TMMOB MİMARLAR ODASI
SEMPOZYUM
BİLİRKİŞİLİK
BİLİRKİŞİLİK ve ADALET
7-8 KASIM 2014
ANKARA BAROSU EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ
AV. RAHMİ MAĞAT KONFERANS SALONU - ANKARA
TMMOB MİMARLAR ODASI
Adaletin Sağlanmasında Önemli Katkıları Bulunan
BİLİRKİŞİLERİN ve BİLİRKİŞİLİĞİN Sorunlarının Tartışılacağı
BİLİRKİŞİLİK ve ADALET Sempozyumu’nda
Birlikte Olmak Dileğiyle...
Eyüp Muhcu
TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı
PROGRAM
7 Kasım 2014
8 Kasım 2014
10.00 – 10.30 KAYIT
10.00 – 11.00 III. OTURUM
Kamulaştırma Uygulamalarında Bilirkişilik
Oturum Başkanı: Emel AKIN
10.30 – 11.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Ali EKİNCİ TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı
Eyüp MUHCU TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı
Mehmet SOĞANCI TMMOB Genel Başkanı
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
11.30 – 12.30 TEMATİK SUNUŞ
İmar Uygulamaları ve Bilirkişilik
Ali EKİNCİ TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı
Huriye NACAR SAVAT TMMOB Mimarlar Odası
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 15.00 I. OTURUM
Siyasi Partilerin Bilirkişiliğe Bakışı
Oturum Başkanı: Ali CENGİZKAN
Prof. Dr. / ODTÜ Mimarlık Fakültesi
İdris ŞAHİN AKP Çankırı Milletvekili
Ümran KÖKSÜZ CHP Parti Meclisi Üyesi
Ruhsar DEMİREL MHP Eskişehir Milletvekili
15.00 – 15.30 Ara
15.30 – 17.00 II. OTURUM
Farklı Mesleklerden Bilirkişilik Yorumları
Oturum Başkanı: Bülend CEYLAN
TMMOB Mimarlar Odası
Can ATALAY
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Avukatı
Doğu Barış KILIÇCIOĞLU Uzman Doktor - Adli Tıp Uzmanı
Gülşah KARADAĞ Gazeteci
Mustafa KARADAĞ Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. / Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı
Nazlı YAZGAN Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı
Fethi YAŞAR Yenimahalle Belediye Başkanı
Mustafa GÖRGÜN
Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar Dairesi Başkanı
Mustafa KARATAŞ DSİ Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı
11.00 – 11.15 Ara
11.15 – 12.15 IV. OTURUM
TMMOB’ye Bağlı Meslek Odalarında Bilirkişilik
Oturum Başkanı: M. Sabri ORCAN
TMMOB Mimarlar Odası
Cemal GÖKÇE TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Ayşen YILMAZ ÖĞÜT TMMOB Mimarlar Odası
Muharrem AKSOY TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Hüseyin Can DOĞAN TMMOB Maden Mühendisleri Odası
12.15 – 13.00 Ara
13.00 – 14.30 V. OTURUM
Akademisyenlerin Bilirkişiliğe Bakışı
Oturum Başkanı: Leman ARDOĞAN
TMMOB Mimarlar Odası
Harun TANRIVERMİŞ
Prof. Dr. / Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı
Ercan KOÇ Yrd. Doç. Dr. / YTÜ Mimarlık Fakültesi
Sedat BAYRAKAL Doç. Dr. / Uşak Üni. Sanat Tarihi Bölümü
Veli Özer ÖZBEK Prof. Dr. / Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
14.30 – 14.45 Ara
14.30 – 17.00 VI. OTURUM / FORUM
Forum Yöneticisi: Asım GÜZEL
TMMOB Mimarlar Odası Onur Kurulu Üyesi
Download

program - Mimarlar Odası Ankara Şubesi