GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN ZİRAİ KARANTİNA
MÜDÜRLÜĞÜ
DR.SELÇUK ÖZERDEN
(MART 2015 )
SOĞUK İŞLEM UYGULAMALARI
İRAN ‘A YAŞ MEYVE İHRACATI
Soğuk uygulama(ColdTreatments):
Akdeniz
Meyve
sineğini
bütün
biyolojik evreleri itibariyle etkisiz
hale getirmek amacı ile
konukçusu
olan ürünleri kapalı ortamlarda (Depo,
Konteynır veya soğuk hava gemisinin
ambarlarında ) belli sürelerde ve belli
sıcaklıkta
bekletme
işlemine
denmektedir.
2010-2012 YILLARI ARASINDA İRAN‘A YAPILAN YAŞ
MEYVE İHRACATI
ÜRÜN ADI
MİKTARI (KG)
2010
2011 YILI
2012 YILI
ALTINTOP
2.277.718
1.263.751
ARMUT
4.060.325
452.580
AYVA
661.790
85.654
ÇİLEK
499.638
96.058
ELMA
67.570
4.967.428
KAYISI
21.150
5.845
LİMON
3.628.717
4.994.123
180.724
MANDARİN
1.907.598
4.134.693
4.126.981
NAR
2.284.145
420.368
NEKTARİN
2.958.376
1.400.220
PORTAKAL
21.031.381
71.105.268
3.439.553
358.995
42.837.961
89.284.983
ŞEFTALİ
GENEL TOPLAM
2010 yılında toplam 2.158 adet Bitki Sağlık Sertifikası
2011 yılında toplam 3.472 adet Bitki Sağlık Sertifikası
2012 yılında ise toplam 1.478 adet Bilgi Sağlık Sertifikası düzenlenmiştir.
99.560
35.773.724
40.180.989
İRAN’A İHRACATTA SOĞUK UYGULAMA (COLD TREATMENT)
YETKİLENDİRME BAŞVURUSU VE İŞLEMLERİ
soğuk işlem uygulamaları için gerekli şartlar:
Soğuk İşlem Prosedürlerini uygulayacak Firmalar
da
Soğuk hava depolarının kapı ve duvarlarının ısı
yalıtımının sağlanmış olması, Depo içinin hastalık ve
zararlı barındırmayacak şekilde hijyenik şartlara sahip
olması, Nemlendirme cihazının mevcut olması ve depo içi
nem oranını dijital olarak göstermesi, Meyvenin
dayanıklılığının artması bakımından CO2 oranını ölçebilen
aletin olması gibi uygun şartlara sahip olması
gerekmektedir.
Soğuk işlem görmüş meyve ihraç
edebilmek için Meyve içini ve oda sıcaklığını
sensörlerle ölçen ve kaydeden cihaz ve bu
kayıtları excel ortamında grafiksel olarak
çıktı
verebilecek bilgisayar proğramının
olması gerekmektedir.
Firmalar soğuk hava deposunu ve gerekli
cihazları istenildiği şekilde tedarik ettikten
sonra bir dilekçe ile İhracatçı birliklerine
müracaat eder.
Birlik gerekli evrakları tamamlattırdıktan sonra
bir üst yazı ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne o
firmanın iran ‘a ihracat yapmak istediğini bildirir.
Genel müdürlük ise
zirai karantina
müdürlüğünden İran’a yönelik soğuk uygulama ile yaş
meyve ihracatı yapmak isteyen adı geçen firmanın,
İran makamlarınca talep edilen ve GKGM’nün 26.
04.2010 tarih ve 016135 sayılı yazısında belirtilen
İran’a soğuk uygulama yetkisi verilen firmalarda
bulunması gereken teknik kapasiteye sahip olup
olmadığının tespitini ister.
İRAN’A İHRACATA YÖNELİK SOĞUK İŞLEM İLE DEZENFEKSİYON KONUSUNDA
YETKİ ALAN FİRMALARDA ARANACAK TEKNİK ÖZELLİKLER
FİRMA ADI
FİRMA ADRESİ
İŞLETME KAYIT BELGESİ NO
VEYA GIDA SİCİL BELGESİ
SOĞUK HAVA
DEPOSU
SOYLU GIDA SAN. VE TİC. AŞ.
