YONDELİS (TRABECTEDİN)
KEMOTERAPİ ŞEMASI
Hasta Adı Soyadı :
Protokol No :
Protokole Başlama Tarihi :
Poliklinik No :
Vücut Yüzey Alanı :
Yasaklı Kol:
Tanı :
Evre:
Histoloji :
Alerji : □
Diabet
Kilo :
Boy :
:
□
Sağ
Hipertansiyon:□
Sol
Port : □Var
.
□Yok
Süre : …….. saat
TEDAVİ PLANI
Adjuvan
:
□
Neoadjuvan
:
□
Palyatif :
□
Eş zamanlı : □
Primer : □
Protokol İlaçları
Dozu /m
Uygulama Günleri
Kür Aralığı
YondeLİS (TRABECTEDİN)
1,5 mg /m2
1. Gün (24 saatlik infüzyon)
21 gün
2
ANTİNEOPLASTİK, ANTİEMETİK VE HİDRASYON İLAÇLARI
1. 100 cc izotonik NaCl içine 16 mg deksametazon konarak 10 dakikada iv verilecek, biterken setten …..mg ............ yavaş
iv yapılacak.
2. 1000 cc % 5 dekstroz ya da izotonik içine Trabectedin (Yondelis) konarak 24 saatlik infüzyon olarak verilir.
3. 150 cc izotonik ile damar yolu ile yıkanır.
İlacın Hazırlanış Şekli
Trabectedin (Yondelis) (0,25 mgr flakon) 5 ml %5 deksroz ile sulandırılır.elde edilen karışım 0,25 mg 1000 cc %5
Deksroz ya da izotonik içerisine konur.
Trabectedin konsantrasyonu ≤ 0,030 mg/ml olmalıdır.
İLAÇLAR
Tarih
Kilo / m2
Yondelis
Destek
Tedavi
Hekim isim /
kaşe / imza
Eczacı
Hemşire
………. KÜR
…………. KÜR
…………. KÜR
…………. KÜR
…………. KÜR
………. KÜR
Download

Yok