Nüfus
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
NÜFUS (Bin Kişi)
1 600
1 379
1 400
13 59
1 200
1 000
800
600
400
334
338
347
200
Afyonkarahisar
Kütahya
_ 2007 - 2 0 1 0
Manisa
Uşak
-2 0 1 3
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
3
-ıillk
Nüfus
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI (Binde)
40.0
35,1
30.0
20.0
14,5
13,1
10,4 1,5
10,0
5,7
5,2
0,0
-2,4
-10,0
0,0
-6,0
-20,0
-30,0
-31,4
-40,0
-45,4
-50,0
2007-2008
2008-2009
Türkiye
2009-2010
■ Afyonkarahisar
2010-2011
Kütahya
■ Manisa
2011-2012
2012-2013
« U şak
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
4
-ıillk
Nüfus
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
NUFUS YOSUNLUSU
120
100
80
60
40
20
Türkiye
Afyonkarahisar
Kütahya
2007 - 2 0 1 0
Manisa
Uşak
2013
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
5
-ıillk
Nüfus
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ
3,70
3,60
3,50
3,40
3,30
3,23
3,19
3,20
3,15
3,10
3,00
2,90
Türkiye
Afyonkarahisar
Kütahya
Manisa
Uşak
2013
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
6
■
-ıillk
Nüfus
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
■
W
•V •
••
İLLERİN ALDIĞI VE VERDİĞİ GÖÇ (Bin Kişi)
40
35
30
25
20
15
10
5
Afyonkarahisar
Kütahya
Manisa
■ Aldığı göç
Uşak
■ Verdiği göç
2012-2013
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
7
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
-ıillk
Sağlık
ÖLÜM NEDENLERİ(%)
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Türkiye
Dolaşım sistemi hastalıkları
Endokrin hastalıkları
Afyonkarahisar
Kütahya
■ Tüm ör
Manisa
Uşak
■ Solunum sistemi hastalıkları
Dışsal yaralanma ve zehirlenm eler
■ Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları
Diğer
2013
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
14
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
-ıillk
Doğum
*KABA DOĞUM HIZI
20,0
18,0
16,0
14.0
12.0
10,0
8,0
2,0
0,0
Türkiye
Afyonkarahisar
Kütahya
Manisa
Uşak
2010 _ 2013
*Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen doğum sayısıdır.
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
15
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
-ıillk
Doğum
*BEBEK ÖLÜM HIZI
20,0
17,6
18,0
16,0
14.0
12.0
10,0
8,0
6,0
4.0
2.0
0,0
Türkiye
Afyonkarahisar
Kütahya
Manisa
Uşak
2010 - 2 0 1 3
'Belli bir yıl içinde her 1000 canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısıdır.
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
16
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
-ıillk
Evlenme ve Boşanma
*KABA EVLENME HIZI
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Türkiye
Afyonkarahisar
Kütahya
2007 - 2010
Manisa
Uşak
2013
'Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısıdır.
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
17
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
-ıillk
Evlenme ve Boşanma
ORTALAMA EVLENME YAŞI
35,0
30,0
28,5
28,9
n 28,3
, 28,6 29,!
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Damat
Gelin
Damat
Gelin
2010
Türkiye
2013
■ Afyonkarahisar
■ Kütahya
■ Manisa
■ Uşak
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
18
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
-ıillk
Evlenme ve Boşanma
*KABA BOŞANMA HIZI
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Türkiye
Afyonkarahisar
Kütahya
2007 - 2 0 1 0
Manisa
Uşak
2013
'Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısıdır.
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
19
■
-ılllk
İşgucu
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
••
••
•
•
- _
İŞSİZLİK ORANI (%)
•
14
12
10
8
6
4
2
0
Türkiye
Afyonkarahisar
Kütahya
_ 2010 - 2 0 1 1
Manisa
Uşak
2012 - 2 0 1 3
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
22
Yapı İzin
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YAPI RUHSATI SAYILARI
5000
4500
4313
4188
4000
3500
3000
2500
2000
1525
1500
1000
500
0
Afyonkarahisar
Kütahya
Manisa
Uşak
_ 2007 - 2010 “ 2013
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
39
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
-ıillk
Konut Satış
KONUT SATIŞLARI
18 000
15 597
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Afyonkarahisar
Kütahya
■ 2013
Manisa
Uşak
■ 2014_(Ocak-Haziran)
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
40
-ıillk
Ulaştırma
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI, TÜRKİYE (Milyon Araç)
20,0
17,9
18,0
16,0
18,3
15,1
14.0
12.0
10,0
8,0
6,0
4.0
2.0
0,0
2007
2010
2013
2014 Mayıs
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
41
-ıillk
Ulaştırma
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI (Bin Araç)
600
500
400
300
200
100
0
2007
2010
Afyonkarahisar
2013
■ Kütahya
■ Manisa
2014_M ayıs
■ Uşak
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
42
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
-ıillk
Ulaştırma
TRAFİK KAZALARI
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Afyonkarahisar
Kütahya
Kaza sayısı
Manisa
■ Yaralı sayısı
Uşak
■ Ölü sayısı
2013
TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
07.08.2014
43
Download

ıillk - Kütahya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü