BEYLİKOVA HAYVANCILIK ET VE ET
ÜRÜNLERİ TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE
ARTIŞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
RAPORU
ESKİŞEHİR İLİ, BEYLİKOVA İLÇESİ,
GÖL MEVKİİ
ÇED RAPORU
NİHAİ ÇED RAPORU
ESKİŞEHİR
26 KASIM 2013
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠNĠN
ADI
: BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ.
ADRESĠ
: YENĠ MAH. ĠNÖNÜ CAD. BELEDĠYE SARAYI NO:63 KAT:2 BEYLĠKOVA ESKĠġEHĠR
TELEFON NUMARASI
FAKS NUMARASI
:
0 222 531 34 25
:
PROJENĠN ADI
: DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU
PROJENĠN BEDELĠ
: 5.500.000 TL.
PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN
YERĠN AÇIK ADRESĠ
: ESKĠġEHĠR ĠLĠ, BEYLĠKOVA ĠLÇESĠ, GÖL MEVKĠĠ
ETLĠK
PĠLĠÇ
YETĠġTĠRME
TESĠSĠ
KAPASĠTE
ARTIġI
ÇEVRESEL
ETKĠ
ÇED Ġzin Alanı Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN
YERĠN
KOORDĠNATLARI
:
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343317.9:4395963
AR1
39.69748572:31.17222122
AR2
343477.8:4395934
AR2
39.69725389:31.17409219
AR3
343474:4395886
AR3
39.69682093:31.17405928
AR4
343468.7:4395820
AR4
39.69622558:31.17401316
AR5
343456.2:4395663
AR5
39.69480940:31.17390472
AR6
343451.7:4395606
AR6
39.69429526:31.17386579
AR7
343206.6:4395628
AR7
39.69444840:31.17100336
AR8
343207.7:4395633
AR8
39.69449363:31.17101499
AR9
343216.8:4395664
AR9
39.69477447:31.17111371
AR10
343226.4:4395697
AR10
39.69507342:31.17121777
AR11
343232.8:4395718
AR11
39.69526372:31.17128739
AR12
343238.3:4395737
AR12
39.69543583:31.17134698
AR13
343250.9:4395779
AR13
39.69581638:31.17148388
AR14
343276.5:4395861
AR14
39.69655955:31.17176283
AR15
343312:4395950
AR15
39.69736756:31.17215552
Alan : 70.301,427 m
2
1
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Kümes 1 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
36
:
:
AR1
343341.2:4395923
AR1
39.69712977:31.17250235
AR2
343466.4:4395901
AR2
39.69695462:31.17396712
AR3
343463.6:4395885
AR3
39.69681001:31.17393828
AR4
343338.4:4395908
AR4
39.69699417:31.17247327
Alan : 2.130 m
2
Kümes 2 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
36
:
:
AR1
343335.7:4395893
AR1
39.69685859:31.17244536
AR2
343461.5:4395870
AR2
39.69667454:31.17391736
AR3
343457.3:4395854
AR3
39.69652968:31.17387219
AR4
343332.8:4395877
AR4
39.69671397:31.17241535
Alan : 2.130 m
2
Kümes 3 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
36
:
:
AR1
343329.9:4395863
AR1
39.69658736:31.17238487
AR2
343455.9:4395839
AR2
39.69639434:31.17385943
AR3
343453:4395823
AR3
39.69624972:31.17382943
AR4
343327.1:4395846
AR4
39.69643375:31.17235627
Alan : 2.130 m
2
2
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Kümes 4 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343324.5:4395832
AR1
39.69630719:31.17232929
AR2
343452.3:4395808
AR2
39.69611451:31.17382483
AR3
343449.5:4395792
AR3
39.69596990:31.17379598
AR4
343321.7:4395815
AR4
39.69615358:31.17230068
Alan : 2.130 m
2
Kümes 5 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343319:4395801
AR1
39.69602701:31.17227253
AR2
343446.8:4395777
AR2
39.69583432:31.17376807
AR3
343444.2:4395761
AR3
39.69568976:31.17374156
AR4
343316.3:4395785
AR4
39.69588242:31.17224486
Alan : 2.130 m
2
Kümes 6 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343313.9:4395770
AR1
39.69574690:31.17222045
AR2
343441.7:4395746
AR2
39.69555421:31.17371598
AR3
343439.1:4395730
AR3
39.69540965:31.17368947
AR4
343311.2:4395754
AR4
39.69560231:31.17219277
Alan : 2.130 m
2
3
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Kümes 7 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343308.8:4395739
AR1
39.69546679:31.17216836
AR2
343436.6:4395715
AR2
39.69527410:31.17366388
AR3
343434:4395699
AR3
39.69512954:31.17363737
AR4
343306.1:4395723
AR4
39.69532220:31.17214069
Alan : 2.130 m
2
Kümes 8 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343303.4:4395708
AR1
39.69518662:31.17211278
AR2
343431.3:4395684
AR2
39.69499396:31.17360946
AR3
343428.3:4395668
AR3
39.69484932:31.17357829
AR4
343300.5:4395692
AR4
39.69504200:31.17208277
Alan : 2.130 m
2
Kümes 9 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343297.8:4395677
AR1
39.69490642:31.17205486
AR2
343425.6:4395654
AR2
39.69472274:31.17355014
AR3
343422.6:4395637
AR3
39.69456910:31.17351920
AR4
343294.8:4395661
AR4
39.69476178:31.17202369
4
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Alan : 2.130 m2
Silo 1 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343369.7:4395921
AR1
39.69711699:31.17283507
AR2
343372.7:4395921
AR2
39.69711754:31.17287004
AR3
343372.2:4395918
AR3
39.69709043:31.17286492
AR4
343369.2:4395918
AR4
39.69708988:31.17282995
Alan : 9 m
2
Silo 2 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
36
:
:
AR1
343364.1:4395891
AR1
39.69684579:31.17277691
AR2
343367.1:4395890
AR2
39.69683734:31.17281212
AR3
343366.6:4395887
AR3
39.69681023:31.17280701
AR4
343363.6:4395888
AR4
39.69681869:31.17277180
Alan : 9 m
2
Silo 3 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
36
:
:
AR1
343358.5:4395860
AR1
39.69656559:31.17271899
AR2
343361.5:4395860
AR2
39.69656614:31.17275397
AR3
343361:4395857
AR3
39.69653903:31.17274885
AR4
343358:4395857
AR4
39.69653848:31.17271388
Alan : 9 m
2
5
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Silo 4 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343353.2:4395829
AR1
39.69628544:31.17266457
AR2
343356.2:4395829
AR2
39.69628600:31.17269954
AR3
343355.7:4395826
AR3
39.69625889:31.17269443
AR4
343352.7:4395826
AR4
39.69625834:31.17265946
Alan : 9 m
2
Silo 5 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343347.6:4395798
AR1
39.69600524:31.17260665
AR2
343350.6:4395798
AR2
39.69600579:31.17264163
AR3
343350.1:4395795
AR3
39.69597868:31.17263651
AR4
343347.1:4395796
AR4
39.69598714:31.17260130
Alan : 9 m
2
Silo 6 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343342.5:4395768
AR1
39.69573414:31.17255433
AR2
343345.5:4395767
AR2
39.69572568:31.17258954
AR3
343345:4395764
AR3
39.69569857:31.17258442
AR4
343342:4395765
Alan : 9 m2
6
AR4
39.69570703:31.17254921
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Silo 7 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343337.5:4395737
AR1
39.69545404:31.17250341
AR2
343340.4:4395736
AR2
39.69544557:31.17253745
AR3
343339.9:4395733
AR3
39.69541846:31.17253233
AR4
343337:4395734
AR4
39.69542694:31.17249829
Alan : 9 m
2
Silo 8 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343332.1:4395706
AR1
39.69517388:31.17244782
AR2
343335:4395705
AR2
39.69516541:31.17248186
AR3
343334.5:4395702
AR3
39.69513830:31.17247675
AR4
343331.6:4395703
AR4
39.69514677:31.17244270
Alan : 9 m
2
Silo 9 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343326.4.4395675
AR1
39.69489366:31.17238874
AR2
343329.3:4395674
AR2
39.69488518:31.17242278
AR3
343328.8:4395671
AR3
39.69485808:31.17241767
AR4
343325.9.4395672
AR4
39.69486655:31.17238362
Alan : 9 m
2
7
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Bakıcı evleri ve Depo Alanı
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343279.5:4395850
AR1
39.69646103:31.17180041
AR2
343307.4:4395842
AR2
39.69639411:31.17212756
AR3
343278.9:4395749
AR3
39.69555136:31.17181743
AR4
343251.2:4395758
AR4
39.69562732:31.17149237
Alan : 2.804 m
2
Ölü Çukuru 1 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343440.1:4395913
AR1
39.69705786:31.17365767
AR2
343443.1:4395913
AR2
39.69705841:31.17369265
AR3
343443.1:4395910
AR3
39.69703140:31.17369336
AR4
343440.1:4395910
AR4
39.69703085:31.17365839
Alan : 9 m
2
Ölü Çukuru 2 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343440.1:4395913
AR1
39.69705786:31.17365767
AR2
343443.1:4395913
AR2
39.69705841:31.17369265
AR3
343443.1:4395910
AR3
39.69703140:31.17369336
AR4
343440.1:4395910
AR4
39.69703085:31.17365839
8
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Alan : 9 m2
Ölü Çukuru 2 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
36
:
:
AR1
343447.7:4395913
AR1
39.69705926:31.17374627
AR2
343450.7:4395913
AR2
39.69705981:31.17378125
AR3
343450.7:4395910
AR3
39.69703279:31.17378196
AR4
343447.7:4395910
AR4
39.69703224:31.17374698
Alan : 2.804 m
2
EK-I (ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ UYGULANACAK PROJELER LĠSTESĠ)
20- KÜMES HAYVANLARI VE DOMUZUN YETĠġTĠRĠLDĠĞĠ KAPASĠTESĠ AġAĞIDA
BELĠRTĠLEN TESĠSLER
PROJENĠN ÇED
YÖNETMELĠĞĠ
KAPSAMINDAKĠ YERĠ
:
RAPORU
HAZIRLAYAN
KURULUġUN ADI
: TEMÇEV MÜH. MÜġ. ARITMA SĠST. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
ADRESĠ
: CUMHURĠYE MAH. BAġKAN SK. NO:7/2 ESKĠġEHĠR
TELEFON NUMARASI
FAKS NUMARASI
RAPOR SUNUM
TARĠHĠ
: (0222) 225 26 45
: (0222) 225 26 85
A) YETĠġTĠRME TESĠSLERĠ (BĠR ÜRETĠM PERĠYODUNDA 60.000 ADET VE
ÜZERĠ TAVUK, 85.000 ADET VE ÜZERĠ PĠLĠÇ VEYA Eġ DEĞERĠ DĠĞER
KANATLILAR),
: 25.11.2013
9
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1 : PROJENİN TANIMI VE AMACI, PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU ............................................. 20
1.1 .PROJENİN KONUSU, YATIRIMIN TANIMI, İŞLETME SÜRESİ, HİZMET AMAÇLARI, PROJENİN SOSYAL VE EKONOMİK YÖNDEN
GEREKLİLİĞİ (FAYDA MALİYET ANALİZİ), ZAMANLAMA TABLOSU, .................................................................................... 20
1.1.1. PROJE KONUSU VE YATIRIMIN TANIMI: ............................................................................................................ 20
1.1.2.İŞLETME SÜRESİ:........................................................................................................................................... 20
1.1.3. PROJENİN HİZMET AMAÇLARI ......................................................................................................................... 20
1.1.4. PROJENİN SOSYAL VE EKONOMİK YÖNDEN GEREKLİLİĞİ (FAYDA MALİYET ANALİZİ)..................................................... 21
1.1.5 ZAMANLAMA TABLOSU : ................................................................................................................................ 23
1.2. PROJENİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA KULLANILACAK ARAZİ MİKTARI VE ARAZİNİN TANIMLANMASI, ...................... 25
1.2.1. PROJENİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA KULLANILACAK ARAZİ MİKTARI............................................................ 25
1.2.2. PROJENİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA KULLANILACAK ARAZİNİN TANIMLANMASI, ............................................ 25
1.3. PROJE İÇİN SEÇİLEN YER VE KULLANILAN TEKNOLOJİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ....................................... 26
1.4. BÖLGEYE İLİŞKİN VARSA 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 VE 1/1.000 ÖLÇEKLİ ONAYLI İMAR PLANLARI VE PLAN
HÜKÜMLERİ, FAALİYET ALANININ PLAN ÜZERİNDE İŞARETLENMESİ (ONAYLI PLAN OLMAMASI DURUMUNDA FAALİYET İÇİN
KULLANILACAK YER ÖLÇEKLİ HARİTA ÜZERİNDE AÇIKÇA GÖSTERİLMELİ, MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA OLUP OLMADIĞI
BELİRTİLMELİDİR.), ................................................................................................................................................. 26
1.5. 1/25.000 VE 1/5.000 LİK HALİHAZIR HARİTA ÜZERİNDE FAALİYET ALANI MERKEZLİ 1 KM LİK YARIÇAP ÜZERİNDE YER ALTI
SULARINI, YER ÜSTÜ SULARINI VE DEPREM KUŞAKLARINI GÖSTERİR ANALİZ, JEOLOJİ YAPI, KÖY YERLEŞİK VE SANAYİ ALANLARI, ULAŞIM
AĞI, ENERJİ NAKİL HATLARI, ARAZİ KABİLİYETİ, KORUMA ALANLARI, DİĞER STRATEJİK BÖLGELER VE BU STRATEJİK BÖLGELERİN
ETKİLENEN ALANLARININ GÖSTERİLMESİ, ..................................................................................................................... 26
1.6. PROJE KAPSAMINDAKİ ÜNİTELERİN KONUMU (BÜTÜN İDARİ VE SOSYAL ÜNİTELERİN, TEKNİK ALTYAPI ÜNİTELERİNİN VARSA
DİĞER ÜNİTELERİNİN PROJE ALANI İÇİNDEKİ KONUMLARININ VAZİYET PLANI ÜZERİNDE GÖSTERİMİ, BUNLAR İÇİN BELİRLENEN KAPALI
VE AÇIK ALAN BÜYÜKLÜKLERİ, BİNALARIN KAT ADETLERİ VE YÜKSEKLİKLERİ, ATIK SU ÖN ARITMA TESİSİ, DEPOLAMA ALANLARI, YOLLAR)
.......................................................................................................................................................................... 27
1.7. ARAZİNİN MÜLKİYET DURUMU, KOORDİNATLARI, YER BULDURU HARİTASI, FAALİYET ALANI VE ÇEVRESİNİN FOTOĞRAFLARI. ... 29
BÖLÜM 2: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ ( FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRENİN
ÖZELLİKLERİ VE DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI) ....................................................................................... 43
(PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN VE PROJEDEN ETKİLENECEK ALANLARIN VE ORTAMLARIN, ETKİLEYECEK
PARAMETRELER DİKKATE ALINARAK AYRI AYRI BELİRLENMESİ,) .................................................................... 43
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN VE PROJEDEN ETKİLENECEK ALANLARIN-ORTAMLARIN FİZİKSEL VE BİYOLOJİK
ÖZELLİKLERİ VE DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI ........................................................................................ 43
2.1. TÜRLER VE EKOSİSTEMLER: PROJE İÇİN SEÇİLEN YER VE ETKİ ALANI İÇİNDEKİ EKOSİSTEMLER VE EKOSİSTEMLERDEKİ TÜRLER, .. 43
FLORA-FAUNA TÜRLERİ, SINIFLANDIRILMASI, YAŞAMA ORTAMLARI (BESLENME VEYA ÜREME ALANLARI), POPÜLASYON
YOĞUNLUKLARI, ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELERLE ENDEMİK, NADİR, NESLİ TEHLİKEDE, TEHLİKE DIŞI VB. KATEGORİLERİNİN TABLO
HALİNDE BELİRTİLMESİ (KORUMA ALTINDA OLAN TÜRLER VARSA KORUMA TAAHHÜTLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLERİN BELİRTİLMESİ),
FLORA BİLGİLERİNİN TÜBİVES E GÖRE VERİLMESİ ( ÇALIŞMALARIN HANGİ TARİHTE KİM TARAFINDAN YAPILDIĞININ BELİRTİLMESİ), 43
MEVCUT FLORA VE FAUNA YAPISINI İÇEREN BİLGİLERİN FAALİYET ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNDE, DAR VEYA GENİŞ YAYILIŞI ENDEMİK,
NESLİ TEHLİKE KATEGORİLERİNDE (IUCN’E GÖRE VE TÜRKİYE KIRMIZI KİTABINA GÖRE) OLAN TÜRLERİN OLUP OLMADIĞI,
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER (BERN SÖZLEŞMESİ) VE FAUNA İNCELEMELERİNDE MERKEZ AV KOMİSYONU KARARLARI VE EKLERİNE
GÖRE KORUMA ALTINDA OLAN TÜR OLUP OLMADIĞININ BELİRTİLMESİ, KORUNMASI GEREKEN TÜRLER OLMASI DURUMUNDA
KORUMA TAAHHÜTLERİNİN EKLENMESİ ....................................................................................................................... 43
FLORA FAUNA ....................................................................................................................................................... 43
10
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
B-) NADİR VE NESLİ TEHLİKEYE DÜŞMÜŞ TÜRLER VE BUNLARIN YAŞAMA ORTAMLARI, BUNLAR İÇİN BELİRLENEN KORUMA
KARARLARI ........................................................................................................................................................... 55
C) AV HAYVANLARI VE BUNLARIN POPÜLASYONU İLE YAŞAMA ORTAMLARI ...................................................................... 56
2.2. JEOLOJİK ÖZELLİKLER (BÖLGE VE ÇALIŞMA ALANI STRATİGRAFİK JEOLOJİ, JEOMORFOLOJİ, YAPISAL JEOLOJİ, BENZERSİZ
OLUŞUMLAR, MİNERAL KAYNAKLAR, HEYELAN, ÇIĞ, SEL, KAYA DÜŞMESİ, JEOTEKNİK DEĞERLENDİRME (MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ,
STABİLİTE, ZEMİN EMNİYETİ), 1/25.000’LİK HARİTA VE KESİTLER, .................................................................................... 57
İNCELEME ALANININ JEOLOJİSİ: ................................................................................................................................ 58
2.3. DEPREMSELLİK (İNCELEME ALANI VE ÇEVRESİNİN DİRİ FAY HARİTASINDA YERİ BELİRLENEREK İNCELEME ALANININ KAÇINCI
DERECE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALDIĞI VE YAPILACAK YAPILARIN İLGİLİ DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE İNCELENMESİ), ........... 62
2.4. HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER: YER ALTI SU KAYNAKLARININ MEVCUT VE PLANLANAN KULLANIMI, FAALİYET ALANINA MESAFELERİ
VE DEBİLERİ. BU KAYNAKLARIN ÖZELLİKLERİ, HANGİ KAYNAĞI BESLEDİKLERİ VB. HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERİLMESİ VE BU
KAYNAKLARIN 1/25.000 ÖLÇEKLİ TOPOGRAFİK HARİTA ÜZERİNDE İŞARETLENMESİ .............................................................. 65
2.5. HİDROLOJİK ÖZELLİKLER YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ MEVCUT VE PLANLANAN KULLANIMI, DERE,AKARSU, GÖL, BARAJ VB.,
ÖZELLİKLE İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARINA OLAN MESAFELERİNİN AYRI AYRI BELİRTİLMESİ VE
DEBİLERİ, BU KAYNAKLARIN ÖZELLİKLERİ, HANGİ KAYNAĞI BESLEDİKLERİ VB. HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERİLMESİ VE FAALİYETLERİN BU
EKOSİSTEME ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (SULAK ALANLAR YÖNETMELİĞİNİ KAPSAMINDA) ALINACAK ÖNLEMLERİN BELİRTİLEREK
TAAHHÜTLERİN RAPORA GİRMESİ, KAYNAKLARIN 1/25.000 ÖLÇEKLİ TOPOGRAFİK HARİTA ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ, ................. 65
2.6. METEOROLOJİK VE İKLİMSEL ÖZELLİKLER ( BÖLGENİN GENEL İKLİM KOŞULLARI,SICAKLIK, YAĞIŞ, NEM DAĞILIMI, BUHARLAŞMA
DURUMU, SAYILI GÜNLER DAĞILIMI, RÜZGAR DAĞILIMI, STANDART ZAMANLARDA GÖZLENEN EN BÜYÜK YAĞIŞ DEĞERLERİ,
METEOROLOJİK VERİLERİN GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ VE UZUN YILLAR DEĞERLERİ KAPSAMASI (EN YAKIN METEOROLOJİ İSTASYONUNUN
ESAS ALINMASI) ..................................................................................................................................................... 66
2.7. TOPRAK ÖZELLİKLERİ (TOPRAK YAPISI VE ARAZİ KULLANIM KABİLİYET SINIFI, YAMAÇ STABİLİTESİ, SAHANIN EROZYON AÇISINDAN
DURUMU, TOPRAK KORUMA PROJESİNİN YAPILMASI, DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ OLARAK KULLANILAN MERA, ÇAYIR VB.) ................... 86
2.8. TARIM VE HAYVANCILIK, (TARIMSAL GELİŞİM PROJE ALANLARI, SULU VE KURU TARIM ARAZİLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ, ÜRÜN
DESENLERİ VE BUNLARIN YILLIK ÜRETİM MİKTARLARI, HAYVANCILIK TÜRLERİ,ADETLERİ VE BESLENME ALANLARI)......................... 90
2.9. NÜFUS HAREKETLERİ (İŞLETME DÖNEMİNDE SAĞLANACAK İSTİHDAM, EKONOMİK DEĞİŞİKLİKLER,GÖÇ HAREKETİ) ................ 95
2.10. MİLLİ PARKLAR, TABİAT PARKLARI, SULAK ALANLAR, TABİAT ANITLARI, TABİATI KORUMA ALANLARI, YABAN HAYVANI
YETİŞTİRME ALANLARI,KÜLTÜR VARLIKLARI, SİT VE KORUMA ALANLARI, BİYOGENETİK REZERV ALANLARI, BİYOSFER KAYNAKLARI İLE
İLGİLİ KORUMA ALANLARI, TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ VE KORUMA ALTINA ALINMIŞ DİĞER ALANLAR), BUNLARIN FAALİYET
ALANINA MESAFELERİ VE OLASI ETKİLERİ,..................................................................................................................... 97
2.11. ORMAN ALANLARI VE ALINACAK TEDBİRLER ( AĞAÇ TÜRLERİ, MİKTARLARI,KAPLADIĞI ALAN BÜYÜKLÜKLERİ VE KAPALILIĞI;
BUNLARIN MEVCUT VE PLANLANAN KORUMA VE /VEYA KULLANIM AMAÇLARI, ORMAN ALANLARINA OLUMSUZ ETKİLERİN
İRDELENMESİ VE ALINACAK ÖNLEMLER, PROJE YERİNİN ORMANLIK SAHAYA MESAFESİNİN BELİRTİLMESİ, ................................... 99
2.12 PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ ( TOPRAK, HAVA, SU VE RADYOAKTİF VB. KİRLİLİK
AÇISINDAN DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI VARSA ANALİZ SONUÇLARININ EKLENMESİ), ..................................................... 100
BÖLÜM III. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER ............................................... 101
(BU BÖLÜMDE FAALİYETİN FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ TANIMLANIR; BU ETKİLERİ
ÖNLEMEK, EN AZA İNDİRMEK VE İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINACAK YASAL, İDARİ VE TEKNİK ÖNLEMLER AYRI AYRI
VE AYRINTILI BİR ŞEKİLDE AÇIKLANIR.) ......................................................................................................... 101
A ) FAALİYET ALANININ HAZIRLANMASI, İNŞAAT AŞAMASINDAKİ FAALİYETLER, FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ VE
ALINACAK ÖNLEMLER; ........................................................................................................................................... 101
III.A.1.ARAZİNİN HAZIRLANMASI VE YAPILACAK İŞLER KAPSAMINDA NERELERDE, NE MİKTARDA VE NE KADAR ALANDA HAFRİYAT
YAPILACAĞI, HAFRİYAT ARTIĞI MALZEMELERİN NERELERE TAŞINACAKLARI, NERELERDE DEPOLANACAKLARI VEYA HANGİ AMAÇLAR İÇİN
KULLANILACAKLARI, .............................................................................................................................................. 101
III.A.2. TAŞKIN ÖNLEME VE DRENAJ İLE İLGİLİ İŞLEMLER, .............................................................................................. 101
III.A.3. PROJE KAPSAMINDAKİ ELEKTRİFİKASYON PLANI, ENERJİ NAKİL HATLARININ GEÇİRİLECEĞİ YERLER VE TRAFOLARIN YERLERİ 102
III.A.4. PROJE KAPSAMINDA, İŞLETME DÖNEMİNDE SU TEMİNİ SİSTEMİ PLANI,SUYUN NEREDEN TEMİN EDİLECEĞİ, SUYUN TEMİN
EDİLECEĞİ KAYNAKLARDAN ALINACAK SU MİKTARI VE BU SULARIN KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE MİKTARLARI, ........................ 102
11
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
III.A.5. FAALİYET ÜNİTELERİNDE VE DİĞER ÜNİTELERDE KULLANILACAK YAKIT TÜRLERİ, MİKTARLARI VE KİMYASAL ANALİZLERİ,
YAKITLARIN HANGİ ÜNİTELERDE NE MİKTARLARDA YAKILACAĞI VE KULLANILACAK YAKMA SİSTEMLERİ, OLUŞACAK EMİSYONLAR VE
ALINACAK ÖNLEMLER, ........................................................................................................................................... 103
III.A.6. PROJE ALANININ HAZIRLANMASI VE TESİSLERİN İNŞAATINDA KULLANILACAK ALET VE EKİPMANLAR, PROJE KAPSAMINDA
İŞLETME DÖNEMİNDE BU EKİPMANLARLA YAPILACAK ÜRETİM NEDENİ İLE MEYDANA GELECEK VİBRASYON, GÜRÜLTÜNÜN KAYNAKLARI
VE SEVİYESİ, GÜRÜLTÜYÜ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER, .................................................................................... 104
III.A.7. PROJE ALANININ HAZIRLANMASI SIRASINDA OLUŞACAK TOZ, İŞ MAKİNELERİNDEN KAYNAKLI GAZ EMİSYONLARI VE ALINACAK
ÖNLEMLER, ......................................................................................................................................................... 111
III.A.8. PROJE KAPSAMINDAKİ ULAŞTIRMA ALTYAPISI PLANI( ULAŞTIRMA GÜZERGAHI, ŞEKLİ, GÜZERGAH YOLLARININ MEVCUT
DURUMU VE KAPASİTESİ, HANGİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILDIĞI, MEVCUT TRAFİK YOĞUNLUĞU, YERLEŞİM YERLERİNE GÖRE KONUMU)
........................................................................................................................................................................ 114
III.A.9. PROJE ALANININ HAZIRLANMASI VE İNŞAAT AŞAMALARINDA ZARAR GÖREBİLECEK FLORA-FAUNA TÜRLERİ( ENDEMİK, NESLİ
TEHLİKEDE TÜRLER VB.) PROJE İÇİN SEÇİLEN YER VE ETKİ ALANINDA BULUNAN TÜR POPÜLASYONLARININ ETKİLENMESİ, ............. 116
III.A.10. KÜLTÜR VARLIKLARI, TABİAT VARLIKLARI, SİT VE KORUMA ALANLARININ FAALİYET YERİ VE ÇEVRESİNDE YER ALMASI
DURUMUNDA YER ALTI VE YERÜSTÜNDE BULUNAN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( GELENEKSEL KENTSEL DOKUYA, ARKEOLOJİK
KALINTILARA, KORUNMASI GEREKLİ DOĞAL DEĞERLERE) MATERYAL ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL ETKİLERİN İRDELENMESİ. ............... 116
B ) PROJENİN İŞLETME AŞAMASINDAKİ FAALİYETLER, FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER; ... 116
III.B. 1. PROJE KAPSAMINDA YER ALAN HER BİR ÜNİTENİN ÖZELLİĞİ (KÜMES, YEM DEPOSU, SU DEPOSU, FOSSEPTİKLER, PERSONEL
LOJMANI, İDARE BİNASI, LABORATUAR, ÖLÜ ÇUKURU, GÜBRE DEPOLAMA YÖNTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ, (AYRI OLARAK ALT
BAŞLIKLAR HALİNDE VERİLMELİDİR), PROSES AKIM ŞEMASI, ŞEMA ÜZERİNDE KİRLETİCİ KAYNAKLARIN GÖSTERİMİ, ..................... 116
III.B. 2. PROJE KAPSAMINDA BULUNAN TESİSLERDE KULLANILACAK HAMMADDELERİN NEREDEN TEMİN EDİLECEĞİ, MİKTARLARI, VB.
(CİVCİVLERİN TEMİNİ, ÜRETİLEN ÜRÜNLER, KULLANILAN YEMLER, İLAÇLAR VE VİTAMİNLER (BUNLARIN FİZİKSEL, KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ, MİKTARLARI VE VERİLİŞ YÖNTEMLERİ)) .................................................................................................... 124
III.B. 3. PROJEDE ÜRETİLECEK NİHAİ VE YAN ÜRÜNLERİN ÜRETİM MİKTARLARI, NERELERE NE KADAR NASIL PAZARLANACAKLARI VE
DEPOLANMASI, HER BİR FAALİYET TÜRÜ İÇİN ÜRETİLECEK ÜRÜNLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ALINACAK ÖNLEMLER, ................ 126
III.B. 4. HER BİR FAALİYETİN İŞLETİLMESİ SIRASINDA KULLANILACAK OLAN MAKİNE VE EKİPMANLARIN ADET VE KAPASİTELERİ, .... 126
3.B.5 OLUŞACAK ATIK SULARIN CİNS VE MİKTARLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ VE DEŞARJ EDİLECEĞİ ORTAMLAR VE UZAKLIĞI,
ATIKSULARIN DEŞARJ DEĞERLERİ, ARITMA TESİSİ AKIM ŞEMASI, İŞ TERMİN PLANI, KAPASİTESİ, ATIKSU ARITMA TESİSİNSİN DEVREYE
ALINMASI İLE BİRLİKTE OLUŞACAK ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURLARININ MİKTARI VE BERTARAFI İLE İLGİLİ BİLGİ, OLUŞACAK
ATIKSULARIN SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ’NDE YER ALAN HANGİ SEKTÖR VE TABLO KAPSAMINDA ARITIMA TABİ
TUTULACAĞI, ARITMA VERİMİ, ................................................................................................................................ 127
3.B.6 PROJE KAPSAMINDAKİ TESİSLERİN İÇME SUYU AMAÇLI KULLANILAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARINA VE YER ALTI SU
KAYNAKLARININ HAVZALARINDA KALIP KALMADIĞININ VE YERÜSTÜ VE YER ALTI SU KAYNAKLARININ KALİTESİNDE FAALİYETTEN
KAYNAKLANABİLECEK OLUMSUZ ETKİLERİN GİDERİLMESİ VE BUNDAN KAYNAKLANABİLECEK ZARARLARIN İRDELENMESİ, .............. 129
3.B.7 HER BİR TESİSİN İŞLETİLMESİ SIRASINDA OLUŞMASI MUHTEMEL ATIKLAR (EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARIN İLGİLİ BELEDİYE
TARAFINDAN ALINACAĞINA DAİR YAZININ EKLENMESİ) ................................................................................................. 129
3.B.7.1 KATI ATIKLAR: ......................................................................................................................................... 129
HAFRİYAT ATIKLARI: ............................................................................................................................................. 129
PERSONELDEN KAYNAKLANAN KATI ATIKLAR: ............................................................................................................ 130
PROSES KAYNAKLI KATI ATIKLAR: ........................................................................................................................... 130
TIBBİ ATIKLAR: .................................................................................................................................................... 131
AMBALAJ ATIKLARI: ............................................................................................................................................. 131
ATIK YAĞLAR: ..................................................................................................................................................... 132
BİTKİSEL ATIK YAĞLAR: ......................................................................................................................................... 132
3.B.8 TESİSTE BULUNACAK OLAN EMİSYON KAYNAKLARINA AİT OLUŞABİLECEK EMİSYON KONSANTRASYONLARININ VE KÜTLESEL
DEBİLERİNİN HESAPLAMALARININ YAPILMASI, ............................................................................................................ 132
3.B.9 HERBİR TESİSİN FAALİYET SIRASINDA OLUŞACAK KOKU PROBLEMİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER (KOKU GİDERME ÜNİTESİNİN
DETAYLANDIRILMASI, EN YAKIN YERLEŞİM YERİNE UZAKLIK VE METEOROLOJİK VERİLER DİKKATE ALINARAK İRDELENMELİ) ........... 134
3.B.10 PROJE KAPSAMINDA HİJYENİN SAĞLANMASI İÇİN NE GİBİ İŞLEMLERİN YAPILDIĞI, KULLANILAN DEZENFEKSİYONLARLA BİRLİKTE
HİJYEN PLANININ AÇIKLANMASI, .............................................................................................................................. 134
12
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
3.B.11 FAALİYETLER İÇİN ÖNERİLEN KORUMA BANDI MESAFESİ VE BU BANDIN OLUŞTURULMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR, ... 135
3.B.12 PROJENİN, PROJE ALANININ YAKININDA BULUNAN TESİSLERLE OLAN ETKİLEŞİMİNİN AÇIKLANMASI, ............................. 136
3.B.13 TESİSİN YAKIN ÇEVRESİNDEKİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE OLAN ETKİLERİ,.................................................................... 136
3.B.14 PROJE KAPSAMINDA, İŞLETME DÖNEMİNDE MEYDANA GELEBİLECEK KATI ATIK, TEHLİKELİ( ATIK YAĞ, BOYA KAPLARI,
KİMYASAL MADDE KAPLARI VS. ) VE TIBBİ ATIKLARIN CİNSİ, MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ, NE ŞEKİLDE BERTARAF EDİLECEĞİ,( ATIKLARLA
İLGİLİ GEREKLİ İZİNLER ALINMALI VE İZİN BELGELERE RAPORA EKLENMELİDİR.) ................................................................... 136
HAFRİYAT ATIKLARI: ............................................................................................................................................. 136
PERSONELDEN KAYNAKLANAN KATI ATIKLAR: ............................................................................................................ 137
PROSES KAYNAKLI KATI ATIKLAR: ........................................................................................................................... 137
TIBBİ ATIKLAR: .................................................................................................................................................... 138
AMBALAJ ATIKLARI: ............................................................................................................................................. 138
ATIK YAĞLAR: ..................................................................................................................................................... 139
BİTKİSEL ATIK YAĞLAR: ......................................................................................................................................... 139
3.B.15 PROJE KAPSAMINDA İŞLETME DÖNEMİNDE İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE AÇISINDAN RİSKLİ VE TEHLİKELİ OLANLAR, ALINACAK
ÖNLEMLER, ......................................................................................................................................................... 140
3.B.16 İŞLETME AŞAMASINDA YAPILACAK İŞLERDEN DOLAYI ZARAR GÖREBİLECEK FLORA-FAUNA TÜRLERİ (ENDEMİK TÜRLER, NESLİ
TEHLİKEDE VB.), PROJE İÇİN SEÇİLEN YER VE FAALİYETİN ETKİ ALANINDA BULUNAN TÜR POPÜLASYONLARININ ETKİLENMESİ
AÇIKLANMALIDIR. ................................................................................................................................................. 140
3.B.17 ÇEVRESEL ACİL EYLEM PLANI (ÜNİTELERDE MEYDANA GELEBİLECEK MUHTEMEL KAZA, YANGIN, DEPREM, SEL VE SABOTAJA
KARŞI ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER), ...................................................................................................................... 140
3.B.18 İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER. (ARAZİ
İSLAHI, İŞLETME SONU VE UZUN SÜRELİ SAHA BAKIM PROGRAMI, REHABİLİTASYON VE REKREASYON ÇALIŞMALARI, MEVCUT YER ALTI
VE YÜZEYSEL SU KAYNAKLARINA ETKİLERİ VE İZLENMESİ) ............................................................................................... 143
BÖLÜM 4. HALKIN KATILIMI ......................................................................................................................... 144
HALKIN KATILIMI SONRASINDA PROJE KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, BU KONUDA VERİLEBİLECEK BİLGİ VE BELGELER ....... 144
BÖLÜM 5 YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ: 144
13
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
TABLOLAR
TABLO1. KANATLI ETİ VE SAKATATI İHRACATI RAKAMLARI TABLOSU ................................................................................ 22
TABLO2. : PROJENİN ZAMANLAMA TABLOSU .............................................................................................................. 24
TABLO3. ALAN M² DAĞILIMLARI .............................................................................................................................. 28
TABLO5. ÇED İZİN ALANI KOORDİNATLARI ................................................................................................................. 35
TABLO6. KÜMES 1 KOORDİNATLARI .......................................................................................................................... 36
TABLO7.KÜMES 2 KOORDİNATLARI ............................................................................................................................... 36
TABLO8 KÜMES 3 KOORDİNATLARI................................................................................................................................ 36
TABLO9. KÜMES 4 KOORDİNATLARI............................................................................................................................... 37
TABLO 10 KÜMES 5 KOORDİNATLARI ............................................................................................................................. 37
TABLO 11.KÜMES 6 KOORDİNATLARI............................................................................................................................. 37
TABLO12.KÜMES 7 KOORDİNATLARI ............................................................................................................................. 38
TABLO 13. KÜMES 8 KOORDİNATLARI ............................................................................................................................ 38
TABLO 14 .KÜMES 9 KOORDİNATLARI ............................................................................................................................ 38
TABLO 15.SİLO 1 KOORDİNATLARI ................................................................................................................................ 39
TABLO 16 .SİLO 2 KOORDİNATLARI................................................................................................................................ 39
TABLO17.SİLO 3 KOORDİNATLARI ................................................................................................................................. 39
TABLO18 .SİLO 4 KOORDİNATLARI ................................................................................................................................ 40
TABLO19 .SİLO 5 KOORDİNATLARI ................................................................................................................................ 40
TABLO 20:SİLO 6 KOORDİNATLARI ................................................................................................................................ 40
TABLO21 . SİLO 7 KOORDİNATLARI................................................................................................................................ 41
TABLO22 .SİLO 8 KOORDİNATLARI ................................................................................................................................ 41
TABLO23 .SİLO 9 KOORDİNATLARI ................................................................................................................................ 41
TABLO 24 .BAKICI EVLERİ VE DEPO ALANI ....................................................................................................................... 42
TABLO 25 .ÖLÜ ÇUKURU 1 KOORDİNATLARI .................................................................................................................. 42
TABLO26 .ÖLÜ ÇUKURU 2 KOORDİNATLARI................................................................................................................... 42
TABLO27.ÖLÜ ÇUKURU 2 KOORDİNATLARI ................................................................................................................... 43
TABLO28 O28.IUCN THE WORLD CONSERVATİON UNİON KIRMIZI LİSTE SINIFLARI VE ÖLÇÜTLERİ .......................................... 47
TABLO29. NESLİ TEHLİKEDE OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLAR ARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ............... 47
TABLO 30. AVRUPA’NIN YABAN HAYATI VE YAŞAM ORTAMLARINI KORUMASI SÖZLEŞMESİ ...................................................... 48
TABLO 31 .FLORA TÜRLERİ İÇİN HABİTAT SINIFLARI .......................................................................................................... 48
TABLO 32. ENDEMİZİM ............................................................................................................................................... 48
TABLO 33. PROJE ALANI VE ÇEVRESİNDE BULUNMASI MUHTEMEL FLORA TÜRLERİ, TÜRKÇE İSİMLERİ, YÖRESEL İSİMLERİ,
FİTOCOĞRAFİK BÖLGELERİ, HABİTATLARI,NİSPİ BOLLUK DURUMLARI, ENDEMİZİM VE NADİRLİK DURUMLARI, IUCN RED DATA
BOOK KATEGORİLERİ .......................................................................................................................................... 49
TABLO 34 .DEMİRSOY, A., (1996)’A GÖRE RED DATA BOOK KATEGORİLERİ ......................................................................... 52
TABLO 35 .PROJE SAHASINDA BULUNAN OMURGASIZ HAYVANLAR, TÜRKÇE ADI, IUCN (ERL) KATEGORİSİ, VE BERN SÖZLEŞMESİ
KATEGORİLERİ VE HABİTATLARI ............................................................................................................................. 53
TABLO 36. PROJE SAHASINDA BULUNAN İKİ YAŞAMLILAR TÜRKÇE ADI, TÜRKÇE ADI, IUCN (ERL) KATEGORİSİ, VE BERN SÖZLEŞMESİ
KATEGORİLERİ VE HABİTATLARI ............................................................................................................................. 53
TABLO 37. PROJE SAHASINDA BULUNAN SÜRÜNGEN TÜRLERİ TÜRKÇE ADI, IUCN (ERL) KATEGORİSİ, VE BERN SÖZLEŞMESİ
KATEGORİLERİ VE HABİTATLARI ............................................................................................................................. 53
TABLO 38. PROJE SAHASINDA BULUNAN KUŞ TÜRLERİ, TÜRKÇE VE İNGİLİZCE İSİMLERİ, RED DATA BOOK KATEGORİLERİ, IUCN (ERL)
KATEGORİSİ, VE BERN SÖZLEŞMESİ KATEGORİLERİ,VE MERKEZ AV KURULU KARARLARI LİSTESİ .......................................... 54
TABLO 39 .FAUNA TÜRLERİ İÇİN POPULASYON YOĞUNLUKLARI ........................................................................................... 55
14
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
TABLO 40. PROJE SAHASINDA BULUNAN MEMELİ HAYVANLAR, TÜRKÇE ADI, IUCN (ERL) KATEGORİSİ, VE BERN SÖZLEŞMESİ
KATEGORİLERİ VE HABİTATLARI ............................................................................................................................. 55
TABLO 41. ESKİŞEHİR İLİNİN GENELLEŞTİRİLMİŞ SÜTUN KESİTİ (KAYNAK: MTA.GOV.TR) ............................................................ 61
TABLO 42. 1901-2003 YILLARI ARASINDA ESKİŞEHİR VE ÇEVRESİNDE HİSSEDİLEN MAGNİTÜDÜ 4.4’DEN BÜYÜK OLAN DEPREMLER... 62
TABLO 43. YEREL BASINÇ DEĞERLERİ ............................................................................................................................. 67
TABLO 44. BÖLGEYE AİT SICAKLIK DEĞERLERİ.................................................................................................................. 68
TABLO 45. BÖLGEYE AİT YAĞIŞ DEĞERLERİ ..................................................................................................................... 69
TABLO 46 BÖLGEYE AİT NEM(%) DEĞERLERİ .................................................................................................................. 70
TABLO 47. BUHARLAŞMA DEĞERLERİ (MM.) ................................................................................................................... 71
TABLO 48 SAYILI GÜNLER GRAFİĞİ ................................................................................................................................ 72
TABLO 49 MAKSİMUM KAR KALINLIĞI (CM) .................................................................................................................... 73
TABLO 50. YÖNLERE GÖRE RÜZGARLARIN ESME SAYILARI TOPLAMI..................................................................................... 74
TABLO 51. YÖNLERE GÖRE RÜZGARLARIN ORTALAMA ESME HIZLARI ................................................................................... 75
TABLO 52. RÜZGAR DAĞILIM DEĞERLERİ ........................................................................................................................ 75
TABLO 53. İLKBAHAR MEVSİMİNDEKİ ESME SAYILARI ........................................................................................................ 77
TABLO 54. YAZ MEVSİMİNDEKİ ESME SAYILARI ................................................................................................................ 78
TABLO 55. SONBAHAR MEVSİMİNDEKİ ESME SAYILARI ...................................................................................................... 78
TABLO 56 :KIŞ MEVSİMİNDEKİ ESME SAYILARI................................................................................................................. 79
TABLO 67 : ŞEHİR VE KÖY NÜFUSLARI İLE YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUZ YOĞUNLUĞU..................................................................... 96
TABLO 69: 2008 YILI SO2 VE PM ÖLÇÜM DEĞERLERİ .................................................................................................... 100
TABLO 70. SU TEMİN PLANI....................................................................................................................................... 102
TABLO 71. KÖMÜR ÖZELLİKLERİ .................................................................................................................................. 104
TABLO 72. GÜRÜLTÜYE NEDEN OLACAK ARAÇLAR ......................................................................................................... 104
TABLO 73. EK 6. TABLO–5 ŞANTİYE ALANI İÇİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SINIR DEĞERLERİ .......................................................... 106
TABLO 74. 1.000 M. MESAFEDE PARSİBEY KÖYÜ YERLEŞİMİ İÇİN GÜRÜLTÜ ETKİLEŞİMLERİ................................................... 106
TABLO 75. 1500 M. MESAFEDE PARSİBEY KÖYÜ İÖO İÇİN GÜRÜLTÜ ETKİLEŞİMLERİ .......................................................... 106
TABLO 76. L. GÜNDÜZ HESAP TABLOSU ....................................................................................................................... 107
TABLO 77. 1.000 M. MESAFEDE PARSİBEY KÖYÜ YERLEŞİMİ İÇİN GÜRÜLTÜ ETKİLEŞİMLERİ................................................... 109
TABLO 78 . 1500 M. MESAFEDE PARSİBEY KÖYÜ İÖO İÇİN GÜRÜLTÜ ETKİLEŞİMLERİ ......................................................... 109
TABLO 79. L. GÜNDÜZ HESAP TABLOSU ....................................................................................................................... 110
TABLO 80. TOZ EMİSYON FAKTÖRLERİ TABLOSU ............................................................................................................. 112
TABLO 81. ARAÇLARIN SAATLİK YAKIT TÜKETİMİ ............................................................................................................ 113
TABLO 82. TÜKETİLECEK YAKIT MİKTARLARI .................................................................................................................. 113
TABLO 83. MOTORİN İÇİN EMİSYON FAKTÖRLERİ ........................................................................................................... 113
TABLO 84. MEYDANA GELEN EMİSYONLAR VE MİKTARLARI (G/GÜN) ................................................................................. 113
TABLO 85. EKİPMAN LİSTESİ ....................................................................................................................................... 118
TABLO 86. EKİPMAN LİSTESİ ....................................................................................................................................... 127
TABLO 87. EVSEL NİTELİKLİ ATIK SULARIN BAZI TİPİK ÖZELLİKLERİ ..................................................................................... 128
TABLO 88.PİLİÇLERİN METABOLİZMASINDAN KAYNAKLANAN ATIĞIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ................................................. 131
EKİPMAN LİSTESİ ...................................................................................................................................................... 132
TABLO 89. KÜMES HAYVANLARI CİNSİNDEN HAYVAN YERİ SAYISINI CANLI HAYVAN KÜTLESİNE DÖNÜŞTÜRME FAKTÖRLERİ .............. 133
PİLİÇLERİN METABOLİZMASINDAN KAYNAKLANAN ATIĞIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ................................................................ 138
15
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
ŞEKİLLER
ŞEKİL1.
