T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
23.07.2014
Sayın Yönetim Kurulu Üyelerine,
Fakülte Yönetim Kurulu 24.07.2014 Perşembe günü, saat 12.00’de aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya katılmanızı rica ederim.
Prof.Dr. Öcal USTA
Dekan
G Ü N D E M:
Önceki toplantı tutanağının imzalanması.
1- Fakültemiz İşletme Bölümü 2009462013 numaralı öğrencisi Cansın ARASAN’ın,
2013–2014 Öğretim yılı Güz yarıyılı Erasmus Değişim Programı kapsamında Almanya
Fachhochschule Brandenburg’da almış olduğu derslerin, Fakültemiz öğretim
programında yer alan derslerle eşleşmesi.
2- Fakültemiz İşletme Bölümü 2009472234 numaralı öğrencisi Betül ŞENER’in, 2013–
2014 Öğretim yılı Güz yarıyılı öğrenimini Erasmus Öğrenci Değişim Programı
kapsamında Almanya Fachhochschule Brandenburg’da almış olduğu derslerin,
Fakültemiz öğretim programında yer alan derslerle eşleşmesi.
3- Fakültemiz İşletme Bölümü 2011472262 numaralı öğrencisi Metehan ÜNLÜ’nün,
2013–2014 Öğretim yılı Güz yarıyılı öğrenimini Erasmus Öğrenci Değişim Programı
kapsamında Belçika Artesis Plantijn Hogeschool’da almış olduğu derslerin, Fakültemiz
öğretim programında yer alan derslerle eşleşmesi.
4- Fakültemiz İşletme Bölümü 2011472262 numaralı öğrencisi Metehan ÜNLÜ’nün,
2013–2014 Öğretim yılı Bahar yarıyılı öğrenimini Erasmus Öğrenci Değişim Programı
kapsamında Belçika Artesis Plantijn Hogeschool’da almış olduğu derslerin, Fakültemiz
öğretim programında yer alan derslerle eşleşmesi.
5- Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2010470098 numaralı
öğrencisi Mehmet Soner ÖRSÇÜ’nün, 2013–2014 Öğretim yılı Bahar yarıyılı
öğrenimini Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Polonya Radom Economy
of Economics’de almış olduğu derslerin, Fakültemiz öğretim programında yer alan
derslerle eşleşmesi.
6- Fakültemiz İktisat Bölümü (İ.Ö) 2009471063 numaralı öğrencisi Murathan
DÜZENLİ’nin, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı IKT 3004 Büyüme Teorileri
dersinin Bütünleme sınavı notunun yanlış girilmesi.
7- Fakültemiz Maliye Bölümü (İ.Ö) 2011473133 numaralı öğrencisi Neslihan GÜL’ün,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı MLY 4004 Maliye Politikası II dersinin
Bütünleme sınavı notunun yanlış girilmesi.
8- Fakültemiz Maliye Bölümü (İ.Ö) 2008473118 numaralı öğrencisi Esra SAKAR’ın,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı MLY 4014 Uluslar arası Maliye dersinin
Bütünleme sınavı notunun yanlış girilmesi.
9- Fakültemiz Maliye Bölümü (İ.Ö) 2009473005 numaralı öğrencisi Rabia AKMAN’ın,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı MLY 4014 Uluslar arası Maliye dersinin
Bütünleme sınavı notunun yanlış girilmesi.
10- Fakültemiz İşletme Bölümü 2010462212 numaralı öğrencisi Tahir ÖZGÜR’ün, 20132014 öğretim yılı bahar yarıyılı ISL 3032 Üretim Planlaması ve Kontrolü dersinin
Bütünleme sınavı notunun yanlış girilmesi.
11- Fakültemiz İşletme Bölümü 2010462198 numaralı öğrencisi Ahmet ÇAĞDAŞ’ın,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı ISL 3032 Üretim Planlaması ve Kontrolü
dersinin Bütünleme sınavı notunun yanlış girilmesi.
12- Fakültemiz İşletme Bölümü (İ.Ö) 2012472183 numaralı öğrencisi Sena YILDIRIM’ın,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı YDİ 1008 Yabancı Dil II (İngilizce) dersinin
Bütünleme sınavı notunun yanlış girilmesi.
13- Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (İ.Ö) 2009470095
numaralı öğrencisi Gülsen ÇALTI’nın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı CEK
4012 Çalışma Psikolojisi dersinin Dönem İçi Çalışma notunun yanlış girilmesi.
14- Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2009463070 numaralı
öğrencisi Ayşegül SOLAK’ın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı CEK 4012
Çalışma Psikolojisi dersinin Dönem İçi Çalışma notunun yanlış girilmesi.
15- Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (İ.Ö) 2009470011
numaralı öğrencisi Nil AYVAZ’ın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı CEK 4012
Çalışma Psikolojisi dersinin Dönem İçi Çalışma notunun yanlış girilmesi.
16- Fakültemiz İktisat Bölümü (İ.Ö) 2011471071 numaralı 2.sınıf öğrencisi Mehmet Akif
ERTUĞRUL’un, kendi isteğiyle kaydının silinmesi.
17- Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2012463127 numaralı
1.sınıf öğrencisi Ademi ALBİ’nin, kendi isteğiyle kaydının silinmesi.
18- Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2012463017 numaralı
1.sınıf öğrencisi Serap ATAŞ’ın, kendi isteğiyle kaydının silinmesi.
19- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz İşletme Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Berna TANER’in, 25.09.2014 tarihinde Gazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevlendirilmesi.
20- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz Maliye Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Kamil TÜĞEN’in, 16.09.2014 tarihinde İstanbul Ticaret
Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi’nde görevlendirilmesi.
21- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz İktisat Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Recep KÖK’ün, 16.09.2014 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevlendirilmesi.
22- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz İşletme Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Saime ORAL’ın, 22.09.2014 tarihinde Gazi Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevlendirilmesi.
23- Gündem dışı gelen evrak.
Download

30-23 07 2014 gündem - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi