Kocaeli
KOCAELİ
Kocaeli
Üniversitesi
ÜNİVERSİTESİ
Üniversitesi
GENEL
Kocaeli Üniversitesi’nin kuruluş tarihi 1992’dir.
•
•
•
Üniversitemizde Ekim 2013 tarihi itibarıyla:
Öğrenci sayısı 70.864
36.719 lisans
30.529 önlisans
2.721 yüksek lisans,
895 doktora
Öğretim üyesi ve elemanı sayısı 2007
İdari personel sayısı 1774’dir.
AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI
• 221 Profesör (11%)
• 182 Doçent (9%)
• 470 Yardımcı Doçent (24%)
• 278 Öğretim Görevlisi (14%)
• 166 Okutman (8%)
• 666 Araştırma Görevlisi (33%)
• 24 Uzman (1%)
• 2012 yılında dünya sıralamasında Türkiye’den ilk 500’de
10 üniversite, ilk 1000’de 28 üniversite yer almaktadır.
Üniversitemiz, ilk 1000’deki 28 üniversiteden biridir.
(Urap, SCIMAGO, WEBO)
Fakülteler bazında ise Tıp Fakültemiz dünya sıralamasında 580.
ve Mühendislik Fakültemiz de 620. sıradadır.
• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı “yenilikçi
üniversiteler” sıralamasında 23. sırada yer almaktayız.
Ocak 2014
ÜNİVERSİTEMİZ ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
• Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidir (2001).
• Avrupa Üniversiteler Birliği’nin Türkiye üniversiteleri arasında
kalite kontrolü yaptığı 17 üniversiteden biridir.
• Üniversitemiz 5 adet AB projesi ortağıdır.
• Eğitimde Uluslararası Akreditasyon Süreci’ni tamamlayarak
Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) Etiketini
(2013 - 2017) almıştır.
• Tıp fakültemiz eğitimde akreditasyonu tamamladı. (UTEAK)
• Sivil Havacılık Yüksekokulumuz akredite olmuştur.
• 2013 yılı itibarıyla üniversitemize toplam 87 ülkeden 1013 öğrenci
lisans eğitimi için gelmiştir.
• Erasmus programı kapsamında 23 ülkenin 122 üniversitesi ile
52 bölümde 172 anlaşma yapılmıştır. Bu çerçevede 181 öğrencimiz,
45 personelimiz yurtdışına anlaşmalı üniversitelere gitmiş, 21 öğrenci,
17 personel yurtdışından üniversitemize gelmiştir. Ayrıca 28 yurtdışı
üniversitesi ile ikili anlaşma imzalanmıştır.
• Farabi Değişim Programı kapsamında 2012-2013 öğretim yılında
39 öğrencimiz programdan yararlanarak başka üniversitelere
gitmiş, 69 öğrenci ise üniversitemize gelmiştir.
• Üniversitemiz, kuruluş tarihinden günümüze kadar çeşitli
amaçlar için kullanılan ekipmanlar, Kocaeli’nin jeofiziksel
yapısının izlendiği arkeolojik ve jeolojik buluntular, Kocaeli’nin
sanayi tarihine ışık tutan teknolojik materyaller ve sanat
bölümünün (Ruhun Gıdası adlı Japon sanatçılarının eserleri)
yer aldığı bir müzeye sahiptir. (Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Müzesi)
• Türkiye’deki Fen-Edebiyat Fakültelerine örnek teşkil eden
“Beşeri Bilimler Kalıcı Sergisi” hazırlanmıştır.
• Kütüphanemizden, 72 adet veri tabanından toplam 101.452
özete, 41.166 tam metin elektronik dergiye ve 115.103 elektronik
kitaba 2.279.629 adet özetçe e-Tez’den 884.286 adet tam
metin e-Tez’e erişim sağlanmaktadır.
• Üniversitemizde her türlü spor etkinliğinin yapıldığı 2500 kişilik
kapalı spor salonu ve olimpik yüzme havuzu vardır.
• Üniversitemiz öğrencileri değişik spor branşlarında 2011 yılında
Türkiye 1.’si, 2012 yılında Türkiye 2.’si olmuşlardır.
•Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Bölümü “Yat Kaptanlığı Ehliyeti” verme yetkisini almıştır.
• Teknoloji Fakültesi tarafından hazırlanan “AB Ülkelerinde Güneş
Enerjisinden Elektrik Üretim Tekniklerinin İncelenmesi” konulu
26.000 Euro tutarında “Leonardo da Vinci Projesi” kabul edilmiştir.
• Türkiye’de ilk defa “Hava Arkeolojisi Eğitimi” üniversitemiz
tarafından verilmiştir.
• Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan “Kültürel Miras
Sektöründe Değişim için Bir Deneyim” isimli proje, Türkiye ve
AB Sivil Toplum Diyaloğu - II “Kültür & Sanat Hibe Programı”
kapsamında 300 proje arasından seçilerek başlamıştır.
