HDMI SWITCH 4 IN 1 OUT
Tosl nk+Coax al Aud o support
1. G r ş
3. Tekn k Özell kler
Ürün çok güçlü fonksiyonları barından ev eğlence sistemleri için sunulmuştur.
4 HDMI girişi ve 1 HDMI çıkışı ile yerleşik HDCP cihaz olarak Hızlı Port Switchleme
fonksiyonuna sahiptir. Port switchlemesi yapılırken HDCP kimlik denetimi
tekrarlanmayarak 4 portun switchlemesi çok hızlı biçimde yapılabilmektedir.
Yerleşik HDMI Ethernet Channel ve Audio Return Channel (Ses Dönüş Kanalı)
chipleri ile HDTV'den gelen HEC'I Ethernet sinyaline dönüştürür ve yine HDTV'den
gelen ARC'yi koaksiyel, Toslink,Stereo ses sinyallerine dönüştürerek ARC ON/OFF
butonları veya uzaktan kumanda ile kontrol imkanı sunmaktadır.
S nyal G r ş/Çıkış
G r ş DDC S nyal
G r ş ve Çıkış S nyal
Ses Çıkış S nyal
5 volt p-p (TTL)
HDMI (HEAC, 3D)
Tosl nk, Koaks yel Stereo
Uygulama Frekansı
D key Frekans Aralığı
V deo Ampl f er Bantg.
50/60Hz
2.25Gpbs/225MHz
2. Özell kler
Çözünürlükler (HDTV)
Interlaced (50/60Hz)
Progress ve (50/60Hz)
480 , 576 , 1080
480p, 576p, 720p, 1080p
F z ksel Özell kler
Boyutlar (U-G-Y)
Ağırlık (gram)
157mm - 70mm - 23mm
260 gr.
• HDMI (HEAC,3D,CEC)
• 4 adet HDMI girişi ve 1 adet HDMI çıkışı desteği
• Hızlı Port Switchleme(IPS) için yerleşik HDCP cihaz olarak 4 port switchlemesi
HDCP denetimi tekrar tekrar yapılmadan hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.
• Alıcı özelliği olan cihazlarda Ses Dönüş Kanal(ARP) desteği sunmaktadır.
ARC portunun amplifikatör alıcısına bağlanmasını sağlar.
• Dijital audio Toslink ve COAX çıkışlarını aynı anda destekler ve Stereo ses çıkışını
kaynak cihazdan alır.Bu portların amplifikatör alıcısına bağlantısını sağlar.
• Bütün 3D formatlarını [email protected]/24Hz, [email protected]/60Hz/50Hz,
225MHz'e kadar bant genişliği sunmaktadır.
• CEC destekler.
• En yüksek 1080p video çözünürlüğünü destekler.
• Kanal başına 225MHz/2.25Gbps(6.75Gbps bütün kanallarda) bantgenişliği
desteği sunar.
• Kanal başına 12bit(36bit bütün kanallarda)renk derinliği sunar.
• LPCM gibi sıkıştırılmamış ses formatlarını destekler.
• DTS Dijital,Dolby Dijital(DTS-HD ve Dolby True HD) gibi sıkıştırılmış ses
formatlarını destekler.
Model No: KX1012
Garant süres 2 yıldır.
Kullanım ömrü 7 yıldır.
Merkez : Emekyemez M. OkçuMusa C. NOKTA İş Merkezi No:20 Karaköy / ISTANBUL
Şube : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No:906-907 Okmeydanı / ISTANBUL
Tel : 0212 222 87 80 Fax : 0212 220 85 44
Web: www.noktaelektronik.net
E-Mail : [email protected]
KULLANIM KILAVUZU
01
1- DC/5V: Bu kısım güç adaptörü bağlantısı ç nd r.
2- Ses Portu: Bulunan 3 portu Ampl f katör alıcısına bağlayınız. Uzaktan kontrol
veya tuş vasıtasıyla yapılab lmekted r ayrıca ARC ON-OFF butonu mevcuttur.
2.1- Tosl nk ve Koaks yel Port: ARC ON modu seç ld ğ zaman,Tosl nk ve Koaks yel
ses çıkışları ARC le HDTV g b c hazlardan alınab lmekted r.ARC OFF modunda se
Tosl nk ve Koaks yel ses çıkışları kaynak c haz tarafından gerçekleşt r lmekted r.
2.2- Stereo Port: Yalnızca kaynak c haz tarafından ses alınab lmekted r.(Blu-ray,PS3)
ve ARC ON/OFF butonu tarafından kontrol ed lememekted r.
Not: Stereo sıkıştırılmış ses formatını desteklemez çünkü kend l m tlemes vardır.
