İLAN
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde aşağıda özellikleri belirtilen toplam 228 adet taşınmaz ihale ile 2 (iki) yıllığına kiraya verilecektir. Birinci yıl bedeli sözleşme tarihinde peşin olarak,
ikinci yıl 01.10.2015 tarihine kadar Süleymanpaşa Belediyesi veznelerine veya Belediyemize ait banka hesabına ödenir. İhaleler, belirtilen gün ve saatlerde Ertuğrul Mah. İskele Cad. No:10
Süleymanpaşa Tekirdağ adresindeki Belediye Ek Hizmet binasında bulunan Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni tarafından, 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif
Usulü ile yapılacaktır.
– İhaleye girebilmeleri için isteklilerin;
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) Gerçek kişilerden;
1. Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2. Geçici Teminat Makbuzu
3. Çiftçilik Belgesi
4. Belediyeye borcu olmadığına dair belge
B) Tüzel Kişilerden:
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, veya benzeri bir makamdan, ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü
3- Geçici teminat makbuzu ,
4-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
-
İhaleye ilişkin şartnameler Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülüp ücretsiz temin edilebilir.
Kiralamalara ilişkin ihale bilgileri : www.suleymanpasa.bel.tr internet adresinde görülebilir.
İlan olunur.
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
İli
İlçesi
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Mah/Köy
Banarlı
Banarlı
Banarlı
Banarlı
Banarlı
Banarlı
Karacakılavuz
Mevkii
Taşpınar
Taşpınar
Ayvalık
Ören
Kurtgeçidi
Sarıyer S.
Hergeleci pınarı
Pafta Ada
17
17
20
20
21
6
3
Parsel
2414
2493
2862
2924
3936
1455
147
Yüzölçüm
(m2)
18.100,00
17.150,00
17.600,00
16.600,00
4.950,00
55.000,00
16.000,00
Cinsi
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
2 Yıllık
Tahmini
Bedel (TL)
3.258,00 TL
3.087,00 TL
3.168,00 TL
2.988,00 TL
891,00 TL
9.900,00 TL
2.880,00 TL
Geçici
Teminat (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
98 TL
93 TL
95 TL
90 TL
27 TL
297 TL
86 TL
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
09:00
09:12
09:24
09:36
09:48
10:00
10:12
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karacakılavuz
Karahalil
Karahalil
Karahalil
Karabezirgan
Demirli
Ferhadanlı
Ferhadanlı
Ferhadanlı
Ferhadanlı
Ferhadanlı
Ferhadanlı
Ferhadanlı
Ferhadanlı
Ferhadanlı
Ferhadanlı
Ferhadanlı
Hacıköy
Hacıköy
Hacıköy
Karacamurat
Karacamurat
Karacamurat
Karacamurat
Karacamurat
Kaşıkçı
Kaşıkçı
Hergeleci pınarı
Adaburnu
Kamışlık
Kabasoğan
Kabasoğan
Kabasoğan
Kabasoğan
Kabasoğan
Hacıorman
Eski Bağlar
Eski Bağlar
İncirlik
İkiz Höyük
İkiz Höyük
3
13
19
19
19
19
20
20
21
4
4
6
14
14
106
Teldirekleri
Emir Çeşme
Sıçan tarla
Kuruçeşme
Ahlattarla
Eski Bağlar
Ayazma Çatağı
Ağaçdere
Tahir Çeşme
Kolağıl
Kolağıl
Kiremitlik
Karaağaç
Kapaklı
Köy Karşısı
Eski Bağlar
Eski Bağlar
Çoraklar
Kale
Arap Çeşme
Kara tepe
Kara tepe
Suludere
Kol ağıl
Köy İçi
Salver Çorağı
Salver Çorağı
Meşe Tarla
Yanık Çatak
154
6101
7350
7549
7550
7551
7943
7945
7969
181
466
719
6022
6024
1
7888
8687
8182
799
942
119
1114
527
273
528
543
1190
1338
1421
1974
2535
2619
2709
3041
94
583
685
415
148
558
950
951
6
760
12.000,00
4.000,00
81.100,00
120.500,00
50.700,00
76.200,00
22.800,00
12.200,00
22.700,00
44.300,00
20.400,00
37.400,00
109.000,00
51.000,00
32.969,82
2.000,00
2.000,00
3.800,00
99.100,00
9.335,00
11.250,00
1.900,00
17.750,00
33.450,00
7.700,00
3.600,00
600,00
600,00
1.900,00
3.650,00
6.500,00
1.060,00
7.400,00
14.200,00
77.700,00
1.600,00
112.200,00
12.125,00
4.750,00
1.490,00
49.300,00
3.250,00
7.500,00
2.750,00
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
2.160,00 TL
720,00 TL
14.598,00 TL
21.690,00 TL
9.126,00 TL
13.716,00 TL
4.104,00 TL
2.196,00 TL
4.086,00 TL
7.974,00 TL
3.672,00 TL
6.732,00 TL
19.620,00 TL
9.180,00 TL
5.934,57 TL
360,00 TL
360,00 TL
684,00 TL
17.838,00 TL
1.120,20 TL
1.350,00 TL
190,00 TL
2.130,00 TL
4.683,00 TL
1.078,00 TL
504,00 TL
84,00 TL
84,00 TL
266,00 TL
511,00 TL
910,00 TL
148,40 TL
1.036,00 TL
1.988,00 TL
12.432,00 TL
256,00 TL
17.952,00 TL
1.697,50 TL
665,00 TL
208,60 TL
6.902,00 TL
455,00 TL
900,00 TL
330,00 TL
65 TL
22 TL
438 TL
651 TL
274 TL
411 TL
123 TL
66 TL
123 TL
239 TL
110 TL
202 TL
589 TL
275 TL
178 TL
11 TL
11 TL
21 TL
535 TL
34 TL
41 TL
6 TL
64 TL
140 TL
32 TL
15 TL
3 TL
3 TL
8 TL
15 TL
27 TL
4 TL
31 TL
60 TL
373 TL
8 TL
539 TL
51 TL
20 TL
6 TL
207 TL
14 TL
27 TL
10 TL
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
10:24
10:36
10:48
11:00
11:12
11:24
11:36
11:48
12:00
12:12
12:24
13:30
13:42
13:54
14:06
14:18
14:30
14:42
14:54
15:06
15:18
15:30
09:00
09:12
09:24
09:36
09:48
10:00
10:12
10:24
10:36
10:48
11:00
11:12
11:24
11:36
11:48
12:00
12:12
12:24
13:30
13:42
13:54
14:06
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Kaşıkçı
Kaşıkçı
Kazandere
Kazandere
Kazandere
Ortaca
Ahmedikli
Otmanlı
Otmanlı
Otmanlı
Selçuk
Selçuk
Selçuk
Selçuk
Selçuk
Selçuk
Selçuk
Selçuk
Selçuk
Selçuk
Selçuk
Selçuk
Dedecik
Karansıllı
Generli
Generli
Generli
Generli
Generli
Generli
Generli
Mahramlı
Mahramlı
Evciler
Evciler
Evciler
Evciler
Evciler
Evciler
Evciler
Evciler
Evciler
Evciler
Kınıklar
Çeşme Bayırı
Eski Bağlar
Dış budaklar
Kumdere
Kumdere
Badem Sırtı
Çoban Pınarı
Sırtyayla
Sırtyayla
Bağlar
Gürgen çatağı
Tumba
Tava Taşı
Koyun Burnu
Tumba
Koyun Burnu
Tahir Çeşme
Bahçe dere
Bahçe dere
