3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ
“DÜNYANIN İŞLEYİŞİ”
(10 Şubat - 21 Mart 2014)
Sayın Velimiz,
Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 10 Şubat - 21 Mart 2014
tarihleri arasında işlediğimiz dördüncü temamıza ait bilgiler, bu bültende yer
almaktadır. Disiplinler üstü temamız ile ilişkilendirdiğimiz MEB kazanımlarına da
öğrencilerimizin nasıl ulaştığını örneklerle görebilirsiniz. Çalışmalar sırasında;
öğrencilerimizde hedeflediğimiz IB öğrenen profil özellikleri bülten içinde ayrıca
verilmiştir.
Ana Fikir: Güneş sistemi, birbirine bağlı ve birbirini etkileyen gök
cisimlerini içerir.
DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ
Doğa ve doğa kanunları hakkında
SORGULAMA HATLARI
* Güneş Sistemi
sorgulama; (fiziksel ve biyolojik) doğa ile
insan toplumları arasındaki etkileşim,
* Dünya’nın hareketleri ve
insanların bilim ilkelerinden
Güneş’in Dünya’ya etkisi,
anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel
ve teknolojik gelişmelerin toplum ve
*Güneş sistemiyle ilgili
çevre üzerindeki etkisi.
buluşların insanlara etkisi.
Ana fikrimizle ilgili ne bildiğimizi ve Güneş, Güneş Sistemi ve gezegenlerle ilgili en
çok merak ettiğimiz soruyu, kütüphane ve bilişim teknolojileri derslerinde
araştırdık. Edindiğimiz öğrenmeleri listeledik.
Bilimsel kriterlere uygun açıklamalar yapan bilim insanı ile bilimsel kriterden
uzak sözde bilim insanı ve devlet adamı arasındaki söyleşiyi canlandıran
yönderlerimizle
keşfettik.
bilimsel
kanıtların
önemini
sorguladık.
Kanıtların
önemini
Astronotların yaşamıyla ilgili araştırmalardan edindiğimiz bilgileri çizgi roman
şeklinde eğlenerek sunduk.
Gruplara ayrıldık. Kraft kâğıtlarına kendi ürettiğimiz gezegenleri, karakterleri ve
olay örgüsünü, belirlenen süre içerisinde giriş-gelişme-sonuç bölümleriyle yazdık.
Yazdığımız hikâyeleri arkadaşlarımızla paylaştık.
“Gezegenstop” oyunu ile gezegenlerle ilgili öğrendiğimiz bilgileri paylaşarak
eğlenme fırsatı yakaladık.
“Şişli Bilim Merkezi” gezimizde; Dünya’nın hareketleri sonucu mevsimlerin
oluşumunu, yerçekimi kuvvetinin gezegenler arasındaki farkını öğrendik. Deprem
öncesi,
deprem
deneyimledik.
sırasında
ve
sonrasında
yapılacakları
uygulamalı
olarak
Okulumuzda düzenlenen “Bilim Şenliği” etkinliklerine katılarak eski uygarlıklarda
yaşayan
insanların
yaşam
koşulları
hakkında
bilgi
edindik.
Bilgilerimizi
görselleştirdik.
Sınıf içerisinde; tema ile ilgili çeşitli kitaplar ve araç gereçler kullanarak ayrı bir
köşe oluşturduk. Tema süresince; istediğimiz materyali veya kitabı köşeden alarak
inceleme fırsatı bulduk.
ANAHTAR KAVRAMLAR
 İşlev (Nasıl Çalışıyor?),
 Bağlantı (Diğer Şeyler ile Arasında Ne
Bağlantı Var?),
 Şekil (Neye Benziyor?).
Türkçe dersinde; ana fikrimiz ve Güneş Sistemi ile bağlantılı olarak işlediğimiz
“Dünya Onun Sırtında” metninin tema ile bağlantısını keşfettik.
Güneş’in olumlu ve olumsuz etkilerini görselleştirdik.
Matematik dersinde; açı kavramını öğrenerek çevremizden örnekler tespit ettik.
Çarpım tablosunu öğrenmek için ileriye - geriye saymaları, somut materyallerle
çalıştık. Çarpma işlemlerinin modellemesini yapmayı öğrendik.
