T.C.
KÜTAHYA BELEDİYESİ
2015 YILI GELİR TARİFESİ
2015 Yılı Gelir Tarifesi;
5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun İlgili maddeleri esas alınarak
hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler ile belirlenen tarifeler,
gelir tarifesinde belirtilmemiştir.
2464
SAYILI
KANUN
MADDE
97-
1.
Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak
ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya
yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.
BELEDİYE HİZMETİ KARŞILIĞINDA
ALINAN ÜCRETLER
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
EVLENDİRME MEMURLUĞU ÜCRETLERİ
MECLİS KARARI
(TL)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
NOT :
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
NOT :
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti
( 10 kişi üzerinde )
Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti
Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri nikah ücreti
Yeni Mahallellerimizde nikah ücreti ( mesai dışında )
Dumlupınar Üniversitesi Bedesten nikah ücreti
Evlenme Cüzdanı Ücreti
(Maliye Bakanlığınca açıklanan rakamlar esas alınacaktır)
Evlendirme Hizmet bedeli ( İzin Belgesi ) Kişi Başı
1—Gelir durumu yeterli olmayan fakir vatandaşlarımıza nikah hizmeti ücretsizdir.
(Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden alacakları belge ile
başvuracaklardır)
2—Mesai saatleri içinde Evlendirme Memurluğu'nda nikah ücreti alınmayacaktır.
70,00
127,00
160,00
160,00
210,00
32,00
HOPARLÖR İLAN ÜCRETİ
Belediye ses yayın cihazları ile yapılacak reklam ve ilanın anons edilmesi;
Sosyal amaçlı ilanlar ( Her kelimesi için )
Ticari amaçlı ve resmi ilanlar ( Her kelimesi için )
Ölüm ilanlarından,
Üç defa yayınlanan ölüm ilanı ücretsizdir.
Üç defadan sonraki her ilan için
Fuar içindeki her türlü ilanın bir defa anonsu;
Sosyal amaçlı
Ticari amaçlı
Fuar içi kayıp ilanlarından ücret alınmaz.
Belediye yayın organlarında yayınlanan ilan ve reklamlardan;
Tam sayfa
Yarım sayfa
Çeyrek sayfa
Sayfa 1
0,06
0,19
1,16
2,40
6,30
305,00
185,00
120,00
NOT :
Resmi Dairelerden gelen ilanlardan ücret alınmaz.
İlan Tahtasında 3 gün'e kadar ilan edilmesi istenen ilanlardan;
Tam sayfa
Yarım sayfa
3 Günden fazla ilan edilmesi istenen ilanlardan iki katı ücret alınır.
3.
MÜZELERE GİRİŞ ÜCRETİ
3.1.
3.2.
Kent tarihi müzesi giriş ücreti
Milli Mücadele müzesi giriş ücreti
NOT :
İlköğretim Öğrencileri ve kanuni olarak ücretsiz girecek olan gruplardan giriş ücreti alınmaz.
4.
KÜTAHYA FUAR ALANI KİRALAMA ÜCRETLERİ
4.1.
FUAR ALANINDAKİ ETKİNLİKLER
Kütahya el sanatları ve ticaret fuarı
Tarım Fuarı
Eğitim Fuarı
Ramazan Eğlenceleri
Madencilik, Çinicilik vb. Şehrimizin tanıtımına yönelik fuar ve etkinlikler
Uluslar arası tanıtım ve etkinlikler
Yeni İhtisas Fuarları (otomotiv ve otomotiv yansanayi vb. Gibi)
KAPALI FUAR ALANI KİRA BEDELİ ( 1 günlük )
1.800 m2
3.200 m2
5.000 m2
Açık alanın tamamı için 1 günlük
NOT :
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
NOT :
61,00
61,00
30,50
1,00
1,00
530,00
795,00
1.060,00
530,00
FUAR VE YUKARIDA ZİKREDİLEN ETKİNLİKLER HARİCİNDE
KIŞIN EKİM (DAHİL) VE MART (DAHİL) AYLARI ARASINDA
YAPILACAK KİRALAMALAR
KAPALI FUAR ALANI KİRA BEDELİ ( 1 günlük )
1.800 m2
3.200 m2
5.000 m2
Açık alanın tamamı için 1 günlük
1.060,00
1.590,00
2.120,00
1.060,00
A VE B MADDELERİ DIŞINDA YAPILACAK KİRALAMALAR
KAPALI FUAR ALANI KİRA BEDELİ ( 1 günlük )
2.120,00
1.800 m2
3.180,00
3.200 m2
4.240,00
5.000 m2
2.120,00
Açık alanın tamamı için 1 günlük
Kiralama talepleri Belediye Encümeninin onayına sunulacak olup, fuar alanının ısınma,
güvenlik, su, elektrik vb. Giderleri kiralayan tarafından karşılanacaktır.
5.
SALON KİRALAMA ÜCRETLERİ
NOT :
1—Kültür Sarayı ve Kültür Merkezi Tiyatro Salonlarının Kiralamaları aynı ücretdir.
2—Kültür Merkezi Sinema Salonları Kiralama Ücreti, Tiyatro Salonlarından %25 indirimlidir.
TİYATRO / SİNEMA
SALONLARI
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.
Konferans, panel, açık oturum, sempozyum, kültürel yarışmalar, vb.
Hafta içi
Hafta sonu
Basın toplantıları ve kısa sohbetler ( 2 saati geçmeyen )
Hafta içi
Sayfa 2
230,00 / 175,00
280,00 / 210,00
146,00 / 110,00
5.9.2.
230,00 / 175,00
Hafta sonu ( cumartesi – pazar )
ÜCRETSİZ
Okulların ve okul derneklerinin kermesleri
Sakatlar derneği ile umuma hadim derneklerin kongreleri
85,00 / 65,00
Hafta içi
180,00 / 135,00
Hafta sonu ( cumartesi – pazar )
Dernek, kooperatif, vakıf, cemiyet, kurs, dershane toplantıları resmi Kongreler
296,00 / 222,00
Hafta içi
500,00 / 375,00
Hafta sonu ( cumartesi – pazar )
Tiyatro vs. Gibi sanat gösterileri;
372,00 / 280,00
Hafta içi
550,00 / 412,00
Hafta sonu ( cumartesi – pazar )
Parti, şirket, sendika ve odaların kongreleri
520,00 / 410,00
Hafta içi
680,00 / 510,00
Hafta sonu ( cumartesi – pazar )
Konserler, şölenler ( eğlence programları )
1.500,00 / 1.190,00
Hafta içi
1.850,00 / 1.390,00
Hafta sonu ( cumartesi – pazar )
Çay partileri, yaş günleri, kokteyller ve sergiler
500,00 / 375,00
Hafta içi
580,00 / 435,00
Hafta sonu ( cumartesi – pazar )
5.10.
CİHAZ VE MİKROFON ÜCRETİ
5.10.1.
5.10.1.2.
Yukarıdaki salon fiyatlarına ilaveten ayrıca ses düzeni kurdurmak İsteyenlerden;
1 cihaz + 3 mikrofon için
İlave mikrofon ( 1 ADET )
5.11.
SALON KİRALAMA SAAATLERİ
5.11.1.
Gündüz için : Saat : 11.00 – 17.00 arası,
Akşam için : Saat : 18.00 – 24.00 arasıdır.
Belediyenin iş birliği yaptığı organizasyonlar ile Başkan'ın ''OLUR''u ile Yapılacak
etkinliklerden ücret alınmaz.
5.2.2.
5.3.
5.4.
5.4.1
5.4.2
5.5.
5.5.1
5.5.2
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.7.
5.7.1.
5.7.2.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.
5.9.
5.9.1.
5.10.1.1.
5.11.2.
NOT :
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
NOT :
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
160,00
30,00
ÜSTÜ AÇIK TURİSTİK GEZİ OTOBÜSÜ KİRALAMA ÜCRETİ
BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENEN ŞEHİR İÇİ PAKET PROGRAMI TURLARDA
16,00
Gezi Otobüsü paket program kişi başı tur
10,50
Öğrencilerden
1—6 yaşından küçüklerden ücret alınmaz.
2—Tur rehberi ve ikram dahildir.
TALEP HALİNDE TURİZM AMAÇLI KİŞİ VE KURUMLARA ŞEHİR İÇİ TUR OLARAK
KİRAYA VERİLMESİ
85,00
1 adet üstü açık gezi otobüsü ilk 1 saat bedeli
50,00
1 saatlik süreden sonraki her saat için
25,00
Tur rehberi görevlendirilmesi halinde kira bedeline ek olarak
Kamu kurum ve kuruluşlarından talep alınması halinde tur rehberi için ücret alınmaz
Öğrencilere tur düzenlenmesinde, fuar sempozyum, bilimsel toplantı vb. Etkinliklerde kira
bedelinden %50 indirim yapılır.
NOT :
Şehiriçi turlarda; sivil toplum kuruluşlarınca, tanıtımına yönelik faaliyetlerde, ücretsiz gezi
otobüsü tahsisi hususunda, Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmiştir.
7.
KÜLTÜR YAYINLARI VE REKLAM AMAÇLI HİZMETLER
7.1.
AHMET YAKUPOĞLU KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Sayfa 3
7.1.3.2.
Konferans, panel, açık oturum, sempozyum, kültürel yarışmalar, vb.
Hafta içi
Hafta sonu
Basın toplantıları ve kısa sohbetler ( 2 saati geçmeyen )
Hafta içi
Hafta sonu ( cumartesi – pazar )
Okulların ve okul derneklerinin kermesleri
Hafta içi
Hafta sonu ( cumartesi – pazar )
7.2.
KÜLTÜR YAYINLARI ÜCRETLERİ
7.2.1.
NOT :
1. hamur ''Kütahya'' kitabı ( 820 sayfa )
Kitapdan 10 adet veya daha fazla alınması halinde 1 Adedi
Osmanlı Arşivi belgelerinde Kütahya kitabı
Gaybi Divanı
Kütahya Ansiklopedisi ( 1 cildi )
Osmanlı Arşiv belgelerinde Kütahya Vakıfları;
1.Cild
2.Cild
3.Cild
Kütahya Selçuklu – Germiyan ve Osmanlı eserleri
Osmanlı arşiv belgelerinde Kütahya Sosyal Hayatı;
1.Cild
2.Cild
Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri Sempozyumu Kitabı
Kütahya Erguniye Mevlevihanesi
Kütahya ve Yöresi Folklorundan Damlalar
Kütahya Sosyo Ekonomik Hayatından 50Yıl(1945-1995) Av.Zeki ÖZKER'in
Anıları
Kütahya'da Su Medeniyetleri
Kenz'ül – Menafi Tıp Risalesi
Hisarlı Ailesi Mustafa Hisarlı ile Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri
Kitaplardan 10 adetten fazla alana % 30 indirim uygulanır.
7.3.
MUSTAFA YEŞİL KÜTÜPHANESİ HİZMETLERİ
7.3.1.
FOTOKOPİ ÜCRETLERİ
Öğrenci
Sivil
DİJİTAL KİTAP ÇEKİM ÜCRETİ
1 sayfa
100 sayfa ve üstü
KİTAP GECİKTİRME ÜCRETİ – GÜNLÜK
KÜTÜPHANE ÜYELİK ÜCRETİ
7.1.1.
7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.2.
7.1.2.1.
7.1.2.2.
7.1.3.
7.1.3.1.
7.2.1.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.2.5.1.
7.2.5.2.
7.2.5.3.
7.2.6.
7.2.7.
7.2.7.1.
7.2.7.2.
7.2.8.
7.2.9.
7.2.10.
7.2.11.
7.2.12.
7.2.13.
7.2.14.
7.3.1.1.
7.3.1.2.
7.3.2.
7.3.2.1.
7.3.2.2.
7.3.3.
7.3.4.
8.
MİSAFİRHANE KONAKLAMA ÜCRETİ
8.1.1.
BİR KİŞİLİK – ( 1 ODA / 1 GÜN )
Kamu Personeli
Genel Misafir
İKİ KİŞİLİK – (1 ODA / 1 GÜN )
Kamu Personeli
8.1.1.2.
8.1.2.
8.1.2.1.
105,00
155,00
105,00
155,00
4,50
3,00
10,00
8,00
10,00
11,00
11,00
11,00
15,00
11,00
11,00
10,00
5,00
21,00
26,00
22,00
3,50
12,50
0,05
0,10
0,50
0,30
0,10
2,50
AZOT SİTESİ SOSYAL TESİSLERİNDEN FAYDALANMA
ÜCRETLERİ
8.1.
8.1.1.1.
160,00
260,00
21,00
26,50
32,00
Sayfa 4
8.1.2.2.
Genel Misafir
8.2.
ÇAMAŞIRHANE ÜCRETİ
8.2.1.