ŞEKİL2.
ŞEKİL3.
ŞEKİL4.
ŞEKİL5.
ŞEKİL6.
ŞEKİL7.
ŞEKİL8.
ŞEKİL9.
ŞEKİL10.
ŞEKİL11.
ŞEKİL12.
ŞEKİL13.
ŞEKİL14.
ŞEKİL15.
ŞEKİL16.
ŞEKİL17.
ŞEKİL18.
ŞEKİL19.
ŞEKİL20.
ŞEKİL21.
ŞEKİL22.
ŞEKİL23.
ŞEKİL24.
ŞEKİL25.
ŞEKİL26.
ŞEKİL27.
ŞEKİL28.
ŞEKİL29.
ŞEKİL30.
ŞEKİL31.
ŞEKİL32.
ŞEKİL33.
ŞEKİL34.
ŞEKİL35.
ŞEKİL36.
ŞEKİL37.
ŞEKİL38.
ŞEKİL39.
ŞEKİL40.
ŞEKİL41.
ŞEKİL42.
ŞEKİL43.
ŞEKİL44.
ŞEKİL45.
ŞEKİL46.
ŞEKİL47.
ŞEKİL48.
TESİS ETKİ ALANINI GÖSTEREN 1/25.000 ÖLÇEKLİ HARİTA............................................................................... 27
TÜRKİYE HARİTASI VE ESKİŞEHİR İLÇELERİNİ GÖSTERİR HARİTA ........................................................................... 30
YER BULDURU HARİTALARI VE UYDU GÖRÜNTÜLERİ ........................................................................................ 33
MEVCUT TESİSE AİT FOTOĞRAFLAR .............................................................................................................. 35
GRİD KARELEME SİSTEMİ ............................................................................................................................ 44
ÇALIŞMA ALANINI DA İÇEREN ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SINIRLARINDAKİ VEJETASYON YAPISI ................ 45
TÜRKİYE KUŞ GÖÇ YOLLARI .......................................................................................................................... 54
GÖÇMEN KUŞLARIN KONAK HARİTASI ........................................................................................................... 55
BEYLİKOVA İLÇESİ GENEL JEOLOJİ HARİTASI .................................................................................................... 59
ESKİŞEHİR İLİ GENEL JEOLOJİ HARİTASI (KAYNAK: MTA.GOV.TR) ......................................................................... 60
DEPREM HARİTASI .................................................................................................................................... 63
TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI ........................................................................................................................ 64
AYLIK YEREL BASINÇ DAĞILIMLARI ............................................................................................................... 67
AYLARA GÖRE ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ GRAFİĞİ .................................................................................... 68
BÖLGEYE AİT ORTALAMA TOPLAM YAĞIŞ MİKTARI GRAFİĞİ .............................................................................. 69
BÖLGEYE AİT ORTALAMA NEM DAĞILIM GRAFİĞİ ........................................................................................... 70
BÖLGEYE AİT ORTALAMA AÇIK YÜZEY BUHARLAŞMASI DEĞERLERİ ..................................................................... 71
BÖLGENİN YAĞIŞLI GÜNLER SAYISI ............................................................................................................... 72
MAKSİMUM KAR KALINLIĞI (CM) ................................................................................................................. 73
RÜZGAR ESME SAYILARINA GÖRE 1990 – 2010 UZUN YILLAR RÜZGAR DİYAGRAMI ............................................. 74
AYLIK ORTALAMA VE MAKSİMUM RÜZGAR HIZLARI......................................................................................... 76
ORTALAMA FIRTINALI VE ORTALAMA KUVVETLİ RÜZGARLI GÜN SAYILARI ............................................................ 76
RÜZGARIN ORTALAMA HIZINA GÖRE UZUN YILLAR RÜZGAR DİYAGRAMLARI (YILLIK) ............................................. 77
ESME SAYISINA GÖRE İLKBAHAR RÜZGAR DİYAGRAMI........................................................................................ 77
ESME SAYISINA GÖRE YAZ RÜZGAR DİYAGRAMI................................................................................................ 78
ESME SAY. GÖRE SONBAHAR RÜZ. DİYAGRAMI ................................................................................................ 79
ESME SAYISINA GÖRE KIŞ RÜZGAR DİYAGRAMI................................................................................................. 80
ESME SAYISINA GÖRE OCAK RÜZGAR DİYAGRAMI ........................................................................................... 80
ESME SAYISINA GÖRE ŞUBAT RÜZGAR DİYAGRAMI.......................................................................................... 81
ESME SAYISINA GÖRE MART RÜZGAR DİYAGRAMI .......................................................................................... 81
ESME SAYISINA GÖRE NİSAN RÜZGAR DİYAGRAMI .......................................................................................... 82
ESME SAYISINA GÖRE MAYIS RÜZGAR DİYAGRAMI.......................................................................................... 82
ESME SAYISINA GÖRE HAZİRAN RÜZGAR DİYAGRAMI ...................................................................................... 83
ESME SAYISINA GÖRE TEMMUZ RÜZGAR DİYAGRAMI ...................................................................................... 83
ESME SAYISINA GÖRE AĞUSTOS RÜZGAR DİYAGRAMI ...................................................................................... 84
ESME SAYISINA GÖRE EYLÜL RÜZGAR DİYAGRAMI .......................................................................................... 84
ESME SAYISINA GÖRE EKİM RÜZGAR DİYAGRAMI............................................................................................ 85
ESME SAYISINA GÖRE KASIM RÜZGAR DİYAGRAMI .......................................................................................... 85
ESME SAYISINA GÖRE ARALIK RÜZGAR DİYAGRAMI ......................................................................................... 86
GÜRÜLTÜ RÜZGAR ETKİLEŞİMİ .................................................................................................................. 108
GÜRÜLTÜ RÜZGAR ETKİLEŞİMİ .................................................................................................................. 111
ULAŞIM YOLU ........................................................................................................................................ 114
TRAFİK HACİM HARİTASI........................................................................................................................... 115
ÖRNEK SULUK ........................................................................................................................................ 118
ÖRNEK YEMLİK ....................................................................................................................................... 119
HAVALANDIRMA SİSTEMİ PARÇALARI ........................................................................................................... 119
KÜMES SICAKLIĞINA BAĞLI OLARAK CİVCİV-PİLİÇLERİN DAVRANIŞLARIN ŞEMATİK GÖSTERİMİ................................... 120
ÖRNEK ETLİK PİLİÇ ÜRETİM TESİSİ ŞEMASI ..................................................................................................... 121
16
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
ŞEKİL49. İŞ AKIM ŞEMASI ...................................................................................................................................... 122
ŞEKİL50. ASGARİ MESAFE EĞRİSİ ........................................................................................................................... 133
TEHLİKELİ ATIKLAR.................................................................................................................................................... 139
ŞEKİL51. ACİL MÜDAHALE PLANI ........................................................................................................................... 142
17
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
EKLER LİSTESİ
EK. 01:TAPU FOTOKOPİSİ
EK. 02: ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ
EK. 03:KUYU SUYU KULLANMA BELGESİ
EK. 04:JEOTEKNİK ETÜT RAPORU
EK. 05:PROJE ALANI FOTOĞRAFLARI
EK. 06:VAZİYET PLANI
EK. 07:ÇEVRE DÜZENİ PLANI HARİTASI
EK. 08: TOPOĞRAFİK HARİTA
EK. 09: DEPREM HARİTASI
EK .10: METEOROLOJİK VERİLER
EK. 11: FOTOĞRAFLAR
EK. 12: ÇED YETERLİK BELGESİ
EK. 13: İMZA SAYFASI
EK. 14: RAPORU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU EVRAKLARI
18
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
KISALTMALAR
BAT (Best AvailableTechnique): Mevcut En Ġyi Teknik
BREF (BAT Reference Documents): Mevcut En Ġyi Teknikler Referans Dökümanları
B
: Batı
ÇED
: Çevresel Etki Değerlendirmesi
Eur-lex
: Avrupa Birliği yasal dökümanları ile ilgili bilgi sağlayan resmi internet sitesi
IPPC (IntegratedPollutionPreventionand Control): Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol
OSB
: Organize Sanayi Bölgesi
PM
: Partikül madde
SKKY
: Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği
PTD
: Proje tanıtım dosyası
DYK
: Doğaya yeniden kazandırma
AMP
: Acil müdahale planı
Bkz.
: Bakınız
cm
: Santimetre
ÇGDYY
: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
D
: Doğu
dBA
: A-Ağırlıklı desibel
DSĠ
: Devlet Su ĠĢleri
EPDK
: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
g
: Gram
G
: Güney
GWs
:GigaWatt Saat
ha
: Hektar
SKHKKY
:Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
HKKY
: Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
HTĠYAKY
: Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Hz
: Hertz
IUCN
: Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi
K
: Kuzey
kg
: Kilogram
km2
: Kilometrekare
kv
: Kilo volt
kVA
: Kilo volt amper
L
: Litre
m
: Metre
mm
: Milimetre
MW
: Mega Watt
m3/sa
: Metreküp/saat
No.
: Numara
sa
: Saat
sn
: Saniye
T.C.
: Türkiye Cumhuriyeti
TÜĠK
: Türkiye Ġstatistik Kurumu
USEPA
: Amerika BirleĢik Devletleri Çevre Koruma Ajansı
vb.
: Ve baĢkaları, ve benzerleri
o
: Derece
%
: Yüzde
‰
: Binde
19
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
BÖLÜM 1 : PROJENĠN TANIMI VE AMACI, PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN KONUMU
1.1 .Projenin Konusu, Yatırımın Tanımı, ĠĢletme Süresi, Hizmet Amaçları, Projenin
Sosyal Ve Ekonomik Yönden Gerekliliği (Fayda Maliyet Analizi), Zamanlama Tablosu,
1.1.1. Proje Konusu ve Yatırımın Tanımı:
Proje konusu BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ.
tarafından; EskiĢehir Ġli, Beylikova Ġlçesi, Göl Mevkii civarında, Ġ26D04D09A pafta 1666. 1667
ve 1668 parsel numarasında 6,85 ha‟lık arazide gerçekleĢtirilen etlik piliç üretimi tesisi
kapasite artıĢı projesidir. Mevcut durumda tesis EskiĢehir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü‟nden 11.10.2010 tarihinde 79.500 adet/dönem etlik piliç üretimi için, 30.03.2012
tarihinde ilave 79.500 adet/dönem piliç olmak üzere toplam 159.000 adet/dönem piliç
üretimi için ÇED gerekli değildir belgelerini almıĢtır. (Ek 2). Tesiste mevcut duruma 191.000
adet/dönem piliç ilave yapılması planlanmakta olup 350.000 adet/dönem piliç yetiĢtiriciliği için
ÇED izini talep edilmektedir
Proje kapsamında Çed Gerekli Değildir Kararı alınan tapulu saha üzerinde Arazi
ToplulaĢtırma Yasasından dolayı değiĢiklikler olmuĢ olup toplam saha 70.301,427 m2 olarak
düzenlenmiĢtir. Arazinin son durumu ile ilgili gerekli baĢvurular yapılmıĢ olup saha ile ilgili
aitlik belgesi alınacaktır.
Proje kapsamında talep edilen ÇED alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Haritasına
göre Tarım alanı olarak görülmektedir. Mevcut saha ile ilgili izinler Gıda Tarım ve Hayvancılık
Ġl Müdürlüğünden alınmıĢtır. Yeni Talep edilen ÇED alanları için de Gıda Tarım ve
Hayvancılık Ġl Müdürlüğünden gerekli izinler alınacaktır.
Kapasite artıĢı planlanan Etlik Piliç Üretim Tesisi projesi, 24.05.2013 tarihinde
gerçekleĢtirilen Bilgilendirme, Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı sonucu, kapsamı
belirlenen ve T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü‟nün
12.07.2013 tarih ve 52313067-220.01-11698 sayılı yazısı ile verilen özel format
doğrultusunda ve 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği geçici 1. Maddesi (Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ÇED baĢvuru
dosyası /proje tanıtım dosyası Valiliğe ya da Bakanlığa sunulmuĢ projelere baĢvuru tarihinde
yürürlükte olan yönetmelik hükümleri uygulanır.) uyarınca 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı
Resmi Gazete‟ de ( değiĢiklik 30.06.2011 tarih ve 27980 sayılı Resmi Gazete) yayımlanarak
yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında hazırlanmıĢtır
1.1.2.ĠĢletme Süresi:
Tesis mevcut durumda yılda 12 ay, 30 gün, 24 saat çalıĢacaktır. Kapasite artıĢı sonrasında
da aynı Ģekilde çalıĢmaya devam edecektir.
ĠĢletmede mevcut durumda 2 Ziraat Müh.(fenni nez.) 12 piliç bakım iĢçisi çalıĢmaktadır.
Kapasite artıĢıyla 10 piliç bakım iĢçisi daha istihdam edilmesi planlanmaktadır. Kapasite
artıĢıyla birlikte toplamda 2 Ziraat Müh. 22 piliç bakım iĢçisi olmak üzere toplam 24
personelin istihdam etmesi planlanmakta olup, iĢletmenin ileriki dönemlerde göstereceği
verime bağlı olarak çalıĢacak personel sayısında artmalar olabilecektir.
1.1.3. Projenin Hizmet Amaçları
Kapasite artıĢı projesinin, proje bölgesi ve civarında önemlilik açısından ele alındığında;
20
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Bölgede ek istihdam sağlanacaktır. Bahsi geçen istihdam iĢletmede çalıĢacak personel
sayısı olarak yaklaĢık 24 kiĢi kadar olacaktır. ĠĢletmede istihdam edilecek olan personel
faaliyet alanı ve civarından seçilecektir.
Etlik piliç, birincisi beslenme açısından ve ikincisi de ekonomik açıdan olmak üzere iki açıdan
önemlidir. Günümüzde giderek artan dünya nüfusuna paralel olarak artma gösteren temel
gıda maddelerine olan talebin karĢılanmasında dengeli beslenme konusu önem arz
etmektedir.
Tavukçuluk sektörü ve teknolojisi hızla geliĢip her geçen gün daha geniĢ bir yelpazeye hitap
etmektedir. Ayrıca tavuk eti hem ucuz hem de hızlı üretildiğinden dolayı protein ihtiyacını
karĢılanmasında önemli bir yer tutmaktadır.
Yurt içerisinde ve dıĢarısında bulunan sektörün önde gelen firmaları ile rekabetin artması,
rapora konu olan faaliyet ile birlikte bölgeye de katkısı dolaylı yollardan olacaktır.
Planlanan bölgede sektörün daha güçlü olması, eğitilmiĢ kalifiye eleman yetiĢtirilmesi
ihtiyacını doğurmakta, bu ihtiyaç ise eğitimin daha düzgün olması gerekliliğini
göstermektedir. Bu da proje için planlanan bölgedeki özellikle üniversiteler baĢta olmak üzere
bir çok eğitim biriminin kalitesini arttırmakta ve eğitimin çeĢitliliğini de arttırmaktadır
.
1.1.4. Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği (fayda maliyet analizi)
Planlanan faaliyet kapsamında BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ TARIM
SAN. VE TĠC. A.ġ tarafından; 350.000 adet/dönem kapasiteli Etlik Tavuk YetiĢtirme Tesisi
Kapasite ArtıĢı iĢletilmesi planlanmaktadır. Planlanan yatırım kapsamında; tedarik edilecek
civcivlerin alınacağı tesiste bu civcivler 40-45 günlük bir bakım ile Etlik tavuk olarak
yetiĢtirilecek ve kesime hazır bir ağırlığa (ortalama 2,5 kg) ulaĢtıktan sonra kesilmek üzere
tesis dıĢına piyasaya arz edilecektir. Planlanan tesiste çalıĢma süreleri 8 dönem/yıl, 45
gün/dönem ve 24 saat/gün olarak öngörülmüĢtür.
Ülkemizde tavukçuluk sektörü, hayvancılık içerisinde en hızlı geliĢen ve modern teknolojiyi
uygulamada ileri ülkeler seviyesinde entegre tesislere sahip bir sektördür. Türkiye‟de kiĢi
baĢına günlük hayvansal protein tüketiminin 20 gr dolayında olduğu, nitelikli ve dengeli bir
beslenmesinin sağlanabilmesi için söz konusu değerin 35 gr dolayında olması gerektiği
bilinmektedir. Ülkemizde var olan hayvansal protein açığının kapatılabilmesi için
hayvancılığımızın genel olarak geliĢtirilmesi gerekmekte olup, hayvancılık içerisinde de
tavukçuluğa özel bir yer ve önem verilmesi gerekmektedir.
Kasaplık et tavukçuluğunda üretim süresinin çok kısa olması, birim alanda yoğun (entansif)
üretim yapılabilmesi yemin ete dönüĢme oranının yüksek olması, iĢ gücünün diğer tarımsal
iĢletmelere nazaran daha düĢük olması, kırmızı etle kıyaslandığında tavuk etinin ucuz,
kolesterol ve yağ oranının düĢük , sindirimi kolay, besin değeri açısından iyi bir protein
kaynağı olması nedeniyle etlik piliç eti üretimi hayvancılık sektöründe özel bir önem
arzetmektedir.
Ülkemizde son yıllarda tavukçuluk yatırımlarında büyük ciddi bir geliĢme süreci yaĢanmıĢ ve
yetersiz olan üretim tesisleri yerine büyük ölçekli yeni ve modern tesisler kurulmuĢtur. Artan
üretim kapasitesine bağlı olarak tesislerimiz yurtiçi talebi karĢılarken ihracat imkanlarını da
değerlendirerek yurtdıĢına açılmıĢtır. GeliĢen süreçte ihracat rakamları da artarak ülkemiz
için önemli bir girdi haline gelmiĢtir. Halen sektördeki hem mevcut tesisler hem de yeni
yatırımlarla, artan nüfusumuz nedeniyle ülkemizin geliĢen ihtiyaçlarının karĢılanması, hem de
ihracat imkanlarının değerlendirilmesi ile geliĢme göstermektedir. Sektör, üretim tesislerinden
son kullanıcıya ulaĢana dek; yetiĢtirme tesisleri, kesim tesisleri, gübre ve yem girdileri, kesim
21
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
tesislerine bağlı dağıtım zincirleri vb. hususlar değerlendirilerek entegre
düĢünüldüğünde ülkemiz için ciddi bir istihdam ve artı değer oluĢturmaktadır.
AĢağıdaki tabloda 2011 yılı kanatlı eti ve sakatatı ihracat rakamları verilmiĢtir.
Tablo1.
Kanatlı Eti ve Sakatatı Ġhracatı Rakamları Tablosu
ÜRÜN ADI / ÜLKELER
2011
Değer (1000 $)
Miktar (ton)
Tavuk Eti ve Sakatatı
195,937
341,145
Irak
117,244
242,291
Tacikistan
11,819
6,264
Kongo
10,557
11,868
Libya
9,398
20,657
Ġran
8,539
18,967
Azerb-Nahç
8,105
11,622
Bosna-Hersek
4,187
3,797
Hong Kong
3,476
2,531
Özbekistan
3,263
2,749
Laos
3,073
3,988
Liberya
2,812
1,492
Gürcistan
2,329
2,483
Angola
2,022
2,268
Gana
822
623
Gabon
806
957
Vietnam
790
592
Suriye
647
392
Ekvator Ginesi
621
749
Ürdün
608
274
Togo
597
714
KKTC
472
891
Benin
403
472
Gine
351
452
Rusya Fed.
335
201
BAE
296
655
Kosova
292
459
Sierra Leone
246
90
Tayland
240
215
Diğer
1,589
2,431
Tavuk ayağı
36,633
39,263
Vietnam
15,689
17,461
Hong Kong
16,933
18,061
Çin Halk Cumh.
4,010
3,741
Hindi eti
2,081
4,819
Tacikistan
422
223
Rusya Federasyonu
406
1,574
Ürdün
220
772
Gabon
142
141
Irak
136
460
Angola
124
92
Azerb-Nahç
118
409
Gine
100
67
BAE
91
350
Ekvator Ginesi
50
43
Diğer
272
688
22
olarak
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Diğer çiğ kanatlı eti
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
344
862
Sosis ve benzeri ürünler
9,147
14,559
Hazır-konserve et ürünleri
2,336
4,241
Hindi eti ürünleri
124
691
1,259
3,937
Tavuk eti toplam
195,937
341,145
Tavuk ayağı toplam
36,633
39,263
Hindi eti toplam
2,081
4,819
Diğer ileri iĢlenmiĢ kanatlı eti
Diğer çiğ kanatlı eti
Ġleri iĢlenmiĢ kanatlı eti
344
862
12,866
23,428
toplam
TOPLAM KANATLI ETĠ
247,861
http://www.besd-bir.org/download/TurkiyeDisTicaret_2011.pdf
409,517
Etlik tavuk üretimi; daha yoğun nüfuslu, ulaĢım imkanlarının daha geliĢmiĢ olduğu büyük
merkezlere ve büyük pazarlara yakın olan Marmara, Ege, Ġç Anadolu ve Akdeniz
Bölgelerinde yoğunlaĢmıĢ olmakla birlikte piyasa koĢullarının etkisiyle de diğer
bölgelerimizde de yapılmaktadır.
Bu kapsamda faaliyet sahibi; planlamıĢtır. Ülkemizin artan nüfusuna bağlı olarak beyaz et ve
et ürünlerine talebin artacağı, piyasa ve koĢulların uygun olduğu düĢüncesiyle ve Türkiye‟nin
hızla geliĢen ve büyüyen beyaz et ihracatı rakamlarının geliĢmesine bağlı olarak faaliyet
sahibi söz konusu yatırımı planlayarak, Ġç Anadolu Bölgesinde ve ülkemizin en önemli
kentlerinden Ankara‟ya sınır olan EskiĢehir ilçesinde söz konusu tarımsal hayvancılık
yatırımını gerçekleĢtirmek üzere çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.
1.1.5 Zamanlama Tablosu :
Kapasite artıĢı için çalıĢmalara ÇED Olumlu Belgesinin alınmasının ardından baĢlanacak
olup, projenin ÇED Süreci ve gerçekleĢmesi muhtemel zamanlama tablosu aĢağıda
sunulmuĢtur.
23
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo2.
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
: Projenin Zamanlama Tablosu
Yapılacak ĠĢler
1
2
3
4
5
2013
6 7 8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
ÇED BaĢvuru
Dosyasının Hazırlanıp
Sunulması
Halkın Katılım
Toplantısı
Kapsam ve Özel
Format Belirleme
Toplantısı
ÇED Raporu Özel
Formatının Alınması
ÇED Raporunun
Hazırlanması
ÇED Raporunun
Bakanlığa Sunulması
ĠDK Toplantıları
ÇED Sürecinin Sona
Ermesi
Proje Ġle Ġlgili Gerekli
Ġzinlerin Alınması
Proje Kapsamında
ĠnĢaat AĢaması
Ekipman ve
Makinelerin Montajı
ĠĢletmeye GeçiĢ
24
Yıllar/Aylar
2014
6 7 8 9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
2015
7 8
9
10
11
12
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
1.2. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin
Tanımlanması,
1.2.1. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Arazi Miktarı
Proje konusu BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ.
tarafından; EskiĢehir Ġli, Beylikova Ġlçesi, Göl Mevkii civarında, Ġ26D04D09A pafta 1666. 1667
ve 1668 parsel numarasında 6,85 ha‟lık arazide gerçekleĢtirilen etlik piliç üretimi tesisi
kapasite artıĢı projesidir. Mevcut durumda tesis EskiĢehir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü‟nden 11.10.2010 tarihinde 79.500 adet/dönem etlik piliç üretimi için, 30.03.2012
tarihinde ilave 79.500 adet/dönem piliç olmak üzere toplam 159.000 adet/dönem piliç
üretimi için ÇED gerekli değildir belgelerini almıĢtır. (Ek 2). Tesiste mevcut duruma 191.000
adet/dönem piliç ilave yapılması planlanmakta olup 350.000 adet/dönem piliç yetiĢtiriciliği için
ÇED izini talep edilmektedir .
Proje kapsamında Çed Gerekli Değildir Kararı alınan tapulu saha üzerinde Arazi
ToplulaĢtırma Yasasından dolayı değiĢiklikler olmuĢ olup toplam saha 70.301,427 m2 olarak
düzenlenmiĢtir. Arazinin son durumu ile ilgili gerekli baĢvurular yapılmıĢ olup saha ile ilgili
aitlik belgesi alınacaktır.
Kapasite artıĢı projesinde herbiri 2.130 m2 alandan oluĢacak 9 adet kümes bulunacaktır.
Tesiste faal halde 3 adet kümes bulunmaktadır. Kapasite artıĢı sonrasında kümeslerin
toplam alanı 19.170 m2 olacaktır. Ayrıca toplam 2800 m2 kapalı alanda bakıcı evleri ve depo
bulunacaktır. Dolayısıyla 12.780 m2 kümes ve 2800 m2 bakıcı evi ve depo sahası için inĢaat
faaliyeti gerçekleĢtirilecektir.
Proje kapsamında talep edilen ÇED alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Haritasına
göre Tarım alanı olarak görülmektedir. Mevcut saha ile ilgili izinler Gıda Tarım ve Hayvancılık
Ġl Müdürlüğünden alınmıĢtır. Yeni Talep edilen ÇED alanları için de Gıda Tarım ve
Hayvancılık Ġl Müdürlüğünden gerekli izinler alınacaktır.
1.2.2. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Arazinin Tanımlanması,
Proje sahasına en yakın yerleĢim Parsibey köyü olup sahanın yaklaĢık 1000 m.
Güneybatısında bulunmaktadır. Saha sınırının 270 m. Güneyinden Porsuk Çayı
Geçmektedir. Bu nedenle Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Ek 2 kapsamına girmekte
olup Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği madde 15 gereği çöp, moloz, hafriyat dip
tarama, ve proses artığı çamurlar dökülmeyecek dere yatağının emniyeti sağlanacaktır
Ayrıca sahanın 780 m. Güneyinden Ankara- EskiĢehir Demiryolu hattı bulunmaktadır. Yine
saha sınırından 34,5 kw‟lık yüksek enerji hattı bulunmaktadır.
Proje alanı Beylikova merkeze 2.800 m. Mesafede EskiĢehir merkeze ise 56.000 m.
Mesafede bulunmaktadır. Proje sahasına EskiĢehir-Beylikova karayolundan ulaĢılmaktadır.
Proje alanına en yakın akarsu, sahanın yaklaĢık 270 m. güneyinde bulunan Porsuk Çayı‟dır.
Bunun dıĢında tesis alanına en yakın 8.000 m. güneybatısında Yayıklı sulama Göleti, 16.500
m. batısında Alpu-Beylik Göleti bulunmaktadır. Sahanın Porsuk Barajına mesafesi ise 78.000
m.‟dir.
25
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
1.3. Proje Ġçin Seçilen Yer Ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi,
Yatırımcı tarafından proje yeri ile ilgili herhangi bir alternatif alan araĢtırılmamıĢtır. Bunun
sebebi daha önceden ÇED Gerekli Değildir kararı alınmıĢ olan arazinin mevcut olmasıdır.
Kapasite artıĢı mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan kümeslerde gerçekleĢtirilecektir.
Ayrıca üretim için gerekli olan hammaddelerin temini, üretilen ürünlerin nakliyesi ve
personelin ulaĢımı da göz önüne alındığında zaten mülkiyet problemi bulunmayan sahanın
kullanılması neredeyse alternatifsizdir. Bu sebepten dolayı proje alanı ile ilgili olarak herhangi
bir alternatif düĢünülmemiĢtir. Ayrıca proje teknolojisinde; seçilen havalandırma sistemleri,
kiĢilerden bağımsız çalıĢan yem ve su verme sistemleri ( biyogüvenlik) ana unsurları
oluĢturmaktadır. Bu yeni teknolojiler civcivlerin, etlik piliç oluncaya kadarki konforunu
oluĢturan unsurlardır.
1.4. Bölgeye ĠliĢkin Varsa 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 Ve 1/1.000 Ölçekli Onaylı Ġmar
Planları Ve Plan Hükümleri, Faaliyet Alanının Plan Üzerinde ĠĢaretlenmesi (Onaylı Plan
Olmaması Durumunda Faaliyet Ġçin Kullanılacak Yer Ölçekli Harita Üzerinde Açıkça
Gösterilmeli, Mücavir Alan Sınırlarında Olup Olmadığı Belirtilmelidir.),
Kapasite artıĢı planlanan Etlik Piliç YetiĢtirme tesisi ile ilgili 1/100.000 ölçekli Onaylı Çevre
Düzeni Planı‟nda tarım alanı olarak görünmektedir. EskiĢehir Valiliği ve EskiĢehir BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı arasında yapılan bir protokol çerçevesinde hazırlanmıĢ olan ve
08.05.2006 gün ve 8/114 sayılı BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı ve 03.05.2006 gün ve 57
sayılı Ġl Genel Meclisi Kararı ile incelenmiĢi 5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi (b) bendi 2.
fıkrası ve 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (c) bendine dayanılarak EskiĢehir Ġli 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı haritası onaylanmıĢtır.
Faaliyet Alanı ve yakın çevresinin durumunu gösteren 1/25.000 ölçekli topografik harita proje
ek 8‟de verilmiĢtir.
1.5. 1/25.000 ve 1/5.000 lik halihazır harita üzerinde faaliyet alanı merkezli 1 km lik
yarıçap üzerinde yer altı sularını, yer üstü sularını ve deprem kuĢaklarını gösterir
analiz, jeoloji yapı, köy yerleĢik ve sanayi alanları, ulaĢım ağı, enerji nakil hatları, arazi
kabiliyeti, koruma alanları, diğer stratejik bölgeler ve bu stratejik bölgelerin etkilenen
alanlarının gösterilmesi,
Proje sahasının jeolojik yapısı Bölüm II.2‟de, depremselliği Bölüm II.3‟de ve yeraltı suları ile
ilgili detaylı bilgi ise Bölüm II.4‟de verilecektir.
Proje alanı Çevre Düzeni Planı Haritasında tarım alanı olarak belirlenmiĢ durumdadır. Proje
alanı ile ilgili hassas alan ile ilgili bilgiler ve en yakın sit alanı, koruma alanları, stratejik
bölgeler ve bu stratejik bölgelerin etkilenen alanları bölüm 2.10‟da incelenmiĢtir.
Proje sahasına en yakın yerleĢim Parsibey köyü olup sahanın yaklaĢık 1000 m.
Güneybatısında bulunmaktadır. Saha sınırının 270 m. Güneyinden Porsuk Çayı
Geçmektedir. Bu nedenle Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Ek 2 kapsamına girmekte
olup Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği madde 15 gereği çöp, moloz, hafriyat dip
tarama, ve proses artığı çamurlar dökülmeyecek dere yatağının emniyeti sağlanacaktır.
Ayrıca sahanın 780 m. Güneyinden Ankara- EskiĢehir Demiryolu hattı bulunmaktadır. Yine
saha sınırından 34,5 kw‟lık yüksek enerji hattı bulunmaktadır.
Proje alanı Beylikova merkeze 2.800 m. Mesafede EskiĢehir merkeze ise 56.000 m.
Mesafede bulunmaktadır. Proje sahasına EskiĢehir-Beylikova karayolundan ulaĢılmaktadır.
26
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Proje alanına en yakın akarsu, sahanın yaklaĢık 270 m. güneyinde bulunan Porsuk Çayı‟dır.
Bunun dıĢında tesis alanına en yakın 8.000 m. güneybatısında Yayıklı sulama Göleti, 16.500
m. batısında Alpu-Beylik göleti bulunmaktadır. Sahanın Porsuk Barajına mesafesi ise 78.000
m.‟dir.
ġekil1.
Tesis Etki Alanını Gösteren 1/25.000 ölçekli Harita
1.6. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik
altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerinin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet
planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri,
binaların kat adetleri ve yükseklikleri, atık su ön arıtma tesisi, depolama alanları,
yollar)
Proje kapsamındaki ünitelerin konumu, proje ekinde verilen genel yerleĢim planında
gösterilmiĢtir. Söz konusu alan içindeki tüm ünitelerin alan büyüklükleri aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir.
27
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo3.
Alan m² Dağılımları
ARAZĠ ALANI (m²)
70.301,427
BAĞIMSIZ BÖLÜM.
KAPLADIĞI ALAN(m²)
MEVCUTTAKĠ DURUMU
Kümes 1 (Kapalı alanı)
2.130
Mevcut
Kümes 2 (Kapalı alanı)
2.130
Mevcut
Kümes 3 (Kapalı alanı)
2.130
Mevcut
Kümes 4 (Kapalı alanı)
2.130
Yapılacak
Kümes 5 (Kapalı alanı)
2.130
Yapılacak
Kümes 6 (Kapalı alanı)
2.130
Yapılacak
Kümes 7 (Kapalı alanı)
2.130
Yapılacak
Kümes 8 (Kapalı alanı)
2.130
Yapılacak
Kümes 9 (Kapalı alanı)
2.130
Yapılacak
Bakıcı evi ve depo (Kapalı
alanı)
2.800
Yapılacak
Ölü Çukuru 1
9
Mevcut
Ölü Çukuru 2
9
Yapılacak
Fosseptik Çukuru 1
9
Mevcut
Fosseptik Çukuru 2
9
Mevcut
Yem silosu 3 adet
27
Mevcut
Yem Silosu 6 adet
54
Yapılacak
Gübre Çukuru 2 adet
100
Yapılacak
Toplam Kapalı Alan
19.539
-----
Silo
Ölü Toplama Çukurları
Kümes 1
Kümes 2
Kümes 3
Lojman ve depo
sahası
Kümes 4
Kümes 5
Kümes 6
Kümes 7
Kümes 8
Kümes 9
Tablo4. Tesis Etki Alanını Gösteren 1/25.000 ölçekli Harita
28
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
1.7. Arazinin mülkiyet durumu, koordinatları, yer bulduru haritası, faaliyet alanı ve
çevresinin fotoğrafları.
Proje konusu BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ.
tarafından; EskiĢehir Ġli, Beylikova Ġlçesi, Göl Mevkii civarında, Ġ26D04D09A pafta 1666. 1667
ve 1668 parsel numarasında 6,85 ha‟lık arazide gerçekleĢtirilen etlik piliç üretimi tesisi
kapasite artıĢı projesidir. Mevcut durumda tesis EskiĢehir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü‟nden 11.10.2010 tarihinde 79.500 adet/dönem etlik piliç üretimi için, 30.03.2012
tarihinde ilave 79.500 adet/dönem piliç olmak üzere toplam 159.000 adet/dönem piliç
üretimi için ÇED gerekli değildir belgelerini almıĢtır. (Ek 2).Proje kapsamında Çed Gerekli
Değildir Kararı alınan tapulu saha üzerinde Arazi ToplulaĢtırma Yasasından dolayı
değiĢiklikler olmuĢ olup toplam saha 70.301,427 m2 olarak düzenlenmiĢtir. Arazinin son
durumu ile ilgili gerekli baĢvurular yapılmıĢ olup saha ile ilgili aitlik belgesi alınacaktır.
Proje sahasına en yakın yerleĢim Parsibey köyü olup sahanın yaklaĢık 1000 m.
Güneybatısında bulunmaktadır. Proje alanı Beylikova merkeze 2.800 m. Mesafede EskiĢehir
merkeze ise 56.000 m. Mesafede bulunmaktadır. Proje sahasına EskiĢehir-Beylikova
karayolundan ulaĢılmaktadır.
29
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil2.
Türkiye Haritası ve EskiĢehir Ġlçelerini Gösterir Harita
30
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
86600 m
56.000 m
31
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
2.800 m
1.000 m
Ş
32
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Silo
Ölü Toplama Çukurları
Kümes 1
Kümes 2
Kümes 3
Lojman ve depo
sahası
Kümes 4
Kümes 5
Kümes 6
Kümes 7
Kümes 8
Kümes 9
ġekil3.
Yer Bulduru Haritaları ve Uydu Görüntüleri
33
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
34
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil4.
Mevcut Tesise Ait Fotoğraflar
Tablo5.
ÇED Ġzin Alanı Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
36
:
:
AR1
343317.9:4395963
AR1
39.69748572:31.17222122
AR2
343477.8:4395934
AR2
39.69725389:31.17409219
AR3
343474:4395886
AR3
39.69682093:31.17405928
AR4
343468.7:4395820
AR4
39.69622558:31.17401316
AR5
343456.2:4395663
AR5
39.69480940:31.17390472
AR6
343451.7:4395606
AR6
39.69429526:31.17386579
AR7
343206.6:4395628
AR7
39.69444840:31.17100336
AR8
343207.7:4395633
AR8
39.69449363:31.17101499
AR9
343216.8:4395664
AR9
39.69477447:31.17111371
AR10
343226.4:4395697
AR10
39.69507342:31.17121777
AR11
343232.8:4395718
AR11
39.69526372:31.17128739
AR12
343238.3:4395737
AR12
39.69543583:31.17134698
AR13
343250.9:4395779
AR13
39.69581638:31.17148388
AR14
343276.5:4395861
AR14
39.69655955:31.17176283
AR15
343312:4395950
AR15
39.69736756:31.17215552
Alan : 70.301,427 m2
35
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Kümes 1 Koordinatları
Tablo6.
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343341.2:4395923
AR1
39.69712977:31.17250235
AR2
343466.4:4395901
AR2
39.69695462:31.17396712
AR3
343463.6:4395885
AR3
39.69681001:31.17393828
AR4
343338.4:4395908
AR4
39.69699417:31.17247327
Alan : 2.130 m2
Tablo7.Kümes 2 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343335.7:4395893
AR1
39.69685859:31.17244536
AR2
343461.5:4395870
AR2
39.69667454:31.17391736
AR3
343457.3:4395854
AR3
39.69652968:31.17387219
AR4
343332.8:4395877
AR4
39.69671397:31.17241535
Alan : 2.130 m2
Tablo8 Kümes 3 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343329.9:4395863
AR1
39.69658736:31.17238487
AR2
343455.9:4395839
AR2
39.69639434:31.17385943
AR3
343453:4395823
AR3
39.69624972:31.17382943
AR4
343327.1:4395846
AR4
39.69643375:31.17235627
Alan : 2.130 m2
36
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo9. Kümes 4 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343324.5:4395832
AR1
39.69630719:31.17232929
AR2
343452.3:4395808
AR2
39.69611451:31.17382483
AR3
343449.5:4395792
AR3
39.69596990:31.17379598
AR4
343321.7:4395815
AR4
39.69615358:31.17230068
Alan : 2.130 m2
Tablo 10 Kümes 5 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343319:4395801
AR1
39.69602701:31.17227253
AR2
343446.8:4395777
AR2
39.69583432:31.17376807
AR3
343444.2:4395761
AR3
39.69568976:31.17374156
AR4
343316.3:4395785
AR4
39.69588242:31.17224486
Alan : 2.130 m2
Tablo 11.Kümes 6 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343313.9:4395770
AR1
39.69574690:31.17222045
AR2
343441.7:4395746
AR2
39.69555421:31.17371598
AR3
343439.1:4395730
AR3
39.69540965:31.17368947
AR4
343311.2:4395754
AR4
39.69560231:31.17219277
Alan : 2.130 m2
37
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo12.Kümes 7 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343308.8:4395739
AR1
39.69546679:31.17216836
AR2
343436.6:4395715
AR2
39.69527410:31.17366388
AR3
343434:4395699
AR3
39.69512954:31.17363737
AR4
343306.1:4395723
AR4
39.69532220:31.17214069
Alan : 2.130 m2
Tablo 13. Kümes 8 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343303.4:4395708
AR1
39.69518662:31.17211278
AR2
343431.3:4395684
AR2
39.69499396:31.17360946
AR3
343428.3:4395668
AR3
39.69484932:31.17357829
AR4
343300.5:4395692
AR4
39.69504200:31.17208277
Alan : 2.130 m2
Tablo 14 .Kümes 9 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
36
:
:
AR1
343297.8:4395677
AR1
39.69490642:31.17205486
AR2
343425.6:4395654
AR2
39.69472274:31.17355014
AR3
343422.6:4395637
AR3
39.69456910:31.17351920
AR4
343294.8:4395661
AR4
39.69476178:31.17202369
Alan : 2.130 m
2
38
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 15.Silo 1 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343369.7:4395921
AR1
39.69711699:31.17283507
AR2
343372.7:4395921
AR2
39.69711754:31.17287004
AR3
343372.2:4395918
AR3
39.69709043:31.17286492
AR4
343369.2:4395918
AR4
39.69708988:31.17282995
Alan : 9 m2
Tablo 16 .Silo 2 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
:
ZON
:
36
:
AR1
343364.1:4395891
AR1
39.69684579:31.17277691
AR2
343367.1:4395890
AR2
39.69683734:31.17281212
AR3
343366.6:4395887
AR3
39.69681023:31.17280701
AR4
343363.6:4395888
AR4
39.69681869:31.17277180
Alan : 9 m2
Tablo17.Silo 3 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
36
:
:
AR1
343358.5:4395860
AR1
39.69656559:31.17271899
AR2
343361.5:4395860
AR2
39.69656614:31.17275397
AR3
343361:4395857
AR3
39.69653903:31.17274885
AR4
343358:4395857
AR4
39.69653848:31.17271388
Alan : 9 m
2
39
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo18 .Silo 4 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343353.2:4395829
AR1
39.69628544:31.17266457
AR2
343356.2:4395829
AR2
39.69628600:31.17269954
AR3
343355.7:4395826
AR3
39.69625889:31.17269443
AR4
343352.7:4395826
AR4
39.69625834:31.17265946
Alan : 9 m2
Tablo19 .Silo 5 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343347.6:4395798
AR1
39.69600524:31.17260665
AR2
343350.6:4395798
AR2
39.69600579:31.17264163
AR3
343350.1:4395795
AR3
39.69597868:31.17263651
AR4
343347.1:4395796
AR4
39.69598714:31.17260130
Alan : 9 m2
Tablo 20:Silo 6 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343342.5:4395768
AR1
39.69573414:31.17255433
AR2
343345.5:4395767
AR2
39.69572568:31.17258954
AR3
343345:4395764
AR3
39.69569857:31.17258442
AR4
343342:4395765
39.69570703:31.17254921
AR4
Alan : 9 m2
40
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo21 . Silo 7 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343337.5:4395737
AR1
39.69545404:31.17250341
AR2
343340.4:4395736
AR2
39.69544557:31.17253745
AR3
343339.9:4395733
AR3
39.69541846:31.17253233
AR4
343337:4395734
AR4
39.69542694:31.17249829
Alan : 9 m2
Tablo22 .Silo 8 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343332.1:4395706
AR1
39.69517388:31.17244782
AR2
343335:4395705
AR2
39.69516541:31.17248186
AR3
343334.5:4395702
AR3
39.69513830:31.17247675
AR4
343331.6:4395703
AR4
39.69514677:31.17244270
Alan : 9 m2
Tablo23 .Silo 9 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343326.4.4395675
AR1
39.69489366:31.17238874
AR2
343329.3:4395674
AR2
39.69488518:31.17242278
AR3
343328.8:4395671
AR3
39.69485808:31.17241767
343325.9.4395672
AR4
39.69486655:31.17238362
AR4
Alan : 9 m
2
41
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 24 .Bakıcı evleri ve Depo Alanı
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343279.5:4395850
AR1
39.69646103:31.17180041
AR2
343307.4:4395842
AR2
39.69639411:31.17212756
AR3
343278.9:4395749
AR3
39.69555136:31.17181743
AR4
343251.2:4395758
AR4
39.69562732:31.17149237
Alan : 2.804 m2
Tablo 25 .Ölü Çukuru 1 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343440.1:4395913
AR1
39.69705786:31.17365767
AR2
343443.1:4395913
AR2
39.69705841:31.17369265
AR3
343443.1:4395910
AR3
39.69703140:31.17369336
AR4
343440.1:4395910
AR4
39.69703085:31.17365839
Alan : 9 m2
Tablo26 .Ölü Çukuru 2 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343440.1:4395913
AR1
39.69705786:31.17365767
AR2
343443.1:4395913
AR2
39.69705841:31.17369265
AR3
343443.1:4395910
AR3
39.69703140:31.17369336
343440.1:4395910
AR4
39.69703085:31.17365839
AR4
Alan : 9 m
2
42
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo27.Ölü Çukuru 2 Koordinatları
UTM KOORDĠNATLARI
DATUM
COĞRAFĠK KOORDĠNATLARI
:
ED-50
DATUM
:
WGS-84
PROJEKSĠYON
:
6 DERECE
TÜRÜ
:
DERECE.KESĠR
ELEMANLARIN
SIRASI
:
SAĞA DEĞER,
YUKARI DEĞER
ELEMANLARIN
SIRASI
:
ENLEM BOYLAM
AYRAÇ
:
:
AYRAÇ
:
:
SAĞA DEĞERĠ
:
6 BASAMAK
SAĞA DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
YUKARI DEĞERĠ
:
7 BASASAK
YUKARI DEĞERĠ
:
DERECE.KESĠR
DOM
:
33
ZON
:
:
36
:
AR1
343447.7:4395913
AR1
39.69705926:31.17374627
AR2
343450.7:4395913
AR2
39.69705981:31.17378125
AR3
343450.7:4395910
AR3
39.69703279:31.17378196
AR4
343447.7:4395910
AR4
39.69703224:31.17374698
Alan : 9 m2
BÖLÜM 2: PROJE YERĠ VE ETKĠ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLĠKLERĠ (
Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı)
(Proje için seçilen yerin ve projeden etkilenecek alanların ve ortamların, etkileyecek
parametreler dikkate alınarak ayrı ayrı belirlenmesi,)
Proje için seçilen yerin ve projeden etkilenecek alanların-ortamların Fiziksel ve
Biyolojik Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı
2.1. Türler ve Ekosistemler: Proje için seçilen yer ve etki alanı içindeki ekosistemler ve
ekosistemlerdeki türler,
Flora-fauna türleri, sınıflandırılması, yaĢama ortamları (Beslenme veya üreme alanları),
popülasyon yoğunlukları, uluslar arası sözleĢmelerle endemik, nadir, nesli tehlikede,
tehlike dıĢı vb. kategorilerinin tablo halinde belirtilmesi (koruma altında olan türler
varsa koruma taahhütleri ve alınacak önlemlerin belirtilmesi), Flora bilgilerinin
TÜBĠVES e göre verilmesi ( çalıĢmaların hangi tarihte kim tarafından yapıldığının
belirtilmesi),
Mevcut flora ve fauna yapısını içeren bilgilerin faaliyet alanı ve yakın çevresinde, dar
veya geniĢ yayılıĢı endemik, nesli tehlike kategorilerinde (IUCN’e göre ve Türkiye
Kırmızı Kitabına göre) olan türlerin olup olmadığı, uluslararası sözleĢmeler (Bern
sözleĢmesi) ve fauna incelemelerinde Merkez Av Komisyonu kararları ve eklerine göre
koruma altında olan tür olup olmadığının belirtilmesi, korunması gereken türler olması
durumunda koruma taahhütlerinin eklenmesi
Flora Fauna
ÇED Raporu‟nun flora çalıĢmaları Nisan 2012 döneminde Biyolog Çiğdem Bütün tarafından
yapılmıĢtır.
Proje alanı GRĠD kareleme sistemine göre B3 karesinde bulunmaktadır. Raporun flora kısmı
oluĢturulurken bitki türlerinin tespitinde Tübitak Türkiye bitkileri veri servisinden (TUBĠVES)
ve ek olarak H.Kutluk ve Burhan Aytuğ‟a ait “Grid by Grid, Plants of Turkey” çalıĢmasından
yararlanılmıĢtır. Ayrıca proje faaliyet alanı ve etki alanındaki türlerle ilgili gerekli verilerin
belirlenmesinde daha önceden yapılmıĢ olan gözlem ve arazi çalıĢmaları, literatür taramaları
da kullanılmıĢtır.
43
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil5.
Grid kareleme sistemi
Fitocoğrafik Bölge ve Vejetasyon
Türkiye, bitki coğrafyası bakımından 3 floristik bölgenin etkisi altındadır. Proje sınırlarının
dahil olduğu il olan EskiĢehir, Ġran-Turan ve Akdeniz fitocoğrafik bölgelerinin geçiĢ
noktasında, aynı zamanda Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesine yakın durumdadır. Bu
koĢullar altında her üç Elementin de vejetasyon özelliklerini taĢımaktadır.Ġç Anadolu stepleri,
Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu ormanları, EskiĢehir‟in bitki örtüsünü oluĢturur. Sündiken
Dağları‟nın, Porsuk Vadisi‟ne bakan güney yamaçlarında, 1000 metreden sonra meĢe
çalılıkları, daha sonra da bodur meĢeler görülür. 1300 metreden sonra yer yer kara çamların
göze çarptığı Sündiken Dağları‟nın, Türkmenbaba, EĢekli Türkmen Tepesi ve Bozdağ‟ın
Sakarya Vadisi yönü incelenirse, (özellikle Tandırlar Dağküplü Köyleri arası çok sıktır)
karaçamla kaplı olduğu gözlenir. Burada karaçamların arasında, kızılçamlar da görülür.
TaĢtepe ve Mihalıççık civarına kadar sarıçamlar yer alır. Yapıldak civarındaki çam ormanları
arasında, yüksek meĢeler görülür. EskiĢehir‟in güneyindeki platolarda ve Çifteler Ovası‟nda
orman yoktur fakat karakteristik step bitkileri vardır. Sarısu Porsuk Vadisi‟nin bitki örtüsünü,
yumak, yavĢan ve kekik oluĢturur. Porsuk ve Keskin Dereleri‟nin kenarlarındaki bitki örtüsü
ise, söğütler, kavaklar, karaağaçlar ve koruluklardan oluĢur.
44
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil6.
ÇalıĢma alanını da içeren EskiĢehir Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki vejetasyon yapısı
Flora Türlerinin Fitocoğrafik Bölgelere Göre Dağılımı
Ġnceleme alanı Akdeniz ve Ġran-Turan floristik bölgeleri arasındaki geçiĢ kuĢağında yer
almaktadır. Proje konusu saha araĢtırma alanı tipik karasal iklim etkisinde olup, ilkbaharda
çiçeklenen tek yıllık otsulardan oluĢan bitki örtüsü yapısına sahiptir. Saha üzerinde bitkisel
toprak kalınlığı bölgesel olarak değiĢmekle birlikte 0,01 - 0,2 m. arasında değiĢmektedir.
Flora listesinde yer alan tür ve tür altı kategorideki 35 adet bitkinin fitocoğrafik bölgelere göre
dağılımı; Avrupa-Sibirya elementi 1, Akdeniz elementi 1, Ġran-Turan elementi 6 1 Ģeklindedir.
Geri kalan 27 tür ise fitocoğrafik bölgesi belirsizler kategorisinde yer almaktadır.
Endemizm ve Nadirlik
Türkiye, kıtalararası geçiĢ bölgesi konumunda bir ülke olması sebebiyle endemik ve nadir
bitkiler bakımından zengindir. Ülkemizde tespit edilen toplam bitki türünün yaklaĢık % 30‟unu
endemik türler oluĢturmaktadır.
Endemik ve nadir bitki türleri IUCN tarafından en son yayınlanan “European Red List (ERL)”
kategorileridir. Avrupa ülkelerinde IUCN risk sınıflarına göre flora ve fauna türlerinin
sınıflandırılması 1970‟li yıllardan itibaren gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. 2001 yılında
belirlenmiĢ olan (Version 3.1) IUCN Kırmızı Liste sınıfları ve ölçütleri aĢağıdaki açıklanmıĢtır.
Flora türleri için kriterler hakkında açıklayıcı bilgiler:
CR, EN ve VU kategorilerine konmak için kabul edilen ek kriterler Ģunlardır:
CR Kategorisi İçin
Doğada çok kısa bir sürede kaybolma tehlikesi altında olan bitkiler hakkında aĢağıdaki
kriterlere göre karar verilebilir.
A)Populasyon aĢağıdaki tehditler sonucu azalıyor ise;
a-Habitat özelliğinin değiĢimi ve türün kapalılık derecesinin azalması;
45
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
b-Aktüel ve potansiyel bir toplama tehdidi altında olması;
c-BaĢka bir taksonun istila tehdidi, melezleme, hastalık, tohum bağlamama, kirlenme,
rekabetçiler ve parazitlerin etkisi altında olması;
B)Bitkinin toplam yayılıĢ alanı 100 km2 den ve tek yayılım alanı 10 km2‟den az, çok
parçalanmıĢ veya tek bir lokasyondan biliniyor ise.
EN Kategorisi İçin
Yukarıdaki belirtilen tehlikelerin yüksek riski altında, son 10 yıl içinde veya 3 nesilde
populasyonda %50 azalma olacağı düĢünülüyor, yayılıĢ alanı 5.000 km2 veya tek bir alanda
500 km2 kadar, birey sayısı 2500 ün altında veya en çok 5 lokasyondan biliniyor ise.
VU Kategorisi İçin
Yukarıda belirtilen tehditler karĢısında son 10 yıl veya 3 nesil içinde populasyonda %20
azalma olacağı düĢünülen; yayılıĢ alanı 10 lokasyondan fazla olmayan, yayılıĢ alanı toplam
20.000 km2, olgun birey sayısı 10.000 den az veya arazi çalıĢmaları sırasında 100 yıl içinde
populasyonunda %10 azalma olabileceği düĢünülen türler.
Türler, endemik türler, yaban hayatı türleri ve biyotoplar, ulusal ve uluslar arası mevzuatla
koruma altına alınan türler; nadir ve nesli tehlikeye düĢmüĢ türler ve bunların yaĢama
ortamları, bunlar için belirlenen koruma kararları; av hayvanları ve bunların popülasyonu ile
yaĢama ortamları.
46
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo28 IUCN The World Conservation Union Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri
o28.
IUCN The World Conservation Union Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri Version 3.1 (2001)
EX-Extinct
(TükenmiĢ)
Son bireyin de öldüğüne hiçbir makul Ģüphe kalmadığında o takson EX olur.
Taksonun geçmiĢteki dağılım alanındaki bilinen ve/veya tahmin edilen habitatta,
uygun zamanda (günlük, mevsimlik, yıllık) yapılan etraflı taramalarda hiçbir bireyin
kaydedilmemesi durumunda takson tükenmiĢ sayılabilir. Bu taramalar, türün yaĢam
döngüsü ve formuna uygun bir zaman aralığında yapılmıĢ olmalıdır.
Sadece tarımda, tutsak olarak (örn. Kafeste) veya geçmiĢ dağılımının çok dıĢında
yerleĢtirilmiĢ populasyon(lar) halinde yaĢadığı bilinen bir takson Doğada TükenmiĢtir.
EW- Extinct In The Wild Taksonun geçmiĢteki dağılım alanındaki bilinen ve/veya tahmin edilen habitatta,
(Doğada TükenmiĢ)
uygun zamanda (günlük, mevsimlik, yıllık) yapılan etraflı taramalar sonucunda hiçbir
bireyin kaydedilmemesi durumunda takson EW sayılabilir. Bu taramalar, türüm yaĢam
döngüsü ve formuna uygun bir zaman aralığında yapılmıĢ olmalıdır.
CR-Critically
Endangered
(Çok Tehlikede)
Eldeki en iyi kanıtlar, taksonun CR ölçütlerinden herhangi birini Kritik sınıfı için
karĢıladığını gösteriyorsa, takson CR olarak sınıflandırılır ve bu nedenle neslinin
doğada tükenme riskinin aĢırı derecede yüksek olduğu kabul edilir.
EN- Endangered
(Tehlikede)
Eldeki en iyi kanıtlar, taksonun EN ölçütlerinden herhangi birini tehlike sınıfı için
karĢıladığını gösteriyorsa takson EN olarak sınıflandırılır ve bu nedenle neslinin
doğada tükenme riskinin çok yüksek olduğu kabul edilir.
VU- Vulnerable
(Duyarlı)
Eldeki en iyi kanıtlar, taksonun VU ölçütlerinden herhangi birini tehlike sınıfı için
karĢıladığını gösteriyorsa takson VU olarak sınıflandırılır ve bu nedenle nesl
doğada tükenme riskinin yüksek olduğu kabul edilir.
NT- Near Threatened
(Tehdide yakın)
Ölçütlere göre değerlendirildiğinde CR EN veya VU sınıfına girmeyen, fakat bu
ölçütleri karĢılamaya yakın olan veya yakın gelecekte tehdit altında olarak tanımlanma
olasılığı olan bir takson NT olarak sınıflandırılır.
LC- Least Concern
(DüĢük Riskli)
Ölçütlere göre değerlendirildiğinde CR EN veya VU sınıflarına girmeyen bir takson
LC olarak sınıflandırılır. GeniĢ yayılıĢlı ve nüfusu yüksek olan taksonlar bu sınıfa
girer.
DD- Data Deficient
(Yetersiz Verili)
Yeterli bilgi bulunmadığı için yayılıĢına ve/veya nüfus durumuna bakarak tükenme
riskine iliĢkin bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı taksonlar DD sınıfına
girerler. Bu sınıftaki bir takson iyi çalıĢılmıĢ ve biyolojisi iyi biliniyor olabilir, ama
gerekli yayılıĢ ve nüfus bilgileri elde yoktur. Dolayısıyla DD bir tehdit sınıfı değildir.
Bu sınıfta listelenmek ek bilgi gerektiği ve ileride taksonun tehdit altındaki bir sınıfa
girebileceği anlamına gelir. Elde olan tüm verilerin en iyi Ģekilde kullanılması
önemlidir.
NE- Not Evalueted
(Değerlendirilemeyen)
Yukarıdaki herhangi bir kriter ile değerlendirilemeyen bitki türleri bu kategoride yer alır.
Tablo29. Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar arası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢme
Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar arası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢme
-CITESEk
I:
Ek
II:
Ticaretten etkilenen veya etkilenebilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karĢı karĢıya bulunan bütün türleri
kapsayacaktır. Nesillerinin devamını daha fazla tehlikeye maruz bırakmamak için bu türlerin örneklerinin
ticaretinin özellikle sıkı mevzuatlara tabi tutulması ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi
zorunludur.
(a) Halen nesilleri mutlak olarak tükenme tehlikesiyle karĢı karĢıya olmamakla birlikte, nesillerinin
devamıyla bağdaĢmayan kullanımları önlemek amacıyla örneklerinin ticareti sıkı mevzuatlara tabi
tutulmadığı takdirde soyu tükenebilecek olan türleri; ve
(b) (a) bendinde bahis edilen belirli türlerin örneklerinin Ticaretinin etkili Ģekilde denetim altına
alınabilmesi için mevzuata tabi tutulması gereken diğer türleri kapsar.
Ek
III:
Taraflar‟dan herhangi birinin, kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla kendi yetki alanı içinde
düzenlemeye tabi tutulduğunu ve ticaretinin denetime alınmasında diğer Taraflar‟la iĢbirliğine ihtiyaç
duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar.
Taraflar, Ek I, II ve III kapsamındaki türlerin örneklerinin ticaretine; iĢbu SözleĢme‟nin hükümlerine uygun
olmadıkça izin vermeyeceklerdir.
47
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 30. Avrupa’nın Yaban Hayatı ve YaĢam Ortamlarını Koruması SözleĢmesi
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve YaĢam Ortamlarını Koruması SözleĢmesi
(BERN)
Ek-I
Ek-II
Kesin olarak koruma altına alınan flora türleri
Kesin koruma altına alınan fauna türleri (SPFS- Strictly Protected Fauna Species)
Ek-III
Korunan fauna türleri (PFS- Protected Fauna Species)
Tablo 31 .Flora Türleri Ġçin Habitat Sınıfları
Flora Türleri Ġçin Habitat Sınıfları
1 Orman,orman açıklıkları ve orman kenarları
2 Maki
3 Frigana (çoğu dikenli, alçak boylu ve yumak yastık oluĢturan bitkiler)
4 Kültür alanları (bağ, bahçe vb.), nadasa bırakılmıĢ yerler
5 Kuru çayır ve açık alanlar
6 Nemli çayır, bataklık ve sulak alan, otsu yamaçlar
7 Yol kenarı, terkedilmiĢ yerler
8 Kayalık ve taĢlık alanlar, gölgeli yerler, kalkerli yamaçlar
Flora Türleri Ġçin Nispi Bolluk Dereceleri
Fauna Türleri Ġçin Populasyon Yoğunlukları
(Demirsoy,A.)
1 Nadir
0 Yok
2 Seyrek
1 Nadir
3 Nispeten Bol
2 Bol
4 Bol
3 Çok Bol
5 Saf Populasyon OluĢturmakta
Tablo 32. Endemizim
L.
B.
Lokal Endemik
Bölgesel Endemik Endemik
D.
Endemik Olmayan
Bölgede hakim olan aileler ve cinsler, endemik bitki türleri ve onların özellikleri Türkiye
Bitkileri Veri Sistemi (TÜBĠVES)‟ e göre hazırlanmıĢtır. Ayrıca bölgede bulunan türlerle ilgili
literatür ve gözlem çalıĢmaları ayrı ayrı belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmalar yapılırken proje alanı ve
çevresinde bulunan flora türleri Türkçe ve yöresel isimleri, Fitocoğrafik Bölgeleri, Habitatları,
Nispi Bollukları, Endemizm ve Nadirlik Durumları, IUCN Red Data Book Kategorileri gibi
ülkemizin de taraf olduğu sözleĢmelere göre de ayrı ayrı sütunlarda incelenmiĢtir.
48
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 33. Proje Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Flora Türleri, Türkçe Ġsimleri, Yöresel Ġsimleri, Fitocoğrafik Bölgeleri, Habitatları,Nispi Bolluk Durumları, Endemizim ve
Nadirlik durumları, IUCN Red Data Book Kategorileri
Cins
Familya
Tür
Apiaceae
Anthriscus PERS.
Asteraceae
Anthemis L.
Asteraceae
Carthamus L.
Carthamus persicus WILLD.
Papatyagiller
Asteraceae
Senecio L.
Senecio vulgaris L.
Papatyagiller
Asteraceae
Onoporrdum L.
Onopordum turcicum Danin
Papatyagiller
Asteraceae
Matricaria L
Matricaria chamomilla L
Papatyagiller
Apiaceae
Apiaceae
Artedia L.
Astrodaucus DRUDE
Apiaceae
Bupleurum L.
Apiaceae
Apiaceae
Bupleurum L.
Bupleurum L.
Asteraceae
Artemisia L.
Asteraceae
Centaurea L.
Asteraceae
Centaurea L.
Asteraceae
Filago L.
Asteraceae
Rhagadiolus SCOP.
Artedia squamata L.
Astrodaucus orientalis (L.) DRUDE
Bupleurum commutatum BOISS.
ET BAL.
Bupleurum croceum FENZL.
Bupleurum rotundifolium L.
Artemisia
scoparia
WALDST. ET KIT.
Centaurea depressa BIEB.
Centaurea
iberica
TREV.
EX SPRENGEL
Filago pyramidata L.
Rhagadiolus
angu/osus
(JAUB. ET SPACH) KUPICHA
Sonchus asper (L.) HILL subsp.
Glaucescens (JORDAN) BALL
Tragopogon longirostis BISCH.
EX SCHULTZ BIP. var.longirostis
BISCH. EX SCHUL TES
Crepis sancta (L.) BABCOCK
Asteraceae
Sonchus L.
Asteraceae
Tragopogon L.
Asteraceae
Crepis L.
Anthriscus caucalis BIEB.
Anthemis
tinctoria
L.
tinctoria L.
Türkçe Ġsim
var.
Yöresel
isim
Fitocoğrafik
Bölge
1
2
3
4
5
Maydanozgiller
-
X
Sarı papatya
-
X
Yabani
Aspir
Ekin otu
EĢek
Dikeni
Mayıs
Papatyası
Maydanozgiller
Maydanozgiller
Nispi Bolluk
Habitat
Ġran-Turan
X
6
7
X
X
X
Ġran-Turan
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
-
X
-
X
X
-
X
X
-
X
X
Ġran-Turan
X
Papatyagiller
Papatyagiller
Papatyagiller
EĢek
gevreği
-
Papatyagiller
Teke
sakalı
-
Papatyagiller
Anadolu
TaĢkesen
otu
X
X
X
X
Moltkia LEHM .
Moltkia coerulea (WILLD.) LEHM.
Hodangiller
Boraginaceae
Nonea MEDICUS
Hodangiller
Ġran-Turan
X
Brassicaceae
Alyssum L.
Turpgiller
-
X
Brassicaceae
Alyssum L.
Turpgiller
-
Brassicaceae
Sisymbrium L.
Nonea caspica (WILLD.) G. DON
Alyssum desertorum STAPF var.
desertorum STAPF.
Alyssum
murale
WALDST.
ET KIT. var.
Sisymbrium altissimum L.
Turpgiller
-
X
X
X
X
X
X
X
Boraginaceae
49
X
X
X
X
X
X
Ġran-Turan
-
Papatyagiller
X
X
Maydanozgiller
Maydanozgiller
Papatyagiller
2
X
X
-
-
YavĢan
otu
Acımık
Deli göz
Dikeni
1
X
Maydanozgiller
Papatyagiller
8
X
X
X
X
Endemizm
3 4 5 L
B
Tehlike
Sınıfı
Kaynak
X
X
LC
LC
G,L,A
G, L,A
X
LC
G, L,A
X
LC
G, L,A
X
LC
G, L,A
X
LC
G, L,A
X
X
X
LC
LC
L,A
X
X
X
LC
LC
LC
L,A
L,A
L,A
X
X
LC
LC
L,A
L,A
X
X
LC
LC
L,A
L,A
X
LC
L,A
X
LC
L,A
X
X
LC
LC
L,A
L,A
X
X
LC
LC
L,A
L,A
X
LC
L,A
X
LC
L,A
D
LC
L,A
L,A
-
X
X
X
X
X
X
X
X
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Campanulaceae
Campanula L.
Fabaceae
Astragalus L.
Fabaceae
Trigonella L.
Fabaceae
Guttiferae
Lamiaceae
Liliaceae
Papaveraeeae
Medicago L.
Hypericum L.
Salvia L.
AlliumL.
PapaverL.
Poaeeae
Aegilops L.
Zygophyllaceae
Peganum L.
Campanula persicifolia L.
Astragalus angustifolius LAM.
subsp. pungens (WILLD.) HAYEK
Trigonella spruneriana BOISS.
var.
spruneriana BOISS.
Medicago minima. var. minima
Hypericum origanifoliumWILLD.
Salvia virgata JACQ.
Allium atroviolaceum BOISS.
Papaver rhoeas L.
Aegilops
markgrafii
(GREUTER) HAMMER
Peganum harmala L.
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME ÇĠFTLĠĞĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
AvrupaSibirya
Çan Çiçeği
Baklagiller
Geven
Baklagiller
Binbirdelikotu
Ballıbabagiller
Yabanisoğan
Gelincik
Ġran-Turan
Baklagiller
yonca
Adaçayı
-
Buğdaygiller
Akdeniz
Üzerlik Otu
-
50
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LC
L,A
X
LC
L,A
X
LC
L,A
X
X
X
X
X
X
LC
LC
LC
LC
LC
LC
L,A
L,A
L,A
L,A
L,A
L,A
X
LC
L,A
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Flora listesinde yer alan tür ve tür altı kategorideki 39 adet bitkinin fitocoğrafik bölgelere göre
dağılımı; Avrupa-Sibirya elementi 1, Doğu Akdeniz elementi 1, Ġran-Turan elementi 6 ve
Akdeniz elementi 1 Ģeklindedir. Geri kalan 30 tür ise fitocoğrafik bölgesi belirsizler
kategorisinde yer almaktadır. EskiĢehir ili iki fitocoğrafik elementin geçiĢ zonunda yer
almaktadır. Dolayısıyla zengin bir bitki örtüsünün olması için elveriĢlidir. Ancak yapılan
çalıĢma sonucu proje alanında andropojenik etkiler nedeniyle tehlikeye girebilecek endemik
bitki türü tespit edilmemiĢtir. Yapılan literatür çalıĢmalarında ise il genelindeki türlerin
çoğunluğunun kozmopolit olup Türkiye‟de çok sayıda lokalitede ve ilde geniĢ yayılımlara
sahip olduğu görülmüĢtür.
ÇalıĢma alanındaki bitki türlerinin hiçbiri Bern Ek-I listesinde ve CITES Ek listelerinde
bulunmamaktadır.
Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları ;
Faaliyetin inĢası ve çalıĢma esnasında sahadan sıyrılan bitkisel toprakta bulunan bitki
örnekleri titizlikle alınacak tesiste yeĢil sahalarda bitkilerin doğal peyzajı sağlanacaktır.
Fauna
Yapılan çalıĢmalar neticesinde proje alanı ve etki alanında bulunan ve bulunması muhtemel
fauna türleri verilmiĢtir. Ġlgili tablolarda her türün familyası, Türkçe adı, populasyon
yoğunluğu, IUCN (ERL) kategorisi, Red Data Book kategorisi ve Bern SözleĢmesi Ek-2
(kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri) ve Ek-3 (korunan fauna türleri) listelerinin
hangisinde yer aldığı belirtilmiĢtir. Bern SözleĢmesi Ek-2 ve Ek-3 listesinde yer almayan
türler için (-) iĢareti konulmuĢtur. Ayrıca fauna çalıĢmaları T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Dairesi BaĢkanlığı‟nın
26.05.2013 tarihli “2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı ek listelerine göre
değerlendirilmiĢtir.
2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararına göre;
Ek Liste-1: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nca koruma altına alınan yaban hayvanlarını,
Ek Liste-2: Merkez av komisyonunca koruma altına alınan av hayvanlarını,
Ek Liste-3: Merkez av komisyonunca avına belli edilen sürelerde izin verilen av
hayvanlarını temsil etmektedir.
Fauna listelerinde, faaliyet alanı içerisinde gözlemlenen veya bulunduğu tahmin edilen türler
(Fi) olarak belirtilmiĢtir.
Kaynak Sütunundaki Kısaltmalar
G: Gözlem
L: Literatür
A: Anket
51
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 34 .Demirsoy, A., (1996)’a Göre Red Data Book Kategorileri
Demirsoy, A., (1996)’a Göre Red Data Book Kategorileri
E= Tehlikede (Endangered)
Ġlgili taksonun (tür ya da alttür) soyu tükenme tehlikesiyle karĢı karĢıya; soyun
tükenmesine neden olan etkenler sürmektedir.
Ex= Soyu tükenmiĢ (Extinct)
I= Bilinmiyor (In determinate)
Takson doğada yok olmuĢtur veya yinelenebilecek sayının altına düĢmüĢtür.
Ancak koruma altında soyunu devam ettirmektedir.
Taksonun durumu bilinmiyo
K= Yetersiz bilinenler
(Insufficient)
Bilgi yetersizliğinden ötürü taksonun durumu belirsiz
Nt=Tehdide yakın
(Near Threatened)
Henüz takson tehlike altında değil
O= Takson tehlike dıĢı
(Out of danger)
Daha önce tehlike altında iken, alınan koruma önlemleri ile kurtarılmıĢ.
R= Nadir (Rare)
Küçük populasyonlar halinde bulunan, Ģu anda tehlikede olmayan, ancak gerekli
koruma önlemleri alınmazsa “V” kategorisine girmeye aday taksonlar.
V= Zarar görebilir (Vulnerable)
Soyu hızla tükenen ve önlem alınmazsa yakın gelecekte yok olma riski yüksek
taksonlar
Bölgedeki baĢlıca habitat tipleri Orman, tarım alanları ve kuru derelerdir. Bu habitatlar farklı
özelliklere sahip olduklarından ihtiva ettikleri türlerde farklıdır.Binlerce yıldır insanların
tarımsal faaliyetleri ve insan populasyonunun hızla artması hayvanların doğal yaĢama
alanlarını kaybetmelerine neden olmuĢtur.
Günümüzde bu alanlar insan etkileri nedeniyle gitgide daralmakta ve bu hayvanların yaĢama
alanları gün geçtikçe sınırlanmaktadır.
Bölgenin faunası, proje alanı ve çevresinde yapılan çalıĢmalar sonucunda tespit edilmiĢtir.
AraĢtırma alanının vejetasyon yapısı ve çeĢitliliği, toprak özelliği ve diğer ekolojik koĢullar
nedeniyle, bazı özel hayvanlar için habitat olma özelliğine sahip değildir. Genellikle
kozmopolit, geniĢ yayılıĢ gösteren ve her yerde rastlanan türlerin görülebildiği bir arazi
yapısına sahiptir. Ancak Bern SözleĢmesine göre koruma altına alınması gerektiği fauna
listesinde belirtilen türlere hareketlerinden dolayı proje alanında her zaman rastlamak
mümkün değildir.
52
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 35 .Proje sahasında bulunan omurgasız hayvanlar, Türkçe adı, IUCN (ERL) kategorisi, ve Bern SözleĢmesi
kategorileri ve habitatları
Türler
Türkçe Adı
Apis mellifika
Bal arısı
Bern
SözleĢmesi
ERL(IUCN)
LC
Kaynak
Habitat
Gözlem
-
Gözlem
Forficula auricularia
Kulağa kaçan
LC
-
Musca Domestica
Kara Sinek
LC
-
Formicidae
karıncalar
LC
-
Oniscus asellus
Tespih böceği
LC
-
Gözlem.
Literatür
Helix
Salyangoz
LC
-
Gözlem
Lycaena hplacas
Kelebek
LC
-
Gözlem
Gözlem
Gözlem
Tablo 36. Proje sahasında bulunan
SözleĢmesi kategorileri ve habitatları
Türler
Çiçekli Bitki
vejetasyonu
Her türlü
karasal
habitat
Her türlü
karasal
habitat
Her türlü
karasal
habitat
Her türlü
karasal
habitat
Çiçekli Bitki
vejetasyonu
Her türlü
karasal
habitat
Gözlem
istasyonu
Fi
Fi
Fi
Fi
Fi
Fi
Fi
Ġki yaĢamlılar Türkçe adı, Türkçe adı, IUCN (ERL) kategorisi, ve Bern
Türkçe Adı Gözlem
ERL(IUCN)
Rana ridibunda
Ova kurbağası
LC
Bern
SözleĢmesi
Ek-III
Bufo bufo
Siğili kurbağası
LC
Ek-III
Kaynak
Habitat
G,L,A
L,A
TaĢaltı toprak
içleri
Gündüzleri
taĢların altı,
toprak içi gibi
çeĢitli
ortamlar
Gözlem
istasyonu
Fi
Fi
Tablo 37. Proje sahasında bulunan sürüngen türleri Türkçe adı, IUCN (ERL) kategorisi, ve Bern SözleĢmesi
kategorileri ve habitatları
Türler
Türkçe Adı
Typhlops vermicularis
Kör yılan
Testuda graeca
Ophisops elegans
ERL(IUCN)
Bern
SözleĢmesi
Kaynak
LC
EK-III
G,L,A
EK-II
L,A
VU A1 cd
Adi tosbağa
Tarla kertenkelesi
EK-II
-
53
L,A
Habitat
Gözlem
istasyonu
Nemli toprak
içi ve taĢ
altları
Fi
Kumlu-çakıllı
ve kuru
araziler
Az bitkili açık
alanlar, taĢlı
topraklı
zeminler
Fi
Fi
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 38. Proje sahasında bulunan kuĢ türleri, Türkçe ve Ġngilizce isimleri, Red Data Book Kategorileri, IUCN (ERL)
kategorisi, ve Bern SözleĢmesi kategorileri,ve Merkez Av kurulu Kararları Listesi
Türler
Türkçe
Adı
Ġngilizce
Adı
FĠ
FD
RDB
EVRDB
IUCN
END
BERN
SözleĢ
mesi
AVL
Kaynak
-
LC
-
-
Ek III.
G
LC
-
-
Ek III.
G
Passer sp.
Serçe
House
Sparrow
1
2
-
Corvus
monedula
Saxicola
torquata
Emberiza
citrinella
Fringilla
coelebs
Alaudaarv
ensis
Küçük
Karga
Jackdaw
1
2
-
Taskusu
Stonechat
1
1
-
-
LC
-
Ek II.
Ek II.
Sarı
Kirazkusu
Yellow
hammer
1
1
-
-
LC
-
Ek II
Ek II
L,A
Ispinoz
Chaffinch
1
1
-
-
LC
-
Ek III.
Ek II
L,A
TarlakuĢu
woodlark
1
1
-
-
LC
-
-
Ek II
L,A
ġekil7.
Türkiye kuĢ göç yolları
54
L,A
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil8.
Göçmen KuĢların konak Haritası
Tablo 39 .Fauna Türleri Ġçin Populasyon Yoğunlukları
Fauna Türleri Ġçin Populasyon Yoğunlukları
(Demirsoy,A.)
0
Yok
1
Nadir
2
Bol
3
Çok Bol
Tablo 40. Proje sahasında bulunan memeli hayvanlar, Türkçe adı, IUCN (ERL) kategorisi, ve Bern SözleĢmesi
kategorileri ve habitatları
Türler
Türkçe Adı
ERL(IUCN)
Bern
SözleĢmesi
Kaynak
Lepus capensis
TavĢan
LC
-
L,A
Vulpes vulpes
Tilki
LC
-
L,A
Nannospolax leucodon
Kör fare
VUD2
-
L,A
Erinaccus curroppacus
Kirpi
LC
EK-II
L,A
Mustela navilis
Gelincik
LC
-
L,A
Habitat
Her türlü habitat
Ormanlar,çakıllı
arazi
Tarım
alanları,step
Fundalıklar ve
çalılıklar
Ormanlar,çakıllı
arazi
Gözlem
istasyonu
Fi
Fi
Fi
Fi
Fi
b-) Nadir ve Nesli Tehlikeye DüĢmüĢ Türler Ve Bunların YaĢama Ortamları, Bunlar Ġçin
Belirlenen Koruma Kararları
Flora ve Fauna türleri geri dönüĢümsüz olarak zarar görecek türler değildir. Fauna türleri
çalıĢma sürecinde ortamdaki gürültü ve hareketlilikten etkilenecekler ve çevredeki daha
uygun alternatif yaĢam alanlarına çekileceklerdir. Bu çevresel olumsuz etkiler, ilgili
yönetmeliklerdeki hükümlere uyularak minimuma indirilecektir. Fauna türleri arasında Bern
SözleĢmesi Ek-2 ve Ek-3‟e göre kesin koruma altında olan türler vardır. Bu türlerle ilgili
olarak Bern SözleĢmesi koruma tedbirlerine ve bu sözleĢmedeki 6. ve 7. Madde hükümlerine
uyulacaktır.
55
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Bern SözleĢmesine göre koruma altına alınmıĢ fauna türleri iki kategoriye ayrılmıĢtır.
I Kesin olarak koruma altına alınan
II Korunan türler
Kesin Olarak Koruma Altına Alınan Türler
Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme Ģekilleri,
Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek,
Yabani faunayı bu sözleĢmenin amacına ters düĢecek Ģekilde özellikle üreme,
geliĢtirme ve kıĢ uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek,
Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boĢ dahi olsa bu
yumurtaları alıkoymak,
Fauna türlerinin canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti yasaktır.
Korunan Fauna Türleri
Yabani faunayı yeterli popülasyon düzeylerine ulaĢtırmak amacıyla uygun durumlarda
geçici veya bölgesel yasaklama. Kapalı av mevsimleri ve diğer ulusal esaslar (Merkez Av
Komisyonu kararları)
Yukarıdaki fauna listelerinde belirtilen ve Bern SözleĢmesi ile koruma altına alınan türler ve
diğer yaban hayatı türleri üzerine bu faaliyet ile; bu türlerin avlanması, kasıtlı olarak
öldürülmesi öldürülmesi veya alıkonulması, kasıtlı olarak yumurtalara zarar verilmesi gibi
etkiler kesinlikle söz konusu değildir. Söz konusu faaliyette Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
Merkez Av Komisyonu kararlarına ve Bern SözleĢmesi hükümlerine uyulacaktır.
Faaliyet alanı içerisindeki fauna türleri geniĢ yayılımlı türler olup faaliyetin baĢlamasıyla
beraber çevredeki arazilere doğru yöneleceklerdir. IUCN‟ e göre koruma altına fauna türleri
aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
EX (EXITINCT)
:Nesli tükenmiĢ olan takson,
CR (CRITICALLY ENDANGERED
:ġiddetli tehdit altında olan takson, Bu
kategorideki türlerin nesilleri yakın gelecekte yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıyadır,
EN (ENDANGERED)
: Nesli tehlike altında olan takson, Bu
kategorideki türlerin nesilleri Ģiddetli tehdit altında değildir, Ancak yakın gelecekte yol olma
tehlikesi sinyalleri vermektedir,
VU (VULNERABLE)
:Zarar görebilir,
LR/nt (LOWER RISK/Near Threatened)
:DüĢük risk, nesli tehlike altında olmayan takson,
LR/lc (LOWER/Least Concern)
:DüĢük risk, nesli gelecekte de tehlike altında
olamayan takson,
Bu sınıflandırmaya göre nesli Ģiddetle tehlike altında olan tür bulunmamaktadır.
c) Av Hayvanları Ve Bunların Popülasyonu Ġle YaĢama Ortamları
Yukarıda belirtilen türlerden koruma altına alınan türleri belirlemek için Türk Çevre Mevzuatı
incelenmiĢ; yanına * ile ** (* Ek Liste II: kesin koruma altına alınan fauna türlerini,**Ek Liste
III: alan korunan fauna türleri) iĢareti konmuĢ olan hayvan türlerinin koruma altında
bulunduğu tespit edilmiĢtir.Tespit edilebilen türler, özel yaĢama koĢullarına ihtiyaç duymayan
ve Türkiye‟nin hemen her bölgesinde rastlanabilen türlerdir.
Bern SözleĢmesine göre II. listede yer alan türler kesin olarak koruma altına alınan fauna
türlerini içerir. Bern sözleĢmesine göre Kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri için
aĢağıdaki kurallar geçerlidir.
56
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
aHer türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme Ģekilleri,
bÜreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip
etmek,
cYabani faunayı bu sözleĢmenin amacına ters düĢecek Ģekilde özellikle üreme,
geliĢtirme ve kıĢ uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek,
dYabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boĢ dahi
olsa bu yumurtaları alıkoymak,
eFauna türlerinin canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti
yasaktır.
Bern SözleĢmesinin III.listesinde yet alan türler Korunan Fauna Türlerini içerir. Buna
göre alınacak önlemler Ģunlardır.
aKapalı av mevsimlerini ve/veya iĢletmeyi düzenleyen diğer esasları,
bYabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaĢtırmak amacıyla, uygun
durumlarda, iĢletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmasını,
cYabani hayvanların canlı ve cansız satıĢının, satmak amacıyla elde
bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satıĢa çıkarılmasının uygun Ģekilde
düzenlenmesi hususlarını kapsamalıdır.
Faaliyet sırasında, her yıl yayımlanarak yürürlüğe giren Av Dönemi Merkez Av Komisyonu
Kararı ile ilgili hükümlere uyulacaktır. Faaliyet sahasının bulunduğu alanda herhangi bir
koruma alanı, nesli tehlikeye düĢmüĢ ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınmıĢ
hayvan türleri bulunmamaktadır.
2.2. Jeolojik Özellikler (Bölge ve çalıĢma alanı stratigrafik jeoloji, jeomorfoloji, yapısal
jeoloji, benzersiz oluĢumlar, mineral kaynaklar, heyelan, çığ, sel, kaya düĢmesi,
jeoteknik değerlendirme (Mühendislik Jeolojisi, stabilite, zemin emniyeti), 1/25.000’lik
harita ve kesitler,
Genel Jeoloji
Ġnceleme alanı ve çevresinde Tortul, mağmatik ve metamorfik kayaçlar yer almaktadır. Bu
kayaçlar yaĢ sıralarına göre aĢağıda belirtilmektedir.
ÇalıĢılan sahanın ve civarının genel stratigrafik dizilimi aĢağıdaki gibidir.
Metamorfik ġist-Mermer:
Genellikle Serisit ġist, glakofan ġist ve kristalize kireçtaĢlarının ardalanmasından oluĢur.
Ofiolitik melanj ile tektonik dokanaklıdır. ġistlerin kalınlığı bilinmemektedir.
Ofiolitik Melanj:
Bu kaya birimi serpantinit, radyolarit, kireçtaĢı bloklarından oluĢmuĢtur. Yer yer kırmızı,
kahve renkli radyolaritler, çamurtaĢları , serpantinit, peridotit ve gabrolardan oluĢmuĢtur
kalınlığı bilinmemektedir. YaĢı muhtemelen Triyas‟dır.
Konglomera, KumtaĢı ve KireçtaĢı:
YaĢı Eosendir. Tabanında Ģarabi renkte konglomera ve kumtaĢı yer alır. Çakılları mermer,
serpantin ve radyolaritlerden oluĢmuĢtur. Üste doğru kirli sarı,yeĢil renkte Kil ta-Ģı, killi
kireçtaĢı gelmektedir. Kalınlığı 60 m yi bulan kireçtaĢlarında bol miktarda Nummulites
bulunur. Konglomera‟ya ait çakıl boyutları değiĢkendir. Tabaka kalınlıkları 0.5 - 2.0 m.
arasındadır. Bu Eosen çökellerini, daha genç olan Miosen açısal dis-kordansla örtmektedir.
57
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Bölgede üst seviyelere doğru çökelen kireçtaĢları, sıcak ve sakin bir ortamın varlığını
göstermektedir.
Volkanik Kaya Birimleri:
Andezit, Andezitik Tüf, Aglomera ve Bazalt‟ lardan oluĢmuĢtur. Gri ve açık sarı renklerden
oluĢan bu kaya birimi yer yer çok yumuĢak, yer yer çok serttir. Eosen yaĢlı birimleri açısal
uyumsuzlukla örtmektedir. YaklaĢık kalınlığı 60 metredir.
Konglomera, KiltaĢı, Marn, Tüf, KireçtaĢı:
Üst Miosen yaĢlıdır. Birim Ģist, serpantin, mermer, tüf ve radyolarit çakıllarından oluĢan
konglomera ile baĢlar. Bunun üzerine gri, beyaz ve tabaka kalınlığı 1.0-2.0 m. arasında
değiĢen kil taĢı-marn-tüf seviyeleri gelmektedir. En üstte açık renkli 1-10 m. kalınlığında
tabakalara sahip yer yer silisifiye olmuĢ kireçtaĢları bulunur. Sahada Eosen çökelleri üzerine
açısal uyumsuzlukla gelen bu birimin üzerindeki Pliosen‟e ait bazalt ve çökellerinin ortalama
kalınlığı 100-300 m. olarak saptanmıĢtır.
Bazalt ve Tüfler:
Pliosen yaĢlıdır. Koyu yeĢil, siyah, kahve renkli bazaltlar akma yapısı gösterirler. Bu kaya
birimleri Eosen ve Miosen çökelleri üzerinde dik Ģevler oluĢturur.
Eski Alüvyon:
Karasal fasiyeste olan Pliokuvaterner, genelde ovaların çevrelerindeki yüksekliklerde teraslar
Ģeklinde bulunmaktadır. Daha ziyade, kumlu ve çakıllıdırlar. Çukurhisar ci-varında ise çakıllı
killere geçiĢ gösterirler. Pleyistosen yaĢlı olarak bilinirler. Yer yer çapraz tabakalanma
gösterirler. Daha yaĢlı kayaçların elemanlarından meydana gelmiĢtir. Kum ve çakılların
elemanları genelde volkanik, Ģist, kireçtaĢı, konglomera, kumtaĢı ve yer yer killi kireçtaĢı
elemanlarından oluĢmuĢtur. Çakılların tane çapı 5 cm. ye kadardır. Kum ebatları inceden
kabaya kadar değiĢmektedir. EskiĢehir civarında terasların görünür kalınlıkları 30 m. dir.
Alüvyon:
BaĢlıca dere yataklarında gözlenir. Kum, silt, kil, çakıl‟ dan oluĢmuĢtur. Kalınlığı değiĢiklik
gösterse de 3 - 10 m. arasındadır.
Bölgede yapılan çalıĢmalar sonucunda bölgenin Trias sonunda baĢlayan kuzey-güney yönlü
sıkıĢmalardan etkilendiği anlaĢılmıĢtır. Bu nedenle doğu-batı yönlü ters fay sistemleri
geliĢmiĢtir. Neojen sonlarında ise geliĢen tansiyon kuvvetleri etkisi ile EskiĢehir‟in kuzey ve
güneyinden geçen, genellikle doğrultuları D-B olan fay sistemleri bölgede graben havzasını
oluĢturmaktadır.
Ġnceleme Alanının Jeolojisi:
Ġnceleme alanı açık grimsi yer yer karbonat içerikli düĢük plastisiteli siltli kil (kiltaĢı, silttaĢının
bozuĢma ürünleri ) ile kaplıdır. Açılan sondaj kuyularında;
SK- 1-2-3-4-5-6-7
0,00-4,50 m: Açık grimsi yer yer karbonat içeriki, düĢük plastisiteli siltli kil
4,50-6,50 m. Beyazımsı yeĢilimsi kiltaĢı, kumtaĢı ardalanması birimleri geçilmiĢtir.
Proje alanı zemin-jeoteknik etüt raporu ek 4 .‟de verilmiĢtir.
58
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil9.
