EK-5/1
ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU AÇILMASINA İLİŞKİN İNCELEME RAPORU
KURUM/KURULUŞUN
Ünvanı
Adresi
Yetkilisinin Adı-Soyadı
İNCELEMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
KURS YERİ
YERLEŞİM PLANI
DERSLİKLER
5188 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 32'nci
maddesi gereği özel güvenlik eğitimi yapılacak yerler; umuma
açık (Kahvehane, elektronik eğlence merkezleri gibi yerler ile bar,
pavyon, meyhane, gazino gibi içki içilen ve içki servisi yapılan
yerler) yerlerle aynı binada bulunamaz. (Turizm belgeli işletmeler
ve internet cafeler hariç)
a)Özel Güvenlik Eğitim Kurumu standartlarına göre yerleşim
planı hazırlanmalıdır.
b)Yerleşim Planlarında belirtilen kısımlar amaçları dışında
kullanılamaz.
a)En az 20 m2 olmalıdır.
b)En fazla 40 kursiyer istihdam edecek şekilde planlanmalıdır.
c)Dersliklerde her kursiyer için kullanım alanı en az 1,2 m2
olmalıdır.
d)Ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 2 m.`den az olamaz.
DERSLİK
KAPILARI
ÇIKIŞ KAPILARI
MERDİVENLER
HAVALANDIRMA
KORİDORLAR
AYDINLIK
DÜZEYLERİ
İNCELENECEK
DİĞER KONULAR
Derslik kapılarının genişliği kapı kasasının içten içe ölçülmesi ile
belirlenmeli ve genişliği en az 90 cm. olmalıdır. Kapılar koridora
doğru açılmalıdır.
Kurs binalarında giriş ve çıkışların güven içinde, süratlı bir
şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapısı
bulunmalıdır.
a)Kurs olarak kullanılacak binanın merdivenleri kursiyerlerin bir
anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve güvenli olmalıdır.
b)Her kat veya bölümün uygun yerinde Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince düzenlenecek yangın
köşesi veya düzeni bulunmalıdır.
Derslik pencereleri derslik taban alanının %10'undan aşağı
olmamalı veya yeterli havalandırma sistemi olmalıdır.
Bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı
sınıf kapısı açılan koridorların genişliği kursiyerlerin rahatlıkla
girip çıkmalarına imkan verecek şekilde düzenlenmelidir.
Dersliklerde 250 lüx, dinlenme salonu, koridor ve benzeri
yerlerde 150 lüx düzeyinde aydınlatma olmalıdır.
a) Özel güvenlik eğitim yapılacak veya kurs binası olarak
kullanılacak binanın zorunlu deprem sigortası olmalıdır.
b) Herhangi bir tehlike anında kursiyerlerin binayı kolaylıkla terk
etmelerine elverişli olmalıdır.
c) Kursiyerlerin sağlıklı bir eğitim ve öğretim görmelerini
etkileyecek hususlar tek tek incelenecektir.
UYGUN
UYGUN
DEĞİL
EK-5/1
Download

EK-5_1 - Özel Güvenlik.Net