Bahçe dere
Tumba
Gürgen çatağı
Nalbant çeşmesi
Bağlar
Baldız çatağı
Baldız çatağı
Sökmeler
Sökmeler
Çaylı Bayır
Kırlangıç Kepiri
Höyük
Köy Civarı
Çoban Çeşme
Mezarlık
Mezarlık
Çayırköy
Ardıçlık
Hacı Ali Bayırı
Hacı Havlusu
Akyarlar
Sarı çeşme
Köy civarı
Taş köprü
Höyük Köü
1849
858
119
331
332
702
1462
631
632
468
1144
520
533
409
536
357
854
676
679
684
728
253
175
110
320
323
251
258
138
96
195
516
482
22
23
220
262
34
64
114
115
141
183
87
5.300,00
3.290,00
17.500,00
38.900,00
9.100,00
5.500,00
14.800,00
3.300,00
3.700,00
7.700,00
22.200,00
12.500,00
6.350,00
7.300,00
11.250,00
3.750,00
11.750,00
20.150,00
5.900,00
5.900,00
21.400,00
18.600,00
6.000,00
10.500,00
7.300,00
7.700,00
2.200,00
11.100,00
2.100,00
9.850,00
30.900,00
28.000,00
13.300,00
1.538,00
8.900,00
25.100,00
5.625,00
51.200,00
6.450,00
8.200,00
60.150,00
25.100,00
32.700,00
6.650,00
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
636,00 TL
394,80 TL
1.750,00 TL
6.224,00 TL
1.456,00 TL
550,00 TL
1.776,00 TL
396,00 TL
444,00 TL
924,00 TL
3.108,00 TL
1.750,00 TL
889,00 TL
1.022,00 TL
1.575,00 TL
525,00 TL
1.645,00 TL
2.821,00 TL
826,00 TL
826,00 TL
2.996,00 TL
2.604,00 TL
720,00 TL
1.260,00 TL
876,00 TL
924,00 TL
264,00 TL
1.332,00 TL
252,00 TL
1.182,00 TL
3.708,00 TL
4.480,00 TL
2.128,00 TL
215,32 TL
1.246,00 TL
3.514,00 TL
787,50 TL
7.168,00 TL
903,00 TL
1.148,00 TL
8.421,00 TL
3.514,00 TL
4.578,00 TL
798,00 TL
19 TL
12 TL
53 TL
187 TL
44 TL
17 TL
53 TL
12 TL
13 TL
28 TL
93 TL
53 TL
27 TL
31 TL
47 TL
16 TL
49 TL
85 TL
25 TL
25 TL
90 TL
78 TL
22 TL
38 TL
26 TL
28 TL
8 TL
40 TL
8 TL
35 TL
111 TL
134 TL
64 TL
6 TL
37 TL
105 TL
24 TL
215 TL
27 TL
34 TL
253 TL
105 TL
137 TL
24 TL
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
14:18
14:30
14:42
14:54
15:06
15:18
15:30
09:00
09:12
09:24
09:36
09:48
10:00
10:12
10:24
10:36
10:48
11:00
11:12
11:24
11:36
11:48
12:00
12:12
13:30
13:42
13:54
14:06
14:18
14:30
14:42
14:54
15:06
09:00
09:12
09:24
09:36
09:48
10:00
10:12
10:24
10:36
10:48
11:00
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Kınıklar
Kınıklar
Kınıklar
Akçahalil
Akçahalil
Akçahalil
Akçahalil
Yuva
Yuva
Yuva
Yuva
Yuva
Oğuzlu
Oğuzlu
Araphacı
Tatarlı
Tatarlı
Tatarlı
Araphacı
Ormanlı
Ormanlı
Ormanlı
Ormanlı
Ormanlı
Ormanlı
Ormanlı
Ormanlı
Ormanlı
Ormanlı
Ormanlı
Semetli
Semetli
Semetli
Semetli
Semetli
Semetli
Semetli
Yenice
Yenice
Yenice
Yenice
Yenice
Yenice
Yenice
Köy Civarı
Köy Civarı
Köy Civarı
Yusuf çalılığı
Köy Civarı
Köy Civarı
Höyük bayırı
Kumlar
Köy Civarı
Köy Civarı
Doğanca
Kumlar
Koru Sırtı
Köy Civarı
Tatarlı ciheti
Künk pınarı
Kumlar
Kumlar
Semetli yolu
Doğanca
Çayır Değirmen
Bekar odası
Bekar odası
Bekar odası
Bekar odası