Beylikova Ġlçesi Genel Jeoloji Haritası
59
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil10.
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
EskiĢehir Ġli Genel Jeoloji Haritası (kaynak: mta.gov.tr)
60
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 41. EskiĢehir Ġlinin GenelleĢtirilmiĢ Sütun Kesiti (kaynak: mta.gov.tr)
61
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
2.3. Depremsellik (Ġnceleme alanı ve çevresinin diri fay haritasında yeri belirlenerek
inceleme alanının kaçıncı derece deprem bölgesinde yer aldığı ve yapılacak yapıların
ilgili Deprem Yönetmeliğine göre incelenmesi),
Parsel Türkiye deprem bölgeleri haritasına göre 3. Derece deprem bölgesi içinde
kalmaktadır. Söz konusu alanda yapılacak olan her türlü yapılarda Mülga Bayındırlık ve
Ġskan Bakanlığı‟nın „Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik‟ esaslarına
titizlikle uyulacaktır.
Altunel ve Barka ( 1998 ) tarafından aktif olduğu belirtilen EskiĢehir fay hattının
segmentlerinin en yakın mesafesi 30.000 Km.‟dir.
Kuzey Anadolu fay zonuna 76 Km., Ġnönü – Dodurga fay zonuna 68 Km., Kaymaz fayına 10
Km., Kütahya fayına 84 Km. mesafededir. ( Türkiye diri fay haritası. MTA )
1956 yılında bu fayların oluĢturduğu 6,4 aletsel büyüklükte deprem yaĢanmıĢtır.
17 Ağustos 1999 tarihinde Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Bölgesi hareketinin sismik
dağılımından etkilenmiĢtir.
Günümüz ve gelecekte ; yerel fayların veya Kuzey Anadolu fay hattının etkisi ile 6,4 aletsel
büyüklükte depreme maruz kalma olasılığı yüksektir.
Tablo 42. 1901-2003 yılları arasında EskiĢehir ve çevresinde hissedilen magnitüdü 4.4’den büyük olan depremler
Tarih
12.05.1901
30.04.1905
16.12.1926
19.08.1940
20.02.1956
28.03.1961
28.03.1970
19.04.1970
19.04.1970
17.09.1979
04.01.1989
24.10.1990
08.01.1995
28.10.1999
23.09.2000
09.05.2002
04.02.2003
23.01.2003
Saat (GMT)
12:32
16:13
17:54
20:43
20:31
00:44
21:12
13:33
13:50
16:44
14:55
11:16
22:29
22:12
14:24
17:52
14:53
19:41
Enlem
39.80
39.80
40.13
40.13
39.89
39.82
39.50
40.00
39.60
39.98
39.78
39.84
39.81
39.78
39.84
39.74
39.76
39.81
Boylam
30.50
30.50
30.72
30.09
30.49
30.19
30.70
30.90
30.70
30.45
30.70
30.23
30.61
30.46
30.70
30.92
30.84
30.43
Derinlik (km)
15
22
10
40
40
10
10
5
18
4
0,1
11
5
3,6
5
62
Büyüklük
5.0
5.4
5.7
4.5
6.4
5.0
5.3
5.0
5.3
3.9
4.3
4.3
3.7
3.8
4.3
3.1
3.0
3.1
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Proje Alanı
ġekil11.
Deprem Haritası
63
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil12.
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Türkiye Diri Fay Haritası
Proje Alanı
64
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
2.4. Hidrojeolojik Özellikler: yer altı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı,
faaliyet alanına mesafeleri ve debileri. Bu kaynakların özellikleri, hangi kaynağı
besledikleri vb. hakkında detaylı bilgi verilmesi ve bu kaynakların 1/25.000 ölçekli
topografik harita üzerinde iĢaretlenmesi
Proje kapsamında yeraltısuyu kullanma izin belgesi bulunan kuyu bulunmaktadır. Mevcut
tesisin çalıĢması sırasında günlük iĢlemleri için ihtiyaç duyulacak su bu kuyudan
karĢılanmaktadır. Kuyunun özellikleri Ģu Ģekildedir; III.K.ES.09.62 nolu kuyu; 15 lt/sn debiye
sahip olmakla birlikte statik seviyesi 15.00 m. dinamik seviyesi 30.00 m.civarındadır. Yeraltı
suyunun günlük kullanım kapasitesi 2,74 m3/gün olup kapasite artıĢı sonrasında proseste
ihtiyaç duyulacak toplam su miktarını mevcut kuyu karĢılamamaktadır. Kapasite artıĢı
sonrasında alanda 167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun çerçevesinde DSĠ 3. Bölge
Müdürlüğü‟nden gerekli izinler alındıktan sonra yeni kuyu açılacaktır. Kuyu açılaması
durumunda en yakın 1.000 m. mesafede bulunan Parsibey köyü‟nden tankerlerle su temin
edilecektir. Kuyu suyu kullanma belgesi ek- 7‟de verilmiĢtir.
2.5. Hidrolojik özellikler yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı,
dere,akarsu, göl, baraj vb., özellikle içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su
kaynaklarına olan mesafelerinin ayrı ayrı belirtilmesi ve debileri, bu kaynakların
özellikleri, hangi kaynağı besledikleri vb.
hakkında detaylı bilgi verilmesi ve
faaliyetlerin bu ekosisteme etkilerin değerlendirilmesi (Sulak Alanlar Yönetmeliğini
kapsamında) alınacak önlemlerin belirtilerek taahhütlerin rapora girmesi, kaynakların
1/25.000 ölçekli topografik harita üzerinde gösterilmesi,
Proje alanına en yakın akarsu, sahanın yaklaĢık 270 m. güneyinde bulunan Porsuk
Çayı‟dır.bundan Dolayı Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Ek 2 kapsamında
değerlendirilmekte olup gerekli izinler alınacaktır Porsuk Çayı baĢlıca iki koldan meydana
gelir. Bunlardan ilki ; “Porsuk Suyu” dur. Bu kolu meydana getiren sular Murat dağından,
AltıbaĢ ovasındaki sazlığa inerler ve burada toplanarak göl suyunu meydana getirirler. Bunun
kuzeye devamı “Porsuk Suyu” ismini alır. Kütahya ovasına girmeden önce Porsuk Çiftliği
yakınlarında Koca Dağ dibindeki pınar sularını aldıktan sonra debisi artar. Diğeri ise; yine
Kütahya Ġlinin batısından gelen Yoncalı ılıcalarının da fazla sularını alan ve EskiĢehir‟in
“Porsuk Çayı” ismi ile geçen koludur. Bu iki kol Kütahya merkezinin 3 km kuzey-doğusunda
(Çukur Ovada) birleĢirler ve buradan itibaren de yine “Porsuk Çayı” adı altında akarlar.
Porsuk Çayı EskiĢehir Ġli sınırlarına Ġncesu Köyü‟nün kuzey batısında yer alan Kalburcu
Çiftlikleri mevkiinde dahil olur. ÇıkıĢından itibaren umumiyetle dar ve eğimli bir vadi içinden
akan Porsuk Çayı, il içinde önce soldan Kunduzlar Çayı‟nı sonradan Kargın Deresi‟ni alır.
EskiĢehir‟in 8 km güneybatısında yer alan Orman Fidanlığı‟ndan sonra eğimi hayli azalır ve
bu durum Sakarya‟ya karıĢıncaya kadar devam eder. Porsuk Çayı, EskiĢehir Ġl merkezine
güney-batıdan sokulur ve batı yönünden girer. Daha önce Ģehrin batısında Ertuğrulgazi
Mahallesi yakınında soldan Sarısuyu alarak batı-doğu yönünde Ģehrin ortasından akmaya
devam eder.
Ġl merkezinden sonra Sakarya‟ya karıĢıncaya kadar Porsuk‟a katılan kollar kısa ,debisi zayıf
ve önemsizdir. Bunların birkaçı hariç tamamı ovanın kuzey ve güneyindeki yükseltilerden
inen geçici sulardır. Nitekim Ģehri geçtikten sonra soldan ġeker Fabrikası Çiftliğinden KeskinMuttalip derelerini içine alır Sakarya‟ya kavuĢmadan önce Ġlören köyünün kuzeyinden
sağdan Sivrihisar dağları içinden gelen Pürtek Çayı‟nı da bünyesine katar. Buradan takriben
kuĢuçuĢu 16 km doğuda Ġl sınırını terk eder ve sınırın 6 km doğusundaki “Kıran Harman
Köyü”nün 2 km kuzey-doğusundan da Sakarya‟ya karıĢır. Porsuk Çayı‟nda Ģehir içinde
yapılan ölçümlere göre maksimum debi (1961 taĢkınında) 2000 m³/sn olarak ölçülmüĢtür.
Yaz aylarında bazen akıĢın tamamen durmasına sebep Porsuk‟un Kunduzlar kolundan sonra
kurulmuĢ olan Porsuk Barajıdır. Ortalama debisi 10 m³/sn dir. Yıllık ortalama akıttığı su
65
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
miktarı ise 300.000.000 m³/sn‟dir. Bahsi geçen Porsuk Çayı 7.430 m. güney-güneybatısında
geçmektedir.
Proje alanına en yakın akarsu, sahanın yaklaĢık 270 m. güneyinde bulunan Porsuk Çayı‟dır.
Bunun dıĢında tesis alanına en yakın 8.000 m. güneybatısında Yayıklı sulama Göleti,
16.500 m. batısında Alpu-Beylik göleti bulunmaktadır. Sahanın Porsuk Barajına mesafesi ise
78.000 m.‟dir.
Proje kapsamında 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 167 sayılı Yer altı suları Hakkında Kanun , Su
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği , 09.09.2006 tarih ve 26284
sayılı Dere Yatakları ve TaĢkınlar adı ile yayınlanan 2006/27 nolu BaĢbakanlık Genelgesi
ve Ġlgili diğer mevzuatların ilgili hükümlerine uyulacaktır.
2.6. Meteorolojik ve Ġklimsel Özellikler ( Bölgenin genel iklim koĢulları,sıcaklık, yağıĢ,
nem dağılımı, buharlaĢma durumu, sayılı günler dağılımı, rüzgar dağılımı, standart
zamanlarda gözlenen en büyük yağıĢ değerleri, meteorolojik verilerin güncelleĢtirilmiĢ
ve uzun yıllar değerleri kapsaması (en yakın meteoroloji istasyonunun esas alınması)
Proje alanı EskiĢehir Ġli, Beylikova Ġlçesi, sınırlarında olup, EskiĢehir Ġli‟nin doğusunda
Ankara, kuzeyinde Bolu, kuzeybatısında Bilecik, Batısında Kütahya, güneyinde Afyon ve
güneydoğusunda Konya illeri ile çevrilidir. Proje alanı, coğrafi Ģartları, yükseltileri, yeryüzü
Ģekilleri, denize olan uzaklığı gibi nedenlerden dolayı kara iklimi özelliğine sahiptir. Bir
taraftan da Ege ve Marmara bölgelerine yakın olması nedeniyle bu bölgelerin iklim
özelliklerini de taĢımaktadır.
Genellikle bölgede kıĢlar parçalı bulutlu, kar yağıĢlı, baharlar orta derecede yağıĢlı ve yazlar
ise az bulutlu ve açık geçer.
Proje alanına en yakın çalıĢmakta olan istasyon EskiĢehir Anadolu Ġstasyonu olduğundan
dolayı, 1990-2010 yılları arasındaki meteorolojik veriler bu istasyondan alınmıĢtır.
Yerel Basınç Dağılımları;
EskiĢehir Anadolu istasyonundan elde edilen yerel basınç değerlerine göre, yıllık ortalama
yerel basınç değeri 924,9 hPa‟dır. En yüksek aylık ortalama yerel basınç Ocak ayında (942,6
hPa), en düĢük aylık ortalama yerel basınç Ocak ayında (896,5 hPa)‟dır.
66
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 43. Yerel Basınç Değerleri
Aylar
Ortalama Yerel Basınç
(hPa)
En Yüksek Yerel
Basınç (hPa)
En DüĢük Yerel Basınç
(hPa)
Ocak
927.1
942.6
896.5
ġubat
925.1
940.4
905.1
Mart
923.7
938.9
901.6
Nisan
922.9
936.1
908.2
Mayıs
923.8
933
912.6
Haziran
923.9
931.9
913
Temmuz
922.5
930.2
914
Ağustos
923.2
929.5
915.2
Eylül
925.4
935
913.9
Ekim
927.5
936.4
915.8
Kasım
927.7
939.9
908.5
Aralık
927.1
942.4
904.8
Yıllık
924.9
942,6
896.5
ġekil13.
Aylık Yerel Basınç Dağılımları
Sıcaklık Dağılımı:
Bölgede ölçülen yıllık ortalama sıcaklık 10,80C, en yüksek sıcaklık Temmuz ayında 40,60C,
en düĢük sıcaklık Ocak ayında -27,8 0C‟dir. Bölgeye ait sıcaklık değerlerini gösteren tablo ve
ortalama sıcaklık grafiği aĢağıda verilmektedir.
67
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 44. Bölgeye Ait Sıcaklık Değerleri
Yıllık
Ortalama
Sıcaklık (0C)
Maksimum Sıcaklık
(0C)
Minimum
Sıcaklık (0C)
Ocak
-0,3
20,2
-27,8
ġubat
0,9
20,5
-22,4
Mart
4,9
28,1
-12
Nisan
9,7
31,1
-10,4
Mayıs
14,9
33,3
-2,2
Haziran
19,2
36,8
0,5
Temmuz
22
40,6
5
Ağustos
22
39
5,4
Eylül
16,8
36,4
-2
Ekim
11,9
33
-6,8
Kasım
5,6
25,4
-12,2
Aralık
1,7
21,4
-19,2
Yıllık
10,8
40,6
-27,8
ġekil14.
Aylara göre ortalama sıcaklık değerleri grafiği
Yağış Dağılımı
Ġl genelinde yıllık ortalama toplam yağıĢ miktarı 338,2 mm.‟dir. Aylık ortalama yağıĢ
miktarının en düĢük olduğu ay 8,5 mm. Ġle Ağustos ayı, aylık ortalama yağıĢ miktarının en
yüksek olduğu ay ise 42,4 mm. Ġle Aralık ayıdır. Günlük en çok yağıĢ miktarı 65,7 mm ile
Eylül ayıdır. Bölgeye ait ortalama toplam yağıĢ miktarı ve günlük en çok yağıĢ miktarını
gösteren tablo ve grafik aĢağıda verilmektedir.
68
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 45. Bölgeye Ait YağıĢ Değerleri
Aylar
Ortalama Toplam YağıĢ
Miktarı (mm)
Günlük Maksimum YağıĢ
Miktarı (mm)
Ocak
31,2
22,7
ġubat
26,9
23,9
Mart
28,1
22,3
Nisan
42,2
31,8
Mayıs
37,5
37,7
Haziran
23,3
33,1
Temmuz
12,7
21,4
Ağustos
8,5
11,8
Eylül
18,5
65,7
Ekim
31,3
35,7
Kasım
35,6
31,6
Aralık
42,4
39,2
Yıllık
338,2
65,7
ġekil15.
Bölgeye Ait ortalama Toplam YağıĢ Miktarı Grafiği
Standart zamanlarda ölçülen en büyük yağış miktarları ve tekerrür eğrisi grafiği:
(Eskişehir Anadolu Meteoroloji Müdürlüğü)
YağıĢ Ģiddeti tekerrür eğrileri grafiğinde 100 yıllık 24 saatlik yağıĢ değerleri dikkate
alındığında toplam yağıĢ miktarı 63,2 mm olarak tespit edilmiĢtir.
Projenin arazi hazırlama, inĢaat ve iĢletme aĢamalarında söz konusu yukarıdaki bilgiler
dikkate alınacaktır.
Nem Dağılımı:
Bölgeye ait yıllık bağıl nem 63,4 olup, en düĢük nem oranı %4 ile haziran ayındadır. Aylara
göre nem oranı tablosu ile nem oranlarını gösteren grafik aĢağıda verilmiĢtir.
69
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 46 Bölgeye Ait Nem(%) Değerleri
Aylar
Ortalama Nem (%)
En DüĢük Nem (%)
Ocak
75,4
9
ġubat
70,8
9
Mart
64,2
5
Nisan
62,3
7
Mayıs
59,3
5
Haziran
55
4
Temmuz
51,9
6
Ağustos
53
5
Eylül
58
5
Ekim
64,7
6
Kasım
70,5
10
Aralık
75,9
17
Yıllık
63,4
4
ġekil16.
Bölgeye Ait Ortalama Nem Dağılım Grafiği
Buharlaşma Durumu:
EskiĢehir Anadolu meteoroloji istasyonundan elde edilen buharlaĢma değerlerine göre, yıllık
ortalama açık yüzey buharlaĢması 1406,9 mm olup, maksimum açık yüzey buharlaĢması
24,8 mm ile Temmuz ayında görülmüĢtür. Aylara göre dağılımları gösteren grafik ve tablo
aĢağıda verilmiĢtir.
70
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 47. BuharlaĢma Değerleri (mm.)
Yıllık
Ortalama Açık Yüzey BuharlaĢması (mm)
Maksimum Açık Yüzey BuharlaĢması (mm)
Ocak
ġubat
Mart
Nisan
62
12
Mayıs
188,5
19,5
Haziran
233,2
16,5
Temmuz
300,7
24,8
Ağustos
290,4
20
Eylül
217,1
18,6
Ekim
109,7
14,9
Kasım
5,3
7
1406,9
24,8
Aralık
Yıllık
ġekil17.
Bölgeye Ait Ortalama Açık Yüzey BuharlaĢması Değerleri
Sayılı Günler Dağılımı:
Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟nden temin edilen EskiĢehir Anadolu Meteoroloji
istasyonuna ait verilere göre yıllık ortalama sisli gün sayısı 31,3gündür. Yıllık ortalama kar
örtülü gün sayısı 22,3 gün, yıllık ortalama kar yağıĢlı gün sayısı 29,2 gündür, yıllık ortalama
dolulu gün sayısı 1,1 gündür, yıllık ortalama kırağılı gün sayısı 59,3 gündür, yıllık ortalama
orajlı gün sayısı 21,6 gündür.. Sayılı günler dağılımını gösteren tablo aĢağıda verilmiĢtir.
71
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 48 Sayılı Günler Grafiği
Ocak
6
8.8
8
Dolulu günler
Sayısı
Ortalaması
0
ġubat
3
6
7.2
0.1
8.9
0.2
Aylar
Ortalama Sisli
Günler Sayısı
Kar Örtülü
Günler Sayısı
Kar YağıĢlı
Günler Sayısı
Kırağı Günler
Sayısı
Ortalaması
8.2
Orajlı Günler
Sayısı
Ortalaması
-
Mart
1.5
1.9
5.1
0.1
9.7
0.5
Nisan
0.6
0.3
0.8
0.1
4.7
2.1
Mayıs
0.5
-
-
0.3
0.8
5.1
Haziran
-
-
-
0.3
-
5.0
Temmuz
-
-
-
0
-
2.5
Ağustos
0.2
-
-
-
-
2.2
Eylül
1.5
-
-
-
0.9
2.2
Ekim
6
0
-
0.2
4.5
1.5
Kasım
5.5
0.9
2.2
0
11.8
0.2
Aralık
6.5
4.4
5.9
-
9.8
0.1
Yıllık
31.3
22.3
29.2
1.1
59.3
21.6
Bölgenin YağıĢlı Günler Sayısı
YağıĢlı Ortalama Gün Sayısı
ġekil18.
Maksimum Kar Kalınlığı;
Yıllık maksimum kar kalınlığı 30 cm olup, Ocak ayında görülmüĢtür.
72
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 49 Maksimum Kar Kalınlığı (cm)
Ocak
Maksimum
Kar Kalınlığı
(cm)
30
ġubat
27
Aylar
Mart
14
Nisan
4
Mayıs
-
Haziran
-
Temmuz
-
Ağustos
-
Eylül
-
Ekim
-
Kasım
6
Aralık
22
Yıllık
30
ġekil19.
Maksimum Kar Kalınlığı (cm)
Rüzgar Dağılımı
EskiĢehir Anadolu Meteoroloji istasyonuna ait verilere göre hakim rüzgar yönü birinci
derecede W, ikinci derecede E, üçüncü derecede ise NW yönündedir. Yıllık ortalama
rüzgarhızı 3,1 m/s‟dir. Yönlerine göre rüzgarların esme sayıları ve hızlarını gösteren rüzgar
gülü diyagramları aĢağıda verilmiĢtir.
73
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 50. Yönlere Göre Rüzgarların Esme Sayıları Toplamı
Yönler
Aylar
N
NNE
NE
ENE
E
Ocak
440
56
160
112
3888
ġubat
472
16
144
160
Mart
456
56
80
80
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
1312 1240
80
120
72
336
376
1928
560
704
352
2376
1080
712
152
272
168
496
560
2152
560
944
432
1632
656
640
200
216
184
632
760
3656
1016
1240
696
496
Nisan
352
88
120
96
1408
536
496
168
216
168
800
800
3856
840
1264
Mayıs
512
96
184
176
896
336
216
96
160
144
672
792
4560
944
1576
864
Haziran
672
144
192
72
496
96
120
48
104
96
496
696
4144
1176
2320
1024
Temmuz
808
192
128
120
264
80
192
48
80
104
544
664
4496
1336
2608
1112
Ağustos
744
144
176
104
480
104
96
40
104
128
624
968
4768
1288
2088
816
Eylül
576
152
216
120
920
208
256
88
112
136
512
944
4360
888
1464
648
Ekim
440
88
144
160
1992
528
448
88
200
88
616
672
2792
696
1384
464
Kasım
352
16
56
104
3688
1200
632
128
168
136
448
304
1920
472
912
344
Aralık
320
80
120
88
4304
1616
968
160
176
160
392
520
1776
624
808
272
Yıllık
6144 1128 1720 1392
22344
7752 6016 1296 1928 1584 6568
8056
40408
10400
17312
7520
Rüzgar Esme Sayılarına Göre
1990-2010 Uzun Yıllar Rüzgar Diyagramı
ġekil20.
Rüzgar Esme Sayılarına Göre 1990 – 2010 Uzun Yıllar Rüzgar Diyagramı
74
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 51. Yönlere Göre Rüzgarların Ortalama Esme Hızları
Yönler
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
Ocak
Aylar
4,3
2,1
2,6
2,0
3,6
3,3
3,1
3,5
2,8
3,3
4,2
3,3
3,8
4,5
4,6
5,0
ġubat
4,2
2,9
2,3
3,2
3,7
4,0
3,9
4,1
4,2
4,7
4,2
3,6
3,8
4,3
4,5
5,8
Mart
4,9
4,5
3,0
2,5
4,0
4,2
3,8
4,7
3,3
4,5
4,6
3,9
3,9
4,7
4,9
5,4
Nisan
3,8
3,3
3,4
4,0
3,6
4,1
3,6
3,9
3,6
5,2
4,3
3,9
3,6
4,0
4,9
4,8
Mayıs
4,1
3,0
2,9
3,2
3,3
4,0
2,8
4,1
3,6
3,4
3,7
3,7
3,6
4,1
4,6
4,5
Haziran
4,5
4,1
2,7
3,1
3,3
3,1
2,3
2,6
2,5
3,5
3,4
3,6
3,7
4,1
4,5
4,9
Temmuz
4,8
3,3
4,5
3,0
3,1
3,6
2,8
2,8
2,4
3,9
3,1
3,2
4,1
4,4
4,8
5,1
Ağustos
4,5
3,1
3,1
4,0
3,0
3,0
3,1
3,4
2,6
2,7
3,0
3,5
3,9
4,6
4,5
4,7
Eylül
4,1
3,2
2,4
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
2,7
3,2
3,5
3,2
3,6
4,3
4,5
4,5
Ekim
4,1
2,8
2,1
2,7
3,3
3,0
2,9
2,9
3,1
4,5
3,9
3,3
3,4
3,5
3,8
4,3
Kasım
4,0
1,7
2,2
2,2
3,8
3,4
3,0
4,1
3,2
3,7
3,8
3,2
3,3
3,8
4,6
4,3
Aralık
4,2
2,4
2,2
1,9
4,1
3,6
3,3
3,1
2,1
5,4
3,8
3,4
3,8
4,0
4,4
4,5
Yıllık
4,3
3,0
2,8
2,9
3,5
3,5
3,1
3,5
3,0
4,0
3,8
3,5
3,7
4,2
4,6
4,8
EskiĢehir Anadolu Meteoroloji istasyonuna ait verilere göre maksimum rüzgar yönü SW‟dir.
Yıllık ortalama rüzgar hızı 3,1 m/s, maksimum rüzgar hızı 32 m/s, ortalama fırtınalı gün sayısı
toplamı 23.5, ortalama kuvvetli rüzgarlı gün sayısı 104,3 gündür.Bu verilere ait tablo ve
grafikler aĢağıdadır.
Tablo 52. Rüzgar Dağılım değerleri
Aylar
Ortalama
Rüzgar Hızı
Maksimum
Rüzgar Yönü
Maksimum
Rüzgar Hızı
Ortalama
Fırtınalı gün
Sayısı
Ortalama
Kuvvetli
Rüzgarlı
Günler Sayısı
Ocak
3.0
WSW
27.3
1.1
5.6
ġubat
3.2
S
26.6
1.9
7.0
Mart
3.5
WSW
29.8
3.2
9.2
Nisan
3.2
SW
32.0
2.8
9.0
Mayıs
3.1
NNW
23.5
2.3
9.9
Haziran
3.3
W
29.0
2.5
11.7
Temmuz
3.7
NW
25.2
2.2
12.3
Ağustos
3.4
W
29.0
2.1
12.7
Eylül
2.8
W
26.1
1.8
8.6
Ekim
2.4
ESE
25.0
1.6
6.3
26.5
0.8
6.1
Kasım
2.6
WSW
Aralık
3.1
SW
26.4
1.2
5.9
Yıllık
3.1
SW
32
23.5
104.3
75
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil21.
Aylık Ortalama ve Maksimum Rüzgar Hızları
ġekil22.
Ortalama Fırtınalı ve Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Gün Sayıları
76
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil23.
Rüzgarın Ortalama Hızına Göre Uzun Yıllar Rüzgar Diyagramları (Yıllık)
Ġlkbahar mevsimindeki esme sayılarına göre hakim rüzgar yönü 12072 esme sayısı ile W‟dir.
Ġlkbahar mevsimindeki esme sayılarına göre tablo ve grafik aĢağıdadır.
Tablo 53. Ġlkbahar Mevsimindeki Esme Sayıları
Yönler
Aylar
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
Mart
456
56
80
80
1632
656
640
200
216
184
632
760
3656
1016
1240
696
Nisan
352
88
120
96
1408
536
496
168
216
168
800
800
3856
840
1264
496
Mayıs
512
96
184
176
896
336
216
96
160
144
672
792
4560
944
1576
864
Toplam 1320
240
384
352
3936
1528 1352
464
592
496
2104
2352
12072
2800
4080
2056
ġekil24.
Esme sayısına göre ilkbahar rüzgar diyagramı
77
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Yaz mevsimindeki esme sayılarına göre hakim rüzgar yönü 13408 esme sayısı ile W‟dir.
Yaz mevsimindeki esme sayılarına göre tablo ve grafik aĢağıdadır.
Tablo 54. Yaz Mevsimindeki Esme Sayıları
Yönler
Aylar
Haziran
N
672
NNE
144
NE ENE
192 72
E
496
Temmuz
808
192
128
120
264
80
192
48
Ağustos
744
144
176
104
480
104
96
40
Toplam
2224
480
496
296
1240
280
408
136
288
ġekil25.
ESE SE SSE S
96 120 48 104
SSW
96
SW
496
WSW
696
W
4144
WNW
1176
NW
2320
NNW
1024
80
104
544
664
4496
1336
2608
1112
104
128
624
968
4768
1288
2088
816
328
1664
2328
13408
3800
7016
2952
Esme sayısına göre yaz rüzgar diyagramı
Sonbahar mevsimindeki esme sayılarına göre hakim rüzgar yönü 9072 esme sayısı ile W‟dir.
Sonbahar mevsimindeki esme sayılarına göre tablo ve grafik aĢağıdadır.
Tablo 55. Sonbahar Mevsimindeki Esme Sayıları
Yönler
Eylül
Aylar
N
576
NNE
152
NE ENE
216 120
E
920
Ekim
440
Kasım
352
Toplam 1368
ESE
208
SE
256
88
144
160
16
56
104
256
416
384
SSE S
88 112
1992
528
448
88
3688
1200
632
128
6600
1936
1336
304
78
SSW
136
SW
512
WSW
944
W
4360
WNW
888
NW
1464
NNW
648
200
88
616
672
2792
696
1384
464
168
136
448
304
1920
472
912
344
480
360
1576
1920
9072
2056
3760
1456
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil26.
Esme say. göre sonbahar rüz. diyagramı
KıĢ mevsimindeki esme sayılarına göre hakim rüzgar yönü 10568 esme sayısı ile E‟dir. KıĢ
mevsimindeki esme sayılarına göre tablo ve grafik aĢağıdadır.
Tablo 56 :KıĢ Mevsimindeki Esme Sayıları
Yönler
Aylar
N
NNE
NE
E
ESE
SE
SW
WSW
WNW
NW
NNW
Aralık
320
80
120 88
4304
1616
968
160
176 160
392
520
1776
624
808
272
Ocak
440
56
160 112
3888
1312
1240
80
120 72
336
376
1928
560
704
352
ġubat
472
16
144 160
2376
1080
712
152
272 168
496
560
2152
560
944
432
424 360
10568 4008
2920
392
568 400
1224 1456
5856
1744
2456 1056
Toplam 1232 152
ENE
SSE
79
S
SSW
W
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil27.
Esme sayısına göre kıĢ rüzgar diyagramı
ġekil28.
Esme Sayısına Göre Ocak Rüzgar Diyagramı
80
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil29.
Esme Sayısına Göre ġubat Rüzgar Diyagramı
ġekil30.
Esme Sayısına Göre Mart Rüzgar Diyagramı
81
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil31.
Esme Sayısına Göre Nisan Rüzgar Diyagramı
ġekil32.
Esme Sayısına Göre Mayıs Rüzgar Diyagramı
82
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil33.
Esme Sayısına Göre Haziran Rüzgar Diyagramı
ġekil34.
Esme Sayısına Göre Temmuz Rüzgar Diyagramı
83
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil35.
Esme Sayısına Göre Ağustos Rüzgar Diyagramı
ġekil36.
Esme Sayısına Göre Eylül Rüzgar Diyagramı
84
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil37.
Esme Sayısına Göre Ekim Rüzgar Diyagramı
ġekil38.
Esme Sayısına Göre Kasım Rüzgar Diyagramı
85
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil39.
Esme Sayısına Göre Aralık Rüzgar Diyagramı
2.7. Toprak özellikleri (Toprak Yapısı ve arazi kullanım kabiliyet sınıfı, Yamaç
Stabilitesi, Sahanın Erozyon açısından durumu, toprak koruma projesinin yapılması,
Doğal bitki örtüsü olarak kullanılan mera, çayır vb.)
a) Toprak Yapısı Ve Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı
Proje alanının içerisinde bulunduğu EskiĢehir ili, Beylikova Ġlçesinde tespit edilmiĢ 8 adet
toprak grubu vardır. Buna göre, % 44.8 ile en fazla kahverengi topraklar, % 26.36 ile
kahverengi orman toprakları ve % 12.70 ile kalkersiz kahverengi orman toprakları
bulunmaktadır. EskiĢehir ili, Beylikova Ġlçesi büyük toprakları ve bazı arazi tiplerinin genel
karakterleri Ģunlardır.
1. Alüvyal Topraklar (92.501 ha)
Akarsular tarafından askıda taĢınarak depolanmıĢ, genellikle yeni tortul depozitler üzerindeki
(A) C profili topraklardır. Alüvyal topraklar, akarsu düzlükleri ile yan derelerin yüksek
arazilerden vadi tabanlarına geçiĢ alanlarında, deltalar ve kıyı düzlüklerinde oluĢurlar.
Mineral bileĢimleri, akarsu havzasının özelliklerine, jeolojisine, erozyon ve birikme devirlerine
bağlı olup heterojendir. Bu toprakların profilinde herizonlaĢma hiç yok yada çok az belirgindir.
Buna karĢılık değiĢik özellikte katlar görülür. Çoğu, yukarı arazilerden yıkanan kireççe
zengindir. Alüvyal topraklar, bünyesine ve bulundukları bölgeler yahut evrim devrelerine göre
sınıflandırılırlar. Bunlarda üst toprak alt toprağa belirsiz olarak geçiĢ yapar. Ġnce bünyeli ve
taban suyu azdır. Yüzey nemli ve organik yüksek olanlarda düĢey geçirgenlik azdır. Yüzey
nemli ve organik maddece zengindir. Alt toprakta hafif seyreden bir indirgenme olayı hüküm
sürer. Kaba bünyeliler iyi drene olduklarından yüzey katları çabuk kurur. Volkanik bölgeler ile,
ılıman bölgedekiler tropik bölgedekilere oranla daha verimlidir. Arid iklimlerdeki alüvyal
ovalarında yüksek taban suyunun varlığında değiĢik derecede tuzluluk, sodiklik veya her ikisi
birden görülebilir. Ġklime bağlı olarak bütün bitkilerin yetiĢtirilebildiği verimi yüksek her türlü
kültür bitkisinin yetiĢmesine uygun topraklardır. EskiĢehir‟de 95.501 ha alüvyal toprağı
bulunmakta olup, tarım alanlarının % 6.78 lik bölümünü kapsamaktadır.
86
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
2 .Kolüvyal Topraklar (3.624 ha)
Yüzeysel suların ve yan derelerin yakın yerlere taĢıyarak biriktirdiği sedimentlerin
oluĢturduğu genç topraklardır. Ana materyal derecelenmemiĢ veya kötü derecelenmiĢtir.
YağıĢın veya akıĢın yoğunluğuna ve eğim derecesine göre değiĢik parça büyüklüklerinde
olup, çoğunlukla az toprak içerirler, kaba taĢ ve moloz görünümündedirler. Yüzey akıĢ hızının
azaldığı oranda parçaların çapları küçülmekte ve hatta alüvyal toprak parça büyüklüğüne eĢit
olmaktadır. Ara sıra taĢkına maruz kalırlarsa da eğim ve bünye nedeniyle drenajları iyidir.
Tuzluluk ve sodiklik gibi sorunları yoktur. Özel bir iklime sahip değildirler. Üzerlerindeki doğal
bitki örtüsü iklime bağlıdır. Üzerinde tarım yapılan kolüvtal topraklar sulandığında iyi verim
verirler. EskiĢehir toprağının % 0.26 sı (3.624 ha) kolüvyal topraklardır.
3. Hidromorfik Alüvyal (16.856 ha)
Bu topraklar, drenajın iyi olmadığı bataklık ve sazlık gibi yerlerde devamlı su altında kalan bir
toprak çeĢididir. Üzerlerindeki doğal bitki örtüsü; çayır mera otları, saz, kamıĢ ve sulak
yerlerde yetiĢen bitkilerden oluĢur. Topografyaları düz ve çukur, taban suyu yüksek ve alt
katmanları yaĢtır. Taban suyundaki alçalıp yükselmeler, toprak katmanlarında ard arda gelen
yükseltgenme ve indirgenmelere yol açar. Dolayısıyla mavi, gri, pas lekeleri görülür. Bu
topraklarda derinlik fazla ise de gleyleĢmiĢ katlar kök bölgesini sınırlandırırlar. Uzun süre yaĢ
kesimlerinde otlatma yapılabilir. Bu araziler il genelinde 16.856 ha‟lık bir alan kaplamaktadır.
4 .Kahverengi Topraklar (611.494 ha)
DeğiĢik ana maddelerden oluĢan ABC profili zonal topraklardır. Erozyona uğrayanlarda
yüksek baz satürasyonu ve yalnız AC horizonu görülür. OluĢumlarında kalsifikasyon rol
oynar, bu nedenle profillerinde çok miktarda kalsiyum bulunur. A horizonu 10-20 cm.
kalınlıkta, belirgin gözenekli yapıda ve orta derecede organik maddeye sahiptir. pH nötr veya
kalevidir, renk gri kahve veya kahverengidir. B horizonu açık kahverengiden koyu
kahverengiye kadar değiĢen renklerde ve kaba yuvarlak köĢeli blok yapıdadır. Bu horizon,
tedrici olarak soluk kahve grimsi renkteki çok kireçli ana maddeye geçiĢ yapar. Kahverengi
topraklarda bütün profil kireçlidir. B horizonunun altında genellikle sertleĢmiĢ kireç birikimi
katı ve bunun altında da jips katı mevcuttur. Bu araziler il genelinde 611.494 ha‟lık (% 44.8)
bir alan kaplamaktadır.
5 .Kahverengi Tarım Toprakları (359.787 ha)
Kahverengi orman toprakları kireçce zengin ana madde üzerinde oluĢur. Profilleri A(B)C
Ģeklinde olup, horizonlar birbirine tedricen geçiĢ yapar. A horizonu çok geliĢmiĢ olduğundan
iyice belirgindir. Koyu kahverengi ve dağılgandır. Gözenekli ve granüler bir yapıya sahiptir.
Reaksiyonu genellikle kalevi bazen de nötrdür. B horizonunun rengi açık kahverengi ile
kırmızı arasında değiĢir. Reaksiyonu A horizonundaki gibidir. Yapı granüler veya yuvarlak
görseli bloktur. Çok az miktarda kil birikimi olabilir. Horizonun aĢağı kısımlarında CaCO3
bulunur. Kahverengi orman toprakları, genellikle geniĢ yapraklı orman örtüsü altında oluĢur.
Etkili toprak oluĢum sistemleri kalsifikasyon ve biraz da podzollaĢmadır. Drenajları iyidir.
Çoğunlukla orman ve otlak olarak kullanılırlar. Tarıma alınmıĢ arazilerin verimi iyidir. Ġldeki
toplam alanı 359.787 hektardır. (%26.36)
6. Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları (173.187 ha)
A(B)C profili topraklardır. A horizonu iyi oluĢmuĢtur ve gözenekli bir yapısı vardır. (B)
horizonu zayıf oluĢmuĢtur. Kahverengi veya koyu kahverengi granüler veya yuvarlak köĢeli
blok yapıdadır. (B) horizonunda kil birikimi yok veya çok azdır. Horizon sınırları geçiĢli ve
tedricidir. Kireçsiz kahverengi orman toprakları, yaprağını döken orman örtüsü altında oluĢur.
Bu araziler il genelinde 173.187 ha‟lık (% 12.70) bir alan kaplamaktadır.
87
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
7. Kırmızı Kahverengi Topraklar (6.307 ha)
Solum‟un rengi hariç hemen hemen diğer bütün özellikleri kahverengi toprakların aynı veya
benzerdir. A horizonu tipik olarak kırmızımsı kahverengi veya kırmızımsı yumuĢak kıvamlıdır.
B horizonu kırmızı veya kırmızımsı kahverengi, daha ağır bünyeli ve oldukça sıkıdır. B
horizonunun altında kalsiyum karbonat birikme horizonu bulunur. Beyazımsı renkli olan bu
horizon yumuĢak veya çimentolaĢmıĢ olabilir.Kırmızımsı kahverengi topraklar çeĢitli ana
maddeler üzerinde oluĢur. Doğal bitki örtüsü uzunca otlar ve çalılardır. Doğal drenajları iyidir.
Kırmızı kahverengi topraklar EskiĢehir ilinde toplam alanları 6.307 ha‟dır. (% 0.46)
8. Kalkersiz Kahverengi Topraklar (19.616 ha)
A(B)C profilli topraklardır. A horizonu kahverengi, grimsi kahverengi, yumuĢak kıvamda veya
biraz sıktır. B horizonu daha ağır bünyeli, daha sert kahverengi veya kırmızımsı
kahverengidir. B horizonu dahil solum 1/10 seyreltik HCl damlatıldığında köpürme
göstermez.
Genellikle yıkanma mecbur olup üst toprak alt toprağa nazaran daha asidik bir
karakterdedir. Alt toprakta kalevilik olduğu kadar kireçtaĢı üzerinde de oluĢabilir. Doğal bitki
örtüsü ot ve ot- çalı karıĢımıdır. Doğal drenajları iyidir. EskiĢehir Ġlinde, toplam 19.616 ha‟lık
(% 1.43) alan kaplamaktadır.
EskiĢehir‟de diğer araziler toplam 79.576 ha‟lık (% 5.82) alanı ve su satıhları 2.3 ha‟lık (%
0.17) alanı kaplamaktadır.EskiĢehir Ġli topraklarının % 10.74‟ü derin, % 16.70‟i orta
derinliktedir. Toplam olarak il topraklarının % 27.44‟ü derin ve orta derindir. Derin ve orta
derin toprakların hakim olduğu bu gibi yerlerde tarıma kısıtlayıcı faktörler yoktur. Buna
karĢılık il topraklarının büyük bir kısmı (% 65.33‟ü) sığ ve çok sığ topraklardan oluĢmuĢtur.
Ġlimizde etüdü yapılan 1.298.023 hektar arazinin % 15.1‟i düz, % 16.2‟si hafif eğimli, % 24.1‟i
orta eğimli , % 21.9‟u dik, %19‟u çok dik ve % 3.7‟si sarp olarak belirtilmiĢtir. Ġlimizde 258.809
hektar arazide orta derecede, 280.925 hektar arazide Ģiddetli erozyon ve 565.613 hektar
arazide çok Ģiddetli su erozyonuna maruz bulunmaktadır. EskiĢehir‟de 76.418 hektar arazide
yaĢlık ve 45.483 hektar arazide çoraklık mevcut olup, yaĢlık tespit edilen arazilerin 26.133
hektarı iĢlenen tarım arazisi ve çoraklık tespit edilen 19.435 hektar arazide iĢlenen tarım
arazisidir.
Saturasyon yüzdesine göre yapılan sınıflandırmada tarım topraklarının % 48.4‟ü tın, % 47.9‟u
killi tın, % 2.9‟u kil ve % 0.7‟si kum bünyeye sahiptir. bu dağılım ilde tarım için uygun toprak
bünyesi varlığını göstermektedir.
Toprak Reaksiyonu :
Tarım topraklarının % 0.3‟ü asit, (pH 6.5‟den düĢük), % 8.2‟si nötr (pH 6.6-7.5), % 91.5‟i
alkali (pH 7.5‟den büyük) reaksiyona sahiptir.
Toprak Tuzluluğu ( % Total Tuz) :
ĠĢlemeli tarım uygulanan toprakların % 97.6‟sı tuzsuz, % 2.2‟si hafif tuzlu ve % 0.2‟si ise çok
tuzludur.
Toprakta Kireç (CaCO3) :
Ġl topraklarının % 5.2‟si az kireçli, % 36‟sı az kireçli, % 16.8‟i kireçli, % 22.9‟u fazla kireçli ve
% 19.1‟i ise çok fazla kireçlidir.
88
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Organik Madde :
Tarım topraklarının büyük bir kısmı organik madde yönünden fakir durumdadır. Analiz
sonuçlarının ortalamasına göre ; topraklarının % 13.1‟in de organik madde çok az, %
38.7‟sinde orta, % 10.8‟inde iyi ve 4.6‟sında ise yeter düzeydedir. Ġl topraklarının azotlu
gübrelerle gübrelenmesi gerekmektedir. Azot noksanlığına yağıĢlar ve erozyon sebep
olmaktadır. Organik miktarını artırıcı önlemlere baĢvurulması, verimde devamlılık ve artıĢ için
gereklidir.
Fosfor :
Bitkiler tarafından alınabilir fosfor tayinlerinde (Olsen Metoduna göre) tarım topraklarının %
19.7‟sinde fosfor çok az, % 30.6‟sında az, % 22.7‟sinde orta, % 13.5‟inde yüksek ve %
13,5‟inde ise çok yüksek fosfor varlığı tespit edilmiĢtir. Bu değerlendirmeye göre fosfor
eksikliği gösteren toprakların fosforlu gübrelerle takviye edilmesi gerekmektedir
Potasyum :
Ülkemizin jeolojik yapısı ve iklim durumu, topraklarda fazla miktarda potasyum birikmesine
neden olmaktadır. Ġl topraklarının % 2.1‟inde potasyum az, % 1.2‟ sinde potasyum orta, %
1.9‟unda yeter ve % 94.8‟inde ise fazla miktarda potasyum tespit edilmiĢtir. Görüldüğü gibi il
topraklarının potasyum seviyesi umumiyetle yeterli olmakla birlikte az miktarda potaslı
gübreye ihtiyaç duyulmaktadır.
Tablo 57: EskiĢehir Topraklarının Derinlik Bakımından Durumları
Derinlik (cm.)
Derin (90 +)
Orta Derin (50-90)
Sığ (20-50)
Çok sığ(0-20)
TOPLAM
Alan (Hektar)
%
222.838
227.997
320.985
553.184
17.2
17.6
24.0
41.2
1.295.004
100.0
Proje sahasının içerisinde bulunduğu EskiĢehir Ġl arazisinin %21.8‟i dağlık, % 6‟sı yayla, %
25.8‟i ova ve %51.8‟i dalgalıdır. 564 563 hektar (% 42) tarım alanına sahip olan EskiĢehir
Ġlinde ; 336 939 hektar çayır-mer‟a arazisi (% 26) , 352 139 hektar (% 25) orman ve fundalık
arazi, 98 512,5 hektar (% 7) tarıma elveriĢsiz arazi ve 3 420 hektar su yüzeyleri (% 0.2)
bulunmaktadır. Arazi kabiliyeti yönünden ildeki arazilerin % 9‟u 1. sınıf, % 36‟sı 2,3. ve
4.sınıf, % 55‟ide 5,6,7 ve 8. sınıf arazilerdir. Sulanabilir arazilerde her yıl ekim yapılmaktadır.
