Değerli Bayilerimiz ve İş Ortaklarımız,
01 Mayıs – 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında satışını yapacağınız ürünler size muhteşem tatil fırsatları
kazandırıyor;

450 adet G serisi satışınıza: 6 gün - 5 gece Buenos Aires / ARJANTİN (Eşli)

250 adet G serisi satışınıza: 4 gün – 3 gece Nice / FRANSA (Eşli)

150 adet L serisi satışınıza: 4 gün – 3 gece Girne / KIBRIS (Tek kişilik)
KAMPANYA İŞLEYİŞİ VE KATILIM ŞARTLARI


Kampanya 01 Mayıs – 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında son kullanıcıya satışını yapacağınız LG marka
cep telefonu ürünlerini kapsamaktadır.
Kampanya kapsamında yer alan ürünler aşağıda belirtilmiştir;
G SERİSİ MODELLERİ
LG E975 OPTIMUS G
LG D682 G PRO LITE
LG E986 G PRO
LG D802 G2
LG D958 G FLEX
LG D610 G2 MINI
LG D855 G3
L SERİSİ MODELLERİ
LG E410I L1 II
LG E400 L3
LG E430 L3 II
LG E612 OPTIMUS L5
LG E460 OPTIMUS L5 II
LG P705 OPTIMUS L7
LG P710 / P713 OPTIMUS L7 II
LG P760 OPTIMUS L9
LG D405 L90
LG D320 L70

Kampanya dahilindeki ürünler yukarıdaki model listesinde yazılı olanlar ile sınırlıdır. “L Serisi”
kampanyasına LG D320 L70 modeli 15.07.2014 tarihi itibariyle dahil olmuştur. LG D320 L70 modelinde
15.07.2014 tarihi ve sonrasındaki satışlar dikkate alınacaktır.

Buenos Aires, Arjantin ve Nice, Fransa seyahat hakedişleri hesaplamasına “LG G serisi” ndeki
modellerin, Girne, Kıbrıs seyahat hakedişi hesaplamasında ise “LG L serisi” ndeki modellerin satış adedi
dikkate alınacaktır.
Destinasyon hesaplamasında farklı serideki modellerin satış adetleri
toplanmayacaktır.

Söz konusu ürün listesinin kapsamı ve içeriği LG Electronics Ticaret A.Ş. tarafından kampanya sırasında
değiştirilebilir.

Kampanyaya sadece işbu “Bayi Seyahat Kampanyası Protokolü” nü imzalamış ve bu şekilde kampanya
koşullarının tamamını kabul etmiş olan bayiler katılabilecektir. Protokol formu, www.lgailesi.com sitesi
üzerinden indirilebilecektir. Islak imzalı ve orijinal protokoller LG Electronics Ticaret A.Ş. adına RIDVAN
GÖÇEMEN dikkatine LG ELEKTRONİCS TİCARET A.Ş. Ortadoğu Plaza Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı No:73 Şişli – İstanbul adresine 15 Haziran 2014 tarihine kadar gönderilebilir. LG Electronics
Ticaret A.Ş. satış hedeflerini tutturmuş olsalar dahi işbu protokolü imzalamamış ya da protokolü
imzaladığı halde 15 Haziran 2014 tarihine kadar LG Electronics Ticaret A.Ş. ’ye teslim etmemiş bayileri
kampanya dışı tutma hakkına sahiptir.

Kampanya katılımcıları, bağlı oldukları resmi distribütörleri üzerinden son kullanıcıya yaptıkları alım ve
satışlarla kampanyaya katılabilirler. Bağlı oldukları operatörün satış portföyü dışındaki modelleri ise
Başarı Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ’den satın alıp, kampanya süresince perakende satışını
gerçekleştirdiklerinde seyahatlere hak kazanacaktır.

Kampanya bitiminde katılımcı bayiler yukarıda belirtilen şekilde distribütörlerinden aldıkları ve son
kullanıcıya satışını gerçekleştirdikleri cihaz adedi karşılığında seyahate hak kazanacaklardır.

Her firma sadece bir destinasyondan 1 hak kazanabilir. Katılımcı firmalar kampanyada seçtiği seyahatin
dışındaki kurgulardan satış hedefi tutması durumunda farklı bir destinasyon için ek katılım sağlayabilir.

Birden fazla satış noktası olan firmalar tüm satışlarını bir noktası üzerinden sisteme girmelidir. Sahipleri
şahsen aynı olsa dahi vergi numaraları aynı olmayan firmalar farklı firmalar olarak kabul edilecek ve bu
değerlendirme esası gereği her bir firma her bir destinasyon için sadece bir (1) adet hediye
kazanabilecektir.

Seyahate gidecek misafirlerin, kampanya katılımcısı olan ve seyahate hak kazanan Bayinin sahibi / ortağı
ya da şirket çalışanı olması zorunludur. LG Electronics Ticaret A.Ş, gerektiğinde seyahat katılımcısının
ilgili firmanın ortağı veya çalışanı olduğunu gösterecek geçerli evrakları talep etme hakkına sahiptir.

Son kullanıcıya yapılan satışlar LG Electronics Ticaret A.Ş. tarafından “LG Ailesi” ne yapılacak IMEI
girişleri üzerinden takip edilecektir. Perakende satışı yapılan fakat LG Ailesi sistemine kayıt işlemleri
yapılmayan ürünler kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

LG Ailesi sistemine IMEI girişleri perakende satış tarihinden itibaren bir hafta içerisinde yapılmalıdır.
10 Ağustos 2014 tarihinden sonra yapılan girişler geçersiz kabul edilecektir. Bu tarihten sonra sistem
kapanışı gerçekleştirilecek olup, kayıt girişi talepleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sadece LG
Electronics Ticaret A.Ş.’nin ithal ettiği ve resmi distribütörlerden yapılan alımlara ait cihazların IMEI ’leri
‘’LG Ailesi’’ ne girilebilecektir.

LG Electronics Ticaret A.Ş., gerek gördüğü durumlarda Bayiden ya da Bayilerden kampanya konusu cep
telefonu ürünlerine yönelik fatura, irsaliye ve IMEI numaraları dökümü ve benzeri bilgi ve belgelerin
ibrazını talep edebilir. LG Electronics Ticaret A.Ş. tarafından bu şekilde talep edilen kayıtların zamanında
ya da uygun biçimde ibraz edilmemesi, eksik ibraz edilmesi durumunda LG Electronics Ticaret A.Ş., ilgili
Bayiyi ya da Bayileri işbu kampanya kapsamından çıkartılmak ve ödüllendirme dışı tutmak hakkına
sahiptir. Bu ve benzeri bir durumun ortaya çıkması halinde Bayiler tazminat ya da benzeri taleplerde
bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Son katılımcı listesi, LG Electronics Ticaret A.Ş tarafından talep edilecek bilgiler ardından LG Electronics
Ticaret A.Ş. ’nin onayı ile oluşacaktır.

Kampanya sonuçları, kampanya bitiş tarihini takiben 20 gün içerisinde kontrol edilerek bayilere yazılı
olarak ilan edilecektir.

Seyahat tercihi 15 Eylül 2014 tarihinden sonra değiştirilemez.

Son kullanıcıya satışı gerçekleştirilmiş ve www.lgailesi.com sistemine bayi tarafından IMEI girişleri
yapılmış ürünlere ilişkin ürün iade ve / veya stok koruma talepleri kampanya süresi sonrasında hiçbir
şekilde kabul edilmeyecektir. Kampanya süresi içerisinde yapılacak olan ürün iadeleri ise ilgili Bayi
satışından düşülecek ve değerlendirme dışı tutulacaktır.

Tüm seyahatlerin başlangıç noktası İstanbul olacaktır. Bayilerin kendi bulundukları ilden İstanbul’a
yapmaları gereken ulaşımın organizasyonu ve masrafı Bayinin kendisine ait olacaktır.

Satış noktasının devri veya kapanması durumunda kazanılan ödül devredilemez ve farklı bir firma adına
katılımda bulunulamaz. Kazanılan seyahatin 3.şahıslara devredildiğinin anlaşılması durumunda seyahat
hakkı ve rezervasyonları iptal edilecektir. 3. şahısın seyahate katıldığının tespiti durumunda seyahat
masrafları ilgili hakedişi kazanan firmadan tahsil edilecektir.

Eşli seyahatlerde katılımcılar 1 bayan - 1 bay olarak bulunmalıdır.

Kampanyayı kazanan bayilerin herhangi bir nedenle gidilecek ülkenin ya da gerektiğinde transit
ülkesinin vizesi alamaması, geçerli bir pasaport belgesini temin edememesi ya da hastalık ve mazeret
benzeri sebeplerle seyahate katılamaması durumunda LG Electronics Ticaret A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu
bulunmayacak ve Bayi bu gerekçelerle LG Electronics Ticaret A.Ş.’den seyahatin tekrarı, tazminat ve
benzeri hiçbir talepte bulunmayacak, kampanya kapsamında aldığı ve LG Ailesine girişini yaptığı
ürünlerin iadesini yapamayacaktır.

Seyahat duyurusunda yer alan resimler ve fotoğraflar örnek amaçlı olarak duyuruda yer almakta olup
LG Electronics Ticaret A.Ş, gerektiğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

LG Electronics Ticaret A.Ş, işbu Seyahat Duyurusu ve protokolde yazılı olan maddelerde ve kurallarda
her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bu doğrultuda herhangi bir değişiklik ortaya çıkması
durumunda Bayiler tazminat ya da benzeri taleplerde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Bayi, kampanya boyunca ve kampanya sonrasında LG Electronics Ticaret A.Ş. hakkında edinmiş olduğu
ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri 3. taraflar ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Yukarıda yazılı bulunan koşullara aykırı davranışlar kötü niyetli ve kural dışı davranış olarak kabul
edilecektir. Söz konusu kötü niyetli ve kural dışı davranış nedeniyle LG Electronics Ticaret A.Ş.
yönünden maddi veya manevi bir zararın oluşması durumunda LG Electronics Ticaret A.Ş. tazminat
talebi de dahil olmak üzere her türlü yargı yoluna başvurmak hakkına sahiptir. LG Electronics Ticaret
A.Ş. kapsamda yapılmak zorunda kalınan her türlü ilgili ödemeyi bayiye rücu etme hakkını saklı tutar.

İşbu Protokol kapsamında oluşabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümü için İstanbul Merkez Mahkeme
ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu Protokol LG Elektronics A.Ş. ve Bayii’nin imza yetkililerince 2 (iki) suret halinde .…/…../2014
tarihinde imzalanmıştır.
LG Electronics Ticaret A.Ş.
Katılımcı Firma (Ticari Ünvan)
Adresi:
Ad, Soyad:
Yetkili Ad, Soyad:
İmza:
İmza:
Download

İLÇESİ KARA YoLLARı TRAFİK GÜVENLİĞİ HAFTAsı (RESİM şiİR