Kızılcık Pınarı
Bekar odası
Bekar odası
Çayır Değirmen
Çayır Değirmen
Yasenli Dere
Yaseminli Dere
Taşköprü
Sığır yolu
Gaziköy yolu
Top ahlat
Karaağaç çeşme
Eski bağlar
Fabrika altı
Fabrika altı
Fabrika altı
Fabrika altı
Kestane deresi
Işıklar bayırı
101
121
121
115
101
113
106
106
102
115
123
124
124
126
117
123
122
114
114
115
124
125
125
127
113
132
150
184
192
193
194
375
8
22
24
44
77
211
340
368
2
27
28
319
5
36
68
2
9
1
12
28
8
68
69
639
643
367
888
1504
1235
1572
47
1
1
6
2
64
616
60.300,00
8.150,00
2.250,00
7.100,00
2.800,00
1.250,00
7.100,00
9.100,00
23.800,00
6.000,00
33.700,00
35.600,00
20.700,00
2.000,00
30.700,00
16.000,00
17.000,00
4.376,00
10.600,00
26.700,00
4.100,00
47.600,00
5.400,00
12.700,00
1.050,00
5.000,00
17.400,00
7.300,00
15.000,00
16.750,00
14.500,00
22.500,00
9.271,00
2.500,00
20.900,00
19.900,00
5.300,00
12.000,00
5.500,00
3.300,00
13.550,00
7.600,00
7.900,00
3.900,00
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
9.648,00 TL
978,00 TL
270,00 TL
852,00 TL
336,00 TL
150,00 TL
852,00 TL
910,00 TL
2.380,00 TL
600,00 TL
3.370,00 TL
3.560,00 TL
2.484,00 TL
240,00 TL
3.070,00 TL
1.600,00 TL
1.700,00 TL
437,60 TL
1.060,00 TL
2.670,00 TL
410,00 TL
4.760,00 TL
540,00 TL
1.270,00 TL
105,00 TL
500,00 TL
1.740,00 TL
730,00 TL
1.500,00 TL
1.675,00 TL
1.450,00 TL
2.250,00 TL
927,10 TL
250,00 TL
2.090,00 TL
1.990,00 TL
530,00 TL
1.200,00 TL
550,00 TL
330,00 TL
1.355,00 TL
760,00 TL
790,00 TL
390,00 TL
289 TL
29 TL
8 TL
26 TL
10 TL
5 TL
26 TL
27 TL
71 TL
18 TL
101 TL
107 TL
75 TL
7 TL
92 TL
48 TL
51 TL
13 TL
32 TL
80 TL
12 TL
143 TL
16 TL
38 TL
3 TL
15 TL
52 TL
22 TL
45 TL
50 TL
44 TL
68 TL
28 TL
8 TL
63 TL
60 TL
16 TL
36 TL
17 TL
10 TL
41 TL
23 TL
24 TL
12 TL
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
19.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
11:12
11:24
11:36
11:48
12:00
12:12
12:24
13:30
13:42
13:54
14:06
14:18
14:30
14:42
15:06
15:18
15:30
15:42
15.54
09:00
09:12
09:24
09:36
09:48
10:00
10:12
10:24
10:36
10:48
11:00
11:12
11:24
11:36
11:48
12:00
12:12
12:24
13:30
13:42
13:54
14:06
14:18
14:30
14:42
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Karaçalı
Karaçalı
Karaçalı
Karaçalı
Karaçalı
Karaçalı
Karaçalı
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Kumbağ
Kumbağ
Naip
Naip
Naip
Naip
Naip
Naip
Işıklar
Işıklar
Işıklar
Işıklar
Işıklar
Oruçbeyli
Oruçbeyli
Barbaros
Barbaros
Barbaros
Çanakçı
Çanakçı
Çanakçı
Yunusova
Yunus Dere
Orman Tepe
Ana Dere
Ana Dere
Kuru Çeşme
Köy İçi
Çanakçı Bayırı
Çanakçı Bayırı
Çanakçı Bayırı
Çamlar deresi
Çamlar deresi
Çanakçı Bayırı
Dutluk
Çanakçı Bayırı
Gökkaynak
Gökkaynak
Gökkaynak
Köpek deresi
Yanık bayır
Köy içi
Çayırlar başı
Çayırlar başı