Geriye kalan araziler kıraç ve taban arazi olup, “Nadas-Ekim” münavebe sistemi
uygulanmakta ve her yıl 194 890 ha‟ı nadasa bırakılmaktadır. Tipik bir karasal iklime sahip
olan EskiĢehir‟de Sarıcakaya ve kısmen de Mihalıççık Ġlçeleri hariç tutulacak olursa genelde
yıllık yağıĢ 400 mm‟nin altında olup, daha çok serin iklimde tahıl (Buğday, Arpa) ile ġeker
Pancarı tarımı yapılmaktadır. Bir mikroklima bölgesi olan Sarıcakaya ve Mihalgazi Ġlçelerinde
EskiĢehir ve çevre illerin ihtiyacını karĢılayabilecek düzeyde sebzecilik ve seracılık
yapılabilmektedir.
Toprak Ġskan Müdürlüğünün, 1981 Köy Envanter Etüdüne göre EskiĢehir‟de iĢletmelerin %
3.1‟i 0-25 dekar, % 6.4‟ü 26-50 dekar, % 17.1‟i 51-100 dekar, % 30.4‟ü 101-200 dekar, %
31.8‟i 201-500 dekar,% 8.6‟sı 501-1000 dekar arasındadır. ĠĢletmelerin % 2.5‟i ise 1000
dekardan büyüktür. EskiĢehir‟deki tarımsal faaliyet, ülkenin en temel bitkisel besin maddeleri
üretiminde küçümsenmeyecek bir yer tutarken, ülke geneline oranla makineleĢme ve
modernleĢme dikkati çeken boyuttadır.
89
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Arazi Kullanım Durumu
Tarım arazisi :
Çayır-Mera :
Ormanlık-Fundalık :
Diğer :
582.505 Ha (% 43)
325.851 Ha (% 24)
331.263 Ha (24)
125.581 Ha (% 9)
Arazi Kullanım Durumu
Tarım Arazisi
Çayır-Mera
Ormanlık-Fundalık
Diğer
ġekil 27: Arazinin Kullanma Durumu Tarım Ġl Müdürlüğü 2008
a) Yamaç Stabilizesi
Proje, EskiĢehir Ġli, Beylikova Ġlçesi, Göl mevkii sınırları planlanmaktadır. Faaliyet alanı
jeomorfolojik açıdan oldukça düz bir alandan oluĢmaktadır. Sahanın eğimi % 2-3
civarındadır. Dolayısıyla yamaç stabilitesi ile ilgili bir sorun bulunmamaktadır.
b) Sahanın Erozyon Açısından Durumu
Erozyon (toprak aĢınımı), toprağın aĢınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu
koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aĢınması ve taĢınması
olayıdır. Erozyonun baĢlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yok olmasıdır. Tesis
alanında yaklaĢık 2 cm‟lik üst örtü toprağı vardır. Söz konusu bitkisel toprak, inĢaat
aĢamasında sıyrılarak bitkisel toprak proje alanı içinde depolanacaktır. Depolanan bu bitkisel
toprak alanda inĢaat iĢlemleri bittikten sonra yüzeylere serilerek peyzaj çalıĢmalarında
kullanılacaktır.
c) Doğal Bitki Örtüsü Olarak Kullanılan Mera, Çayır v.b.
Faaliyetin planlandığı alan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Haritasına göre tarım
alanına girmektedir. Faaliyet alanında doğal bitki örtüsü olarak kullanılan mera, çayır vb.
bulunmamaktadır.
2.8. Tarım ve hayvancılık, (Tarımsal geliĢim proje alanları, sulu ve kuru tarım
arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları, hayvancılık
türleri,adetleri ve beslenme alanları)
Tesis EskiĢehir Ġli, Beylikova Ġlçesi, Göl mevkii adresinde çalıĢmakta olan Etlik Piliç üretim
tesisinin kapasite artıĢı projesidir. Tesisin bulunduğu alan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni
90
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Planı Haritasına göre tarım alanlarına girmektedir. Tesisinde içerisinde bulunduğu Beylikova
Ġlçesinin çeĢitli bölgelerinde tarım ve hayvancılık faaliyeti yapılmaktadır.
a) Tarımsal GeliĢim Proje Alanları
Tarımsal üretimin yapı itibariyle büyük ölçüde tabiat Ģartlarına bağlı olması EskiĢehir
Beylikova ilçesinde bitki deseni, ürünlerin miktar ve çeĢitliliğini sınırlamaktadır. Bu sebeple
EskiĢehir‟deki tarımsal üretim, tarla tarımı ve buna bağlı olarak hububat ekiliĢi toplam tarla
arazisinin % 82.53‟ünü teĢkil etmektedir. EskiĢehir Ġli bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye
ortalamasının üzerinde üretim yapabilen bir teknolojiye ulaĢmıĢtır.
Tarla arazisinin 582.505 hektarı tarla, 1.349 hektarı bağ arazisidir. Toplam 1.365.248 hektar
yüzölçüme sahip ilin 700.550 hektarı tarım arazisidir. Tarım arazisinin % 9‟u 1. sınıf, % 36‟sı
2. 3. ve 4. sınıf % 55‟ide 5.6.7. ve 8. sınıf arazilerdir. Tarım uygulanan toprakların % 97.6‟si
tuzsuzdur. Ekilebilen arazinin 176.569 hektarı nadasa bırakılmaktadır. Ekilen ürünler genel
olarak buğday ve arpa ağırlıklı olup sulanabilen arazilerde de Ģeker pancarı ekimi
yapılmaktadır. AĢağıdaki tabloda Ġlçeler itibariyle tarım alanları dağılımı verilmiĢtir.
Tablo58: EskiĢehir Ġli Ġlçeler Ġtibariyle Tarım Alanları Dağılımı (Ha) (2007)
ilçeler
Merkez
Alpu
Beylikova
Çifteler
Günyüzü
Han
Ġnönü
Mahmudiye
Mihalgazi
Mihallıççık
Sarıcakaya
Seyitgazi
Sivrihisar
Toplam
Tarla
985.520
449.542
247.776
612.242
335.240
101.339
133.756
434.088
8.132
416.644
23.821
618.403
1.376.145
5.742.648
Sebze
12.424
4.528
540
3.858
8.246
20
677
500
6.673
3.600
9.670
842
4.370
55.948
Meyve
3.227
390
72
70
574
298
237
352
593
5.676
729
1.125
660
12.403
Bağ
345
20
2.120
1.996
300
4.210
2.105
11.101
Zeytin
10
290
1050
1.350
Toplam
1.001.526
454.460
248.390
616.190
346.180
101.660
134.670
434.940
17.684
426.220
39.480
620.370
1.383.280
5.825.050
Ġl Tarım Müdürlüğü 2007
a) Sulu Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü
2008 yılında arazilerin ekilen ürünlere göre kullanımı aĢağıdaki Tabloda verilmiĢtir.
Tablo 59: Arazi Kullanımı Tarım Ġl Müdürlüğü-2008
TOPLAM
ÜRÜN
Tahıllar Toplamı
Baklagiller Toplamı
Endüstri Bitkileri Toplamı
Yağlı tohumlar Toplamı
Yumru Bitkiler Toplamı
Yem Bitkileri Toplamı
Toplam Ekilen Tarla
Alanı
Nadas Alanı
Kullanılmayan Tarım
Arazisi
Toplam Tarla Alanı
Sebze Alanı
Meyve Alanı (Bağ Hariç)
Bağ Alanı
Zeytin toplamı
Meyvelik Alanı Toplamı
Tarım Arazileri Toplamı
Kuru
2.512.251
108.907
16.747
11.055
0
53.367
ALAN
Sulu
793.342,6
5.732
135.497
111.777
49.612
118.785
Toplam
3.305.594
114.639
152.244
122.832
49.612
172.152
2.739.151
1.173.922
1.670.375
133.960
4.516.752
1.081
150
1.997
757
2.965
4.520.798
ORAN
Kuru
76
95
11
9
31
Sulu
24
5
89
91
100
69
3.913.073
70
30
0
1.670.375
100
0
0
133.960
100
1.200.656
52.962
14.836
8.512
699
23.986
1.277.604
5.717.408
54.043
14.986
10.509
1.456
26.951
5.798.402
79
2
1
19
52
11
78
91
21
98
99
81
48
89
22
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
b) Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları
Buğdaygiller, baklagiller, Yem bitkileri, ve Endüstriyel bitkileri ile ilgili bilgiler aĢağıdaki
tabloda verilmiĢtir.
Tablo 60: Tarla Bitkileri Üretimi
Ürün Cinsi
ÇeĢit
Durum
Diğer
Toplam
Biralık
Diğer
Toplam
Buğday
Arpa
Çavdar
YULAF
MISIR (Dane)
ÇELTĠK
TRĠTĠCALE
NOHUT
FASULYE
MERCĠMEK (YeĢil)
MERCĠMEK(Kırmızı)
ġEKER PANCARI
HAġHAġ (Kapsül)
PAMUK (Kütlü)
KANOLA (Yağlık)
Yağlık
Çerezlik
TOPLAM
Ayçiçeği
DĠĞER(Aspir)(4)
SOGAN (Kuru)
SARIMSAK (Kuru)
PATATES
HAYVAN PANCARI
MISIR (Silaj)
FĠĞ(K.Ot)
BURÇAK (Dane)
YONCA (K.Ot)
YONCA(Tohum)
KORUNGA (K.Ot)
SORGUM –SUDAN OTU
Ekilen
(Da)
1055
1941500
1942555
22870
1240000
1262870
63510
25584
8106
53
3916
107417
4952
1510
60
126650
15507
Hasat
(Da)
1055
1777735
1778790
22370
1107297
1129667
63410
24534
8101
53
3916
102534
4947
1505
60
126650
10003
Verim
(Kg/Da)
458
237
237
202
184
185
201
148
1138
400
275
87
121
89
50
5075
64
Üretim
(Ton)
483
421968
422451
4520
204096
208616
12732
3640
9221
21
1078
8917
597
135
3
642700
635
50
99595
15620
115215
7567
35430
80
13135
967
31200
74480
415
64165
50
99105
15620
114725
7567
35430
80
13135
967
30980
74480
415
64165
96
262
176
251
125
4837
1745
3686
5666
4776
375
73
10304
1748
1748
264
5
26006
2742
28748
945
171379
140
48415
5479
147953
27919
30
661140
196
461
5000
Ġl Tarım Müdürlüğü 2008
Bahçe bitkileri ile ilgili bilgiler aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 61: Açıkta Sebze Üretimi (Ton)
Ürün Cinsi
Örtü Altı
Açıkta Sebze
Toplam
1
818
819
3276
3276
Kırmızı
Lahana
Marul
Beyaz
Göbekli
90
3619
3709
Kıvırcık
424
5592
6016
Aysberg
130
950
1080
3
3627
2544
583
205
60
12
1408
584
4650
3630
2544
1396
246
60
12
1429
1026
4662
Ispanak
Pırasa
Semizotu
Tere
Dereotu
Nane
Maydonoz
Roka
Fasülye(taze)
813
41
21
442
12
92
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Bakla(Taze)
Bezelye(Taze)
Barbunya Fas. (Taze)
Balkabağı
Kavun
90
128
305
4973
21938
90
128
305
4973
21938
Karpuz
19265
19265
3567
3567
6467
9295
Hıyar (TurĢuluk)
4796
4796
Patlıcan
4643
4643
49487
50521
SakızKabağı
Hıyar (Saofralık)
2828
Domates(Sofralık)
1034
Domates (Salçalık)
300
300
Biber(Dolmalık)
6
2015
2021
Biber(Sivri, Çarl)
20
3002
3022
Biber (Salçalık)
517
517
Sarımsak(Taze)
17
17
Soğan(Taze)
5997
7141
Havuç
1144
395
395
Turp(Bayır)
210
210
Turp(Kırmızı)
160
160
Pancar (Kırmızı)
145
145
Karnıbahar
2700
2700
Brokoli
620
620
Kabak(çerezlik)
609
609
Mantar (Kültür)
50
50
Ġl Tarım Müdürlüğü 2008
Tablo 62: Meyve Üretimi
ÇeĢit
Cinsi
Ayva
Elma
Golden
Starking
Amasya
Granny Smith
Diğer
Erik
Ġğde
Kayısı
Zerdali
Kiraz
ġeftali
ViĢne
Zeytin
A. Fıstığı
CEVĠZ
BADEM
ÇĠLEK (*)
DUT
ĠNCĠR
NAR
Kapladığı
Alan(Ha)
30
1.250
1.938
1.157
89
635
127
Meyve Veren
Ağaç
14.724
36.600
52.497
24.231
3.183
12.362
28.977
18.094
25.617
38.934
107.274
6.843
46.511
24.120
107
6
5.525
50
255
1.456
50
1.429
649
86
30
40
1.505
NOT * : Çilek’te Verim (Kg/Ha'dır) Ġl Tarım Müdürlüğü 2008
17.434
56.888
17.272
3.130
36.795
Ağaç BaĢına Ort.
Verim Kg.
15
25
48
103
9
17
18
9
12
10
14
12
22
11
38
14
6
664
19
15
15
Üretim (ton)
218,57
931
2.506
2.487
28
213
529
156
305
404
1.510
82
1.017
261
32
241
314
57
320
47
536
c) Hayvancılık Türleri, Adetleri ve Beslenme Alanları
Hayvansal Üretim
Ġl hayvancılığına ait bilgiler aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. Kültür ırklarının çoğalması et ve
süt üretimini arttırmıĢtır. En çok koyun varlığı Sivrihisar Ġlçesindedir. Bu ilçeyi Merkez Ġlçe ve
Seyitgazi ilçeleri takip etmektedir. Keçi varlığı bakımından Mihalıççık birinci sıradadır.
93
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Mihalıççık‟ı Merkez Ġlçe, Seyitgazi ve Han ilçeleri takip etmektedir. ĠĢletme tipleri ve iĢletme
büyüklüklerine göre iĢletme sayıları da aĢağıdaki tablolarda bulunmaktadır.
BüyükbaĢ Hayvancılık
Ġldeki büyükbaĢ hayvancılık ile ilgili bilgiler aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir .Hayvancılık mera
hayvancılığından entansif hayvancılığa dönüĢmeye baĢlamıĢ ve kültür ırkı hayvancılık büyük
bir geliĢme göstermiĢtir. Sığır yetiĢtiriciliğinin geliĢmesinde suni ve tabii tohumlamanın
yanında ithal edilenin eklerle kurulan yeni iĢletmeler Ġlin sığır ırkının % 85 melez ve kültür ırkı
olmasını sağlamıĢtır.
Tablo 63: 2008 Yılı BüyükbaĢ ve KüçükbaĢ Hayvan Varlığı
Cinsi
Sığır
Koyun
Keçi
Arı
Kümes Hayvanları
Irkı
Kültür
Melez
Yerli
Toplam
Merinos
Yerli-Diğer
Toplam
Tiftik
Kıl
Toplam
E.Usul kovan S.
Y.Usul Kovan S.
T Kovan S.
Broiler Sayısı
Y.Tavuk Sayısı
Hindi Sayısı
Ördek Sayısı
Kaz Sayısı
Tavuk Yumurtası Sayısı
Sayısı
59.149
38.722
10.381
107.965
250.380
177.439
427.819
12.188
53.302
65.490
796
10.166
10.962
2.164.555
832.215
98.372
4.825
17.186
158.221.500
Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi)
Tablo 64:EskiĢehir Ġli Hayvansal Ürünler Üretimi (Ton)
Ürün Cinsi
2006
2007
2008
2009
Süt Toplam( Ton)
162.460
152.816
147.564
162.360
Kırmızı Et
6.037
5.616
4.392
5.142
Beyaz Et
21.751
20.745
18.346
17.891
Su Ürünleri
43
45
44
33.5
Yapağı
768
732
749
680
Kıl
104
91
106
88
Tiftik
28
24
25
21
Ġpek B. Kozası ( yaĢ)
7.576
6.587
5.942
Yumurta (Adet)
137.547.000
196.757.000
158.222.000
243.693.050
Bal
160
140
156
134
Ġl Tarım Müdürlüğü 2009
Su Ürünleri
Ġldeki su ürünleri ile ilgili bilgiler aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
94
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 65: 2007 Yılı Su Ürünleri Üretimi
Balık Türü
2007
GümüĢ
400
Kızılkanat
Sazan(Aynalı sazan+Ġsrail
Sazanı)
Yayın
800
Kefal
100
Kerevit
0
Diğer
6.000
AVLAK ARA TOPLAMI
22.300
Alabalık(*)
21.427
Ayn.Sazan(*)
2.000
YETĠġ.TOP.
23.427
GENEL TOPLAM
45.727
15.000
0
(*) YetiĢtiricilik
Kürk Hayvancılığı
Ġl genelinde kürk hayvancılığı yetiĢtiriciliği yapan iĢletme yoktur.
Arıcılık ve Ġpekböcekçiliği
Ġlde 2009 yılında 680 adet eski usul kovan, 14.025 adet yeni usul kovan olmak üzere toplam
14.705 kovan bulunmaktadır.
2.9. Nüfus Hareketleri (iĢletme
değiĢiklikler,göç hareketi)
döneminde
sağlanacak
istihdam,
ekonomik
Faaliyet sahasının bulunduğu EskiĢehir Ġlinin nüfusu, 2009‟in nüfus sayımına göre 755.427
kiĢidir. EskiĢehir merkez nüfusu ise 669.444 kiĢidir. (kaynak:Türkiye Ġstatistik Kurumu Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı)
EskiĢehir‟de sayım yıllarına göre nüfus ve yıllık artıĢ oranı bilgileri Ģöyledir;
Tablo 66: EskiĢehir'de Sayım Yıllarına Göre Nüfus ve Yıllık ArtıĢ Oranı
EskiĢehir'de Sayım Yıllarına Göre Nüfus ve Yıllık ArtıĢ Oranı
Yıllar
Nüfus
1927
154.195
ArtıĢ Oranı
-
1935
183.205
21,55
1940
206.794
24,22
1945
244.251
33,29
1950
276.164
24,56
1955
323.511
31,65
1960
368.827
26,22
1965
415.101
23,64
1970
459.367
20,27
1975
495.097
14,98
1980
543.802
18,77
1985
597.379
18,8
1990
641.057
14,11
2000
706.009
9,2
95
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
2007
724.849
2,6
2000 yılı nüfus sayımına göre Ģehir ve köy nüfusları Ģöyledir;
Tablo 67 : ġehir ve Köy Nüfusları Ġle Yüzölçümü ve Nüfuz Yoğunluğu
ġehir ve Köy Nüfusları Ġle Yüzölçümü ve Nüfuz Yoğunluğu
Ġlçeler
Toplam
ġehir Nüfusu
Toplam
724.849
625.453
Köyler Nüfusu
99.396
Yüzölçümü (km2)
13.842
Nüfus Yoğunluğu
52
Merkez Ġlçe
595.157
570.825
24.332
2.664
223
Alpu
13.870
5.497
8.373
886
16
Beylikova
7.450
3.744
3.706
450
17
Çifteler
16.936
11.887
5.049
794
22
Günyüzü
8.135
1.824
6.311
1.396
6
Han
2.526
1.298
1.228
250
10
Ġnönü
7.583
4.316
3.267
341
22
Mahmudiye
9.144
5.069
4.075
678
14
Hmihalgazi
3.476
1.708
1.768
131
27
Mihalıçcık
11.618
3.287
8.331
1.837
6
Sarıcakaya
5.924
2.508
3.416
375
16
Seyitgazi
17.624
3.197
14.427
1.494
12
Sivrihisar
25.406
10.293
15.113
2.546
10
31.12.2007 yılı tarihi itibari ile açıklanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre EskiĢehir Ġli
sayım sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 68: EskiĢehir ili sayım sonuçları
EskiĢehir (Merkez)
595.157
Alpu
13.870
Beylikova
7.450
Çifteler
16.936
Günyüzü
8.135
Han
2.526
Ġnönü
7.583
Mahmudiye
9.144
Mihalgazi
3.476
Mihalıçcık
11.618
Sarıcakaya
5.924
Seyitgazi
17.624
Sivrihisar
25.406
Proje alanına en yakın yerleĢim birimi olan Beylikova Ġlçesi nüfusu 6.580 Beylikova
merkezinin nüfusu ise 3.257 kiĢidir. (kaynak:Türkiye Ġstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı) Bunun dıĢında proje alanına yakın yerleĢimlerden
Parsibey Köyü 339 kiĢi kadardır.
96
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
2.10. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma
Alanları, Yaban Hayvanı YetiĢtirme Alanları,Kültür Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları,
Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer kaynakları ile ilgili koruma alanları, Turizm Alan
ve Merkezleri ve koruma altına alınmıĢ diğer alanlar), bunların faaliyet alanına
mesafeleri ve olası etkileri,
1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar:
a) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu‟nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve
bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat
Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları" proje alanı ve yakın çevresinde bulunmamaktadır.
.
b)1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Çevre ve Orman
Bakanlığı‟nca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı YerleĢtirme
Alanları" sınıfına göre;
EskiĢehir Ġlinde bu sınıfa giren alanlar Mihalıççık Geyik Koruma ve Üretme Sahası, Kayakent
Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası ve Balıkdamı Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası
bulunmaktadır.
Proje alanı bahsi geçen alanlarda ve yakın çevresinde bulunmamaktadır.
c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" baĢlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde
"Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı
kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu‟nun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin
Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar sınıfına
girmemektedir.
ç) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri Ġstihsal
ve Üreme Sahaları proje alanı ve civarında bulunmamaktadır.
d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği‟nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar, proje alanı ve
yakınında yer almamaktadır.
e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliği‟nin 49 uncu maddesinde tanımlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri"
proje alanına dahil değildir.
Ülkemize doğalgaz bağlantısı ile birlikte 1996 yılından itibaren doğalgazın ilimizde öncelikle
sanayi, sonrada ısınmada kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Alınan tedbirler sonucu il merkezinde hava kirliliği önlenmiĢ ve Ġlimiz DĠE bültenlerinde kirli
olmayan iller arasında gösterilmiĢtir.
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu‟nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar
Kurulu tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar
EskiĢehir ilinde özel çevre koruma bölgesi bulunmamaktadır. Dolayısı ile proje alanı
civarında da bulunmamaktadır.
g) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu‟na göre koruma altına alınan alanlar
97
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
EskiĢehir Ġli hudutları dahilinde 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan
Alan bulunmamaktadır. Dolayısı ile proje alanı ve civarında bulunması söz konusu değildir.
ğ) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler,
bulunmamaktadır. En yakın ormanlık alan Çevre Düzeni Planı Haritasına göre 1.700 m.
kuzeyinde bulunmaktadır.
h) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar coğrafik
bölge olarak proje alanında bulunmamaktadır.
ı) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin AĢılattırılması Hakkında
Kanunda belirtilen alanlar proje alanı ve etki alanında bulunmamaktadır.
i) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar proje sahasına en yakın
mera alanları proje alanının yaklaĢık 500 m. kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Ayrıca proje
alanı bu sınıfa girmemektedir. Projenin uygulanması ve iĢletilmesi esnasında hayvan otlatma
ve hayvan yetiĢtiriciliği faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirler alıncaktır.
j) 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği‟nde belirtilen alanlardan
ÇalıĢma sahasına en yakın 270 m. mesafede Porsuk Çayı bulunmaktadır. Bu nedenle Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği Ek 2 kapsamına girmekte olup Sulak Alanların Korunması
Yönetmeliği madde 15 gereği çöp, moloz ,hafriyat dip tarama, ve proses artığı çamurlar
dökülmeyecek dere yatağının emniyeti sağlanacaktır.
2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli alanlar:
Ġlimiz sınırları dahilinde Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası SözleĢmeler Uyarınca
Korunması Gerekli Alan bulunmamaktadır. Dolayısı ile proje alanı bahsi geçen alanlar
sınıfına girmemektedir.
a) 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Avrupa‟nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarını Koruma SözleĢmesi" (BERN SözleĢmesi)
uyarınca koruma altına alınmıĢ alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları"nda
belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku YaĢama ve Üreme Alanları" coğrafik
konum olarak proje alanında bulunmamaktadır.
b) 12/6/1981 tarih ve 17368 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren "Akdeniz‟in
Kirlenmeye KarĢı Korunması SözleĢmesi" (Barcelona SözleĢmesi) uyarınca korumaya alınan
alanlar coğrafik bölge olarak bahsi geçen alanlar proje alanı ve etki alanında yer
almamaktadır.
ı) 23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan "Akdeniz‟de Özel Koruma
Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı" olarak
belirlenmiĢ alanlar coğrafik bölge olarak bahsi geçen alanlar proje alanı ve etki alanında yer
almamaktadır.
ıı) 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiĢ BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı
tarafından yayımlanmıĢ olan "Akdeniz‟de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit"
listesinde yer alan alanlar coğrafik bölge olarak bahsi geçen alanlar proje alanı ve etki
alanında yer almamaktadır.
ııı) Cenova Deklerasyonu‟nun 17. maddesinde yer alan "Akdeniz‟e Has Nesli Tehlikede Olan
Deniz Türlerinin" yaĢama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar coğrafik bölge olarak bahsi
geçen alanlar proje alanı ve etki alanında yer almamaktadır.
98
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
c) 14/2/1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren "Dünya
Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması SözleĢmesi"nin 1. ve 2. maddeleri gereğince Kültür
Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" statüsü verilen
kültürel, tarihi ve doğal alanlar olarak proje alanı ve yakın çevresinde bulunmamaktadır.
ç) 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özellikle
Su KuĢları YaĢama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması
SözleĢmesi" (RAMSAR SözleĢmesi) uyarınca koruma altına alınmıĢ alanlar proje alanı ve
civarında bulunmamaktadır.
d) 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa
Peyzaj SözleĢmesi ile ilgili alanlar proje bölgesinde yer almamaktadır.
3. Korunması gereken alanlar
a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve
yapılaĢma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanları,
jeotermal alanlar ve benzeri) alanlar proje alanında ve civarında bulunmamaktadır. Onaylı
Çevre Düzeni Planlarına göre proje alanı Tarım alanı olarak görünmektedir. Mevcut saha ile
ilgili izinler Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğünden alınmıĢtır. Yeni Talep edilen ÇED
alanları için de 3083 sayılı kanun kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğünden
gerekli izinler alınacaktır.
b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma
kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağıĢa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile,
özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı Proje alanının civarındaki alanlar Çevre Düzeni
Planlarına göre tarımsal niteliği korunacak alanlar olarak geçmektedir.
c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı,
acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen
derinlikleri kapsayan, baĢta su kuĢları olmak üzere canlıların yaĢama ortamı olarak önem
taĢıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren
kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler proje bölgesinde
bulunmamaktadır.
ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu iĢletme sahaları
ÇalıĢma sahasına en yakın 270 m. mesafede Porsuk Çayı bulunmaktadır. Bu nedenle Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği Ek 2 kapsamına girmekte olup Sulak Alanların Korunması
Yönetmeliği madde 15 gereği çöp, moloz ,hafriyat dip tarama, ve proses artığı çamurlar
dökülmeyecek dere yatağının emniyeti sağlanacaktır.
d) Bilimsel araĢtırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düĢmüĢ veya düĢebilir
türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaĢama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi,
biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik
oluĢumların bulunduğu alanlar proje alanı civarında bulunmamaktadır.
2.11. Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler ( Ağaç türleri, miktarları,kapladığı alan
büyüklükleri ve kapalılığı; bunların mevcut ve planlanan koruma ve /veya kullanım
amaçları, orman alanlarına olumsuz etkilerin irdelenmesi ve alınacak önlemler, proje
yerinin ormanlık sahaya mesafesinin belirtilmesi,
99
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Proje sahası orman alanlardan oluĢmamaktadır. Arazinin genel görünümü bozkır Ģeklinde
olup, bitki örtüsü oldukça seyrektir. Sahada herhangi bir ağaç türü bulunmamaktadır. Ayrıca
alanda tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Tesis alanına en yakın ormanlık alan Çevre Düzeni
Planı Haritasına göre 1.700 m. kuzeyinde bulunmaktadır.
2.12 Proje yeri ve etki alanının mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi ( toprak, hava, su
ve radyoaktif vb. kirlilik açısından değerlendirmenin yapılması varsa analiz
sonuçlarının eklenmesi),
Toprak kirliliğine neden olan faktörler genellikle yerleĢim alanlarından çıkan atıklar, egzoz
gazları, endüstri atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal içerikli gübrelerdir. Proje
alanı çevresinde endüstri ve sanayi tesisi bulunmadığından bölgede sanayi kaynaklı kirlilik
görülmemektedir. Proje alanı ve yakın çevresinde tarım alanları büyük yer tutmakta
olup,bölgede tarıma dayalı toprak kirliliği söz konusudur.
Piliç yetiĢtirilen kümeslerin ısısının dengelenmesi amacı ile ısıtma kazanları kullanılmaktadır.
Bu tür tesislerde ısıtma kazanlarında ve kıĢ aylarında evlerde ısınma amacı ile kullanılan
kömür hava kirliliği oluĢturmaktadır.
Proje alanı çevresinde sanayi tesisi bulunmamasına rağmen, bölgede evsel nitelikli atıksular
arıtılmadan alıcı ortamlara verildiğinden mevcut kirlilik yükleri arttırılmakta ve bunun yanı sıra
tarımda kullanılan ilaçlar su kirliliğine neden olan etkenlerin baĢında gelmektedir.
Projenin su kirliliği üzerine etkileri ÇED raporu bölüm 3.B.5‟de, hava kirliliği üzerine etkileri
3.B.8 ve 3.B.9‟da, , toprak kirliliği üzerine etkileri 3.B.7‟de incelenmiĢtir. Kirlilik yükü hesapları
yapılırken en yakın yerleĢimler dikkate alınmıĢtır. Proje yeri ve etki alanında büyük ölçekte
sanayi tesisi ve maden ocakları bulunmamaktadır. Proje sahası yakın çevresinde tarım
faaliyetleri yapılmaktadır. Proje sahasına en yakın yerleĢim olan Parsibey köyü yaklaĢık
1.000 m. mesafededir.
Proje alanı civarında
gerçekleĢtirilmiĢtir.
yer
altı
suyundan
gerekli
analizler
Tablo 69: 2008 yılı SO2 ve PM Ölçüm Değerleri
SO2 Konsantrasyonu (µg/m3)
PM Konsantrasyonu (µg/m3)
Aylar
Max
Ort
Min
Max
Ort
Min
Ocak
33
8
0
155
8
13
ġubat
23
11
2
100
11
11
Mart
24
9
0
218
9
19
Nisan
17
3
0
211
3
23
Mayıs
13
3
0
178
3
24
Haziran
7
2
0
85
2
29
Temmuz
10
2
0
137
2
27
Ağustos
6
1
0
73
1
42
Eylül
6
1
0
57
1
16
Ekim
4
1
0
83
1
23
Kasım
28
4
0
123
4
33
Aralık
13
4
0
Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2008
147
4
20
100
alınmıĢ
ve
ölçümleri
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
BÖLÜM III. PROJENĠN ÖNEMLĠ ÇEVRESEL ETKĠLERĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER
(Bu bölümde faaliyetin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır; bu etkileri
önlemek, en aza indirmek ve iyileĢtirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler
ayrı ayrı ve ayrıntılı bir Ģekilde açıklanır.)
A ) Faaliyet alanının hazırlanması, inĢaat aĢamasındaki faaliyetler, fiziksel ve biyolojik
çevre üzerine etkileri ve alınacak önlemler;
III.A.1.Arazinin hazırlanması ve yapılacak iĢler kapsamında nerelerde, ne miktarda ve
ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat artığı malzemelerin nerelere taĢınacakları,
nerelerde depolanacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları,
Kapasite artıĢı projesinde herbiri 2.130 m2 alandan oluĢacak 9 adet kümes bulunacaktır.
Tesiste faal halde 3 adet kümes bulunmaktadır. Kapasite artıĢı sonrasında kümeslerin
toplam alanı 19.170 m2 olacaktır. Ayrıca toplam 2800 m2 kapalı alanda bakıcı evleri ve depo
bulunacaktır. Dolayısıyla 12.780 m2 kümes ve 2800 m2 bakıcı evi ve depo sahası için inĢaat
faaliyeti gerçekleĢtirilecektir. Yapıların temel kazma sırasında hafriyat atığı ve toz emisyonu
açığa çıkacaktır. Ancak sulama ile oluĢacak toz minumum seviyeye getirilecektir.Faaliyet
alanında oluĢacak hafriyat miktarı aĢağıda hesaplanmıĢtır.
Toplam Hafriyat Miktarı=Hafriyat Alanı x Hafriyat Derinliği
Buna göre ;
12.780 m2‟lik kümes ve 2.800 m2‟lik alanda bakıcı evi ve depo için çalıĢma yapılacak olup Bu
binalarda beton temel için 2,5 m derinliğinde kazı yapılacak ve yaklaĢık 38.950 m³ hafriyat
toprağı açığa çıkacaktır.
Yine mevcut 1 adet ölü çukuruna ilave 9 m2 alanda ölü çukuru yapılacak olup 2 m
derinliğinde kazı yapılacak ve yaklaĢık 18 m³ hafriyat toprağı açığa çıkacaktır.
Hafriyatı yapılacak olan toprağın yoğunluğu 1,6 gr/cm³ kabul edildiğinde
Toplam hafriyat miktarı
=Toplam Hafriyat Hacmi x Toprak Yoğunluğu
=38.968 m³ x 1,6 gr/cm³= 62.348,8 ton‟dur.
Kazı çalıĢmalarında oluĢacak bitkisel toprak ve hafriyat malzemesi arazi tesviyesi ve peyzaj
düzenleme çalıĢmalarında kullanılacaktır. Alan dıĢına hafriyat malzemesi taĢınmayacaktır.
Proje kapsamında sahada ortalama 2 m. derinliğinde kazı yapılacak olup saha içerisinde
yapılan sondaj çalıĢmalarında statik 15 m. dinamik 30 m. yer altı suyuna rastlanılmıĢtır.
(Bknz kuyu suyu kullanma belgesi) Dolayısıyla yapılacak kazı çalıĢmalarında yer altı
sularının etkilenmesi ön görülmemektedir. Ancak yine de tesisin faaliyetleri sırasında
meydana gelebilecek kirletici unsurların su ve toprak ortamına sızması ve su ve toprak
kirlenmesi önleyecek gerekli tedbirler alınacaktır. Üretimden kaynaklanacak atıklar zemin
geçirimsiziliği sağlanmıĢ depolama sahasında depolanacak yine gübre çukurlarının zemin
geçirimsizliği sağlanarak metorik suların etkisiyle bu atıkların yeraltısuyuna karıĢması
önlenecektir.
III.A.2. TaĢkın önleme ve drenaj ile ilgili iĢlemler,
Kapasite artıĢı planlanan alana en yakın akarsu Porsuk Çayı‟dır. Bahsi geçen Porsuk
Çayının proje alanına olan mesafesi saha sınırından itibaren yaklaĢık 270 m.‟dir. TaĢkın
önlenmesi ve drenaj için inĢaata baĢlamadan temel altı ve çevre drenaj iĢlemi
tamamlanacaktır.
Atıkların bertarafında ilgili yönetmeliklere, mevzuatlara ve 09.09.2006
101
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
tarih ve 26284 sayılı “Dere Yatakları ve TaĢkınlar” adı ile yayınlanan 2006/27 nolu
BaĢbakanlık Genelgesinde yer alan ilgili hükümlere uyulacaktır.
III.A.3. Proje kapsamındaki elektrifikasyon planı, enerji nakil hatlarının geçirileceği
yerler ve trafoların yerleri
Tesiste mevcut durumda sahanın batı sınırında bulunan 34,4 KV Enerji Nakil Hattından
çekilen olan elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Tesiste meydana gelebilecek elektrik
kesintilerinde kullanılmak üzere iki adet 20 kw „lık jeneratör kullanılacaktır
III.A.4. Proje kapsamında, iĢletme döneminde su temini sistemi planı,suyun nereden
temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların
kullanım amaçlarına göre miktarları,
Proje kapsamında su kullanımı iki Ģekilde gerçekleĢmektedir. Bunlardan ilki iĢletmede
çalıĢan ve çalıĢacak olan personelin ihtiyacı olan su. Ġkincisi temizlik ve proses amaçlı
kullanılan sudur.
ĠĢletmede çalıĢacak olan personelin içme suyu Beylikova Ġlçesinden damacanalarla temin
edilecektir. Mevcut durumda proseste kullanılan içme-kullanma suyu yeraltı suyundan
sağlanmakta olup gerekli izinler EskiĢehir D.S.Ġ 3. Bölge Müdürlüğünden alınmıĢtır. .
Kapasite artıĢı sonrasında alanda 167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun çerçevesinde DSĠ
3. Bölge Müdürlüğü‟nden gerekli izinler alındıktan sonra yeni kuyu açılacaktır. Kuyu açılaması
durumunda en yakın 1.000 m. mesafede bulunan Parsibey köyü‟nden tankerlerle su temin
edilecektir. Kuyu suyu kullanma belgesi ek- 7‟de verilmiĢtir.
Tablo 70. Su Temin Planı
Proje Kapsamında Suyun
Kullanılacağı yerler
Ġhtiyaç
Duyulacak Su
Miktarı
Personelin Ġhtiyacı olan su
2,1 m3/gün
Piliçlerin tüketeceği su
70 m3/gün
Temizlik Ġçin Gerekli su
1,278 m3/gün
Toplam
73,378 m3/gün
Suyun Temin edileceği Kaynak
Beylikova Ġlçesinden damacanalarla
temin edilecektir
Mevcut kuyu, Yeni açılacak kuyu ve
yetmemesi durumunda tankerlerle
taĢımak suretiyle
ĠĢletmede ÇalıĢacak ĠĢçi ve Personelin Ġçme-Kullanma Suyu:
Tesiste çalıĢan personel sayısı mevcutta 11 kiĢidir. Bu durumda su kullanımı;
11 kiĢi x 150 lt = 1.650 lt /gün = 1.65 m3/gün’dür.
Kapasite artıĢıyla beraber 3 kiĢi daha çalıĢacak ve toplam personel sayısı 14 olacaktır. Bu
durumda günlük su ihtiyacı;
14 kiĢi x 150lt = 2.100lt /gün = 2.1 m3/gün olacaktır.
102
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Proseste Kullanılacak Su Miktarı:
Endüstriyel nitelikli su ihtiyacı; proseste kullanılacak temizlik iĢleri ile etlik piliçlerin içme suyu
ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Etlik piliçler üretim periyodu boyunca günlük 0,2 lt/gün su
tüketirler. Bu durumda mevcut durumdaki su kullanımı;
159.000 adet piliç X 0.20 lt/gün= 31.800lt/gün = 31.8 m3/gün olacaktır.
Mevcut su kullanıma ilaveten 191.000 adet pilicin eklenmesiyle toplam piliç adeti 350.000
olacak ve su ihtiyacı;
350.000 X 0.20 lt/gün= 70.000 lt/gün = 70 m3/gün olacaktır
ĠĢletme Ġçi Alanların Temizlenmesinde Kullanılacak Su:
Tesiste temizlik amacıyla 1 m2 kapalı alan için 1.5 litre/45gün su kullanımının olacağı tahmin
edilmektedir. Buna göre tesis içi temizliği için kullanılacak su miktarı:
19.170 m2 X 1.5 litre/ m2 = 28.755 litre/45gün = 639 litre/gün = 0.639 m3/gün olacaktır.
Bir temizlik süresince 2 kez yıkama yapılacağı için;
0.639 m3/gün x 2 yıkama =1,278 m3/gün olacaktır.( 45 gün (1 periyot için), kümes
temizliğinde gerekli olan su miktarı)
Temizlik amacıyla kullanılacak olan su kapalı kanallar aracılığıyla fosseptiğe verilecektir.
Buna göre tesisin işletilmesi sırasında ihtiyaç duyulan su miktarı;
2,1 m3/gün + 70 m3/gün + 1,278 m3/gün = 73,378 m3/gün olacaktır.
III.A.5. Faaliyet ünitelerinde ve diğer ünitelerde kullanılacak yakıt türleri, miktarları ve
kimyasal analizleri, yakıtların hangi ünitelerde ne miktarlarda yakılacağı ve
kullanılacak yakma sistemleri, oluĢacak emisyonlar ve alınacak önlemler,
Tesiste mevcut durumda bulunan 3 adet kümesin her birinde 180.000 kcal/h ısıl güç (209 kw
160 m2) katı yakıtlı kalorifer kazanı bulunmaktadır. Ayrıca proje kapsamında yapılacak olan
yeni kümesler için 180.000 kcal/h ısıl güç (209 kw 160 m2) katı yakıtlı kalorifer kazanları
kullanılacak olup kümeslerin ısıtılması amacıyla kömür kullanılacaktır.
Kullanılacak olan bu kömür Mahalli, Çevre Kurulu Kararlarınca tespit edilen standartlara
uygun olacaktır. 24 saat çalıĢmada mevcut kazanların her biri günlük ortalama 1.000 kg ithal
kömür tüketimi olacaktır. Dolayısıyla kapasite artıĢı sonrasında yılın soğuk olduğu 3 ay 9
kümeste günde toplam 9.000 kg ithal kömür kullanılacaktır.Bu kömürün % 4‟nün kül olduğu
düĢünülürse(ekomur.com);
Toplam 9 kümeste kullanılacak kazanda oluĢacak kül miktarı;
9.000 X % 4 kül = 360 kg kül oluĢacaktır.
Tesiste oluĢacak toplam 360 kg kül curuf biriktirme alanlarında biriktirilerek Beylikova
Belediyesi ile yapılacak anlaĢma çerçevesinde Beylikova Belediyesi katı atık depolama
103
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
alanına nakledilecektir. Ayrıca konu ile ilgili olarak Çevre Ġzin ve Lisans Yönetmeliğine göre
gerekli izinler alınacaktır.
Tablo 71. Kömür özellikleri
Nem analizi
3,5
Kül oranı
6,9
Uçucu madde
3,6
Sabit karbon
86
Kükürt sülfür
0,08
Kalori
7.398
Proje kapsamında kömürün katı yalıt kazanında yakılmasından kaynaklı emisyon oluĢacaktır.
OluĢacak bu emisyonlarla ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde emisyon ölçümleri yapılarak
filtre projelendirilecektir.
III.A.6. Proje alanının hazırlanması ve tesislerin inĢaatında kullanılacak alet ve
ekipmanlar, proje kapsamında iĢletme döneminde bu ekipmanlarla yapılacak üretim
nedeni ile meydana gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, gürültüyü
azaltmak için alınacak önlemler,
ĠnĢaat aĢamasındaki Gürültü Kirliliği:
Projenin arazi hazırlama ve inĢaat aĢamasında gürültüye neden olabilecek ekipmanlar ve
gürültü seviyeleri aĢağıdaki tabloda verilmektedir. Buna göre;
Tablo 72. Gürültüye Neden Olacak Araçlar
Gürültüye Neden Olacak Araçlar
Adet
Ses Gücü
Kepçe
1
108.78 dB
Kamyon
1
104,03 dB
Ekskavatör
1
108,78 dB
Beton mikseri
1
103,52 dB
Beton pompası
1
111,9 dB
Mobil Vinç
1
111,9 dB
Arazöz
1
102,6 dB
7
114,37 dB
TOPLAM
1 Adet Paletli Kepçe (240 Hp)
1 Hp = 0,746 kW ise
Paletli kepçenin Gücü = 240 x 0,746 = 179,04 kW kadardır.
Lw1 = 84 + 11 x log P (Açık alanda kullanılan techizat tarafından oluĢturulan çevredeki gürültü
emisyonu ile ilgili yönetmelik) formülünden,
Lw1 = 108,78 dB kadar ses gücü vardır.
1 Adet Belden Kırmalı Kamyon 1 (135 Hp)
1 Hp = 0,746 kW ise
Kamyon Gücü =135 x 0,746 = 100,71 kW kadardır.
Lw2 = 82 + 11 x log P formülünden,
Lw2 = 104,03 dB kadar ses gücü vardır.
104
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
1 Adet Ekskavatör (240 Hp)
1 Hp = 0,746 kW ise
Ekskavatörün Gücü = 240 x 0,746 = 179,04 kW kadardır.
Lw3= 84 + 11 x log P (Açık alanda kullanılan techizat tarafından oluĢturulan çevredeki gürültü
emisyonu ile ilgili yönetmelik) formülünden,
Lw3 = 108,78 dB kadar ses gücü vardır.
Bir adet beton mikserinin gücü,
Wmeb = F x Wm ise; W = 3 x 10-7 x 75 000 Watt = 0,0225 Watt olur.
Lw4 = 10 x log W/ 10-12 ise, Lw8 = 103,52 dB kadardır. (motor gücü 75 KW)
1 Adet beton pompası (150 Hp)
1 Hp = 0,746 kW ise
Gücü =150 x 0,746 = 111,9 kW kadardır.
Lw5 = 82 + 11 x log P formülünden,
Lw5 = 104,53 dB kadar ses gücü vardır.