1 Kg. Beyaz çamaşır yıkama
1 Kg. Renkli çamaşır yıkama
Pantolon ütülenmesi
Gömlek ütülenmesi
Nevresim ütülenmesi
Kollu kazak ütülenmesi
Etek ütülenmesi
Mont ütülenmesi
Takım elbise ütülenmesi
Masa örtüsü yıkama ütülenmesi
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.
8.2.10.
NOT :
42,50
ÖĞR./HALK
1,00 / 1,50
1,00 / 1,50
1,00 / 1,50
0,75 / 1,00
0,80 / 0,80
0,75 / 1,00
0,75 / 1,00
1,00 / 1,50
2,00 / 2,50
0,80 / 0,80
Misafirane ücretlerinde; şehit, gazi ve birinci derece yakınlarına kamu personeli tarifesi uygulanır.
8.3.
SOSYAL DESTEK BAKIM EVİ MİSAFİRHANE ÜCRETLERİ
8.3.1.
TEK KİŞİLİK ODA
1—Asker Ailesi – Sporcu Kafilesi – Şehrimizi ziyarete gelen öğrenci kafilesi – Hasta
Refakatçileri için geçerli.
2—(0-6) yaş arası 1 çocuk ücretsiz
NOT :
8.4.
DÜĞÜN SALONLARI KİRALAMA ÜCRETLERİ
8.4.1.
Hafta içi gündüz – gece
Hafta sonu gündüz
Hafta sonu gece
İktisadi İşletme Düğün Salonları (Azot Tesisleri, Akkent Mahallesi) Hafta İçi Gündüz - Gece
İktisadi İşletme Düğün Salonları (Azot Tesisleri, Akkent Mahallesi) Hafta Sonu
- Gündüz
İktisadi İşletme Düğün Salonları (Azot Tesisleri, Akkent Mahallesi) Hafta Sonu
- Gece
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.
8.5.5.
8.5.6.
9.
9.1.
Belediyece kiraya verilen umumi tuvaletler
Belediyece işletilen umumi tuvaletler
10.
MEZARLIKLAR CENAZE NAKİL VE DEFİN ÜCRETLERİ
10.1.
MEZARLIK ÜCRETLERİ
10.1.1.
I.sınıf mezarlıkların m2' si ( Aile mezarlığı )
Evliya Çelebi Mezarlığında bulunan 90-91-92-93-94-95 nolu adaların ( m2' si )
II.sınıf mezarlıkların cenaze başına ( Umumi mezarlık )
III.sınıf mezarlıkların m2' si ( fakir, muhtaç ve kimsesiz kişilere ait mezarlıklar )
Alınan mezarlar kimseye satılamaz ve devredilemez.
10.1.2.
10.1.3.
NOT :
10.2.
10.2.1.
10.2.1.1.
10.2.1.2.
10.2.1.3.
10.2.1.4.
10.2.1.5.
10.2.1.6
10.2.1.7.
580,00
690,00
795,00
BELEDİYE' YE AİT UMUMİ TUVALET ( WC. )
1 KİŞİLİK GİRİŞ ÜCRETi
9.2.
10.1.1.1.
350,00
400,00
455,00
0,50
0,50
20,00
2.000,00
40,00
DEFİN ÜCRETLERİ
ERKEK VE KADIN CENAZELER İÇİN
Mezar kazılması
Tahta ücreti
Kefen ücreti
Hasır ücreti
Otobüs ücreti ( Camiden mezarlığa kadar gidiş dönüş )
Müteferrik ( Sabun, Gülsuyu, Fidan vs. )
Tabut ( Şehir dışına nakiller için )
Sayfa 5
45,00
45,00
45,00
25,00
100,00
25,00
150,00
10.2.1.8.
Havlu takımı
10.2.2.
ÇOCUK CENAZELER İÇİN
10.2.2.1.
12 yaşından küçük çocuklarda (reşit olmayan) Ulaşım ücretleri hariç diğer tüm ücretlerde % 50
düşük tahakkuk edilir.
10.2.3.
CENAZE NAKİL ÜCRETLERİ
10.2.3.1.
CENAZE ARABASI İLE
Evden veya hastaneden mezarlığa kadar
Şehir dışına nakledilecek cenazeler için gidiş – dönüş mesafesi gözönüne
alınarak;
km. İçin
50
km'ye 1kadar
olan yerler
10.2.3.1.1.
10.2.3.1.2.
50,00
11.
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
11.1.
BACA TEMİZLEME ÜCRETLERİ
11.1.1.
11.1.2.2.
KALORİFERLİ BİNA BACALARININ HER BİRİNDEN
Bacalar için sepetli araç veya platform aracı gerektiğinde araç fiyatı ayrıca tahsil edilir.
SOBALI BİNA BACALARININ TEMİZLİĞİ
Aynı binada 5 adete kadar olan soba bacası temizliği ( 1 Adet )
5 bacadan sonra her baca için ( ilave olarak )
11.2.
İŞYERİ KONTROL RAPORU ÜCRETİ
11.2.1.
50 m2 ye kadar
50 m2 den sonra beher m2 için ilave olarak
NOT :
11.1.2.
11.1.2.1.
11.2.2.
50,00
0,70
85,00
40,00
15,00
8,00
20,00
0,25
11.3.
GENEL TABİİ AFETLER DIŞINDA
BELEDİYEDEN KİRALANAN MOTOPOMPLARIN
11.3.1.
1 Saatlik Ücreti (Benzinli-Dizel)
11.4.
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÖZEL İŞLERİ İÇİN TALEP ETTİKLERİ
TELESKOPİK PLATFORM (MERDİVEN) ARACININ;
1 SAATLİK KİRALAMA ÜCRETİ
11.4.1.
12 metrelik merdivenli arazöz
18 metrelik merdivenli arazöz
26 metrelik merdivenli arazöz
40 metrelik merdivenli arazöz
11.4.2.
11.4.3.
11.4.4.
50,00
150,00
200,00
600,00
1.000,00
11.5.
TABİ AFETLER DIŞINDA ARASÖZ VE TANKERİN
1 SAATLİK KİRALAMA ÜCRETİ
11.5.1.
Tam techizatlı arazöz ücreti
15 ton su taşıma kapasiteli tanker
11.5.2.
150,00
150,00
11.6.
ELEKTRİKLİ DALGIÇ POMPANIN
11.6.1.
1 Saatlik Ücreti
Saatlik kiralanan araçlar için itfaiyeden çıkış ve giriş saati baz alınır
NOT :
12.
ESKİŞEHİR YOLU SOĞUK HAVA DEPOSUNUN
KİRALAMA ÜCRETLERİ
12.1.
ÖN SOĞUTMA ODASI
(-10C°ye kadar) (Elektrik Bedeli Dahil)
ŞOK ODASI
(-40C°ye kadar) ( Elektrik Bedeli Dahil)
SOĞUK MUHAFAZA ODASI
(-5C°ye kadar) (Elektrik Bedeli Hariç)
DONMUŞ MUHAFAZA ODASI
(-20C°ye kadar) ( Elektrik Bedeli Hariç)
12.2.
12.3.
12.4.
Sayfa 6
50,00
20,00
70,00
63,00
42,00
12.5.
12.6.
NOT :
MUHAFAZA ODASI 85m2
63,00
(+4C° ve +8C°ye kadar) (Elektrik Bedeli Yok, Doğal)
MUHAFAZA ODASI 45m2
42,00
(+4C° ve +8C°ye kadar) ( Elektrik Bedeli Yok, Doğal)
3 ve 4. maddelerde muhafaza odalarındaki elektrik bedelleri;
( M = SÇ x TE x EF ) formülü ile hesaplanarak tahakkuk ettirilir, peşin tahsil edilir.
M:Maliyet; SÇ:Soğutma Ünitesinin Çalışma Süresi; TE:Tüketilen Enerji; EF:Elektrik Kw
Fiyatı
13.
PAZAR YERLERİ TAHSİS VE DEVİR ÜCRETİ
PAZAR YERİ
13.1.
Tüm Pazar Yerlerinden İlk Yer Tahsisinde Ödenecek Ücret/Tüm Pazar
Yerlerinin Devir Ücreti
NOT :
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
NOT :
İlk yer Tahsisinin yapıldığı takvim yılı içerisinde, diğer pazar yerlerinden yapılan tahsislerden
ücret alınmaz. Aynı Pazar Yerinden alıncak 2.bir tezgah yeri tahsis için ilk girişte ödenecek
ücret devir ücreti olarak ödenir ve yıl içerisindeki diğer devirlerden ücret alınmaz.
Merkez Pazar Yeri Devir Ücreti
Gaybi Efendi Mah. Semt Pazarı (Cuma) Devir Ücreti
Fatih Mah. Semt Pazarı (Perşembe) Devir Ücreti
Evliya Çelebi Mah. (Salı) Devir Ücreti
Yenidoğan Mah. (Salı) Devir Ücreti
Ziraat Mah. (Pazartesi) Devir Ücreti
Gültepe Mah. (Perşembe) Devir Ücreti
Diğer Pazar Yerleri Devir Ücreti
1.Derece Mirascılar (Eşler ve baba-oğul) arasındaki devirlerde devir ücreti alınmaz.
Kardeşlerden alınır.
14.
HAL BİRİMİ ÜCRETLERİ
14.1.
BELEDİYE TOPTANCI HALİNDEKİ BOŞ DÜKKAN VE ALANLARIN
GEÇİCİ İŞGAL HARÇLARI
14.1.1.
NOT :
Kapalı yerler için
75 m2'si Günlük olarak
75 m2'si Aylık olarak
150 m2'si Günlük olarak
150 m2'si Aylık olarak
Açık yerler için Boş Kasa yerleri ( Aylık )
Tahakkuklar günlük fiyatlar üzerinden aylık olarak hesaplanır.
14.2.
HAL ORTAKLIK ÜCRETİ
14.2.1.
14.2.2.
Hal ortaklık ve İlk Giriş Ücreti
Takip eden yıllar için Ortaklık Ücreti Belediye Meclisince belirlenir.
14.3.
TEMİNAT BEDELİ
14.3.1.
Kiralanan işyerlerinden, İlk Teminat Bedeli olarak 1 Aylık Kira bedeli alınır.
14.4.
PARK ( BEKLEME ) VE AYLIK ABONMAN ÜCRETİ
14.1.1.1.
14.1.1.2.
14.1.1.3.
14.1.1.4.
14.1.2.
2.300,00
1.000,00
700,00
700,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
10,00
300,00
20,00
600,00
30,00
5.000,00
Toptancı Hal'ine mal getiren, Toptancı Hal'inde sürekli çalışan, Toptancı Hal'inden kent içi ve dışına
mal götüren motorlu araçlardan, aşağıda belirtilen tarifeye göre giriş ve ayrıca park (bekleme) veya
Aylık Abonman Ücreti alınır.
14.4.1.
2015 YILI GİRİŞ- ÇIKIŞ VE TARTI ÜCRETLERİ
14.4.1.1.
Her Tartım için ( Hal Dışı Kullananlar İçin )
Hal'e Mal getiren Tır-Kamyon Tartı Ve Giriş Ücreti
14.4.1.2.
Sayfa 7
5,00
4,00
14.4.1.3.
14.4.1.4.
14.4.1.5.
14.4.1.6.
Küçük kamyonlardan
Hal'e Mal getiren Kamyonet, Pikap, Minibüs, Traktör vb. Araçların Tartı ve
Giriş Ücreti
Özel Araba,Taksi
Kayıp bilet
14.4.2.
2015 YILI GİRİŞ- ÇIKIŞ VE TARTI ÜCRETLERİ ( AYLIK ABONE )
14.4.2.1.
Tır ve Büyük kamyonlardan
Küçük kamyonlardan
Hal'e Mal getiren Kamyonet, Pikap, Minibüs, Traktör vb.
Özel Araba,Taksi
Abonelerin Giriş için kullandıkları Elektronik Kart Bedeli
Görevli veya Alış-Veriş amacı dışında gelen Resmi Araçlardan giriş ücreti alınmaz.
(Polis-İtfaiye-Maliye-Temizlik İşleri-Ptt- Belediyenin Resmi Araçları)
14.4.2.2.
14.4.2.3.
14.4.2.4.
14.4.2.5.
14.4.2.6.
14.4.3.
3,00
3,00
1,50
5,00
30,00
25,00
20,00
18,00
20,00
Toptancı Hal'e mal getiren araçlar mallarını boşalttıktan sonra engeç saat 18.00'e kadar Hal alanını
terk etmek zorundadır. Terk etmedikleri takdirde bekleme ücreti alınır. Bu ücret heryıl Belediye
Meclisi'nce yeniden belirlenir. Mevsimine göre saat belirleme yetkisi Belediye Encümeni' ne Aittir;
2015 yılı için Hal' de Bekleme Ücreti
15,00
14.5.
