Uşak Çocuk Haklarının Korunmasında Liderliğe Koşuyor Projesi
Geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençler, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları
doğrultusunda eğitim almaları ve okulda olmaları gerekirken, sokakta veya bir işyerinde
çalışmaktadırlar ve eğitim alma hakkından yararlanamamaktadırlar.
Çocuk işçiliği sorunu gelişmekte olan her ülke için olduğu gibi, Türkiye için de önem
taşıyan bir konudur. Sorun nüfus, eğitim düzeyi, ekonomik gelişme ve sosyal kalkınma
kavramlarıyla doğrudan ilgilidir. Türkiye kırsal yerleşimden kentsel yerleşime ve tarımsal
ekonomiden sanayi ekonomisine geçiş süreci yaşamaktadır. Bu durum kent merkezlerine göç,
sosyal destek ağının yetersizliği veya kent yaşamına uyum sağlayamama ile birleştiğinde,
çocuk işçiliği daha fazla gündeme gelmektedir. Özellikle ailenin gelir düzeyini arttırmak
amacıyla sokaklarda ve marjinal sektörlerde çalışan çocukların sayısı belirgin bir şekilde
artmaktadır.
Uşak göç alan illerden biridir ve çocuk işçiliği alternatif yaklaşımlar üretilmedikçe artış
gösterecektir. Bu amaçla geliştirilen “Uşak Çocuk Haklarının Korunmasında Liderliğe
Koşuyor” projesinin temel amacı, Uşak ilinde çocuk işçiliğinin engellenmesidir.
Bunu gerçekleştirmek amacıyla;

Ailelerin “Kamu-Sivil Ailelerin çocuklarını, eğitime yönlendirilerek üretime yönelik
nitelikli mesleklere sahip olmalarını teşvik etmeye

Çocuk işçiliği ve hakları konusunu, “Kamu-STK ” çalışmaları ile sokakta, sanayide
çalışan çocuklara öğretmeye çalışmaktayız.
Projenin Süresi
12 ay
Proje Bütçesi
87.763 AVRO
Proje Finansmanı
Avrupa Birliği %90 hibe, Uşak İli Kalkınma Vakfı %10
Hedef grubumuz
Uşak ili Karaağaç, Sarayaltı ve Elmalıdere mahallelerine göç ile gelmiş, çocuklarını
çalışmaya gönderen, 450 hanede yaşayan anne-babalar ve onların çalışan çocukları.
Nihai Faydalanıcılarımız
Proje faaliyetlerinin yapılacağı Karaağaç, Sarayaltı, Elmalıdere mahallelerinde yaşayan
30.000 kişi, Uşak ilindeki çalışan tüm çocuklar ve aileleri. Mahalle muhtarlıkları, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Uşak Sanayi ve Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Proje sonunda aileler;

Sosyal ve hukuksal yaptırımları bilir.

Çocuklarını eğitime yönlendirmede isteklidir.

Erken yaşta iş hayatına başlayan çocukların yaşayacakları sağlık problemlerinin neler
olduğunu öğrenir.

Erken yaşta yetişkin rollerini üstlenen alışkanlıkların farkına varır ve bunların
önlenmesinin gerekli olduğunu kabul eder.
Proje sonunda çocuklar;

Çocuk işçiliği ve hakları konusunda haklarını öğrenmiştir.

Kendi gelecek için eğitim yoluyla meslek edinmenin öneminin farkındadır.

Sokakta veya çalışma ortamları uygun olmayan yerlerde çalışmanın getireceği
olumsuzlukların farkındadır.

Her yaşın kendine uygun rollerinin olduğunu bilir

Eğitimine devam etmede kararlıdır.
Temel Faaliyetler
1. Aile ziyaretleri
2. Öğrencilere yönelik sosyal etkinlikler (Futbol karşılaşmaları, satranç turnuvası vb.)
3. Geziler
4. Aile toplantıları dâhilinde pilav ve keşkek günleri
5. Seminer
6. Konferans
Download

Proje Detayı - Uşak Üniversitesi Kalkınma Vakfı