1 Adet mobil vinç (150 Hp)
1 Hp = 0,746 kW ise
Yükleyici Gücü =150 x 0,746 = 111,9 kW kadardır.
1 Adet Arazöz (100 Hp)
1 Hp = 0,746 kW ise
Arazöz Gücü =100 x 0,746 = 74,6 kW kadardır.
Lw7 = 82 + 11 x log P formülünden,
Lw7 = 102,6 dB kadar ses gücü vardır.
Yukarıda belirlenen iĢ makinelerinin çalıĢmaları esnasında oluĢacak gürültü seviyeleri
04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren (değiĢiklik
27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi Gazete) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği‟ 15. maddesi gereği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve
30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi gazetede yayımlanan açık alanda kullanılan teçhizat
tarafından oluĢturulan çevredeki gürültü emisyonu ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre
Teçhizat Tipine Göre Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi tablosundaki sınıflara göre
hesaplanmıĢtır. Bu hesaplamalar yapılırken kullanılan teçhizatın tipine göre en çok ses
çıkardığı yani üst değer olarak kabul gören gürültü gücü kullanılmıĢtır.
04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren(değiĢiklik
27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi Gazete) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği Madde 13‟te bulunan “Açık Alanda Kullanılan Ekipmanlarda Uyulması
Gereken ġartlar” Açık alanda kullanılan ekipmanların gürültü düzeyi, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı‟nca hazırlanan ve 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat tarafından OluĢturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu Ġle ilgili
Yönetmelik (2000/14/AT) hükümlerine tabidir.Açık alanda kullanılan ancak söz konusu
yönetmelikte yer almayan ekipmanlarla ilgili düzenlemeler 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın teĢkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükümleri Uyarınca
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın yetkisindedir.
Bu kaynaklardan çıkan ses gücü seviyeleri, kaynakların kullanım biçimlerine göre Ģu Ģekilde
olacaktır;
Ses Gücü Seviyeleri;
Lw = 10 log ∑10Lpi/10 formülünden;
Lw = 114,37 dB olarak bulunur. (Bütün kaynakların aynı anda çalıĢması durumunda)
105
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Kaynaklarımızdan oluĢan ses basıncı seviyelerinin hesaplanabilmesi için; yapılan ölçümlerin
1/3 Oktav bandında frekans analizi ile 500- 4000 Hz arasında Ģu Ģekilde olmaktadır. Bu
hesaplamalar, sadece mesafe ve atmosferik koĢulların göz önünde bulundurulduğu, gürültü
kaynaklarımızın hepsinin aynı anda çalıĢtığı durumda yani oluĢabilecek maksimum gürültü
seviyeleri hesaba katılarak bulunmuĢtur.
Tablo 73. Ek 6. Tablo–5 Ģantiye Alanı için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım)
Lgündüz (dBA)
Bina
Yol
Diğer kaynaklar
70
75
70
Tablo 74. 1.000 m. mesafede Parsibey Köyü YerleĢimi Ġçin Gürültü EtkileĢimleri
Bütün Kaynaklar ÇalıĢırken OluĢan Gürültü Seviyesi (dBA)
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
Lw
114.37
114.37
114.37
114.37
114.37
114.37
114.37
114.37
114.37
114.37
Toplam
Lp
104.37
104.37
104.37
104.37
104.37
104.37
104.37
104.37
104.37
104.37
DF
-3.20
-1.90
0.80
0.00
0.60
1.00
1.20
1.30
1.20
1.00
L
101.17
102.47
105.17
104.37
104.97
105.37
105.57
105.67
105.57
105.37
114.78
L1000
30.18
31.48
34.18
33.38
33.98
34.38
34.58
34.68
34.58
34.38
43.78
Aatm
0.30
0.47
0.76
1.19
1.86
3.06
4.77
7.46
11.84
19.10
20.54
L1000
29.88
31.00
33.41
32.18
32.11
31.32
29.80
27.22
22.73
15.28
40.32
Larka Plan
24.50
20.90
20.30
19.50
18.90
19.30
21.10
19.20
16.10
13.00
30.16
Ltoplam
30.98
31.41
33.62
32.41
32.32
31.59
30.35
27.85
23.59
17.30
40.72
Toplam
114.37
Tablo 75. 1500 m. mesafede Parsibey Köyü ĠÖO Ġçin Gürültü EtkileĢimleri
Bütün Kaynaklar ÇalıĢırken OluĢan Gürültü Seviyesi (dBA)
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
Lw
114.37
114.37
114.37
114.37
114.37
114.37
114.37
114.37
114.37
114.37
Lp
104.37
104.37
104.37
104.37
104.37
104.37
104.37
104.37
104.37
104.37
DF
-3.20
-1.90
0.80
0.00
0.60
1.00
1.20
1.30
1.20
1.00
L
101.17
102.47
105.17
104.37
104.97
105.37
105.57
105.67
105.57
105.37
114.78
L1500
26.66
27.96
30.66
29.86
30.46
30.86
31.06
31.16
31.06
30.86
40.26
Aatm
0.45
0.71
1.15
1.79
2.80
4.58
7.16
11.19
17.76
28.65
29.14
L1500
26.21
27.25
29.51
28.07
27.66
26.27
23.89
19.97
13.29
2.21
35.86
Larka Plan
24.50
20.90
20.30
19.50
18.90
19.30
21.10
19.20
16.10
13.00
30.16
Ltoplam
28.45
28.15
30.00
28.63
28.20
27.07
25.73
22.61
17.93
13.35
36.90
114.37
Yukarıdaki tablolarda bileĢke ses gücü seviyelerinin 1/3 oktav bantlarında ve A Ağırlıklı
olarak, düzeltme faktörleri göz önünde bulundurularak, mesafe, atmosferik yutuĢ ve arka
plan gürültüsü de dikkate alınarak anlık mesafelere göre oluĢan gürültü seviyeleri tesis
arazisi sınır noktalarındaki değerleri hesaplanmıĢtır. Bu hesaplanan değerler, tesisteki
gürültü kaynaklarının hepsinin aynı anda çalıĢtıkları düĢünülerek, nemlilik, sıcaklık gibi
değerlerin sabit yıllık ortalama değerleri göz önünde bulundurularak hesaplanmıĢtır.
Yukarıdaki tablolardaki hesaplamalar aĢağıdaki formüllere göre yapılmıĢtır.
Lw: Kaynaklardan oluĢan ve kaynağın hemen dibindeki ses gücü seviyeleridir. (dB)
Lp:Kaynaklardan oluĢan ve kaynağın hemen dibindeki ses gücü seviyelerinin 500 Hz ile
4000 Hz arasındaki 1/3 oktav bantlara göre ayrılmıĢ ses gücü seviyeleridir. (dB)
DF: Düzeltme Faktörü (Kaynaktan çıkan gürültünün insan tarafından algılandığı biçime
çevrilmesi (A ağırlıklı değerlere çevrilmesi) için gereken düzeltmelerdir. (dB)
106
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
L: Kaynaklardan oluĢan ve kaynağın hemen dibindeki ses gücü seviyelerinin A ağırlıklı
değerlere çevrilmiĢ halidir. (dBA)
L500 : Kaynaklardan oluĢan A Ağırlıklı ses basıncının 500 m uzaklıktaki ortama olacak
etkisidir.(dBA)
L500 = L+ 10 x log (1/4x π 5002)
Aatm: Kaynaklardan oluĢan ses basıncının hesaplanan noktaya gelinceye kadarki
atmosferden kaynaklanan yutuĢ miktarıdır.(dBA)
Örneğin 500 Hz için 500 m uzaklık için;
Aatm=7,4 x 10 -8 x (frekansın karesi (500 x 500)) x mesafe/ nemlilik
Aatm= 7,4 x 10-8 x 500 Hz x 500 Hz x 500m / 68= 0,14 dBA olur.
L500: Ġkinci L500 ise kaynaklarda oluĢan gürültünün hesaplanan noktaya olan etkisinin uzaklık
ve atmosferik yutuĢtan sonraki değeridir.(dBA)
Larka plan: Arka plan gürültü ölçümünde ölçülmüĢ olan değerlerdir. (dBA)
Ltoplam: Hesaplaması ve ölçümü yapılan noktadaki kaynaktan ve arka plandan oluĢan
toplam gürültü değeridir. (dBA)
Bu tablolara göre bulunan ses basınç düzeyleri, tesisin bulunduğu bölgedeki rüzgarlık göz
önünde bulundurulmadan hesaplanmıĢtır. Tesisin bulunduğu bölgedeki yıllık ortalama hakim
rüzgar yönü ile tesise en yakın yerleĢim yerine göre nispeten yan taraftan esmektedir. Böyle
durumlarda yan taraftan esen rüzgarın gürültünün yayılmasına etkisinin en az olacağı
düĢünülerek hesaplamalar yapılırsa, meydana çıkacak tablo ve grafik Ģu Ģekilde olmaktadır;
Tablo 76. L. Gündüz Hesap Tablosu
Ölçüm
Noktalarının
Mesafesi (m)
Arka Plan
Gürültü
Seviyeleri
(dBA)
Mevcut Kaynakların
Hepsi ÇalıĢırken
(dBA)
Rüzgar
Etkisi (min)
dB
Mevcut
Kaynakların Hepsi
ÇalıĢırken (dBA)
Lgündüz
(DüzeltilmiĢ)
dBA
1.000 m
40.72
-13.1
27.62
31.9
29.55
31.90
1.500 m
36.9
-14.9
22
31.9
27.94
31.90
Lgündüz
(dBA)
Gürültü Seviyeleri (dBA)
Tesisten Kaynaklanacak Gürültünün Hassas Alanlara Etkisi
70
60
Lgündüz (dBA)
50
40
30
Arka Plan Gürültü Seviyeleri
(dBA)
20
Sınır Değerler
10
0
1.000 m
1.500 m
Mesafe (m)
Tesisten Kaynaklanacak Gürültünün Hassas Alanlara Etkisi Grafiği
107
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil40.
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Gürültü Rüzgar EtkileĢimi
Lgündüz = 10 x log ( 8 x 10(Bütün kaynakların aynı anda çalıĢmaları (dBA))+ 4 x 10(Arka Plan(dBA))) formülünden
hesaplanmıĢtır.
Yukarıdaki tablodan ve grafikten de anlaĢılacağı gibi, hassas alan sayılabilecek 2 noktadaki
gürültü değerleri hesaplandığında tesis alanı sınırları dıĢına olan etkileri ilgili yönetmeliklerde
belirlenen limitleri aĢmamaktadır.
Bunların dıĢında tesiste temel kazma iĢleminden sonra temel güçlendirmeye ihtiyaç
olmadığından dolayı fore kazık iĢlemi yapılmayacaktır. Dolayısıyla vibrasyon hesabı
yapılmamıĢtır.
ĠĢletme AĢamasındaki Gürültü Kirliliği:
Kapasite artıĢı kapsamında gürültü kirliliği kümeslerde koku oluĢumunu önlemek amacıyla
kullanılan hava klepelerinin motorundan kaynaklanacaktır. Tesiste kapasite artıĢı sonrasında
toplam 69 adet hava klepesi bulunacak olup, bunların çalıĢmasını sağlayan 10 adet motor
çalıĢacaktır.
Bu teçhizatın ses gücü düzeyi Ģu Ģekilde hesaplanır.
10 adet motordan kaynaklanacak gürültü seviyesi
Wmeb = F x Wm ise; W = 3 x 10-7 x 1000 Watt = 0,3 x 10-3Watt olur.
Lw1= 10 x log W/ 10-12 ise, Lw2 = 84,77 dB kadardır. (Motor 1 KW)
Yukarıda belirlenen iĢ makinelerinin çalıĢmaları esnasında oluĢacak gürültü seviyeleri
04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren (değiĢiklik
27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi Gazete) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği‟ 15. maddesi gereği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve
30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi gazetede yayımlanan açık alanda kullanılan teçhizat
tarafından oluĢturulan çevredeki gürültü emisyonu ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre
Teçhizat Tipine Göre Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi tablosundaki sınıflara göre
hesaplanmıĢtır. Bu hesaplamalar yapılırken kullanılan teçhizatın tipine göre en çok ses
çıkardığı yani üst değer olarak kabul gören gürültü gücü kullanılmıĢtır.
04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren(değiĢiklik
27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi Gazete) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği Madde 13‟te bulunan “Açık Alanda Kullanılan Ekipmanlarda Uyulması
Gereken ġartlar” Açık alanda kullanılan ekipmanların gürültü düzeyi, Sanayi ve Ticaret
108
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Bakanlığı‟nca hazırlanan ve 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat tarafından OluĢturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu Ġle ilgili
Yönetmelik (2000/14/AT) hükümlerine tabidir.Açık alanda kullanılan ancak söz konusu
yönetmelikte yer almayan ekipmanlarla ilgili düzenlemeler 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın teĢkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükümleri Uyarınca
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın yetkisindedir.
Bu kaynaklardan çıkan ses gücü seviyeleri, kaynakların kullanım biçimlerine göre Ģu Ģekilde
olacaktır;
Toplam Ses Gücü Seviyeleri;
Lw = 10 log ∑10Lpi/10 formülünden
Lw = 10 log ∑( (5X108,477)
Lw = 94,77dB olarak bulunur.
Kaynaklarımızdan oluĢan ses basıncı seviyelerinin hesaplanabilmesi için; yapılan ölçümlerin
1/3 Oktav bandında frekans analizi ile 500- 4000 Hz arasında Ģu Ģekilde olmaktadır. Bu
hesaplamalar, sadece mesafe ve atmosferik koĢulların göz önünde bulundurulduğu, gürültü
kaynaklarımızın hepsinin aynı anda çalıĢtığı durumda yani oluĢabilecek maksimum gürültü
seviyeleri hesaba katılarak bulunmuĢtur.
Tablo 77. 1.000 m. mesafede Parsibey Köyü YerleĢimi Ġçin Gürültü EtkileĢimleri
Bütün Kaynaklar ÇalıĢırken OluĢan Gürültü Seviyesi (dBA)
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
Lw
94.77
94.77
94.77
94.77
94.77
94.77
94.77
94.77
94.77
94.77
Toplam
Lp
84.77
84.77
84.77
84.77
84.77
84.77
84.77
84.77
84.77
84.77
DF
-3.20
-1.90
0.80
0.00
0.60
1.00
1.20
1.30
1.20
1.00
L
81.57
82.87
85.57
84.77
85.37
85.77
85.97
86.07
85.97
85.77
95.18
L1000
10.58
11.88
14.58
13.78
14.38
14.78
14.98
15.08
14.98
14.78
24.18
Aatm
0.30
0.47
0.76
1.19
1.86
3.06
4.77
7.46
11.84
19.10
20.54
L1000
10.28
11.40
13.81
12.58
12.51
11.72
10.20
7.62
3.13
-4.32
20.72
Larka Plan
24.50
20.90
20.30
19.50
18.90
19.30
21.10
19.20
16.10
13.00
30.16
Ltoplam
24.66
21.36
21.18
20.30
19.80
20.00
21.44
19.49
16.31
13.08
30.62
Toplam
94.77
Tablo 78 . 1500 m. mesafede Parsibey Köyü ĠÖO Ġçin Gürültü EtkileĢimleri
Bütün Kaynaklar ÇalıĢırken OluĢan Gürültü Seviyesi (dBA)
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
Lw
94.77
94.77
94.77
94.77
94.77
94.77
94.77
94.77
94.77
94.77
Lp
84.77
84.77
84.77
84.77
84.77
84.77
84.77
84.77
84.77
84.77
DF
-3.20
-1.90
0.80
0.00
0.60
1.00
1.20
1.30
1.20
1.00
L
81.57
82.87
85.57
84.77
85.37
85.77
85.97
86.07
85.97
85.77
95.18
L1500
7.06
8.36
11.06
10.26
10.86
11.26
11.46
11.56
11.46
11.26
20.66
Aatm
0.45
0.71
1.15
1.79
2.80
4.58
7.16
11.19
17.76
28.65
29.14
L1500
6.61
7.65
9.91
8.47
8.06
6.67
4.29
0.37
-6.31
-17.39
16.26
Larka Plan
24.50
20.90
20.30
19.50
18.90
19.30
21.10
19.20
16.10
13.00
30.16
Ltoplam
24.57
21.10
20.68
19.83
19.24
19.53
21.19
19.26
16.12
13.00
30.33
94.77
Yukarıdaki tablolarda bileĢke ses gücü seviyelerinin 1/3 oktav bantlarında ve A Ağırlıklı
olarak, düzeltme faktörleri göz önünde bulundurularak, mesafe, atmosferik yutuĢ ve arka
plan gürültüsü de dikkate alınarak anlık mesafelere göre oluĢan gürültü seviyeleri tesis
arazisi sınır noktalarındaki değerleri hesaplanmıĢtır. Bu hesaplanan değerler, tesisteki
109
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
gürültü kaynaklarının hepsinin aynı anda çalıĢtıkları düĢünülerek, nemlilik, sıcaklık gibi
değerlerin sabit yıllık ortalama değerleri göz önünde bulundurularak hesaplanmıĢtır.
Yukarıdaki tablolardaki hesaplamalar aĢağıdaki formüllere göre yapılmıĢtır.
Lw: Kaynaklardan oluĢan ve kaynağın hemen dibindeki ses gücü seviyeleridir. (dB)
Lp:Kaynaklardan oluĢan ve kaynağın hemen dibindeki ses gücü seviyelerinin 500 Hz ile
4000 Hz arasındaki 1/3 oktav bantlara göre ayrılmıĢ ses gücü seviyeleridir. (dB)
DF: Düzeltme Faktörü (Kaynaktan çıkan gürültünün insan tarafından algılandığı biçime
çevrilmesi (A ağırlıklı değerlere çevrilmesi) için gereken düzeltmelerdir. (dB)
L: Kaynaklardan oluĢan ve kaynağın hemen dibindeki ses gücü seviyelerinin A ağırlıklı
değerlere çevrilmiĢ halidir. (dBA)
L500 : Kaynaklardan oluĢan A Ağırlıklı ses basıncının 500 m uzaklıktaki ortama olacak
etkisidir.(dBA)
L500 = L+ 10 x log (1/4x π 5002)
Aatm: Kaynaklardan oluĢan ses basıncının hesaplanan noktaya gelinceye kadarki
atmosferden kaynaklanan yutuĢ miktarıdır.(dBA)
Örneğin 500 Hz için 500 m uzaklık için;
Aatm=7,4 x 10 -8 x (frekansın karesi (500 x 500)) x mesafe/ nemlilik
Aatm= 7,4 x 10-8 x 500 Hz x 500 Hz x 500m / 68= 0,14 dBA olur.
L500: Ġkinci L500 ise kaynaklarda oluĢan gürültünün hesaplanan noktaya olan etkisinin uzaklık
ve atmosferik yutuĢtan sonraki değeridir.(dBA)
Larka plan: Arka plan gürültü ölçümünde ölçülmüĢ olan değerlerdir. (dBA)
Ltoplam: Hesaplaması ve ölçümü yapılan noktadaki kaynaktan ve arka plandan oluĢan
toplam gürültü değeridir. (dBA)
Bu tablolara göre bulunan ses basınç düzeyleri, tesisin bulunduğu bölgedeki rüzgarlık göz
önünde bulundurulmadan hesaplanmıĢtır. Tesisin bulunduğu bölgedeki yıllık ortalama hakim
rüzgar yönü ile tesise en yakın yerleĢim yerine göre nispeten yan taraftan esmektedir. Böyle
durumlarda yan taraftan esen rüzgarın gürültünün yayılmasına etkisinin en az olacağı
düĢünülerek hesaplamalar yapılırsa, meydana çıkacak tablo ve grafik Ģu Ģekilde olmaktadır;
Tablo 79. L. Gündüz Hesap Tablosu
Ölçüm
Noktalarının
Mesafesi (m)
Arka Plan
Gürültü
Seviyeleri
(dBA)
Mevcut Kaynakların
Hepsi ÇalıĢırken
(dBA)
Rüzgar
Etkisi (min)
dB
Mevcut
Kaynakların Hepsi
ÇalıĢırken (dBA)
1.000 m
30.62
-13.1
17.52
31.9
27.43
31.90
1.500 m
30.33
-14.9
15.43
31.9
27.32
31.90
110
Lgündüz
(dBA)
Lgündüz
(DüzeltilmiĢ)
dBA
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Gürültü Seviyeleri (dBA)
Tesisten Kaynaklanacak Gürültünün Hassas Alanlara Etkisi
70
60
Lgündüz (dBA)
50
40
30
Arka Plan Gürültü Seviyeleri
(dBA)
20
Sınır Değerler
10
0
1.000 m
1.500 m
Mesafe (m)
Tesisten Kaynaklanacak Gürültünün Hassas Alanlara Etkisi Grafiği
ġekil41.
Gürültü Rüzgar EtkileĢimi
Yukarıdaki tablodan ve grafikten de anlaĢılacağı gibi, hassas alan sayılabilecek 2 noktadaki
gürültü değerleri hesaplandığında tesis alanı sınırları dıĢına olan etkileri ilgili yönetmeliklerde
belirlenen limitleri aĢmamaktadır. Ayrıca tesiste vibrasyona neden olacak makine ve ekipman
bulunmamaktadır.
III.A.7. Proje alanının hazırlanması sırasında oluĢacak toz, iĢ makinelerinden kaynaklı
gaz emisyonları ve alınacak önlemler,
Proje kapsamında inĢaatların temel kazma sırasında hafriyat atığı açığa çıkacaktır.
Dolayısıyla arazi hazırlama aĢamasında toz emisyonu açığa çıkacaktır. Ancak sulama ile
oluĢacak toz minimum seviyeye getirilecektir. Kazı çalıĢmalarında oluĢacak bitkisel toprak ve
hafriyat malzemesi arazi tesviyesi ve peyzaj düzenleme çalıĢmalarında kullanılacak olup
saha dıĢına hafriyat malzemesi taĢınmayacaktır.
Sahada yapılacak toplam kazı hacmi
Hafriyatın yapılacağı süre
Günlük hafriyat miktarı
Günlük çalıĢma süresi
Saatlik hafriyat miktarı
: 62.348,8 ton
:360 gün
:173,19 ton /gün
:10 saat/gün
: 17,31 ton/saat
111
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Projede toz emisyonlarının kütlesel debileri hesaplanırken SKHKKY Ek-2 Ġzne Tabi
Tesislerde baca dıĢı kaynaklı emisyonun kütlesel debisinin baĢlığı altında belirtilen, „sökme,
yükleme, nakliye, boĢaltma,depolama‟ iĢlemlerinde yönetmeliğin Ek-1‟inde belirtilen
önlemlerin (sulama, kapalı taĢıma sistemlerinin kullanılması, malzemenin nemli tutulması,
savrulma yapılmadan yükleme-boĢaltma yapılması vb.) alınması durumunda bu iĢlemlerden
kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo- 12.6‟da yer alan kontrollü emisyon faktörleri
kullanılarak hesaplanmalıdır.‟ibaresi yer almaktadır. Bu durumda arazi hazırlama
aĢamasında oluĢacak toz hesabı kontrollü duruma göre hesaplanmıĢtır.
Tablo 80. Toz Emisyon faktörleri tablosu
Emisyon Faktörleri kg/ton
Kontrolsüz
Kontrollü
0,025
0,0125
0,010
0,005
0,7
0,35
0,010
0,005
Kaynaklar
Sökme
Yükleme
Nakliye (gidiĢ-dönüĢ toplam mesafesi)
BoĢaltma
Malzemenin ekskavatör ile çıkarılması sırasında oluĢan toz miktarı:
Sökme toz debisi = Üretim miktarı * Katsayı
= 17,31 ton /saat* 0,0125 kg / ton
= 0,216 kg/saat
ÇıkarılmıĢ malzemenin ekskavatör veya kepçe ile kamyona yüklenmesi
Yükleme toz debisi = Üretim miktarı * Katsayı
= 17,31 ton /saat* 0,005 kg / ton
= 0,086 kg/saat
Kamyonlara Yüklenen Malzemenin Nakliyesi :
Faaliyet alanı içinde kamyonların kat ettiği yol 100 metredir.
Toz debisi = (katsayı) x kamyon adedi x (gidiĢ-geliĢ) x sefer sayısı x mesafe (km)
= 0,35 x 1 x 2 x 6 x 0,1 = 0,42 kg /gün / 10 saat/gün =0,042 kg / saat
Kamyondaki Malzemenin BoĢaltılması:
BoĢaltma toz debisi = Üretim miktarı * Katsayı
Toplam Toz Debisi
= 17,31 ton /saat* 0,005 kg / ton
= 0,086 kg/saat
= Sökme + Yükleme + Nakliye + BoĢaltma
= 0,216 +0,086 + 0,042 + 0086 = 0,43 kg /saat
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2‟de “Baca dıĢından atmosfere
verilen emisyonların saatlik kütlesel debileri emisyon faktörleri kullanılarak tespit edilir.
Saatlik kütlesel debi (kg/saat) değerleri Yönetmelik Tablo 2.1‟de verilen 1 kg/sa değerini
aĢması halinde, tesis etki alanında emisyonların Hava Kirlenmesi Katkı Değeri (HKKD)
mümkünse saatlik, aksi taktirde günlük, aylık ve yıllık olarak hesaplanır. Yönetmelik Ek 2‟ye
göre inĢaat aĢamalarında (kontrollü) oluĢacak toz emisyonlarının kütlesel debisi emisyon
faktörleri kullanılarak hesaplanmıĢ ve toplam kütlesel debi olan 0,43 kg/saat‟in Yönetmelik
tablo 2.1‟de verilen sınır değer olan 1 kg/sa‟in altında olduğu görülmüĢtür. Bu nedenle Hava
Kirlenmesine Katkı Değeri hesaplanmak için modelleme çalıĢması yapılmasına ihtiyaç
duyulmamıĢtır.
Projenin inĢaat aĢamasında kullanılacak araç ve iĢ makineleri için yakıt olarak motorin
kullanılacak olup ısınma vb. amaçlı yakıt tüketimi olmayacaktır. Araç ve iĢ makinelerinin
çalıĢması sonucu egzoz emisyonları meydana gelecektir.
Arazi hazırlama ve inĢaat aĢamasında 1 adet kepçe, 1 adet kamyon, 1 adet ekskavatör, 1
adet beton mikseri, 1 adet beton pompası, 1 adet mobil vinç ve 1 adet arazöz kullanılacaktır.
112
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Kullanılacak araçların saatlik yakıt tüketimleri, tüketilecek yakıt miktarları, motorin emisyon
faktörleri ve meydana gelecek emisyonlar ve miktarları aĢağıdaki tablolarda belirtilmektedir.
Tablo 81. Araçların Saatlik Yakıt Tüketimi
Ekipman Adı
Saatlik yakıt miktarı (L/H)
Adet
Kepçe
1
8
Kamyon
1
10
Ekskavatör
1
10
Beton mikseri
1
10
Beton pompası
1
10
Mobil Vinç
1
10
Arazöz
1
10
Toplam
7
Kaynak : (Temel BEġĠROĞLU, Ankara)
Tablo 82. Tüketilecek Yakıt Miktarları
Yakıt kullanan
araçlar
Adet
Yakıt
türü
Saatlik yakıt
kullanımı (L)
ÇalıĢma Süreleri
(saat/gün)
Günlük yakıt
miktarı (L)
Ortalama günlük alınan
mesafe (km)
kepçe
1
5
40
1
1
Motorin
Motorin
8
Kamyon
Ekskavatör
10
5
50
2
1
Motorin
10
4
40
1
Beton mikseri
1
Motorin
10
2
20
1
Beton pompası
1
Motorin
10
2
20
1
Mobil Vinç
1
Motorin
10
5
50
1
arazöz
1
Motorin
8
2
16
1
TOPLAM
7
Motorin
66
25
236
8
Tablo 83. Motorin Ġçin Emisyon Faktörleri
Emisyon faktörü (g/km)
Kirletici
Karbonmonoksit (CO)
3,3
Hidrokarbonlar
1,3
Azotoksitler (NOx)
13,2
Kaynak: Hava Kirliliği ve Kontrolünün Esasları (D.Ü. – Prof. Dr. Aysen Müezzinoğlu)
Tablo 84. Meydana Gelen Emisyonlar ve Miktarları (g/gün)
Emisyonlar (g/gün)
Yakıt kullanan araçlar
Karbonmonoksit (CO)
Hidrokarbonlar
Azotoksitler (NOx)
Kepçe
3,3
1,3
13,2
Kamyon
3,3
1,3
13,2
Ekskavatör
3.3
1,3
13.2
Beton mikseri
3.3
1,3
13.2
Beton pompası
3.3
1,3
13.2
Mobil Vinç
3.3
1,3
13.2
3.3
1.3
13.2
23,1
9,1
92,4
Arazöz
TOPLAM
Yukarıda yapılan hesaplar araç ve iĢ makinelerinin aynı anda çalıĢacağı kabulü ile
yapılmıĢtır. Ancak söz konusu araç ve iĢ makineleri gün içinde farklı zamanlarda ve farklı
yerlerde kullanılacaktır. Bundan dolayı tabloda hesaplanan kümülatif kirletici emisyonu
miktarları gerçekte çok daha az olacaktır.
113
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Projenin inĢaat aĢamasında açık alanda kullanılacak araç ve iĢ makinelerinin egzoz
emisyonları düzenli olarak yetkili kuruluĢlar tarafından ölçülecek ve egzoz emisyonları için
belirlenmiĢ olan sınır değerleri sağladıkları belgelendirilecektir. Ayrıca araçların egzoz gazları
için 08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafikte
Seyreden Motorlu Kara TaĢıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne
Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
III.A.8. Proje kapsamındaki ulaĢtırma altyapısı planı( ulaĢtırma güzergahı, Ģekli,
güzergah yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı,
mevcut trafik yoğunluğu, yerleĢim yerlerine göre konumu)
Kapasite artıĢı projesinde inĢaat ve iĢletme aĢamalarında kullanılacak malzemenin nakliyesi
için EskiĢehir –Alpu-Beylikova karayolu kullanılacaktır. Tesis alanı EskiĢehir –Alpu-Beylikova
karayoluna yaklaĢık 500 m. Mesafede bulunmaktadır.
Proje kapsamında kapasite artıĢı sonrasında EskiĢehir Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve ĠnĢaat ĠĢleri
Daire BaĢkanlığından yol geçiĢ izni alınacak, her türlü yol geçiĢi EskiĢehir Ġl Özel Ġdaresi
Ġmar ve ĠnĢaat ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ile yapılacak protokol ile düzenlenecektir. Yol
platformlarının alt temel, temel, sanat yapılarının ve üst yapının korunması ile trafik
güvenliğinin sağlanması hususlarına riayet edilecektir. Proje kapsamında yol güzergahına
isabet edebilecek tarımsal amaçlı sulama, kanalizasyon ve içme suyu tesislerine zarar
verilmesi durumunda verilen zarar karĢılanacaktır.Ayrıca bu bağlamda yapılacak her türlü
çalıĢma EskiĢehir Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve ĠnĢaat ĠĢleri Daire BaĢkanlığı kontrolü altında
yapılacaktır.
ġekil42.
UlaĢım yolu
114
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil43.
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Trafik Hacim haritası
Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve Ġzleme Dairesi BaĢkanlığı UlaĢım ve Maliyet
Etütleri ġubesi Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilen Otoyollar ve Devlet Yolları Trafik Hacim
Haritası adlı çalıĢma kapsamında EskiĢehir –Alpu-Beylikova karayolundaki trafik hacmi;
• Otomobil : 27.346 taĢıt/gün
• Orta Yüklü Ticari TaĢıt : 2.612 taĢıt/gün
• Otobüs : 937 taĢıt/gün
• Kamyon : 4.454 taĢıt/gün
• Kamyon+Römork, Çekici+Yan Römork : 3.421 taĢıt/gün
• Toplam :38.770 taĢıt/gün olarak verilmiĢtir.
EskiĢehir –Alpu-Beylikova karayolundaki toplam taĢıt hacmi 38.770 taĢıt/gün olup kapasite
artıĢından sonra yaklaĢık 2 kamyonun EskiĢehir –Alpu-Beylikova karayoluna ilave yük
getirmesi düĢülmektedir. Bu durumda % 0,01 oranında hacim artıĢı beklenmektedir. Söz
konusu değer oldukça düĢük olup projenin EskiĢehir –Alpu-Beylikova Karayolu trafik yükünü
önemli düzeyde artırmayacağı düĢünülmektedir.
115
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
III.A.9. Proje alanının hazırlanması ve inĢaat aĢamalarında zarar görebilecek florafauna türleri( endemik, nesli tehlikede türler vb.) proje için seçilen yer ve etki alanında
bulunan tür popülasyonlarının etkilenmesi,
Ġnceleme alanı Akdeniz ve Ġran-Turan floristik bölgeleri arasındaki geçiĢ kuĢağında yer
almaktadır. Proje konusu saha araĢtırma alanı tipik karasal iklim etkisinde olup, ilkbaharda
çiçeklenen tek yıllık otsulardan oluĢan bitki örtüsü yapısına sahiptir. Saha üzerinde bitkisel
toprak kalınlığı bölgesel olarak değiĢmekle birlikte 0,01 - 0,2 m. arasında değiĢmektedir.
Flora listesinde yer alan tür ve tür altı kategorideki 39 adet bitkinin fitocoğrafik bölgelere göre
dağılımı; Avrupa-Sibirya elementi 1, Doğu Akdeniz elementi 1, Ġran-Turan elementi 6 ve
Akdeniz elementi 1 Ģeklindedir. Geri kalan 30 tür ise fitocoğrafik bölgesi belirsizler
kategorisinde yer almaktadır. EskiĢehir ili iki fitocoğrafik elementin geçiĢ zonunda yer
almaktadır. Dolayısıyla zengin bir bitki örtüsünün olması için elveriĢlidir. Ancak yapılan
çalıĢma sonucu proje alanında andropojenik etkiler nedeniyle tehlikeye girebilecek endemik
bitki türü tespit edilmemiĢtir. Yapılan literatür çalıĢmalarında ise il genelindeki türlerin
çoğunluğunun kozmopolit olup Türkiye‟de çok sayıda lokalitede ve ilde geniĢ yayılımlara
sahip olduğu görülmüĢtür.
ÇalıĢma alanındaki bitki türlerinin hiçbiri Bern Ek-I listesinde ve CITES Ek listelerinde
bulunmamaktadır.
Proje konusu sahanın genel görünümü bozkır Ģeklinde olup, bitki örtüsü oldukça seyrektir..
Faaliyetin inĢası esnasında sahadan sıyrılan bitkisel toprakta bulunan bitki örnekleri titizlikle
alınacak tesiste yeĢil sahalarda bitkilerin doğal peyzajı sağlanacaktır
III.A.10. Kültür varlıkları, Tabiat varlıkları, Sit ve Koruma Alanlarının faaliyet yeri ve
çevresinde yer alması durumunda yer altı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat
varlıkları ( geleneksel kentsel dokuya, arkeolojik kalıntılara, korunması gerekli doğal
değerlere) materyal üzerindeki muhtemel etkilerin irdelenmesi.
Kültür varlıkları, Tabiat varlıkları, Sit ve Koruma Alanları ÇED raporu bölüm 2.10‟da
incelenmiĢtir. proje sahasının bu alanlara olan mesafesi değerlendirildiğinde, söz konusu
tesisin etkisinin olmayacağı görülmüĢtür.
B ) Projenin iĢletme aĢamasındaki faaliyetler, fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri
ve alınacak önlemler;
III.B. 1. Proje kapsamında yer alan her bir ünitenin özelliği (kümes, yem deposu, su
deposu, fosseptikler, personel lojmanı, idare binası, laboratuar, ölü çukuru, gübre
depolama yöntemleri ve teknolojileri, (ayrı olarak alt baĢlıklar halinde verilmelidir),
proses akım Ģeması, Ģema üzerinde kirletici kaynakların gösterimi,
Proje sahası üzerine yapılacak olan yapıların saha üzerindeki yerleĢimini gösterir Vaziyet
Planı” Ek-6‟da verilmiĢtir.
Kümesler,
Söz konusu sahada mevcut durumda 6.390 m2 alanda 3 adet tavuk kümesi bulunmaktadır.
Tesiste bu üç kümese ilave 12.790 m2 alanda 6 kümes daha yapılarak toplam 19.170 m2
alanda 9 adet kümes inĢa edilmiĢ olacaktır. Kümesler çelik destekli prefabrik betonarme
yapılar olacak olup zemin sızdırmasız Ģap beton kaplı, tam otomatik havalandırma ve
yemleme sistemleri ile donatılacaktır. Söz konusu tesiste mevcut kümesler arası mesafe 16
m.olup ,yeni yapılacak kümeslerin birbirlerine mesafesi yine 16 m. olacaktır. Koku oluĢum
riskini ene aza indirmek için hakim rüzgar yönü, yerleĢim birimi yönü, ve havalandırma çıkıĢ
yönü de dikkate alınarak belirlenen alanda kümes yapılacaktır.
116
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Yem Siloları;
Kullanılacak yem deposu kuru, havadar ve temiz olmalıdır. Tesiste yüksek kaliteli galvaniz
sacdan üretilmiĢ standart olarak bulunan mekanik doldurma sisteminin yanı sıra pnömatik
olarak doldurma ve besleme iĢlemi de gerçekleĢtirilebilecek nitelikte her biri 9 m 2 3 adet yem
silosu bulunmaktadır. Bunlara ilave 6 adet yem silosu daha yapılacaktır
Sızdırmasız Fosseptik
Tesiste oluĢacak evsel ve proses kaynaklı atık suların vidanjör vasıtası ile çekilerek
kanalizasyon sistemine deĢarjından önce geçici olarak depolanacağı sızdırmasız özellikte 4
m. x 4 m. x 3 m. ebatlarında 2 adet fosseptik çukuru bulunmaktadır.
Personel Lojmanı ve depo
Tesiste yetiĢtirilen kanatlı hayvanların bakımı ile ilgilenen personelin konaklaması için
kullanılacaktır. Toplam 2.800 m2lik alanda bakıcı binaları ve depolar oluĢturulacaktır.Proje
kapsamında personel lojmanlarında gerekli hijyen Ģatları sağlanarak Biyosidal Ürünlerin
Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda izin alan firmalara çeĢitli
zaman periyotlarında ilaçlatma yapılacaktır.
Ölü Çukuru
Tesiste herhangi bir nedenle ölen hayvanlar için yerleĢimin olduğu yerlerden uzakta,
hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek yerlerde
açılacak olan ve üzeri sönmemiĢ kireç ile kaplanıp toprak ile doldurulacak olan çukurlara
denir. Söz konusu çukurların yeri, konusunda uzman bir veteriner hekim tarafından tespit
edilir. Projenin gerçekleĢtirildiği alanda söz konusu ölü hayvanların bertarafı için 1 adet ölü
çukuru bulunmaktadır. Buna ilave 1 adet ölü çukuru daha yapılacaktır.. Ölü çukuruna atılan
tavuklardan meydana gelecek sızıntı ve hastalıkların önlenmesi, doğal kaynakların
kirlenmemesi için; ölü çukuru geçirimsiz tabakalı olacaktır. Geçirimsizlik tabakasını oluĢturan
katmanlar ve özellikleri; tabanda kil tabakası olacaktır, ölü çukurunun üzeri betonarme
olacak, çukurun yan duvarları da sızdırmaz beton yapı olacaktır. Ölü çukurunun derinliği 1,5–
2m. olacaktır. Ölü çukurunun üzeri kireçle doldurulacaktır.
Gübre Çukuru
Tesiste gübre her bir üretim periyodu sonunda sıyrılarak temizlenecektir. Çıkan gübrenin bir
kısmı konu ile ilgili lisanslı firmalara verilerek bertarafı sağlanacaktır. Diğer kısmı ise bitkisel
gübre ihtiyacı için kullanılacaktır.. Lisanslı firmaya verilememesi gibi bir durumda tesiste
betondan silika sıvalı ağzı kapalı sızdırmaz nitelikte 10 m. x 5 m. x 5 m. ebatlarında 2 adet
gübre çukuru yapılacaktır.
Teknoloji:
Proje konusu ürünü etkileyecek faktörler;
- Hayvanların barınma Ģartları
- Hayvanların beslenmesi için kullanılan yemin kalitesi ve miktarı
- Ġklim Ģartları
- Seçilen hayvan ırkı
- Barınaklardaki hijyen Ģartlarıdır
Proje kapsamında mevcut durumda ve kapasite artıĢı sonrasında bulunacak ekipmanlar
aĢağıdaki tabloda verilmektedir.
117
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Tablo 85. Ekipman listesi
Yemlik
20.000
Eklenecek
Ekipmanların
Adedi
16.000
Suluk
20.000
16.000
36.000
Traktör ve römork
1
1
2
El arabası
5
4
9
Ġlaçlama makinesi
5
4
9
Jeneratör
1
1
2
Klima termostatlı fan
10
8
18
Yem Silosu
3
6
9
Hava Klepesi (0,22X0,59)
38
31
69
Soğutma Pedi (1,5X2,4)
10
8
18
Soğutma Pedi
10
8
18
3
6
9
MevcutEkipman
Adedi
Ekipmanlar
Kömür Kazanları
Toplam
Ekipman Adedi
36.000
Suluk
Kümeslerde kullanılacak suluklar otomatik olup belirli bir basınç seviyesinde ve su
yüksekliğinde otomatik olarak su verecek nitelikte olacaktır. Genellikle 2–3 pilice 1 adet
düĢecek Ģekilde kullanılacaktır. ( tarım.gov.tr).
ġekil44.
Örnek suluk
Yemlik
Etlik Piliç kalitesi ve ağırlığında Ģartlara bağlı olarak değiĢimler gözlenebilir. Hayvanlar en hızlı
Ģekilde büyütüp canlı ağırlığı arttırmak için serbest yemleme tekniği uygulanmaktadır
Hayvanların besin maddesi ihtiyaçları gerekli ölçüde ve oranlarda hazırlanmıĢ olan yüksek
kaliteli yemlerle sağlanmalıdır. Etlik piliçlere her dönemde farklı yem verilir. Yem
fabrikalarında yemler civciv ve piliç döneminde ihtiyaç duyulan kaloriye göre hazırlanır. Aksi
takdirde hayvanlar gereken performansı gösteremezler. Hayvanların vitamin ihtiyaçları
içerisinde katkı maddesi bulunmayan ve yasal prosedürler çerçevesinde üretim yapan
firmalardan karĢılanacaktır. Hayvanlarda vitamin kullanmadaki temel amaç yemden
maksimum faydalanma ve olası hastalıklara direnç kazanmaktır. Vitaminler uzman tavsiyesi
doğrultusunda uygulanacaktır.
118
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Yemlik, piliçlerin yemlerinin konulduğu plastik kaplardır ve genellikle 2–3 pilice 1 adet
düĢecek Ģekilde kullanımı planlanmaktadır. .( tarım.gov.tr)
ġekil45.
Örnek yemlik
Havalandırma Bacası ve Fan
Kümes içerisindeki hava giriĢ ve çıkıĢını sağlamakta ve hayvanların sürekli oksijenli ve
tozsuz bir ortamda yetiĢtirilmesine yardımcı olmaktadır. Kümes içerisindeki amonyak gibi
kötü kokulu gazların, nemin ve tozun ortam dıĢına çıkarılma iĢlemi olan havalandırma
sayesinde; kümes içinde oluĢması muhtemel kötü havanın doğuracağı, altlığın nem seviyesi
yükselmesi, altlığın ıslak kalması koksidiyoz gibi hastalıkların ortaya çıkması gibi olumsuz
etkiler engellenecektir. Ancak kümeslerde aĢırı havalandırma yapmak da doğru değildir.
Hayvanların C.R.D. ve nezle gibi hastalıklara tutulmasına neden olur. Proje kapsamında söz
konusu sahada 3 adet tavuk kümesi bulunmaktadır. Tesiste bu iki kümese ilave 6 yeni
kümes yapılması planlanmaktadır. Tesiste mevcut durumda bulunan kümeslerde en yakın
yerleĢim yerlerinin etkilenmeyeceği rüzgar yönleri de göz önünde bulundurularak
havalandırma yönleri tesis alanının kuzey doğusuna göre yapılandırılmıĢtır. Yeni yapılacak
kümeslerde de havalandırma yönü koku emisyonunu azaltacak yönde olacaktır.
ġekil46.
havalandırma sistemi parçaları
Trafo ve Jeneratör
119
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Tesiste Enerji Nakil Hattından çekilen olan elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Tesiste meydana
gelebilecek elektrik kesintilerinde kullanılmak üzere iki adet 20 kw „lık jeneratör
kullanılacaktır.
Isıtma Sitemi
Kümeslerde beslenen piliçler 13 °C‟ nin altında rahatsız olmaya baĢlarlar. Çevre sıcaklığı
düĢtükçe, piliçler vücut ısılarını korumak için daha fazla yem yerler. Bu çerçevede
kümeslerde optimum iç sıcaklığın sağlanması amacıyla gerekli havalandırma ve ısıtma
süreçleri uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle çevre sıcaklığının düĢük olduğu kıĢ
aylarında kümes iç sıcaklığının 18-20 °C‟ ye ayarlanması amacıyla ısıtma sistemi
uygulanacaktır. Tesiste mevcut durumda bulunan 3 adet kümesin her birinde 180.000 kcal/h
ısıl güç (209 kw 160 m2) katı yakıtlı kalorifer kazanı bulunmaktadır. Ayrıca proje kapsamında
yapılacak olan yeni kümesler için 180.000 kcal/h ısıl güç (209 kw 160 m2) katı yakıtlı kalorifer
kazanları kullanılacak olup kümeslerin ısıtılması amacıyla kömür kullanılacaktır. Kullanılacak
olan bu kömür Mahalli, Çevre Kurulu Kararlarınca tespit edilen standartlara uygun olacaktır.