İl sınırları içine satışa sunulmak üzere üretim bölgelerinden getirilen meyve ve sebzelerin satış fiyatı
üzerinden Hale girenler % 1 Hal dışında yapılan satışlarda % 2 Hal rüsmu alınır. Fatura
düzenlemeden veya eksik fatura düzenleyen Tahsis sahiplerinin tespiti halinde bu oran % 25 olarak
uygulanır. Bu Eylemin tekrarı halinde tahsis sahiplerinin tahsisleri Encümen'ce iptal edilir.
14.6.
Bildirimde bulunmak kaydı ile Hal Rüsumları Bakanlık Hal Kayıt Sistemi üzerinden toplanan rüsum
gelirlerinin %50'si Üretici Bölgelerine %50'si satışa sunulan Tüketim Bölgelerine aktarılmaktadır.
14.7.
Belediye sınırları içinde kendi nam ve hesaplarına diğer bölgelerden Hal faturalı mal getirip,
mütahitlik veya perakende satanlardan ( verilecek hizmet bedeli olarak ) % 2 ücret alınır.
14.8.
D-4 NOLU SOĞUK HAVA DEPOSUNUN KULLANIM ÜCRETİ
NOT :
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
15.10.
15.11.
15.12.
15.13.
15,00
1tonluk kullanım ( Sezonluk )
Sezon: 01 Ekim - 31 Mart tarihleri arasında olup, 1 tonun altında olan mallar 1 ton olarak ve 1
sezondan az kullanımlarda 1 sezon olarak ücret alınır. Soğuk Hava Deposuna konulan malın
bakımından mal sahibi sorumludur.
MAKİNE İKMAL BİRİMİ İŞ MAKİNELERİ SAATLİK KİRALARI
Lastik Tekerlekli yükleyici ( ZETTELMEYAR )
Lastik Tekerlekli yükleyici ( VOLVO )
Paletli yükleyici ( CAT 955 ) ( NAKLİYE HARİÇ )
Paletli yükleyici ( CAT 977 ) ( NAKLİYE HARİÇ )
Paletli ekskavatör (CAT) ( NAKLİYE HARİÇ )
Dozer
Kazıcı yükleyici ( JCB-HİDROMEK-MF )
Grayder ( OK-CAT )
Grayder ( VOLVO )
Silindir ( MBU-TTWABL ) ( NAKLİYE HARİÇ )
El silindiri ( PALME )
Sepetli gezer platform aracı
Kamyon ( DAMPERLİ )
Sayfa 8
155,00
235,00
192,00
208,00
208,00
262,00
171,00
208,00
262,00
123,00
54,00
123,00
134,00
15.14.
15.15.
15.16.
15.17.
15.18.
15.18.1.
15.18.2.
Kompresör ( BMC; Nakliye Hariç )
Su tankeri ( araç üstü )
Jeneratör ( 10 Hp.lik dizel motoru ile nakliye hariç )
Asfalt kesme ( Nakliye Hariç )
Trayler ( TIR )
Her türlü iş makinasının Belediye sınırları içinde nakli ( bir sefer için )
Belediye sınırları dışında ( bir sefer için )
Y=YOL (Km.dolu+boş) X K=KATSAYI 0,05 X T=YÜK (ton)
134,00
107,00
91,00
51,00
347,00
347,00
+
(YxKxT)
944,00
944,00
363,00
227,00
315,00
347,00
150,00
63,00
15.26.
Tribün kurma ( 180 Kişilik ) ( Günlük )
Sahne kurma ( 120 m2 ) ( Günlük )
Konuşma kürsüsü kurma ( 16 m2 ) ( Günlük )
BMC PRO 4X2 518 FHX
BMC PRO 4X2 522 HHX
BMC PRO 4X2 625 LTD
AVANT çok amaçlı iş makinesi
Kül Toplama Aracı Günlük Kiralama Ücreti
16.
PARK – BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
16.1.
AĞAÇ SÖKME MAKİNESİNİN KİRALAMA ÜCRETİ
16.1.1.
150,00
Kiralama bedeli : 1 saat için
1.200,00
8 saat için ( günlük )
150,00
Bir ağaç dikim bedeli
1—Şoför ve operatörün yemek, konaklama, fazla mesai ve harcirahları Aracı kiralayan kişi veya
firma tarafından karşılanır.
2—Aracın akaryakıt, bakım onarım giderleri kiralayan kişi ve firmaya aittir.
15.19.
15.20.
15.21.
15.22.
15.23.
15.24.
15.25.
16.1.2.
16.1.3.
NOT :
16.2.
MOTORLU EL TESTERESİNİN KİRALAMA ÜCRETİ
16.2.1.
16.2.2.
1 Saatlik Ücreti
8 saat için ( günlük )
16.3.
ÇİM BİÇME MAKİNESİ KİRALAMA ÜCRETİ
16.3.1.
16.3.2
1 Saatlik Ücreti
8 saat için ( günlük )
16.4.
ÇİÇEK – OT – TOHUM – FİYATLARI
16.4.1.
HSTBAM TOPTAN (Kg) ( KDV. DAHİL )
Acıpelin
Adaçayı ( yaprak + sap )
Adipelin
Afrika Sardunyası
Alfa alfa
Alıç ( yaprak + çiçek )
Alman Papatyası – Rumi Papatya
Altın Başak
Anason
Aslankuyruğu
Aslanpençesi
Aspir çiçeği
Aynısefa çiçeği
Ayrıkotu kökü
Bahçe nanesi
Biberiye
16.4.1.1.
16.4.1.2.
16.4.1.3.
16.4.1.4.
16.4.1.5.
16.4.1.6.
16.4.1.7.
16.4.1.8.
16.4.1.9.
16.4.1.10.
16.4.1.11.
16.4.1.12.
16.4.1.13.
16.4.1.14.
16.4.1.15.
16.4.1.16.
12,00
96,00
12,00
96,00
Sayfa 9
7,50
3,50
7,50
15,00
8,50
12,00
12,00
7,50
11,00
8,00
7,00
20,00
15,00
6,50
10,00
5,00
16.4.1.17.
16.4.1.18.
16.4.1.19.
16.4.1.20.
16.4.1.21.
16.4.1.22.
16.4.1.23.
16.4.1.24.
16.4.1.25.
16.4.1.26.
16.4.1.27.
16.4.1.28.
16.4.1.29.
16.4.1.30.
16.4.1.31.
16.4.1.32.
16.4.1.33.
16.4.1.34.
16.4.1.35.
16.4.1.36.
16.4.1.37.
16.4.1.38.
16.4.1.39.
16.4.1.40.
16.4.1.41.
16.4.1.42.
16.4.1.43.
16.4.1.44.
16.4.1.45.
16.4.1.46.
16.4.1.47.
16.4.1.48.
16.4.1.49.
16.4.1.50.
16.4.1.51.
16.4.1.52.
16.4.1.53.
16.4.1.54.
16.4.1.55.
16.4.1.56.
16.4.1.57.
16.4.1.58.
16.4.1.59.
16.4.1.60.
16.4.1.61.
16.4.1.62.
16.4.1.63.
16.4.1.64.
16.4.1.65.
16.4.1.66.
Bozot (Köpekotu)
Böğürtlen yaprak
Bryonia
Civanperçemi Beyaz
Civanperçemi Sarı
Çarkıfelek yaprak
Çemen tohumu
Çin geveni kökü
Çin meyan kökü
Çobançantası
Çörekotu tohumu
Defne yaprağı
Dereotu tohumu
Devedikeni tohumu
Dulavrat Otu Kökü
Dulavrat Otu Yaprağı
Ebegümeci Çiçek
Ebegümeci Yaprak
Ekinezya Çiçek
Ekinezya Dökme
Enginar yaprağı
Ezan çiçeği çiçek
Ezan çiçeği yaprak
Fesleğen
Fesçitarağı
Filiskin nanesi, yarpuz
Gelincik Çiçek
Grip otu, İbn-i Sina otu
Grindelya
Gülhatmi Çiçek
Gümüş düğme
Güvey Otu
Hatmi çiçek
Hatmi çiçeği yaprak
Hekim Sinan çayı
Hevhulma
Hodan tohuma
Isırgan tohum
Isırgan yaprak
İzmir kekiği ( bilyalı )
Karabuğday
Karahindiba
Kaya sarmaşığı
Keçisedef otu
Kediotu kökü
Kedi nanesi
Kekik çeşitleri
Keten tohumu
Kırlangıç otu
Kişniş
5,50
8,00
8,00
6,50
6,50
5,75
5,50
17,00
11,00
6,50
5,00
5,00
15,00
8,00
8,00
8,50
20,00
12,00
14,50
10,00
9,50
18,00
15,00
8,00
9,00
12,00
12,50
15,00
12,00
8,00
18,00
5,00
16,00
16,00
26,00
11,00
19,00
6,50
12,50
5,50
10,00
8,00
7,50
6,00
9,00
10,00
5,50
4,50
19,00
5,50
Sayfa 10
16.4.1.67.
16.4.1.68.
16.4.1.69.
16.4.1.70.
16.4.1.71.
16.4.1.72.
16.4.1.73.
16.4.1.74.
16.4.1.75.
16.4.1.76.
16.4.1.77.
16.4.1.78.
16.4.1.79.
16.4.1.80.
16.4.1.81.
16.4.1.82.
16.4.1.83.
16.4.1.84.
16.4.1.85.
16.4.1.86.
16.4.1.87.
16.4.1.88.
16.4.1.89.
16.4.1.90.
16.4.1.91.
16.4.1.92.
16.4.1.93.
16.4.1.94.
16.4.1.95.
16.4.1.96.
16.4.1.97.
16.4.1.98.
16.4.1.99.
16.4.1.100.
16.4.1.101.
16.4.1.102.
16.4.1.103.
16.4.1.104.
16.4.1.105.
16.4.1.106.
16.4.1.107.
16.4.1.108.
16.4.1.109.
16.4.1.110.
16.4.1.111.
16.4.1.112.
16.4.1.113.
16.4.1.114.
16.4.1.115.
16.4.1.116.
Kokulu yonca
Koyun otu Yaprak + Sap
Köpek ısırganı pisiketiği
Köpek otu Dökme
Kudret narı
Kurt ayağı
Kuş burnu
Labada tohumu
Lavanta çiçeği
Lavantin
Maral Kökü
Mayıs Papatyası
Melissa ( oğulotu )
Menengiç
Meyankökü
Mine Çiçeği – Verbana
Misk Adaçayı
Mürver çiçeği
Mürver meyvesi
Nane Baharatı
Nane Mentollü
Oğul otu
Ölmez çiçek, altın
Perilla
Peygamber Çiçeği
Reyhan
Rezene tohumu
Rumi papatya
Sabin Ardıcı
Sabun otu
Safran
Sarı kantaron
Sater
Sedefotu
Sığır kuyruğu
Sideritis – Dağçayı
Sinirliot yaprağı
Solucan otu
Su karanfili
Şahtere
Şekerci boyası
Tarhun
Tıbbi hatmi
Tıbbi nane - mentollü nane
Tıbbi papatya (mayıs papatyası)
Yabani kereviz kökü
Yakıotu
Yara otu
Yeşil çay
Zerdeçal kök
8,00
7,50
8,00
5,00
12,00
8,00
8,00
6,00
6,00
5,00
14,00
12,00
8,00
9,50
11,00
8,00
18,00
12,50
16,00
10,00
10,00
8,00
8,00
9,00
8,00
5,50
5,50
13,00
9,00
6,00
30,00
5,00
5,00
11,00
7,00
8,00
7,50
8,00
9,00
6,50
4,00
15,00
16,00
12,00
12,50
11,00
13,00
11,00
11,50
9,50
Sayfa 11
16.4.1.117.
16.4.2.
16.4.2.1.
16.4.2.2.
16.4.2.3.
16.4.2.4.
16.4.2.5.
16.4.3.
16.4.3.1.
16.4.3.2.
16.4.3.3.
16.4.3.4.
16.4.3.5.
16.4.3.6.
16.4.3.6.
16.4.3.7.
16.4.3.8.
16.4.3.9.
16.4.3.10.
16.4.3.11.
16.4.3.12.
16.4.3.13.
16.4.3.14.
16.4.3.15.
16.4.3.16.
16.4.3.17.
16.4.3.18.
16.4.3.19.
16.4.3.20.
16.4.3.21.
16.4.3.22.
16.4.3.23.
16.4.3.24.
16.4.3.25.
16.4.3.26.
16.4.3.27.
16.4.3.28.
16.4.3.29.
16.4.3.30.
16.4.3.31.
16.4.3.32.
16.4.3.33.
16.4.3.34.
16.4.3.35.
16.4.3.36.
16.4.3.37.
16.4.3.38.
16.4.3.39.
16.4.3.40.
16.4.3.41.
Züfa otu
FİDE, SOĞAN, DİĞER ( ADET )
Mor çiçekli ters lale soğanı
Lale soğanı
Şifalı bitki saksı fide adet
Şifalı bitki tüplü fide adet
Şifalı bitki fideleri çıplak köklü bahçeden söküm 1 kök öbek adeti
TOHUM ( gr )
Aynısefa tohumu
Karakafesotu tohumu
Adaçayı tohumu
Hintyağı tohumu
Maral kökü tohumu
Alfa alfa tohumu
Aslankuyruğu tohumu
Aslanpençesi tohumu
Aspir tohumu
Biberiye tohumu
Bryonia tohumu
Bozot tohumu
Civanperçemi tohumu
Çarkıfelek tohumu
Çemen tohumu
Çin geveni kökü tohumu
Çim meyan kökü tohumu
Çoban çantası tohumu
Devedikeni tohumu
Ebegümeci tohumu
Ekinezya tohumu
Enginar tohumu
Ezançiçeği tohumu
fesleğen tohumu
Fesçitarağı tohumu
Filiskinnanesi, yarpuz tohumu
Gelincik tohumu
Grip otu, İbn-i Sina otu tohumu
Gümüşdüğme tohumu
Hatmi Çiçeği tohumu
Hevhulma tohumu
Hodan tohumu
Isırgan tohumu
Karabuğday
Kekik tohumu
Karahindiba tohumu
Keçisedef otu tohumu
Kedinanesi tohumu
Kediotu tohumu
Keten tohumu
Kırlangıç otu tohumu
Kokulu yonca tohumu
Sayfa 12
7,50
3,00
0,30
1,00
0,25
0,50
1,25
15,00
0,35
1,50
3,00
0,75
1,00
20,00
0,05
5,00
5,00
1,00
1,50
5,00
0,20
15,00
2,00
0,20
0,45
0,50
1,75
0,75
0,75
0,75
1,50
0,75
0,20
5,00
1,50
1,00
4,00
0,50
0,50
0,02
0,10
1,50
1,00
0,40
1,00
0,20
2,00
0,40
16.4.3.42.
16.4.3.43.
16.4.3.44.
16.4.3.45.
16.4.3.46.
16.4.3.47.
16.4.3.48.
16.4.3.49.
16.4.3.50.
16.4.3.51.
16.4.3.52.
16.4.3.53.
16.4.3.54.
16.4.3.55.
16.4.3.56.
16.4.3.57.
16.4.3.58.
16.4.3.59.
16.4.3.60.
16.4.3.61.
16.4.3.62.
16.4.3.63.
16.4.3.64.
16.4.3.65.
16.4.3.66.
16.4.3.67.
16.4.3.68.
16.4.3.69.
16.4.3.70.
16.4.3.71.
16.4.3.72.
16.4.3.73.
16.4.3.74.
16.4.3.75.
Koyunotu tohumu
Köpekotu, köpekısırganı tohumu
Kudretnarı tohumu
Kurtayağı tohumu
Kuşburnu tohumu
Lavanta tohumu
Lavantin tohumu
Menengiç tohumu
Mürver tohumu
Oğulotu tohumu
Ölmezçiçek, altınotu tohumu
Perilla tohumu
Peygamber çiçeği tohumu
Reyhan tohumu
Rezene tohumu
Rumi papatya tohumu
Sabunotu tohumu
sarı kantaron tohumu
Sedefotu tohumu
Sığırkuyruğu tohumu
Sinirliot tohumu
Solucanotu tohumu
Su karanfili tohumu
Şahtere tohumu
Şekerci boyası tohumu
Tarhun tohumu
Tıbbi hatmi tohumu
Tıbbi nane, mentollü nane tohumu
Tıbbi papatya (mayıs papatyası) tohumu
yabani kereviz tohumu
Yakıotu tohumu
Yaraotu tohumu
Züfa tohumu
Bahçe nanesi tohumu
0,40
3,00
1,50
3,00
1,00
2,50
5,00
3,00
0,40
0,50
15,00
0,75
0,50
0,75
0,65
1,50
1,50
0,70
1,00
1,25
0,50
1,50
2,00
2,00
6,00
2,00
1,00
0,40
1,00
1,75
5,00
1,75
1,35
1,00
17.
İMAR ve ŞEHİRCİLİK – YAPI KONTROL MÜDÜRLÜKLERİNİN
ÜCRETLERİ
NOT :
1—Resmi kurumlardan bu maddedeki ücretlerin hiçbiri alınmaz.
2—İmarlı yapı ruhsatı alacak vatandaşlardan (Yapı/İskan) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun
23.maddesine göre Teknik Alt Yapı Bedeli olarak (Su Kanalizasyon)alt yapı hizmeti aldığı
engeniş cephesine göre 40,00 TL/m bedel alınır.
17.1.
NUMARALAMA ÜCRETİ
17.1.1.
4,00
Hizmet karşılığı olarak her kapı numarası için
15,00
Lazerli Yazılımlı Kapı Numarası 1 adet
Belediyemizce; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde bulunan herhangi bir
gayrimenkulün kapı numarası, yanlışlıklara meydan vermemek için, belediyeden görevli bir memur
nezaretinde verilir veya değiştirilir.
17.1.2.
17.1.3.
17.2.
DEĞERLİ KAĞIT veya ÖRNEKLERİNİN ÜCRETLERİ
( KROKİ -- PLAN -- RAPOR )
Sayfa 13
17.2.4.3.2.
Ozalit, CD ve fotokopi bedeli, talep eden tarafından karşılanır.
3,00
Bir adet mahalle krokisi bedeli ( A3 ebadında )
40,00
Tüm mahallelerin kroki bedeli ( A3 ebadında )
Röperli Kroki Ücreti
80,00
Parseldeki bina başına
İmar Kanunu' nun 8-b maddesine istinaden; imar planındaki aleniyeti sağlamak üzere;
80,00
Nazım ve uygulama imar planı pafta bedeli
İmar Kanunu' nun 8. maddesine istinaden;
27,50
İmar Plan Örneği Bedeli ( A4 kağıda)
44,00
İmar Plan Örneği Bedeli ( A3 kağıda )
Belediyemizin yetkili olduğu sahalarda yaptırmış olduğu imar planına esas jeolojik-jeofizik etüt
raporları;
25,00
1/2000 ölçekli imar planına esas jeolojik paftalardan
80,00
Esas jeolojik rapor metni
17.3.
ÇAP ÜCRETİ
17.3.1.
Mesken alanlarından m2'si
Ticari alanlardan m2'si
Perestij bölgelerinde
Mesken alanlarından m2'si
Ticari alanlardan m2'si
İmar plan tadilatı yapılan kesimlerde verilecek imar çapı bedellerinde (a) ve (b) Bend'lerindeki
ücretler % 50 zamlı alınacaktır.
NOT :
17.2.1.
17.2.2.
17.2.3.
17.2.3.1.
17.2.4.
17.2.4.1.
17.2.4.2.
17.2.4.2.1.
17.2.4.2.2.
17.2.4.3.
17.2.4.3.1.
17.3.2.
17.3.3.
17.3.3.1.
17.3.3.2.
17.3.4.
0,25
0,50
0,36
0,50
17.3.5.
Kat Mülkiyetine geçmiş bağımsız bölümlerde yapılacak tadilatlar için verilecek olan İmar Çapları;
17.3.5.1.
450,00
0 – 2.000 m2 olan arsalarda;
600,00
2.001 – 5.000 m2 olan arsalarda;
770,00
5.001 – 10.000 m2 olan arsalarda;
920,00
10.001 m2 ve yukarı olan arsalarda;
Ilıca ve Yoncalı'da, Turizm Tesis Alanları için yukardaki (a) maddesinde açıklanan mesken alanları
için belirlenen ücret alınır.
Yukarıdaki maddelere göre hesaplanan İmar Çap Bedellerinden -x-'sinden az
50,00
olanlarına -x- bedel uygulanır.
17.3.5.2.
17.3.5.3.
17.3.5.4.
17.3.6.
17.3.7.
NOT :
İfraz, tevhid ve yola terk işlemleri için verilen çaplarda yukarıda belirtilen ücretin %25'i peşin alınır
ve ifraz tevhid ve yola terk işlemlerinden sonra meydana gelen parsel bir adet ise ya da oluşan
parsele bir adet inşaat yapılabiliyor ise Ruhsata esas 2.defa alınacak imar çapından, geçerli olan Çap
Ücretinin %75'i alınarak tama iblağ edilir. Bunun dışındaki durumlarda tamamı ayrıca alınır.
17.4.
TABELA ÜCRETİ
17.4.1.
NOT :
65,00
İnşaatlarda bulunması gereken ve Belediyemizce standart olarak üretilen
(Minimum
0.50kapsamında
X 0.75m ebadında)
tabela ücreti;
Verilen
her Ruhsat
için
Yapı
Denetim
verilen ruhsatlarda;
Yapı
Denetim
firmaları
tarafından yapıldığından
herhangi bir ücret alınmaz.
17.5.
EKSPERTİZ RAPORU ÜCRETLERİ
17.5.1.
Belediyemize EKSPERTİZ RAPORU almak için müracaat edenlerden gayrimenkul değeri;
20.000,00 TL.sına kadar
20.000,01 – 100.000,00 TL.sına kadar
100.000,00 TL.sından fazla olanlar
TL.sı Ekspertiz Rapor Ücreti alınır.
17.5.1.1.
17.5.1.2.
17.5.1.3.
17.6.
İMAR PLAN TADİLATI TEKNİK İNCELEME ÜCRETİ
Sayfa 14
55,00
110,00
160,00
17.6.1.
17.6.1.1.
17.6.1.2.
17.6.1.3.
17.6.1.4.
17.6.1.5.
17.6.1.6.
17.6.1.7.
Kişilerin kendi isteği halinde her imar plan tadilatı, ilave ve mevzi imar planı taleplerinden aşağıda
belirtilen miktarlar Teknik İnceleme Ücreti olarak tahsil edilecektir. 500m2'den büyük parseller için
Teknik inceleme ücreti Belediyemize gelir kaydedilecek olup teknik inceleme ücretinin %25'si
müracaat esnasında,%75'ide askı süresi içinde alınacak uygun görülmemesi halinde % 25'i iade
edilmeyecektir. 500m2'den küçük parseller için Teknik inceleme ücreti müracaat esnasında, 250TL
alınır.
625,00
0 – 250 m2 arası
935,00
251 – 500 m2 arası
1.260,00
501 – 1.000 m2 arası
3.300,00
1.001 – 5.000 m2 arası
5.160,00
5.001 – 10.000 m2 arası
6.180,00
10,000 m2 nin üzerindeki her 10.000 m2 için
10.000 m2 sonrası küsuratlar 1.000 m2 ye tamamlanır.
516,00
( Her 1.000m2 için )
17.7.
SUBASMAN KOTU VE YER TESPİTİ VE TEMEL VİZE ÜCRETİ
17.7.1.
Subasman kotu ve yer tespiti ( kot verme )
Temel üstü vizesi :
10 bağımsız bölüme kadar : bağımsız bölüm başına
10 bağımsız bölümden fazla binalar için : bağımsız bölüm başına
Otel, motel, pansiyon gibi yerlerden : inşaat alanı m2 si
Temel üst vizesini zamanında yaptırmayanlardan, ''2-b'' maddesindeki ücretin 5
katı alınır.
T.S.8737 numaralı yeni yapı ruhsatı formu ile ruhsatlandırılmış binalarda (
toprak, zemin aplikasyon, temel, bodrum, subasman, kat, vs. ) Vize Ücreti: Her
bina için bir sefer alınmak üzere ilk vizede tahsil edilecek şekilde; bağımsız
bölüm başına
17.7.2.
17.7.2.1.
17.7.2.2.
17.7.3.
NOT :
17.7.4.
17.8.
FEN ELEMANLARI KAYIT YAPTIRMA ÜCRETİ
17.8.1.
İLK KAYIT YAPTIRANLARDAN
Mühendis ve mimarlardan
Tekniker ve yüksek teknikerlerden
Sürveyanlardan
MÜTEAKİP YILLAR İÇİN VİZE ALANLARDAN
Mühendis ve mimarlardan
Tekniker ve yüksek teknikerlerden
Sürveyanlardan
17.8.1.1
17.8.1.2.
17.8.1.3.
17.8.2.
17.8.2.1.
17.8.2.2.
17.8.2.3.
35,00
30,00
25,00
0,36
Bx6
120,00
180,00
140,00
80,00
110,00
85,00
65,00
17.9.
ŞEHRİMİZDE İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN
TAPU ÜCRETİ
17.9.1.
100,00
0-150 m2 ye kadar parsellerden
110,00
151 – 500 m2 arası parsellerden
130,00
501 – 1.000 m2 arası parsellerden
150,00
1.001 – 2.000 m2 arası parsellerden
270,00
2.000 m2 den büyük parsellerden
Parsel üzerinde bina var ise bu bedellere 27,50 TL.eklenir. Resmi kurumlardan imar uygulaması tapu
ücreti alınmaz.
17.9.2.