GAZİ MAH.69700 SK. 3/A Akdeniz / MERSİN
G -33 -0361
SOYLU GIDA SAN. VE TİC. AŞ.
SOĞUK HAVA DEPOSU ADRESİ
GAZİ MAH.69700 SK. 3/A Akdeniz / MERSİN
MÜLKİYETİ
Kendisinin
ODA NO
5
19mx10mx
6m
HACİM
DEPO İÇİ ISI ÖLÇÜM CİHAZI
MEYVE ETİ İÇİ ISI ÖLÇÜM
CİHAZI
Kira
*Başlangıç : -
Bitiş: -
MARKASI
TESTO 175 T1
SERİ NO
MARKASI
TESTO 176T4
SERİ NO
A. ISI SENSÖRLERİNİN HASSASİYETİ (Bilgimiz dışı teknik konular içerdiğinden
firma beyanı esas alınmıştır)
EVET
Sensörlerin hassasiyeti en az 0,1 C mi?
X
Isı değişikliklerini ölçebilir ve değişmeden kaydedebiliyor mu?
X
Meyve ve oda ısı sensörlerinin teknik özellikleri ve hassasiyeti özdeş ve tutarlı mı? X
Sensörlerin kaydettiği veriler bilgisayarda okunabilir ve her tür sensör için ayrı ayrı
ısı değişim
X
eğrilerini gösteren farklı renklerde A 4 kağıdına yazdırılabiliyor mu?
B. SENSÖRLERİN
KALİBRASYONU
Her sensöre ait kalibrasyon belgesi var mı?
Sensörlerin ilk kalibrasyon tarihi
X
14.03.2012
40009282
40070046
3
HAYIR
C. SENSÖR KURULUMU, ISI ÖLÇÜMÜ, KAYIT VE TERMOGRAF ÇIKTILARINI HAZIRLAMA
Depo içi ısı sensörü sayısı yeterli mi? (1 adet )
1
Meyve eti ısı sensörü sayısı yeterli mi?( 100-2, 200-3, 300-4 sensör)
4
Toplam sensör sayısı
5
Oda ısı sensörü depodaki en sıcak noktaya yerleştirilmiş mi?
İhracat için müracaat
(Tercihen soğuk hava üflemesinin altında)
ettiklerinde görevlen-
Meyve eti ısı sensörü deponun ortasında istiflenmiş farklı paletlerin ortasındaki kutunun
dirilecek inspektörler
içerisindeki en büyük meyvenin eti içerisine çıkması engellenmiş şekilde yerleştirildi mi?
tarafından tespit ve
Soğuk işlem süresinin bitiminde meyvelerde ısı farklılaşmalarını engellemek için uygun ısı ve nem
takip edilecektir.
düzeylerinde kapalı temiz bir ortamda muhafaza ediliyor mu?
*Kira sözleşmesi ”taraflar feshetmediği takdirde otomatik olarak 1 yıl uzar" maddesi içeriyor.
Isı (C)
Süre (Gün)
0,55 veya
1,11 veya
1,66 veya
2,22 veya
daha az
daha az
daha az
daha az
11
12
14
16
İran'a yönelik soğuk uygulama ile yaş meyve sebze ihracatı yapmak isteyen yukarıda adı geçen firmanın,
İran makamlarınca talep edilen ve KKGM'nün 26.04.2010 tarih ve 016135 sayılı yazısında belirtilen İran'a Soğuk Uygulama
yetkisi verilen firmalarda bulunması gereken teknik kapasiteye SAHİP OLDUĞU / SAHİP OLMADIĞI
tespit edilmiştir.
…… /…… / 2013
İbrahim Fehmi ER
İnspektör
Dr.Selçuk ÖZERDEN
İnspektör
Firma Yetkilisi
İrana soğuk işlem prosedürü ile ihracaat
uygulaması
 İhracatçı firma iran a ihraç edeceği ürünlerin
aşağıdaki tablodaki hangi sıcaklıkta olacağına
karar verdikten sonra , ürününü ön soğutma
odalarında meyve eti sıcaklığını örneğin 2,2 oC
ye getirdikten sonra ön kontrol dilekçesi ile
müracaat eder.
Sıcaklık (ºC)
Soğuk Uygulama
dönemi (gün)
0.55 ya da daha az
1.11 ya da daha az
1.66 ya da daha az
2.22 ya da daha az
11
12
14
16
İnspektor
dijital
termometresini
alarak ihracatçı nın ön soğutma deposuna
gider.
Dijital
termometresi
ile
her
paletteki meyve içi sıcaklığını ölçer , 2,2
oC ve aşağısındaki derecelerde olan
paletleri soğuk işlemin yapılacağı depoya
aldırır.
Soğuk hava deposunda ,Buz ve su
karışımı kullanılarak sensör kalibrasyonu
yapılır
Sensör Kalibrasyonu
Kalibrasyona
başlamadan
önce
portatif
olmayan
sabit
sensörler
bilgisayara bağlanır. Taşınabilir ( tespo )
cihazlarda
kalibrasyon
yapıldığında
okunan değerler hafızasına kaydedildiği
için bilgisayara çıktı alınacağı zaman
bağlanır.
Her sensör için bir dakikalık bir
okuma aralığı ayarlanmalıdır ( hem meyve
eti hemde oda ısısı sensörleri için )
Beş dakika süresince belirli bir
sensörün bir dakikadan diğerine ısı okuma
farkı 0.1 oC yi geçmemelidir.( ısı
dalgalanması en fazla 0 oC +/- 0.1oC
arasında kalmalıdır )
+/- 0.3 oC gösteren sensörler, 0
oC’ye
indirilemeyeceği
ve
kalibrasyon/faktör
belirlemesi
mümkün
olmayacağı
için
yeni
sensörle
değiştirilmelidir.
Kalibrasyon faktörü değeri termoğraf
çıktısında belirtilmelidir.
Sensör Kalibrasyonu
Sensörlere numara verilmesi
Sensör Kalibrasyonu
d)
Kalibrasyon yapmak için plastik çift katlı termos içinde %85
buz, %15 oranında su kullanılmalı, kırılmış buz ortalama olarak 4 kg
dan az olmamalıdır.
Sensör Kalibrasyonu
SENSÖR KURULUMU, ISI ÖLÇÜMÜ, KAYIT
VE TERMOGRAF ÇIKTILARINI HAZIRLAMA
Meyve eti ve oda ısısını ölçmek için
gerekli olan sensörlerin sayısı aşağıdaki
tablo uyarınca hesaplanır.
Paletlerin sayısı
Depodaki ısı
sensörlerinin sayısı
Meyve eti
sensörlerinin sayısı
TOPLAM
1-100
1
2
3
101-200
1
3
4
201-300
1
4
5
301-400
1
5
6
401-500
1
6
7
501-600
1
7
8
Meyve eti sensörü meyve etinin
yüzeye
yakın
olmayan
bir
yere
sokulmalıdır.böylece sensörün çıkması
engellenmiş olur.
Her meyve eti ısı sensörü, her
paletin ortasına yerleştirilmiş kutudaki
en büyük meyvenin içine sokulmalıdır.
Her palette yalnızca bir meyve eti
sensörü kullanılmalıdır.
Sensör yerleştirme işlemi ; karton kutu ise bıçakla yan kısmından
pencere açılır. İçinden bir miktar meyve dışarıya boş bir kasaya aktarılır,
sensör ucu orta kısımdan en büyük bir meyveye batırılır ve çıkarılan diğer
meyvelerle tekrar sıkıştırılır. Kesilen kısım bantlarla kapatılır.
Sensör meyvenin içine dışarıya ucu çıkmayacak şekilde batırılır.
Meyve sensörün ¾ ünü kaplayacak şekilde yerleştirilir.
Sensor
kutu içine
diğer
meyveler
arasına
yerleştirilir
Meyve eti ısı sensörleri deponun
ortasında istiflenmiş farklı paletlere
yerleştirilmelidir.
Oda ısısı sensörleri depodaki en
sıcak noktaya yerleştirilmelidir.
Soğuk işlem ile uygulama yaparken
turunçgillerde
ve
meyve
sineği
kontrolünde uygulanan soğuk işlemde
aşağıdaki
tabloda
gösterilen
yöntemlerden sadece biri seçilmelidir.