ġekil47.
Kümes sıcaklığına bağlı olarak civciv-piliçlerin davranıĢların Ģematik gösterimi
120
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ġekil48.
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Örnek etlik piliç üretim tesisi Ģeması
Kesintisiz bir üretim için, uygulanan üretim yöntemine bağlı olarak sürekli ihtiyaç duyulan ve
zaman zaman gereksinim duyulabilecek tüm makine-ekipmanlar ile yardımcı araç-gereç
bulundurulacaktır. Böylelikle kesintisiz üretim yapılarak kapasitedeki kayıplar önlenecektir.
121
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Projenin ĠĢ Akım ġeması
KÜMESLERDE
DEZENFEKSĠYON VE
HAZIRLIK
EMĠSYON + SIVI ATIK
CĠVCĠV GĠRĠġĠ
GÜRÜLTÜ+ EMĠSYON
CĠVCĠVLERĠ KÜMESLERE
YERLEġTĠRME
AYDINLATMA
ÖLEN
TAVUKLAR
GÜBRELER
OTOMATĠK
TOPLAMA
AġI PROGRAMININ
UYGULANMASI
LĠSANSLI
FĠRMAYA
BESLENME VE BAKIM
YEM + SU
HAVALANDIRMA
ĠMHA
ÇUKURUNA
ÜZERĠNE
SÖNMEMĠġ
KĠREÇ
Ve BĠTKĠSEL
GÜRE
OLARAK
GÜRÜLTÜ+ EMĠSYON+ KATI
ATIK + SIVI ATIK
ORTALAMA 45 GÜN SONRA
PĠLĠÇLERĠ KAFESLERDEN
SEVK ETME
GÜRÜLTÜ+ EMĠSYON

ġekil49.
ĠĢ akım Ģeması
Civcivler Kümese Gelmeden Yapılacak ĠĢlemler:
Kümes içerisinde kullanılacak bütün ekipmanlar, kümes içerisi ve çevresi hastalık nedeni
olabilecek mikroorganizmalara karĢı dezenfekte edilecektir. Tüm ekipmanlar ısıtıcılar, elektrik
tesisatı ve havalandırmanın çalıĢır durumda olması sağlanacaktır. Daha sonraki süreçte
kümes zeminine toz kireç serpildikten sonra kümese altlık olarak 5-10 cm kalınlığında tozsuz
rende talaĢı serilecektir.
Yemlik ve suluklar temizlenip, dezenfektanlı su ile yıkanıp sulukların akıtmazlık kontrolleri
yapılır. Civcivler kümese gelmeden önce mevsime bağlı olarak 24-48 saat önce kümes
ısıtılmaya baĢlanır, civcivler kümese geldiğinde büyütme alanlarında veya ısıtıcıların
çevresinde 32-35 o C sıcaklık olması sağlanır. Sıcaklığın kontrolünü sağlayan termometrelerin
çalıĢmaları kontrol edilir. Isıtıcılar çalıĢmaya baĢladıktan sonra kümese belirli ölçüde hava
girmesi ve kümesin %60-70 civarında nemli olması sağlanacaktır. Ayrıca lambalar tam olarak
yakılacaktır.
Civcivlerin Kümese YerleĢtirilmesi:
Civcivler geldiğinde kutular araçtan hemen alınıp her ısıtıcı yanına önceden belirlenen sayıda
kutu bırakılıp kapakları açılır. Akabinde kutular boĢaltılarak civcivler sulukların yanına
yerleĢtirilir.
Civcivler kümese yerleĢtirildikten sonra ilk 3 saat süreyle su içmeleri sağlanıp sonra
yemliklere yem konulacaktır .Ġçme suyuna Ģeker ilave edilmesi etlik piliçlerinin geliĢimini
iyileĢtirildiğinden dolayı civcivlere ilk 6-12 saat süreyle Ģekerli su verilir.
122
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Kümeslerde ilk 1-2. Gün sıcaklığın 31-33 0C olması sağlandıktan sonra 3-4. Gün 30-320C ve
5-7. Günler arasında ise 29-32 oC olması sağlanır Sonrasında ikinci hafta 27-30 oC ve
dördüncü hafta 24-26 oC olması sağlanacaktır. Bu arada nem %60-70 civarında olmalıdır.
Havalandırma ise ilk 3 gün içinde yapılmaz fakat 3 gün içinde koku oluĢumu duyulursa
havalandırma yapılmalıdır.
Piliçler sıkıĢık olarak bulundurulmayıp kesim çağında m2‟ye 14-18 adet piliç olacak Ģekilde
bulundurulacaktır.
Aydınlatma:
Civcivlerin ilk birkaç gün yemden ve sudan maksimum yaralanabilmesi için 24 saat
aydınlatılırken daha sonraki dönemde 23 saat aydınlatma ve 1 saat karanlık uygulaması
yapılır. Böylece elektrik kesintisi anında hayvanlar paniğe kapılmayacak yığılıp sıkıĢmaları ve
boğulmaları önlenecektir.
Etlik Piliçlerin Beslenmesi:
Etlik piliçler çabuk ve fazla yem tüketip çabuk geliĢirler. Hayvan büyüdükçe canlı ağırlığına
bağlı olarak yem tüketimi de artar. En kısa sürede büyümeyi sağlama amaçlı serbest
yemleme programı uygulanır. .Etlik piliçlere her dönemde farklı yem verilir. Yem
fabrikalarında yemler civciv ve piliç döneminde ihtiyaç duyulan kaloriye göre hazırlanır.
Piliçlerin Kesim Ġçin Yakalanması ve Nakliyesi:
Ortalama 45 gün 6.5 hafta süren üretim dönemi sonunda piliçler kesim için yakalanarak
anlaĢmalı kesimhanelere sevk edilir. Piliçlerin yakalanması, nakliyesi ve boĢaltılması
esnasında yığılma, sıkıĢma ve çarpma gibi durumların olması berelenmeye ve karkas
kalitesini düĢürüp karlılığı azaltacağından dolayı istenen bir durum değildir Bu sebeple
piliçlerin yakalanması belli bir prosedür içerisinde gerçekleĢtirilir.
Piliçlerin Yakalanması, Nakliyesi ve Boşaltılması Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar
Hayvanların panik olup kaçmasına neden olacak ani gürültüden kaçınılmalıdır:
Yakalama iĢlemi baĢlamadan 1-3 saat önce yemlikler kaldırılmalıdır. Suluklarda yakalama
anına kadar su bulunmalıdır. Yakalamadan hemen önce su kesilmeli ve suluklar
kaldırılmalıdır. Ayrıca yakalama sırasında hayvanların çarpıp berelenmesini önlemek
amacıyla tüm ekipmanların tamamen kaldırılması en azından çalıĢanların baĢ seviyesinden
yukarıya kaldırılması sağlanmalıdır.
Yakalama esnasında ortam hayvanları görebilecek kadar loĢ ıĢıklı olmalıdır.
Piliçler ayaklarından incik kemiğinin altından tutulmalıdır. Piliç ağırlığına göre bir defada 3-5
piliçten fazlası taĢınmamalıdır.
Yakalama alanları araca yakın yerlerde olmalıdır.
Piliçler kasalara konulurken el ile dikkatlice yerleĢtirilmelidir.
Nakliye için gece veya sabahın erken saatleri seçilmelidir.
Soğuk ve yağıĢlı havalarda nakliye kamyonunun etrafına çadır çekilmeli ve havalandırma için
aralık bırakılmalıdır.
Piliçler sevk edildikten sonraki süreçte kümesler bir iki gün süre ile boĢ bırakılır. Bu safhada
kümeslerden gübre çıkarılır temizlik dezenfeksiyon ve dinlendirme iĢlemleri yapılır.
123
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
III.B. 2. Proje kapsamında bulunan tesislerde kullanılacak hammaddelerin nereden
temin edileceği, miktarları, vb. (civcivlerin temini, üretilen ürünler, kullanılan yemler,
ilaçlar ve vitaminler (bunların fiziksel, kimyasal özellikleri, miktarları ve veriliĢ
yöntemleri))
Proje kapsamında hammadde olarak yem, ilaç, vitamin ve su tüketimi olmaktadır. Tesiste
civciv yetiĢtirme yemi ve vitaminleri yem firmalarından satın alınarak, yem silolarında
depolanmaktadır. Civcivlerin geliĢimi için gerekli olan vitaminler ise yemin içerisinde
bulunmaktadır. Piliçlerin hastalıklarında kullanılan ilaçlar ise piyasadan temin edilmektedir.
Proje kapsamında yetiĢtirilen hayvanların su ihtiyaçları DSĠ 3. Bölge Müdürlüğü‟nden izinleri
alınmıĢ olan yeraltı suyundan temin edilmektedir.
Etlik piliçler çabuk ve fazla yem tüketip çabuk geliĢirler. Hayvan büyüdükçe canlı ağırlığına
bağlı olarak yem tüketimi de artar. En kısa sürede büyümeyi sağlama amaçlı serbest
yemleme programı uygulanır. Etlik piliçlere her dönemde farklı yem verilir. Yem
fabrikalarında yemler civciv ve piliç döneminde ihtiyaç duyulan kaloriye göre hazırlanır.
Ancak ortalama olarak bir pilicin günlük yem tüketimi 120 gr.‟dır. (www.tarım.gov.tr) Tesisteki
piliçlerin günlük olarak toplam yem tüketimi;
120 gr/tavuk x 350.000 adet tavuk =42.000 kg‟.dır.
Etlik civcivlerin 0. günden yaklaĢık 10. güne kadar ki beslenmelerinde kullanılan yemin
özellikleri aĢağıdaki tabloda verilmektedir.
BESĠN MADDESĠ
%
BESĠN MADDESĠ
%
Su, % (en çok)
12
A Vitamini, IU/kg (en az)
8.000
Ham Protein, % (en az)
23
D3 Vitamini, IU/kg (en az)
800
Ham Selüloz, % (en çok)
6
E Vitamini, mg/kg (en az)
15
Ham Kül,% (en çok)
8
4
HCl'de Çözünmeyen Kül, %
(en çok)
1
NaCl, % (en çok)
0,35
Vitamin B2, mg/kg (en
az)
Vitamin B12, mg/kg (en
az)
Vitamin K3, mg/kg (en
az)
Lysine, % (en az)
1,2
Mangan, mg/kg (en az)
60
Methionine, % (en az)
0,50
Fosfor, % (en az)
0,7
Sistin, % (en az)
0,40
0,15-0,30
Metabolik Enerji, (en az,
kcal/kg)
3100
Sodyum, % (en az-en
çok)
Kalsiyum, % (en az-en
çok)
10
2
1,0-1,5
Etlik piliçlerin 10. günden yaklaĢık 21. güne kadar ki beslenmelerinde kullanılan yemin
özellikleri aĢağıdaki tabloda verilmektedir.
124
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
BESĠN MADDESĠ
%
BESĠN MADDESĠ
%
Su, % (en çok)
12
A Vitamini, IU/kg (en az)
8.000
Ham Protein, % (en az)
22
D3 Vitamini, IU/kg (en az)
800
Ham Selüloz, % (en çok)
6
E Vitamini, mg/kg (en az)
15
Ham Kül,% (en çok)
8
4
HCl'de Çözünmeyen Kül, %
(en çok)
1
NaCl, % (en çok)
0,35
Vitamin B2, mg/kg (en
az)
Vitamin B12, mg/kg (en
az)
Vitamin K3, mg/kg (en
az)
Lysine, % (en az)
1,1
Mangan, mg/kg (en az)
60
Methionine, % (en az)
0,50
Fosfor, % (en az)
0,7
Sistin, % (en az)
0,40
0,15 - 0,30
Metabolik Enerji, (en az,
kcal/kg)
3100
Sodyum, % (en az-en
çok)
Kalsiyum, % (en az-en
çok)
10
2
1,0 - 1,5
Etlik piliçlerin 22. günden yaklaĢık 35. güne kadar ki beslenmelerinde kullanılan yemin
özellikleri aĢağıdaki tabloda verilmektedir.
BESĠN MADDESĠ
%
BESĠN MADDESĠ
%
Su, % (en çok)
12
A Vitamini, IU/kg (en az)
8.000
Ham Protein, % (en az)
20
D3 Vitamini, IU/kg (en az)
800
Ham Selüloz, % (en çok)
6
E Vitamini, mg/kg (en az)
15
Ham Kül,% (en çok)
8
4
HCl'de Çözünmeyen Kül, %
(en çok)
1
NaCl, % (en çok)
0,35
Vitamin B2, mg/kg (en
az)
Vitamin B12, mg/kg (en
az)
Vitamin K3, mg/kg (en
az)
Lysine, % (en az)
1,0
Methionine, % (en az)
0,40
Sistin, % (en az)
0,35
Metabolik Enerji, (en az,
kcal/kg)
3100
Mangan, mg/kg (en az)
10
2
60
Fosfor, % (en az)
0,65
Sodyum, % (en az-en
çok)
Kalsiyum, % (en az-en
çok)
0,15 - 0,30
0,9- 1,5
Etlik piliçlerin 35. günden kesime kadar ki beslenmelerinde kullanılan yemin özellikleri
aĢağıdaki tabloda verilmektedir.
BESĠN MADDESĠ
%
BESĠN MADDESĠ
%
Su, % (en çok)
12
A Vitamini, IU/kg (en az)
8.000
Ham Protein, % (en az)
18
D3 Vitamini, IU/kg (en az)
800
Ham Selüloz, % (en çok)
6
E Vitamini, mg/kg (en az)
10
Ham Kül,% (en çok)
8
4
HCl'de Çözünmeyen Kül, %
(en çok)
1
NaCl, % (en çok)
0,35
Vitamin B2, mg/kg (en
az)
Vitamin B12, mg/kg (en
az)
Vitamin K3, mg/kg (en
az)
Lysine, % (en az)
0,85
Mangan, mg/kg (en az)
60
Methionine, % (en az)
0,32
Fosfor, % (en az)
0,6
Sistin, % (en az)
0,28
0,15 - 0,30
Metabolik Enerji, (en az,
kcal/kg)
3100
Sodyum, % (en az-en
çok)
Kalsiyum, % (en az-en
çok)
125
10
2
0,8 - 1,2
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
III.B. 3. Projede üretilecek nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları, nerelere ne kadar
nasıl pazarlanacakları ve depolanması, her bir faaliyet türü için üretilecek ürünleri
etkileyen faktörler ve alınacak önlemler,
Proje kapsamında yapılması planlanan kapasite artıĢı sonrası tesiste toplam 350.000
adet/dönem kapasite ile etlik piliç yetiĢtirilecek olup, yetiĢtirilen piliçler, mevcut durumda
olduğu gibi, 43 gün sonunda depolanmadan, kamyonlarla anlaĢmalı kesimhanelere sevk
edilecektir.
Piliçlerin yakalanması, nakliyesi ve boĢaltılması esnasında yığılma, sıkıĢma ve çarpma gibi
durumların olması berelenmeye ve karkas kalitesini düĢürüp karlılığı azaltacağından dolayı
istenen bir durum değildir Bu sebeple piliçlerin yakalanması belli bir prosedür içerisinde
gerçekleĢtirilir.
Piliçlerin Yakalanması, Nakliyesi ve Boşaltılması Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar
Hayvanların panik olup kaçmasına neden olacak ani gürültüden kaçınılmalıdır:
Yakalama iĢlemi baĢlamadan 1-3 saat önce yemlikler kaldırılmalıdır. Suluklarda yakalama
anına kadar su bulunmalıdır. Yakalamadan hemen önce su kesilmeli ve suluklar
kaldırılmalıdır. Ayrıca yakalama sırasında hayvanların çarpıp berelenmesini önlemek
amacıyla tüm ekipmanların tamamen kaldırılması en azından çalıĢanların baĢ seviyesinden
yukarıya kaldırılması sağlanmalıdır.
Yakalama esnasında ortam hayvanları görebilecek kadar loĢ ıĢıklı olmalıdır.
Piliçler ayaklarından incik kemiğinin altından tutulmalıdır. Piliç ağırlığına göre bir defada 3-5
piliçten fazlası taĢınmamalıdır.
Yakalama alanları araca yakın yerlerde olmalıdır.
Piliçler kasalara konulurken el ile dikkatlice yerleĢtirilmelidir.
Nakliye için gece veya sabahın erken saatleri seçilmelidir.
Soğuk ve yağıĢlı havalarda nakliye kamyonunun etrafına çadır çekilmeli ve havalandırma için
aralık bırakılmalıdır.
III.B. 4. Her bir faaliyetin iĢletilmesi sırasında kullanılacak olan makine ve ekipmanların
adet ve kapasiteleri,
Söz konusu sahada mevcut durumda 6.390 m2 alanda 3 adet tavuk kümesi bulunmaktadır.
Tesiste bu üç kümese ilave 12.790 m2 alanda 6 kümes daha yapılarak toplam 19.170 m2
alanda 9 adet kümes inĢa edilmiĢ olacaktır. Bu sistemde yemleme-sulama iĢlemleri otomatik
olarak gerçekleĢtirilmektedir. Bunun dıĢında tesiste yer alan kümeslerde hayvanların temizlik,
sıcaklık, hava ihtiyaçlarını karĢılamak amacı ile havalandırma bacası, ısıtıcı hidrofor ve yem
silosu gibi bazı ekipmanlar kullanılacaktır.
Proje konusu tesiste mevcutta bulunan bir adet kümesin özelliği:
Sahada her bir kümes 2.130 m2‟den oluĢmakta olup yaklaĢık 39.000 piliç kapasitelidir.
Kümesler çelik destekli prefabrik betonarme yapılar Ģeklinde olup zemin sızdırmasız Ģap
beton kaplı, tam otomatik havalandırma ve yemleme sistemleri ile donatılmıĢ durumdadır.
Söz konusu tesiste mevcut kümesler arası mesafe 16 m.olup ,yeni yapılacak kümeslerin
birbirlerine mesafesi yine 16 m. olacaktır.
126
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Mevcut ve planlanan kümeslerin alanları:
Mevcut durumda 6.390 m2 alanda 3 adet tavuk kümesi bulunmaktadır. Tesiste bu üç kümese
ilave 12.790 m2 alanda 6 kümes daha yapılarak toplam 19.170 m2 alanda 9 adet kümes inĢa
edilmiĢ olacaktır.
Yem Siloları;
Kullanılacak yem deposu kuru, havadar ve temiz olmalıdır. Tesiste yüksek kaliteli galvaniz
sacdan üretilmiĢ standart olarak bulunan mekanik doldurma sisteminin yanı sıra pnömatik
olarak doldurma ve besleme iĢlemi de gerçekleĢtirilebilecek nitelikte her biri 9 m 2 3 adet yem
silosu bulunmaktadır. Bunlara ilave 6 adet yem silosu daha yapılacaktır
Proje kapsamında mevcut durumda ve kapasite artıĢı sonrasında bulunacak ekipmanlar
aĢağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 86. Ekipman listesi
Yemlik
20.000
Eklenecek
Ekipmanların
Adedi
16.000
Suluk
20.000
16.000
36.000
Traktör ve römork
1
1
2
El arabası
5
4
9
Ġlaçlama makinesi
5
4
9
Jeneratör
1
1
2
Klima termostatlı fan
10
8
18
Yem Silosu
3
6
9
Hava Klepesi (0,22X0,59)
38
31
69
Soğutma Pedi (1,5X2,4)
10
8
18
Soğutma Pedi
10
8
18
Kömür Kazanları
3
6
9
Ekipmanlar
MevcutEkipman
Adedi
Toplam
Ekipman Adedi
36.000
3.B.5 OluĢacak atık suların cins ve miktarları bertaraf yöntemleri ve deĢarj edileceği
ortamlar ve uzaklığı, atıksuların deĢarj değerleri, arıtma tesisi akım Ģeması, iĢ termin
planı, kapasitesi, atıksu arıtma tesisinsin devreye alınması ile birlikte oluĢacak arıtma
tesisi arıtma çamurlarının miktarı ve bertarafı ile ilgili bilgi, oluĢacak atıksuların Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan hangi sektör ve tablo kapsamında arıtıma
tabi tutulacağı, arıtma verimi,
Tesiste kullanılacak suyun tamamı yer altı suyundan karĢılanacak olup oluĢacak atık suların
tamamı proje kapsamında inĢaatı tamamlanmıĢ olan sızdırmasız fosseptiğe verilecektir.
Tesisin iĢletilmesi aĢamasında 24 personel görev alacaktır. Tesiste çalıĢacak toplam
personelden kaynaklı oluĢacak atık su tamamen evsel nitelikte olacaktır.
KiĢi baĢına günde 150 litre su kullanıldığı kabul edildiğinde ortaya çıkan atık su miktarı;
24 x 150 lt/gün = 3.600 lt/gün = 3,6 m3/gün olarak hesaplanmıĢtır.
Evsel atık sular askıda, koloidal ve çözünmüĢ halde organik ve inorganik maddeler içerir.
Ġklimsel Ģartları, insanların yaĢam standartları ve kültürel alıĢkanlıklar atık su özelliğini önemli
ölçüde etkiler. Konsantrasyonlar kiĢi baĢına günlük su kullanımı değerlerine bağlı olarak
değiĢir. Her ne kadar suya deĢarj edilen atık miktarı toplumların özelliklerine göre farklılıklar
gösterse de, bu fark çok yüksek değildir.
127
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
AĢağıdaki tabloda ham (hiç arıtılmamıĢ) ve bir iĢleme tabi tutulmamıĢ tipik evsel atık su
özellikleri verilmektedir.
Tablo 87. Evsel Nitelikli Atık Suların Bazı Tipik Özellikleri
Parametre
Konsantrasyonları (g/kiĢi-gün)
BOĠ5
45-54
KOĠ
1,6 – 1,9 X BOI
Toplam Organik Karbon 0,6 – 1,0 X BOI
Askıda Katı Madde
170 – 220
Yukarıdaki tabloya göre evsel atık su içerisindeki kirletici yükleri;
Toplam kirlilik yükü = kiĢi x ort. Kirlilik yükü = 24x 54 = 1296 g BOI/gün
KOI= 1,9 X 1296 =2462 g KOI/gün
Toplam Organik Karbon = 1 x 1296 = 1296 g TOC/gün
AKM = 24 x 220= 5.280 g/gün olarak hesaplanmıĢtır.
Tesiste temizlik amacıyla 1 m2 kapalı alan için 1.5 litre/45gün su kullanımının olacağı tahmin
edilmektedir. Buna göre tesis içi temizliği için kullanılacak su miktarı:
19.170 m2 X 1.5 litre/ m2 = 28.755 litre/45gün = 639 litre/gün = 0.639 m3/gün olacaktır.
Bir temizlik süresince 2 kez yıkama yapılacağı için;
0.639 m3/gün x 2 yıkama =1,278 m3/gün olacaktır.( 45 gün (1 periyot için), kümes
temizliğinde gerekli olan su miktarı)
Temizlik amacıyla kullanılacak olan su kapalı kanallar aracılığıyla fosseptiğe verilecektir. Buna
göre tesisin işletilmesi sırasında oluşacak atık su miktarı;
3,6 m3/gün + 1,278 m3/gün = 4,878 m3/gün olacaktır.
AĢağıdaki tabloda SKKY Tablo 15.5 gıda sanayi (BüyükbaĢ, KüçükbaĢ Hayvan Besiciliği
Tavukhaneler ) atık su özellikleri verilmektedir.
PARAMETRE
BĠRĠM
KĠMYASAL OKSĠJEN ĠHTĠYACI (KOĠ)
ASKIDA KATI MADDE(AKM)
AMONYUM AZOTU(NH4-N)
FOSFAT FOSFORU (PO4-P)
pH
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
-
KOMPOZĠT NUMUNE
2 SAATLĠK
500
200
20
3
6-9
KOMPOZĠT NUMUNE
24 SAATLĠK
400
150
15
2
6-9
31.12.2004 tarih ve 25687 sayıl Resmi Gazete ‟de yayımlanarak yürürlüğe giren „‟Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği‟‟ eklerinde belirtilen sınır değerleri (tablo 15.5) sağladığından sızdırmaz
foseptikte biriktirilip % 80 doluluk oranına ulaĢtığında vidanjörler vasıtasıyla çektirilip
Beylikova Belediyesi alt yapı tesisine verilerek nihai bertarafı sağlanacaktır
128
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
3.B.6 Proje kapsamındaki tesislerin içme suyu amaçlı kullanılan yüzeysel su
kaynaklarına ve yer altı su kaynaklarının havzalarında kalıp kalmadığının ve yerüstü ve
yer altı su kaynaklarının kalitesinde faaliyetten kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin
giderilmesi ve bundan kaynaklanabilecek zararların irdelenmesi,
Proje alanı etrafında mevsimler akıĢlı dereler bulunmaktadır. Projenin inĢaat ve iĢletme
aĢamasında oluĢacak sıvı ve katı atıklar hiçbir Ģekilde çevredeki derelere atılmayacaktır.
Kümeslerde hayvanlardan kaynaklı oluĢacak gübreler, proje alanında yapılacak gübre
depolama alanında depolanacaktır. Proje alanına en yakın akarsu, sahanın yaklaĢık 270 m.
güneyinde bulunan Porsuk Çayı‟dır. . Bu nedenle Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Ek
2 kapsamına girmekte olup Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği madde 15 gereği çöp,
moloz, hafriyat dip tarama, ve proses artığı çamurlar dökülmeyecek dere yatağının emniyeti
sağlanacaktır.
3.B.7 Her bir tesisin iĢletilmesi sırasında oluĢması muhtemel atıklar (evsel nitelikli
atıkların ilgili belediye tarafından alınacağına dair yazının eklenmesi)
3.B.7.1 Katı Atıklar:
Hafriyat Atıkları:
Kapasite artıĢı projesinde herbiri 2.130 m2 alandan oluĢacak 9 adet kümes bulunacaktır.
Tesiste faal halde 3 adet kümes bulunmaktadır. Kapasite artıĢı sonrasında kümeslerin
toplam alanı 19.170 m2 olacaktır. Ayrıca toplam 2800 m2 kapalı alanda bakıcı evleri ve depo
bulunacaktır. Dolayısıyla 12.780 m2 kümes ve 2800 m2 bakıcı evi ve depo sahası için inĢaat
faaliyeti gerçekleĢtirilecektir. Yapıların temel kazma sırasında hafriyat atığı ve toz emisyonu
açığa çıkacaktır. Ancak sulama ile oluĢacak toz minumum seviyeye getirilecektir.Faaliyet
alanında oluĢacak hafriyat miktarı aĢağıda hesaplanmıĢtır.
Toplam Hafriyat Miktarı=Hafriyat Alanı x Hafriyat Derinliği
Buna göre ;
12.780 m2‟lik kümes ve 2.800 m2‟lik alanda bakıcı evi ve depo için çalıĢma yapılacak olup Bu
binalarda beton temel için 2,5 m derinliğinde kazı yapılacak ve yaklaĢık 38.950 m³ hafriyat
toprağı açığa çıkacaktır.
Yine mevcut 1 adet ölü çukuruna ilave 9 m2 alanda ölü çukuru yapılacak olup 2 m
derinliğinde kazı yapılacak ve yaklaĢık 18 m³ hafriyat toprağı açığa çıkacaktır.
Hafriyatı yapılacak olan toprağın yoğunluğu 1,6 gr/cm³ kabul edildiğinde
Toplam hafriyat miktarı
=Toplam Hafriyat Hacmi x Toprak Yoğunluğu
=38.968 m³ x 1,6 gr/cm³= 62.348,8 ton‟dur.
Kazı çalıĢmalarında oluĢacak bitkisel toprak ve hafriyat malzemesi arazi tesviyesi ve peyzaj
düzenleme çalıĢmalarında kullanılacaktır. Alan dıĢına hafriyat malzemesi taĢınmayacaktır.
Arazi hazırlama süresince tesiste 1 kamyon, 1 adet kepçe ve 1 arazöz, kullanılacak olup
yapılan hesaplamalara göre 62.348,8 ton hafriyat oluĢması beklenmektedir. ĠĢletme
süresince 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
129
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
“Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak
çalıĢılacaktır.
Personelden Kaynaklanan Katı Atıklar:
Üretimde mevcutta çalıĢan sayısı 14‟dir.Bir kiĢinin ortalama katı atık üretiminin 1,15 kg/kiĢigün (TUĠK verileri-2008 http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=496 )olduğu
kabul edilirse,buna göre mevcutta personelin oluĢturduğu katı atık miktarı;
Qkatıatık
PT
= 1,15 kg/kiĢi-gün
= 1,15 kg/kiĢi-gün x14 = 16,1 kg/gün kadardır,
Kapasite artıĢıyla beraber 24 kiĢi çalıĢacağından toplam evsel nitelikli katı atık miktarı;
PT
= 1,15 kg/kiĢi-gün x24= 27,6 kg/gün kadar olacaktır.
OluĢan bu atıklardan geri kazanımı mümkün olan (kağıt, cam vb.) ve geri kazanımı mümkün
olmayan atıklar (yemek artıkları vb. organik atıklar) ayrı ayrı olacak Ģekilde ağzı kapalı çöp
kovalarında biriktirilecektir. Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar Beylikova Belediyesi çöp
depolama alanına mevcutta gönderilmektedir ve gönderilecektir. Geri kazanımı mümkün
olanlar ise lisanlı geri dönüĢüm tesislerine mevcut durumda gönderilmektedir ve
gönderilecektir.
Proses Kaynaklı Katı Atıklar:
ĠĢletmede mevcut durumda 159.000 adet/dönem Etlik Piliç yetiĢtirilmektedir. Buna göre
mevcutta hayvanların metabolizmaları sonucu oluĢan atık miktarı;
Etlik Piliç amacıyla beslenen tavukların günlük metabolizmasından kaynaklanan atık
miktarları 0,08-0,1 kg/gün veya canlı ağırlığının %3-4‟ü oranındadır.(www.tarım.gov.tr)
Metabolizmadan Kaynaklanan Atık Miktarı=Tavuk sayısı x 0,1 kg/gün
=159.000x0,1 kg/gün
=15.900 kg/gün dür.
Kapasite artıĢıyla beraber 350.000adet/dönem piliç olacağından piliçlerin metabolizmasından
kaynaklanacak atık miktarı;
=Tavuk sayısı x 0,1 kg/gün
=350.000x0,1 kg/gün
=35.000 kg/gün olacaktır.
Kafesler içerisinde yer alan tavukların günlük yaĢamları gereğince açığa çıkan
metabolizmadan kaynaklanan atıklar her üretim periyodu sonunda temizlenerek bir kısmı
anlaĢmalı gübre iĢleme tesisine gönderilecek diğer kısmıda bitki gübresi olarak kullanılacaktır.
Lisanslı firmaya verilememesi gibi bir durumda tesiste betondan silika sıvalı ağzı kapalı
sızdırmaz nitelikte 10 m. x 5 m. x 5 m. ebatlarında 2 adet gübre çukuru yapılacaktır.
130
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Tablo 88.Piliçlerin Metabolizmasından Kaynaklanan Atığın Kimyasal Özellikleri
Organik Madde
55,33
P2O2 %
3,73
K2O %
3,14
Organik Karbon
32,17
C/N
11,00
pH
6,58
Nem %
12,20
Fe ppm
2044
Znppm
399
Mn ppm
641
Cu ppm
32,61
Hümik Asit
6,40
Organik Madde%
55,33
Kaynak ziraiteknik.com
Tavuk yetiĢtirme çiftliklerinde doğal sebeplere bağlı tavuk ölümlerinin görülmesi normaldir. 1
üretim periyodunda yaklaĢık %3 civarında tavuk ölümü görülmektedir. Buna göre tesiste
mevcutta oluĢan ölü tavuk miktarı;
159.000 adet/dönem %3
4.770 adet/dönem X 8 Dönem
38.160 adet /yıl/12 ay
= 4.770 adet/dönem
=38.160 adet/yıl
=3.180 adet/ay dır.
Kapasite artıĢıyla beraber 350.000 piliç olacağından piliçlerin ölümünden kaynaklanacak
toplam katı atık miktarı;
350.000 adet/dönem %3
10.500 adet/dönem X 8 Dönem
84.000 adet /yıl/12 ay
= 10.500 adet/dönem
=84.000 adet/yıl
=7.000 adet/ay olacaktır.
Proje kapsamında oluĢan katı atıklar için 14 Mart 1991 tarih ve 20814 Sayılı Resmi
Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren Katı atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 03 Nisan 1991
tarih ve 20834 Sayılı, 22 ġubat 1992 tarih ve 21150 Sayılı, 2 Kasım 1994 ve 22099 Sayılı, 15
Eylül 1998 tarih ve 23464 Sayılı, 18 Eylül 1999 tarih ve 23790 sayılı, 29 Nisan 2000 tarih ve
24034 sayılı, 25 Nisan 2002 tarih ve 24736 sayılı, 5 Nisan 2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi
Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren değiĢikliklere uyulacaktır.
Tıbbi Atıklar:
Tesiste civcivlere verilecek ilaçlardan kaynaklanacak tıbbi atık oluĢumu söz konusu olacaktır.
OluĢacak bu tıbbi atıklar 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak
yürürlüğe giren ( DeğiĢiklik 03.12.2011 tarih ve 28131sayı) “Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” ne göre geçici depolanarak, EskiĢehir Belediyesine ait tıbbı atık toplama aracı
vasıtası ile bertarafı sağlanacaktır. Tesiste Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ilgili
hükümlerine uyulacaktır.
Ambalaj Atıkları:
Proje konusu faaliyette iĢletme aĢamaları sırasında oluĢması muhtemel ambalaj atıkları
yiyecek ve içecek ambalaj atıkları, tesise yapılacak araç bakımları, temizlik ürünleri vb.
ambalajlarının atıkları Ģeklinde olacaktır. Bahsi geçen ambalaj atıklarının miktarı evsel
nitelikli atıkların % 12,5‟i kadar olacaktır. Mevcut durumda oluĢan ambalaj atığı miktarı;
131
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
Ambalaj Atıklarının Miktarı (kg/gün) = evsel nitelikli atıklar x 0,125
Ambalaj Atıklarının Miktarı (kg/gün) = 16,1 kg/gün x 0.125 = 2,0125 kg/gün kadardır.
Kapasite ArtıĢıyla beraber;
Ambalaj Atıklarının Miktarı (kg/gün) = 27,6 kg/gün x 0.125 = 3,45 kg/gün kadar olacaktır.
Tesiste oluĢacak olan ambalaj atıkları tesiste diğer atıklardan ayrı toplanarak Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı‟ndan Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve Geri Kazanım Tesisi Lisansı
olan firmalara verilecektir. 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin hükümlerine uyulacaktır.
Atık Yağlar:
Etlik piliç yetiĢtirme tesisi iĢletme aĢamasında kullanılan ve kullanılacak olan makine ve
ekipmanlar Ģöyledir;
Ekipman listesi
Yemlik
20.000
Eklenecek
Ekipmanların
Adedi
16.000
Suluk
20.000
16.000
36.000
Traktör ve römork
1
1
2
El arabası
5
4
9
Ġlaçlama makinesi
5
4
9
Jeneratör
1
1
2
Klima termostatlı fan
10
8
18
Yem Silosu
3
6
9
Hava Klepesi (0,22X0,59)
38
31
69
Soğutma Pedi (1,5X2,4)
10
8
18
Soğutma Pedi
10
8
18
Kömür Kazanları
3
6
9
Ekipmanlar
MevcutEkipman
Adedi
Toplam
Ekipman Adedi
36.000
ĠĢletmede belirli periyotlarla bakım iĢlemleri ve yağ değiĢimi yapılması gereken tek ekipman
Traktör‟dür. Söz konusu bakım iĢlemleri yağ değiĢim tesislerinde yapılacaktır.
Bitkisel Atık Yağlar:
Personelin yemek ihtiyacı anlaĢmalı yemek firmasından karĢılanacağından dolayı bitkisel
atık yağ oluĢması söz konusu olmayacaktır.
3.B.8 Tesiste bulunacak olan emisyon kaynaklarına ait oluĢabilecek emisyon
konsantrasyonlarının ve kütlesel debilerinin hesaplamalarının yapılması,
Tavuklarda ter bezi yoktur. Vücuttaki su idrar ve solunum yoluyla atılır. Bu yüzden kümesin
nemi artar havası bozulur. Kümeste amonyak kokusu oluĢur. (Bu koku genizde yanma,
gözlerde yaĢarma yapar.) Bu nedenle kümeslerde vantilatörler, perde, kepenk ve pencere
gibi ekipmanlar vasıtasıyla havalandırma sağlanacaktır.
Tavuk kümeslerinde beher kg canlı ağırlık için değiĢtirilmesi gereken hava miktarı, kıĢ
mevsimi için minimum 0,48-1,40 m3/saat, yaz mevsimi için 3,6-7 m3/ saat‟tir. Kümese girince
burnumuza kötü bir koku çarpıyorsa kümes havasız demektir, yani kümeste karbondioksit ve
amonyak gazları birikmiĢ, ısı ve nem artmıĢtır. Bu durumdaki kümeslerde hava giriĢ-çıkıĢ
delikleriyle yada vantilatörle hava değiĢimi sağlanarak kümesler hemen havalandırılır.
132
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Kanatlı hayvan yetiĢtiriciliği yapılacak olan kümeslerde baĢlıca hava kirliliği problemi koku
emisyonudur. Kümesler de oluĢan koku genelde hayvan altlıklarının belli periyotlarda
değiĢtirilmemesi, kümeslerde yapılan temizlik ve dezenfeksiyon iĢlemlerinin titizlikle
yapılmaması ve kümes havalandırma sisteminin yeterli miktarda ve uygun düzende
bulunmaması sonucu oluĢmaktadır. Koku oluĢum riskini en aza indirmek için hakim rüzgar
yönü, yerleĢim birimi yönü, ve havalandırma çıkıĢ yönü de dikkate alınarak belirlenen alanda
kümes yapılacaktır. Gübre her bir temizlik periyodunda sıyrılarak temizlenecektir. Çıkan
gübrenin bir kısmı konu ile ilgili lisanslı firmalara verilerek bertarafı sağlanacaktır. Diğer kısmı
ise bitkisel gübre ihtiyacı için kullanılarak alanda depolanmayacaktır. Lisanslı firmaya
verilememesi gibi bir durumda tesiste betondan silika sıvalı ağzı kapalı sızdırmaz nitelikte 10
m. x 5 m. x 5 m. ebatlarında 2 adet gübre çukuru yapılacaktır.
Proje sahasına en yakın yerleĢim Parsibey köyü olup sahanın yaklaĢık 1000 m.
Güneybatısında bulunmaktadır.
Tablo 89. Kümes hayvanları cinsinden hayvan yeri sayısını canlı hayvan kütlesine dönüĢtürme faktörleri
HayvanCinsi
OrtalamaMünferitHayvanKütlesi
KümesHayvanları
Yumurtlayan kümes hayvanları
0,0034
Genç kümes hayvanları (18. haftayakadar)
0,0014
35 güne kadar besi piliçleri
0,0015
49 güne kadar besi piliçleri
0,0024
YetiĢtirilen pekin ördekleri (3. haftayakadar)
0,0013
Besi pekin ördekleri (7. haftaya kadar)
0,0038
YetiĢtirilen uçan ördek (3. haftayakadar)
0,0012
Besi uçan ördeği (10. haftayakadar)
0,0050
YetiĢtirilen hindi (6. haftayakadar)
0,0022
Besi hindisi, diĢi kanatlılar (16. haftaya kadar)
0,0125
Besi hindisi, erkek kanatlılar (21. haftaya kadar)
0,0222
ġekil50.
Asgari Mesafe Eğrisi
133
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Proje kapsamında 350.000 adet/dönem etlik piliç
G.V
= Canlı hayvan kütlesi
Minimum uzaklık
= G.V x hayvan sayısı
= 0,0024 x 350.000
= 840
Bu değeri yukarıdaki asgari mesafe eğrisinden yerine koyduğumuzda minimum uzaklık 750
m „de sağlanmaktadır.
Tesiste 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Koku
OluĢturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik esas ve hükümleri doğrultusunda
çevreye koku emisyonu oluĢturmayacak ve/veya azaltacak Ģekilde ve yönetmelikte belirtilen
teknik Ģartları da göz önünde bulundurarak gerekli tedbirler alınacaktır.
3.B.9 Herbir tesisin faaliyet sırasında oluĢacak koku problemine karĢı alınacak
önlemler (koku giderme ünitesinin detaylandırılması, en yakın yerleĢim yerine uzaklık
ve meteorolojik veriler dikkate alınarak irdelenmeli)
Kanatlı hayvan yetiĢtiriciliği yapılacak olan kümeslerde baĢlıca hava kirliliği problemi koku
emisyonudur. Kümesler de oluĢan koku genelde hayvan altlıklarının belli periyotlarda
değiĢtirilmemesi, kümeslerde yapılan temizlik ve dezenfeksiyon iĢlemlerinin titizlikle
yapılmaması ve kümes havalandırma sisteminin yeterli miktarda ve uygun düzende
bulunmaması sonucu oluĢmaktadır. Koku oluĢum riskini en aza indirmek için hakim rüzgar
yönü, yerleĢim birimi yönü, ve havalandırma çıkıĢ yönü de dikkate alınarak belirlenen alanda
kümes yapılacaktır. Gübre her bir temizlik periyodunda sıyrılarak temizlenecektir. Çıkan
gübrenin bir kısmı konu ile ilgili lisanslı firmalara verilerek bertarafı sağlanacaktır. Diğer kısmı
ise bitkisel gübre ihtiyacı için kullanılarak alanda depolanmayacaktır. Lisanslı firmaya
verilememesi gibi bir durumda tesiste betondan silika sıvalı ağzı kapalı sızdırmaz nitelikte 10
m. x 5 m. x 5 m. ebatlarında 2 adet gübre çukuru yapılacaktır.
Proje sahasına en yakın yerleĢim Parsibey köyü olup sahanın yaklaĢık 1000 m.
Güneybatısında bulunmaktadır.
Tesiste kümeslerde koku giderme özelliğine sahip havalandırma sistemi bulundurulacaktır.
Yemlik ve sulukların düzenli temizlikleri ile genel temizlik çalıĢması yapılarak kümes
dahilinde tam bir temizlik ve kuruluk sağlanacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Katı
dıĢkılar için sızdırmaz bir depolama platformu yapılarak çevreyi rahatsız edecek sorunlar
giderilecektir. (koku veya sinek gibi) Tesiste 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Koku OluĢturan Emisyonların Kontrolü Hakkında
Yönetmelik esas ve hükümlerine uyulacaktır.
3.B.10 Proje kapsamında hijyenin sağlanması için ne gibi iĢlemlerin yapıldığı,
kullanılan dezenfeksiyonlarla birlikte hijyen planının açıklanması,
Söz konusu tesiste hijyenin sağlanması için gerekli dezenfeksiyon planı aĢağıdaki verilmiĢtir.
Kümesler Doluyken:
Kamyon ve ekipmanlar her giriĢ ve çıkıĢlarda mutlaka ilaçlanacaktır.
Çizmeler her kümese giriĢte ilaçlanacak, ilaç havuzları en az haftada bir veya
iki kere temizlenip taze ilaç konulacaktır.
Tuvalet, soyunma odaları ve depolar düzenli Ģekilde temizlenip, ilaçlanacaktır.
Kümes içerisinde hastalık görüldüğü taktirde her gün uygun bir dezenfektanla
134
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
ilaçlanacaktır.
Suluklar dönemsel olarak yıkanıp dezenfekte edilecektir.
Kümesler Boşaltılınca:
Kümeslerin içinde ve çevresinde serbest gezinen tüm kanatlılar ortadan kaldırılacaktır.
Eski yemler ve gübreler kümeslerden uzaklaĢtırılacaktır.
Ekipmanlar uzaklaĢtırılacak, temizlenip dezenfekte edilecek ve güneĢte bekletilecektir.
Tavan ve duvarlar hortum tutularak yıkanacak ve bu arada tabanın temizliği de
sağlanacaktır.
Eski altlık kalıntılarının tamamı kümesten uzaklaĢtırılacaktır.
Su, mümkünse deterjanlı su ile kümesin içi toz ve tüy kalmayacak Ģekilde süpürüldükten
sonra yıkanacak ve yıkandıktan sonra tekrar süpürülecektir.
Kümeslerde varsa gerekli tamiratlar yapılacaktır.
GiriĢ-çıkıĢ ve çeĢitli kullanım alanları temizlenecektir.
Kümes iki ayrı dezenfektan ile iki kez ilaçlanacaktır.
Duvarlar kireç, tabanlar ise göztaĢı ile badana edilecektir.
Dezenfekte edilmiĢ cihazlar yerleĢtirilecektir.
Tüm suluk, depo ve sistemler klorlu sudan geçirilerek dezenfekte edilecektir.
Kümeslerin çevresindeki otlar biçilecek, çöp ve pislikler atılıp yakılacak ve böylece kümes
etrafında 15-30 cm temiz alan oluĢturularak, sinek, fare benzeri hayvanlar kontrol edilecektir.
Proje kapsamında kullanılacak dezenfektanlarla ilgili, 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi
Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ĠliĢkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine,
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine, Bazı Tehlikeli
Maddelerin, Müstahzarların ve EĢyaların Üretimine, Piyasa Arzına ve Kullanımına ĠliĢkin
Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların
Sınıflandırılması, ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uyulacaktır.