Yel değirmeni
Yel değirmeni
Köy altı
Mezarlık Sırtı
Mezarlık Sırtı
Mandıra
Mandıra
Mandıra
Kavak dere
Kavak dere
Köy Civarı
Balkan
Kavakdere
Sıvat (Köy Civarı)
Köy Civarı
Ova
Ova
Ova
Kara çeşme
Naip yolu
Naip yolu
5
5
5
145
39
342
654
655
256
111
102
43
62
507
513
73
705
80
541
542
556
469
973
1093
662
666
850
851
545
1431
1477
2036
2038
2672
640
641
1051
1631
639
402
846
600
378
980
122
224
307
7.600,00
17.600,00
27.000,00
705,00
75,00
48.400,00
1.100,00
12.500,00
2.950,00
2.700,00
18.200,00
11.800,00
2.200,00
677,00
8.000,00
4.850,00
6.000,00
3.000,00
4.900,00
15.200,00
1.620,00
10.800,00
15.800,00
3.000,00
2.200,00
510,00
6.880,00
8.760,00
22.960,00
20.200,00
10.377,50
32.000,00
13.650,00
33.700,00
3.950,00
58.200,00
8.500,00
3.650,00
11.650,00
5.550,00
2.400,00
1.400,00
4.000,00
6.350,00
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
1.064,00 TL
2.112,00 TL
3.240,00 TL
84,60 TL
9,00 TL
5.808,00 TL
132,00 TL
1.000,00 TL
236,00 TL
216,00 TL
1.456,00 TL
944,00 TL
176,00 TL
54,16 TL
640,00 TL
388,00 TL
480,00 TL
240,00 TL
392,00 TL
1.216,00 TL
129,60 TL
864,00 TL
1.264,00 TL
360,00 TL
264,00 TL
61,20 TL
1.100,80 TL
1.401,60 TL
3.673,60 TL
3.232,00 TL
1.660,40 TL
3.840,00 TL
1.638,00 TL
4.044,00 TL
474,00 TL
6.984,00 TL
1.020,00 TL
438,00 TL
1.864,00 TL
888,00 TL
384,00 TL
168,00 TL
480,00 TL
762,00 TL
32 TL
63 TL
97 TL
3 TL
1 TL
174 TL
4 TL
30 TL
7 TL
6 TL
44 TL
28 TL
5 TL
2 TL
19 TL
12 TL
14 TL
7 TL
12 TL
36 TL
4 TL
26 TL
38 TL
11 TL
8 TL
2 TL
33 TL
42 TL
110 TL
97 TL
50 TL
115 TL
49 TL
121 TL
14 TL
210 TL
31 TL
13 TL
56 TL
27 TL
12 TL
5 TL
14 TL
23 TL
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
14:54
15:06
15:18
15:30
15:42
15:54
16:06
09:00
09:12
09:24
09:36
09:48
10:00
10:12
10:24
10:36
10:48
11:00
11:12
11:24
11:36
11:48
12:00
12:12
12:24
13:30
13:42
13:54
14:06
14:18
14:30
14:42
14:54
15:06
15:18
15:30
15:42
15:54
09:00
09:12
09:24
09:36
09:48
10:00
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Çanakçı
Çanakçı
Çanakçı
Çanakçı
Güveçli
Güveçli
Güveçli
İnecik
İnecik
İnecik
İnecik
İnecik
İnecik
İnecik
Karahisarlı
Karahisarlı
Nusratlı
Seymenli
Seymenli
Seymenli
Yağcı
Yağcı
Yağcı
Yağcı
Yayabaşı
Yayabaşı
Bıyıkali
Bıyıkali
Bıyıkali
Bıyıkali
Bıyıkali
Bıyıkali
Bıyıkali
Bıyıkali
Bıyıkali
Bıyıkali
Bıyıkali
Bıyıkali
Bıyıkali
Gazioğlu
Kılavuzlu
Kılavuzlu
Kılavuzlu
Kayı
Kasaba yolu
Kasaba yolu
Naip yolu
Naip yolu
Meşelik
Meşelik
Kum Tarla
Pamuklu dere
Pamuklu dere
Arap Mezarlığı
Sarıyar Ovası
Ağıl önü
Bahçe Çatağı
Bahçe Çatağı
Kertlez
Kertlez
Babacık
Pamukluk
Darı Dere
Bahçedere
Ulu Kavak
Ulu Kavak
Musa Baba
Musa Baba
Köy Civarı
Meşelik
Arapçeşme
Yalıcı sıvatlar
Mezarlık altı
Açıkhan
Şebekoğlu değ. Kar.