17.9.3.
17.9.4.
17.9.5.
NOT :
17.10.
RÖLEVE – RESTORASYON – RESTİTÜSYON PROJE ÜCRETİ
Sayfa 15
Mail-i inhidam durumunda olduğu karar verilen yapılar hakkında Eskişehir Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu, muhtelif tarihlerdeki toplantılarında, karar verebilmesi açısından,
Röleve, Restorasyon ve Restitüsyon projelerinin hazırlanması halinde değerlendirme yapabileceğine
Karar verilmiştir. Vatandaşlarımız tarafından çeşitli sebeplerle yapılamayan bu tür proje
hizmetlerinin Belediyemiz tarafından yaptırılması halinde; vatandaşa verilen proje hizmetlerinin
TMMOB Mimarlar Odasından gelecek fiyatlar doğrultusunda vatandaşlardan alınır.
17.11.
OTOPARK EMANETİ
17.11.1.
17.11.6.
1.Bölge
2.Bölge
3.Bölge
4.Bölge
5.Bölge
6.Bölge
17.12.
YERİNDE İNCELEME ÜCRETİ
17.12.1.
17.12.4.
0 – 100 m2 arası
101 – 500 m2 arası
501 – 1.000 m2 arası
1.001 m2 ve üzeri
18.
SU TARİFESİ
18.1.
MERKEZ
18.1.1.
18.1.6.1.
KARTLI / MEKANİK
MESKENLER – LOJMANLAR
1,58 / 1,65
0 – 50 m3
2,51 / 2,60
51 – 100 m3
3,27 / 3,40
101 m3'den fazlası
KALORİFER ABONELERİNE; Mesken tarifesinden tahakkuk yapılır. Kademesi o abonenin
hizmet ettiği bağımsız bölüm adedi bölünerek bulunur.
KARTLI / MEKANİK
KÖY MAHALLE ( MESKEN – TİCARETHANE – İNŞAAT )
0,62 / 0,65
0 – 50 m3
0,78 / 0,82
51 – 100 m3
1,04 / 1,09
101 m3'den fazlası
Yeni mahalle olan köylerde, ticarethane ve inşaatlarda köy-mesken tarifesine göre
fiyatlandırılır.
KARTLI / MEKANİK
YURTLAR – DERNEKLER
Milli Eğitim Bakanlığı' na bağlı öğrenci yurtları, oteller, moteller, kamu
Kademesiz
3,19 / 3,30
yararına faaliyet gösteren derneklerin m3'ü;
KARTLI / MEKANİK
TİCARETHANE – FABRİKA – İMALATHANELER
2,41 / 2,90
0 – 50 m3
2,95 / 3,55
51 – 100 m3
3,12 / 3,75
101 m3'den fazlası
KARTLI
İNŞAATLAR
3,50
0 – 50 m3
4,15
51 – 100 m3
4,47
101 m3'den fazlası
UMUMİ TUVALETLER ( WC )
MERKEZ TİCARETHANE tarifesinden % 50 indirimli olarak uygulanır.
18.2.
ILICA – YONCALI
18.2.1.
MESKENLER
0 – 50 m3
17.11.2.
17.11.3.
17.11.4.
17.11.5.
17.12.2.
17.12.3.
18.1.1.1.
18.1.1.2.
18.1.1.3.
NOT:
18.1.2.
18.1.2.1.
18.1.2.2.
18.1.2.3.
NOT:
18.1.3.
18.1.4.
18.1.4.1.
18.1.4.2.
18.1.4.3.
18.1.5.
18.1.5.1.
18.1.5.2.
18.1.5.3.
18.1.6.
18.2.1.1.
1.950,00
1.630,00
1.050,00
680,00
345,00
90,00
90,00
130,00
185,00
285,00
KARTLI / MEKANİK
2,01 / 2,62
Sayfa 16
18.2.1.2.
18.2.1.3.
18.2.2.
18.2.2.1.
18.2.1.2.
18.2.1.3.
18.2.3.
18.2.3.1.
18.2.3.2.
18.2.3.3.
NOT:
2,76 / 3,60
51 – 100 m3
3,60 / 4,69
101 m3'den fazlası
KARTLI / MEKANİK
TİCARETHANE – FABRİKA – İMALATHANELER
3,38 / 4,40
0 – 50 m3
4,15 / 5,40
51 – 100 m3
4,46 / 5,80
101 m3'den fazlası
KARTLI
/
MEKANİK
İNŞAATLAR
4,08 / 5,31
0 – 50 m3
5,26 / 6,81
51 – 100 m3
5,30 / 6,90
101 m3'den fazlası
1—ILICA VE YONCALI'da, Ön ödemeli sayaca geçen abonelerden, normal tarifesi üzerinden
%30 indirim uygulanır.
2—MERKEZ TİCARETHANE tarifesindeki Ön ödemeli sayaca geçen abonelerden, normal
tarifesi üzerinden %20 indirim uygulanır.
18.3.
RESMİ DAİRELER VE KURUMLAR
18.3.1.
Resmi dairelerin m3'ü (Kademesiz)
Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları, okullar, askeri birlikler,
hastaneler.
18.4.
SU TAHAKKUK VE ABONELİĞİNDE UYGULANACAK ESASLAR
18.4.1.
Tahakkuklar 2'şer aylık dönemler içindir.
Bu tarifeye uygun olarak bilgisayarla basılacak su satış faturalarında ve veznede kesilen su
Belediyemizde su abone kayıtları mevcut olan fakat muhatapsız kalan yıkık, virane, arsa haline
gelmiş istimlak edilmiş, bağlantısı olmayan abonelere tahakkuk verilmeyip, verilen tahakkuklar var
ise terkin edilir ve abone iptal edilir.
Satış nedeniyle el değiştiren abonelere ait mevcut borçlar o yeri satın alan kişiden alınır.
Aboneye hizmet veren su sayacının eksik yazdığı Belediyenin ilgili birimlerince tespit edildiğinde,
yerine ücretsiz olarak yenisi takılır.
18.4.2.
18.4.3.
18.4.4.
18.4.5.
KARTLI / MEKANİK
3,59 / 3,74
18.4.6.
Abone sayacının fazla yazdığı kanaati ile şikayetli müracaatta bulunmuş ancak sonuç raporu (hatalıbozuk) gelmiş olanlardan : Şikayetsiz son bir yıl ortalama tahakkuku gözönünde bulundurularak
normal tahakkuk yapılır. Bunun üzerindeki kullanımlar kademesiz olarak tahakkuk ettirilir.
18.4.7.
Şehrimizde ikamet eden gazilere ve şehit yakınlarına, kendi adlarına abone kaydı yaptırmak suretiyle
mesken ve lojmanlarında kullandıkları su bedelleri % 50 indirimli olarak tahakkuk ettirilir.
(B.Mec.nin 02/11/2007 tar. 376 say. Kararı)
Şehit ve Gaziler, Fakirler, İnşaat, ve Kuyu Suyu Abone Türlerinden Katı Atık Bertaraf Ücreti
ALINMAZ
Mevcut abonesi olupta, boş kullanılmayan durumlarda dilekçe ile müracat edip (geçici kör tapa)
yaptırmayan abonelerde katı atık bertaraf ücreti devam eder.
Sayacın mührü kopuksa, yeri uygun değilse, sayaç okunmaya müsait değilse kaçak su kullanımı
tesbit edilmişse, geçiciolarak 1 yıldan fazla suyun kesilmesi talep ediliyorsa, abone sahibi kiracı
üzerine almak istiyorsa, aynı yıl içersinde 3 dönem (6 ay) su borcu bulunuyor ise ilgili abone mutlak
suretle elektronik (kartlı) sayaca geçmek zorundadır.
Şantiye abonelerinin dışında, su aboneliğine esas olan gayrimenkuldür. Gayrimenkul satılması
halinde, abonelik gayrimenkulle beraber satın alana geçmiş olur.
Gayrimenkul sahipleri gayrimenkullerini kiraya veriyor ise ön ödemeli sayaca geçmek zorundadır.
Ön ödemeli sayaca geçmedikleri takdirde kiracının ödemediği su borcundan sorumlu tutulacakdır.
(B.Mec.nin 03/04/2006 tar. 110 say. Kararı)
18.4.8.
18.4.9.
18.4.10.
18.4.11.
18.4.12.
18.5.
ORTALAMA TAHAKKUK
18.5.1.
Herhangi bir arıza sebebi ile su kullanmak zorunda kalan abonelerin son bir yıllık sarfiyatlarına göre
bulunan ve aylık sarfiyatlarına tekabül eden ücret tahakkuk edilir.
Sayfa 17
18.5.2.
18.5.3.
18.5.4.
18.5.5.
18.5.6.
18.5.7.
18.5.8.
18.5.9.
18.5.10.
18.5.11.
NOT :
18.6.
18.6.1.
18.6.2.
18.6.3.
18.6.3.1.
18.6.3.2.
18.6.4.
18.6.5.
18.7.
18.7.1.
NOT :
19.
Bu mümkün olmazsa (2 aylık); 24 M3 bedeli tahakkuk edilir.
Aboneye hizmet veren su sayacı evin içinde olup, kasdi olarak sayacını okutturmayanlara daha
önceki kullanımı göz önünde tutularak tahakkuk yapılır daha önceki kullanımı tespit edilemeyenlere
her dönem için 24 m3 tahakkuk edilir.
Herhangi bir arızadan dolayı meydana gelen fazla kullanımlarda , abonenin ön ödemeli (dijital)
sayaca geçmeyi kabul etmesi halinde, mevcut endeks kademesiz tahakkuk edilerek tahsil edilir.
Mesken abonesi olup da inşaat ve ticari kullanıma su veren abonelerden : açılış
250,00
ruhsatı göz önünde tutularak her yıl için 250,00 TL. su bedeli alınır. Açılış
250,00
Abonesiz sayaçlı su kullananlardan : Cezai müeyyide olarak 250,00 TL. su
bedeli alınır.
üzerindeki
m3 abone
türününtarihi
tarifesine
göre
Kartlı
sayacaSayacın
müdehale
edenlerden,
müdehale
itibarı
ileayrıca
her dönem
250,00
başına 250,00 TL cezai işlem uygulanır.
Su sayaçlarını herhangi bir sebebten dolayı zayi etmiş veya sayacın üzerindeki
m3 okunmayacak durumda kasıtlı hasar vermiş olanlardan
750,00
Daha önceki su kullanımından az olmamak şartı ile 750,00 TL. bir yıllık su
kullanımı 750,00TL. Yİ aşan abonelerden ise bir yıl önceki tahakkuk eden
miktarın % 50 si kadar fazla su bedeli alınır.
Abonesi mevcut, kaçak su kullananlardan:
750,00
Cezai müeyyide olarak bağımsız bölüm başına;
Abonesiz, sayaçsız kaçak su kullananlardan :
Cezai müeyyide olarak bağımsız bölüm başına;
Meskenlerde= 1.500 TL.
1.500,00
İnşaat ve Ticarethanelerde = 1.500,00 TL. + % 50 arttırlır.
Yurtlarda = 1.500,00 TL. + % 100 arttırılır
Şantiye abonesi mevcut, kaçak su kullananlardan:
Cezai müeyyide olarak, 2.000,00 TL. Uygulanır.
2.000,00
Ayrıca şantiye abonesine bağlı olan dairelere her dönem için 48 m3 tahakkuk
edilir.
1—Tahakkuk ettirilen cezai müeyyideler, kademesiz olarak tahakkuklandırılır.
2—İnşaat kullanımlarında bir yıllık süre aranmaz.
TEMİNAT VE DEPOZİTOLAR
Yeni Abonelerde, kartlı sayaç zorunlu olduğundan depozit alınmaz,
Ancak mevcut olan mekanik sayaçlı aboneleri üzerine almak isteyen kiracılardan;
300,00
Meskenlerden
450,00
Ticarethanelerden
Şebeke suyu kullanmayıp yeraltı suyundan santrafuj ile su kullanan abonelerden kuyu suyu depozit
bedeli
7,50
Meskenlerden
20,00
Ticarethanelerden
ABONE İSİMLERİNİN DEĞİŞİKLİĞİNDE; Aboneden ayrılan şahısların kendi adına
yaptırdıkları depoziteleri bir bütçe yılı içinde almamaları halinde bu meblağ Belediyeye irat olarak
kaydedilir. Abone ayrılma tarihi bütçe yılının son ayına rastlaması halinde ayrılan aboneye bir aylık
ek süre verilir.
Belediye tarafından kiraya verilen mülklerde, Termal su tüketimi yapan
0,15
abonelerden enerji maliyetine katılım payı m3 “ü
ATIK SU ÜCRETİ
0,32
Şebeke, kuyu, termal v.b. Su kullanan tüm abonelerden m3 başına
2872 sayılı çevre kanunu'nun 11. maddesine istinaden 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı resmi
gazetede yayımlanan yönetmelik gereği
KATI ATIK TOPLAMA TAŞIMA VE BERTARAF
TESİSLERİNDEN YARARLANMA ÜCRETLERİ
( KDV.HARİÇ )
Sayfa 18
19.1.