Güneş’in yaydığı ısı ile maddelerdeki ısının yayılmasının bağlantısını deneylerle
gözlemledik.
Sonuç
etkinliğimizde;
bilim
insanı
rolüyle
Güneş
Sistemi’ndeki
gezegenleri
araştırarak poster sunum ile değerlendirdik.
Kütüphane dersinde; “Herşeyin Öyküsü: Büyük Patlamadan Bugüne” adlı üç
boyutlu kitaptan büyük patlamayla ilgili bilgi edindik ve Güneş sistemiyle ilgili
video seyrettik. Stephen Hawking’ in yazdığı “George ve Büyük Patlama” kitabını
beyin fırtınası yöntemi kullanarak okuduk. Dünyanın hareketleri ile ilgili
araştırma yaparak ve sunum hazırlayarak “Güneş sistemi, birbirine bağlı ve
birbirini etkileyen gök cisimlerini içerir.” ana fikrine ulaştık.
İngilizce dersinde; öğrenenlere Güneş sisteminde bulunan gök cisimlerinin İngilizce
karşılıklarını
görseller
yoluyla
tanıttık.
Ardından
gezegenlerin
kendilerini
tanıttıkları videoyu izledik. Daha sonra sınıfı üç gruba ayırdık. Her grubun kendi
Güneş sistemlerini görseller çizerek gezegenler hakkında bildiklerini yazdıkları bir
kitapçık oluşturduk. Oluşturulan kitapçıkları, sınıf içerisinde sergiledik.
Görsel Sanatlar – Seramik – Heykel dersinde; Güneş sistemi ve gezegenler ile
ilgili araştırma yaptık. Öğrendiklerimizi ders içerisinde sunduk. Getirdiğimiz
gazeteler
ve
bantlarla
üç
boyutlu
Sınıfımızda ve koridorlarda sergiledik.
Beden Eğitimi dersinde;
Güneş
Sistemi
modellemesi
yaptık.
Müzik dersinde; dört grup halinde “Güneş Sistemi ve gezegenlerle” ilgili şarkı sözü
yazdık. Şarkıyı besteleyerek müzik eşliğinde sınıfta arkadaşlarımıza sunduk. Hem
yaratıcılığımızı geliştirdik, hem de keyifli zaman geçirdik.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik dersinde; Dünya ve Güneş sistemi içinde yer alan
diğer gezegenler ile ilgili görseller inceledik. Paylaşımlarda bulunduk. “Dünya
yerine başka bir gezegende yaşasaydınız, nasıl bir gezegende yaşamak isterdiniz?”
sorusuna cevap arayarak hayal gücümüzün yardımıyla duygu ve düşüncelerimizi
yazılı olarak kaydettik.
Beden Eğitimi dersinde; gruplara ayrılarak Güneş sisteminde bulunan gök
cisimlerini (Güneş, Dünya, Ay, Jüpiter, Mars, Neptün vb. diğer gezegenleri
temsilen spor salonunda sıralandık. Gezegenler ortada güneşi temsil eden
arkadaşımızın etrafında dönerken diğer bir arkadaşımızda ayı temsil etti.
Daha sonra sırayla diğer gezegenleri temsil eden öğrenenlere dokunmaya
çalıştı. Ayın dokunabildiği gezegen uykuya geçti. Güneşin dokunabildiği gezegen
ise uyandı. Oyunu zevkle oynadık.
Önümüzdeki PYP ünitesinde ne yapacağız?
24 Mart – 9 Mayıs 2014 tarihi itibariyle 6 hafta boyunca
“Kendimizi
Düzenleme Biçimimiz” disiplinler üstü teması altında “Demokratik anlayış,
toplumdaki insanları ve bakış açılarını geliştirmede rol oynar.” ana fikri üzerinde
çalışılacaktır.
Tema sonunda yapılan çalışmalar ile ilgili sizleri tekrar bilgilendireceğiz.
ANAHTAR KAVRAMLAR
-Bakış Açısı
-Sorumluluk
-Sebep-Sonuç
IB ÖĞRENEN PROFİLi
- Araştıran–Sorgulayan
- Düşünen
Download

dünyanın işleyişi