Sıcaklık (ºC)
Soğuk Uygulama
dönemi (gün)
0.55 ya da daha az
1.11 ya da daha az
1.66 ya da daha az
2.22 ya da daha az
11
12
14
16
Mandalina,
portakal,
greyfurt,
turunç, kayısı, şeftali, kiraz, Trabzon
hurması, incir, ayva,üzüm,nektarin,erik,
elma, armut, nar ve limon gibi akdeniz
meyve sineği konukçusu olan ürünler için
soğuk işlem yapılmalıdır.
Dezenfeksiyon süresi bütün meyve eti
sensörlerinin istenen dereceyi göstermesi
ile başlar ve 16 gün sonunda sona erer
Dezenfeksiyon
süresi,
depo
ısı
sensörlerinin değil meyve eti sensörlerinin
ısısının okunması ile başlar ve sona erer.
Dezenfeksiyon sırasında herhangi bir
aşamada
sadece
bir
sensörün
bile
kaydedilen ısısı yukarıdaki tablodan seçilen
ısıyı geçerse dezenfeksiyonun en baştan
tekrarlanması zorunludur.
Dezenfeksiyon süresi boyunca her
sensörün kaydettiği ısı en fazla 0.3
oC’ye kadar dalgalanma şartı ile tutarlı
olmalıdır.
Örnek olarak sensörlerden biri 1.7
ise diğer sensör en fazla 2.0 olabilir
aradaki dalgalanma 0.3 ü geçmemelidir.
Sensörler arasındaki dalgalanma 0.3
oC’yi geçer vede sensör ısısı derece
olarak 2.2 seçilmiş ise 2.3 oC olmuşsa
işlem iptal edilerek yeniden başlatılır.
Sensörler yerleştirilip cihazın çalışması
sağlandıktan sonra depo kapısı uygulama
yapılacak gün süresince hiç açılmamak üzere
kapatılır.
İstenilen
süre
boyunca
cihaz
kayıt
yapacaktır. Süre sonucunda inspektor talebinde
bulunulacak ve inspektor dijital termometresi ile
son kez kontrolünü yaptıktan sonra sensörlere
bağlı veri girişi yapan cihaz bilgisayara takılarak
veri aktarımı yapılarak grafik çıktısı alınacaktır.
Grafik konrolünü yapan inspektör soğuk
işlem prosedürüne uygunluğuna göre kabul veya
red edecektir.
Sensörlerin
takılmasının,
ısı
ölçümlerinin,kayıtlarının ve termoğraf veri
sayfası
çıktılarının
doğruluğundan
İnspektörler sorumludur.
Bitki Sağlık Sertifikaları; Isı uygulama
süresi,işlem yeri ve termoğraf çıktısının seri
numarasını içeren dezenfeksiyonun teknik
detaylarını ihtiva eden onaylanmış termoğraf
çıktıları baz alınarak düzenlenmelidir.
Bitki sağlık sertifikalarının ve termoğraf
çıktılarının resim formatında taranarak ilgili
adreslere gönderilmesi ile işlem tamamlanır.
İRAN BİTKİ KORUMA ÖRGÜTÜ’NÜN BELİRLEDİĞİ PROSEDÜR DOĞRULTUSUNDA İSTENEN SICAKLIK VE UYGULAMA DÖNEMİ ARALIKLARINDA
SOĞUK UYGULAMA ŞARTLARINI SAĞLAYACAĞINI TAAHHÜT EDEN VE YETKİ ALAN FİRMALAR
SIRA
NO
FİRMA ADI
ODA NO
ODA
MEYVE
MEYVE ETİ
CİHAZIN
KİRALANAN FİRMA
KAPASİTESİ
ETİ SENSÖR
SENSÖR
MARKASI
BAŞLANGIÇ BİTİŞ TARİHİ
(PALET SAYISI)
SAYISI
SERİ NO
1
AKSUN TARIM ÜRÜNLERİ
B2 - 103
100
2
DVP-PS02
GENTEK
KENDİSİNİN
2
AS KÜÇÜK
5
300
4
SK 36
GENTEK SPEKTRA
KENDİSİNİN
3
AR-KAR TARIM
2
50
2
38008991
TESTO 175 T3
KENDİSİNİN
4
AYHAN -1
4
200
3
1824935
TESTO 177 T4
KENDİSİNİN
5
ALATA GIDA
1
100
2
ALT-54D-001
DIXCELL
KENDİSİNİN
6
AS STAR GIDA
1
200
3
TARMAKTMC 101
TARMAK
KENDİSİNİN
7
AYDEMİRLER NARENCİYE
1
200
3
SHT7
SENSİRİON
KENDİSİNİN
8
AS VOLKAN
Y3
100
4
40701440
TESTO 176 T4
SYB MEYNAR
9
AHMET S. HALLAÇ
1 …………………
9 …………………
100 ……………………….