HDMI SWITCH 4 IN 1 OUT
Tosl nk+Coax al Aud o support
7. Çalıştırma
1- Kaynak Seç m : Select tuşuna basarak veya uzaktan kontrol le sw tch g r ş nden
1. le 4. G r şlerde kaynaklar elle kontrol ed leb lmekted r.
2- 2CH/5.1CH Ses Çıkış Seç m : Kaynak c haz destekled ğ sürece 5.1CH çıkışı
akt f olarak kullanılab lmekted r.2.1CH ve 5.1CH seçenekler uzaktan kontrol le
yönet leb lmekted r. İstenen modun butonuna basıldığında LED ışıkları le seç len
modun b ld r m yapılmaktadır. Desteklend ğ sürece otomat k olarak 5.1CH
çalışmaktadır. Eğer kaynak sadece 2CH ses desteğ ver yor se 5.1CH seç m n n
h çb r geçerl l ğ ve etk s yoktur.Tuşa bastığınızda LED ışığı yanab l r ancak ürün
hala 2CH çıkış sunmaktadır.
3- HDMI çıkışı: HDTV'ye bağlayınız.
4-5-6-7 HDMI g r ş : Kaynak c hazlara bağlayınız.
8- Ethernet: PC'n ze takınız ve HDTV,HEC fonks yonunu akt f ett ğ anda PC'n z
Ethernet bağlantısını sağlamış olucaktır.
9- LED Işığı: Çalışma gerçekleşt ğ nde LED ışığı mav renkte olur,kullanım dışı
durumlarda se kırmızı renkte olmaktadır.
10- IR: Kızılötes uzaktan kontrol le s nyal alab lmekted r.
11-12-13-14 G r ş LED' : G r ş portu seç ld ğ nde LED ışığı yanmaktadır.
15- 2CH/5.1CH LED: 5.1CH düğmes ne basıldığında yanıcak olan LED; 2CH düğmeye
basıldığında LED sönecekt r.
16- Select: Da resel 4 g r ş seçmek ç n bu düğmeye basın.
17- ARC ON/OFF LED: ARC ON tuşuna basıldığında LED yanar ve ARC fonks yonu
akt f hale gel r böylece ses s nyal HDTV'den geleb l r. LED ışığı ARC OFF modunda
söner ve fonks yon sonlanmış olarak ses s nyal kaynaktan gelmeye devam eder.
18- Select: ARC ON/OFF modları ç n butona basılmalıdır.
3- ARC ON/OFF: ARC ON seç ld ğ zaman, HDTV'den ses çıkışı ARC le olmaktadır.
ARC OFF durumunda se ses çıkışı kaynak c hazdan gerçekleşmekted r.
DİKKAT: KABLO ÇIKARIP-TAKMA İŞLEMLERİ SIRASINDA KABLOLARI
DİKKATLİCE TAKINIZ VE ÜRÜNÜN TAMAMEN KAPALI OLDUĞUNDAN EMİN
OLUNUZ.
7. Bağlantı D agramı
6. Bağlantı
1- Ürünün HDMI g r ş nden kaynak c haza bağlanınız.
2- Ürünün HDMI çıkışından HDTV'ye bağlanınız.
3- Ses portunu,Ampl f katör g r ş ne bağlayınız.
4- Ethernet Portunu PC'ye bağlayınız.
5- Ün ten n ç ne 5V güç kaynağının DC tarafını yerleşt r n ve sonra pr ze güç
kaynağının AC tarafını takınız.
6- Güç tuşunu açınız.
Not: Bağlantı kabloları ops yoneld r ve upTech marka bağlantı kabloları tavs ye ed l r.
KULLANIM KILAVUZU
04
05
HDMI SWITCH 4 IN 1 OUT
Tosl nk+Coax al Aud o support
Garant
Garant Süres
Kullanım Süres
Çevresel Etk ler
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nem Oranı
Saklama Sıcaklığı
Saklama Nem Oranı
Güç Gereks n m
Har c Güç Adaptörü
Güç Tüket m
Sert f kalar
Dönüştürücü Ün te
Güç Adaptörü
4. Kutu İçer ğ
1.Ana Ün te x1
2. 5V 2A DC Güç Adaptörü x1
3. Uzaktan Kumanda x1
4.Türkçe Kullanım Kılavuzu x1
5. Panel Açıklamaları
2 Yıl
7 Yıl
0°C - 70°C
10% - 80% Rh yoğunlaşmasız
-10°C - 80°C
5% - 90% Rh yoğunlaşmasız
5VDC @2A
5 Watt
FCC, CE, UL
UL, CE, FCC
KULLANIM KILAVUZU
02
03
HDMI SWITCH 4 IN 1 OUT
Tosl nk+Coax al Aud o support
Download

yatırım ortaklığı raporu