TÜRKÇE DEĞERLENDİRME
Hürriyet, bir toplumda başkalarına zarar vermeden her şeyi
yapmaktır.Ülkemizde yaşayan her insan, yerleşme ve seyahat
hürriyetine sahiptir. Her insan istediği yere gidebilir. İstediği
yere yerleşebilir. İs-tediği yerde yaşayabilir.
Ülkemizde insanlar, düşünce ve kanaat hürriyetine
sahiptir. Kimse, düşüncelerini açıklamaya zorlana-maz.
Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz, suçlanamaz.
İnsanlar, düşüncelerini söz ve yazıyla açıklama ve yayma
hakkına sahiptirler. Her insan, izin almadan kitap ve gazete
çıkarabilir.Kişiler radyo, televizyon, gazete gibi haberleşme
araçlarıyla düşüncelerini açıklayabilir.
Bugünkü hak ve hürriyetimizi Atatürk'ün önderliğinde
kurulan cumhuriyet yönetimiyle kazandık. Cumhuriyet
Döneminde demir yolları, kara yolları, hava yolları ve deniz
yollarımız gelişti. Seyahat olanaklarımız arttı. Televizyon, gazete gibi araçların gelişmesi de hürriyetlerimizi daha iyi
kullanmamızı sağladı.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Aşağıdakilerden hangisi hürriyetin tanımına
göre insanların yapabileceklerinden değijdlr?
A. seyahat
B. yerleşme
C. kaçakçılık
D. gazete çıkarma
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Aşağıdakilerden hangisi hürriyetin tanımıdır?
A. istediğimiz gibi hareket edebilmek.
B. Bir toplumda başkalarına zarar vermeden her şeyi
yapmak.
C. Her istediğimizi istediğimiz zaman almak.
D. Dünyada hiçbir kural tanımadan yaşamak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. İnsanlar hangi haberleşme araçları ile düşüncelerini açıklayabilir?
A. telefon - gazete – telsiz
B. gazete - dergi - telsiz
C. telefon - telsiz – hoparlör
D. radyo - televizyon - gazete
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Hak ve hürriyetlerimizi ne zaman kazandık?
A. Atatürk önderliğinde kurulan cumhuriyet yönetimi ile
kazandık.
B. II. Dünya Savaşı'nın sonunda kazandık.
C. Abdülhamit Döneminde kazandık.
D. En son anayasa değişikliği ile kazandık.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Demir yolları, deniz yolları, hava yolları ve kara
yollarındaki gelişmeler hangi alanda kolaylığı
sağlamıştır?
A. eğitim
B. Hukuk C. ulaşım
D. ekonomi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Nelerin gelişmesi hürriyetimizi daha iyi
kullanmamızı sağladı?
A. televizyon – gazete
B. gazete - telefon
C. telsiz – telefon
D. televizyon - telsiz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde nesnel bir yargı
vardır?
A) Antalya Güney illerimizden birisidir.
B) Cumhuriyet bayramı çok güzel oldu.
C) Bu film çok sıkıcı.
D) Yasin hiç yerinde duramaz.
8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öznel bir yargı
vardır?
A) Sınıfımızda 18 öğrenci var.
B) Yarın Yaren’in doğum günü.
C) Bu problemi kimse çözemez.
D) Akşam yağmur yağdı.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Aşağıdaki tümcelerin hangisi nesnel bir yargı
içermemektedir?
A) Yurdumuz yedi bölgeden oluşmaktadır.
B) Dayımın üç çocuğu vardır.
C) Elbisenin rengini hiç beğenmedim.
D) Polis hırsızı yakaladı.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Aşağıdaki tümcelerin hangisi öznel bir yargı
içermektedir?
A) Oturduğumuz apartman dört katlıdır.
B) İstanbul’a gezmeye gittim.
C) Ormanları korumalıyız.
D) Bilgisayar oyunları çok eğlencelidir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde nesnel bir yargı
vardır?
A) Hepimiz Okulu çok seviyoruz.
B) Annem çok güzel yemek yapar.
C) Bu kitabı çok seveceksin.
D) Arabamız beyaz renklidir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öznel bir yargı
yoktur?
A) Buzdolabı elektrikle çalışır.
B) Kar yağışı olunca yollar kapanır.
C) Çevremizde temizliğe dikkat edilmiyor.
D) Yeni arabaya ihtiyacımız var.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Nesnel bir yargı ifade eden tümce aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bu sokağın tozu hiç bitmiyor.
B) Ceren’in saçı çok güzel olmuş.
C) Bizin sınıf en başarılıdır.
D) Her hafta bir kitap okurum.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öznel bir yargı
vardır?
A) Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür.
B) Deniz kenarında yaşamaya doyum olmaz.
C) Anıtkabir Ankara’da yer alır.
D) İskeletimiz vücudumuza diklik verir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir
yargı vardır?
A) Eminim ki bu senin için çok önemlidir.
B) Sanatçının halk gözünde çok büyük bir yeri vardır.
C) Öğretmen etkinliği yaparken sınıfı üç gruba ayırdı.
D) Okunan her hikâye, insanı kendine biraz daha
yakınlaştırır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir
anlatım vardır?
A) O, iki katlı, bahçeli bir evde yaşıyordu.
B) Mahallemizde pazar, perşembe günü kurulur.
C) Akşam izlediğim film çok heyecanlıydı.
D) Yengemin yüzündeki yara izi çok belirgindi.
Download

öznel nesnel çalışma