300 ……………………….
2 ……………….
4 ……………….
38009005 (1) …….
40701211 (9) …….
TESTO 175 T3
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
10
BİBERCİLER
4
150
3
1946442
TESTO 177 T4
KENDİSİNİN
11
BULDUK ULUS NAKLİYAT
3
300
4
2044929
TESTO 177 T4
KÖSE NAR
12
CELİLLER TARIM
4
100
2
38009365
TESTO 175 T3
KENDİSİNİN
13
CMS TARIM
1 ………………….
2 ………………….
100 ………………………
200 ………………………
2 ……………….
3 ……………….
38009366 (1) …….
40701333 (2) …….
TESTO 175 T3
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
31.10.2011/31.10.2013
15.11.2011/15.11.2014
14
ÇAYIROĞULLARI
2 ………………….
3 ………………….
100 ……………………….
200 ……………………….
2 ……………….
3 ……………….
38009283 (2) ……. 40701095
(3) …….
TESTO 175 T3
176 T4
TESTO
15
ÇEKOK GIDA
R8
200
3
SHT1XSHT2
SENSIRION
KENDİSİNİN
16
DOĞAN GIDA
1
100
2
38009282
TESTO 175 T3
KENDİSİNİN
17
DEĞİRMENCİLER
6 ………………….
7 ………………….
8 ………………….
12 ……………….
200 ……………………….
100 ……………………….
200 ……………………….
300 ……………………….
3 ………………
2 ……………….
3 ……………….
4 ……………….
40701569 (6) ……. 38006794
(7) …….
40701577 (8)
……. 40700402 (12) …..
TESTO 176 T4
T3
TESTO 176 T4
TESTO 176 T4
18
DERKAY
2
200
3
40701240
TESTO 176 T4
Y.AYGAR
01.08.2011/30.06.2012
KİRA SÖZLEŞMESİ YENİLENMEDİ
19
EREN TARIM
10
300
4
GENTEK PT100
GENTEK
KENDİSİNİN
20
ELÇİÇEK NARENCİYE
2
300 ……………………….
300 ……………………….
4 ……………….
4 ……………….
40701238 ………….
40702224 ………….
TESTO 176 T4
TESTO 176 T4
ELPAK
21
ELGİNSAN NARENCİYE
3
100
2
TARMAK
TMC101
TARMAK
KENDİSİNİN
22
ERÇİN GÜMR.
Y4
100
4
40700116
TESTO 176 T4
SYB MEYNAR
23
EKONOMİK SİSTEM
A1
A2
A3
A4
A5
A6
200
200
200
200
200
200
3
3
3
3
3
3
6690010
6690010
6690010
6690010
6690010
6690010
TELEVIS J.FLUKE TELEVIS J.FLUKE
TELEVIS J.FLUKE TELEVIS J.FLUKE
TELEVIS J.FLUKE TELEVIS J.FLUKE
KENDİSİNİN
24
ELPAK NARENCİYE
1 ………………….
300 ……………………….
300 ……………………….
4 ……………….
4 ……………….
40701821 (1) ……. 40700019
(1) …….
TESTO 176 T4
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
25
GÜLERLER KOM.
1 ………………….
2 ………………….
300 ……………………….
300 ……………………….
4 ……………….
4 ……………….
TCP02F35B0000
TELEVİS COMPACT
KENDİSİNİN
KENDİSİNİN
TESTO 175
KENDİSİNİN
06.01.2012 / 06.01.2017
31.10.2011/31.10.2013
26
IŞIK USULİ
C1
200
3
40701161
TESTO 176 T4
23.03.2011/23.03.2012
KİRA SÖZLEŞMESİ YENİLENMEDİ-FABRİKA ALMİRA OLARAK EL
DEĞİŞTİRDİ
27
İSTANBULLULAR NAR.
