Görsel Programlama -2 Ödev - 4
Ödevinizi [email protected] adresine 13 Mart 2014 Perşembe Saat 15:00 a kadar
[email protected] adresine mail başlığında
GörselProgramlama2_Ödev4_ÖğrNo_AdSoyad olacak ekinde
GörselProgramlama2_Ödev4_ÖğrNo_AdSoyad.rar dosyası olacak şekilde gönderilecektir. Ders
saatinde ödevler bilgisayarlarda hazır bulunacak ödevleriniz değerlendirilecektir. Ödevi
anlatmayan yada anlatamayanlar ödevden -100 alacaklardır.
Kullanıcı Giriş ve kayıt formu yapılacaktır. Formlar ile ilgili resimler aşağıda göünmektedir.
Formda görünen tüm butonları tasarlayarak içeriklerini doldurunuz. Ödev videosunda ayrıntılar
anlatılmaktadır.
Veritabanımızın adı db_kullaniciGirisOdev4;Veritabanı Diagramı;
Ödev metnimiz. Ödev için oluşturacğımız
Uygulamamızda
4 formumuz var:
KullaniciGiris ,
IslemlerFormu,
KullaniciEkle,
KullaniciGoruntule
 Form açıldığında;
 Uygulamayı çalıştırdığımızda KullaniciGirisi formu açılacak. kullanıcı tcNo ve şifresiyle giriş
yaptıktan sonra şifresi ve tcNosu veritabanından kontrol edilecek doğruysa giriş yapılacak.
tcNo alanında sadece rakam yazılmalı ve uzunluğu 11 karakter olmalıdır.

Kullanıcı başarılı bir şekilde giriş yapmışsa IslemlerFormu açılacak.
Açılan işlemler formunda giriş yapan kullanıcının adı yazacak. IslemlerFormu MDI form olarak
düzenlenmeli.
İşlemler formundan KullanıcıGörüntüle ve KullanıcıEkle formları açılacak.
Formlar açıldıktan sonra tekrar açılması engellenecek. Açılan bu iki form Islemler formu altında
çalışacak.
Kullanıcı göster formu açıkken veri eklenmişse KullanıcıGoster formundaki Kullanıcıları Yeniden
Yükle formuna tıklandığında gride kullanıcılar yeniden yüklenecek.
KullanıcıEkle Formunda;
Kullanıcı Türü comboboxı veritabanından doldurulacak,
TcNo alanına sadece rakam girilmesi sağlanacak ve 11 karakterden daha uzun girilmesi
önlenecek. Ayrıca veri girişi sırasında 11 karakterden daha kısa olması durumunda uyarı
verilecek.
ad soyad textboxlarına sadece karakter girişine izin verilecek. boş bırakıldığında uyarı mesajı
gösterilecek.
şifre girilirken karakterler gizli olacak. şifre uzunluğu en az 6 karakter olacak.
Download

Görsel Programlama -2 Ödev - 4 Ödevinizi [email protected]