Diploma alma
Eğitim-Öğretim yılı sonunda, italyan not sistemine göre,
sadece tüm derslerde geçer not alan (6) öğrenciler bir
sonraki sınıfa devam eder. Yıl sonunda, öğrencinin bir
veya birden fazla zayıf dersi olduğunda, Sınıf Kurulu,
her departman tarafından belirlenen kriterlere göre ve
Öğretmenler Kurulu, eğitim-öğretim yılının sonundaki
toplantısında:
İtalyan diploması nasıl alınır?
İtalyan diploması almak için, öncelikle hem Türk hem
de İtalyan not sistemlerinde bir üst sınıfa doğrudan
geçmek gerekir. Bunun yanında, italyan müfredatındaki
derslere dikkat etmek gerekir, çünkü öğrenci yılın birinci
ve
ikinci
döneminde
ilgili
derslerden
değerlendirilecektir.
 Öğrencinin sınıf tekrarı yapması veya,
 Öğrencinin zayıf olduğu derslerden (genellikle en
fazla üç ders) bir sonraki eğitim-öğretim yılı
başlamadan önce sınava girmesine karar verir.
(genellikle eylül ayında).
Öğrencinin dört yıl boyunca alacağı derslerin listesi
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
ÖZEL İTALYAN LİSESİ – İTALYAN MÜFREDATI
(İTALYAN ÖĞRENCİLER; TÜRK-İTALYAN ÖĞRENCİLER;
İTALYAN MÜFREDATINI OKUYAN TÜRK ÖĞRENCİLER)
İtalyan diploması
İtalyan diploması ne anlama gelir?
İtalyan Lisesi I.M.I., iki ulusal eğitim sisteminden
oluşuyor: Türk eğitim sisteminde yabancı özel okul,
İtalyan eğitim sisteminde ise devlet okulu statüsüne
sahiptir. Bunun sonucu olarak, Türk öğrenciler, her
konuda İtalyan eğitim sistemindeki İtalyan öğrencilerle
eşdeğerdir ve bu nedenle, resmi geçerliliği olan İtalyan
Diploması alma hakkı kazanır.
Neden İtalyan
gerekir?
diploması
1.
SINIF
2.
SINIF
3.
SINIF
4.
SINIF
İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI
x
x
x
x
LATİN DİLİ VE EDEBİYATI
x
x
x
x
İNGİLİZCE DİLİ VE EDEBİYATI
x
x
x
x
TÜRK DİLİ
x
x
x
x
TARİH
x
x
x
x
COĞRAFYA (Türkler için Türkçe)
x
x
x
x
DERS
almak
İtalyan diploması, İtalya’da ve Avrupa Birliği’ne üye
ülkelerde ve diğer birçok ülkede de başka bir belgeye
gerek olmaksızın, resmi geçerliliği olan bir diplomadır.
İtalya’da, bu diploma üniversitedeki her fakülteye kayıt
yapabilmek için, kamu tarafından düzenlenen sınavlara
(vatandaşlık gerektirenler hariç) katılmak için geçerlidir.
İtalya’da, sınırlı sayıda (kontenjan) öğrenci alan bazı
fakültelerde, İtalyan diploması olmayan yabancı
öğrencilere az sayıda yer ayrılmıştır. Rehberlik
Servisimiz, öğrencinin tercihine bağlı olarak, İtalyan
diploması alma konusunda ailelere ve öğrencilere
danışmanlık yapmaktadır.
İtalyan Diploması, ISCED’e (Uluslararası Eğitim
Sınıflandırması Standardı) göre, 3 seviyesine eşdeğer
bir eğitim sağlamakta olup, böylece İtalyan diploması
Türk diploması ile birlikte, en iyi iş imkânlarını aramada
kullanılacak olan akademik, dilbilimsel ve çiftkültürlülük
açısından sağlam bir yeterlilik kazandırmaktadır.
FELSEFE
MATEMATİK
x
x
x
x
FİZİK
x
x
x
x
FEN (KİMYA, BİYOLOJİ, YER BİLİMLERİ)
x
x
x
x
BEDEM EĞITIMI
x
x
x
x
DİN VEYA SEÇMELİ DERSLER (sadece Italyanlar)
x
x
x
x
İNGİLİZCE KONUŞMA (sadece Italyanlar)
x
x
x
x
İtalyan değerlendirme sisteminde notlar 10’luk sistemle
hazırlanır. Geçme için yeterli not ise “6”’dır. Türk
notlarının İtalyan notlarına denklik tablosu aşağıdadır:
İkinci durumda, bütünleme sınavlarında, sınava girdiği
tüm derslerden geçerli not (6) alması gerekmektedir.
Öğrenci, Türk Eğitim sisteminde sınıf tekrarı yaparsa,
doğal olarak İtalyan Eğitim sisteminde de sınıfı
geçemez. Öğrenci, Türk sisteminde sınıfı geçmesine
rağmen, İtalyan sisteminde geçmemiş ise, bir üst sınıfa
geçer, ancak, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında,
Eylül ayında, İtalyan sisteminin derslerinden bütünleme
sınavına girer.