Şebekoğlu değ. Kar.
Karatepe
Büyükkoru arkası
Kuş tepe
Karatepe altı
Bağlar
Topraklı köy karşısı
Kiremithane
Kurşunlu
Çiftlik arpalığı
Köy karşısı
Kart keleme
Boyatça
280
285
372
376
109
123
352
2
21
514
563
1042
1445
1446
146
422
243
383
397
435
245
124
849
1203
233
164
794
391
249
1101
1202
1178
386
2516
2905
2911
2558
3512
2961
556
414
1122
782
201
3.300,00
20.000,00
9.950,00
1.200,00
36.450,00
82.400,00
750,00
66.500,00
15.550,00
13.650,00
21.450,00
12.100,00
13.100,00
3.500,00
17.000,00
2.088,00
14.600,00
71.700,00
56.300,00
29.000,00
13.050,00
49.400,00
63.950,00
6.050,00
6.750,00
4.900,00
963,00
7.650,00
3.500,00
1.700,00
11.700,00
2.000,00
1.350,00
3.750,00
160,00
3.800,00
3.150,00
2.000,00
21.550,00
30.700,00
2.650,00
38.400,00
11.400,00
47.500,00
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
396,00 TL
2.400,00 TL
1.194,00 TL
144,00 TL
4.374,00 TL
9.888,00 TL
90,00 TL
9.310,00 TL
2.177,00 TL
1.365,00 TL
2.145,00 TL
1.210,00 TL
1.310,00 TL
350,00 TL
2.040,00 TL
250,56 TL
2.044,00 TL
10.038,00 TL
7.882,00 TL
4.060,00 TL
1.566,00 TL
5.928,00 TL
7.674,00 TL
726,00 TL
675,00 TL
490,00 TL
115,56 TL
918,00 TL
420,00 TL
204,00 TL
1.404,00 TL
240,00 TL
162,00 TL
450,00 TL
19,20 TL
456,00 TL
378,00 TL
240,00 TL
2.586,00 TL
4.298,00 TL
371,00 TL
5.376,00 TL
1.596,00 TL
6.650,00 TL
12 TL
72 TL
36 TL
4 TL
131 TL
297 TL
3 TL
279 TL
65 TL
41 TL
64 TL
36 TL
39 TL
11 TL
61 TL
8 TL
61 TL
301 TL
236 TL
122 TL
47 TL
178 TL
230 TL
22 TL
20 TL
15 TL
3 TL
28 TL
13 TL
6 TL
42 TL
7 TL
5 TL
14 TL
1 TL
14 TL
11 TL
7 TL
78 TL
129 TL
11 TL
161 TL
48 TL
200 TL
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
10:12
10:24
10:36
10:48
11:00
11:12
11:24
11:36
11:48
12:00
12:12
12:24
13:30
13:42
13:54
14:06
14:18
14:30
14:42
14:54
15:06
15:18
15:30
15:42
15:54
16:06
09:00
09:12
09:24
09:36
09:48
10:00
10:12
10:24
10:36
10:48
11:00
11:12
11:24
11:36
11:48
12:00
12:12
13:30
228
Tekirdağ
Süleymanpaşa Kayı
Ermeni höyüğü
786
4.100,00
Tarla
574,00 TL
17 TL
26.09.2014
13:42
Download

ilan süleymanpaşa belediye başkanlığından duyurulur