SOSY
AL
ÜÜS
İT
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
T
IE
TI
UT
NC
ES
- INS
Çukurova Üniversitesi
LER EN
LİM
ST
Bİ
SC
EO
F S O CIA L
Pazarlama Uzaktan Eğitim (e- MBA)
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Pazarlama Yüksek Lisans Programı
I. DÖNEM DERSLERİ
• Bu program “Tezsiz Yüksek Lisans Programı” olup toplam kredisi 30’dur.
Tüketici Davranışları
• Program 2 dönemden oluşmaktadır. Bu süre en fazla 8 döneme
Uluslararası Pazarlama
Pazarlama Araştırması
uzayabilir.
• Programın tamamlanması için 10 dersten başarılı olmak gerekmektedir.
Pazarlama Yönetimi
• Katılımcıların programı tamamlayabilmeleri için bir dönem projesi hazır-
Stratejik Pazarlama Planlaması
lamaları gerekmektedir.
• Program kontenjanı 20 kişiden oluşmaktadır.
II. DÖNEM DERSLERİ
• Dersler hafta içi saat 19.00 ile 22.00 arasında yapılmaktadır.
Satış Yönetimi
• Kredili dersleri ve dönem projesini tamamayan öğrencilere İşletme
Ürün ve Marka Yönetimi
(Pazarlama) Yüksek Lisans Diploması verilecektir.
Perakendeci İşletmeler Yönetimi
Hizmet Pazarlaması
Başvuru Koşulları
Reklam
4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak
Dönem Projesi
ALES puanı koşulu aranmamaktadır.
Mülakat Tarihi ve Yerleri
Başvurular
Başvurular 29 Aralık 2014 - 23 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Detaylı bilgiler için;
Mülakat Sınav Yerleri : Adana, İstanbul,
Ankara, Erzurum
e-MBA Programı Web Sayfası : http://emba.cu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası : http://sosyalbilimler.cu.edu.tr
Prof.Dr.
Serap Çabuk
Dahili: 197
[email protected]
Mülakat Sınav Tarihi : 30 Ocak 2015
Prof.Dr.
Fatma Demirci Orel
Dahili: 279
[email protected]
Doç.Dr.
Hilal İnan
Dahili: 280
[email protected]
(322) 338 72 54...60
Yrd.Doç.Dr
Burak Nakıboğlu
Dahili: 271
[email protected]
Yrd.Doç.Dr.
Deniz Zeren
Dahili: 282
[email protected]
Download

Çukurova Üniversitesi | Uzaktan Eğitim Sistemi e