armağan İNCESULU, Dr. Ahmet KIZILAY
SS-001
Efüzyonlu Otitis Media Sıvısında Mantar Varlığı
Mehmet Ali Karakaş1, Şinasi Yalçın1, Zülal Aşçı Toraman2, İrfan Kaygusuz1, Turgut Karlıdağ1, Erol Keleş1,
Orkun Eroğlu1
1
Fırat Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Elazığ
2
Fırat üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
SS-002
Ozon(o₃) Sağaltımının Cisplatine Bağlı İç Kulakta Hasarına Etkisini Sıçanlarda Değerlendirmek
Hasan Emre Koçak1, Ümit Taşkın1, Salih Aydın1, Mehmet Faruk Oktay1, Serdar Altınay2, Duygu Sultan
Çelik3, Kadir Yücebaş1, Bengül Altaş1
1
bağcılar eğitim araştırma hastanesi, kbb kliniği, istanbul
2
bağcılar eğitim araştırma hastanesi, patoloji kliniği, istanbul
3
bağcılar eğitim araştırma hastanesi, hayvan laboratuarı, istanbul
SS-003
Düşük Doz İntratimpanik Deksametazon’un Ani İşitme Kaybındaki Etkinliği
Ceren Günel1, Yeşim Başal1, Ali Toka1, Aylin Eryılmaz1, İmran Kurt Ömürlü2
1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları AD
2
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi İstatistik AD
SS-004
Tinnitusun Koklear Orijini {Moleküler Bir Yaklaşım}
Erdoğan Bulut1, Metin Budak2, Levent Öztürk3, Cem Uzun4, Mehmet Turgay Türkmen4, Tammam Sipahi2
1
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Anabilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Edirne
3
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne
4
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Edirne
SS-005
Bir yaş altı bebeklerde 226-1000 Hz timpanometrik incelemelerin karşılaştırılması
Ahmet Mutlu, Murat Öztürk, Merve Durgut, Mustafa Çağlar Buday, Mete İşeri
Kocaeli üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kocaeli
SS-006
Kronik Hastalığı Olan Tinnitus Hastalarında Tinnitus Engellilik Anketi Ve Beck Depresyon Anketi
Sonuçları
Şaban Eyısaraç, Erkan Esen, Adın Selçuk, Selahattın Genç, Halıl Erdem Özel, Fatıh Özdoğan, Ferıt Bayakır,
Serdar Başer
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SS-007
Glass iyonemer sementin ototoksik etkilerinin araştırılması (deneysel çalışma)
Mehmet Dicle, Mehmet Güven, Mahmut Sinan Yılmaz, Gürkan Kayabaşoğlu
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Sakarya
SS-008
Pediatrik Kolesteatomda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Volkan Akdoğan1, Evren Hızal1, Serkan Yılmaz1, Haluk Yavuz1, Cüneyt Yılmazer1, Tuba Canpolat2, İsmail
Yılmaz1, Levent Özlüoğlu1
1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara
2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi atoloji Anabilim Dalı, Adana
SS-009
Tinnituslu Hastalarda Mean Platelet Volume(MPV) Değerlerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
Cengiz Arlı1, Gül Soylu Özler1, Oğuzhan Özcan2, Cengiz Çevik1, Şamil Kahraman1, Ertap Akoğlu1
1
Mustafa Kemal Üniversitesi,KBB ABD, Hatay
2
Mustafa Kemal Üniversitesi, Biyokimya ABD, Hatay
SS-010
Pozisyonel Vertigo Tarifleyen Hastalarda Vertebral Kan Akımının Değerlendirilmesi
Ela Araz Server, Deniz Tuna Edizer, Özgür Yiğit, Ahmet Görkem Yasak, Çağrı Erdim
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
Download

Sözlü Bildiri Oturumu - 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş