TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
1.
Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin
adları verilmektedir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan ek yerleştirme yapılacak
programların kodları (1) numaralı sütunda yer almakta, bu programların adları ise (2) numaralı sütunda
verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan
türüne göre öğrenci alınacağı, (5) numaralı sütunda programa genel kontenjandan alınacak öğrenci sayısı
verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (6) numaralı sütunda 1, 2, 3,...
şeklinde yer almaktadır. Bu koşullar "TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN
YÜKSEKÖĞRETiM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI" başlığı altında numara
sırasına göre açıklanmaktadır. (7) numaralı sütunda 2014-ÖSYS sonucunda ilgili Y-YGS/Y-LYS puanı
türünde o programa yerleştirilen en küçük puanlı öğrencinin puanı verilmiştir.
2.
Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız
veya ilgili Y-YGS/Y-LYS puanınız o programın en küçük puanından daha küçük ise o programa tercih
listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır;
bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa
kaydınız yapılmaz.
3.
Bir yükseköğretim programına ait en küçük puan sütununda (7 numaralı sütun) hiçbir işaret
bulunmuyorsa, kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan programları göstermektedir. Bu programları
ilgili puan türünde 180,00000 veya daha yüksek puan almış bütün adaylar tercihleri arasında gösterebilirler.
4.
Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir:
a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı
olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları
bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir.
b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı
olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları
ustalıkla kullanabilme önemlidir. Bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler.
5.
Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya
Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için
yapılan tercihler işleme konmaz; merkezi yerleştirme işlemi, ilgili adayın bu programdan sonra belirttiği
tercihler dikkate alınarak uygulanır.
6.
Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın adı veya bağlı olduğu kurum, yasal
düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı
kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir.
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
100110018
100110027
100110054
100110063
100110072
100110081
100110099
100110106
100110115
100110521
100110124
100110539
100110133
100110548
100110142
100110169
100130155
100110178
100130164
100130173
100110196
100130119
100110203
100130128
100110212
100130137
100110512
100110451
100130191
100110221
100130146
100110478
100130225
100110248
100110415
100110239
100110566
100110257
100110503
100110266
100110487
100110584
100110496
100110469
100130207
106510059
200110186
200110114
200110195
PROGRAM ADI (2)
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji (İngilizce)
Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Fizik (İngilizce)
Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Kimya (İngilizce)
Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Matematik (İngilizce)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Tıp Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri
Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (İngilizce)
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Mühendislik Fakültesi
Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-4
8
2
4
1
3
8
4
5
1, 74
1, 74
1, 74
74, 75
1, 74
1, 74
1, 74, 75
1, 74, 75, 80
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
18
1
8
1
14
1
7
2
1
6
6
1
15, 17, 28, 74
15, 17, 28, 90
15, 17, 28, 74
15, 17, 28, 90
15, 17, 28, 74
15, 17, 28, 90
15, 17, 28, 74
15, 17, 74, 86
2, 15, 17, 86
74
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
5
6
17
13
3
5
1
3
2
4
6
74
2
74
2
74
2
90
74
2
15, 17, 74, 86
2, 15, 17, 86
258,62674
239,93826
248,68541
233,60118
301,57642
270,47561
270,90975
295,31549
268,54142
295,00869
267,04540
4
4
YGS-4
YGS-4
5
7
1, 17, 74, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
370,31476
352,24001
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
6
2
3
1
1
15, 74
15, 74
15, 74
15, 90
74
239,87213
338,73082
274,20531
4
MF-3
3
74
199,43337
4
YGS-2
2
1, 38, 74
336,30905
4
YGS-4
3
1, 74, 822
365,94914
4
YGS-2
1
1, 90
4
DİL-1
1
15, 74
387,18394
4
4
YGS-6
YGS-6
4
15
1, 74
1, 2
296,07231
274,16999
4
TM-1
1
17, 21, 28, 838
374,96814
4
4
MF-3
TM-3
15
3
3, 120
120
242,76526
4
MF-4
15
17, 21, 28, 120
293,36628
245,27813
375,49264
397,79277
321,17173
356,85744
389,78293
393,50061
241,80570
300,88028
249,20695
306,22473
277,70767
317,73780
305,45900
332,38872
463,26753
1
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
200110159
200110177
110410116
110410107
110410082
110410055
110410125
100210283
100230172
100210017
100210026
100210098
100210105
100230048
100210035
100210044
100210114
100210317
100210177
100210159
100210123
100210053
100210132
100210141
100230127
100230093
100210062
100230039
100210195
100230136
100210202
100230154
100210211
100230145
100210292
100210247
100210256
100210265
100210071
100210089
100210229
100210238
100310688
100330286
100310555
100310016
100310025
100330214
100330189
PROGRAM ADI (2)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett Üniversitesi)
(Ücretli)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett Üniversitesi) (Ücretli)
Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği (İngilizce)
Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Arapça Öğretmenliği
Arapça Öğretmenliği (İÖ)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Sosyal Hizmet
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
Aydın İktisat Fakültesi
Ekonomi ve Finans
Ekonomi ve Finans (İÖ)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
MF-3
TM-1
2
1
3, 38, 87, 120
3, 120
4
TM-1
8
17, 21, 28, 251, 279, 804
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
2
17
1
17, 21, 28, 251, 279, 804
17, 21, 28, 804
17, 21, 28, 804
239,96235
4
TM-1
1
17, 21, 28, 804
231,13024
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
DİL-3
MF-2
MF-1
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
4
3
2
2
9
2
1
5
1
4
1
1, 2
1
1, 75
1
75
2
1
1
1, 75
349,62940
336,43307
238,52640
322,15099
375,62137
390,99954
383,46784
311,72433
354,60353
384,99917
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
6
1
11
10
13
9
2
3
7
2
2
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-3
3
6
5
8
6
3
6
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
12
6
11
4
4
YGS-2
YGS-2
1
3
1, 38, 78
1, 38
304,14306
341,21639
4
4
YGS-5
YGS-6
18
15
1
1
278,85285
252,40834
4
4
TM-1
TM-1
6
9
2
243,50607
231,87006
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
YGS-5
YGS-5
TM-3
6
4
7
6
1
1
1
1
1, 2
2
290,28728
247,16359
373,30272
363,02571
389,75570
240,50385
272,37421
222,79125
222,72360
231,38023
2
2
2
2
2
2
282,47403
290,02391
267,77411
298,21976
335,53171
325,03540
232,77768
221,38884
231,92440
216,81334
264,93976
246,80543
378,13638
226,86455
2
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
100310034
100310043
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği (İÖ)
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği (İÖ)
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği (İÖ)
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu)
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Zootekni (KKTC Uyruklu)
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu)
Aydın Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
4
4
TM-2
TS-1
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
7
10
4
9
1
6
3
5
2
9
1
4
TS-1
2
15
342,72634
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
1
2
3
1
15, 17, 28
15, 17, 28
15, 17, 28
342,07654
279,23526
320,21410
463,34117
4
4
4
4
4
4
4
4
5
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
DİL-1
DİL-1
TM-1
TM-1
MF-3
8
15
2
6
4
3
6
3
1
15, 79
2, 15, 79
15, 79
2, 15, 79
15, 80, 250
2, 15, 80, 250
15, 79
2, 15, 79
226,02804
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-4
MF-4
MF-2
MF-2
MF-2
TM-1
MF-3
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
MF-2
2
3
5
1
3
11
19
1
2
13
1
1
22
7
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
7
1
12
4
11
12
9
9
11
6
5
5
3
1
6
1
4
YGS-2
1
100310052
100330153
100310079
100310097
100310573
100310104
100310113
100310325
100310122
100310131
100310149
100310634
100310607
100310458
100310519
100310158
100310679
100330241
100310643
100330259
100310652
100330268
100310661
100330277
100310167
100310334
100310343
100310616
100310758
100310449
100310501
100310582
100310767
100310422
100310591
100310776
100310379
100310388
100310397
100310794
100310476
100330198
100310219
100330047
100310228
100330056
100310237
100330065
100310246
100330074
100310264
100330135
100310467
100310485
100330205
100310819
100310273
PUAN (7)
1
1
2
85, 127, 128
15, 77
326,65716
357,22388
241,00778
232,70485
256,87540
252,42418
358,50117
233,00241
294,81538
300,24279
317,08664
347,18067
228,75839
310,47807
285,46888
234,44715
207,91313
312,46410
226,78514
249,62956
217,20104
90
231,41189
90
254,41885
90
225,70974
90
2
90
258,30406
245,13420
249,28407
234,93159
245,24492
233,68995
296,73356
275,46379
271,20441
251,70202
285,03940
264,71010
313,41203
266,91959
250,75057
230,17581
1, 38, 80
305,29859
2
2
15
2, 15
2
2
2
15, 17, 28
3
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
100310282
Hemşirelik
Söke İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Söke Sağlık Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Hemşirelik
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)
İstatistik
Kimya
Kimya (KKTC Uyruklu)
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ)
Sinema ve Televizyon
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (İngilizce)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İslami İlimler (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
4
YGS-2
5
1, 38, 80
329,36615
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
6
2
1
2
3
1
15
15
2, 15
15
2, 15
15
258,31593
279,35628
258,32518
261,46064
242,13058
273,75445
4
4
YGS-5
YGS-2
2
8
1
1, 38, 80
368,42982
317,42603
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-1
TS-2
5
1
1
4
3
1
2
1
1
1
1
1, 75
1
1, 2
1
1
1, 90
1, 75
283,54603
233,11522
340,78717
368,92848
360,22527
315,82595
348,06089
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
MF-1
MF-2
MF-2
MF-1
MF-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
3
5
4
4
8
7
1
1
1
8
2
10
8
3
6
4
4
4
TM-1
TM-1
TS-1
1
2
2
2
350,71505
339,34281
322,13316
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
7
2
8
8
2
7
3
5
1
4
4
15
2
15
2
15, 17, 28
15
2
15
2
15
2
240,00598
229,40814
235,03339
224,19750
261,08893
278,90357
261,17563
267,63241
249,40145
254,50465
242,23336
4
4
YGS-4
YGS-4
7
5
1, 121
1, 2, 121
347,64324
337,96825
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
1
1
5
1
3
4
4
2, 4
4
2, 4
2, 4
4
2, 4
4
348,91883
302,70849
253,22308
237,59677
266,68051
324,91949
301,60965
100310697
100310722
100330302
100310537
100330295
100310528
100310704
100310494
100410527
100410687
100410678
100410015
100430028
100410024
100410033
100410845
100410042
100410069
100430267
100410078
100430319
100410096
100410103
100410854
100410112
100410809
100410121
100430055
100410139
100430064
100410148
100430073
100410784
100430531
100410157
100410166
100430082
100410175
100430091
100410184
100410518
100430382
100410193
100430107
100410209
100430258
100410766
100430522
100410696
100430585
100410218
100430337
100430346
100410624
100430576
100410703
PUAN (7)
2
2
384,04670
341,93820
333,22730
307,77839
293,76855
90
2
2
2
222,17398
260,54550
286,75662
265,82831
305,03733
298,50724
337,18335
325,37457
4
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
100410493
100410236
100410245
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Afyon Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (KKTC Uyruklu)
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Kimya
Matematik
Rus Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İslami İlimler (İÖ)
Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu
Hayvansal Üretim
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
2
7
33
4
4
4
238,85265
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
1
1
1
1
2
1
1
8
10
2
2
1
1
4
2, 4
2, 4, 40, 53
4
4
4, 40, 53
2, 4
4, 40, 53
2, 4, 40, 53
4
2, 4
4, 40, 53
288,85923
263,12696
248,43082
273,60329
285,34523
256,42295
225,65070
4
4
4
5
TS-1
TM-1
TM-1
MF-3
2
4
47
3
2, 15
15
2, 15
4
330,68285
199,80205
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
1
2
4
15
10
1
1
1
1, 38
1
1, 2
1, 90
433,16227
447,36265
330,64454
323,07058
306,61658
285,43714
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
2
8
4
11
1
1, 2
1
1, 2
266,73746
256,36207
272,12641
260,19291
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
16
69
2
14
14
1
5
5
2
1
1
1, 75
1
1, 2
75
1
1
1, 75
272,90330
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
11
10
5
12
9
4
2
4
115
268,77788
301,40801
291,71897
324,47723
316,57508
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
10
26
25
48
1
4
4
YGS-4
YGS-4
19
15
1
1, 2
337,31411
331,50428
4
YGS-2
5
1, 846
226,58037
100410651
100430461
100430479
100410615
100410712
100410721
100430443
100410563
100430452
100410599
100430425
100410581
100410315
100430567
100410818
100430558
100410324
100410554
100410509
100410333
100410484
100430355
100410899
100410793
100430549
100410642
100430391
100510068
100510014
100510077
100510086
100530081
100510095
100510023
100510032
100510041
100510165
100510156
100510174
100510208
100510138
100530099
100510129
100530063
100510226
100530151
100510183
100530142
100510253
100510217
100530169
100510244
PUAN (7)
2
2
262,05634
238,76515
231,61649
458,34792
289,52092
273,80707
356,07211
353,76241
383,55529
293,69329
341,41485
372,73199
2
2
254,51679
5
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
100610128
100610013
100610137
100610022
100630168
100610031
100610049
100610058
100610207
100610155
100610067
100610191
100610085
100610094
100630098
100610101
100630062
100610225
100610304
100630159
100610173
100630123
100610216
100630132
100610288
100610234
100610279
100610297
100610119
100630141
100710675
100730352
100710048
100710066
100710075
100730079
100710912
100710657
100730201
100710118
100710127
100730097
100730185
100710472
100710612
100710012
100710021
100730043
100710039
100710587
100710084
100710093
100710109
100710693
100710666
100710921
PROGRAM ADI (2)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Antropoloji
Arkeoloji
Biyoloji
Coğrafya
Matematik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Zootekni
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Hemşirelik (İÖ)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Arkeoloji
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Gerontoloji (KKTC Uyruklu)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Fizik
Kimya
Matematik
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu)
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
6
5
1
2
1
1
6
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-2
TS-1
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
11
9
10
3
2
4
8
3
1
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
3
2
6
5
4
4
3
4
4
4
4
MF-2
MF-3
MF-3
MF-2
33
37
14
18
4
4
YGS-2
YGS-2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
75
2
1
1
1, 75
280,13814
226,20440
370,34195
389,75874
383,66689
310,35405
345,89863
379,46351
227,07283
229,27018
2
2
340,63831
223,66966
303,13049
294,44669
333,44108
322,51119
2
21
2, 21
243,36754
239,79874
226,49871
270,82243
252,16890
264,06082
252,49425
1
5
1, 38
1, 2, 38
326,28062
313,49500
DİL-1
DİL-1
TM-3
DİL-2
TM-3
TM-3
MF-3
TS-2
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
5
8
8
17
8
9
3
13
7
7
7
4
3
124, 125
2, 124, 125
291,99202
261,57008
253,25609
234,53949
274,33840
254,78197
2
2
309,03668
295,31808
327,69803
329,27059
318,32931
344,63087
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
3
4
1
4
8
4
6
1
1, 75
1, 21, 75, 77
1
1, 2
1
1
256,95021
373,24777
417,10728
383,19681
368,71472
335,32601
363,11617
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-1
7
19
9
5
4
4
TM-1
TM-1
1
1
2
30
2
21, 90
2
255,51990
217,46237
369,26306
90
6
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
100710824
100710145
100710578
100710596
100730291
100710154
100730307
100710163
100730334
100710172
100730325
100710181
100730282
100710199
100730316
100710745
100710445
100730273
100710206
100730264
100710215
100730194
100710224
100710436
100710287
100710242
100730237
100710427
100710815
100710799
100730379
100710851
100710869
100710966
100710515
100710524
100710551
100710542
100710709
100730404
100710763
100730397
100710772
100710806
100730388
100710454
100730113
100710418
100730104
100710639
100730176
100710781
100710842
PROGRAM ADI (2)
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
Turizm Rehberliği
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu)
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Zootekni
Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
Alanya Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Alanya İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans
Ekonomi ve Finans (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret (İÖ)
Alanya Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
MF-3
TM-2
2
1
38
4
317,24304
409,75069
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
2
3
2
5
5
6
6
4
6
4
1
4
3
46
46
2, 46
21
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
4
2, 4
280,73886
262,00590
251,54260
278,64611
261,39554
276,15804
258,76220
319,60361
291,24076
304,94210
282,55435
343,84022
308,98271
4
YGS-4
3
1, 121
365,67554
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
6
4
4
4
3
1
46
2
46
2
46
2
339,30405
327,14310
350,55681
332,92179
355,55359
341,10593
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
1
2
1
3
21
21
46
46
2, 30
255,87128
375,24843
292,02771
228,49460
323,92016
4
MF-2
5
223,30648
4
4
4
4
4
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
DİL-1
2
4
10
1
1
372,87682
258,05969
241,16101
275,38746
326,90749
4
4
4
4
4
MF-2
MF-4
MF-4
MF-3
MF-2
1
8
13
1
6
90
238,79501
46
234,37968
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
11
11
5
4
1, 46
1, 2, 46
1, 46
1, 2, 46
275,35942
261,23534
322,24682
306,19928
4
MF-1
2
1, 75
352,67112
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
2
4
12
12
15
13
2
1
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
267,97912
250,09326
254,53190
241,16944
243,32840
232,89177
285,05482
265,19879
4
4
MF-4
MF-4
1
1
46
46
344,02817
248,00209
2
17, 21, 28
7
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
100810126
100810189
100810223
100810347
100810205
100830157
100810135
100810144
100810417
100810092
100810302
100810356
100810108
100810162
100810171
100830139
100810286
100830193
100810268
100830184
100810011
100830069
100810029
100830051
100810435
100830272
100810374
100830245
100810426
100830281
100810038
100810311
100830209
100810329
100830218
100810214
100830112
100810047
100830024
100810056
100810259
100810065
100830015
100810392
100830263
100810408
100810074
100810198
100810241
100830175
206910018
206910054
206910063
206910072
206910081
PROGRAM ADI (2)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Felsefe
Fizik
Matematik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İslami İlimler (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
2
1
1
2
1
1
2
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
MF-3
TM-3
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
9
7
4
2
11
1
6
9
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
1
10
12
12
6
7
1
1
4
2
4
4
YGS-4
YGS-4
7
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
2
1
2
6
1
6
1
2
4
9
3
2
4
4
5
TM-1
TM-1
MF-3
28
41
1
2
4
4
YGS-2
YGS-6
10
6
1, 38, 87
1
325,18582
317,44112
4
4
YGS-6
YGS-6
8
5
1
1, 2
283,79950
267,90496
4
4
MF-4
MF-4
15
9
17, 21, 28, 869
3, 17, 21, 28, 869
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
2
19
15
3, 17, 21, 28, 869
3, 17, 21, 28, 869
3, 17, 21, 28, 869
1
1, 75
1, 15, 75
1
75
2
1
1
231,38632
328,23983
377,65773
370,07318
390,28924
385,03924
321,06730
347,03468
225,47422
230,06003
266,49973
2
2
218,19752
301,19730
296,64557
329,51567
319,69081
2
242,32041
226,37540
233,29317
222,69006
267,05329
251,04223
268,55439
247,64968
247,49804
228,78466
1, 121
1, 2, 121
344,90623
337,80021
2
2
2
2
2
218,15980
274,95325
261,71289
238,39219
229,86451
274,70868
263,43993
301,90096
283,67946
2
256,75667
245,22873
2
2
2
280,78750
228,13501
8
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
206910099
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik
İstatistik
Tarih
Tarih (İÖ)
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Felsefe
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Pilotaj
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Uçak Gövde-Motor Bakım
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İngilizce)
İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)
İşletme
İşletme (İngilizce)
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett) (Ücretli)
Maliye
4
TM-1
13
3, 17, 21, 28, 869
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
TM-2
TS-2
3
1
2
2
2
1
2
1, 46
1, 46
1, 46, 75
1, 21, 75, 77
1, 46
1, 46
1, 46, 75
4
4
4
4
MF-1
MF-1
TS-2
TS-2
3
8
5
5
46
2
313,54457
297,29258
4
MF-4
1
15
255,04409
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
3
2
1
46
2, 46
46
2, 46
273,11406
255,32666
256,00849
241,06326
4
YGS-2
1
1, 38, 46
334,79240
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
DİL-3
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
11
4
2
10
2
8
2
46, 94
46, 94
46, 94
46, 94
46, 94
46, 94
46, 94
255,72989
286,60094
374,17899
313,94198
333,13025
340,39266
370,33095
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
DİL-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
YGS-4
YGS-5
TM-2
TS-1
YGS-4
YGS-4
3
7
5
1
2
26
8
2
8
4
6
1
1, 125, 127
1, 46, 94
1, 127, 129
1, 75
1, 21, 75, 77
1, 21, 28, 68, 251
1, 80
1
1
1
1, 75
1, 90
305,55747
301,39402
276,76526
377,09295
429,12008
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
20
7
2
4
46, 94
46, 94
17, 21, 86
17, 21, 86
229,79917
223,63353
4
4
4
4
MF-4
MF-4
TM-1
MF-4
2
1
6
3
41, 46, 94, 831
39, 41, 46, 94, 210
41, 46, 94
41, 46, 94, 831
376,52220
473,34355
363,69746
372,03006
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
1
8
5
33
13
1
6
2
4
46, 94
46, 94
17, 21, 28
17, 21, 28, 68, 251
46, 94
17, 21, 28
17, 21, 28, 251, 703
17, 21, 28, 251, 704
46, 94
296,10475
296,01813
330,72545
100910091
100910019
100910028
100910231
100910037
100910046
100910064
100910143
100910188
100910204
100930102
100910152
100910161
100930077
100910213
100930111
100910073
101010025
101010034
101010907
101010043
101010052
101010061
101010079
101010088
101010097
101010104
101010113
101010122
101010131
101010158
101010167
101010176
101010185
101010194
101011102
101010201
101010219
101010228
101010237
101010979
101010952
101010961
101010988
101010264
101010273
101010282
101010291
101010307
101010316
101010855
101010864
101010325
280,98537
223,22468
325,42686
376,37367
368,50065
309,78623
379,66978
391,05999
389,74109
340,73742
369,03662
409,81656
288,57775
336,30876
220,00146
228,17369
318,98518
9
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
101010334
101010352
101010343
101010361
101010467
101010943
101011111
101010388
101010397
101011059
101010431
101011129
101011138
101011068
101011077
101011014
101010925
101011023
101010801
101010819
101010916
101010828
101010722
101010731
101010749
101010758
101010837
101010767
101010846
101110015
101111119
101110033
101110042
101110078
101110087
101110096
101110103
101110112
101110121
101110139
101110148
101110157
101110166
101110175
101110184
101110193
101110209
101110218
101110227
101110236
101110245
101110254
101110915
101110272
101110281
PROGRAM ADI (2)
İletişim Bilimleri Fakültesi
Basın ve Yayın
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Sinema ve Televizyon
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım
Moda Tasarımı
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Kimya Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu)
Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu)
Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon
Spor Yöneticiliği
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
Açıköğretim Fakültesi
Felsefe (Açıköğretim)
Sosyoloji (Açıköğretim)
Tarih (Açıköğretim)
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
İktisat (Açıköğretim)
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
Maliye (Açıköğretim)
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
İşletme Fakültesi
İşletme (Açıköğretim)
Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)
Antropoloji
Arap Dili ve Edebiyatı
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Dilbilim
Fars Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
Halkbilim
Hindoloji
Hititoloji
Hungaroloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Japon Dili ve Edebiyatı
Kore Dili ve Edebiyatı
Latin Dili ve Edebiyatı
Leh Dili ve Edebiyatı
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
4
4
3
4
17, 21, 86
17, 21, 86
46, 94
17, 21, 86
350,83275
385,85475
352,70385
390,35408
4
4
MF-4
TM-3
4
4
46, 94
46, 94
340,97446
294,04433
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
3
2
2
3
17, 21, 28, 90
17, 21, 86
17, 21, 28
17, 21, 86
17, 21, 28
358,43719
271,36255
402,47584
306,96348
295,65473
4
4
MF-3
TM-3
1
1
46, 81, 90, 94, 832
46, 81, 90, 94
345,89247
4
4
TM-3
TM-3
9
5
46, 87, 94
46, 87, 94
257,13581
290,27638
4
4
4
TS-1
TM-1
DİL-1
2
2
6
46, 94
46, 94
46, 77, 94
375,93158
267,61096
329,84665
4
4
4
4
307
1537
922
1537
9, 712
9, 712
9, 712
9, 712
222,81392
249,84425
217,50877
223,12592
4
4
4
4
4
461
385
1537
922
1537
9, 712
9, 712
9, 712
9, 712
9, 712
228,73263
229,88589
244,66939
221,04286
218,91793
4
4
2306
307
9, 712
9, 712
221,11315
217,10568
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
DİL-3
DİL-2
TS-1
TS-2
DİL-2
DİL-1
DİL-3
TM-3
DİL-1
TS-1
DİL-3
TS-2
DİL-3
DİL-1
DİL-2
DİL-2
DİL-3
DİL-3
DİL-2
DİL-2
TM-3
DİL-3
TS-2
5
1
5
4
5
2
4
6
5
3
5
9
1
4
3
2
1
2
1
1
2
3
2
1
1
1
82, 83
82, 83, 90
46
1, 46
46
46
46
46
85, 127, 128
46
46
21, 77
88
89
46
46, 81, 771
46
287,19736
385,78323
254,12483
382,60842
329,80404
275,26119
341,37212
328,93948
315,81900
315,29380
322,70783
305,26466
303,84402
299,57607
409,48537
391,98360
352,58706
412,94528
399,33866
289,88097
256,47873
267,06325
395,61457
341,46769
10
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101110299
101110306
101110315
101110324
101111094
101110333
101110342
101110351
101110378
Sinoloji
Sosyoloji
Sümeroloji
Tarih
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Urdu Dili ve Edebiyatı
Yunan Dili ve Edebiyatı
Eczacılık Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Hukuk Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İngilizce)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Fizik Mühendisliği
Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Gıda Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu)
Ebelik
Ebelik (KKTC Uyruklu)
Hemşirelik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İşletme
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu)
4
4
4
4
4
4
4
4
5
DİL-3
TM-3
TS-2
TS-2
TM-3
TS-2
DİL-3
DİL-2
MF-3
1
1
4
6
3
1
2
3
1
46
11, 14, 46
391,69683
356,25411
306,04678
366,92910
265,13562
383,63302
293,32664
262,43736
424,62064
4
4
4
4
4
YGS-1
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
7
6
1
2
2
1, 46
1, 46
46, 75
1, 46
1, 46
307,76096
390,64500
417,53886
344,72111
373,09942
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
TM-2
14
4
15
1
4
2
4
46
46
46
46
46
46
46
4
4
YGS-4
YGS-4
17
6
1, 17, 121, 708
1, 17, 21, 28
384,51636
401,88473
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
4
4
4
15, 17, 86
46
15, 17, 86
358,55564
363,56358
376,73585
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
1
4
2
2
2
4
4
17, 21, 28
17, 21, 86
17, 21, 86, 90
17, 21, 86
17, 21, 86, 90
17, 21, 86
21
17, 21, 86
17, 21, 86
410,68501
408,10790
4
4
4
4
4
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
1
1
1
4
5
46, 90
38, 46, 87
38, 46, 87, 90
38, 46, 87
21
4
4
4
4
4
4
5
5
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
MF-3
MF-3
2
3
5
5
2
3
2
1
17, 21, 86
17, 21, 86
17, 21, 86
17, 21, 86
17, 21, 86
17, 21, 86
46
46, 90
343,97594
371,40508
362,75818
371,58074
401,36044
384,94379
331,43760
331,57705
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-2
MF-2
MF-2
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
3
1
2
11
14
12
5
23
10
1
46
46
46
46
17, 21, 28
46
46
46
46
46, 90
247,80727
266,39834
269,53977
101110387
101110403
101110412
101110421
101110439
101110457
101110466
101110475
101110484
101110493
101110509
101110518
101110536
101111049
101110554
101110563
101110572
101111022
101110599
101111128
101110606
101111137
101110615
101110624
101110633
101110642
101111146
101110669
101111155
101110678
101110687
101110703
101110712
101110721
101110739
101110748
101110757
101110784
101111164
101110924
101110933
101110793
101111013
101111101
101111004
101110942
101110951
101110969
101111182
PUAN (7)
21
46
46
46, 771
46
235,08712
258,73111
227,35701
270,93668
450,00882
225,23450
335,19220
232,42516
240,87945
325,13663
289,23752
350,97755
340,17324
281,94666
11
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101110978
101110987
101110996
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eşit Ağırlıklı Programlar
Eşit Ağırlıklı Programlar (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ)
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)
Fars Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Felsefe (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
4
4
4
MF-3
MF-2
MF-2
5
5
1
4
4
4
4
4
4
TS-2
DİL-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
5
24
8
12
5
2
4
4
TM-2
TM-2
30
173
4
4
MF-4
MF-4
7
34
4
4
4
4
MF-2
TM-2
TS-1
TS-2
45
1
2
4
1
1
1
1, 75
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
7
5
1
2
833
4
MF-4
5
4
4
MF-4
MF-4
1
9
4
YGS-2
3
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
4
23
2
5
MF-3
1
11, 90
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-3
DİL-3
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
DİL-3
TM-3
TM-3
DİL-1
DİL-1
DİL-3
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
5
1
4
14
17
1
4
2
6
2
8
5
1
9
2
3
9
9
12
1
3
4
17
5
83, 127
1
1, 2
101210014
101210129
101210032
101230027
101210041
101230036
101210059
101230018
101210077
101210111
101310076
101310013
101310146
101310164
101310128
101310101
101310137
101330062
101310173
101310022
101310031
101310049
101310191
101310155
101310207
101411197
101410039
101410048
101430458
101410057
101430016
101410815
101430467
101410075
101430034
101410806
101430449
101410084
101410093
101430113
101410127
101430052
101411091
101410154
101430079
101410163
101430088
101410172
101430097
101410181
PUAN (7)
46
46
46
242,66714
226,08984
227,62428
288,24151
2
2
46, 298
2, 46, 298
2
299,54925
288,29815
323,86770
311,65068
214,65202
297,93898
339,54264
374,77529
277,76640
296,12113
327,39060
315,02701
224,65785
1, 38
314,39184
223,39953
262,74769
2
2
2
2
2
15, 77
2, 15, 77
115
2
2
2
214,64821
348,04628
335,37260
231,20872
224,22978
286,70248
270,55833
338,17994
331,95499
306,09428
290,61449
267,50486
257,43450
243,22381
315,39043
299,30028
312,30476
282,97710
278,57688
296,77905
274,44948
306,94126
295,93301
340,60024
12
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101430104
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
4
TS-2
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
MF-3
TM-2
TM-2
10
10
7
23
5
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
1
5
4
5
3
10
13
8
5
3
3
5
2
1
2
90
4
4
YGS-4
YGS-4
10
22
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
5
7
6
7
4
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
MF-2
TS-1
TM-3
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-4
5
8
14
2
3
4
20
1
1
2
2
4
8
3
2
3
4
3
1
1
1
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
1
12
1
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
7
43
3
5
101410066
101410109
101410136
101410145
101411001
101410206
101430564
101410851
101430361
101410824
101430379
101410215
101430131
101410224
101430149
101410233
101411028
101430501
101411116
101430555
101411204
101410242
101430494
101410251
101430334
101410842
101430352
101410269
101430343
101410278
101410287
101410296
101410303
101410321
101410339
101410348
101410366
101410375
101410384
101410393
101410409
101430176
101410418
101430185
101410427
101410436
101410445
101410454
101410463
101411179
101411161
101410551
101411125
101411037
101430537
101410472
101410481
101430316
PUAN (7)
2
325,24621
2
248,74894
397,25404
393,98185
2
2
2
2
2
2
2
2
1, 83, 127
1
1
1
1
1
1
1, 75
1, 15, 75, 77
1
1
1
1, 2
75
2
1
1
1
1
1, 75
1, 75
243,86482
234,47036
233,23521
224,09131
235,36802
221,10423
236,48173
217,76351
304,44713
285,14253
260,88304
249,17619
228,84119
358,58019
341,82995
303,52561
293,23376
309,25555
296,40662
309,74302
298,46618
252,44522
282,80995
386,47312
303,79161
227,50678
311,03243
375,83094
258,69957
310,17745
370,69239
358,37792
392,26281
383,73046
314,73990
348,60967
359,16583
398,71796
378,67650
393,55256
381,51892
252,33935
2
15
15, 17, 86
2, 15, 17, 86
286,55599
259,37834
306,46081
271,67544
13
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101410833
101430325
101410499
101430246
101410506
101410515
101430264
101411046
101430546
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu)
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu)
Zootekni
Açıköğretim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
İşletme (Açıköğretim)
Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
Sosyoloji (Açıköğretim)
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Matematik (İngilizce) (%75 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İşletme Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
İktisat (%75 Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
2
1
3
4
2
9
3
39
4
MF-3
3
38, 87
292,14918
4
6
6
MF-2
MF-3
MF-3
10
1
1
90
456,01607
422,62823
4
4
4
4
5
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
MF-3
2
2
5
45
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-4
MF-4
TM-1
MF-4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-2
27
2
6
3
21
31
1
20
1
16
101410984
101410948
101410524
101411213
101411143
101430573
101411152
101430582
101410533
101410869
101410542
101430528
101410887
101410896
101410957
101411222
101410912
101411231
101410939
101411073
101411064
101411055
101411134
101411188
200210025
200211165
200210052
200211174
200210088
200210097
200210104
200210731
200210873
200210573
200210582
200210122
200211341
200210767
200211332
200210228
200210237
200210916
200210201
200210713
200211208
200210273
200210282
4
4
4
4
275
325
563
275
PUAN (7)
2
15
2, 15
15
15, 17, 86
2, 15, 17, 86
273,05943
255,62015
325,29931
294,74447
257,69415
243,31264
215,56515
2
15
2
15
2
330,66354
322,39241
219,34113
276,39428
2
235,41804
221,90166
244,83444
90
90
9, 712
9, 712
9, 712
9, 712
223,24777
202,08980
316,50529
222,75836
4
MF-4
3
237,71139
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
1
1
2
5
1
2
5
3, 21, 28, 77, 92
3, 21, 28, 77, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 21, 28, 77, 92
3, 21, 28, 77, 92
17, 21, 28, 92
391,50889
371,75755
262,59869
4
4
4
4
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
1
1
4
1
21, 92
3, 21, 92
21, 92
3, 21, 92
292,57337
331,61209
306,85588
414,21097
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
1
1
1
1
1
1
5
3
2
1
1
1
17, 21, 28, 92
3, 92
3, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 92
3, 92
3, 92
3, 17, 21, 28, 92
92
3, 92
17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
255,78265
260,45595
232,08542
263,95390
325,53176
223,28534
474,32351
299,60006
264,67487
227,86447
225,74474
237,50273
218,15771
359,15874
14
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
200210291
200210616
200210785
200210952
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
2
2
1
3
3, 17, 21, 28, 92
17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
256,41766
4
4
MF-4
MF-4
1
1
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
231,10706
228,32859
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Incarnate Word) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Ücretli)
Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%50 Burslu)
Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (Ücretli)
Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (%50 Burslu)
Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (%25 Burslu)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli)
Psikoloji (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (%50 Burslu)
İktisat (Ücretli)
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (%50 Burslu)
Kamu Yönetimi (Ücretli)
Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Maliye (Ücretli)
Maliye (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
3
1
2
2
2
1
1
2
1
1
4
1
3
7
6
2
6
1
17, 28, 251, 259
17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
3, 17, 21, 28, 92
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
1
2
4
3
1
3
2
7
1
1, 17, 21, 28, 92
1, 3, 17, 21, 28, 92
1, 3, 17, 21, 28, 92
1, 3, 17, 21, 28, 92
1, 17, 21, 28, 92
1, 3, 17, 21, 28, 92
1, 17, 21, 28, 92
1, 3, 17, 21, 28, 92
1, 3, 17, 21, 28, 92
237,03608
373,19622
271,54334
248,75124
232,30645
272,35619
234,36273
266,43642
251,56949
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
MF-3
MF-3
MF-3
DİL-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
1
20
8
1
17
26
4
22
1
7
3, 21, 776
3, 21, 776
776
3, 776
3, 776
115, 776
776
776
3, 776
3, 776
320,79568
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
12
20
12
2
23
15
28
24
1
18
12
19
24
1
6
27
776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
200210961
200210352
200210643
200210361
200210379
200210988
200210397
200210837
200211226
200210537
200210422
200210449
200211023
200211041
200210819
200210476
200210501
200211077
200210828
200211086
200211095
200211102
200211111
200211253
200211262
200211129
200211271
200211147
200211298
200211305
200310412
200310421
200310175
200310184
200310218
200310509
200310527
200310193
200310209
200310227
200310387
200310439
200310033
200310042
200310236
200310139
200310245
200310015
200310024
200310254
200310157
200310263
200310369
200310378
200310448
200310545
PUAN (7)
243,98428
399,60723
221,15385
217,99117
210,53801
244,38574
313,30062
276,32426
257,79622
226,29940
329,66387
263,36915
334,89004
239,88529
260,27712
279,57259
299,64218
15
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
200310642
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)
Harita Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (Ücretli)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
4
TM-1
24
3, 776
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
32
15
1
14
30
36
47
39
1
15
27
27
1
3, 776
776
3, 776
3, 776
3, 776
3, 776
776
776
3, 776
776
3, 776
776
3, 776
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-3
24
2
28
776
3, 776
38, 776
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (%25 Burslu)
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
İletişim Fakültesi
Fotoğraf ve Video (Ücretli)
Fotoğraf ve Video (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeni Medya (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
YGS-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
5
1
4
1
17
7
1, 3, 17, 18, 21, 28
1, 18, 21, 28
1, 3, 18, 21, 28
1, 17, 18, 21, 28
1, 3, 17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
18
1
5
1
17
7
1
3, 17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
2
7
10
7
4
14
4
9
10
3, 17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
15
10
1
4
4
10
4
2
11
17
2
3
10
17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
TM-1
TM-1
MF-4
15
1
14
1
2
17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
200310457
200310112
200310121
200310272
200310466
200310475
200310563
200310051
200310069
200310096
200310299
200310078
200310087
200310581
200310633
200310606
200510058
200511108
200511126
200511144
200511162
200511074
200511338
200510631
200510094
200510622
200511329
200510137
200510146
200510649
200511347
200511365
200510331
200511374
200510358
200510394
200511356
200510579
200511453
200511471
200510164
200510173
200511383
200510755
200510773
200510207
200511392
200510216
200510234
200510279
200511408
200510816
200510834
200510782
200511417
200510401
PUAN (7)
292,77245
314,90680
379,08632
274,26871
219,27802
314,13674
322,93717
276,08536
229,02277
351,08087
239,68303
449,04129
314,41846
490,31347
261,33956
258,85380
234,25864
429,06969
291,12343
229,22385
298,67587
332,29242
221,98676
326,46555
314,46498
276,18438
229,64539
298,87203
269,66533
16
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
200511426
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Ulaştırma Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Fizik
Kimya
Matematik
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık
Necatibey Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Turizm Fakültesi
4
MF-4
1
3, 17, 18, 21, 28
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
25
47
22
34
1
27
2
2
10
24
28
17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
3, 17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
17, 18, 21, 28
4
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
MF-3
4
7
1
6
10
1
1
10
6
18, 46
18, 46
3, 18, 46
18, 46
3, 18, 38, 46
3, 18, 46
3, 18, 46
3, 18, 46
17, 18, 21, 28
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
MF-2
MF-2
MF-1
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
8
5
8
5
3
3
6
7
2
2
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
7
3
8
7
3
1
1
4
YGS-4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
2
1
4
1
3
2
3
10
2
1
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-2
MF-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
6
2
1
8
3
1
5
200510428
200510888
200511489
200510473
200510491
200510516
200511435
200511011
200510534
200511205
200510552
200510958
200511268
200511286
200510913
200511135
200510994
200511002
200511311
200511232
101510029
101530218
101510038
101510047
101510056
101510065
101510074
101530042
101510083
101530051
101510408
101530272
101510417
101530245
101530369
101510568
101530378
101510532
101510092
101530254
101510108
101530306
101510117
101510595
101510126
101530087
101510135
101510144
101510153
101510162
101510171
101510189
101510198
101510223
101510241
101530315
PUAN (7)
2
21
2
2
381,45387
299,63313
234,00753
261,64841
233,85764
262,81606
233,17430
377,76987
246,21793
309,30381
352,75787
336,43749
240,58570
303,06471
313,69651
304,01178
347,82415
331,95200
2
259,87930
241,15605
257,76352
240,74058
257,49640
279,32631
258,65368
1, 121
357,62414
2
2
2
2
21
2, 21
21
2, 21
245,72798
229,94283
333,69461
304,97660
337,75352
262,37127
341,38047
318,06166
21
299,00121
396,37562
1
1
1
1
1
1
1, 2
288,62984
228,86176
254,02375
276,92782
379,29506
363,27397
17
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101510577
101530396
101510523
101530387
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği (İÖ)
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Ebelik (KKTC Uyruklu)
Hemşirelik
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
Ekonometri (KKTC Uyruklu)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Balıkesir Bandırma Sağlık Y.O.
Hemşirelik
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ)
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret (İÖ)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Fakültesi
İstatistik
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İslami İlimler (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Makine Mühendisliği
4
4
4
4
TM-1
TM-1
DİL-1
DİL-1
7
3
5
2
2
80
2, 80
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
1
1
6
1, 38, 78, 87
1, 38, 78, 87, 90
1, 38, 87
304,25428
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
7
1
4
8
5
7
3
6
3
2
2
21
21, 90
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
21
21
2, 21
243,21995
4
YGS-2
4
1, 38, 87
330,94275
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
7
3
8
8
5
1
1
1, 2
1
1, 2
1
1, 2
294,28720
277,92697
275,05119
261,31691
292,99083
275,91184
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
9
1
52
46
46
46
223,44033
4
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
2
5
6
3
1
2
2
278,64443
306,31384
297,23756
331,72888
318,60767
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
TM-2
TS-1
TS-2
1
1
1
3
2
1
1, 75
1
1
1, 75
227,95827
315,66126
307,79696
346,23320
382,59606
4
4
4
4
MF-1
MF-1
MF-3
MF-3
11
5
6
2
2
238,09530
221,63296
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
10
6
8
9
5
4
2
1
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
239,12037
226,37685
232,94608
224,79926
272,37690
254,80943
251,39164
229,18672
4
4
YGS-4
YGS-4
2
3
1, 121
1, 2, 121
341,02542
335,32420
4
4
MF-4
MF-4
2
3
46
46
212,69178
257,55340
101510295
101510638
101510302
101510462
101510647
101510365
101530184
101510374
101530193
101510392
101530209
101510383
101510444
101530281
101510356
101510453
101530324
101510426
101530263
101510498
101530351
101610019
101610028
101610037
101610161
101610231
101630129
101610179
101630095
101610125
101610249
101610134
101610143
101610258
101610267
101610197
101610204
101630111
101610046
101630014
101610055
101630023
101610064
101630032
101610073
101630041
101610276
101630138
101610107
101610082
PUAN (7)
227,06911
217,59868
291,66888
265,49725
334,14653
246,94737
233,40049
241,10267
231,56322
271,64348
252,35541
298,58439
288,95976
272,04868
18
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101630059
101610091
101630068
101610188
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Tekstil Mühendisliği
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Sosyoloji (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (Ücretli)
İktisat (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli)
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 Burslu)
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
İletişim Tasarımı (Ücretli)
İletişim Tasarımı (Tam Burslu)
İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Makine Mühendisliği (Ücretli)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Ücretli)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
Ticari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (%25 Burslu)
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
2
23
6
2, 46
46
2, 46
46
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TM-2
TS-2
TS-2
5
6
1
6
2
1
2
1
4
1
1, 20, 21
1, 20, 21, 77
1, 3, 20, 21, 77
1, 20, 21
1, 3, 20, 21
20, 21
1, 20, 21
1, 3, 20, 21
1, 20, 21
1, 3, 20, 21
4
4
4
4
4
DİL-1
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
2
16
4
1
4
3, 20, 21, 77
20, 21
20, 21
3, 20, 21
3, 20, 21
266,88196
4
4
MF-4
TM-2
1
2
3, 20, 21
20, 21
412,70606
366,44080
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
8
5
16
1
2
6
1
6
6
7
20, 21
3, 20, 21
20, 21
3, 20, 21
3, 20, 21
20, 21
3, 20, 21
20, 21
3, 20, 21
3, 20, 21
301,78643
242,83407
225,46810
377,13613
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
5
1
3
1
3
5
1
20, 21
3, 20, 21
20, 21
3, 20, 21
3, 20, 21
20, 21
3, 20, 21
236,70229
280,22723
229,94459
402,80839
276,22755
241,17692
323,00549
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
11
1
14
2
1
1
1
1
20, 21
3, 20, 21
20, 21
20, 21
20, 21
20, 21
3, 20, 21
3, 20, 21
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
1
1
1
11
1
1
3
2
1
20, 21
20, 21, 38
3, 20, 21, 38
20, 21
3, 20, 21
3, 20, 21
3, 20, 21
20, 21
3, 20, 21
4
4
TM-1
TM-1
2
12
20, 21
3, 20, 21
200610057
200610075
200610084
200610118
200610127
200610815
200610136
200610145
200610172
200610912
200610206
200611725
200610233
200610242
200610939
200611707
200610278
200610296
200610948
200610312
200610321
200610957
200610339
200611355
200611637
200611673
200611655
200610393
200610975
200610418
200611373
200610984
200610436
200610993
200610454
200611001
200610472
200610499
200610515
200610533
200610542
200611046
200610578
200610648
200610596
200610603
200611461
200610612
200611064
200610621
200611073
200610675
200611082
PUAN (7)
245,96966
222,39384
376,34957
281,61585
353,75040
312,10471
221,21685
293,28350
271,41430
324,73909
250,05610
317,77029
264,92707
250,61255
222,39532
246,32837
346,75408
287,29821
350,62787
246,95277
336,05780
339,83090
296,98385
251,52609
331,73898
19
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
200610693
200610709
200611091
200610718
200610727
200611107
200610736
200610745
200610754
200611125
200610772
200611549
200611134
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (%25 Burslu)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Ücretli)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%50 Burslu)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%25 Burslu)
Turizm ve Otelcilik (Ücretli)
Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema ve Televizyon
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
İşletme (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İÖ)
Teknoloji Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Bayburt Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
2
1
15
2
1
15
2
10
17
2
2
1
7
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-1
TS-2
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
6
5
5
10
7
4
7
1
4
TS-1
6
4
4
TM-1
TM-1
2
5
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
2
14
7
10
36
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
17
15
15
12
7
2
7
4
YGS-6
17
1, 15, 816
241,50420
4
4
4
4
MF-2
MF-1
TM-2
TS-2
70
4
1
1
1
1, 75
1
1, 75
292,73023
295,40259
375,07284
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
11
69
11
90
4
4
YGS-4
YGS-4
8
7
1, 121
1, 2, 121
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
8
48
1
2
101710257
101710045
101710115
101730094
101710124
101710081
101730076
101710266
101710106
101710178
101730146
101710133
101730101
101710063
101710027
101730022
101710187
101710142
101730119
101710221
101730173
101710239
101730182
101710151
101710169
101710196
101710203
101710248
101810017
101810114
101810026
101810123
101810098
101830093
101810105
101830109
101810132
101830118
101810062
101830066
101810071
PUAN (7)
20, 21
3, 20, 21
3, 20, 21
20, 21
3, 20, 21
3, 20, 21
20, 21
3, 20, 21
20, 21
3, 20, 21
20, 21
3, 20, 21
3, 20, 21
2
2
222,25789
219,76088
222,08925
357,01335
234,27025
263,37186
281,58786
272,23817
280,79356
301,05783
294,67536
335,91695
295,41803
2
229,55284
197,30900
2
267,03019
252,14256
2
238,63359
229,97819
2
289,19485
261,65996
220,99526
2
40, 53
2, 40, 53
40, 53
222,25453
40, 53
226,96392
2
218,65165
2
339,47427
334,92138
217,75260
278,67891
20
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101830075
101810089
101830084
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Tarih (Tam Burslu)
Tarih (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema ve Televizyon (Türkçe) (Tam Burslu)
Sinema ve Televizyon (Türkçe) (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Girişimcilik (Tam Burslu)
Girişimcilik (%50 Burslu)
İktisat (Türkçe) (%50 Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
İşletme (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu)
Yeni Medya (%50 Burslu)
Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İşletme Mühendisliği (Tam Burslu)
İşletme Mühendisliği (%50 Burslu)
Kimya Mühendisliği (Tam Burslu)
Kimya Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
4
2
6
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
5
6
10
6
9
33
1
23
14
3, 21, 95, 127
3, 21, 95, 127
3, 95, 115
46, 95
3, 46, 95
3, 17, 21, 28, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
243,83690
293,88834
263,50549
269,78911
225,61751
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TM-2
1
7
17
11
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 17, 21, 86, 95
46, 95
392,91803
286,56340
273,62297
310,34222
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
24
25
2
51
34
37
1
2
6
25
1
3
50
1
4
4
5
2
7
3, 17, 21, 86, 95
3, 17, 21, 28, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 17, 21, 86, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 17, 21, 28, 95
95
3, 95
3, 46, 95
3, 17, 21, 86, 95
3, 17, 21, 28, 95
3, 17, 21, 28, 95
3, 17, 21, 86, 95
3, 17, 21, 86, 95
3, 17, 21, 86, 95
95
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
15
1
3
19
19
8
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 17, 21, 28, 95
240,49549
404,98817
291,17087
250,54405
253,42639
235,42331
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
6
41
5
1
42
20
6
23
1
29
2
43
1
7
18
18
2
13
1
3, 17, 21, 86, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 17, 21, 28, 95
3, 46, 95
46, 95
3, 46, 95
17, 21, 28, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 46, 95
3, 17, 21, 28, 95
17, 21, 86, 95
3, 17, 21, 86, 95
17, 21, 28, 95
3, 17, 21, 28, 95
219,60345
200710453
200710629
200710638
200710056
200711257
200711406
200710444
200710798
200710489
200710126
200710505
200710498
200710762
200710514
200711512
200711372
200711381
200710665
200710523
200710205
200710541
200710532
200711187
200711196
200711539
200710559
200710241
200710568
200710577
200710586
200710595
200711203
200710902
200710868
200710877
200711142
200711293
200711496
200710602
200710805
200710726
200711478
200711063
200710674
200711009
200711548
200711099
200711106
200710347
200710814
200710832
200710841
200711451
200710356
200710365
200711424
200711433
PUAN (7)
2
268,92461
237,79765
231,66842
359,10839
256,94296
278,19451
290,83881
313,96880
215,94305
220,61041
316,89849
242,48999
366,21719
251,81988
229,41039
233,49929
223,15755
243,80490
249,39348
242,49463
374,82101
342,58937
364,29275
221,44444
411,30188
299,09754
21
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
200710753
Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu)
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Tam Burslu)
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (%50 Burslu)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Odyoloji (Ücretli)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Makine ve İmalat Mühendisliği
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Muhasebe ve Denetim
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Kimya
Kürt Dili ve Edebiyatı
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
4
MF-4
35
3, 17, 21, 86, 95
4
4
4
4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
2
8
3
7
1, 3, 46, 95
1, 3, 46, 95
1, 3, 46, 95
1, 3, 46, 95
398,79563
312,09807
345,62408
199,02955
4
4
MF-3
MF-3
1
1
21, 733
21, 733
325,78151
279,61722
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TS-1
TS-1
MF-1
MF-3
TS-2
TS-2
TS-2
11
2
2
1
2
4
4
1
4
MF-4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
9
4
5
12
6
8
5
7
3
5
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
2
1
1
4
4
MF-2
MF-3
7
22
4
YGS-2
4
1, 38
326,95201
4
4
YGS-6
YGS-6
6
6
1
1
271,85212
255,72991
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
TM-3
TM-3
MF-2
DİL-1
DİL-1
MF-2
TS-2
MF-1
MF-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
11
4
11
11
2
5
11
3
10
5
2
3
2
2
4
8
2
4
46
2, 46
248,10155
247,98511
21
2, 21
284,78992
259,12678
46
46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
333,06285
200711318
200711327
200711345
200711354
200910133
200910318
101910167
101910097
101930056
101910104
101910122
101910113
101930065
101910158
101910185
101910016
101930029
101910025
101930038
101910149
101930074
101910255
101930092
101910228
101930083
101910043
101910131
101910061
101910079
101910194
101910201
101910176
101910237
101910246
102010031
102010137
102030105
102010049
102010101
102030071
102010058
102010243
102010119
102010234
102010191
102030132
102010128
102030098
102010067
102030062
102010094
102030053
2
2
229,99455
339,59814
332,88855
213,58734
241,92697
305,47307
301,20253
336,22656
224,76870
2
2
2
2
2
238,46175
224,32112
233,42576
221,50823
263,18992
243,53559
271,81143
251,56610
257,57902
234,14698
282,31697
312,75406
228,15754
250,06499
220,03677
371,53155
366,29884
278,13047
264,32651
295,80792
290,19139
323,98487
316,20045
22
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102010252
Zaza Dili ve Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Sağlık Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu)
Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%25 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (%50 Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Dil ve Konuşma Terapisi (%25 Burslu)
Ergoterapi (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Gerontoloji (Tam Burslu)
Gerontoloji (%25 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Odyoloji (%25 Burslu)
Sağlık Yönetimi (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
İstatistik
Matematik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Sosyal Hizmet
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)
Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)
4
TS-2
3
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
YGS-4
YGS-4
5
47
6
48
9
6
46
2, 46
46
2, 46
1, 121
1, 2, 121
205,67297
4
4
4
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
3
6
5
2
46
46
2, 46
46
244,06238
282,27941
225,04722
257,63653
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-3
13
1
19
46
46
46
220,83685
4
4
YGS-2
YGS-2
15
16
1
1, 2
266,71706
250,34020
5
MF-3
2
3, 11, 866
348,89039
4
4
4
TM-3
YGS-6
YGS-4
3
22
8
3, 866
1, 3, 866
1, 3, 866
255,46959
4
MF-3
17
3, 17, 21, 28, 866
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-3
30
3
1
37
21
2
2
44
11
2
4
7
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
11
9
6
8
7
6
4
TM-1
1
221,37708
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
31
1
2
3
3
250,73663
285,25457
270,18740
230,76988
4
4
YGS-2
YGS-5
1
1
1, 38
1
328,68643
378,83392
4
4
4
4
YGS-1
MF-1
YGS-5
TM-3
5
1
4
1
1, 17, 21, 28, 98
1, 17, 21, 28, 98
1, 17, 21, 28, 98
17, 21, 28, 75, 98
398,78775
451,51236
431,06660
451,40415
102010182
102030123
102010076
102030044
102010146
102030114
102010279
102010173
102030141
102010225
102010085
102010207
102010013
102010261
102030159
207610106
207610169
207610187
207610081
207610124
207610045
207610248
207610266
207610203
207610063
207610221
207610336
207610345
207610309
207610327
207610284
207610027
102110145
102110039
102110048
102130016
102110084
102130043
102110118
102110075
102110127
102110021
102130025
102110136
102110012
102110093
102210011
102210074
102210083
102210092
PUAN (7)
285,86618
2
2
2
344,42360
334,16849
303,73510
280,12256
255,04968
301,52729
358,75400
224,80646
221,40339
243,81678
299,04973
290,07178
324,35009
316,16003
23
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
102210117
102210135
102210392
102210189
102210198
102210205
102210214
102210223
102210232
102210311
102210365
102310231
102310249
102330147
102310258
102310028
102310037
102310046
102310267
102310055
102330068
102310064
102330077
102310143
102330086
102310073
102330014
102310197
102330129
102310188
102310161
102330156
102310082
102330023
102310125
102310091
102330032
102310107
102310116
102310213
102310204
102310179
102310134
205910384
205910393
205910021
205910039
205910418
205910427
205910057
205910066
205910436
PROGRAM ADI (2)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe (İngilizce)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Sosyoloji (İngilizce)
Tarih (İngilizce)
Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
TM-3
DİL-1
MF-3
TM-3
TS-2
TS-2
2
5
1
3
2
1
17, 21, 28, 98
21, 28, 98
17, 21, 28, 90, 98
17, 21, 28, 98
17, 21, 28, 98
17, 21, 28, 98
434,00102
484,45592
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
2
3
1
17, 21, 28, 98
17, 21, 28, 98
17, 21, 28, 98
483,10716
493,05485
481,09221
4
MF-4
2
17, 21, 28, 98
473,10631
4
YGS-6
1
1, 17, 21, 28, 98
436,58814
4
4
4
4
MF-2
YGS-5
YGS-5
TM-2
2
4
5
2
1
1
1, 2
1
225,35533
363,97558
357,23227
299,18851
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
11
11
6
1
6
12
5
3
2
231,41944
298,94451
292,91592
324,62590
316,85071
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
6
7
9
4
4
YGS-4
YGS-4
9
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
8
2
2
4
3
9
7
1
1
1
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-3
31
4
26
4
YGS-2
2
1, 38, 87
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
31
10
6
33
23
10
2
3
1
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 21, 808
3, 21, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 28, 808
2
466,21354
469,68142
454,23684
2
233,78823
213,48120
229,72526
201,74297
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
348,27035
335,92189
2
2
2
2
265,46460
249,96656
292,37260
279,04248
245,16878
236,66930
377,44895
245,49760
220,05814
318,48037
229,69428
330,84538
24
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
205910445
205910454
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Geomatik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
4
4
TM-1
TM-1
2
9
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 28, 808
4
4
4
TM-1
TM-1
MF-4
4
1
2
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 21, 808
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
24
10
24
19
18
10
3
9
1
8
1
9
12
19
20
10
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 21, 808
3, 21, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 86, 808
3, 17, 21, 86, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 21, 808
3, 21, 808
3, 17, 21, 28, 808
3, 17, 21, 28, 808
4
MF-4
4
17, 21, 86, 781
280,01225
4
4
TM-1
TM-1
6
1
46, 64, 813
46, 64, 90, 813
285,33855
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
DİL-1
MF-2
MF-3
TM-3
TS-2
TS-2
6
9
1
11
3
1
4
4
4
4
YGS-4
YGS-4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
205910206
205910215
205910093
205910269
205910278
205910118
205910127
205910321
205910339
205910296
205910303
205910181
205910172
205910357
205910366
205910145
205910154
205910233
205910242
102410045
110310568
110310586
110310514
110310011
110310435
110310038
110310498
110310532
110310471
110330193
110310523
110330227
110310356
110310056
110330024
110310065
110330033
110310074
110330042
110310462
110330209
110310365
110310595
110310083
110330175
110310092
110330166
110310117
110310577
110310108
110310426
110310126
110310135
110330051
254,07051
248,06564
285,94525
214,62190
238,76737
220,25232
233,72667
46, 813
21, 813
46, 813
46, 813
336,10829
2
257,75839
295,62222
303,23378
324,22806
6
8
1, 121
1, 2, 121
350,09451
338,57080
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
1
5
7
11
5
5
5
1
1
4
46, 813
17, 21, 86, 813
2
17, 21, 86, 813
2
46, 813
2
249,64196
237,25859
226,05891
233,01512
222,88748
264,43497
247,01901
289,31062
268,40433
248,39141
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
19
1
3
3
2
1
9
2
3
3
21, 90, 813
17, 21, 86, 813
2
17, 21, 86, 813
2
46, 813
21, 813, 839
17, 21, 86, 813
46, 813
17, 21, 86, 813
21, 813
2, 46, 813
2
46, 813
225,82858
286,31773
262,66142
255,44679
241,31788
317,38668
261,60620
248,92404
25
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
110310541
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu)
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Matematik (KKTC Uyruklu)
Sanat Tarihi
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği (İÖ)
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
4
MF-4
3
21, 813
232,13772
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-4
YGS-4
1
1
6
4
1
1
4
6
1, 75
1
1, 2
1
1
1, 75
1, 75
1, 2
326,39452
364,93313
359,10313
307,11985
348,23919
378,34927
392,23826
387,52663
4
4
YGS-2
YGS-2
1
4
1
1, 21, 38, 813
441,19400
313,90348
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
10
6
3
1
1
2
6
1, 3, 21, 809
1, 3, 21, 809
809
3, 809
1, 809
1, 3, 809
1, 3, 809
247,03766
345,98011
237,03142
295,71401
258,44653
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
TM-3
TS-2
TS-2
27
9
3
5
18
3, 21, 809
3, 21, 809
46, 809
3, 46, 809
3, 46, 809
4
4
4
4
4
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
30
10
13
8
5
3, 46, 809
3, 21, 809
3, 21, 809
3, 21, 809
3, 21, 809
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
19
5
4
2
10
13
3, 17, 21, 28, 809
3, 17, 21, 28, 809
21, 809
3, 21, 809
3, 21, 809
21, 809
4
4
4
4
4
MF-2
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
3
1
2
6
3
1, 99
75, 99
1, 99
1, 99
1, 75, 99
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
DİL-1
MF-2
MF-1
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
3
10
4
1
4
1
5
5
7
1
2
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
2
1
1
1
110310392
110310408
110330157
110310189
110310198
110310205
110310417
110330148
110310505
110310153
206610303
206610312
206610012
206610048
206610057
206610075
206610084
206610109
206610118
206610321
206610445
206610454
206610154
206610384
206610393
206610181
206610199
206610418
206610427
206610206
206610224
206610233
206610242
102510017
102510459
102510026
102510035
102510044
102510432
102510062
102510071
102510089
102510098
102510477
102510308
102510105
102530093
102510114
102530109
102510423
102510335
102530242
102530251
102510486
PUAN (7)
275,50679
236,72690
232,20207
233,52915
393,65358
315,53175
350,19956
380,40380
236,22448
21, 77
350,92423
235,80987
90
2
2
40, 53
2
2, 40, 53
90
297,59545
315,71891
305,79085
345,57142
330,03817
254,20821
313,14559
289,20392
255,26941
324,86615
26
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
102530303
102510353
102530269
102510123
102530118
102510495
102510132
102530127
102510468
102510274
102530206
102510398
102510141
102530136
102510326
102530233
102510441
102530339
102510265
102530199
102510502
102530181
102510159
102530145
102510168
102530163
102510177
102530154
102530215
102510511
102510529
102510371
102530287
102510202
102510389
102510229
102530172
102510238
102510247
102610819
102610097
102610104
102630295
102610494
102630347
102610122
102630302
102610149
102610158
102630338
102610785
102630559
102610625
102630453
102610194
102630329
102630514
102610201
102630074
PROGRAM ADI (2)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (KKTC Uyruklu)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (Uzaktan Öğretim)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ)
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans
Ekonomi ve Finans (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Sağlık Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ)
Hemşirelik
Sosyal Hizmet
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Uluslararası Ticaret
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Antropoloji
Antropoloji (İÖ)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fransız Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe) (İÖ)
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (İÖ)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyal Hizmet (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
2
1
2
2
5
1
2
7
94
4
4
19
14
15
1
1
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46, 90
46
2, 46
226
46
2, 46
226
46
2, 46
17, 21, 28
2, 17, 21, 28
4
4
TM-1
TM-1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
2
3
1
2
3
1
2
2
1
2
2
1
1
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
17, 21, 86, 90
2, 17, 21, 86
46
2, 46
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
2, 17, 21, 86
17, 21, 86, 90
90
331,81721
306,49921
280,76527
305,81971
268,43259
247,93648
341,22716
320,38330
319,13940
292,31980
221,32476
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
1
2
4
3
1
1, 2
1, 38
1
452,03231
440,70589
328,14224
396,73640
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
10
17
7
4
1, 46
1, 2, 46
1, 15, 17, 86
1, 46, 101
291,65832
275,03499
292,89838
249,18380
5
MF-3
1
11, 90, 265
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
TM-3
11
14
13
4
5
8
5
1
3
3
3
1
14
8
6
12
1
2
4
83, 127, 265
265
2, 265
265
2, 265
265
2, 265
85, 127, 265
15, 77, 265
2, 15, 77, 265
175, 265
2, 175, 265
265
2, 265
265
2, 265
2, 265
265
2, 265
254,91937
252,00342
239,48183
253,74820
238,03723
243,92849
252,03559
236,80423
295,06979
271,29980
272,51867
251,75608
328,39130
306,83912
251,12448
237,65593
445,81924
226,51030
216,20257
299,74459
288,63133
248,49694
245,18206
223,81259
318,93125
302,67196
327,01331
295,94615
218,35289
213,61949
284,72800
276,90367
374,18425
288,39282
264,05582
27
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102610219
102630286
102610228
102630083
102610476
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Türk Halkbilimi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Biyokimya
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (KKTC Uyruklu)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Geomatik Mühendisliği (İÖ)
Geomatik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeofizik Mühendisliği
4
4
4
4
4
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-1
3
6
3
5
9
265
2, 265
265
2, 265
265
306,43624
295,72168
335,60904
322,75665
285,68476
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
1
2
2
10
13
1
4
2
1
1, 265
1, 75, 265
1, 15, 75, 265
1, 713
1, 2, 713
2, 265
1, 265
1, 265
1, 75, 265
227,70438
331,63821
374,29507
367,14717
358,15913
384,16807
310,23196
346,63012
385,52494
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
MF-3
1
9
11
7
10
15
1
265
265
265
265
265
265
265
231,50945
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
8
6
3
6
6
6
7
6
3
6
1
3
6
3
9
1
2
6
1
46, 265
2, 46, 265
46, 265
2, 46, 265
46, 265
2, 46, 265
46, 265
2, 46, 265
46, 265
2, 46, 265
46, 90, 265
46, 265
2, 46, 265
46, 265
2, 46, 265
46, 90, 265
46, 265
2, 46, 265
46, 90, 265
244,28637
233,13665
233,89704
225,28041
241,57286
225,96794
239,38648
221,65248
277,91010
253,78319
4
YGS-4
3
1, 17, 121, 708, 713
360,04086
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
5
4
5
7
265
2, 265
265
2, 265
304,34270
295,75723
310,48571
297,83141
4
4
MF-4
MF-4
1
1
265
265
381,37683
248,41385
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
1
45
2
2
5
1
1
3
2
4
10
265
2, 265
265
265
2, 265
2, 265
90, 265
265
2, 265
265
2, 265
265
269,86749
252,81631
102610025
102610034
102610713
102610052
102630047
102630426
102610061
102610079
102610088
102610607
102610113
102610131
102610731
102610167
102610176
102610185
102610237
102630092
102610501
102630356
102610246
102630108
102610255
102630117
102610264
102630126
102610828
102610273
102630277
102610616
102630435
102610837
102610422
102630268
102610846
102610704
102610546
102630392
102610537
102630383
102610776
102610749
102610634
102630462
102610291
102610307
102630205
102630408
102610864
102610528
102630374
102610316
102630214
102610325
PUAN (7)
241,25715
268,62076
250,59749
259,09587
243,30601
255,80175
232,64749
291,98889
258,73272
249,87674
239,48730
224,96553
313,15923
291,44142
28
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102610334
102610873
102610343
102610352
102610361
102630189
102610379
102630232
102610801
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi (İÖ)
Teknoloji Fakültesi
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
Suşehri Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Japonca Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
7
1
19
5
2
4
5
56
6
265
90, 265
265
265
265
2, 265
265
2, 265
17, 21, 28, 265
4
4
4
MF-3
TM-1
TM-1
2
2
6
38, 265
265
2, 265
4
4
4
4
4
4
4
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
3
13
1
4
1
4
18
2
265
40, 53, 265
2, 40, 53, 265
265
2, 265
40, 53, 265
2, 40, 53, 265
265
4
YGS-6
11
1, 713
242,64516
4
YGS-2
5
1, 38
313,54513
4
4
YGS-6
YGS-6
9
10
1, 713
1, 713
277,06815
261,35778
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
1
3
3
1
1
7
13
1, 3, 21, 27, 77
1, 3, 21, 27, 77
17, 21, 27, 28
3, 17, 21, 27, 28
3, 27
3, 27
3, 27
378,36807
308,47160
281,06701
336,72585
314,73033
264,54766
243,09488
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
2
16
10
1
30
9
7
4
6
26
10
10
16
10
3
2
3, 17, 21, 27, 28
3, 17, 21, 27, 28
3, 17, 21, 27, 28
3, 17, 21, 27, 28
3, 17, 21, 27, 28
3, 17, 21, 27, 28
17, 21, 27, 28
3, 17, 21, 27, 28
3, 17, 21, 27, 28
3, 17, 21, 27, 28
3, 17, 21, 27, 28
17, 21, 27, 28
3, 17, 21, 27, 28
3, 17, 21, 27, 28
17, 21, 27, 86
3, 17, 21, 27, 86
241,66086
4
MF-2
10
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
DİL-1
DİL-3
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
7
1
3
7
5
1
3
1
1, 15, 75, 77
1, 102
1
1, 2
1
1
289,03672
404,19975
378,06016
373,23080
363,84785
321,93997
361,11743
102610449
102610458
102630444
102610643
102610652
102630541
102610661
102630498
102610679
102630505
102610591
102610794
102610688
102610573
102610582
201010051
201010069
201010527
201010554
201010599
201010509
201010518
201010272
201010351
201010281
201010148
201010157
201010448
201010166
201010184
201010457
201010121
201010412
201010633
201010669
201010678
201010236
201010475
102710493
102710024
102710042
102710051
102710069
102730046
102710078
102710087
254,52270
242,37285
201,40755
261,83069
277,86803
307,22307
288,83737
232,04585
241,52954
232,54715
274,20497
296,90141
228,90263
318,39522
366,34242
29
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
102710139
102710157
102730249
102710166
102710184
102710193
102710703
102710209
102710218
102730301
102710227
102730107
102710236
102730116
102710696
102710766
102710748
102710669
102730267
102710245
102730294
102710333
102710263
102710678
102710784
102710281
102710299
102710306
102710712
102710793
102710739
102710775
102730346
102710527
102710809
102710554
102710633
102710563
102710572
102710581
102710387
102730231
102710818
102710396
102710403
102710439
102730134
102710509
102730213
102710448
102730143
102710457
102730152
102710466
102730161
102710475
PROGRAM ADI (2)
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Fizik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Geomatik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Gıda Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma (KKTC Uyruklu)
Tarım Makineleri
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Ebelik
Hemşirelik
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TS-1
TS-1
MF-2
MF-2
MF-1
MF-3
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
MF-1
12
3
8
10
24
1
2
10
1
1
3
9
2
2
17
4
4
TM-1
TM-2
4
4
4
2
15
241,71701
357,84792
339,54312
2
243,26616
338,60843
298,13660
313,94493
292,06169
323,63554
309,41312
354,07599
336,17328
3
1
46
264,92173
308,95259
YGS-4
YGS-4
20
5
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
357,64416
344,83666
4
4
TS-1
TS-1
3
3
46
2
349,01708
334,75434
4
MF-4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
1
1
3
8
1
1
1
46
17, 21, 28
90
46
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
2
10
6
15
15
2, 15
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
3
1
21
1
1
23
10
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
5
3
2
1
5
1
1, 2
1, 90
1, 38, 78
1, 38
317,81515
299,34853
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
8
7
6
6
4
8
10
9
3
8
7
46
2, 46
259,76184
244,48948
244,34314
232,78215
253,98014
237,72179
249,29135
234,65006
291,25293
267,84859
282,29384
15, 17, 28
2
46
2, 46
248,05492
325,14669
250,87268
281,41639
218,17412
218,42639
90
243,45555
233,09913
221,56919
223,05229
90
211,32299
219,89727
2
2
2
46
2, 46
306,80040
341,73604
30
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102730179
102710484
102730188
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (İÖ)
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Balıkçılık Teknolojisi
Gastronomi
Gastronomi (KKTC Uyruklu)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 Burslu)
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ)
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
4
4
4
TM-1
TM-2
TM-2
6
5
7
2
46
2, 46
257,47443
291,02993
268,06810
4
4
YGS-6
YGS-6
4
5
1
1, 2
295,94828
281,76222
4
4
4
YGS-2
YGS-4
YGS-4
7
10
1
1, 793
1
1, 90
230,03508
357,03344
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-2
1
3
1
2
2
3, 21, 28, 31, 77
3, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
31, 46
397,06494
300,46335
371,86176
345,76396
349,98951
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
1
4
2
3
7
12
1
3
6
5
3
8
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
331,89482
223,59899
229,30146
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
11
5
17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
319,10902
357,58064
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
1
1
5
7
3
4
1
14
3
1
1
1
2
15
5
1
2
17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TS-1
TS-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
1
1
2
3
6
5
2
5
8
9
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
102710757
102730337
102710606
102710624
102710827
201110023
201110492
201110598
201110702
201110077
201110641
201110659
201110508
201110289
201110517
201110298
201110138
201110526
201110305
201110156
201110535
201110314
201110359
201110377
201110677
201110686
201110174
201110183
201110544
201110323
201110711
201110738
201110747
201110553
201110332
201110217
201110341
201110623
201110447
201110465
201110438
201110386
201110395
201110402
102810183
102830151
102810156
102830133
102810102
102830072
102810068
102830063
102810059
102830036
PUAN (7)
230,01442
219,35417
290,86919
236,36449
254,36639
391,76326
293,21527
215,61430
303,47367
227,10655
257,24565
236,06436
311,14683
222,65790
270,08454
376,65597
233,18961
288,05112
274,45313
336,22091
331,79554
244,97632
239,82916
272,64440
268,79760
299,13127
294,29832
31
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102810077
102830045
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fen Fakültesi
Kimya
Matematik
Matematik (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik
İç Mimarlık
Seramik
Tekstil ve Moda Tasarımı
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
Ekonometri (İngilizce)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (İngilizce)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri
Radyo, Televizyon ve Sinema
4
4
TS-2
TS-2
4
3
46
2, 46
326,10959
318,59750
4
4
4
MF-2
MF-1
MF-1
11
2
1
17, 21, 28
214,03032
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
3
6
5
5
4
4
2
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
234,58117
221,17542
231,41977
223,03607
280,79926
257,71630
264,84809
4
MF-4
2
232,74613
4
4
MF-4
MF-4
1
2
204,40486
199,40509
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
TM-3
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
4
9
2
3
4
1
7
1
2
1
2
2
1, 83, 127, 173
1, 173
1, 173
1, 85, 127, 173
1, 21, 75, 77, 173
1, 173
1, 2
75, 173
2
1, 173
1, 173
1, 75, 173
268,96913
301,92395
307,77394
234,28606
391,67192
391,66112
377,62214
404,87575
394,49347
337,76039
368,48907
409,38907
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
4
16
8
14
7
3
1
3
173
173
15, 17, 86, 173
173
173
173
173
2
251,60778
4
4
4
4
4
TM-3
MF-4
TM-3
TM-3
TM-2
3
3
6
5
1
173
173
173
173
173
303,57236
336,73682
238,99554
258,68341
407,13144
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
5
4
2
8
7
5
7
2
2
3
1
21, 173
2
17, 21, 28, 173
21, 173
2
21, 173
2
17, 21, 28, 173
21, 173
2
21, 173
246,96580
237,76620
247,61966
267,18048
250,59481
277,22004
257,00670
326,96070
300,65265
281,57376
314,84167
4
4
YGS-4
YGS-4
11
18
1, 17, 121, 173, 708
1, 2, 17, 121, 708
368,29881
350,80081
4
4
TS-1
TS-1
7
2
173
173
314,68213
332,53896
102810129
102810086
102810192
102810014
102830027
102810023
102830018
102810147
102830115
102810095
102810174
102810032
102810208
102910022
102910031
102910058
102910076
102910085
102910094
102930044
102910101
102930053
102910119
102910128
102910137
102910613
102910146
102910155
102910164
102910173
102910182
102910191
102930114
102910622
102910631
102910649
102910728
102910482
102910207
102930283
102910588
102910216
102930123
102910225
102930132
102910604
102910234
102930256
102910243
102910252
102930308
102910667
102910737
PUAN (7)
250,45882
351,07689
336,52477
32
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
102910701
102930326
102910279
102930141
102910807
102930159
102910304
102910313
102910322
102910816
102930195
102910491
102910358
102910473
102910825
102910834
102910385
102910394
102910525
102910534
102910543
102910843
102910552
102910561
102910579
102910446
102910455
102930292
102910694
102910719
102910746
102910464
103010558
103010028
103010046
103010055
103010091
103030235
103010107
103030147
103010116
103030156
103010064
103010073
103010082
103010134
103010531
103030271
103030289
103010664
103010619
103030244
103010628
PROGRAM ADI (2)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Tekstil Mühendisliği
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma (KKTC Uyruklu)
Gıda Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu)
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Adana Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
Hemşirelik (İÖ)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Kozan İşletme Fakültesi
İşletme
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
Konaklama İşletmeciliği
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
Edebiyat Fakültesi
Arap Dili ve Edebiyatı
Arkeoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fen Fakültesi
Fizik
Kimya
Matematik
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme (İÖ)
İşletme (Uzaktan Öğretim)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Sağlık Yönetimi
İlahiyat Fakültesi
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
3
3
9
1
1
1
27
19
1
2
2
22
15, 17, 28, 173
2, 15, 17, 28
173
2
90, 173
2, 15, 17, 28
173
173
173
90, 173
2, 17, 28, 111
17, 28, 111, 173
173
4
4
MF-2
MF-2
10
1
173
90, 173
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-4
MF-4
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-2
MF-2
1
2
2
1
18
14
1
1
2
24
90, 173
15, 17, 86, 173
173
173
173
173
90, 173
173
173
173
261,68428
263,34195
226,66578
258,89649
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
1
2
2
1, 38, 78, 87, 173
1, 38, 87, 173
1, 2, 38, 87
314,06174
361,72226
341,16999
4
YGS-5
21
1, 173
318,26727
4
MF-4
2
173
288,44738
4
TM-1
3
173
239,02058
4
YGS-6
22
1, 15, 130, 173
249,91969
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
TM-3
TS-2
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
6
10
3
5
4
4
8
4
2
3
1
331,28847
236,26684
304,53442
266,59555
311,63478
279,45784
325,43569
303,70684
350,24776
336,33927
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
TM-2
10
8
2
2
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
5
10
3
100
6
3
3
2
2
2
349,45696
313,27973
242,89404
226,00955
349,27555
372,38512
320,89837
354,10410
231,71785
218,47813
225,88455
398,39127
2
2
226
2
254,71892
232,53432
231,00557
292,13402
262,36692
318,07932
33
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103010143
103030138
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Maden Mühendisliği
Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Makine Mühendisliği
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
Zootekni
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İletişim Bilimleri (İngilizce) (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi ve Finans (%50 Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (% 50 Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Buca Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
4
4
YGS-4
YGS-4
14
26
4
4
4
4
4
4
4
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
6
3
2
3
18
1
7
1
4
4
4
MF-2
MF-3
MF-2
2
3
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
TS-2
7
2
14
4
1
8
2
6
2
6
1
1
1, 83, 127
1
1
1, 75
1, 75, 77
1
1
1
1
1
1
1, 75
243,79054
244,76555
4
YGS-2
2
1, 38
376,25402
4
YGS-5
8
1
315,82432
4
4
4
4
4
TS-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-2
4
1
1
9
9
3, 17, 21, 28, 33
3, 21, 28, 33, 77
3, 21, 28, 33, 77
17, 21, 28, 33
33, 46
258,28666
418,20999
245,87762
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
2
1
1
3
1
3, 33, 46
3, 33, 46
3, 17, 21, 28, 33
3, 17, 21, 28, 33
3, 17, 21, 28, 33
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
7
1
1
5
1
11
1
1
3, 17, 21, 28, 33
3, 17, 21, 28, 33
3, 33, 46
3, 33, 46
17, 21, 28, 33
3, 17, 21, 28, 33
3, 17, 21, 28, 33
3, 33, 46
3, 33, 46
231,00380
4
4
MF-4
MF-4
2
1
33, 46
3, 33, 46
225,10507
406,37167
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
TS-1
MF-2
MF-2
DİL-1
17
7
1
1
1
7
1, 82, 83, 124
1, 4
1
1
1
1, 85, 127, 128
308,78141
403,36918
261,19714
226,76932
307,50548
103010161
103030217
103010179
103030298
103010188
103010673
103010197
103010222
103010567
103010585
103010594
103010258
103010285
103010294
103010319
103010328
103010337
103010346
103010601
103010355
103010364
103010373
103010391
103010407
103010646
201210534
201210049
201210058
201210085
201210604
201210552
201210216
201210182
201210243
201210561
201210288
201210313
201210622
201210401
201210358
201210376
201210491
201210516
201210525
201210437
201210419
103110018
103110027
103110045
103110063
103110072
103110081
PUAN (7)
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
2
2
363,23909
342,28923
301,93992
274,44089
353,31215
334,97877
90
255,70413
270,20513
237,84734
239,33377
223,87337
326,59183
373,14247
260,34781
296,87241
373,68370
324,94498
362,00445
357,42768
401,07913
300,19594
224,44544
237,46299
248,51563
239,03924
393,90108
234,31005
245,73039
364,75886
226,38256
34
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103110099
103110106
103110115
103110133
103130031
103110151
103110169
103110178
103110196
103110778
103130279
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Kimya Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Denizcilik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime
Academy) (Ücretli)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy)
(Ücretli)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime
Academy) (Ücretli)
Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Dilbilim
Felsefe
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) (İÖ)
Müzecilik
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Fen Fakültesi
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik (İngilizce)
Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İşletme Fakültesi
İktisat (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
Mimarlık Fakültesi
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
DİL-1
YGS-2
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
TS-2
YGS-4
YGS-4
1
1
4
4
5
3
3
2
3
3
3
1, 75
1, 15, 28, 75, 77
1
1
1, 2
1
1
1
1, 75
1, 75
1, 2
384,93103
438,76675
280,89347
386,75478
372,87797
348,09448
365,66397
379,20531
408,57010
413,97011
398,08544
4
MF-4
1
15, 17, 28, 105
321,98991
4
4
MF-4
TM-1
5
1
17, 28, 105, 251, 763, 840
15, 17, 28
359,17703
4
TM-1
5
17, 28, 251, 742, 764
4
MF-4
5
17, 28, 105, 251, 763, 840
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
TM-3
TM-3
DİL-1
TM-3
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
5
15
5
6
3
1
3
1
4
5
4
15, 28, 77
4
2, 4
15, 94
2
4
2, 4
394,72631
262,60545
246,92646
347,17683
286,43656
443,45411
260,95120
342,47793
322,33686
347,34561
330,20542
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
MF-1
4
4
5
3
1
15, 17, 86
15, 17, 86
15, 17, 86
15, 17, 28
15, 17, 28, 90
198,06261
234,84373
225,10435
301,53076
295,73787
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
1
2
1
1
4
MF-3
2
15, 38
318,39878
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
3
3
2
6
6
10
11
8
6
7
5
8
15
2, 15
15
2, 15
15
2, 15
15
2, 15
15
2, 15
15
2, 15
296,95133
279,98563
283,33522
268,27490
299,23286
278,30271
298,76004
281,21842
343,80140
312,69762
321,43371
294,22550
4
4
YGS-4
YGS-4
12
25
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
369,36853
353,50715
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
3
1
3
15, 17, 28
15, 17, 28
15, 17, 28, 106
345,82817
354,91313
293,74586
103110663
103110681
103110672
103110706
103110724
103110203
103110212
103130243
103110284
103110742
103130261
103110796
103110803
103130288
103110275
103130225
103110221
103110239
103110248
103110257
103110812
103110857
103110839
103110848
103110866
103110769
103110318
103130067
103110327
103130076
103110336
103130085
103110345
103130094
103110354
103130101
103110363
103130119
103110372
103130207
103110381
103110399
103110406
PUAN (7)
2, 36
15
355,41836
368,06884
378,17538
362,47552
35
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103110424
103110433
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Jeofizik Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Tekstil Mühendisliği
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Biyokimya
Biyokimya (KKTC Uyruklu)
Biyoloji
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Kimya
Matematik
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
4
4
MF-4
MF-4
2
3
4
4
426,85753
324,26065
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
1
1
2
1
1
4
2
2
2
15, 17, 28
15
15, 17, 28
15
15, 90
15
15
15, 17, 86
2, 15, 17, 86
15
389,66516
285,72045
407,15875
221,78133
4
YGS-2
1
1, 15, 87
470,21947
4
YGS-6
11
1, 15, 17, 86
296,23036
4
4
4
4
4
4
MF-2
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
1
5
5
3
2
3
1, 21
1, 21
1, 2, 21
1, 21
1
1, 75
238,54331
370,58826
360,59518
315,52638
351,04992
387,47242
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
6
10
3
1
9
11
1
4
5
3
3
4
6
8
3
46
2, 46
46
46, 90
46
46
21, 77
2, 21, 77
46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
236,46315
229,08153
252,01269
275,90497
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
1
5
14
10
17
19
11
8
9
16
8
6
2
1
21
2, 21
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
21
2, 21
21
2, 21
240,28793
227,69043
240,24077
228,03957
236,31641
224,85233
273,02774
252,68069
262,73582
245,99519
289,75847
264,82324
260,47724
249,27061
4
4
YGS-4
YGS-4
4
3
1, 121
1, 2, 121
356,34993
346,81030
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
3
2
5
1
1
46
2, 46
21
2, 21
46
2, 46
292,92235
263,50151
310,81889
281,14177
299,22830
278,49501
103110442
103110451
103110469
103110496
103110821
103110503
103110512
103110521
103130137
103110548
103110645
103110618
103210423
103210044
103230278
103210017
103210026
103210035
103210053
103230269
103210529
103210565
103210062
103210071
103210089
103230039
103210098
103210105
103210114
103230066
103210123
103230075
103210132
103210432
103230427
103210141
103230093
103210159
103230109
103210168
103230118
103210177
103230127
103210414
103230366
103210468
103230418
103210547
103230472
103210389
103230348
103210186
103230233
103210195
103230384
PUAN (7)
236,20637
232,09549
383,88210
364,31901
238,69750
339,68048
316,92779
223,25987
290,75226
263,67860
307,97524
300,37758
337,09294
36
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103210202
103230251
103210211
103210229
103210238
103230242
103210477
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Kütahya Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İÖ)
Simav Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İşletme Fakültesi
İşletme
İşletme (İÖ)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
2
4
9
3
4
33
46
2, 46
46
46
46
2, 46
46
330,11259
307,06953
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
1
2
4
1, 38, 46, 78, 87
1, 46, 87
1, 38, 46, 87
302,67070
443,24343
325,07197
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
9
8
6
14
9
1, 46
1, 2, 46
1, 46
1, 2, 46
1, 46
1, 2, 46
287,66195
270,89470
287,20888
265,99686
271,23658
262,36407
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
15
15
7
7
6
3
1
7
46
2, 46
40, 46, 53
2, 40, 46, 53
46
2, 46
46
40, 46, 53
4
4
MF-2
TM-2
2
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TS-2
DİL-3
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
7
8
3
8
10
2
4
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
6
5
3
3
2
1
6
4
2
15
2, 15
2
2
243,81156
230,58161
311,79769
290,69139
253,53067
266,63319
256,08907
242,85113
243,08966
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
2
3
2
3
2
1
1
46
2, 46
46
15
243
46
2, 46
46
287,81582
264,11046
230,27068
301,15470
304,18762
279,01830
261,93951
285,68677
4
4
MF-4
MF-4
8
1
46
46
217,39093
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
14
7
1
40, 53
103210265
103210274
103210283
103210308
103230321
103210317
103230339
103210326
103230375
103210486
103230436
103210495
103230445
103210502
103230454
103210441
103210459
103310397
103310282
103310307
103310167
103310422
103310413
103310149
103310122
103310404
103330065
103310201
103330047
103310352
103330162
103310458
103310431
103310343
103330171
103330189
103310176
103330011
103310334
103310185
103310131
103310291
103330135
103310476
103310016
103310034
103310316
103310379
103310228
PUAN (7)
279,58727
262,59377
269,19502
255,14538
223,39686
233,39943
320,00175
234,48929
269,75008
253,45853
2
2
15
217,04671
314,51021
327,52509
277,48085
37
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103330074
103310246
103310255
103330117
103330126
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Sosyal Hizmet
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. (İÖ)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Diş Hekimliği Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Coğrafya
Coğrafya (KKTC Uyruklu)
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Klasik Arkeoloji
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu)
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyokimya
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Matematik (İÖ)
Matematik (KKTC Uyruklu)
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklamcılık
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomühendislik
Deri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Makine Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
2
1
1
5
40, 53
2
2, 40, 53
4
4
4
4
YGS-2
YGS-5
YGS-6
YGS-6
4
5
16
21
1, 38
1
1, 15, 220
1, 2
318,62697
388,63098
257,32038
245,89464
5
MF-3
1
4, 87
451,19349
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TS-1
TS-1
TM-3
DİL-1
TM-3
DİL-1
DİL-1
TM-3
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
9
1
5
1
5
6
4
1
1
5
8
2
9
2
83, 127
15, 77
4
4, 90
4
15, 77
4
83, 127
83, 90, 127
4
4
15, 17, 86
4
4
322,05209
413,65175
372,04216
421,08832
294,78336
424,92177
267,61054
389,20115
4
4
4
4
4
YGS-1
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
7
3
1
2
1
1, 4
1, 4
1, 4
1, 4
1, 4, 75
314,86789
400,47975
364,96744
373,10672
424,59066
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-3
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
MF-1
MF-1
23
2
5
6
3
2
6
1
17, 21, 86
17, 21, 86
17, 21, 86
17, 21, 86
17, 21, 86
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
17, 21, 86, 90
4
MF-3
3
15, 17, 38, 86
329,41304
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
5
6
5
4
1
3
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
325,70742
296,82796
330,15252
305,02875
357,54492
342,73706
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
6
4
3
1
4, 109
4, 109
4, 109
4, 109
353,78935
366,91333
372,92522
375,43365
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
2
1
6
1
1
1
15, 17, 86
15, 17, 86
4
15, 17, 86
15, 17, 86, 90
15, 17, 86
4
400,29794
359,82901
218,84636
319,66182
329,11737
394,71044
249,52232
4
MF-2
18
4
103310104
103310158
103310113
103330056
103410015
103410033
103410042
103410069
103410809
103410078
103410087
103410748
103410721
103410818
103410757
103410103
103410112
103410121
103410139
103410148
103410157
103410175
103410615
103410784
103410184
103410193
103410209
103410218
103410236
103410245
103430064
103410827
103410793
103410254
103430073
103410263
103430082
103410272
103430091
103410306
103410315
103410324
103410624
103410333
103410342
103410351
103410378
103410836
103410403
103410412
103410606
PUAN (7)
2
260,24701
227,67401
218,66995
294,27524
251,84162
326,99594
348,34772
354,33328
373,56776
319,71278
231,92184
237,06388
273,69021
244,83094
277,08791
38
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
103410633
103410642
103410466
103410651
103410669
103410678
103410687
103410703
103410712
103410527
103410563
103430152
103410572
103410581
103510129
103510792
103510905
103530433
103510808
103510147
103530196
103510156
103510174
103530406
103510192
103530415
103510208
103530363
103510898
103530399
103510217
103530099
103510226
103530106
103510783
103510059
103510068
103510077
103510086
103510095
103510111
103510138
103510165
103510183
103510235
103510244
103530115
103510253
103530124
103510262
103530372
103510862
103510968
103510695
103510271
103530203
PROGRAM ADI (2)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği (İÖ)
Seyahat İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Edebiyat Fakültesi
Çin Dili ve Edebiyatı
Ermeni Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Felsefe (İÖ)
İbrani Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Japon Dili ve Edebiyatı
Kore Dili ve Edebiyatı
Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Rus Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Uluslararası İlişkiler
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-2
TM-1
MF-4
MF-4
MF-2
MF-2
3
2
2
9
1
1
15
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
259,40473
299,22566
263,62998
4
YGS-2
3
1, 4, 38, 78
313,38697
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
DİL-1
10
10
6
4
1, 21, 261
1, 2, 21, 261
1, 21, 261
1, 21, 261
286,80306
274,16805
279,81945
337,16529
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
DİL-3
TM-3
TM-3
DİL-3
DİL-1
DİL-1
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
6
4
6
7
4
2
7
3
3
2
1
6
6
5
3
2
9
14
2
5
4
4
4
4
4
4
DİL-1
MF-1
DİL-1
TM-2
TS-1
TS-2
3
2
1
3
7
3
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
TM-2
3
11
11
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
8
8
7
8
3
3
4
1
1
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
21
21, 90
21
260,14000
241,41715
259,93372
241,92022
299,73620
271,65581
340,74657
4
4
YGS-4
YGS-4
5
12
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
376,77148
356,96206
277,88142
221,42335
235,89469
236,38769
2
356,88920
262,20574
268,33653
257,45437
283,03138
353,32757
322,93618
362,85639
360,18888
339,61679
340,28305
325,16366
289,37207
281,94935
312,50423
288,33740
316,09081
300,60600
349,02621
331,34796
1, 125
1, 75
1, 21, 75, 77
1
1
1, 75
288,67721
367,46645
392,26046
338,64292
362,54708
402,55412
2
21, 77
2, 21, 77
2
115
2, 115
2
2
2
217,11707
235,32974
407,31120
309,20158
39
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103510289
103530133
103510677
103530424
103510298
103530284
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Tekstil Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Seyrani Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Zootekni
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
Uçak Elektrik-Elektronik
Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ)
Uçak Gövde - Motor
Uçak Gövde - Motor (İÖ)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
12
11
5
6
5
6
4
MF-4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
103510314
103510323
103530221
103510977
103510332
103530442
103510341
103510359
103530266
103530451
103510853
103530381
103510986
103510368
103530336
103510765
103530309
103510377
103530151
103510395
103530169
103510711
103530239
103510729
103530257
103510402
103510835
103510844
103510747
103510889
103510995
103510871
103510756
103510817
103510923
103530469
103510429
103510738
103530275
103510465
103530293
103510474
103530318
103510959
103530496
103510932
103530478
103510941
103530487
103610128
103610013
PUAN (7)
2
310,35888
300,45333
317,88116
307,09666
324,61965
311,21533
3
21
264,18694
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
10
1
1
7
1
1
2
4
1
2
1
2
4
2
1
3
1
7
8
5
47
2
4
20
21
2, 21
21, 90
21
2, 21
21
21
2, 21
2, 21
21
2, 21
21, 90
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
21
329,09040
282,01166
327,14789
235,20328
219,03576
355,78239
320,38817
288,82232
245,50016
304,96740
261,10706
4
MF-3
5
21, 38, 87
310,97667
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-2
4
1
26
1
22
1
15
164
164
164
90, 164
164
164
164
4
4
5
TM-1
TM-1
MF-3
7
8
4
2
228,87068
218,32742
293,60100
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
6
14
4
5
1
5
1, 21, 41, 87
1, 2, 21, 41, 87, 767
1, 21, 41, 87, 724
1, 2, 21, 41, 87, 724
1, 21, 41, 87, 724
1, 2, 21, 41, 87, 724
339,97695
316,47553
376,37825
330,97488
375,67230
331,87383
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
13
4
1
7
1
1
1, 2
1
1, 2
1
1, 2
279,98551
262,16244
282,69053
266,25937
289,08387
274,57887
4
4
YGS-1
MF-2
6
43
1
1
276,54293
2
2
266,22446
242,66219
300,24521
275,14947
358,12014
327,83484
291,00981
268,46886
340,10277
301,62847
237,20612
221,88887
40
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103610022
103610288
103610225
103630159
103610031
103610049
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Sosyal Hizmet
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Fizik
4
4
4
4
4
4
MF-1
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
3
2
1
3
5
4
4
4
4
4
4
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
8
8
3
5
2
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-3
YGS-4
2
15
6
21
5
8
3
15
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
2
2
2
2
2
276,65598
245,64420
234,95298
4
YGS-5
12
1
297,35558
4
4
YGS-2
YGS-2
1
3
1
1, 38
424,19607
317,84116
4
YGS-6
9
1, 15, 785
311,94150
4
4
4
4
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
1
10
1
2
4
4
MF-3
MF-3
1
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
9
4
3
6
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
4
3
3
2
2
283,84797
307,16395
287,26532
252,32039
239,99683
5
MF-3
1
59
449,40032
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
TM-3
TM-2
YGS-4
6
1
1
1
1
1
2
6
1, 59
1, 59
1, 59, 75
1, 21, 59, 75
1, 59
2, 59
1, 59
1, 2, 59
297,83129
264,05389
369,09991
416,83286
385,04252
397,46079
337,24117
394,40268
4
4
MF-2
MF-2
9
10
59
59
103610216
103630141
103610076
103630053
103610085
103610137
103630044
103610146
103630035
103610155
103630026
103610261
103610207
103630186
103610243
103630177
103610297
103610304
103610094
103610191
103710075
103730079
103710093
103730088
103710039
103730034
103710048
103730043
103710057
103730052
103710109
103710066
103730061
103710012
103730016
103810435
103810011
103810029
103810038
103810462
103810498
103830263
103810047
103830245
103810056
103810065
PUAN (7)
1, 75
1
75
2
1
1
2
2
295,53238
363,07015
386,69679
381,19053
300,60066
341,52195
294,22021
291,79443
325,97265
317,97128
394,79018
232,15414
2
229,91116
2
2
1, 17, 121, 708
269,00786
247,54393
375,08530
346,55519
2
304,86363
294,36614
332,57729
319,98091
2
231,25362
217,74263
2
2
2
230,76508
214,93089
228,94888
214,48445
41
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103810074
103810083
103830236
103810092
103810356
103810117
103830087
103810126
103830096
İstatistik
Karşılaştırmalı Edebiyat
Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ)
Kimya
Matematik-Bilgisayar
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Tarımsal Biyoteknoloji
Zootekni
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Edebiyat Fakültesi
Bilim Tarihi (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Tarih (%50 Burslu)
Tarih (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarım (%50 Burslu)
Grafik Tasarım (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Tam Burslu)
İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%25 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu)
İç Mimarlık (%50 Burslu)
İç Mimarlık (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
2
7
7
15
7
7
6
2
2
59
59, 236
2, 59, 236
59
59
59
2, 59
59
2, 59
222,15533
301,21688
267,98197
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
9
4
5
9
5
3
2
1
2
59
2, 59
59
2, 59
59
2, 59
59
15, 17, 59, 86
2, 15, 17, 59, 86
285,28019
269,96064
280,56516
269,74253
312,53841
289,31557
339,29697
339,71371
313,45665
4
4
YGS-4
YGS-4
3
10
1, 17, 59, 121, 708
1, 2, 17, 59, 121, 708
372,66404
355,18031
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
1
5
2
9
2
4
2, 59
59
2, 59
59
59
59
2, 15, 17, 59, 86
59
359,11451
378,21252
361,66224
228,13631
291,97108
227,95951
340,78004
288,74274
4
4
TM-1
TM-1
6
7
59
2, 59
247,26188
232,63493
4
4
4
MF-2
MF-3
MF-2
3
1
9
59
59
59
229,74286
224,84874
4
4
YGS-2
YGS-6
4
8
1, 38, 59, 87
1, 59
364,85449
342,32121
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
2
1
9
9
14
5
10
3, 21, 734
3, 21, 734
3, 21, 734
3, 21, 734
3, 21, 734
3, 21, 734
3, 21, 734
291,53523
354,19113
235,86207
237,04845
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
YGS-4
YGS-4
10
5
1
14
2
2
3, 21, 734
3, 21, 734
3, 21, 734
3, 21, 734
1, 3, 17, 121, 299, 734
1, 3, 17, 121, 299, 734
237,34523
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
16
5
22
5
2
5
19
16
3, 21, 734
3, 21, 734
3, 21, 734
3, 21, 734
3, 21, 734
3, 21, 734
3, 21, 734
3, 21, 734
103810135
103830103
103810144
103830112
103810153
103830121
103810489
103810162
103830209
103810444
103830272
103830148
103810205
103830157
103810214
103810223
103810232
103830175
103810259
103810532
103830315
103810408
103810453
103810417
103810311
103810392
201410453
201410153
201410471
201410038
201410347
201410056
201410356
201410408
201410498
201410302
201410462
201410232
201410505
201410189
201410365
201410277
201410514
201410338
201410489
201410374
201410444
PUAN (7)
248,32495
325,65052
313,68099
360,40712
343,74317
304,10551
387,47577
286,98581
423,04300
356,69308
240,32722
42
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-3
23
23
8
2
5
18
1
1
3
12
2
1, 3, 17, 21, 28, 222
1, 3, 222
1, 222
1, 3, 222
1, 3, 222
1, 222
1, 3, 222
1, 3, 222
222
17, 21, 28, 222
3, 17, 21, 28, 222
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
DİL-1
MF-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
1
14
23
20
35
24
1
1
17
7
31
8
28
23
10
7
3, 222
3, 222
3, 17, 21, 28, 222
3, 222
3, 17, 21, 28, 222
17, 21, 86, 222
3, 17, 21, 86, 222
3, 4, 222
3, 4, 222
3, 4, 222
3, 17, 21, 28, 222
3, 17, 21, 28, 222
3, 222
3, 17, 21, 28, 222
4, 222
3, 4, 222
385,96923
244,07062
4
4
MF-4
TM-2
1
10
3, 222
3, 46, 222
309,52734
290,61597
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
YGS-4
1
50
30
35
5
1
23
5
31
15
1
11
5
29
5
18
5
22
5
3, 17, 21, 28, 222
3, 17, 21, 28, 222
3, 222
3, 17, 21, 28, 222
222
3, 222
3, 222
17, 21, 28, 222
3, 17, 21, 28, 222
222
3, 222
3, 222
17, 21, 28, 222
3, 17, 21, 28, 222
17, 21, 28, 222
3, 17, 21, 28, 222
17, 21, 28, 222
3, 17, 21, 28, 222
1, 121, 222
328,31041
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
39
34
43
37
1
23
14
16
20
27
5
3, 222
3, 17, 21, 28, 222
3, 222
3, 17, 21, 28, 222
3, 222
3, 222
3, 222
3, 17, 21, 28, 222
3, 17, 21, 28, 222
3, 17, 21, 28, 222
3, 17, 21, 28, 222
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eğitim Fakültesi
201511671
201511998
201511247
201511256
201511265
201511917
201511926
201511935
201511468
201511274
201511292
201512087
201512096
201511132
201511159
201510937
201510319
201511211
201510382
201511202
201512069
201511026
201512078
201511511
201511123
201510416
201511141
201512024
201512042
201511626
201511635
201511044
201511035
201510513
201510522
201511062
201510497
201511053
201510558
201510567
201511089
201510531
201511071
201510576
201511098
201511644
201511662
201511389
201510858
201510849
201510894
201510885
201510752
201510919
201511811
201510901
201511802
201510928
201511829
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya (Tam Burslu)
Coğrafya (%50 Burslu)
Coğrafya (İngilizce) (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (Tam Burslu)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (%25 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Tarih (%50 Burslu)
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
İlahiyat Fakültesi (Ücretli)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 Burslu)
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%25 Burslu)
439,25895
252,99050
221,24038
391,50634
328,58711
240,68726
224,48765
344,20311
353,84054
351,55300
244,37752
272,74996
343,76233
365,80427
200,55701
325,31679
388,10079
43
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
201511432
201511838
201511865
201511874
201511971
201510804
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Coğrafya (KKTC Uyruklu)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Biyomühendislik
Biyomühendislik (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
13
14
9
15
32
4
222
3, 222
3, 17, 21, 28, 222
3, 17, 21, 28, 222
3, 222
222
392,57589
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
YGS-5
TM-2
7
2
3
2
3
1
1
1, 75
1
1
284,26714
236,40579
317,17506
370,82443
317,68217
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
6
11
10
10
9
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
5
1
5
12
4
6
4
4
YGS-4
YGS-4
4
14
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
3
7
6
8
10
12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
1
4
4
1
5
5
7
5
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
8
5
8
22
68
4
3
2
3
14
35
4
1
4
1
37
60
103910019
103910028
103910037
103910443
103910046
103910082
103910107
103910116
103910125
103910134
103910707
103930562
103910601
103930474
103910628
103930492
103910716
103930571
103910725
103930589
103910479
103930368
103910188
103930323
103910073
103910091
103930305
103910779
103910804
103910143
103910152
103930102
103910161
103930111
103910197
103930253
103910488
103930314
103910204
103930289
103910213
103930129
103910222
103930138
103910231
103910249
103910258
103930147
103910452
103910761
103910267
103930483
2
242,65334
228,67516
235,12495
221,15019
279,03558
259,68513
1, 121
1, 2, 121
358,30864
343,20903
2
2
2
2
2
2
90
2
2
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
21
21
21
2, 21
21
21, 90
21
2, 21
299,39073
291,71250
307,75633
294,64901
305,45557
292,80416
227,69559
343,22672
334,90481
315,38537
291,26421
283,18615
300,39380
294,76335
332,49560
323,30805
260,36148
243,65618
230,23587
293,60802
262,01887
335,85947
309,22540
248,30378
237,99604
247,43264
44
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
103910434
103910743
103910646
103930508
103910655
103930517
103910682
103930544
103910691
103930553
103910664
103930526
103910673
103930535
103910504
103930377
103910522
103930395
103910531
103930402
103910549
103910558
103910567
103930438
103910576
103930447
103910788
103910585
103930456
103910594
103930465
103910797
103910637
103910373
103910497
103930332
103910813
103910391
104010025
104010061
104010113
104111888
104111613
104110087
104110096
104111631
104110148
104110157
104111597
104110166
104110184
104110078
104110103
104110112
104110121
104110139
PROGRAM ADI (2)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
Adli Bilişim Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği (İÖ)
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli)
Veteriner Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Spor Yöneticiliği (İÖ)
Elazığ Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fransız Dili ve Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İletişim Fakültesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Halkbilimi
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
MF-2
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
1
5
1
1
2
1
3
2
14
2
2
3
17
3
4
2
2
1
3
36
19
1
6
19
27
1
1
3
4
1
1
15
6
4
4
YGS-5
YGS-5
20
15
1
1, 2
306,26377
290,09087
4
4
YGS-2
YGS-2
1
5
1, 38
1, 38, 87
429,35809
335,28799
4
DİL-1
2
117, 119
477,51917
4
4
TM-1
TS-1
1
1
17, 117, 118
17, 117, 118
464,62799
467,99154
5
MF-3
1
11, 90
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TM-3
DİL-1
DİL-3
TS-2
TM-3
TS-2
TS-1
4
3
7
2
2
5
2
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
3
15
4
1
4
21
21
2, 21
21, 40, 53, 277
2, 21, 40, 53, 277
2
40, 53
2, 40, 53
2
40, 53
2, 40, 53
2
21
2, 21
21, 40, 53, 277
2, 21, 40, 53, 277
294,70574
256,44514
245,41140
244,40625
239,35063
232,38984
221,31343
220,78029
286,17701
275,30507
239,21686
232,74362
242,71264
233,15847
232,00874
223,14281
40, 53
2
40, 53
2, 40, 53
90
21
2, 21
21, 40, 53, 277
2, 21, 40, 53, 277
21, 90
17, 21, 28, 251, 777
231,32917
220,50740
258,53865
240,81029
243,96791
234,22230
258,74183
267,44327
129
115
268,63593
328,88803
292,48440
287,52282
374,23947
317,82452
350,88727
353,46755
308,57020
228,05548
15, 17, 86
238,37338
225,45101
281,26985
45
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
104110193
104110209
104110218
104110227
104110236
104110245
104110254
104110263
104110272
104110281
104111897
104110306
104110315
104111216
104110342
104110351
104110369
104110387
104110396
104111764
104110412
104110421
104110439
104110448
104110457
104110466
104110475
104111773
104110484
104111782
104110493
104110509
104110518
104110696
104110624
104111649
104110669
104110678
104111225
104111385
104111904
104111791
104111394
104111807
104111401
104111913
104111419
104111922
104111719
104111694
104111852
104111349
104111358
104111931
104111322
104111331
PROGRAM ADI (2)
Gazi Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Arapça Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
Görme Engelliler Öğretmenliği
Görme Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Güzel Sanatlar Fakültesi
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (Ücretli)
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Sanat ve Tasarım Fakültesi
El Sanatları (M.T.O.K.)
El Sanatları (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu)
Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)
Grafik Tasarımı (M.T.O.K.)
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (M.T.O.K.)
Moda Tasarımı (M.T.O.K.)
Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu)
Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)
Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu)
Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-3
YGS-1
MF-2
TS-1
TM-3
MF-2
MF-2
DİL-1
YGS-4
YGS-4
DİL-1
YGS-2
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
TS-2
YGS-4
5
3
5
1
1
1
3
2
6
5
1
2
2
3
5
4
3
2
5
4
4
TM-1
TM-2
1
1
280,53080
429,45252
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
2
4
10
3
6
1
2
4
2
315,53954
304,92879
335,47940
324,23046
357,26237
346,18681
325,47659
360,13707
322,52751
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
6
3
1
4
MF-4
1
15, 17, 86
336,25097
4
MF-4
1
15, 17, 86
392,95247
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
4
4
1
17, 21, 28, 251, 801
15, 17, 86
15, 17, 86
275,95691
302,88253
396,52460
4
MF-3
5
38
338,12343
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
3
1
1
2
1
1
1
4
1
58
58, 90
58
58
58
58
58, 90
58
58, 90
248,75355
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
7
2
1
1
1
1
3
1
1, 83, 127
1, 121
1
1
1
1
1
1
1, 85, 127, 128
1
1, 90
1, 15, 75, 77
1
1
1
1
1
1, 75
1, 75
15, 17, 86
15, 17, 86
15, 17, 86
313,97558
379,15920
312,54697
243,50604
408,35641
331,85175
271,48699
220,71570
274,01319
398,53595
436,99468
282,58909
398,02206
351,59336
369,52343
382,68311
419,94998
412,34527
349,27922
356,00828
366,39596
40, 53
90
40, 53
248,55241
304,20349
244,45341
308,00787
260,10581
367,42370
316,30777
344,96927
258,52171
319,16078
259,91619
239,58473
46
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
104111949
104111367
104111313
İmalat Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İnşaat Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu)
Rekreasyon Yönetimi
Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.)
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Turizm İşletmeciliği
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Bankacılık
Bankacılık (KKTC Uyruklu)
Sigortacılık
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Rekreasyon
Spor Yöneticiliği
Tapu Kadastro Yüksekokulu
Tapu Kadastro
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Tarih
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Gaziantep Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Güzel Sanatlar Fakültesi
Moda ve Tekstil Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (KKTC Uyruklu)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Fizik Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
1
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
TM-1
TM-1
2
1
7
1
8
7
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
7
1
5
1
1, 90
1
330,44013
4
4
YGS-5
YGS-5
26
29
1
1
312,92994
332,23357
4
YGS-6
4
1
342,93508
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
TS-2
3
11
12
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
DİL-1
MF-2
MF-1
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
4
16
2
3
1
3
6
6
4
2
4
4
4
DİL-1
TM-2
TS-2
1
4
1
4
4
TM-3
TS-1
6
8
4
4
MF-4
TM-2
1
1
15
377,67091
403,01090
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
11
9
4
7
1
4
2
4
2
4, 90
253,48910
236,60510
257,05602
239,06403
259,91375
4
4
YGS-4
YGS-4
7
17
1, 121
1, 2, 121
368,45482
347,68594
4
TS-1
3
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
4
2
1
8
4
8
104111437
104111958
104111455
104111825
104111737
104111473
104111588
104111967
104111879
104111685
104111676
104111667
104111507
104111516
104111525
104111534
104111543
104210014
104210023
104210032
104210411
104210041
104210059
104210068
104230133
104210077
104230027
104210508
104210314
104210086
104210535
104210438
104210562
104210456
104210102
104230036
104210111
104230045
104210589
104210517
104230187
104210483
104210129
104230054
104210138
104230169
104210147
104210156
104230072
PUAN (7)
90
240,34181
372,61540
352,78883
377,95961
90
62
322,06845
279,25823
251,41257
260,24764
301,28864
249,43289
340,99540
80
231,75493
15, 77
335,02467
2
232,37148
304,87249
315,56981
306,21002
342,72098
329,23242
1, 15, 75
1
1, 75
383,13192
334,23869
392,53867
2
243,79957
310,92958
307,58990
15, 17, 28, 843
2, 15, 17, 28, 843
15, 17, 28, 843
2, 15, 17, 28, 843
15, 17, 28, 843
15, 17, 28, 843
2, 15, 17, 28, 843
352,25419
311,44979
332,25510
295,97962
254,20613
231,00255
47
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
104210165
104210174
104230081
104210553
104210183
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce)
Tekstil Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Nizip Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Biyomühendislik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Harita Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Tarım Ekonomisi
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tokat Sağlık Yüksekokulu
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
1
1
2
25
15, 17, 28, 843
15, 17, 28, 843
2, 15, 17, 28, 843
15, 17, 28, 843
15, 17, 28, 843
349,72619
309,72713
283,51170
249,80965
4
MF-3
2
38
313,41862
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
5
5
3
4
4
MF-1
TS-1
2
2
1, 75
1
305,82202
355,88781
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
8
2
1
1
3
1
2
1, 46
1, 46
1, 46, 75
2, 46
1, 46
1, 46
1, 46, 75
279,02625
222,95531
309,61326
382,48710
303,54021
346,23513
377,35273
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
2
1
6
19
7
6
4
3
21
21, 90
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
234,54655
254,60164
281,45039
275,46574
301,03479
292,78989
327,98002
318,45690
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
2
2
2
6
6
4
13
8
6
1
7
5
7
46
2, 46
46, 90
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
21
2, 21
247,72529
230,73986
4
4
YGS-4
YGS-4
10
6
1, 121
1, 2, 121
348,95661
336,41180
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
7
1
1
2
2
5
1
1
46
46
46
46
46
46
46, 90
270,89605
231,00828
269,35949
297,56411
254,49828
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
TM-1
MF-3
MF-2
21
2
32
1
18
17
46
46
46
46
46
46
104210395
104210359
104210368
104210571
104210544
104210492
104310013
104310022
104310516
104330098
104310049
104310058
104310401
104310473
104310525
104310385
104330159
104310101
104330105
104310119
104330141
104310507
104330202
104310534
104310128
104330035
104310137
104330044
104310146
104330053
104310261
104330123
104310446
104330177
104310482
104330186
104310376
104310455
104310173
104310428
104310437
104310394
104310543
104310164
104310288
104310297
104310358
104310304
104310322
104310331
PUAN (7)
234,36051
232,73992
266,84845
236,25759
223,51687
231,76788
216,29907
265,10924
248,64262
262,46477
242,89982
271,92412
250,92257
453,34853
225,36054
249,61915
48
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
104310225
104310234
Ebelik
Hemşirelik
Erbaa Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ)
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Fen Fakültesi
Fizik
Matematik
İşletme Fakültesi
İşletme
Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (%50 Burslu)
Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli)
Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 Burslu)
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği (Ücretli)
Spor Yöneticiliği (Tam Burslu)
Spor Yöneticiliği (%50 Burslu)
Spor Yöneticiliği (%25 Burslu)
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji (Ücretli)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (%25 Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
4
4
YGS-2
YGS-2
1
3
1, 38, 46, 78
1, 38, 46
301,08271
323,34113
4
YGS-6
10
1, 46
311,97450
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
30
27
1
1, 46
1, 2, 46
1, 46
248,33311
239,52626
261,42315
4
4
MF-2
MF-1
3
1
17, 21, 86
17, 21, 86
229,80269
252,40912
4
TM-1
3
17, 21, 86
282,17249
4
4
MF-4
MF-4
1
1
17, 21, 86
17, 21, 86
343,36852
278,36314
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
MF-4
MF-4
TM-3
TM-3
11
5
9
3
22
1
10
22
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
21, 717
3, 21, 717
46, 717
3, 46, 717
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
4
3
10
4
12
8
4
12
8
46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
21, 717
3, 21, 717
3, 21, 717
21, 717
3, 21, 717
3, 21, 717
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
22
24
32
20
3, 46, 717
3, 46, 717
3, 21, 717
3, 21, 717
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
12
1
9
7
46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
2
3
10
1
16
4
1
17, 21, 86, 165
3, 17, 21, 86, 165
3, 17, 21, 86, 165
3, 165
3, 165
165
3, 165
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
3
5
1
17
2
1
11
18
1
3, 17, 21, 28, 165
17, 21, 28, 165
3, 17, 21, 28, 165
3, 17, 21, 28, 165
17, 21, 28, 165, 251, 786
3, 17, 21, 28, 165
3, 17, 21, 28, 165
17, 21, 86, 165
3, 17, 21, 86, 165
104310419
104310252
104330114
104310279
104410012
104410021
104410075
104410048
104410057
201710335
201710353
201710186
201710202
201710168
201710071
201710441
201710468
201710229
201710247
201710256
201710017
201710035
201710265
201710274
201710053
201710283
201710398
201710141
201710098
201710114
201710405
201710414
201710423
201710432
201810431
201810873
201810882
201810528
201810546
201810167
201810616
201810273
201810194
201810219
201810634
201810758
201810891
201810916
201810282
201810307
PUAN (7)
218,17222
222,87287
279,19321
310,91255
220,85490
286,15633
271,02543
270,61299
213,60576
363,12828
242,21411
337,32626
384,92860
266,18517
337,16670
277,48394
49
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
201810643
201810131
201810555
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
7
5
2
3, 17, 21, 86, 165
17, 21, 28, 165
3, 17, 21, 28, 165
225,24079
201810785
201810228
201810652
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT Üniversitesi) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
İç Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (%25 Burslu)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
İstatistik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik
Hemşirelik
Tıp Fakültesi
Tirebolu İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
4
4
4
TM-2
TM-1
TM-1
2
10
3
3, 17, 21, 28, 251, 786
17, 21, 28, 165
3, 17, 21, 28, 165
228,42315
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
12
4
8
14
1
16
16
1
8
15
1
3, 17, 21, 28, 165
3, 17, 21, 28, 165
3, 17, 21, 28, 165
3, 17, 21, 28, 165
3, 17, 21, 86, 165
3, 17, 21, 86, 165
3, 17, 21, 28, 165
3, 17, 21, 28, 165
3, 17, 21, 28, 165
3, 17, 21, 86, 165
17, 21, 28, 165
4
MF-3
2
3, 165
228,50513
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
6
3
1
5
6
4
5
4
2
1
1
1, 75
1
1, 2
2
1
1
1, 75
277,92739
216,68697
306,77791
363,06490
357,11822
382,78371
302,60186
344,25110
375,44063
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
TS-1
TS-1
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
11
3
4
11
6
5
2
3
2
338,79610
332,18363
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
2
10
6
9
5
6
4
YGS-4
4
4
201810661
201810679
201810943
201810688
201810388
201810697
201810501
201810573
201810591
201810704
201810316
201810819
104510338
104510011
104510277
104510029
104530148
104530103
104510047
104510056
104510065
104510074
104510162
104530193
104510171
104510108
104530015
104510117
104530051
104510126
104530069
104510153
104530112
104510268
104530157
104510347
104510286
104530218
104510214
104510205
104510189
104510311
104510329
104510232
104510223
104530184
PUAN (7)
2
2
226,32627
222,57386
398,02733
385,46333
238,71850
301,13987
294,63077
331,20498
322,18803
2
235,53710
225,30363
231,23839
221,67001
266,12762
248,67094
8
1, 121
343,28479
MF-4
MF-4
2
3
2
242,94149
229,15857
4
4
6
MF-3
MF-3
MF-3
1
4
1
4
4
TS-1
TS-1
5
3
4
YGS-6
28
1
254,09577
4
4
YGS-6
YGS-6
15
12
1
1, 2
277,50927
265,11537
2
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
38, 78, 290
38, 290
276,34282
295,94151
453,45787
302,81831
303,53008
50
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
104510259
104530139
104510241
104530121
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (İÖ)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Genetik ve Biyomühendislik
Genetik ve Biyomühendislik (İÖ)
Gıda Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Matematik Mühendisliği
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ)
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi (İÖ)
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (İÖ)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
Arkeoloji
Bilgi ve Belge Yönetimi
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dil Bilimi (İngilizce)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Sanat Tarihi
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
13
11
13
20
4
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
2
7
9
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
6
10
10
15
2
1
3
3
4
4
YGS-4
YGS-4
4
4
104710275
104710203
104730173
104710196
104730164
104710072
104730067
104710081
104730076
104710266
104730234
104710151
104730137
104710248
104730216
104710063
104730058
104710212
104730182
104730094
104710099
104730085
104710018
104730031
104710054
104730049
104710178
104710284
104730243
104710187
104730155
104710115
104710045
104710239
104730207
104710124
104730101
104710257
104730225
104810035
104810044
104810053
104810062
104810071
104810089
104810098
104810105
104810114
104810847
104810123
104810132
104810159
PUAN (7)
1
1, 2
1
1, 2
246,79412
233,24420
292,79893
278,62253
2
252,67498
299,51047
293,16771
330,03022
316,54769
2
2
228,18752
218,52034
223,65371
217,21964
258,04456
243,00802
266,34825
251,23300
8
6
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
342,08522
334,82110
TS-1
TS-1
9
10
2
300,56385
289,83894
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-1
1
2
40
4
3
1
4
2
3
7
4
4
TM-1
TM-1
33
41
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
12
11
4
3
6
6
10
11
4
4
1, 17, 21, 86, 848
1, 2, 17, 21, 86, 848
1
1, 38
1
1, 2
1
1, 2
1
1, 2
295,17010
288,79208
422,38052
314,35046
286,46566
267,57689
308,36138
298,62912
382,00599
375,32498
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-1
TM-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TS-2
6
3
10
4
3
5
5
4
7
1
4
1
7
123, 124, 125, 127
21, 28, 77, 123
4, 123
17, 21, 86, 123
4, 123
123, 127, 128, 129
21, 28, 77, 123
21, 28, 77, 123
123, 124, 125, 127, 249
90, 123, 124, 125, 127, 249
123, 128, 129, 158, 249
21, 28, 77, 123, 249
4, 123
302,79589
422,83466
277,84054
311,13303
318,56654
326,65755
388,94916
438,47189
396,83020
425,96522
361,15473
470,28995
328,09684
2
2
2
2
2
2
2
2
232,00572
221,25633
267,61416
259,19628
284,79609
272,50770
243,34981
235,21082
212,66281
51
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
104810168
104810177
104810186
104810195
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halkbilimi
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Aktüerya Bilimleri
Biyoloji
İstatistik
Kimya
Matematik
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri
İktisat
İktisat (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Maliye
Sağlık İdaresi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Sosyal Hizmet (Erkek)
Sosyal Hizmet (Kız)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Fizik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Hidrojeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Maden Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu)
Ergoterapi (KKTC Uyruklu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Odyoloji
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu)
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-1
3
4
1
10
4, 123
4, 123
4, 123
4, 123
361,61313
369,19888
390,82929
316,87818
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
MF-2
MF-2
MF-2
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
TM-2
6
8
2
3
2
4
6
2
3
2
1, 82, 123, 124, 125
1, 4, 123
1, 4, 123
1, 4, 123
1, 4, 123
1, 123, 127, 128, 129
1, 4, 123
1, 4, 123
1, 4, 123
1, 4, 123
229,08231
321,10358
253,12663
279,84686
228,16080
296,65451
294,12611
405,91179
403,63317
342,64065
4
4
4
4
4
MF-1
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
1
9
4
5
8
4, 123
4, 123
4, 123
4, 123
4, 123
277,84969
250,52592
271,79586
244,43347
303,08515
4
TM-1
1
4, 123
385,13851
4
4
MF-3
TM-2
6
1
17, 21, 38, 86, 87, 123
4, 123
367,58429
440,56443
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-3
TM-3
10
6
1
5
1
4
1
3
1
4, 123
4, 123
17, 21, 28, 123
17, 21, 28, 123
4, 123
4, 123
17, 21, 28, 123
4, 65, 123
4, 78, 123
304,71597
359,05642
383,55160
371,03786
361,35199
349,15858
392,41318
380,84794
388,62036
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
1
7
1
3
6
1
6
17, 21, 28, 123
17, 21, 28, 90, 123
17, 21, 86, 123
17, 21, 86, 123
4, 123
4, 123
17, 21, 28, 123
17, 21, 28, 123
432,66275
4
4
4
4
4
4
MF-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
1
1
1
3
1
1
4, 38, 87, 123
4, 123
4, 90, 123
4, 90, 123
4, 87, 123
4, 123
430,98330
380,46205
4
4
4
4
DİL-1
MF-2
DİL-1
TM-2
9
28
3
2
1, 83, 127
1, 46
1, 21, 75, 77
1, 46
351,48235
281,36959
4
TM-2
5
46
232,97774
4
YGS-4
8
1
333,88792
4
4
DİL-1
DİL-1
4
1
15, 132
3, 15, 132
423,78001
104810202
104810211
104810229
104810238
104810247
104810256
104810283
104810292
104810308
104810326
104810335
104810344
104810353
104810362
104810371
104810389
104810705
104810759
104810398
104810405
104810414
104810432
104810441
104810459
104810468
104810768
104810777
104810917
104810874
104810538
104810547
104810556
104810565
104810574
104810583
104810732
104810723
104810883
104810908
104810714
104810786
104910079
104910025
104910052
104910034
104910113
104910122
201910015
201910024
PUAN (7)
251,27249
363,10747
250,86188
262,67387
367,09388
268,54406
439,36405
431,64585
52
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
201910509
201910096
201910112
201910033
201910484
201910051
201910069
201910721
201910078
201910687
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Matematik (Ücretli)
Matematik (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%50 Burslu)
İşletme Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme Enformatiği (Ücretli)
İşletme Enformatiği (%50 Burslu)
İşletme Enformatiği (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (Ücretli)
Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)
Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Ebelik (Tam Burslu)
Ebelik (%50 Burslu)
Ebelik (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Fizik
Kimya
Matematik
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
MF-1
MF-1
MF-3
MF-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
3
5
11
5
25
4
1
4
13
1
3, 15, 132
132
3, 132
132
3, 132
15, 132
3, 15, 132
3, 15, 132
132
3, 132
222,08966
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
4
5
10
1
18
5
8
21
4
9
30
9
8
4
7
5
24
4
1
1
7
132
3, 132
132
3, 132
3, 132
3, 132
17, 21, 28, 132
3, 17, 21, 28, 132
3, 17, 21, 28, 132
132
3, 132
3, 132
132
3, 132
3, 132
132
3, 132
132
3, 132
3, 132
3, 132
229,98138
256,38301
4
MF-4
33
132
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
YGS-2
YGS-2
4
25
4
34
4
2
20
1
132
3, 132
132
3, 132
132
3, 132
1, 38, 132
1, 3, 38, 132
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
6
1
1
2
19
1, 132
1, 3, 38, 78, 132
1, 3, 38, 78, 132
1, 3, 38, 78, 132
1, 132
254,69833
331,51407
272,40923
245,25921
279,45777
4
TM-2
1
1
320,35194
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TS-1
TS-1
MF-2
MF-2
MF-1
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
6
2
3
3
10
11
3
1
5
9
4
2
230,95074
201,47857
351,87536
337,71840
4
TM-1
4
201910421
201910448
201910121
201910139
201910536
201910669
201910148
201910545
201910748
201910457
201910475
201910739
201910633
201910651
201910703
201910166
201910554
201910184
201910193
201910563
201910678
201910209
201910227
201910403
201910245
201910412
201910263
201910281
201910299
201910757
201910315
201910351
201910369
201910712
201910378
105010252
105010349
105010013
105010022
105030035
105010031
105010049
105010058
105010385
105010067
105030053
105010076
105010085
PUAN (7)
2
435,13085
244,18055
234,18366
365,11867
307,43617
234,65059
328,33663
224,04217
206,89248
295,64589
215,51787
297,19926
311,19620
300,23135
341,91230
237,03802
53
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
105030123
105010094
105030089
105010358
105030132
105010101
105030098
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Gıda Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
Mimarlık (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat (%50 Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
5
9
10
2
6
1
3
2
2
222,99363
234,38919
221,21241
269,01557
250,93619
266,25779
244,85900
4
4
YGS-4
YGS-4
15
15
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
359,26750
341,16803
4
4
4
4
4
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
4
35
1
4
8
2
46
46
46
46
2, 46
258,35355
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-4
MF-4
MF-3
MF-2
MF-2
1
1
16
1
19
18
4
YGS-2
4
1, 38
336,60089
4
4
TM-3
TM-2
4
3
735
1, 3, 735
288,19638
231,41411
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TM-1
MF-4
TM-2
1
5
18
4
4
3, 735
3, 735
735
21, 735
735
328,53467
225,20440
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
16
4
4
5
1
14
1
1
8
4
20
3, 21, 735
3, 21, 735
3, 21, 735
735
3, 735
17, 21, 86, 735
3, 17, 21, 86, 735
3, 17, 21, 86, 735
17, 21, 86, 735
3, 17, 21, 86, 735
3, 17, 21, 86, 735
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
12
1
5
3
3, 17, 21, 28, 735
3, 17, 21, 28, 735
3, 17, 21, 28, 735
17, 21, 28, 735
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
5
4
1
1
6
1, 735
1, 735
1, 3, 735
1, 3, 735
1, 735
263,27070
296,04322
434,26779
421,70971
238,37866
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
7
9
3
6
2
227,38155
298,09166
325,95099
317,89185
105010376
105030159
105010155
105010128
105010367
105010146
105030114
105010173
105010261
105010182
105010313
105010304
105010322
105010331
105010234
201610654
201610715
201610724
201610733
201610575
201610151
201610415
201610212
201610257
201610266
201610618
201610645
201610318
201610336
201610345
201610275
201610293
201610309
201610372
201610399
201610406
201610115
201610451
201610496
201610512
201610521
201610539
105110163
105110145
105110021
105130061
PUAN (7)
2
2
269,04024
242,74874
233,21921
265,33271
223,58575
227,60111
230,70816
325,07658
220,44255
261,71827
370,86265
246,90114
216,79560
230,57990
54
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
105110206
105110048
105130079
105110057
105130016
105110075
105110066
105130104
105110084
105130088
Bankacılık ve Finans
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
Iğdır Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Tarla Bitkileri
Tarım Ekonomisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) (%50 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
Sinema ve Televizyon (Ücretli)
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce) (Ücretli)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
YGS-4
YGS-4
1
5
10
6
6
5
4
9
8
6
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
2
4
9
4
YGS-5
20
4
TS-2
4
294,33785
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-3
TM-1
6
23
11
6
2
238,14091
4
4
TM-1
TM-1
106
148
2
4
4
YGS-4
YGS-4
10
11
1, 121
1, 2, 121
4
4
MF-4
MF-4
30
34
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
6
1
6
1
3
10
8
2
19
1
13
1
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
46, 133
3, 46, 133
3, 46, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
46, 133
3, 46, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
7
1
1
6
2
3, 46, 133
3, 46, 133
46, 133
3, 46, 133
3, 46, 133
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
1
4
1
3
1
16
4
1
14
1
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
46, 133
3, 46, 133
3, 46, 133
3, 46, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
105110154
105110093
105130034
105110181
105110199
105210108
105210047
105210056
105210092
105210038
105210065
105210117
105230033
105210029
105230015
105210083
105230024
202010666
202011082
202011391
202011416
202011425
202010693
202011107
202011682
202011707
202010075
202010154
202011804
202011585
202011594
202011434
202011452
202011461
202010269
202010312
202011134
202011646
202011655
202011664
202011673
202010339
202010303
202011143
PUAN (7)
2
1, 121
1, 2, 121
247,16516
233,61509
215,23348
230,35963
213,17834
254,58872
267,34668
251,72856
352,33590
337,60488
2
231,05277
205,72682
240,32158
1
296,78585
2
2
334,92174
332,01469
238,23129
345,52315
262,62069
248,06183
226,80555
269,94961
245,68199
204,56062
311,97601
55
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202010736
202011152
202010287
202010321
202011161
202011179
202011319
202011328
202010684
202011197
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım (Ücretli)
Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu)
Endüstriyel Tasarım (%25 Burslu)
İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
İç Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (Ücretli)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Brockport) (Ücretli)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Fen Fakültesi
Fizik (İngilizce) (Tam Burslu)
Fizik (İngilizce) (%50 Burslu)
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
İletişim ve Tasarım (İngilizce) (%50 Burslu)
İletişim ve Tasarım (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
20
1
4
8
4
1
23
1
25
1
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
14
3
20
3
10
11
1
20
1
46, 133
3, 46, 133
3, 46, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
46, 133
3, 46, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
9
1
1
24
1
1
1
2
12
4
1
5
2
2
2
1
4
6
4
1
17
1
1
7
1
1
17
1
1
10
1
2
4
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
46, 133
3, 46, 133
3, 46, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
46, 133
3, 46, 133
3, 46, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
46, 133
3, 46, 133
3, 46, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
3, 17, 21, 28, 133
17, 21, 28, 199, 251
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
1
1
2
3, 17, 21, 23, 28
3, 17, 21, 23, 28
3, 17, 21, 23, 28
352,56070
273,12610
219,22548
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TS-1
TS-1
3
10
1
3
3, 17, 21, 23, 28
17, 21, 23, 28
3, 17, 21, 23, 28
17, 21, 23, 28
351,97734
235,84176
344,84869
250,99446
202011761
202011788
202011797
202011479
202011497
202011752
202011601
202011637
202011337
202011364
202010427
202010409
202011204
202010887
202010833
202010842
202010799
202011213
202011716
202011734
202011743
202010463
202010418
202011222
202011373
202011549
202011558
202010851
202010878
202011231
202011504
202011522
202011531
202010499
202010754
202011249
202010921
202010948
202011258
202011037
202011055
202011064
202010772
202010384
202110065
202110586
202110602
202110629
202110135
202111045
202111054
218,65167
230,36386
255,63289
227,14076
237,98135
226,94803
228,68736
56
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202110638
202110171
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (İngilizce) (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (Ücretli)
4
4
MF-4
TM-2
20
1
3, 17, 21, 23, 28
17, 21, 23, 28
401,33045
4
4
TM-1
TM-1
2
3
3, 17, 21, 23, 28
17, 21, 23, 28
349,65162
264,22339
Küresel ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Arkeoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (%50 Burslu)
İşletme Fakültesi
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Bilgi Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme Bilgi Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Uygulamalı Yabancı Diller Y.O.
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Felsefe
Felsefe (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
4
4
4
4
4
TM-2
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
4
1
1
2
3
17, 28, 251, 252, 749
17, 21, 23, 28
3, 17, 21, 23, 28
3, 17, 21, 23, 28
17, 21, 23, 28
352,38853
316,16048
338,28165
273,49148
4
4
4
4
4
DİL-1
TM-3
TM-3
DİL-1
DİL-1
5
4
2
4
2
3, 21, 23, 28, 77
3, 17, 21, 23, 28
3, 17, 21, 23, 28
3, 21, 23, 28, 77
3, 21, 23, 28, 96
331,93206
237,09743
368,56796
348,93023
426,20908
4
TM-1
3
17, 21, 23, 28
292,94172
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
1
3, 17, 21, 23, 28
17, 21, 23, 28
17, 21, 23, 28
468,02699
388,22363
384,62438
4
4
4
4
4
4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
2
4
1
7
1
5
1, 3, 17, 21, 23, 28
1, 3, 17, 21, 23, 28
1, 3, 17, 21, 23, 28
1, 3, 17, 21, 23, 28
1, 3, 17, 21, 23, 28
1, 3, 17, 21, 23, 28
446,56852
250,44955
411,27071
255,90034
388,73807
242,28214
4
YGS-6
6
1, 3, 17, 21, 23, 28
283,49556
5
5
MF-3
MF-3
1
1
46
11, 46
444,06127
415,22422
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-2
YGS-4
7
4
4
1
3
8
2
3
1
5
1
1
1, 75
1, 15, 75
1
1, 2
2
1
1, 75
1, 75
289,70364
244,97619
337,32124
383,27585
377,37843
364,80858
387,71062
323,42397
396,89478
401,16576
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
TM-3
TM-3
DİL-1
MF-2
MF-1
MF-3
TM-3
TS-2
TS-2
19
5
9
1
11
9
2
7
8
10
46
4
4
MF-4
TM-2
6
2
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
4
12
4
6
202110647
202110198
202110214
202110232
202110665
202110674
202110277
202110683
202110841
202110929
202110717
202110814
202110374
202110753
202110435
202110868
202111009
202110762
202111018
202110771
202111027
202110789
202110798
105310416
105310019
105310028
105310037
105310046
105310055
105310064
105330305
105330165
105310082
105310107
105310452
105310143
105310443
105330244
105310479
105310161
105310179
105310682
105330102
105310197
105330226
105310488
105310461
105310213
105330262
105310222
105330111
105310231
2
21
46
46
17, 21, 28
2
2
255,96623
244,27761
340,44395
254,43723
268,43221
314,31986
303,11087
219,35784
404,22597
46
2, 46
46
2, 46
46
235,01408
220,67732
246,70648
229,62048
243,74296
57
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
105330129
105310585
105310249
105330138
105310522
105310655
105310391
105330298
İşletme (İÖ)
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
Malatya Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu)
Hemşirelik
Hemşirelik (İÖ)
Odyoloji (KKTC Uyruklu)
İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Tarih (İngilizce) (%75 Burslu)
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İktisat (İngilizce) (%75 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%75 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Tekstil ve Moda Tasarımı (%75 Burslu)
Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Tekstil ve Moda Tasarımı (%25 Burslu)
Sinema Sanatları Fakültesi
Animasyon (%50 Burslu)
Animasyon (%25 Burslu)
Film Tasarımı (%75 Burslu)
Film Tasarımı (%50 Burslu)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
8
1
3
3
55
1
4
7
2, 46
46
46
2, 46
226
46, 90
46
2, 46
228,93812
287,99987
296,66775
265,41739
4
4
YGS-4
YGS-4
4
17
1, 121
1, 2, 121
369,99986
349,90428
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
4
3
38
2
226
314,46364
301,17502
234,52053
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
2
2
3
1
3
12
1
5
46
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
46
2, 46
46
46
46
2, 46
4
6
MF-2
MF-3
9
1
462,73035
4
MF-2
1
236,55570
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
1
3
1
3
7
1
1, 38, 78
1
1, 90
1, 38
1, 2, 38
1, 90
4
4
4
4
4
4
DİL-1
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
13
2
1
6
1
3
3, 21, 28, 77, 159
3, 17, 21, 28, 159
3, 17, 21, 28, 159
3, 17, 21, 28, 159
3, 21, 159
3, 21, 159
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
1
10
10
1
10
10
3, 17, 21, 28, 159
3, 17, 21, 28, 159
3, 17, 21, 28, 159
3, 17, 21, 28, 159
3, 17, 21, 28, 159
3, 17, 21, 28, 159
297,07870
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TM-3
TM-3
TM-3
1
2
2
1
10
5
3, 17, 21, 28, 159
3, 17, 21, 28, 159
3, 17, 21, 28, 159
3, 21, 159
3, 21, 159
3, 21, 159
385,40638
274,07613
248,95282
283,47249
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
3
2
1
2
3, 21, 159
3, 21, 159
3, 21, 159
3, 21, 159
289,63926
243,20154
411,73815
245,38469
4
TM-2
2
3, 17, 21, 28, 159
230,11549
105310594
105330289
105310504
105330271
105310601
105310425
105310258
105330147
105310434
105330235
105310276
105310285
105310294
105330217
105310637
105310567
105310628
105310319
105310549
105310664
105310328
105330253
105310673
207010024
207010412
207010245
207010042
207010254
207010227
207010263
207010103
207010272
207010069
207010078
207010299
207010439
207010448
207010457
207010475
207010484
207010493
207010121
207010351
207010369
207010148
207010209
PUAN (7)
278,40517
257,32248
285,28006
309,78778
276,71322
346,95787
314,75755
216,91044
269,20299
249,80104
311,92528
456,89561
350,74472
327,43724
294,77702
314,38031
238,23148
335,71062
287,67834
403,28423
58
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
207010315
207010175
207010333
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Felsefe (Tam Burslu)
Felsefe (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Tarih (%50 Burslu)
Tarih (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
İslam ve Din Bilimleri (%50 Burslu)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%25 Burslu)
Sosyoloji (Ücretli)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (Ücretli)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (Ücretli)
Gazetecilik (%50 Burslu)
Gazetecilik (%25 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 Burslu)
Medya ve İletişim Sistemleri (Ücretli)
Medya ve İletişim Sistemleri (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
6
1
4
3, 17, 21, 28, 159
3, 17, 21, 28, 159
3, 17, 21, 28, 159
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
DİL-3
DİL-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
1
6
2
1
1
2
1
1
3, 17, 21, 86, 714
3, 17, 21, 86, 714
3, 121, 714
3, 21, 714
3, 17, 21, 86, 714
3, 17, 21, 86, 714
3, 17, 21, 86, 714
3, 17, 21, 86, 714
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
13
5
1
1
3, 17, 21, 28, 714
3, 17, 21, 28, 714
3, 17, 21, 28, 714
3, 17, 21, 28, 714
275,21996
219,58140
4
YGS-4
2
1, 3, 17, 121, 708, 714
349,57589
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
2
22
6
12
14
2
3
11
2
1
10
2
17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
3, 21, 28, 215
46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
3
39
4
3
32
6
10
9
2
4
12
4
2
18
4
2
22
3
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
2
15
5
3
8
4
3
13
2
5
7
2
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
46, 215
202210028
202210073
202210285
202210319
202210082
202210143
202210091
202210125
202210222
202210231
202210161
202210179
202210116
202311007
202311025
202311034
202310503
202310699
202310848
202311088
202311104
202311273
202310151
202310521
202310539
202310072
202310099
202310857
202310239
202310548
202310866
202311316
202311334
202311458
202310106
202310124
202310884
202310257
202310557
202310875
202311113
202311131
202311282
202310399
202310893
202310415
202310803
202310821
202310839
202310275
202310566
202310575
202311343
202311361
202310293
272,94097
215,70642
340,48269
327,79662
239,27436
291,36821
273,31160
321,52979
290,58034
246,98024
329,89064
212,77565
239,18232
274,67617
246,73493
224,29148
213,87337
215,28984
222,00780
255,09403
241,40329
236,35548
262,95033
227,11464
227,38324
232,23129
59
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202310584
202310593
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli)
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ücretli)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%25 Burslu)
İç Mimarlık (Ücretli)
İç Mimarlık (%50 Burslu)
İç Mimarlık (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (Ücretli)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Ücretli)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (%25 Burslu)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Ücretli)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 Burslu)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%25 Burslu)
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Ücretli)
Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu)
Muhasebe Bilgi Sistemleri (%25 Burslu)
Turizm ve Otelcilik (Ücretli)
Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu)
Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Ücretli)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%25 Burslu)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Eğitim Fakültesi
Arapça Öğretmenliği (Ücretli)
4
4
TS-1
TS-1
15
3
3, 46, 215
3, 46, 215
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
25
5
2
21
4
5
31
4
5
19
4
2
21
4
3
26
2
4
15
2
2
10
2
10
3
1
2
28
5
9
1
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
3, 17, 21, 28, 215
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
11
1
7
1
5
7
1
13
15
13
1, 46, 215
1, 3, 46, 215
1, 46, 215
1, 3, 46, 215
1, 46, 215
1, 38, 46, 215
1, 3, 38, 46, 215
1, 46, 215
1, 3, 46, 215
1, 46, 215
263,76207
396,41645
256,46647
312,33553
308,34158
231,70885
279,72832
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
3
14
2
3
18
4
2
12
6
2
16
3
5
14
2
1, 46, 215
1, 3, 46, 215
1, 3, 46, 215
1, 46, 215
1, 3, 46, 215
1, 3, 46, 215
1, 46, 215
1, 3, 46, 215
1, 3, 46, 215
1, 46, 215
1, 3, 46, 215
1, 3, 46, 215
1, 46, 215
1, 3, 46, 215
1, 3, 46, 215
207,42034
238,20860
219,55960
5
MF-3
4
15, 52
373,85341
4
DİL-3
14
1, 52, 121
202311467
202311485
202311494
202310424
202310909
202310442
202311582
202311607
202311616
202311501
202311528
202311537
202310212
202310609
202310918
202310196
202310618
202310927
202310769
202310787
202310796
202310981
202311404
202311413
202311149
202311167
202311291
202311176
202311194
202311307
202310451
202310478
202310724
202310954
202311422
202311449
202311043
202310742
202310963
202311379
202311397
202311201
202310318
202310627
202310636
202311546
202311564
202311573
202310336
202310645
202310654
202310363
202310663
202310672
202310372
202310681
202310945
202411236
202412146
PUAN (7)
256,57357
228,02777
218,72030
257,38272
226,19812
284,25356
235,31263
243,61224
218,33337
246,81196
236,13028
60
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202412164
202412243
202412252
202410186
202410195
202410759
202412349
202412358
202412385
202410538
202410653
202410556
202410565
202410671
202410689
202410547
202410574
202410723
202410732
202411642
202411678
202412297
202412304
202412322
202412331
202412155
202412225
202412288
Arapça Öğretmenliği (Tam Burslu)
Arapça Öğretmenliği (%50 Burslu)
Arapça Öğretmenliği (%25 Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Ücretli)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%50 Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%25 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%25 Burslu)
Sosyoloji (Ücretli)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi ve Finans (Ücretli)
Ekonomi ve Finans (%50 Burslu)
Ekonomi ve Finans (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Ücretli)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%25 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (Ücretli)
Gazetecilik (%50 Burslu)
Gazetecilik (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
DİL-3
DİL-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
MF-1
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TS-2
TS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
2
10
3
2
14
2
41
1
5
2
5
12
2
4
6
8
37
2
6
9
4
39
1
2
4
12
1
3
1, 3, 52, 121
1, 3, 52, 121
1, 3, 52, 121
1, 46, 52
1, 3, 46, 52
1, 3, 46, 52
1, 46, 52
1, 3, 46, 52
1, 3, 46, 52
1, 15, 52, 127
1, 3, 15, 52, 127
1, 46, 52
1, 3, 46, 52
1, 3, 46, 52
1, 3, 46, 52
46, 52
1, 46, 52
1, 3, 46, 52
1, 3, 46, 52
1, 46, 52
1, 3, 46, 52
1, 46, 52
1, 3, 46, 52
1, 3, 46, 52
1, 3, 46, 52
1, 46, 52
1, 3, 46, 52
1, 3, 46, 52
379,71467
247,47979
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
1
9
14
1
2
4
2
5
5
26
3
3, 15, 52, 127
3, 15, 52, 127
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
15, 52
3, 15, 52
421,65027
241,53892
248,98404
332,05983
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
10
28
3
13
4
5
7
13
5
10
38
5
9
1
2
1
15
1
10
8
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
4, 52
3, 4, 52
3, 4, 52
15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
18
3
1
11
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
202410768
202410026
202410035
202410829
202411748
202411775
202411784
202410247
202410256
202410529
202411439
202410405
202410414
202410865
202410089
202410105
202410892
202410062
202410071
202410883
202410486
202410495
202410917
202411793
202411809
202411827
202411836
202410389
202410935
202410114
202410953
202410468
202410477
202410998
202410441
PUAN (7)
203,74527
220,35354
365,48019
240,89971
314,08424
240,76248
378,84705
329,37092
274,29653
233,00435
275,65718
230,59305
241,72315
266,76290
354,38755
276,53982
269,96826
394,15779
319,11294
230,49612
278,20303
273,93288
340,67744
198,54865
354,70638
242,47421
221,63774
221,57173
262,74967
242,45173
61
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202410459
202411015
202410423
202411024
202410432
202411033
202411845
202411872
202411881
202411899
202411924
202411933
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu)
Reklamcılık (Ücretli)
Reklamcılık (%50 Burslu)
Reklamcılık (%25 Burslu)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Ücretli)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (Ücretli)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Tekstil Mühendisliği (%75 Burslu)
Tekstil Mühendisliği (%50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Odyoloji (Ücretli)
Odyoloji (%25 Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%25 Burslu)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%75 Burslu)
Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 Burslu)
Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%25 Burslu)
Matematik (İngilizce) (Ücretli)
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
5
3
8
1
7
1
17
4
2
10
12
4
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
6
4
1
1
27
4
1
10
1
3
4
3
5
2
3
15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
4
MF-4
2
46, 52
222,01708
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
4
1
2
2
29
1
12
2
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
38, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
228,21152
313,99132
244,44842
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-3
DİL-3
DİL-3
4
3
3
14
5
21, 28, 52, 127
3, 21, 28, 52, 127
52, 115, 127
3, 52, 115, 127
3, 52, 115, 127
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-1
MF-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TM-2
TM-2
5
2
1
3
2
1
1
6
6
4
3
17
14
1
1, 3, 21, 28, 45
1, 3, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
17, 21, 28, 45
17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
21, 45
3, 21, 45
4
4
4
4
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
10
2
3
1
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
202410132
202410141
202410274
202410292
202410335
202411209
202411227
202410344
202411148
202410353
202411157
202411606
202410371
202410308
202410317
202410159
202411996
202412022
202412031
202412173
202412049
202412085
202412094
202412137
202411624
202411739
202411254
202411272
202411281
202511095
202510846
202511668
202510758
202510855
202511632
202511641
202510097
202510113
202510546
202510882
202510555
202510158
202511102
202510564
202510573
202510925
202510228
PUAN (7)
279,89776
230,26717
228,73340
393,04382
305,52520
270,70971
301,19953
233,93190
252,81800
234,18060
217,25250
225,03857
243,40822
226,29816
300,89609
363,33328
232,57917
212,03323
216,28443
355,03040
220,45359
268,28457
227,80665
349,04988
252,57668
462,64190
383,24303
285,36108
352,33518
258,99065
254,04362
227,32577
321,53732
413,21343
279,76099
228,63953
415,22980
62
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202510713
202511792
202510582
202510952
202510704
202510961
202511941
202512003
202510591
202510979
202510607
202510988
202510722
202510997
202510334
202510731
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme Enformatiği (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Enformatiği (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme-Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme-Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu)
Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu)
Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%25 Burslu)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 Burslu)
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Ergoterapi (Ücretli)
Ergoterapi (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Hemşirelik (%50 burslu)
Perfüzyon (Ücretli)
Perfüzyon (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
4
14
1
7
5
20
1
6
6
11
1
11
5
16
7
1
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
280,11974
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-2
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
10
8
13
4
7
18
5
6
9
5
3
2
4
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
273,41939
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
2
7
2
4
17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
17, 21, 28, 45
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
10
1
1
1
9
1
8
4
2
5
2
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
270,63813
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
3
2
9
21
9
1
25
15
16
11
1, 21, 45
1, 3, 21, 45
1, 21, 45
1, 3, 21, 45
1, 21, 45
1, 3, 21, 45
1, 3, 21, 38, 45
1, 21, 45
1, 3, 21, 45
1, 3, 21, 45
259,61053
384,23308
4
4
YGS-6
YGS-6
4
2
1, 17, 21, 28, 45
1, 3, 17, 21, 28, 45
225,04605
250,32570
4
4
YGS-6
YGS-6
8
1
1, 17, 21, 28, 45
1, 3, 17, 21, 28, 45
367,33285
202510785
202511014
202510413
202510625
202511032
202510431
202510794
202511808
202510634
202510476
202510643
202511826
202511835
202511562
202511844
202511147
202511853
202510801
202511183
202511192
202511305
202511314
202511526
202511262
202511695
202511702
202511738
202511765
202511986
202512136
202512172
202512199
202512145
202512163
202512206
202512224
202512242
202512093
202512118
202512021
202511959
202511977
202512039
202512048
PUAN (7)
255,69388
300,02633
229,34633
259,09726
250,56820
297,01842
305,44267
341,68946
330,01230
259,85903
231,90741
360,54692
298,07894
218,65783
271,30437
302,88951
280,10790
281,34763
236,53576
245,06021
319,74696
281,66020
268,81128
247,84301
401,62471
247,80386
231,38488
63
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
202512057
202511605
202511614
202511623
202511995
202512066
202512084
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Perakende Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Perakende Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu)
Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Ebelik (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Ücretli)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Ekonomi ve Finans (Ücretli)
Ekonomi ve Finans (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
8
10
2
4
1
9
6
1, 3, 17, 21, 28, 45
1, 17, 21, 28, 45
1, 3, 17, 21, 28, 45
1, 3, 17, 21, 28, 45
1, 3, 17, 21, 28, 45
1, 17, 21, 28, 45
1, 3, 17, 21, 28, 45
244,61527
218,39902
393,66360
268,73761
235,99092
4
4
4
6
4
4
MF-3
MF-3
TM-3
MF-3
YGS-2
YGS-2
54
1
10
1
17
3
29
3, 29
29
29
1, 29, 38
1, 3, 29, 38
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
1
15
1
17
1
1, 29
1, 29, 38, 78
1, 29
1, 29
1, 3, 29
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
30
1
23
30
1
23
30
1
21
30
23
30
23
30
24
46, 229
3, 46, 229
3, 46, 229
17, 21, 28, 229
3, 17, 21, 28, 229
3, 17, 21, 28, 229
46, 229
3, 46, 229
3, 46, 229
17, 21, 28, 229
3, 17, 21, 28, 229
46, 229
3, 46, 229
46, 229
3, 46, 229
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
30
24
16
1
12
17, 21, 28, 229
3, 17, 21, 28, 229
46, 229
3, 46, 229
46, 229
4
4
4
4
4
4
MF-3
TM-3
TM-3
MF-3
TM-3
TM-3
1
17
1
3
10
2
46, 229
46, 229
3, 46, 229
46, 229
46, 229
3, 46, 229
4
4
YGS-6
YGS-6
29
4
1, 46, 229
1, 3, 46, 229
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
22
1
15
3
2
20
3
2
18
237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
17, 21, 28, 237
3, 17, 21, 28, 237
202610175
202610184
202610015
202610024
202610042
202610051
202610078
202610087
202610069
202610096
202610103
207510373
207510382
207510391
207510258
207510267
207510276
207510407
207510416
207510425
207510222
207510249
207510285
207510301
207510197
207510213
207510319
207510337
207510134
207510152
207510161
207510046
207510019
207510028
207510073
207510107
207510125
207510346
207510364
202710614
202710632
202710695
202710711
202710729
202710298
202710314
202710323
202710817
202710835
337,77762
232,44902
401,96542
238,92938
376,87635
308,99979
372,05726
377,43406
279,99708
298,04234
302,72221
243,20808
239,16643
279,44145
279,02175
295,61939
222,15608
245,29994
222,61763
64
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202710844
202710368
202710932
202710968
202710959
202710659
202710668
202710677
202710686
202711499
202711515
202711603
202711612
202711639
202711648
202710014
202710192
202710756
202710914
202710235
202710995
202710217
202710792
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (%75 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Odyoloji (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Ücretli)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Gastronomi (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
İşletme Bilgi Yönetimi (Tam Burslu)
İşletme Bilgi Yönetimi (%75 Burslu)
İşletme Bilgi Yönetimi (%50 Burslu)
Lojistik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
2
1
2
1
4
1
13
4
10
9
14
10
12
14
7
4
14
24
37
21
36
27
3, 17, 21, 28, 237
3, 237
17, 21, 28, 237
3, 17, 21, 28, 237
3, 17, 21, 28, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
17, 21, 28, 237
3, 17, 21, 28, 237
3, 17, 21, 28, 237
237
3, 237
3, 17, 21, 28, 237
3, 237
3, 237
3, 17, 21, 28, 237
3, 237
3, 17, 21, 28, 237
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
2
3
3
4
2
9
2
11
2
2
3, 237
3, 237
237
3, 237
17, 21, 28, 237
3, 17, 21, 28, 237
3, 17, 21, 28, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 17, 21, 28, 237
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
7
1
1
2
6
4
2
2
6
1
4
2
16
10
3
10
6
1
1
2
5
1, 237
1, 3, 237
1, 3, 237
1, 237
1, 3, 237
1, 3, 237
1, 237
1, 3, 38, 237
1, 3, 38, 237
1, 237
1, 237
1, 3, 237
1, 3, 237
1, 3, 237
1, 237
1, 3, 237
1, 3, 237
1, 237
1, 3, 237
1, 3, 237
1, 3, 237
246,03836
440,57601
360,52804
256,85736
313,51976
286,43318
327,49984
285,96452
235,94156
266,26358
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
6
15
1
1
7
6
2
1, 3, 237
1, 3, 237
1, 3, 237
1, 3, 237
1, 3, 237
1, 3, 237
1, 3, 237
1, 3, 237
221,91419
290,23625
253,38215
321,86782
299,43244
218,21354
229,73447
367,24036
202710138
202710253
202710377
202710395
202711136
202711154
202711163
202711472
202710271
202710183
202711199
202710411
202710429
202710447
202710456
202710474
202710483
202710492
202710553
202710562
202710853
202711524
202711533
202711542
202711551
202711569
202711587
202711596
202710571
202710589
202710598
202710605
202711251
202711296
202711427
202711224
202711481
202711393
202711375
202711321
291,89984
255,89239
333,65129
245,85604
371,34461
254,80167
222,38375
224,68875
202,67314
224,25444
264,68685
244,59410
287,74310
257,79102
263,74235
324,48102
219,41688
220,48463
285,65496
388,76119
312,38416
253,96071
65
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202711348
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım (%75 Burslu)
Grafik Tasarım (%50 Burslu)
Moda ve Tekstil Tasarımı (%75 Burslu)
Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu)
Takı Tasarımı (%75 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu)
Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu)
Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
4
YGS-6
7
1, 3, 237
235,06706
5
5
MF-3
MF-3
1
2
3, 11, 17, 21, 28, 166
3, 11, 17, 21, 28, 166
421,35317
327,55319
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
1
2
22
7
22
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
399,33420
348,27668
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
5
7
5
11
10
7
17
3
3, 46, 166
3, 46, 166
3, 46, 166
3, 46, 166
3, 46, 166
17, 21, 86, 166
3, 17, 21, 86, 166
17, 125, 166, 251, 826
261,11132
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
29
28
1
29
27
1
3
3
17
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
3
1
2
1
15
7
1
28
2
1
20
7
18
2
1
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
17, 21, 28, 166
3, 17, 21, 28, 166
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-3
6
2
4
1
1
1
1
1, 21, 47, 77
1, 3, 21, 47, 77
1, 46, 47
1, 3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-1
MF-1
MF-3
MF-3
MF-3
TM-3
TS-2
9
1
7
1
1
5
5
2
7
2
7
21, 28, 47, 77
3, 21, 28, 47, 77
3, 21, 28, 47, 77
3, 21, 28, 47, 77
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
46, 47
202910675
202910693
202910251
202910806
202910269
202910621
202910639
202910436
202910384
202910445
202910409
202910454
202910278
202910296
202910799
202910472
202910499
202910506
202910524
202910206
202910021
202910833
202910824
202910075
202910533
202910118
202910542
202910709
202910145
202910648
202910587
202910603
202910551
202910569
202910578
202910727
202910181
202910754
202910772
203011131
203011149
203011052
203011061
203011097
203011113
203011122
203010045
203010063
203010054
203010724
203010548
203010081
203010106
203010487
203010742
203010124
203010142
PUAN (7)
242,40345
218,49572
272,86938
251,31505
329,19118
355,39342
329,50024
215,21946
262,50901
239,10383
369,07164
235,41258
313,20141
253,11754
371,53521
356,41736
255,75219
272,46211
391,26722
414,61887
422,21012
263,12970
385,43077
282,57344
396,02841
360,12296
436,29835
320,87013
258,42471
231,74318
281,40072
222,34756
66
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
203010151
203010769
203010178
203010778
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (Ücretli)
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (%25 Burslu)
İşletme (Türkçe) (Ücretli)
İşletme (Türkçe) (%50 Burslu)
İşletme (Türkçe) (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim Sanatları (Ücretli)
İletişim Sanatları (%50 Burslu)
İletişim Sanatları (%25 Burslu)
Sanat Yönetimi (Ücretli)
Sanat Yönetimi (%75 Burslu)
Sanat Yönetimi (%50 Burslu)
Sanat Yönetimi (%25 Burslu)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat
Uluslararası İlişkiler
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Ebelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Odyoloji (%25 Burslu)
Ortez-Protez (Tam Burslu)
Ortez-Protez (%25 Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
4
4
4
4
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
2
4
4
1
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
5
15
15
5
7
13
4
7
5
4
9
2
2
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
17, 21, 47, 86
3, 17, 21, 47, 86
17, 21, 28, 47
3, 17, 21, 28, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
4
4
MF-4
MF-4
1
6
46, 47
17, 21, 28, 47
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
1
1
9
1
17
5
3
6
23
2
10
16
17, 21, 28, 47
3, 17, 21, 28, 47
3, 17, 21, 28, 47
3, 17, 21, 28, 47
3, 17, 21, 28, 47
3, 17, 21, 28, 47
3, 17, 21, 28, 47
17, 21, 28, 47
3, 17, 21, 28, 47
46, 47
3, 46, 47
17, 21, 28, 47
3, 17, 21, 28, 47
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
8
4
4
5
1
8
2
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
3
1
3
21
17, 21, 86
21
297,01540
360,77672
375,19090
4
4
TM-1
TM-2
5
2
17, 21, 86
17, 21, 86
310,25448
340,93967
4
4
TM-2
TM-2
1
3
3, 709
3, 709
386,91362
344,63388
4
TM-3
1
3, 709
393,17480
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
3
1
1
1
1
29
1
3, 709
3, 38, 78, 709
3, 38, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
245,85198
226,72425
266,98349
305,30342
389,90419
203010203
203010221
203010593
203010239
203010257
203010681
203010866
203010972
203010266
203010699
203010884
203010909
203010918
203010415
203010927
203010293
203010309
203010318
203010787
203010706
203010345
203010796
203010354
203010803
203010981
203011016
203010381
203010812
203010442
203010469
203010672
203010512
203011043
203010857
203010848
105410018
105410027
105410036
105410054
105410045
203110256
203110202
203110362
203110344
203110317
203110229
203110432
203110441
203110468
203110283
PUAN (7)
305,68731
231,69611
318,45228
371,99313
223,05471
255,48148
223,07865
235,66640
391,24778
249,19781
331,30482
232,66693
252,38277
225,07083
338,09849
226,54857
217,23159
306,63930
67
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
203210034
203210043
203210176
203210219
203210767
203210431
203210449
203210494
203210758
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (Türkçe) (Ücretli)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%25 Burslu)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler (Tam Burslu)
İslami İlimler (%50 Burslu)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İktisat (İngilizce) (%75 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (Türkçe) (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (Türkçe) (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (%75 Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%25 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler (%50 Burslu)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
YGS-5
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
2
20
12
3
6
4
1
2
3
1, 3, 21, 778
1, 3, 21, 778
1, 46, 778
46, 778
17, 21, 86, 778
1, 46, 778
1, 3, 46, 778
1, 3, 46, 778
3, 21, 778
308,91783
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
3
10
1
46, 778
17, 21, 86, 778
3, 17, 21, 86, 778
247,95643
221,31548
302,92388
4
4
YGS-4
YGS-4
1
1
1, 3, 17, 121, 708, 778
1, 3, 17, 121, 708, 778
401,66358
358,71445
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
1
23
13
3, 17, 21, 28, 778
3, 17, 21, 28, 778
3, 17, 21, 28, 778
270,77213
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
13
15
1
9
22
20
1
3, 46, 778
3, 17, 21, 86, 778
3, 17, 21, 86, 778
3, 17, 21, 86, 778
3, 46, 778
3, 17, 21, 86, 778
46, 778
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
3
7
1
14
1
4
18
3, 38, 778
3, 38, 778
3, 778
3, 778
3, 17, 21, 86, 778
3, 17, 21, 86, 778
3, 17, 21, 86, 778
237,89480
4
4
TM-2
TM-2
9
7
17, 21, 86, 710
3, 17, 21, 86, 710
256,54338
237,29061
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
4
3
17
17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
257,69577
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
9
8
6
3
13
1
9
5
4
1
3, 17, 21, 28, 710
17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 86, 710
3, 17, 21, 86, 710
4
YGS-4
1
1, 3, 121, 710
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
3
16
3
1
8
17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
4
4
MF-4
MF-4
3
8
17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
203210291
203210564
203210591
203210458
203210476
203210713
203210722
203210079
203210158
203210661
203210688
203210697
203210104
203210828
203210255
203210379
203210519
203210413
203210422
203210616
203210625
203210634
203310351
203310466
203310015
203310033
203310369
203310484
203310218
203310378
203310166
203310387
203310245
203310396
203310209
203310272
203310678
203310651
203310139
203310157
203310403
203310315
203310333
203310342
203310103
203310412
PUAN (7)
225,34864
221,94645
243,07183
411,66444
214,61942
331,59713
314,88354
229,75779
321,24200
363,35429
302,30851
429,34973
219,41298
238,67100
357,46678
231,06748
262,48382
68
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
203310078
203310096
203310421
203310042
203310051
203310069
203310439
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
3
4
5
1
2
5
17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
3, 17, 21, 28, 710
105510089
4
MF-4
2
17, 21, 28, 251, 252, 750
363,06175
105510017
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
Denizcilik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
4
MF-4
4
17, 21, 86, 135, 137
349,78452
105510026
105510044
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
4
4
MF-4
MF-4
26
3
17, 21, 28, 251, 253, 256, 752
17, 21, 86, 135, 137
349,67056
105510053
4
MF-4
26
17, 21, 28, 251, 253, 256, 752
4
MF-4
1
17, 21, 86, 137
4
4
MF-4
MF-4
10
2
17, 21, 28, 251, 748, 799
17, 21, 86, 90, 137
4
4
4
MF-4
MF-1
MF-3
2
1
2
17, 21, 86, 137
17, 21, 86, 137
17, 21, 28, 137
353,31342
428,69106
421,12419
4
MF-4
1
17, 21, 86, 137
379,42363
4
TM-1
2
17, 21, 28, 251, 254, 750
323,90891
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
29
1
1
17, 21, 28, 202, 251, 750
17, 21, 86, 137
17, 21, 28, 137
406,28647
418,27987
4
4
MF-4
MF-4
1
51
17, 21, 86, 137
17, 21, 28, 137
328,41955
398,80440
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
2
2
1
17, 21, 28, 137
17, 21, 28, 90, 137
17, 21, 86, 137
424,41102
105510944
105510971
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektrik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of
Technology) (Ücretli)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği
İşletme Fakültesi
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
Kimya-Metalurji Fakültesi
Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Montana State) (Ücretli)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Maden Fakültesi
Maden Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Mimarlık
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
MF-4
MF-4
11
1
17, 21, 28, 97, 198, 784
3, 17, 21, 28, 97, 198, 784
105510989
105510953
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) (Ücretli)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
MF-4
MF-4
3
15
17, 21, 28, 198, 784, 790
17, 21, 28, 97, 784
105511024
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları)
(Ücretli)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
MF-4
2
3, 17, 21, 28, 97, 784
351,87974
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
3
15
3
17, 21, 28, 784, 790
17, 21, 28, 97, 198, 784
3, 17, 21, 28, 97, 198, 784
221,44774
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) (Ücretli)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%25 Burslu)
Sosyoloji (Ücretli)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)
4
MF-4
3
17, 21, 28, 198, 784, 790
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
9
3
4
1
18
5
17, 21, 86, 225
3, 17, 21, 86, 225
225
3, 225
3, 225
225
4
TS-1
4
225
105510098
105511078
105511087
105510141
105510168
105510732
105510229
105510317
105510344
105510371
105510741
105510414
105510829
105510856
105511103
105510477
105511042
105510935
105511006
105511015
203410059
203410359
203410871
203410898
203410905
203410077
203410862
254,24975
423,74391
285,10205
453,71064
461,85648
258,47982
291,98889
303,65249
310,81891
69
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
203410686
203410695
203410395
203410111
203410411
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler (%25 Burslu)