19.2.
19.3.
19.3.1.
19.3.1.1.
19.3.1.2.
19.3.1.3.
19.3.2.
19.3.2.1.
19.3.2.2.
19.3.2.3.
19.3.2.4.
19.3.2.5.
19.3.3.
19.3.3.1.
19.3.3.2.
19.3.3.3.
19.3.4.
19.4.
19.5.
19.6.
19.6.1.
19.6.2.
19.6.3.
19.6.4.
19.7.
19.7.1.
TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM MESKENLERDEN (YILLIK)
24,00
TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM İŞYERİ VE DÜKKANLARDAN (YILLIK)
30,00
HİPERMARKET, FABRİKALAR ve GIDA ÜRETİMİ YAPILAN YERLER ( YILLIK )
FABRİKALAR
1.000,00
1 - 50 arasında personel (işçi) çalıştıran küçük ölçekli fabrikalar
2.000,00
51 - 100 arasında personel (işçi) çalıştıran orta ölçekli fabrikalar
3.000,00
100 ve üzeri personel (işçi) çalıştıran büyük ölçekli fabrikalar
MARKETLER
3.000,00
Hipermarketler ( 2501 m2 den yukarı olan )
1.800,00
Süpermarketler ( 1.001 – 2.500 m2 alanı olan )
900,00
Orta süpermarketler ( 401 – 1.000 m2 alanı olan )
180,00
Küçük süpermarketler ( 201 – 400 m2 alanı olan )
60,00
Market ( 100 – 200 m2 alanı olan )
LOKANTALAR, BAR ve KAFELER
250,00
100 m2 altı
300,00
100 – 200 m2 arası
350,00
200 m2 ve üstü
750,00
YEMEK FABRİKALARIve GIDA İMALATHANELERİ
2.250,00
RESMİ VE ÖZEL HASTANELERDEN (YILLIK)
900,00
POLİKLİNİK TÜRÜ SAĞLIK MERKEZLERİNDEN (YILLIK)
BELEDİYE BELGELİ; OTEL, PANSİYON, APART OTEL YATAK
0,50
BAŞI (AYLIK)
1,00
TEMİZ
1,50
3 Yıldızlı
2,00
4 Yıldızlı
2,50
5 Yıldızlı ve Tatil Köyü
YURTLAR (AYLIK)
Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenen doluluk raporuna göre, öğrenci başına
19.10.3.
Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenen doluluk raporuna göre,
Yarım günün altında eğitim veren Rehabilitasyon Merkezlerinden
BANKALAR ( ŞUBE BAŞINA ) (YILLIK)
AKARYAKIT İSTASYONLARI (YILLIK)
DİĞER İŞLETMELER (YILLIK)
500 m2 altı
500 – 1,000 m2 arası
1.000 m2 ve üstü
20.
SU İŞLERİ SAİR ÜCRETLERİ
20.1.
TESİSAT, MUAYENE–KESME–BAĞLAMA VE DİĞER İŞLER
20.1.1.
Borçtan dolayı suyu kesilen abonenin kesme – bağlama ücreti
Borçtan dolayı suyu aparatla kesilen abonelerin aparatı bozmaları halinde
Sıkma – bağlama
Vidalı boru döşeme ( beher metre için )
Numara bedeli
Şikayetli sayaçların Muayene Bedeli
Şikayetli bozuk sayaç sökme – bağlama ücreti
Körtapa açma – bağlama ücreti ( NORMAL VE KARTLI SAYAÇ )
Kuyu suyu kullanan kişi, kurum, kuruluşlardan :
Arıtma tesislerine şebeke bağlantısı olanlardan kullanılmış su bedeli; m3 olarak
19.7.2.
19.8.
19.9.
19.10.
19.10.1.
19.10.2.
20.1.2.
20.1.3.
20.1.4.
20.1.5.
20.1.6.
20.1.7.
20.1.8.
20.1.9.
20.1.9.1.
Sayfa 19
0,50
0,13
1.000,00
1.000,00
125,00
250,00
375,00
22,00
110,00
10,00
5,00
11,00
11,00
11,00
17,00
1,00
20.1.9.2.
20.1.10.
20.1.11.
20.1.12.
20.1.13.
20.1.14.
20.1.15.
20.1.15.1.
20.1.15.2.
20.1.16.
20.1.17.
NOT :
20.2.
20.2.1.
20.2.2.
20.2.3.
20.3.
0,90
Arıtma tesislerine şebeke bağlantısı olmayan kullanılmış su bedeli; m3 olarak
0,20
İncik suyu ( Belediye tankeri ile alanlar ) : Litresi
176,00
Su Abone Ücreti
220,00
Ilıca ve Yoncalı Kaplıcaları Abone Ücreti
176,00
Kuyu Suyu Abone Ücreti
Kullanılmış Su Arıtma Tesislerine araç ile getirilerek arıtılması istenen
5,00
atıksulardan; Tanker veya vidanjör başına
Ana şebeke borusundan, abonenin şube yolu hattı için :
19,00
Abone kazısı ( Boru Hariç ) 1 Metresi
7,00
Kanal Hattı Yer Gösterme Ücreti
Şantiye aboneliği nakil ücreti (Mevcut şantiye abonesinin başka şantiyeye
61,00
nakli)
Yıkıp yerine yeni bina inşa edilen yerlerde; Aynı aboneler, abone sözleşmesine
61,00
uygun evrakları tamamlamak kaydıyla abonelik ücreti
Arızadan dolayı ( şikayetli - bozuk sayaç ) 2 yıl garanti kapsamı içinde sökme takma ücreti
alınmaz. İsteğe bağlı geçici körtapa yaptıranlardan kesme bağlama ücreti alınır.
İŞÇİLİK ÜCRETİ ( 1 saati )
9,00
Erbap işçi
10,00
1.Sınıf usta
27,00
Pikap – Nakliye ( Şoför dahil )
KELEPÇE VE FİTTİNG ÜCRETLERİ ( 1 Adet )
20.3.1.
20.3.2.
20.3.3.
20.3.4.
20.4.
Her çap Saç Kelepçe
Her çap Polietilen Servis Kelepçe
32 mm. Polietilen Çelik Geçiş fittingi
63 mm. Polietilen Çelik Geçiş fittingi
20.4.1.
Ø 20 mm.
Ø 32 mm.
Ø 63 mm.
20.4.2.
20.4.3.
22,00
31,00
22,00
28,00
POLİETİLEN BORU DÖŞEME ÜCRETİ
( Kazısız - Malzeme dahil - 1 metresi )
10,00
10,00
20,00
20.5.
POLİPROPİLEN BORU DÖŞEME ÜCRETİ
( Kazısız - Malzeme dahil - 1 metresi )
20.5.1.
20.5.4.
1” (dahil) kadar polipropilen boru döşeme ücreti
1¼ ”- 2” arası polipropilen boru döşeme ücreti
Vana Tamir Ücreti ( İşçilik + Pikap Hariç )
Vana Tamir Ücreti ( İşçilik + Pikap Dahil )
20.6.
STOP VANA ÜCRETLERİ ( 1 adet )
20.5.2.
20.5.3.
20.6.1.
20.6.2.
20.6.3.
20.6.4.
20.6.5.
20.6.6.
NOT:
½” Stop vana
” Stop vana
1” Stop vana
1 1/4” Stop vana
1 ½” Stop vana
2” Stop vana
9,00
29,00
7,00
14,00
14,00
3/4
20,00
24,00
44,00
61,00
110,00
1—Patlak veya şikayetli olarak aboneden sökülen su sayacı hurda kabul edilerek aboneye
yansıyacak bedelden düşmek şartı ile teklif usulü firmalardan yeni alınan sayaçların bedelleri,
aboneye yansıyacak fiyat tespiti Encümence yapılır. Bu bedel su faturasına ilave edilir.
2—ARIZA VANA DEĞİŞİM ÜCRETİ : Piyasadan teklif usulü ile alınan bedeller Belediye
Encümenince değerlendirilerek fiyat tespiti yapılır. Tespit edilen bedel faturaya ilave edilir.
Sayfa 20
3—İhbardan 7 gün içinde borcu bulunan abonenin suyu kesilir.
4—Suyu kesilen abonenin sayacı imkanlar dahilinde 5 gün içinde bağlanır.
5—Kazılı yapılan boru döşeme işinde parça ücreti ve işçilik boru fiyatına dahildir.
Kazısız yapılan boru döşeme işinde kullanılan parça ve işçilik ücretleri ayrıca hesaplanıp,
aboneden tahsil edilir.
TEKNİK ALTYAPI BEDELİ (SU KANALİZASYON)
75,00
Her bir parselin yoldaki Geniş Cephesine göre TL/M
21.
KANALİZASYON – VİDANJÖR İŞLERİ
21.1.
35,00
Vidanjör hizmet ücreti ( Fatih ve Ford Kamyon – 1 seferi )
KUKA (Kombine Kanal Temizleme Aracı) Aracı hizmet ücreti (Scaina
330,00
Kamyon–1saati)
Kanal Kotu Tutanağıve Yer Gösterme Ücreti (Ruhsat aşamasında verilen
70,00
Kanalizasyon kotu ve inşaat bittiğinde alınacak yer gösterme ücretidir.
1—Vidanjörler için şehir dışı görevlerinde vidanjör çekim ücretine ek olarak km. Başına ücret
alınır. ( Çekim Sayısı + Gidilen Yerin Km.si )
2—KUKA aracında saat üzerinden ücretlendirme yapıldığı için Km. Ücreti alınmaz.
( Hizmet Yerine Ulaşılan Saat + Hizmet Sırasında Geçen Saat )
3—KUKA aracının Şehir Dışı görevlerinde hizmet bedeline ek olarak Km.
4,00
Ücreti alınır.
21.2.
21.3.
NOT :
22.
SU VE KANALİZASYON ŞEBEKE ARIZALARI
22.1.
Belediyemizden izinsiz kazı çalışması yaptığı sırada şehrimiziçme suyu ve kanalizasyon şebekesi
abone ve ana hatlarına zarar veren özel ve tüzel kişiilerin adlarına belediyemiz Zabıta Müdürlüğü
tarafından zabıt tutulup, tutulmadğına bakılmaksızın, müdürlüğümüz ekiplerince hazırlanan hasar
raporu ve tutanağa istinaden çıkarılacak hasar tamirat tutarı hesaplamaları için tamiratta kullanılan
malzeme ( ek parça, dolgu malzemesi, çimento v.b. Diğer malzemeler ) bedelleri, içinde bulunan
yılın rayiç piyasa fiyatları üzerinden hesaplanır.
Hasar tamirat bedellerine %25 oranında zamlı ücret ilave edilir.
Hesaplanan hasar tamirat bedelleri, özel ve tüzel kişilerin sicilleri mevcutsa müdürlüğümüzce
sicillerine tahakkuk ettirilir. Sicil numaraları yoksa konu hakkında işlem yapılmak üzere belediyemiz
Zabıta Müdürlüğü' ne gönderilir.
22.2.
22.3.
23.
KANAL DÖŞEME İŞLERİ
23.1.
23.6.1.
23.6.2.
23.6.3.
KORİGRE BORU DÖŞEME ÜCRETLERİ ( Kazı -Malzeme Dahil - 1 metresi )
Ø 200
Ø 150
Ø 100
BACA – KANAL AÇMA, DÖŞEME İŞLEMLERİ ( Kazı -Malzeme Dahil - 1 metresi )
(Tıkalı kanal şube yolu üzerinde kazı yapılarak, baca-kanal açma, döşeme işlemi)
Ø 200
Ø 150
Ø 100
Ø 800 PARSEL BACASI İMALATI ( Kazı -Malzeme Dahil - 1 metresi )
BETONARME KAPAK TEMİNİ VE YERİNE KOYMA
( 1 adet )
SFERO VEYA KOMPOZİT RÖGAR KAPAK TEMİNİ VE YERİNE
MONTAJI ( 1 adet )
İŞÇİLİK ÜCRETİ ( 1 saati )
Erbap işçi
1.Sınıf usta
Pikap – Nakliye ( Şoför dahil )
24.
KANAL SULAMA ÜCRETLERİ ( 1 Saatlik )
24.1.
Cazibe sulama ücreti ( Ağaç – Siner – Zığra Mah. )
23.1.1.
23.1.2.
23.1.3.
23.2.
23.2.1.
23.2.2.
23.2.3.
23.3.
23.4.
23.5.
23.6.
Sayfa 21
120,00
95,00
85,00
204,00
176,00
165,00
300,00
100,00
300,00
8,00
9,00
24,00
6,00
24.2.
24.3.
24.4.
