sayfa 5
sayfa 3
sayfa 4
sayfa 2
sayfa 8
İpek News’ten merhaba…
İlk sayımızla beraber
yolculuğumuz başlıyor. Nakış
nakış örgülenen üniversitemiz
ile birlikte ‘bülten gazetemiz de’
yayın hayatına ilk adımını attı.
Eğitim - Öğretim hayatına henüz
yeni başlayan bir üniversitenin
gazetesini çıkarmak zordur.
Yayını oluştururken haber
bulmakta güçlük yaşarsınız.
Ancak üniversitemizde bunun
tam aksi bir durum söz konusu.
Tematik olması kadar çok
renkli bir üniversite burası.
Etkinliklerin biri biterken
diğerinin başladığı, panoda
programları gösteren afişlerin
eksik olmadığı bir üniversite.
Hal böyle olunca bültene
etkinlik haberi koymakta
çok zorlanmadık.
Hem fakülte ve bölümlerimiz
hem de öğrenci kulüplerimizin
yaptıkları güzel çalışmaları ve
üniversitemizle ilgili gelişmeleri
bir buket hazırlayıp sunalım
istedik. Kurumsal İletişim
Müdürlüğü olarak çıktığımız bu
yolda sizlerin de desteğiyle nice
İpek News’lerde
buluşmak üzere…
ipek news
YAYIN KURULU
Editör: Kazım Canlan
Yazı İşleri:
Onur Kafalı, Çağlar Kaya
Cihan Akıncı, Sinan Göksel
Fotoğraf: Cihan Akıncı
Grafik-Tasarım:
Gülnur Bayram, Hale Sönmez
Turan Güneş Bulvarı 648. Cadde 06550
Oran, Çankaya • Ankara • Türkiye
T: + 90 312 470 00 00
F: + 90 312 470 00 07
www.ipek.edu.tr
ipek news
Sinan Göksel
Atilla Dorsay
Cihan Akıncı
Burak Göral
Yönetmenliğini İpek Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çetin’in yaptığı ve ünlü sanatçı merhum Tuncel Kurtiz’in seslendirdiği “ÇUPRİYA” belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. Çupriya, İpek
Üniversitesi Film Tasarımı Bölümünün de ilk filmi olma özelliğini
taşıyor. Köprünün tarihi hakkında da bilgiler veren Çetin, Çupriya
Köprüsünün bir Mimar Sinan eseri olduğunu belirterek Sokullu Mehmet Paşa döneminde restore edildiğini aktardı. Çupriya belgeselinin
gösterimin ardından İpek Üniversitesi Hazırlık Okulu binası fuaye
alanında bir kokteyl verildi. Cihan Akıncı
Onur Kafalı
Çağlar Kaya
ipek news
Gülnur Bayram
Download

İpekHaber / Haziran 2014