Uzaktan Algı için Sinyal ve Görüntü İşleme Çalıştayı
17 Mayıs 2015, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Çalıştay Eşbaşkanları
Kadim Taşdemir
Begüm Demir
Bilimsel Kurul
Selim Aksoy
Aydın Alatan
Feza Arıkan
Orhan Arıkan
Erchan Aptoula
Begüm Demir
Esra Erten
Sarp Ertürk
M. Kemal Güllü
Ali Cafer Gürbüz
Gülşen Taşkın Kaya
Mehmet Kurum
Uğur M. Leloğlu
Ali Özgün Ok
Kadim Taşdemir
İlkay Ulusoy
Cem Ünsalan
Fatoş Yarman Vural
Seniha Esen Yüksel
Uzaktan algılama, yeryüzünün ve yer kaynaklarının fiziksel bağlantı kurmadan algılayıcı
sistemleri kullanarak incelenmesini sağladığından, sürdürülebilir çevre, vatandaşların
güvenliği ve korunması, afet yönetimi, şehir izlenmesi ve planlaması konularında önemli
bir role sahiptir. Uzaktan algılama sistemlerindeki yeni gelişmeler sayesinde uzaktan algılama görüntüleri askeri, medikal, tarım, hayvancılık, tekstil, çevre, madencilik ve kimlik
tespiti gibi birçok uygulama alanında önem kazanmaktadır. Özellikle bölgenin en önemli
tarım ülkelerinden olan, yaklaşık 75 milyon nüfusunun %70’I şehirlerde yaşayan, deprem, sel, toprak kayması ve orman yangınları gibi doğal afetlerle sıklıkla karşılaşan ülkemiz için uzaktan algılama stratejik bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda, SİU 2015 çatısı
altında düzenlenen bu çalıştayın amacı, uzaktan algılama için sinyal ve görüntü işleme
üzerine özgün araştırmaları bir araya getirmek ve de uzaktan algılama konusunda bir
farkındalık oluşturmaktır.
Çalıştayının ana başlıkları:












Uzaktan algı için sinyal işleme
Uzaktan algı görüntülerinin onarımı ve gürültü giderimi
Uzaktan algı görüntülerinin iyileştirilmesi ve tümleştirilmesi
Uzaktan algı görüntülerinin sınıflandırılması, öbeklenmesi
Öznitelik çıkarımı ve seçimi
Radar görüntü analizi
Nesne tabanlı görüntü analizi
Hiperspektral görüntü işleme
Çok-zamanlı uzaktan algı görüntüsü işleme ve analiz teknikleri
Yeryüzü arazi değişimlerinin tespiti
Uzaktan algı görüntüsü uygulamaları
Atmosferin uzaktan algılanması
Çalıştay ödülleri: En İyi Bildiri Ödülü
Çalıştaya sunulan bildiriler arasından, ilk yazarı öğrenci olan en iyi bildiriye “En İyi Bildiri
Ödülü” verilecektir.
İletişim:
http://siu2015.inonu.edu.tr/
calistay.html
[email protected];
[email protected]
Önemli tarihler:
Son Bildiri Gönderme Tarihi
: 31 Ocak 2015
Sonuçların Açıklanması
: 16 Mart 2015
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi
: 1 Nisan 2015
Çalıştay (SİU-2015) Son Kayıt Tarihi
: 1 Mayıs 2015
Çalıştay (SİU-2015 ile birlikte)
: 17 Mayıs 2015
Download

buradan - SİU 2015 - İnönü Üniversitesi