NOT :
1. pompaj ( Bölcek – Dumlupınar – Parmakören Mah. )
2. pompaj ( Okçu – Göveşçi – Sofu Mah. )
Parmakören Mah. sulama hidrant vananın her bir çıkış için
1—Yağmurlama sistemi ile yapanlara, sulama ücretinden % 10 iskonto yapılır.
( PARMAKÖREN Mah. HARİÇ )
2—Damlama sistemi ile yapanlara, sulama ücretinden % 25 iskonto yapılır.
( PARMAKÖREN Mah. HARİÇ )
3—Motopomp sistemi ile ile vahşi sulama yapanlara, sulama ücretinden % 5 indirim
uygulanır.( PARMAKÖREN Mah. HARİÇ )
4—Belediyemizden izinsiz kaçak sulama yapanlardan % 150 zamlı ücret alınır.
5—ÖDEMELER; Sulamanın yapıldığı zamandan, sonraki Yılın;
Mayıs – Haziran – Temmuz ayları sonlarında 3 taksit olarak alınır.
7,92
11,22
7,92
25.
JEOTEKNİK HİZMETLER SERVİSİ ÇALIŞMALARI
25.1.
T4-W İngersol-Rand sondaj makinası günlük kira bedeli
400,00
(malzeme ve ekipmanları, kompresör, jeneratör, tij, ağırlık, sap, anahtar, çekiç
vb.)
Kamyon, binek araç, su tankeri günlük kira bedeli
200,00
(akaryakıt ve diğer giderler hariç)
100,00
Sadece montaj çalışmalarını takip edecek danışmanın günlük ücreti
75,00
Sadece montaj çalışmalarında çalışacak bir sondörün günlük ücreti
50,00
Sadece montaj çalışmalarında çalışacak bir sondaj işçisinin günlük ücreti
Sondaj Makinesini (ekip, ekipman, malzemeleri ile binek araçları) talep eden özel ve tüzel kişiler ile
Belediyemiz arasında ayrıca protokol yapılacakdır.
25.2.
25.3.
25.4.
25.5.
25.6.
26.
26.1.
26.1.1.
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMA FİYAT TARİFESİ
ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMA FİYAT LİSTESİ
26.1.2.3.
DOLUMLU KART
Sivil
Üniversite Öğrencisi
İlköğretim – Lise Öğrencisi
İndi bindi Aktarma (45 dk içerisinde kullanılmak kaydı ile)
TEK KULLANIMLIK KART
Sivil
Üniversite Öğrencisi
İlköğretim – Lise Öğrencisi
26.1.3.
AVANS BİNİŞ FİYAT LİSTESİ
26.1.3.1.
DOLUMLU KART
Sivil
Üniversite Öğrencisi
İlköğretim – Lise Öğrencisi
26.1.1.1.
26.1.1.2.
26.1.1.3.
26.1.1.4.
26.1.2.
26.1.2.1.
26.1.2.2.
26.1.3.1.1.
26.1.3.1.2.
26.1.3.1.3.
YONCALI TOPLU TAŞIMA FİYAT LİSTESİ
26.2.1.
DOLUMLU KART
Sivil
Üniversite Öğrencisi
İlköğretim – Lise Öğrencisi
TEK KULLANIMLIK KART
Sivil
Üniversite Öğrencisi
26.2.1.2.
26.2.1.3.
26.2.2.
26.2.2.1.
26.2.2.2.
1,90
1,90
1,90
1,90
1,55
1,40
26.2.
26.2.1.1.
1,70
1,35
1,20
0,50
3,40
3,40
3,40
YOK
YOK
Sayfa 22
26.2.2.3.
İlköğretim – Lise Öğrencisi
26.2.3.
AVANS BİNİŞ FİYAT LİSTESİ
26.2.3.1.
DOLUMLU KART
Sivil
Üniversite Öğrencisi
İlköğretim – Lise Öğrencisi
26.2.3.1.1.
26.2.3.1.2.
26.2.3.1.3.
YOK
3,60
3,60
3,60
26.3.
ILICA TOPLU TAŞIMA FİYAT LİSTESİ
26.3.1.
26.3.3.
DOLUMLU KART
Sivil
Üniversite Öğrencisi
İlköğretim – Lise Öğrencisi
TEK KULLANIMLIK KART
Sivil
Üniversite Öğrencisi
İlköğretim – Lise Öğrencisi
26.3.3.
AVANS BİNİŞ FİYAT LİSTESİ
26.3.3.1.
DOLUMLU KART
Sivil
Üniversite Öğrencisi
İlköğretim – Lise Öğrencisi
26.3.1.1.
26.3.1.2.
26.3.1.3.
26.3.2.
26.3.1.
26.3.2.
26.3.3.1.1.
26.3.3.1.2.
26.3.3.1.3.
3,40
3,40
3,40
YOK
YOK
YOK
3,60
3,60
3,60
HATLAR
NOT :
GRUP NO
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
11,00
12,00
13,00
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A,11, 17 ve 20, 23, 24, 25
8,14
9
10
12
13,19
15
18
21
22
16
1—03.05.2013 tarih ve 233 Sayılı Beledie Meclis Kararıyla toplu Toplu Taşıma Araçlarına ait
aktarma ücretleri iptal edilerek Belediye Gelir Tarifesinden kaldırılmıştır.
2—Şehiriçi toplu taşımada 287 adet Özel Halk Otobüsü ile 4 adet Belediyemize ait toplu
taşıma aracı hizmet vermekte, toplanan tutarlar havuz hesabına aktarılarak gerekli komisyon
kesintileri yapıldıkdan sonra 10 günde bir 291' e bölünerek işletmecilere dağıtılmaktadır.
Belediyemizde 4 adet aracıyla bundan pay almaktadır.
3—İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde Ağır Özürlü olduğu Sağlık Kurulu Raporu ile tesbit
edilen engelli bireyler ve refakatçileri, Özel Halk Otobüslerinden yararlanırken, sivil ücretin
%50'si oranında indirimli olarak ücretlendirilir. Bu bireylere ve refakatçilerine isimlerine
düzenlenilmiş fotoğraflı özel binim kartı verilir.
4—Sarı basın kartı sahipleri ve belediye zabıta çalışanları, üniversite
öğrencisi tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
5—(0 – 6) Yaş grubu ücretsizdir.
6—16 numaralı hattın fiyat tarifesi Sivil 1,00 TL, Öğrenci 0,75 TL. Dir.
27.
HATLARI ROTASYONLU KULLANIM İZİN BEDELİ
VE KATILIM ÜCRETLERİ
27.1.
HATLARI ROTASYONLU KULLANIM İZİN BEDELİ VE KATILIM ÜCRETLERİ
Sayfa 23
27.1.1.
27.1.2.
İlk defa Hatları Rotasyonlu Kullanım Hakkı izni alan Özel Halk
Otobüslerinden; Durak, Sinyalizasyon, Araç Takip, Araç içi Kamera ve Trafik
İşaret Levhalarına Katılım Ücreti (Bir defaya mahsus ve ruhsat alımında peşin
ödenir.)
9.700,00
İlk defa Hatları Rotasyonlu Kullanım Hakkı izni alan Ticari Taksilerden;
Durak, Sinyalizasyon, Araç Takip, Araç içi Kamera ve Trafik İşaret Levhalarına
Katılım Ücreti (Bir defaya mahsus ve ruhsat alımında peşin ödenir.)
970,00
Şehirler arası otobüs firmaları servis aracı özel izin belgesi için ( 5 eşit taksitle alınır )
8.550,00
16+1 koltuk sayısını geçmeyen araçlardan ve minibüslerden
27.1.3.2.
17.150,00
16+1 koltuk sayısını geçen araçlardan ve otobüslerden
27.2.
YILLIK HATLARI ROTASYONLU KULLANIM İZİN BEDELİ VE KATILIM
ÜCRETLERİ (HER YIL)
27.2.1.
1.100,00
Özel halk otobüsleri ; Yıllık Hatları Rotasyonlu Kullanım İzin bedeli
27.3.
DURAK, SİNYALİZASYON, ARAÇ TAKİP, ARAÇ İÇİ KAMERA VE TRAFİK İŞARET
LEVHALARINA KATILIM ÜCRETİ ( HER YIL )
27.3.1.
240,00
Okul Servisi yapan Minibüslerden
27.3.2.
345,00
Okul Servisi yapan Otobüslerden
27.3.3.
345,00
Muhtelif işyerine personel servisi yapan Minibüslerden
27.3.4.
415,00
Muhtelif işyerine personel servisi yapan Otobüslerden
27.3.5.
170,00
Şehir içi Ticari Taksilerden
27.3.6.
Şehirlerarası otobüs terminali – Şehirmerkezi arası Ücretsiz Müşteri Servisi
415,00
Hizmeti yapan araçlardan (Heryıl 2 eşit taksit)
27.3.7.
415,00
Özmal Servis Araçları
27.3.8.
415,00
VİP servis araçları
27.3.9.
S PLAKALAR için ( BİR DEFAYA MAHSUS )
27.3.9.1.
(05.01.2007 tarihinden sonra trafik tescili yaptırarak (S) plaka alan veya 05.01.2007 tarihinden
önce hiçbir başvuru yapmamış ve ilk defa müracaat eden araç sahiplerinden Durak,
Sinyalizasyon, Araç Takip, Araç içi Kamera ve Trafik İşaret Levhalarına Katılım Ücreti
(BİR DEFAYA MAHSUS, 5 AY EŞİT TAKİTLE ÖDENİR)
27.3.9.1.1.
10.300,00
Minibüs
27.3.9.1.2.
20.600,00
Otobüs
27.3.9.2.
S PLAKALI İŞLETMECİLERİN PLAKA NAKİL İŞLEMLERİNDE;
27.3.9.2.1.
2.070,00
Minibüs
27.3.9.2.2.
6.900,00
Otobüs
27.3.9.2.3.
10.300,00
MİNİBÜSTEN OTOBÜSE DÖNÜŞÜM ÜCRETİ
27.3.9.2.3.1.
PLAKA NAKİL
27.3.9.2.3.1.1 Tüm ticari plakalarda 1.Derece akrabalarından (Üst soydan Alt soya ve Eş'e) Plaka Nakil Ücreti
alınmaz. Alt soydan Üst soya Plaka Nakil Ücreti alınır.
( Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği 2.bölüm 7.maddesinin 6.bendi )
27.3.9.2.3.1.2. Otobüsten – Minibüse dönüşüm yapmak isteyen S plaka sahibi işletmecilerden Plaka Nakil Ücreti
alınmaz.
27.3.9.2.3.2.
TAKSİT
27.3.9.2.3.2.1. Şehir içi Özel Halk Otobüslerinin Yıllık Hatları Rotasyonlu Kullanım Hakkı İzin bedelleri ile
Durak, Sinyalizasyon, Araç Takip, Araç içi Kamera ve Trafik İşaret Levhalarına Katılım Ücreti
(Yıllık) Her ayın son hakedişinden kesilmek suretiyle 12 eşit taksitle alınır.
(Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği Ücret ve tarifeler başlıklı 4.bölüm 9.maddesinin 2.bendi
)
27.1.3.
27.1.3.1.
27.3.9.2.3.2.2.
Servis araçlarının Durak, Sinyalizasyon, Araç Takip, Araç içi Kamera ve Trafik İşaret Levhalarına
Katılım Ücreti ( Yıllık ) Mayıs ayının 20 si ve Aralık Ayının 20 sinde 2 eşit taksitte alınır.
Sayfa 24
27.3.9.2.3.3.1.
MÜCBİR SEBEBLER
Tüm ticari plakalarda ticari plaka sahibinin ölümü halinde vereselerinin üzerine yapılan Plaka Nakil
işlemlerinde, Ücret alınmaz.
28.
'N' PLAKA ÜCRETLERİ ( NAKLİYE ARAÇLARI )
28.1.
NOT :
' N ' Plaka çalışma izin belgesi ücreti ( YILLIK )
' N ' Plaka ilk kayıt anında alınan ücret ( Bir Defaya Mahsus )
31.12.2013 tarihine kadar evraklarını tamamlayarak başuru yapanlardan
31.12.2013 tarihinden sonraki yapılacak başvurulardan
' N ' Plaka Plaka Nakil ücreti
' N ' Plaka çalışma izin belgesi ücreti (bir defaya mahsus) 4 eşit taksitle alınır.
29.
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ ÜCRETLERİ
29.1.
A,B,D, YETKİ BELGELİ
100 Km ÜSTÜ ULUSLARARASI/ŞEHİRLERARASI TAŞIMALAR İÇİN
29.1.1.
7 Koltuk ve Altı
8-14 Koltuk
15-24 Koltuk
25-34 Koltuk
35-44 Koltuk
45 Koltuk ve Üzeri
27.3.9.2.3.3.
28.2.
28.2.1.
28.2.2.
28.3.
29.1.2.
29.1.3.
29.1.4.
29.1.5.
29.1.6.