2
300
4
40701433
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
28
İSMAİL TARIM
1
2
100
100
2
2
38009385
40700931
TESTO 175 T3
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
29
KARA YAŞ
1
100
2
38010212
TESTO 175 T3
KENDİSİNİN
30
KÖSE NARENCİYE
2
100
2
38009190
TESTO 175 T3
KENDİSİNİN
31
KALYONCU NAKLİYAT
1 ………………….
2 ………………….
4 ………………….
5 ………………….
6 ………………….
3 ………………….
300 ……………………….
300 ……………………….
300 ……………………….
300 ……………………….
300 ………………………. 300
……………………….
4 ……………….
4 ……………….
4 ……………….
4 ……………….
4 ……………….
4 ……………….
6000-01-02-03….. 6005-0607-08….. 6010-11-12-13…..
6015-16-17-18…..
40701154 (6) …….
40702214 (3) …….
GENTEK
GENTEK
GENTEK
GENTEK
TESTO 176 T4
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
32
KÖSELER SARIKAYA
6
200
3
2049620
TESTO 177 T4
KENDİSİNİN
33
KARAGÖZLER NAR.
1
200
3
2078126
TESTO 177 T4
KENDİSİNİN
34
MENAS
1
100
2
38006455
TESTO 175 T3
KENDİSİNİN
35
MARDİN KAYALAR
2
100
3
2044938
TESTO 177 T4
KENDİSİNİN
36
MERTPA TARIM
3
200
3
40700470
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
37
MARSPED LOJİSTİK
4
300
4
40700758
TESTO 176 T4
MERTPA TARIM 06.06.2011/06.06.2013
38
M.HELVACIOĞLU
A
200
3
40701208
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
39
MALATYALILAR
1
200
3
40701100
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
40
MEGA YAŞ.SEBZ
Y6
100
4
40701639
TESTO 176 T4
SYB MEYNAR
31.10.2011/31.10.2013
41
MERSY GIDA
Y5
100
4
40702130
TESTO 176 T4
SYB MEYNAR
31.10.2011/31.10.2013
MEYSER
1 ………………..
2 ………………..
300 ……………………….
300 ……………………….
4 ……………….
4 ……………….
40701252 (1) …….
40701217 (2) …….
TESTO 176 T4
TESTO 176 T4
POLAT SEBZE
YENİLENMEDİ
15.09.2011/30.05.2012 KİRA SÖZLEŞMESİ
42
43
NARPAK
F1 ………………..
F3 ………………..
F4 ………………..
F5 ………………..
F7 ………………..
F8 ………………..
G1………………..
G2………………..
G3………………..
G4………………..
F9 ………………..
100 ……………………….
100 ……………………….
100 ……………………….
100 ……………………….
100 ……………………….
100……………………….
100 ……………………….
100 ……………………….
100 ……………………….
100 ……………………….
500 ……………………….
2 ……………….
2 ……………….
2 ……………….
2 ……………….
2 ……………….
2 ……………….
2 ……………….
2 ……………….
2 ……………….
2 ……………….
6 ……………….
50302
50302
50302
50302
50302
50302
50302
50302
50302
50302
50302
TR SABİT SİSTEM
KENDİSİNİN
44
ORTAKÇI GIDA
F2 ………………
F6 ………………
100 ………………………
100 ………………………
2 ……………….
2 ……………….
NAR-DTM-001 ….
SABİT SİSTEM
NARPAK
01.05.2011/01.05.2012
KİRA SÖZLEŞMESİ YENİLENMEDİ
45
ÖZ GÖKAY NARENCİYE
C4
100
2
38008994
TESTO 175 T1
KENDİSİNİN - FABRİKA ALMİRA OLARAK EL DEĞİŞTİRDİ
46
ÖZYAL TARIM
Bekleme
odası-1 100
2
81P902VERS,2,11
SİMEX
KENDİSİNİN
47
ÖZ OVAÇİN
1
4
100
300
2
4
38009328
40703547
TESTO 175 T3
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
48
ÖZ VURAL GIDA
1
200
3
2046385
TESTO 177 T4
KENDİSİNİN
49
ÖZNAR NARENCİYE
C2 ………………
C3 ………………
200 ……………………….
