Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
ELSEL
Gaz Armatürleri San. Ve Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0365-T
Revizyon No: 03 Tarih: 22 Ağustos 2014
Deney Laboratuvarı
Adresi :
AB-0365-T
Çavuşoğlu Mah. Seddülbahir Cad. No: 49
Kartal 34873
İSTANBUL / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Tel
: 0 216 3064860
Faks
: 0 216 3745153
E-Posta : [email protected]
Website : www.elsel.com.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Körüklü Doğalgaz
Sayaçları (G40
dahile kadar)
Metrolojik Performans Testleri
Doğruluk Testleri
Ölçüm Hata Testi
Basınç Kaybı Testi
2004/22/AT MID Yönetmeliği
71/318/AT sayı 24749
TS 5910 EN 1359+T1+A1
TS 5910 EN 1359+T1+A1
Döner Deplasmanlı
(Rotarimetre)
Doğalgaz Sayacı
(G1600 dahile kadar)
Metrolojik Performans Testleri
Doğruluk Testleri
Ölçüm Hata Testi
Basınç Kaybı Testi
2004/22/AT MID Yönetmeliği
71/318/AT sayı 24749
TS EN 12480+A1
TS EN 12480+A1
Türbinmetre
Doğalgaz Sayacı
(G2500 dahile kadar,
max.4 bar)
Metrolojik Performans Testleri
Doğruluk Testleri
Ölçüm Hata Testleri
Basınç Kaybı Testi
Kararlılık Testi
Geçici Aşırı Yükleme Testi
Gösterge Hatası Testi
2004/22/AT MID Yönetmeliği
71/318/AT Sayı 24749
TS 5477 EN 12261+AC+A1
TS 5477 EN 12261+AC+A1
TS 5477 EN 12261+AC+A1
TS 5477 EN 12261+AC+A1
TS 5477 EN 12261+AC+A1
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Dr. H