RUMASTER
MLC products
Rumen-korumalı L-Lysine
MLC technology (UE patent no° 1791532)
KOMPOZİSYON_____________
1000 gram içerisinde:
Aktif bileşen: L- Lysine 400 gram
By-pass in situ (naylon torba içerisinde 8
saat ruminal inkübasyon) en az% 75.
ÜRÜN KARAKTERİSTİKLERİ
Rumaster mikroenkapsüle granül yapıda son
derece özel bir lysine ihtiva etmektedir.
Lysine Methionine ile birlikte laktasyonda ki
ruminantlar için sayısal olarak öncelikle
gerekli amino asitlerden biridir.
Rumaster uygulaması aşağıdakiler üzerine
etkilidir :
İNDİKASYONLAR
Rumaster
düşük
yoğunlukta
soya
konsantrasyonuna sahip rasyonda mutlak
veya göreceli Lysin (Methionine) eksikliği ile
kullanılır.
Dahası
metabolik proteinin bitkisel
fraksiyonunun(by-pass) amino asit profilini
dengelemek için kullanılır.
- Süt proteini
- Dölverimi
- Yem verimliliği
- Rasyon maliyeti
Bioscreen Technologies Srl
Via Caduti di Via Fani, 830 - 47032 Bertinoro (FC) – Italy
Tel. +39.0543.449411  Fax +39.0543.579927
[email protected] - www.bioscreen.it
RUMASTER
MLC products
Rumen-korumalı L-Lysine
MLC technology (UE patent no° 1791532)
TAVSİYE EDİLEN DOZ______
Fabrika :
Süt sığırları: 30- 40 gram/baş/gün
Besi sığırları : 20-40 gram/baş/gün
Koyun/Keçi:
5- 10 gram/baş/gün
MUHAFAZA _____________
Nem ve sıcak kaynaklardan uzak tutunuz
AMBALAJ________________
25 kg karton
Bioscreen Technologies Srl
Via Caduti di Via Fani, 830 - 47032 Bertinoro (FC) – Italy
Tel. +39.0543.449411  Fax +39.0543.579927
[email protected] - www.bioscreen.it
Download

RUMASTER