300 ……………………….
3 ……………….
4 ……………….
40700979 (C2) …. 40700403
(C3) ….
TESTO 176 T4
TESTO 176 T4
27.01.2011/27.01.2013 FABRİKA ALMİRA OLARAK EL DEĞİŞTİRDİ
ÖZLER ZİRAAT
11
400
5
5001-5002-5003-5004-5005
GENTEK
UNI MEYVE
YENİLENMEDİ
19.10.2011/19.10.2012 KİRA SÖZLEŞMESİ
50
ÖZ İNAN
2
3
4
200
200
200
3
3
3
SHT7
SHT7
SHT7
SENSIRION SENSIRION SENSIRION
AYDEMİRLER
AYDEMİRLER
AYDEMİRLER
01.03.2012/01.03.2013
01.03.2012/01.03.2014
20.10.2011/20.10.2013
52
POLAT SEBZE
2 ………………….
3 ………………….
4 ………………….
5 ………………….
7 ………………….
8 ………………….
9 ………………….
300 ……………………….
300 ……………………….
300 ……………………….
300 ……………………….
100 ……………………….
300 ……………………….
300 ……………………….
4 ……………….
4 ……………….
4 ……………….
4 ……………….
2……………….
4……………….
4 ……………….
40701734 (2) …….
40701853 (3) …….
40701811 (4) …….
40701784 (5) …….
38009277 (7) …….
40701250 (8) …….
40701253 (9) …….
TESTO 176 T4
TESTO 176 T4
TESTO 176 T4
TESTO 176 T4
TESTO 175 T3
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
53
PEPİNO TARIM
2 ………………
3 ………………
300 ……………………….
300 ……………………….
4 ……………….
4 ……………….
40701009 (2) …….
40701211 (3) …….
TESTO 176 T4
TESTO 176 T4
AHM.S.HALLAÇ 02.10.2012/02.10.2015
54
PARMAK İÇ VE DIŞ TİC.
1
200
3
40701437
TESTO 176 T4
DEĞİRMENCİLER 10.07.2012/10.07.2013
55
SOYLU GIDA
3
5
100
300
2
4
38009278
40700463
TESTO 175 T3
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
56
SAĞNAK ULUS NAK.
1
2
100
500
2
6
38009289
HNEOBHE 500 C1
TESTO 175 T3
DIXEL XLH 260
KENDİSİNİN
57
SYB MEYNAR
1
200
3
1798363
TESTO 177 T4
KENDİSİNİN
58
SERHAT NARENCİYE
1
200
3
2049567
TESTO 177 T4
KENDİSİNİN
59
SADAMİR
6
200
3
40701243
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
60
SARI GÖL
A1
200 ……………………….
200 ……………………….
3 ……………….
3 ……………….
40701044 (A1) ….
40701026 (A1) ….
TESTO 176 T4
TESTO 176 T4
22.08.2011/22.08.2016 FABRİKA ALMİRA OLARAK EL DEĞİŞTİRDİ
61
TOPAL NARENCİYE
5
150
3
40701188
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
62
UNİ MEYVE
10
100
2
M002681
GEWİS GW44208
KENDİSİNİN
63
ULAŞLI TAR.NAK
1 ………………….
2 ………………….
200 ……………………….
200 ………………………
3 ……………….
3 ……………….
40701739 ………….
1990455 ……………
TESTO 177 T4
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
Y.AYGAR NARENCİYE
1 ………………….
3 ………………….
4 ………………….
5 ………………….
100 ……………………….
200 ……………………….
200 ……………………….
200 ……………………….
2 ……………….
3 ……………….
3 ……………….
3 ……………….
38009348 (1) ……. 40701435
(3) …….
40701216 (4)
…….
40701223 (5) …….
TESTO 175 T3
TESTO 176 T4
TESTO 176 T4
TESTO 176 T4
KENDİSİNİN
51
64
TESTO 176 T4
Download

Soğuk İşlem Uygulamaları 3 - Zirai Karantina Müdürlükleri