3.B.11 Faaliyetler için önerilen koruma bandı mesafesi ve bu bandın oluĢturulması için
yapılacak çalıĢmalar,
10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliği EK2 Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler Madde 9,4 “Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve
üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya eĢ değeri diğer kanatlılar, 30 kg ve üzeri 3.000
baĢ ve üzeri domuz besi çiftlikleri ve 900 baĢ ve üzeri diĢi domuz üretim çiftlikleri”
kapsamında yer almaktadır.
Tesise en yakın yerleĢim yeri yaklaĢık 1 km mesafedeki Parsibey köyüdür. Faaliyet ile ilgili
olarak önerilmesi gereken sağlık koruma bandının tayini için, proje kapsamında yer alan
faaliyetlerin çevresel etkileri göz önünde bulundurulmuĢtur.
Bunlar;
Gürültü; Tesiste iĢletme aĢamasında meydana gelecek çevresel gürültü düzeyi, Lgündüz
cinsinden minimum standart değer olan 60 dBA‟yı sağlamaktadır. Faaliyet alanına en yakın
gürültüye duyarlı yapı yaklaĢık 1 km mesafedeki Parsibey köyüdür.
Koku: Faaliyet alanına en yakın gürültüye duyarlı yapı yaklaĢık 1 km mesafedeki Parsibey
Köyüne ait evler olup, söz konusu yerleĢimin tesiste oluĢacak koku emisyonundan
etkilenmemesi öngörülmektedir.
135
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Yukarıda açıklanan etkiler ve yakın yerleĢimlerin mesafeleri göz önüne alındığında;
10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürülüğe giren” ĠĢyeri Açma
ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğin” 16. ve 19. maddesi gereği proje alanının bütün
çevresinde iĢletme alanı sınırlarından itibaren içe doğru alınacak sağlık koruma bandında
komĢu parsellerden en az 10‟ar m. mesafe bırakılması uygun görülmüĢtür. Ayrıca kapasite
artırımından sonra yeni kapasiteye uygun ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı alınacaktır.
3.B.12 Projenin, proje alanının yakınında bulunan tesislerle olan etkileĢiminin
açıklanması,
Proje alanı ve yakın çevresinde herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Proje alanına en yakın
yerleĢim yeri 1 km uzaklıktaki Parsibey Köyüdür. Dolayısı ile herhangi bir etkileĢim oluĢumu
söz konusu olmayacaktır.
3.B.13 Tesisin yakın çevresindeki yerleĢim birimlerine olan etkileri,
Tesise en yakın yerleĢim yeri yaklaĢık 1 km mesafedeki Parsibey köyüdür. Proje
kapsamında yapılan tüm hesaplamalarda en yakın yerleĢim birimi göz önünde
bulundurulmuĢtur.
Gürültü; Tesiste iĢletme aĢamasında meydana gelecek çevresel gürültü düzeyi, Lgündüz
cinsinden minimum standart değer olan 60 dBA‟yı sağlamaktadır. Faaliyet alanına en yakın
gürültüye duyarlı yapı yaklaĢık 1 km mesafedeki Parsibey köyüdür.
Koku: Faaliyet alanına en yakın gürültüye duyarlı yapı yaklaĢık 1 km mesafedeki Parsibey
Köyüne ait evler olup, söz konusu yerleĢimin tesiste oluĢacak koku emisyonundan
etkilenmemesi öngörülmektedir.
3.B.14 Proje kapsamında, iĢletme döneminde meydana gelebilecek katı atık, tehlikeli(
atık yağ, boya kapları, kimyasal madde kapları vs. ) ve tıbbi atıkların cinsi, miktarı ve
özellikleri, ne Ģekilde bertaraf edileceği,( atıklarla ilgili gerekli izinler alınmalı ve izin
belgelere rapora eklenmelidir.)
Hafriyat Atıkları:
Kapasite artıĢı projesinde herbiri 2.130 m2 alandan oluĢacak 9 adet kümes bulunacaktır.
Tesiste faal halde 3 adet kümes bulunmaktadır. Kapasite artıĢı sonrasında kümeslerin
toplam alanı 19.170 m2 olacaktır. Ayrıca toplam 2800 m2 kapalı alanda bakıcı evleri ve depo
bulunacaktır. Dolayısıyla 12.780 m2 kümes ve 2800 m2 bakıcı evi ve depo sahası için inĢaat
faaliyeti gerçekleĢtirilecektir. Yapıların temel kazma sırasında hafriyat atığı ve toz emisyonu
açığa çıkacaktır. Ancak sulama ile oluĢacak toz minumum seviyeye getirilecektir.Faaliyet
alanında oluĢacak hafriyat miktarı aĢağıda hesaplanmıĢtır.
Toplam Hafriyat Miktarı=Hafriyat Alanı x Hafriyat Derinliği
Buna göre ;
12.780 m2‟lik kümes ve 2.800 m2‟lik alanda bakıcı evi ve depo için çalıĢma yapılacak olup Bu
binalarda beton temel için 2,5 m derinliğinde kazı yapılacak ve yaklaĢık 38.950 m³ hafriyat
toprağı açığa çıkacaktır.
Yine mevcut 1 adet ölü çukuruna ilave 9 m2 alanda ölü çukuru yapılacak olup 2 m
derinliğinde kazı yapılacak ve yaklaĢık 18 m³ hafriyat toprağı açığa çıkacaktır.
136
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Hafriyatı yapılacak olan toprağın yoğunluğu 1,6 gr/cm³ kabul edildiğinde
Toplam hafriyat miktarı
=Toplam Hafriyat Hacmi x Toprak Yoğunluğu
=38.968 m³ x 1,6 gr/cm³= 62.348,8 ton‟dur.
Kazı çalıĢmalarında oluĢacak bitkisel toprak ve hafriyat malzemesi arazi tesviyesi ve peyzaj
düzenleme çalıĢmalarında kullanılacaktır. Alan dıĢına hafriyat malzemesi taĢınmayacaktır.
Arazi hazırlama süresince tesiste 1 kamyon, 1 adet kepçe ve 1 arazöz, kullanılacak olup
yapılan hesaplamalara göre 62.348,8 ton hafriyat oluĢması beklenmektedir. ĠĢletme
süresince 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak
çalıĢılacaktır.
Personelden Kaynaklanan Katı Atıklar:
Üretimde mevcutta çalıĢan sayısı 14‟dir.Bir kiĢinin ortalama katı atık üretiminin 1,15 kg/kiĢigün (TUĠK verileri-2008 http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=496 )olduğu
kabul edilirse,buna göre mevcutta personelin oluĢturduğu katı atık miktarı;
Qkatıatık
PT
= 1,15 kg/kiĢi-gün
= 1,15 kg/kiĢi-gün x14 = 16,1 kg/gün kadardır,
Kapasite artıĢıyla beraber 24 kiĢi çalıĢacağından toplam evsel nitelikli katı atık miktarı;
PT
= 1,15 kg/kiĢi-gün x24= 27,6 kg/gün kadar olacaktır.
OluĢan bu atıklardan geri kazanımı mümkün olan (kağıt, cam vb.) ve geri kazanımı mümkün
olmayan atıklar (yemek artıkları vb. organik atıklar) ayrı ayrı olacak Ģekilde ağzı kapalı çöp
kovalarında biriktirilecektir. Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar Beylikova Belediyesi çöp
depolama alanına mevcutta gönderilmektedir ve gönderilecektir. Geri kazanımı mümkün
olanlar ise lisanlı geri dönüĢüm tesislerine mevcut durumda gönderilmektedir ve
gönderilecektir.
Proses Kaynaklı Katı Atıklar:
ĠĢletmede mevcut durumda 159.000 adet/dönem Etlik Piliç yetiĢtirilmektedir. Buna göre
mevcutta hayvanların metabolizmaları sonucu oluĢan atık miktarı;
Etlik Piliç amacıyla beslenen tavukların günlük metabolizmasından kaynaklanan atık
miktarları 0,08-0,1 kg/gün veya canlı ağırlığının %3-4‟ü oranındadır.(www.tarım.gov.tr)
Metabolizmadan Kaynaklanan Atık Miktarı=Tavuk sayısı x 0,1 kg/gün
=159.000x0,1 kg/gün
=15.900 kg/gün dür.
Kapasite artıĢıyla beraber 350.000adet/dönem piliç olacağından piliçlerin metabolizmasından
kaynaklanacak atık miktarı;
=Tavuk sayısı x 0,1 kg/gün
=350.000x0,1 kg/gün
=35.000 kg/gün olacaktır.
Kafesler içerisinde yer alan tavukların günlük yaĢamları gereğince açığa çıkan
metabolizmadan kaynaklanan atıklar her üretim periyodu sonunda temizlenerek bir kısmı
anlaĢmalı gübre iĢleme tesisine gönderilecek diğer kısmıda bitki gübresi olarak kullanılacaktır.
137
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Lisanslı firmaya verilememesi gibi bir durumda tesiste betondan silika sıvalı ağzı kapalı
sızdırmaz nitelikte 10 m. x 5 m. x 5 m. ebatlarında 2 adet gübre çukuru yapılacaktır.
Piliçlerin Metabolizmasından Kaynaklanan Atığın Kimyasal Özellikleri
Organik Madde
55,33
P2O2 %
3,73
K2O %
3,14
Organik Karbon
32,17
C/N
11,00
pH
6,58
Nem %
12,20
Fe ppm
2044
Znppm
399
Mn ppm
641
Cu ppm
32,61
Hümik Asit
6,40
Organik Madde%
55,33
Kaynak ziraiteknik.com
Tavuk yetiĢtirme çiftliklerinde doğal sebeplere bağlı tavuk ölümlerinin görülmesi normaldir. 1
üretim periyodunda yaklaĢık %3 civarında tavuk ölümü görülmektedir. Buna göre tesiste
mevcutta oluĢan ölü tavuk miktarı;
159.000 adet/dönem %3
4.770 adet/dönem X 8 Dönem
38.160 adet /yıl/12 ay
= 4.770 adet/dönem
=38.160 adet/yıl
=3.180 adet/ay dır.
Kapasite artıĢıyla beraber 350.000 piliç olacağından piliçlerin ölümünden kaynaklanacak
toplam katı atık miktarı;
350.000 adet/dönem %3
10.500 adet/dönem X 8 Dönem
84.000 adet /yıl/12 ay
= 10.500 adet/dönem
=84.000 adet/yıl
=7.000 adet/ay olacaktır.
Proje kapsamında oluĢan katı atıklar için 14 Mart 1991 tarih ve 20814 Sayılı Resmi
Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren Katı atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 03 Nisan 1991
tarih ve 20834 Sayılı, 22 ġubat 1992 tarih ve 21150 Sayılı, 2 Kasım 1994 ve 22099 Sayılı, 15
Eylül 1998 tarih ve 23464 Sayılı, 18 Eylül 1999 tarih ve 23790 sayılı, 29 Nisan 2000 tarih ve
24034 sayılı, 25 Nisan 2002 tarih ve 24736 sayılı, 5 Nisan 2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi
Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren değiĢikliklere uyulacaktır.
Tıbbi Atıklar:
Tesiste civcivlere verilecek ilaçlardan kaynaklanacak tıbbi atık oluĢumu söz konusu olacaktır.
OluĢacak bu tıbbi atıklar 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak
yürürlüğe giren ( DeğiĢiklik 03.12.2011 tarih ve 28131sayı) “Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” ne göre geçici depolanarak, EskiĢehir Belediyesine ait tıbbı atık toplama aracı
vasıtası ile bertarafı sağlanacaktır. Tesiste Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ilgili
hükümlerine uyulacaktır.
Ambalaj Atıkları:
Proje konusu faaliyette iĢletme aĢamaları sırasında oluĢması muhtemel ambalaj atıkları
yiyecek ve içecek ambalaj atıkları, tesise yapılacak araç bakımları, temizlik ürünleri vb.
138
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ambalajlarının atıkları Ģeklinde olacaktır. Bahsi geçen ambalaj atıklarının miktarı evsel
nitelikli atıkların % 12,5‟i kadar olacaktır. Mevcut durumda oluĢan ambalaj atığı miktarı;
Ambalaj Atıklarının Miktarı (kg/gün) = evsel nitelikli atıklar x 0,125
Ambalaj Atıklarının Miktarı (kg/gün) = 16,1 kg/gün x 0.125 = 2,0125 kg/gün kadardır.
Kapasite ArtıĢıyla beraber;
Ambalaj Atıklarının Miktarı (kg/gün) = 27,6 kg/gün x 0.125 = 3,45 kg/gün kadar olacaktır.
Tesiste oluĢacak olan ambalaj atıkları tesiste diğer atıklardan ayrı toplanarak Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı‟ndan Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve Geri Kazanım Tesisi Lisansı
olan firmalara verilecektir. 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin hükümlerine uyulacaktır.
Atık Yağlar:
Etlik piliç yetiĢtirme tesisi iĢletme aĢamasında kullanılan ve kullanılacak olan makine ve
ekipmanlar Ģöyledir;
Ekipman listesi
Toplam
Ekipman Adedi
20.000
Eklenecek
Ekipmanların
Adedi
16.000
20.000
16.000
36.000
1
1
2
El arabası
5
4
9
Ġlaçlama makinesi
5
4
9
Jeneratör
1
1
2
Klima termostatlı fan
10
8
18
Yem Silosu
3
6
9
Hava Klepesi (0,22X0,59)
38
31
69
Soğutma Pedi (1,5X2,4)
10
8
18
Soğutma Pedi
10
8
18
3
6
9
Ekipmanlar
Yemlik
Suluk
Traktör ve römork
Kömür Kazanları
MevcutEkipman
Adedi
36.000
ĠĢletmede belirli periyotlarla bakım iĢlemleri ve yağ değiĢimi yapılması gereken tek ekipman
Traktör‟dür. Söz konusu bakım iĢlemleri yağ değiĢim tesislerinde yapılacaktır.
Bitkisel Atık Yağlar:
Personelin yemek ihtiyacı anlaĢmalı yemek firmasından karĢılanacağından dolayı bitkisel
atık yağ oluĢması söz konusu olmayacaktır.
Tehlikeli Atıklar
Proje kapsamında fan motorlarının bakımları sırasında oluĢabilecek bez üstüpü gibi tehlikeli
maddelerle kontamine olmuĢ tehlikeli atıklar . diğer malzemelerden kapalı lan ve sızdırmaz
bir zeminde 180 günden fazla olmamak koĢulu ile depolanarak lisanslı bertaraf tesisine
gönderilecektir. ayrı olarak güvenli bir yerde depolanacaktır.
Tesiste 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği"( değiĢiklik 30.03.2010 tarih ve 27537sayılı ve 30.10.2010 tarih 27744
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren) hükümlerine uyulacaktır.
139
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
3.B.15 Proje kapsamında iĢletme döneminde insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve
tehlikeli olanlar, alınacak önlemler,
Tesisin iĢletilmesinde tercih edilmiĢ olan üretim teknolojisi çok fazla insan gücü
gerektirmeyen otomasyona dayalı bir sistemdir. Proje konusu tesis kapsamında insan sağlığı
ve çevre açısından risk yaratabilecek bir faaliyet bulunmamaktadır.
3.B.16 ĠĢletme aĢamasında yapılacak iĢlerden dolayı zarar görebilecek flora-fauna
türleri (endemik türler, nesli tehlikede vb.), proje için seçilen yer ve faaliyetin etki
alanında bulunan tür popülasyonlarının etkilenmesi açıklanmalıdır.
Proje kapsamında nesli tehlikeye düĢmüĢ endemik tür bulunmamaktadır. Arazinin genel
görünümü bozkır Ģeklinde olup, bitki örtüsü oldukça seyrektir.Ancak yinede faaliyetin inĢası
esnasında sahadan sıyrılan bitkisel toprakta bulunan bitki örnekleri titizlikle alınacak tesiste
yeĢil sahalarda bitkilerin doğal peyzajı sağlanacaktır.
3.B.17 Çevresel acil eylem planı (ünitelerde meydana gelebilecek muhtemel kaza,
yangın, deprem, sel ve sabotaja karĢı alınması gerekli önlemler),
Acil Eylem Ekibi
ĠĢyeri sahibi tarafından bir acil müdahale ekibi görevlendirilecek ve bu personele eğitimler
verilerek görevleri belirtilecektir. Mevcut personelin örgütlenmesi ve hareket planının
hazırlanmasından kilit konumdaki idareciler sorumludur. KarmaĢayı en aza indirecek planın
baĢarıyla uygulanabilmesi için, her bir personelin acil durumda üstleneceği sorumluluğu
bilmesi gerekmektedir.
Koruma Eğitimi:
OluĢabilecek doğal felaket (sel, deprem vb.), yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda
meydana gelebilecek acil durumlara anında müdahale edebilmek, meydana gelebilecek
zararları en aza indirebilmek ve bunun çevresel etkilerini önleyebilmek amacıyla olaya ilk
anda müdahaleyi sağlamak,
Tesiste sürekli olarak güvenliği sağlamak, Tesis alanına giriĢ ve çıkıĢları kontrol altında
tutmak,
Tesiste olabilecek herhangi bir sabotaj, saldırı veya buna benzer acil durumlarda
haberleĢmeyi sağlamak ve emniyet güçlerine derhal haber vermek,
Tesis kapsamında meydana gelmesi muhtemel iĢ kazalarında ilgili birimlere vakit
kaybetmeksizin meydana gelen olayı ayrıntılı bir Ģekilde haber vermek,
Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda, olay mahallinden kaçıĢ ve tahliyeyi en
kısa süre içerisinde gerçekleĢtirmek,
Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda ekipler arasında iĢ birliği sağlayarak
arkadaĢlarına yardımcı olmak,
Tesiste yer alan toplanma bölgesinde toplanmayı sağlamak,
Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda verilebilecek talimatlara göre hareket
etmek.
140
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Kurtarma Eğitimi:
OluĢabilecek doğal felaket (sel, deprem vb.), yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda
meydana gelebilecek acil durumlara anında müdahale edebilmek, meydana gelebilecek
zararları en aza indirebilmek ve bunun çevresel etkilerini önleyebilmek amacıyla olaylara
anında müdahale etmek,
Tesiste yer alan yanıcı maddelerin büyük zararlara sebebiyet vermeden olay yerinden
uzaklaĢtırmak,
Tesiste bulunan bölümlerde güvenliği sağlamak,
Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda, olay mahallinden kaçıĢ ve tahliyeyi en
kısa süre içerisinde gerçekleĢtirmek,
Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda, meydana gelebilecek zararları minimum
düzeye indirilebilmek amacıyla önem sırasına göre kurtarmayı sağlamak,
Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda, gerekli su tahliyesini sağlamak,
DıĢarıdan içeriye müdahaleyi sağlamak,
Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda Tesise gelen ekipler ile uyum sağlayarak
iĢ birliği içerisinde çalıĢmak.
İlk Yardım Eğitimi:
OluĢabilecek doğal felaket (sel, deprem vb.), yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda
meydana gelebilecek acil durumlara anında müdahale edebilmek için ilk yardım konusunda
gerekli eğitim çalıĢmaları yapmak.
Acil ilk yardım gerektiren durumlarda, kiĢinin en yakınında bulunandan yararlanması gerektiği
ortaya çıktığından ayrım yapmaksızın tüm personelin acil ilk yardım konusunda
bilgilendirmek,
OluĢabilecek olan felaket (sel, deprem vb.), yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda
meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak çalıĢmalar konusunda bilgilendirmek,
Yangın Eğitimi:
OluĢabilecek olan doğal felaket (sel, deprem vb.) yangın, sabotaj, endüstriyel kazalar vb. gibi
meydana gelebilecek olan zararların minimum düzeylerde olmasını sağlamak amacıyla olaya
ilk anda müdahale etmek,
Meydana gelen olayın özelliğine göre ilk müdahale ve ilerlemesini önlemek amacıyla gerekli
tedbirlerin alınması, söndürme çalıĢmalarının gerçekleĢtirilmesi, Tesiste meydana
gelebilecek olan acil durumlarda, olay mahallinden kaçıĢ ve tahliyeyi en kısa süre içerisinde
gerçekleĢtirme, Tesiste yer alan toplanma bölgesinde toplanmayı sağlamak,
Tesiste meydana gelebilecek olan acil durumlarda verilebilecek talimatlara göre hareket
etmek,
Tesiste yer alacak araç, makine ve teçhizatın kullanımında olası dikkatsizlikler sonucu iĢ
kazaları meydana gelebilecektir. Tüm bu kazaları azaltmak ve engellemek amacıyla,
çalıĢanlara eğitim verilerek gerekli uyarılar yapılacak ve uyarı levhaları asılacaktır.
141
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
ĠĢ yeri ile ilgili olarak “ ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü “nde belirtilen ilk yardım malzeme
ve gereçleri temin edilebileceği ilk yardım dolabı bulundurulacaktır.
Tesiste üretim ile ilgili olarak “ ĠĢçi sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü“nde belirtilen önlemler
alınacaktır.
ACİL MÜDAHALE PLANI
DOĞAL AFET
YANGIN
PATLAMA
SİVİL SAVUNMA + İLK YARDIM
BEKÇİ
BEKÇİ
AMBULANS
TELEFON
TELEFON
İTFAİYE + İLK YARDIM
İTFAİYE + İLK YARDIM
AMBULANS
AMBULANS
HASTAHANE
HASTAHANE
ACİL TELEFONLAR:
İTFAİYE
ġekil51.
:110
JANDARMA
:156
POLİS
:155
Acil Müdahale Planı
ĠĢletme AĢaması;
Kanatlı hayvanların hastalanma ve buna bağlı olarak toplu ölümlerin gerçekleĢme ihtimaline
karĢı, tesise civcivlerin kabulünden önce her türlü sağlık ve hijyen koĢulları sağlanacaktır.
Ayrıca üretim süreci içerisinde veteriner hekimler tarafından tespit edilen herhangi bir
hastalık olması durumunda derhal hastalıklı hayvanlar karantinaya alınarak diğer hayvanların
söz konusu hastalıktan etkilenmeleri engellenmiĢ olacaktır. Bunların yanı sıra, kümeslerde
oluĢan gübreler düzenli sevk edilecektir.
Tesiste salgın hastalıklardan kaynaklı toplu ölümler olması durumunda; ölü hayvanların
imhasında; 05.03.1989 tarih ve 20109 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği Madde
39‟da belirtilen; “Bir yerde salgın hayvan hastalığı çıktığını haber alan hükümet veteriner
hekimi en seri vasıta ile en geç 24 saat içinde hastalık yerine gider. Ġl yahut ilçe müdürü
gerekli vasıtayı temin etmekle yükümlüdür. Hastalık yerine gidilmesi için il veya ilçe
müdürlüğünün imkanlarının yeterli olmadığı durumlarda mülki ve mahalli idare ve zabıta
makamları gereken her türlü kolaylığı ve yardımı göstermeye mecburdur. Gerektiğinde mülki
idare amiri Silahlı Kuvvetlerin yardımını ister.” hükümlerine uyulacaktır. Proje kapsamında
142
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
kurulması planlanan Tesisten kaynaklı kaza riskini önlemek amacıyla aĢağıda belirtilen
önlemler alınacaktır.
- Tesisin temizlik iĢleri periyodik olarak yaptırılacaktır.
- Temizlik iĢlerinde kullanılacak dezenfektan maddenin içeriği hakkında personel
bilgilendirilecek ve usule uygu Ģartlarda dezenfektan maddeler kullanılacaktır. Dezenfektan
maddeden kaynaklı olası bir yan etki görülmesi durumunda Kuleönü Kasabası sınırlarında
yer alan hastanelere baĢvurulacaktır.
- Tesisin yıldırımdan korunması için paratoner ve topraklama teçhizatı tesis edilecektir.
Paratoner ve topraklama sistemi kurulmadan iĢletmeye geçilmeyecektir.
- Tesisin yangın ihtimaline karĢı tesiste yangın tüpleri bulundurulacaktır. Yangın tüplerinin
bulunduğu alanları belirtir iĢaret ve iĢaretçiler konacaktır. Olası bir yangın olayına karĢı
tesiste çalıĢtırılması planlanan personel bilgilendirilecek ve gerekirse tesis alanında yangın
tatbikatı yapılacaktır.
- Sabotaj riskine karĢı tesiste bulunan bakıcılar bilgilendirilerek olası bir durum karĢısında
güvenlik güçlerine haber verilmesi hususunda haber vermesi sağlanacaktır. Güvenlik
güçlerinin numaraları personellere bildirilecek ve tesis alanında gözle görülecek kısımlara
levha halinde yerleĢtirilecektir.
- Tesiste bulunan bakıcı ve ailelerine olası kaza, doğal afet, yangın, sabotaj vb. durum
karĢısında neler yapılacağı hakkında eğitim verilecektir.
ĠnĢaat ve iĢletme aĢamasında 6331 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine uyulacaktır.
Proje kapsamında inĢaat ve iĢletme faaliyetleri süresince iĢ güvenliği ve iĢçi sağlığı
konularında gerekli çalıĢmalar ve organizasyonlar yapılacak, ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Tüzüğünün ilgili maddeleri hükmünce gerekli önlemler alınacak ve sürekli olarak kontrol
edilecektir.
3.B.18 ĠĢletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere
karĢı alınacak önlemler. (Arazi islahı, iĢletme sonu ve uzun süreli saha bakım
programı, rehabilitasyon ve rekreasyon çalıĢmaları, mevcut yer altı ve yüzeysel su
kaynaklarına etkileri ve izlenmesi)
Projede belirtilen tesisin montajı, iĢletilmesi, iĢletme faaliyete kapatıldıktan sonraki iĢlemlerde
ÇED raporunda belirtilen taahhütlere ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,6331 sayılı
ĠĢKanunu,2872 sayılı Çevre Kanunu,4856 ve 5491 sayılı kanunlara ve bu kanunlara
istinaden çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerle ilgili mevzuata uyulacaktır.
ĠĢletme faaliyete kapandıktan sonra proje sahasındaki arazi ıslah çalıĢmaları faaliyetin
durdurulup, tesis ünitelerinin kaldırılmasından hemen sonra baĢlayacaktır. Ayrıca tesise ait
kullanılabilir parçalarının satımından bir gelir elde edilebileceği tahmin edilmektedir.
Faaliyetin durdurulup isletme binalarının yıkılmasından sonra arazi ıslah çalıĢmalarına
baĢlanacaktır. Bu çalıĢmalar kapsamında, alan tesviyesi, Ģekillendirilmesi ve teraslama
iĢlemleri yapılacaktır. Yüzey drenajı kontrol edilecek, yağıĢlar neticesinde, sahada su
birikmesini önleyecek Ģekilde yağmur suyu kanalları açılacaktır. Söz konusu çalıĢmalar
sonunda, saha,yeĢillendirme çalıĢmalarına uygun hale gelmiĢ olacaktır.
ĠĢletmeye kapatıldıktan sonra arazide herhangi bir katı ve sıvı atık bırakılamayarak bunların
yeraltı sularını etkilemesi önlenecektir.
Tesisin iĢletmeye kapatılması sırasında yapılacak çalıĢmalardan dolayı bir miktar toz
oluĢumu söz konusudur. Bu aĢamada tozlanmayı önlemek için gerekli her türlü önlem
(sulama,doldurma boĢaltma esnasında savurma yapılmaması, taĢıma esnasında araçların
üzerinin branda ile kapatılması vb.) alınacaktır.
143
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
BÖLÜM 4. HALKIN KATILIMI
Halkın katılımı sonrasında proje kapsamında yapılan değiĢiklikler, bu konuda
verilebilecek bilgi ve belgeler
17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED BaĢvuru Dosyası hazırlanarak Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı‟ na sunulmuĢtur. ÇED süreci kapsamında Halkın Katılımı Toplantı‟sı
22/05/2013 tarihinde Beylikova i Belediye Nikah Salonunda yapılmıĢtır
Toplantıda katılımcılara proje konusu ile ilgili detaylı bilgiler görsel bir Ģekilde anlatılmıĢtır.
TEMÇEV MÜH. MÜġ. ARITMA SĠST. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.ve firma yetkilisi tarafından
sorulan sorular cevaplandırılmıĢtır. Projenin sosyo-ekonomik değerleri, çevresel etkileri,
alınacak önlemler, faaliyetin iĢleyiĢi hakkında ayrıntılı bilgi verilmiĢtir.
BÖLÜM 5 YUKARIDA VERĠLEN BAġLIKLARA GÖRE TEMĠN EDĠLEN BĠLGĠLERĠN
TEKNĠK OLMAYAN BĠR ÖZETĠ:
Proje konusu BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ.
tarafından; EskiĢehir Ġli, Beylikova Ġlçesi, Göl Mevkii civarında, Ġ26D04D09A pafta 1666. 1667
ve 1668 parsel numarasında 6,85 ha‟lık arazide gerçekleĢtirilen etlik piliç üretimi tesisi
kapasite artıĢı projesidir. Mevcut durumda tesis EskiĢehir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü‟nden 11.10.2010 tarihinde 79.500 adet/dönem etlik piliç üretimi için, 30.03.2012
tarihinde ilave 79.500 adet/dönem piliç olmak üzere toplam 159.000 adet/dönem piliç
üretimi için ÇED gerekli değildir belgelerini almıĢtır. (Ek 2). Tesiste mevcut duruma 191.000
adet/dönem piliç ilave yapılması planlanmakta olup 350.000 adet/dönem piliç yetiĢtiriciliği için
ÇED izini talep edilmektedir
Proje kapsamında Çed Gerekli Değildir Kararı alınan tapulu saha üzerinde Arazi
ToplulaĢtırma Yasasından dolayı değiĢiklikler olmuĢ olup toplam saha 70.301,427 m2 olarak
düzenlenmiĢtir. Arazinin son durumu ile ilgili gerekli baĢvurular yapılmıĢ olup saha ile ilgili
aitlik belgesi alınacaktır..
Proje kapsamında talep edilen ÇED alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Haritasına
göre Tarım alanı olarak görülmektedir. Mevcut saha ile ilgili izinler Gıda Tarım ve Hayvancılık
Ġl Müdürlüğünden alınmıĢtır. Yeni Talep edilen ÇED alanları için de Gıda Tarım ve
Hayvancılık Ġl Müdürlüğünden gerekli izinler alınacaktır.
ĠĢletmede mevcut durumda 2 Ziraat Müh.(fenni nez.) 12 piliç bakım iĢçisi çalıĢmaktadır.
Kapasite artıĢıyla 10 piliç bakım iĢçisi daha istihdam edilmesi planlanmaktadır. Kapasite
artıĢıyla birlikte toplamda 2 Ziraat Müh. 22 piliç bakım iĢçisi olmak üzere toplam 24
personelin istihdam etmesi planlanmakta olup, iĢletmenin ileriki dönemlerde göstereceği
verime bağlı olarak çalıĢacak personel sayısında artmalar olabilecektir.
Piliçlerin bir beslenme dönemi 6,5 hafta (45 gün)‟dır. Tesiste mevcutta bir dönemde 159.000
Etlik Piliç yetiĢtirilmektedir. Kapasite artıĢından sonra 350.000 adet piliç/dönem olması
planlanmaktadır. 6,5 haftalık üretim döneminden sonra bir, iki gün dinlenme dönemi
bulunmaktadır. Bu durumda yılda 8 dönem piliç yetiĢtirilecektir. O halde tesisin yıllık
kapasitesi 2.800.000 Etlik Piliç olacaktır.
Kapasite artıĢı projesinde herbiri 2.130 m2 alandan oluĢacak 9 adet kümes bulunacaktır.
Tesiste faal halde 3 adet kümes bulunmaktadır. Kapasite artıĢı sonrasında kümeslerin
toplam alanı 19.170 m2 olacaktır. Ayrıca toplam 2800 m2 kapalı alanda bakıcı evleri ve depo
bulunacaktır. Dolayısıyla 12.780 m2 kümes ve 2800 m2 bakıcı evi ve depo sahası için inĢaat
faaliyeti gerçekleĢtirilecektir.
144
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Proje sahasına en yakın yerleĢim Parsibey köyü olup sahanın yaklaĢık 1000 m.
Güneybatısında
bulunmaktadır. Saha sınırının 270 m. Güneyinden Porsuk Çayı
Geçmektedir. Konu ile ilgili olarak Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ek 2 kapsamında
gerekli izinler alnacaktır. Ayrıca sahanın 780 m. Güneyinden Ankara- EskiĢehir Demiryolu
hattı bulunmaktadır. Yine saha sınırından 34,5 kw‟lık yüksek enerji hattı bulunmaktadır.
Proje alanı Beylikova merkeze 2.800 m. Mesafede EskiĢehir merkeze ise 56.000 m.
Mesafede bulunmaktadır. Proje sahasına EskiĢehir-Beylikova karayolundan ulaĢılmaktadır.
Proje alanında su kullanımı personelin ihtiyacı olan su ve proses amaçlı kullanılan su
Ģeklinde gerçekleĢecektir.
OluĢacak atıksu sızdırmaz foseptikte biriktirilip % 80 doluluk oranına ulaĢtığında vidanjörler
vasıtasıyla çektirilip Beylikova Belediyesi alt yapı tesisine verilecektir..
Kanatlı hayvan yetiĢtiriciliği yapılacak olan kümeslerde baĢlıca hava kirliliği problemi koku
emisyonudur. Kümesler de oluĢan koku genelde hayvan altlıklarının belli periyotlarda
değiĢtirilmemesi, kümeslerde yapılan temizlik ve dezenfeksiyon iĢlemlerinin titizlikle
yapılmaması ve kümes havalandırma sisteminin yeterli miktarda ve uygun düzende
bulunmaması sonucu oluĢmaktadır. Koku oluĢum riskini en aza indirmek için hakim rüzgar
yönü, yerleĢim birimi yönü, ve havalandırma çıkıĢ yönü de dikkate alınarak belirlenen alanda
kümes yapılacaktır. Gübre her bir temizlik periyodunda sıyrılarak temizlenecektir. Çıkan
gübrenin bir kısmı konu ile ilgili lisanslı firmalara verilerek bertarafı sağlanacaktır. Diğer kısmı
ise bitkisel gübre ihtiyacı için kullanılarak alanda depolanmayacaktır.
Tesiste 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Koku
OluĢturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik esas ve hükümleri doğrultusunda
çevreye koku emisyonu oluĢturmayacak ve/veya azaltacak Ģekilde ve yönetmelikte belirtilen
teknik Ģartları da göz önünde bulundurarak gerekli tedbirler alınacaktır.
Faaliyetin her aĢamasında 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği değiĢiklik
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılamasına Dair Yönetmelik
hüküm ve sınır değerlerine riayet edilecektir. Ayrıca 24.02.2010 Tarih ve 27503 sayılı resmi
gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanunca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanlarla
ilgili yönetmelik ek-2 7.30.3 20.000 adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri kümes
hayvanları kapasiteli tesisler grubuna girdiğinden dolayı çevre izni alınacaktır.
Tesiste kullanılacak makine ve ekipmanların büyük bölümü kapalı ortamda bulunacaktır.Açık
alanda bulunacak olan techizat nakliye iĢlemlerinde kullanılacak olan kamyonlardan
oluĢacaktır.Tesiste gerekli görüldüğü taktirde gürültü ölçümleri yapılarak akustik rapor
alınacaktır. Faaliyet sahibi 04.06.2010 Tarihli 27601 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak
Yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin (
DeğiĢiklik 27.04.2011 tarih ve 27917 sayı )22. Maddesi;
a) Her bir iĢletme ve tesisten çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII‟de yer alan Tablo-4‟te
verilen sınır değerleri aĢamaz.
b) Gürültüye hassas kullanımları etkileyebilecek Ģekilde yakınında, bitiĢiğinde, altında
veyaüstünde faaliyetini sürdüren; her bir iĢyeri, atölye, imalathane ve benzeri iĢletmelerden
havayoluyla çevreye yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döĢemeler, tavan veya
145
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
bitiĢikduvarlararacılığıyla gürültüye hassas kullanımlara iletilen çevresel gürültü seviyesi Leq
gürültügöstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA'dan fazla aĢamaz.
c) Birden fazla iĢyeri, atölye, imalathane gibi iĢletmeler ile Organize Sanayi Bölgesi veya
küçük sanayi sitesinden çevreye yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü
göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA aralığından fazla aĢamaz. Bu
aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü seviyesi; gürültüye maruz kalınan
alandaki etkilenen kiĢi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye hassas mekânlar arasındaki
mesafe ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak Ġl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile
belirlenir. Bu bentte verilen sınır değerin aĢılması halinde, arka plan gürültü seviyesine
katkısı olan her bir iĢyeri sınır değer aĢımından eĢit olarak sorumludur. Gürültüye katkı
oranları belirlendikten sonra her bir iĢletme gerekli tedbirleri alır.
ç) ĠĢletme, tesis, atölye, imalathane ve iĢyerlerinin faaliyeti sonucu oluĢabilecek darbe
gürültüsü LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC‟yi aĢamaz hükümlerine uyacaktır
ĠĢletme aĢamasında oluĢan evsel nitelikli katı atıklar 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve aynı
yönetmeliğin değiĢiklik 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nin 18. Maddesi ve 20. Maddesine göre toplanıp
değerlendirilecektir. Evsel nitelikli katı atıklar ağzı kapaklı içine çöp poĢeti yerleĢtirilmiĢ, sıhhi
çöp bidonlarında biriktirilerek ve iĢletmeye ait araçlarla Beylikova Belediyesine ait Katı Atık
Depolama Alanına nakledilmektedir ve kapasite artıĢıyla beraber nakledilmeye devam
edilecektir. Toplanan evsel nitelikli katı atıklar görünüĢ, koku, sızdırmaz ve benzeri faktörler
yönünden çevreyi kirletmeyecek Ģekilde kapalı özel araçlarla taĢınacaktır.
Üretim aĢamasında metabolizma faaliyetlerinden kaynaklanan 7.950 kg/gün olan katı atıklar;
her bir temizlik periyodunda sıyrılarak temizlenecektir. Çıkan gübrenin bir kısmı konu ile ilgili
lisanslı firmalara verilerek bertarafı sağlanacaktır. Diğer kısmı ise bitkisel gübre ihtiyacı için
kullanılarak alanda depolanmayacaktır.. Ayrıca tesiste kokunun önlenmesi için otomatik
termostatlı fan kullanılacaktır.
Tesiste kıĢ aylarının soğuk olduğu dönemlerde ısınma amaçlı kullanılacak olan katı yakıtlı
kazandan çıkan kül beklenmektedir. OluĢacak bu kül Beylikova Belediyesinin göstereceği
alana gönderilerek bertarafı sağlanacaktır.
Tesiste mevcut durumda 14 kiĢilik personelden kaynaklanan ambalaj atığı 2,01 kg/gündür.
Kapasite artıĢıyla personel sayısı 24 olacağından oluĢacak olan atık miktarı 3,45 kg/gün
olacaktır. Bu atıklar tesiste diğer atıklardan ayrı toplanarak Çevre ve ġehircilik
Bakanlığı‟ndan Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve Geri Kazanım Tesisi Lisansı olan
firmalara verilecektir. 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılamasına Dair
Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
ĠĢletmede, 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 81. maddesinde yer alan “Devamlı olarak en az 50 iĢçi
çalıĢtıran iĢverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dıĢında kalan,
iĢçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerinin
sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere
iĢyerindeki iĢçi sayısına ve iĢin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla iĢyeri hekimi
çalıĢtırmak ve bir sağlık birimi oluĢturmakla yükümlüdür‟‟ hükmü gereğince, iĢyeri hekimi
bulundurulma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak hayvanların bakımı sırasında
oluĢabilecek tıbbi atıklar 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak
yürürlüğe giren ( DeğiĢiklik 03.12.2011 tarih ve 28131 sayı) “Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” ne göre geçici depolanarak, EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesine ait tıbbı atık
toplama aracı vasıtası ile bertarafı sağlanacaktır. Tesiste 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı
146
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren ( DeğiĢiklik 03.12.2011 tarih ve 28131 sayı)
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ilgili hükümlerine uyulacaktır.
ĠĢletmede belirli periyotlarla bakım iĢlemleri ve yağ değiĢimi yapılması gereken tek ekipman
Traktör‟dür. Söz konusu bakım iĢlemleri yağ değiĢim tesislerinde yapılacaktır. OluĢması
durumunda 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve aynı yönetmeliğin 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği‟nde
DeğiĢiklik yapılmasında Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Personelin yemek ihtiyacı anlaĢmalı yemek firmasından karĢılanacağından dolayı bitkisel
atık yağ oluĢması söz konusu olmayacaktır. OluĢması durumunda 19.04.2005 tarih ve 25791
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü
Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
147
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Uyulacak olan kanunlar, yönetmelik ve tüzükler aĢağıda sıralanmaktadır:
KANUNLAR
2872 Sayılı Çevre Kanunu
5491 Sayılı Çevre Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
6831 Sayılı Orman Kanunu
167 Sayılı Yer Altı Suları Kanunu
6331 Sayılı ĠĢ Kanunu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu
3191 Sayılı Ġmar Kanunu
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
YÖNETMELĠKLER
Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği (17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(19.12.2009 tarih ve 27437 sayılı Resmi Gazete‟de, 14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanan ve 30.06.2011 tarih ve 27980 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan
yönetmelik)
Çevre Denetimi Yönetmeliği (21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.)
Çevre Denetimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.10.2009 tarih ve
27384 sayılı Resmi Gazetede, 22.10.2009 tarih ve 27384 sayı resmi gazetede, 12.11.2010
tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede, 16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Çevre Kanunca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (29.04 2009 tarih
ve 2714 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Çevre Kanunca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğe DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete, 24.02.2010
tarih ve 27503 sayılı Resmi Gazete, 25.04.2010 tarih ve 27562 sayılı Resmi Gazete,
16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı Resmi Gazete, 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Ambalaj
Atıklarının
Kontrolü
Yönetmeliği
(24.08.2011
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
tarih
ve
28035
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.03.2010
tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
148
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete‟
de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik yapılmasında Dair Yönetmelik
(30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. )
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (04.06.2010 tarih ve 27601
sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik (27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe
girmiĢtir.)
Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği (06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. )
Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (05.05.2009 tarih ve 27219 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girmiĢtir.)
Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (18.03.2004 tarih ve
25406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik (10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik(13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe
girmiĢtir.)
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği (11.02.2004 tarih ve
25370 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğine DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik(30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe
girmiĢtir.)
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.04.2005
tarih ve 25777 sayı)
149
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (11.02.2004
tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Lağım Mecrası ĠnĢası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik
(19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmî Gazete'de, 10.10.2011 tarih ve 28080
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.02.2008 tarih
ve 26786 sayılı Resmi Gazete‟de, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmî Gazete'de ve
24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Su Ürünleri Yönetmeliği (10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe girmiĢtir.)
Su Ürünleri Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.01.2010 tarih ve
27455 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(04.09.2009 tarih ve 27339 sayılı Resmi Gazete, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayı değiĢiklik
30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde değiĢiklik yapılmasına dair yönetmelik (30.03.2010
tarih ve 27537 sayı, 03.12.2011 tarih ve 28131 sayı)
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik
(08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Yönetmeliği (16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
Ağır Ve Tehlikeli ĠĢler Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.10.2004
tarih ve 25622 sayılı Resmi Gazete‟ de, 07.03.2010 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
TEBLĠĞLER
150
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (17.06.2011 Tarih ve 27967 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. )
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği (29.01.2009 Tarih ve 27125 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. )
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği (26.04.2011 Tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. )
TÜZÜKLER
ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü
Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Tüzüğü
Yeraltı Suları Tüzüğü
Sular Kanununun UygulanıĢını Gösteren Tüzük
Sonuç olarak; faaliyetin insan sağlığı ve çevre açısından olumsuz etkilerinin ortadan
kaldırılması amacıyla ilgili yönetmeliklerin hükümlerine uyularak her türlü tedbir alındığı
takdirde, faaliyetten kaynaklanacak herhangi bir risk ve tehlike oluĢmayacaktır.
151
PROJE SAHĠBĠ : BEYLĠKOVA HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERĠ
TARIM SAN. VE TĠC. A.ġ
PROJENĠN ADI: ETLĠK PĠLĠÇ YETĠġTĠRME TESĠSĠ KAPASĠTE
ARTIġI ÇED RAPORU
5. NOTLAR VE KAYNAKLAR
1 - ) T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, “Ġl Çevre Durum Raporu”,
2 - ) T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, “Ġl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri, 1995 ,
Ankara
3 - ) T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü
4 - ) TEKĠN.Ġ, Türkiye Jeolojisine Genel BakıĢ, s.289-295, 1983
5 - ) ERGUVANLI.K.;YÜZER.E., Yeraltısuları Jeolojisi, 1987
6 - ) SEÇMEN, Ö., Tohumlu Bitkiler Sistematiği, 1995
7 - ) DEMĠRSOY A., Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası, 1996
8 - ) TABBAN, A.,Kentlerin Jeolojisi ve Deprem Durumu, 2000
9 - ) MTA Genel Müdürlüğü, Türkiye Jeoloji Haritası, EskiĢehir
10 - )www.csb.gov.tr
11 - )www.deprem.gov.tr
12 - )www.tuik.gov.tr
13- ) Arazi gezisi notları
152
Download

beylikova hayvancılık et ve et ürünleri tarım san. ve tic. a.ş.