• İletişim Fakültesi bünyesindeki uygulama radyosu “Radyo Ki”
internet üzerinden yayına başlamıştır.
• Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokul binasına 800 watt
gücünde güneş paneli kurularak okulun elektrik enerjisinin
bir kısmı bu panel üzerinden sağlanmaktadır.
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
TEKNOPARK
Teknoparkımızda Ambalaj 1, bilgisayar ve iletişim teknolojileri 21,
demir ve demir dışı metaller 1, denizcilik 1, elektronik 6, enerji 3,
gıda sanayi 1, ilaç 1, makine ve teçhizat imalatı 6, otomotiv 5,
otomotiv yan sanayi 1, savunma sanayi 1, telekomünikasyon 1
olmak üzere 85 firma bulunmaktadır.
Teknoparkımızda Türkiye’de ilk kez öğrencilerimize teknoparkta
staj imkanı sağlandı.
•Üniversitemizde 29 TÜBİTAK projesi 16 SANTEZ projesi
yürütülmektedir.
•Üniversite-Kent İşbirliği kapsamında Gölcük Vizyon 2023 projesi
FİZİKİ ALTYAPILAR
Umuttepe yerleşkemiz (merkez yerleşke) ile birlikte
üniversitemiz bu gün toplam 6.460.000 m2 alan üzerinde
410 bin metrekarelik kapalı alana ulaşmıştır.
Üniversitemizde,
12 fakülte,
1 devlet konservatuvarı,
6 yüksekokul,
21 meslek yüksekokulu,
3 enstitü,
14 araştırma merkezi,
10 araştırma birimi
mevcuttur.
tamamlandı.
•Üniversitemizin iki önemli uluslararası kuruluş (Akzo Nobel ve
Nova Nordisk) ve 4 ulusal kuruluş ile Ar-Ge ve işbirliği anlaşması
vardır.
ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZDEN ÖRNEKLER
FAKÜLTELER
Diş Hekimliği
Eğitim
Fen Edebiyat
Güzel Sanatlar
Hukuk
İktisadi ve İdari Bilimler
•KABİ - Klinik Araştırma Birimi (ilaç araştırmaları)
•KÖGEM - Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama
Devlet Konservatuvarı
YÜKSEKOKULLAR
Merkezi
•KULİS - Kocaeli Üniversitesi İşaret ve Görüntü İşleme Laboratuvarı
•LATARUM - Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
•Psikofarmakoloji
•HİPOFİZ (Beyin Cerrahisi) Araştırma Merkezi
•İDEAL - İleri Disiplinlerarası Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı
• 2012 yılında desteklenen 79 bilimsel araştırma projesi ile hızlı
Beden Eğitimi ve Spor
Barbaros Denizcilik
Derbent Turizm ve Otel İşletmeciliği
Kocaeli Sağlık
Sivil Havacılık
Yabancı Diller
ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Sosyal Bilimler
destek projesi, Ar-Ge Laboratuvar desteği ve etkinlik katılım
projeleri için toplam 8 milyon 673 bin 760 TL harcama yapmıştır.
•2012 yılında 79’u ulusal, 192’si uluslararası olmak üzere toplam
271 bilimsel etkinliğe katılmak için öğretim elemanlarımıza yaklaşık
205 bin TL destek verilmiştir.
ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL ÇALIŞMA HEDEFLERİ
•Umuttepe Batı Yerleşkesi’nin kuruluşu.
•Geleceğin yenilik hareketlerinin tetiklendiği merkezlerin
kurulması ve var olan Ar-Ge merkezlerimizi geliştirmek.
•Araştırmacı grubu hareketli olmaya yönlendirmek.
•Global etki değeri yüksek araştırmalara yönelmek.
•Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilim idealizmi etrafında
toplanmaları ve üniversitemizin bilim ve üretim seferberliğinde
öncü olması önümüze koyduğumuz en önemli hedeftir.
İletişim
Mimarlık ve Tasarım
Mühendislik
Teknik Eğitim
Teknoloji
Tıp
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Adalet
Ali Rıza Veziroğlu
Arslanbey
Asım Kocabıyık
Değirmendere Ali Özbay
Derbent
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv
Gazanfer Bilge
Gıda ve Tarım
Gölcük
Hereke
Akademik Birim
Fakülteler
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulları
TOPLAM
İzmit
Kandıra
Karamürsel
Kartepe Atçılık
Kartepe Turizm
Kocaeli
Kocaeli Sağlık Hizmetleri
Köseköy
Uzunçiftlik Nuh Çimento
Yahya Kaptan
Bölüm Sayısı
70
21
88
179
Anabilim Dalı /
Program
234
18
115
367
Kocaeli Üniversitesi
Umuttepe Yerleşkesi
41380 Kocaeli
T: +90 262 303 10 00
www.kocaeli.edu.tr
Download

web kou brosur - Kocaeli Üniversitesi