A,B,D, (Y) YETKİ BELGELİ
100 Km ALTI ULUSLARARASI/ŞEHİRLERARASI TAŞIMALAR İÇİN
29.2.1.
7 Koltuk ve Altı
8-14 Koltuk
15-24 Koltuk
25-34 Koltuk
35-44 Koltuk
45 Koltuk ve Üzeri
29.2.3.
29.2.4.
29.2.5.
29.2.6.
1.060,00
2.120,00
2.120,00
5,00
9,00
15,00
20,00
24,00
37,00
29.2.
29.2.2.
160,00
3,00
4,00
7,00
12,00
15,00
17,00
29.3.
D, (Y) YETKİ BELGELİ
İL İÇİ YOLCU TAŞIMASI YAPANLARDAN
29.3.1.
29.3.6.
7 Koltuk ve Altı
8-14 Koltuk
15-24 Koltuk
25-34 Koltuk
35-44 Koltuk
45 Koltuk ve Üzeri
29.4.
TRANSİT (TERMİNALİ ARA DURAK OLARAK KULLANANLARDAN
29.4.1.
7 Koltuk ve Altı
8-14 Koltuk
15-24 Koltuk
25-34 Koltuk
35-44 Koltuk
45 Koltuk ve Üzeri
29.3.2.
29.3.3.
29.3.4.
29.3.5.
29.4.2.
29.4.3.
29.4.4.
29.4.5.
29.4.6.
29.5.
29.5.1.
29.5.1.1.
29.5.1.2.
29.5.1.3.
2,00
3,00
5,00
7,00
9,00
12,00
2,00
3,00
5,00
7,00
9,00
12,00
KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ OTOPARK TAVAN ÜCRET TARİFESİ
OTOBÜSLER
0-25 (0-50) Dakika
1 Saate Kadar
12 Saate kadar Her Saat için İlave
7,00
7,00
1,00
Sayfa 25
29.5.1.4.
29.5.1.5.
29.5.1.6.
29.5.2.
29.5.2.1.
29.5.2.2.
29.5.2.3.
29.5.2.4.
29.5.2.5.
29.5.2.6.
29.5.3.
29.5.3.1.
29.5.3.2.
29.5.3.3.
29.5.3.4.
29.5.3.5.
29.5.3.6.
NOT :
30.
0,60
12-24 Saat arası Her Saat için İlave
0,30
24 saat Üstü Her Saate İlave
90,00
Aylık Abonman Ücreti
TİCARİ OTOMOBİLLER (TAKSİLER)
ÜCRETSİZ
0-25 (0-50) Dakika
2,00
1 Saate Kadar
0,60
12 Saate kadar Her Saat için İlave
0,30
12-24 Saat arası Her Saat için İlave
0,15
24 Saat Üstü Her Saate İlave
45,00
Aylık Abonman Ücreti
ÖZEL OTOMOBİLLER (RESMİ OLANLAR DAHİL)
ÜCRETSİZ
0-25 (0-50) Dakika
4,00
1 Saate Kadar
0,60
12 Saate kadar Her Saat için İlave
0,30
12-24 Saat arası Her Saat için İlave
0,15
24 Saat Üstü Her Saate İlave
45,00
Aylık Abonman Ücreti
1-Terminalin bulunduğu yerleşim yerinin merkez nüfusu esas alınarak ücret tarifelerinin
hesaplanmasında bir tam sayıdan sonra gelen 0,5'in altındaki kesirler 0,5'e, üstündekiler ise
bir üst tam sayıya tamamlanır.
2-Tarifelerde belirtilen koltuk sayıları yolculara ait koltuklar olup; şoför ve yardımcı
personele ait koltuklar bu sayılara dahil değildir.
3-Uzunluğu 12 metre ve üzeri olan araçlar; koltuk sayılarına bakılmaksızın en yüksek tarifeye
tabidirler.
ASANSÖR PROTOKOL ÜCRETLERİ
( 15/04/2006 MAK.MÜH.ODASI )
30.5.
Asansör Avan Projesi
Asansör Çatı Vizesi
Asansör Uygulama Projesi
Asansör Periyodik Kontrol Raporları
Asansör tadilat (uygulama) projeleri işlem ücreti
31.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
31.1.
BELGELER
31.1.1.
31.1.3.
İş Bitirme Belgesi Ücreti
Yol Geçiş İzin Belgesi Ücreti
Mütahhit Kıymetlendirme Belgesi
31.2.
KAZI, YAPIM İŞLERİ VE SATIŞ
31.2.1.
14.012/2- El ile her derinlikte kazı m3'ü
18.417-Q 30 luk büz döşemesi ve yapımı mt'si
17.2152- Bordür döşenmesi ve yapımı mt'si
17.214/İB-7 Beton Parke Taşı ile yol döşeme kaplama yapılması m2'si
30.1.
30.2.
30.3.
30.4.
31.1.2.
31.2.2.
31.2.3.
31.2.4.
60,00
750,00
50,00
31.3.
YOL YAPIM VE SATIŞ
31.3.1.
1.000 tona kadar
10 cm. Kalınlığında 1 m2 asfalt bedeli
1 ton asfalt bedeli ( İşçilik ve serim dahil )
1 ton plent altı asfalt bedeli
1.000 ton 5.000 ton arası
1 ton asfalt bedeli ( İşçilik ve serim dahil )
1 ton plent altı asfalt bedeli
31.3.1.1.
31.3.1.2.
31.3.1.3.
31.3.2.
31.3.2.1.
31.3.2.2.
75,00
50,00
220,00
25,00
90,00
Sayfa 26
4,26
10,37
11,55
31,25
45,67
183,00
126,00
170,00
118,00
31.3.3.
31.3.3.1.
31.3.3.2.
31.3.3.3.
31.3.3.4.
31.3.3.5.
31.3.3.6.
31.3.3.7.
31.3.3.8.
31.3.3.9.
31.3.3.10.
31.3.3.11.
31.3.3.12.
31.3.3.13.
31.3.3.14.
31.3.3.15.
31.3.3.16.
31.3.3.16.1.
31.3.3.16.2.
31.3.3.16.3.
31.4.
31.4.1.
31.4.2.
31.4.3.
31.4.4.
31.4.5.
31.4.6.
31.4.7.
31.4.8.
31.4.9.
31.4.10.
31.4.11.
31.4.12.
31.4.13.
31.4.14.
31.4.15.
31.4.16.
31.4.17.
31.4.18.
31.4.19.
31.4.20.
31.4.21.
31.4.22.
31.4.23.
31.4.24.
5.000 ton ve üzeri
1 ton asfalt bedeli ( İşçilik ve serim dahil )
1 ton plent altı asfalt bedeli
1 ton mıcır bedeli
Beton Parke Taşı ( 10 cm.lik ) döşenmesi
Beton Parke Taşı ( 8 cm.lik ) döşenmesi
Beton Parke Taşı ( 6 cm.lik ) döşenmesi
Renkli kumlamalı parke taşı döşenmesi
Andezit renk B.Bordür ( 70 cm.lik ) döşenmesi
Bahçe B.Bordürü ( 70 cm.lik ) döşenmesi
B.Yağmur oluğu ( 25 – 30 cm.lik ) döşenmesi
Kilit – parke taşı döşenmesi işçiliği
Beton bordür döşenmesi işçiliği
Granit küp taşı döşenmesi işçiliği
1 ton Mıcır Bedeli
1 m2 Satih Asfalt Kaplama ( İşçilik + Serim )
EVLİYA ÇELEBİ MAH. HAFRİYAT DÖKÜM SAHASI ÜCRET TARİFESİ
( SEFER BAŞINA )
Pikap tipi araçlar
Tek dingil araçlar
Çift dingil ve üzeri araçlar
166,00
115,00
18,50
23,43
21,40
19,27
29,93
11,55
10,83
15,75
7,15
5,21
8,12
18,50
13,06
5,00
10,00
15,00
YOLLARA AİT TEKNİK ALT YAPI BİRİM FİYATLARI
( ASFALT / KİLİTTAŞI )
3194 Sayılı Kanun' un 23. Maddesi gereğince,
Belediye hudutları ve mücavir alanlar içinde ruhsat verilen
Vatandaşlardan alınacak olan
3.00 mt.lik yoldan
3.50 mt.lik yoldan
4.00 mt.lik yoldan
5.00 mt.lik yoldan
6.00 mt.lik yoldan
6.50 mt.lik yoldan
7.00 mt.lik yoldan
7.50 mt.lik yoldan
8.00 mt.lik yoldan
8.50 mt.lik yoldan
9.00 mt.lik yoldan
9.50 mt.lik yoldan
10.00 mt.lik yoldan
10.50 mt.lik yoldan
11.00 mt.lik yoldan
11.50 mt.lik yoldan
12.00 mt.lik yoldan
12.50 mt.lik yoldan
13.00 mt.lik yoldan
13.50 mt.lik yoldan
14.00 mt.lik yoldan
14.50 mt.lik yoldan
15.00 mt.lik yoldan
15.50 mt.lik yoldan
Sayfa 27
ASFALT / KİLİTTAŞI
58,68 / 48,37
66,46 / 54,43
74,24 / 60,50
89,80 / 72,62
105,36 / 84,74
113,14 / 90,71
120,92 / 96,87
128,70 / 102,93
136,48 / 108,99
144,26 / 115,05
152,04 / 121,12
159,82 / 127,18
167,60 / 133,24
175,38 / 139,30
183,16 / 145,36
190,94 / 151,43
198,72 / 157,49
206,50 / 163,55
214,28 / 169,61
222,06 / 175,67
229,84 / 181,74
237,62 / 187,80
245,40 / 193,86
253,18 / 199,92
31.4.25.
31.4.26.
31.4.27.
31.4.28.
31.4.29.
31.4.30.
31.4.31.
31.4.32.
31.4.33.
31.4.34.
31.4.35.
31.4.36.
31.4.37.
31.4.38.
31.4.39.
31.4.40.
31.4.41.
31.4.42.
31.4.43.
16.00 mt.lik yoldan
16.50 mt.lik yoldan
17.00 mt.lik yoldan
17.50 mt.lik yoldan
18.00 mt.lik yoldan
18.50 mt.lik yoldan
19.00 mt.lik yoldan
19.50 mt.lik yoldan
20.00 mt.lik yoldan
20.50 mt.lik yoldan
21.00 mt.lik yoldan
21.50 mt.lik yoldan
22.00 mt.lik yoldan
22.50 mt.lik yoldan
23.00 mt.lik yoldan
23.50 mt.lik yoldan
24.00 mt.lik yoldan
24.50 mt.lik yoldan
25.00 mt.lik yoldan
260,96 / 205,98
268,74 / 212,05
276,52 / 218,11
284,30 / 224,17
292,08 / 230,23
299,86 / 236,29
307,64 / 242,36
315,42 / 248,42
323,20 / 254,48
330,98 / 260,54
338,76 / 266,60
346,54 / 272,67
354,32 / 278,73
362,10 / 284,79
369,88 / 290,85
377,66 / 296,91
385,44 / 302,98
393,22 / 309,04
401,00 / 315,10
32.
GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN
YER SEÇİMİ-TESİS İZNİ VE AÇILMA BEDELİ
32.1.
1.SINIFLAR İÇİN
Yer seçimi + Tesis Kurma İzni
Deneme İzni
Açılma İzni
Ruhsatta değişiklik, yenileme, devir, kayıp, v.b.
3. sınıf Gsm. Açılma İzni
1- 2- 3. sınıf Gsm. İçin değişiklikler, yenileme, devir, kayıp, v.b.
2. sınıf Gsm. İçin Açılma İzni
Canlı Müzik İzin Belgesi
32.1.1.
32.1.2.
32.1.3.
32.1.4.
32.2.
32.3.
32.4.
32.5.
1.200,00
1.200,00
6.000,00
1.200,00
360,00
180,00
600,00
1.000,00
Vergiler, Harçlar ve Harcamalara Katılma Payları kanunları ile,
Belediyemiz Gelir Tarifesindeki tüm Belediye Gelirlerine,
6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'un ilgili maddeleri gereğince,
vadesinde ödenmeyen alacaklar için;
GECİKME ZAMMI FAİZİ ve TECİL FAİZİ uygulanır.
Bu Tarifede bulunan BELEDİYE HİZMETİ KARŞILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER 'e
(KATI ATIK TOPLAMA TAŞIMA VE BERTARAF TESİSLERİNDEN YARARLANMA ÜCRETLERİ
HARİÇ)
K.D.V. Dahildir.
Bu tarifede yapılan değişiklikler 02/12/2014 Tarih 399 Sayılı Belediye Meclisi'nin Kararı ve
Mülki Amirin bilgisine mütakip
01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
BU TARİFE HÜKÜMLERİNİ BELEDİYE BAŞKANI YÜRÜTÜR.
Sayfa 28
Download

Belediye Gelir Tarifesi