•
T.C
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİsİ
12.08,2011
Karar No: 2460
KARAR-
OSB'lerle Protokol yapılmasına ilişkin Başkanlık
Meclisinin 12,08.20 II tarihli toplantısında okundu.
yazısı
Büyükşehir
Belediye
Konunun komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasım isteyen Belediye
Başkanı İ.Melih GÖKÇEK'in şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden
soma; İ1imiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
tarafından zaman zaman çeşitli belediye hizmetlerinin bölgelerine verilmesi istenilmektedir.
Bu amaçta, Belediyemiz imkanları ile yapılan asfalt, kaldırım, alt yapı, ağaçlandIrilla,
İtfaiye hizmetleri ve diğer belediye hizmetlerinin Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) ücretsiz
olarak verilebilmesi için karşılıklı bir protokol düzenlenmelidir.
Söz konusu protokolün imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
İ. Melih GÖKÇEK'in veya görevlendireceği bir Belediye personelimizin yetkilendirilmesine
ilişkin teklif oylanarak oybirliği ile kabul edildi,
Meclis Başkanı
İ.Melih GÖKÇEK
Katip
Durali KELEŞ
YKatip
Hakan Han ÖZCAN
:i
i
Download

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİsİ Karar No