cellex.
Zellspende ist Lebensspende
Sevgili bağışçılar!
Bağışa hazırlanmanız için size akyuvarlarınızın üretimini geçici olarak hızlandıran bir ilaç verilmesi
gereklidir. Bu ilaç, deri altına enjekte edilmelidir. İlacı kendi kendinize enjekte etmeyi planladığınızdan,
önemli bilgilere kısaca değinmek isteriz. Uyarılma, ilk bağış gününüzden 4 gün önce başlar. Onay mektubunuzun son sayfasında sabah ve akşam dozunuzu bulabilirsiniz.
Enjekte için lütfen aşağıdakileri hazır tutunuz:
- İlaç (içinde toz madde bulunan ampul, steril
suyla doldurulmuş şırınga, çekme iğnesi, uygulama iğnesi)
- Alkollü pamuk tampon
“Şırınga setini” paketinden çıkartınız ve açınız.
2–3 adet pamuk tampon hazır tutunuz.
Şırıngayı çekmek için lütfen önce granocyteampulündeki koruma başlığını çıkartınız. Lastik
tapaları alkollü bir tampon ile dezenfekte
ediniz. Şırıngayı alınız ve açık renkli kalın iğneyi
şırınganın ucuna takınız. Daha sonra içinde toz
madde bulunan ampulün lastik tıpasını deliniz ve
suyu içine fışkırtınız. İçindeki ilaç kısa sürede çözülür. Çözelti iyice berraklaşana kadar bekleyiniz
ve şırıngaya çekin. Varsa şırıngadaki havayı dışarı
püskürtün. Çekme iğnesini çıkartınız. Kahverengi
ince enjeksiyon iğnesini takınız.
İğnenin steril kalması için iğnedeki koruyucu başlığı enjekteden hemen önce çıkartmalısınız.
cellex.
Zellspende ist Lebensspende
İlacı şırıngaya çektikten sonra iğne yapacak uygun bir yer seçiniz.
Uygun vücut bölgeleri şunlardır:
- Göbek deliğinden yaklaşık 10 cm sağ veya sol karın duvarı
- Dış uyluk kısmı
- Üst kollar
Enjekte yapılacak bölgeyi yeni bir alkollü tamponla dikkatlice dezenfekte ediniz. Dezenfekte ilacını
yaklaşık 15 saniye tesir ettirin.
Sol el başparmak ve işaret parmağınız ile deriyi
kaldırınız ve iğneyi sokunuz. İğnenin kısa oluşu,
şırınganın derine gitmesini engeller. Bu nedenle
hiç korkmadan iğneyi dik olarak batırabilirsiniz.
Her halükarda iğne, 1 cm deri altına girmiş
olmalıdır. Sonra ilacı yavaş yavaş enjekte ediniz.
Enjekte esnasında hafif bir yanma veya baskı
oluşabilir. Ardından iğneyi derinizden çıkartarak,
tuttuğunuz derinizi bırakıp, iğne yapılan yeri
alkollü bir pamukla kısaca ovunuz.
Şırınga ve iğneleri kapanabilir bir cam kavanoza koyup, ev atığında imha ediniz.
Download

cellex.