Örneğin: 2014/2015 Eğitim-Öğretim yılında, Türk eğitim
sisteminde, öğrenci, 1. sınıftan 2. sınıfa doğrudan geçti
ancak italyan karnesinde bütünlemeye kaldı. 2016 Eylül
ayında tüm ilgili derslerden bütünleme sınavına girip
geçmesi durumunda ancak Lise 3’ün (veya hazırlık
durumuna göre Lise 2’nin) İtalyan Sistemi programına
devam edebilir.
İtalyanca “değerlendirme tablosu”, kısaca “pagella”
olarak adlandırılır, bu belgede, öğrencinin her eğitimöğretim yılında, birinci ve ikinci dönem aldığı dersler,
aldığı notlar ve varsa girdiği bütünleme sınavları belirtilir.
Dört yıla ait “değerlendirme tablosu”, yani “pagella”,
öğrencinin 4. Sınıf sonunda “Devlet Bitirme Sınavı”’na
girebilmesi için mutlaka olması gereken bir belgedir.
DENKLIK TABLOSU
TÜRK SİSTEMİNDE PUANLAMA (100’LÜK SİSTEM)
İTALYAN SİSTEMİNDE NOTLAR (10’LUK SİSTEM)
PUANLAR (100’LÜK SİSTEM)
NOTLAR (10’LUK SİSTEM)
00,00 - 04,49
04,50 - 14,49
14,50 - 24,49
24,50 - 34,49
34,50 - 49,99
50,00 - 64,49
64,50 - 74,49
74,50 - 84,49
84,50 - 94,49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ÖZEL İTALYAN LİSESİ I.M.I., TÜRKİYE’DE İTALYAN
OKULUNUN TEMSİLCİSİDİR. OKUL, GENÇ İTALYAN VE
TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK OLUŞUMLARI İLE
AVRUPA VE DÜNYA VATANDAŞI OLMALARI YÖNÜNDE
ÇALIŞIR. BU AMAÇLA, ORTAK DEĞERLER VE FARKLI
OLANA
SAYGI
ÇERÇEVESİNDE,
GEREK
TÜRK,
GEREKSE
İTALYAN KÜLTÜRLERİ ARACILIĞIYLA
YÜRÜTÜLEN
EĞİTİM - ÖĞRETİM
FAALİYETLERİ
GERÇEKLİKLE
BAĞDAŞMIŞ
GENİŞ
BİR
KAZANDIRMA YÖNÜNDE YAPILMAKTADIR.
VİZYON
İtalyan Diploma Sınavı nedir?
İtalyan diploması almak için gösterilmesi gereken son
bir çaba kalmıştır: İtalyan Diploma Sınavı. I.M.I’de Lise
dördün sonunda (İtalya’da ise Lise 5’in sonunda),
Haziran ayının üçüncü haftası ile Temmuz ayının ilk
haftasında,
yaklaşık
15
günlük
bir
sürede
gerçekleştirilir.
Sınav Komisyon üyeleri bir Başkan (okul dışından) ve
altı üyeden (üçü okuldan, üçü okul dışından) oluşur.
Bir sözlü üç yazılı olmak üzere toplam dört sınav
yapılır.
Üç yazılı sınav şunlardan oluşur: İtalyanca yazılı
kompozisyon (en fazla 6 saatte bitirilmelidir);
Matematik sınavı (en fazla 6 saatte bitirilmelidir); çeşitli
dersleri içeren bir sınav (genellikle 4 ya da 5 ders
ceşidi).
Son senenin tüm derslerini içeren ve öğrenci
tarafından sunulan bir tezden oluşan bir sözlü sınav
yapılır (genellikle 1 saat sürer).
Final notu 100’lük sistemde verilir, geçme notu 60/100
(100 üzerinden 60)’dır.
Rehberlik
öğretmenleri,
koordinatörleri
ve
okul
sınıf
müdürü,
her
zaman bu konuda size bilgi verebilirler.
Web sitemizde, bu konuya ilişkin Sık
Sorulan
Sorular
planlanmaktadır.
bölümü
açmayı
Ofis Saatleri:
Pazartesi – Cuma 8.30 – 15.00
Daha fazla bılgı ıçın
Tomtom Kaptan Sokak No:3
34453 Beyoğlu – Istanbul
Tel. +90 212 2441301 – +90 212 2524584
Fax +90 212 2454887
www.liceoitaliano.net
Email: [email protected]
Bu puanı yükseltmek için öğrencinin okul dışında
yaptığı aktiviteler (dil kursları, informatik sertifikalari,
gönüllü hizmetler vs.) de değerlendirilir.
İTALYAN LISESI I.M.I. İSTANBUL
Final notu üç yazılı sınavdan (her bir yazılı sınavdan 015 arası), sözlü sınavdan (0-30 arası) ve ders
kredisınden (12-25 arası) alınan puanlarla hesaplanır.
Ders kredi puanı, öğrencinin 2., 3. ve 4. sınıfta aldığı
notların ortalaması, çalışması ve derslere devamına
dayanarak hesaplanmiş
puanların toplamından
oluşmaktadır.
İTALYAN
DİPLOMASI
İtalyan Lisesi I.M.I.
İstanbul
Download

brochure italyan dıploması