Medya ve İletişim Sistemleri (Ücretli)
Medya ve İletişim Sistemleri (%25 Burslu)
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
Endüstriyel Tasarım (Ücretli)
Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu)
Endüstriyel Tasarım (%25 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli)
Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu)
Moda ve Tekstil Tasarımı (%25 Burslu)
Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Ticari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (%25 Burslu)
İktisat (Ücretli)
İktisat (Tam Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (%25 Burslu)
İktisat (İngilizce) (Ücretli)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Muhasebe ve Denetim (Ücretli)
Muhasebe ve Denetim (%50 Burslu)
Muhasebe ve Denetim (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Basım Yayın Üretim Teknolojileri (Ücretli)
Basım Yayın Üretim Teknolojileri (%50 Burslu)
Basım Yayın Üretim Teknolojileri (%25 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (Ücretli)
Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (%25 Burslu)
Uluslararası Lojistik (Ücretli)
Uluslararası Lojistik (%25 Burslu)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp (İngilizce)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
3
14
1
1
2
3, 225
3, 225
3, 225
225
3, 225
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-1
TM-1
MF-4
MF-4
TM-3
TM-3
TM-3
MF-4
MF-4
MF-4
4
13
2
7
5
3
2
2
10
1
5
4
9
2
2
10
3
10
3
225
3, 225
17, 21, 28, 225
3, 17, 21, 28, 225
225
3, 225
225
3, 225
3, 225
3, 17, 21, 86, 225
3, 17, 21, 86, 225
17, 21, 28, 225
3, 17, 21, 28, 225
225
3, 225
3, 225
17, 21, 28, 225
3, 17, 21, 28, 225
3, 17, 21, 28, 225
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
4
7
14
1
1
6
9
4
16
5
1
3
1
4
3
5
8
22
3
20
3
17, 21, 86, 225
3, 17, 21, 86, 225
3, 17, 21, 86, 225
225
3, 225
3, 225
3, 225
17, 21, 28, 225
3, 17, 21, 28, 225
225
3, 225
3, 225
17, 21, 28, 225
3, 17, 21, 28, 225
225
3, 225
3, 225
17, 21, 86, 225
3, 17, 21, 86, 225
17, 21, 86, 225
3, 17, 21, 86, 225
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
14
10
3
5
3
11
9
3
6
225
3, 225
3, 225
225
3, 225
17, 21, 86, 225
3, 17, 21, 86, 225
3, 17, 21, 86, 225
17, 21, 86, 225
3, 17, 21, 86, 225
6
5
5
MF-3
MF-3
MF-3
1
9
2
15, 17, 28
11, 14
531,14774
455,08977
427,29444
4
4
DİL-1
DİL-1
32
7
82, 125
15, 77
426,74793
203410138
203410438
203411075
203410614
203410156
203410456
203411154
203411172
203411181
203410738
203410305
203411093
203410641
203411109
203410702
203410711
203411084
203410668
203410677
203410174
203410465
203410474
203410756
203410765
203410774
203410783
203411057
203410589
203410192
203410483
203410492
203410271
203411048
203410792
203410817
203410826
203411199
203411224
203410253
203410553
203410995
203411012
203411021
203410914
203410941
203410217
203410508
203410517
203410959
203410986
105610025
105610043
105610052
105610061
105610079
PUAN (7)
294,84162
237,46283
282,10781
215,76775
391,04383
262,92684
214,23798
351,62855
239,74302
218,66804
204,07300
70
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
105610088
105630056
105610104
105630083
105611156
105610113
105610122
105611111
105610131
105610149
105630065
105610158
105610167
105610176
105610185
105610194
105610201
105610961
105610219
105611341
105610228
105611359
105610237
105611368
105610246
105610979
105610988
105610264
105610273
105610282
105610291
105630038
105610316
105630047
105610325
Arap Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ)
Bilim Tarihi
Coğrafya
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Dilbilimi
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
Hititoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Klasik Arkeoloji
Latin Dili ve Edebiyatı
Leh Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (KKTC Uyruklu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Prehistorya
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Urdu Dili ve Edebiyatı
Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyoloji
Fizik
Matematik
Matematik (İÖ)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi (İÖ)
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim)
Ekonometri
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (İngilizce)
İktisat (Uzaktan Öğretim)
İşletme
İşletme (Uzaktan Öğretim)
Maliye
Maliye (Uzaktan Öğretim)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
DİL-3
TM-1
TM-1
TM-2
TS-1
DİL-2
DİL-1
DİL-2
DİL-3
DİL-3
TM-3
DİL-1
TS-2
DİL-1
DİL-2
DİL-2
TM-3
DİL-2
DİL-2
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
DİL-3
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
DİL-3
2
3
1
8
2
6
6
10
12
3
13
3
7
3
6
6
6
3
13
3
6
1
7
1
1
6
4
3
2
7
5
9
6
3
6
1, 121
1, 2, 121
4
4
4
4
4
MF-1
MF-2
MF-2
MF-1
MF-1
13
1
7
5
7
15, 17, 86
15, 17, 86
15, 17, 86
15, 17, 86
2, 15, 17, 86
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
DİL-1
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-6
5
3
17
2
5
2
9
1, 82
1
1, 84, 85
1
1
1, 75
1, 46
217,65582
318,74302
4
4
4
MF-3
TM-2
TM-2
1
3
1
38
46
2, 46
332,27757
441,27890
427,61754
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
1
6
54
5
11
4
6
66
7
34
4
49
105610343
105610352
105610361
105610379
105630144
105610397
105610952
105610422
105610467
105610476
105610485
105610494
105611192
105610501
105630092
105610519
105630171
105611068
105610528
105610537
105630162
105610546
105610997
105610555
105611005
105610564
105611077
PUAN (7)
2
114
2
85, 127
15, 77
82
82, 90
84
84, 90
77
115
2
2
2
226
2
15, 17, 28
226
226
397,06225
379,41801
309,25792
293,46362
278,62397
375,73591
314,13694
376,21397
281,61277
352,90795
331,69622
320,75264
400,99214
338,53862
439,65354
420,20755
392,99675
294,45827
331,79992
281,57929
342,33653
230,74278
255,06774
467,92455
277,26434
272,65005
409,84686
356,50047
367,84530
394,01453
365,27888
410,76393
377,24505
306,03117
260,73169
226,87263
301,72978
262,91402
367,97096
385,46145
421,79654
371,81259
317,45822
302,44316
305,58915
337,80347
315,37003
364,38406
339,84004
227,97494
331,48972
226
71
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
105611377
105610573
105630189
105610582
Maliye (KKTC Uyruklu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Turizm İşletmeciliği
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İlahiyat (İngilizce)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)
İşletme Fakültesi
İşletme
İşletme (İngilizce)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu)
Odyoloji (KKTC Uyruklu)
Sağlık Yönetimi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Veteriner Fakültesi
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Ulaştırma ve Lojistik
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Coğrafya (Açıköğretim)
Felsefe (Açıköğretim)
İktisat (Açıköğretim)
İşletme (Açıköğretim)
Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Sosyoloji (Açıköğretim)
Tarih (Açıköğretim)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
4
4
4
4
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
1
2
1
2
90
2
15
380,53402
364,11285
299,30619
4
4
4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
18
9
1
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
1, 17, 21, 28
399,11378
384,39256
407,29080
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
13
51
4
37
9
38
4
226
4
226
4
226
379,89647
261,17468
380,96856
240,52702
414,22127
275,56573
4
4
TM-1
TM-1
17
4
15, 17, 28
318,34353
372,12985
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-2
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
1
3
3
4
11
7
1
7
2
3
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
3
6
7
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
2
1
1
1
4
4
4
4
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
2
1
1
1
4
5
MF-2
MF-3
14
3
15, 17, 86
4
YGS-6
10
1, 46
329,80881
974
338
618
1255
65
1241
607
794
794
794
794
226
794
794
213,39959
204,28756
199,04400
209,44850
224,45044
228,31078
210,75427
3, 17, 21, 28, 171
21, 28, 171
3, 21, 28, 171
3, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
486,29181
291,03845
279,04249
435,16927
367,00842
105611262
105630214
105611271
105610607
105611023
105610616
105611041
105610625
105611032
105610643
105610652
105610679
105610688
105610697
105610713
105610722
105610731
105610749
105610758
105610767
105610776
105610785
105610794
105610801
105610819
105611129
105611386
105611395
105611226
105610828
105611323
105611402
105611332
105610943
105610864
105610916
105611183
105611174
105611314
105611298
105611253
105611289
105611305
203510597
203510094
203510101
203510931
203510119
203510128
203510949
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
4
13
1
1
6
1
1
PUAN (7)
46, 169
15, 17, 86
15, 17, 86
46
15, 17, 86
314,81429
318,03677
403,80550
414,18790
231,74621
246,28574
265,97670
350,91939
239,50312
392,42811
329,83739
222,26824
234,87208
288,78066
38, 78
90
90
285,24024
351,28703
15, 17, 86
15, 17, 86, 90
15, 17, 86
348,88001
372,18167
376,88598
329,16110
72
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
203510543
203510552
203510958
Psikoloji (İngilizce) (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli)
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli)
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli)
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%25 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İşletme Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Ücretli)
Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%50 Burslu)
Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%25 Burslu)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu)
Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)
Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 Burslu)
Medya ve İletişim (İngilizce) (%25 Burslu)
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Ücretli)
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 Burslu)
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (Ücretli)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Maliye
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
1
9
9
17, 28, 251, 284
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
TS-1
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
MF-4
TM-2
5
5
4
1
3
3
2
2
5
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
21, 171
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
2
1
7
10
4
8
1
24
4
1
7
10
15
8
11
1
3
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
9
1
10
2
3
8
3
1
3
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
2
1
2
1
7
4
1
3
10
1
3
4
1
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 28, 251, 284
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
17, 28, 251, 284
4
4
4
4
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
4
4
10
4
21, 38, 171
3, 21, 38, 171
17, 21, 28, 171
3, 17, 21, 28, 171
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
2
1
3
17, 21, 86
21
21
203510155
203510737
203510464
203510491
203510967
203510173
203510976
203510216
203510782
203510252
203510516
203511002
203510297
203511011
203510331
203510649
203511029
203510816
203511038
203511047
203511162
203511198
203510358
203511135
203510376
203511056
203510394
203510401
203511065
203510419
203510534
203511074
203510834
203510852
203511083
203510013
203510746
203510437
203510861
203510888
203510897
203510764
203510031
203510922
203511092
203511277
203510058
203510773
203510446
203511232
203511268
203511205
203511286
105710148
105710121
105710157
PUAN (7)
261,79618
312,78116
225,49363
232,90419
275,11364
283,87966
307,49249
281,56590
309,66420
277,03817
216,49704
220,37127
222,85838
424,15675
236,26646
293,21166
224,63397
287,62309
218,81062
207,70007
326,90434
262,59095
247,93895
259,65928
201,46339
289,87375
282,99327
303,66143
73
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
105710166
105710175
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Harita Mühendisliği (İngilizce)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Felsefe
Sosyoloji
Tarih
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
Turizm Rehberliği
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (Ücretli)
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Sağlık Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Fen Fakültesi
Fizik (İngilizce)
Kimya (İngilizce)
Matematik (İngilizce)
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
4
4
TM-2
TM-2
3
1
21
17, 21, 86
339,26281
323,29871
4
YGS-4
7
1, 121
346,97199
4
4
MF-4
MF-4
1
2
17, 21, 28
17, 21, 28
338,66104
276,35438
4
MF-3
5
38
311,89651
4
4
4
TM-3
TM-3
TS-2
1
1
1
17, 21, 86
21
17, 21, 86
279,88252
327,50070
336,33514
4
6
MF-2
MF-3
17
1
90
446,15629
4
4
TM-1
DİL-1
1
1
17, 21, 28
21, 77
267,11390
317,96350
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
MF-1
TM-3
7
1
12
4
1, 21, 37
1, 3, 21, 37
3, 37, 46
37, 46
229,52807
373,85985
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-2
30
2
3
5
3
37
3, 37
37
3, 37
37
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
1
5
11
3
14
2
4
2
3, 17, 21, 28, 37
3, 17, 21, 28, 37
17, 21, 37, 86
3, 17, 21, 37, 86
17, 21, 28, 37
3, 17, 21, 28, 37
3, 17, 21, 28, 37
3, 17, 21, 28, 37
236,25511
4
4
MF-4
MF-4
4
1
17, 21, 28, 37
3, 17, 21, 28, 37
218,48814
408,37475
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
1
3
6
6
11
2
1
1
3, 17, 21, 28, 37
3, 17, 21, 28, 37
3, 17, 21, 28, 37
3, 17, 21, 28, 37
3, 17, 21, 28, 37
3, 17, 21, 28, 37
3, 17, 21, 28, 37
37, 46
231,25677
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
2
4
1
1
1, 37, 46
1, 37, 38, 46
1, 3, 37, 38, 46
1, 3, 37, 38, 46
365,87305
264,48186
366,01895
296,79995
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
2
3
2
15, 17, 28
15, 17, 28
15, 17, 28
223,67640
271,49958
279,39269
4
4
MF-4
MF-4
3
1
15, 17, 28
15, 17, 28
334,41385
402,05910
105710236
105710184
105710078
105710024
105710209
105710227
105710218
105710033
105710245
105710096
105710139
203610145
203610242
203610736
203610348
203610709
203610727
203610675
203610693
203610136
203610269
203610578
203610587
203610657
203610206
203610278
203610666
203610612
203610436
203610445
203610287
203610499
203610296
203610506
203610515
203610427
203610524
203610639
203610463
203610224
203610233
203610621
105810014
105810023
105810102
105810129
105810111
PUAN (7)
294,61872
296,84312
218,72706
281,57498
332,19077
227,59097
278,89367
219,72109
236,76686
414,91430
74
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
203710074
203710708
203710717
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
İletişim Tasarımı (Ücretli)
İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu)
Reklamcılık (Ücretli)
Reklamcılık (%50 Burslu)
Reklamcılık (%25 Burslu)
Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli)
Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeni Medya (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Ücretli)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Tam Burslu)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 Burslu)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%25 Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Ücretli)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu)
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
2
1
3
17, 21, 50
3, 17, 21, 50
3, 17, 21, 50
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
5
1
5
4
4
10
1
3
4
1
2
1
6
20
17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
17, 21, 50
3, 17, 21, 50
3, 17, 21, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
5
4
10
3
4
8
11
2
3
9
1
7
4
1
3
17, 21, 50
3, 17, 21, 50
3, 17, 21, 50
17, 21, 50
3, 17, 21, 50
3, 17, 21, 50
17, 21, 50
3, 17, 21, 50
3, 17, 21, 50
17, 21, 50
3, 17, 21, 50
3, 17, 21, 50
17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-1
TM-1
1
5
16
2
5
2
11
1
15
2
4
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-1
TM-1
TM-1
5
4
5
3
1
1
17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
3, 17, 21, 28, 50
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
4
6
12
5
2
7
10
9
5
15
29
1
1, 50
1, 3, 50
1, 3, 50
1, 50
1, 3, 50
1, 3, 50
1, 3, 50
1, 50
1, 3, 50
1, 3, 50
1, 50
1, 3, 50
203710092
203710532
203710541
203710117
203710514
203710523
203711133
203711142
203710911
203710938
203710947
203710171
203710568
203710586
203710198
203710595
203710602
203710214
203710611
203710629
203710232
203710638
203710647
203710259
203710656
203710665
203710726
203710762
203710771
203710674
203710789
203711178
203710683
203710823
203710692
203710798
203711045
203711054
203711478
203711496
203711354
203711372
203711381
203711399
203711415
203711424
203710805
203710832
203710841
203710744
203710753
203710859
203710868
203711433
203711451
203711469
203710453
203710895
PUAN (7)
295,58369
396,51244
326,65222
220,15569
217,37710
362,58750
302,69029
250,86154
227,59573
264,98245
273,00940
314,12567
226,20394
295,51505
227,60432
288,02886
242,95679
238,97393
293,57935
392,16796
216,07105
234,19213
305,34962
253,85408
238,33081
338,79008
227,91873
269,99324
75
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
203710902
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 Burslu)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Biyoloji
Fizik
Gürcü Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
Kimya
Matematik
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe/İngilizce/Fransızca)
Rus Dili ve Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Biyomühendislik
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Kars Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Kimya
Matematik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Sağlık Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Tekstil Mühendisliği
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
4
YGS-6
4
1, 3, 50
236,10682
4
4
MF-2
YGS-5
58
2
1
1
355,90931
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TS-2
MF-2
MF-2
DİL-3
DİL-1
MF-2
MF-1
DİL-1
DİL-3
6
8
7
11
11
14
17
11
8
3
11
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
10
67
84
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
29
40
7
5
15
2
234,71462
229,25278
4
YGS-2
26
1, 38, 78
297,07671
4
MF-2
1
1
241,03972
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TS-1
TS-1
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
3
9
4
4
11
6
5
8
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-2
4
4
105910013
105910022
105910349
105930186
105910067
105910076
105910085
105910101
105930123
105910128
105910137
105910304
105910146
105910173
105930071
105930089
105910313
105910376
105910358
105930195
105910367
106010391
106010443
106010037
106010046
106030023
106010064
106010073
106010082
106030068
106010091
106030077
106010107
106030086
106010116
106030095
106010125
106030102
106030192
106010373
106010425
106030183
106010364
106010143
106030111
106010267
106030156
106010276
106010355
106030165
106010152
106010161
PUAN (7)
2
223,86317
217,32067
269,27648
819
2, 15, 28
268,32597
175
115
249,00123
279,57643
2
2
226,71614
2
345,27803
334,26808
2
303,36710
294,51135
333,97026
322,28329
8
11
9
9
5
4
4
4
46
2
46
2
46
2
2
46
238,33567
226,42717
238,33845
224,87947
267,98644
249,64948
284,10758
262,20141
YGS-4
YGS-4
13
15
1, 121
1, 2, 121
361,50756
344,72401
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
19
1
3
2
4
6
2
3
2
46
15
2
4
MF-4
9
2
2
15
2
15, 172
273,33397
255,74806
311,39234
286,72561
251,10717
239,57252
76
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106010179
106010382
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Biyosistem Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Tarım Ekonomisi
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Felsefe
Felsefe (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fen Fakültesi
Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İşletme Fakültesi
Girişimcilik
Girişimcilik (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik (İÖ)
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Biyomedikal Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
4
4
MF-4
MF-4
14
28
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-4
MF-4
TM-1
MF-3
MF-2
MF-2
2
35
2
3
2
21
15
4
4
YGS-2
YGS-2
3
8
1, 38, 78
1, 38
306,15788
341,30521
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TS-1
TS-1
TM-3
TM-3
DİL-1
DİL-1
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
14
4
5
9
13
1
4
18
20
2
9
11
6
6
9
21
21
2, 21
21
2, 21
21, 77
2, 21, 77
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
230,56064
334,88873
330,76846
257,22790
250,18998
324,83021
306,52397
282,41862
273,40345
279,17778
261,08039
299,30084
294,64068
328,30974
320,85790
4
MF-1
2
21
216,82317
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
13
5
7
8
5
6
3
2
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
238,93995
228,38683
233,85973
224,28258
270,64811
253,28750
268,48417
251,91932
4
4
YGS-4
YGS-4
5
7
1, 121
1, 2, 121
353,87172
338,78934
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
15
47
5
14
3
3
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
228,83176
218,73742
230,92639
223,17838
4
MF-4
10
21
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
7
4
3
4
4
2
2
2
3
3
1
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
2, 17, 21, 28
17, 21, 86
21
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
17, 21, 28
2, 17, 21, 28
21
2, 21
21
106010285
106010346
106010197
106010301
106010319
106010328
106010337
106010249
106010258
106110424
106110372
106130279
106110663
106130419
106110212
106130137
106110178
106130304
106110363
106130252
106110169
106130128
106110151
106130261
106110284
106110557
106130358
106110406
106130297
106110778
106130525
106110512
106130367
106110733
106130507
106110796
106130534
106110354
106130243
106110742
106130516
106110715
106110142
106130067
106130164
106110593
106110539
106110275
106130101
106110381
106130288
106110196
106130094
106110609
46
234,13672
248,28695
215,09400
273,37950
253,46135
252,48829
314,82906
219,91627
284,01633
260,67797
295,31140
265,28840
285,39012
264,91302
308,28716
77
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106130376
106110115
106130076
106110266
106130173
106110521
106130331
106110124
106130085
106110566
106110187
106130119
106110433
106130313
106110681
106130455
106110699
106130464
106110787
106110706
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (İÖ)
Raylı Sistemler Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği (İÖ)
Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce)
Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
Tıp Mühendisliği
Tıp Mühendisliği (İÖ)
Tıp Mühendisliği (İngilizce)
Ulaştırma Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Spor Yöneticiliği (İÖ)
Sağlık Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ)
Hemşirelik
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Mimarlık
Safranbolu Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fatih Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
2
5
3
4
6
3
2
5
1
7
1
4
3
4
4
6
4
3
4
2, 21
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
17, 21, 28
2, 17, 21, 28
21
2, 21
21
2, 21
17, 21, 28
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
21
2, 21
17, 21, 28
2, 17, 21, 28
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
17, 21, 28
21
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
8
1
3
9
6
6
3
2
40, 46, 53
2, 21
21
40, 46, 53
21
2, 21
40, 46, 53
2, 40, 46, 53
4
4
YGS-5
YGS-5
23
31
1, 21
1, 2, 21
297,59983
290,01837
4
4
4
4
4
4
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
5
1
3
3
1
2
1, 21
1, 2, 21
1, 21, 38, 78
1, 21
1, 2, 21
1, 21, 38
362,45601
356,89732
300,30483
439,28176
435,36036
328,03680
4
4
MF-4
MF-4
3
1
21, 266
21, 266
225,06142
384,02457
4
4
TM-1
TM-1
11
35
21
2, 21
223,18650
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
1
2
1
9
8
1
2
15, 28
2, 15, 28
351,93512
321,40791
308,46263
321,21318
307,87265
353,26306
334,37878
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-2
MF-2
DİL-1
YGS-4
YGS-2
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
5
3
2
18
2
5
6
5
6
5
2
1, 46
1
1
1
1, 15, 75
1, 80
1
1
1, 2
2
1
106110645
106130182
106110318
106110327
106110336
106130225
106110345
106130234
106110503
106130482
106110627
106130491
106110575
106110548
106130394
106110399
106110618
106110081
106110724
106130473
106210186
106230357
106210908
106210211
106230093
106210229
106230233
106210026
106210035
106210044
106210053
106210998
106210071
106210089
106210105
106230278
106230303
106210123
PUAN (7)
2
2
292,84656
267,42900
250,91404
274,62538
250,33303
281,27637
254,22985
232,62545
220,62611
227,90753
259,89883
240,09209
284,55076
263,51433
291,41711
253,80128
307,65024
282,45036
314,18170
227,00358
232,27612
215,79790
254,06476
244,85946
246,10493
234,50757
293,97934
219,32116
238,54724
395,74280
385,22513
265,45335
373,59596
360,60712
387,72533
321,32322
78
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106210132
106210159
106230287
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Fen Fakültesi
Biyoloji
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Kimya
Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
Of Teknoloji Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
4
4
4
TS-1
YGS-4
YGS-4
6
3
4
1
1, 75, 80
1, 2, 80
4
4
4
4
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
20
3
19
4
46
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
YGS-4
YGS-4
1
3
5
7
7
6
12
2
4
7
12
1
1
8
9
2
2
15, 17, 86
2
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
245,51734
243,30752
231,88221
253,48468
236,82014
248,68895
233,45901
307,83488
281,99809
277,12602
255,35758
303,05242
275,31911
367,39696
349,79741
4
4
TS-1
TS-1
6
5
46
46
319,81791
331,04577
4
4
MF-4
MF-4
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
3
3
1
4
1
3
8
26
1
2
1
2
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-2
9
4
2
22
4
MF-3
4
4
4
106210168
106210238
106210195
106210202
106230215
106210256
106230206
106210265
106230109
106210274
106230118
106210283
106230224
106210292
106230127
106210308
106230199
106210838
106230375
106210883
106210317
106210326
106210344
106230242
106210362
106230251
106210795
106230366
106211006
106210371
106210398
106210405
106210414
106210423
106230154
106210432
106210441
106210459
106210468
106210917
106210892
106210944
106210953
106210962
106210926
106210865
106210971
106210477
106210486
106210495
106310149
PUAN (7)
354,02790
396,23585
387,96287
221,35141
46
46
2
2
2
46
2
228,07073
338,55790
287,29418
2
15, 17, 86
2
15
2
15, 90
15
15
15
15, 17, 86
15, 17, 86
2
15
300,43413
357,59475
322,98421
315,85019
288,96516
46
225,56044
241,68935
4
38
307,09098
YGS-6
YGS-6
YGS-5
13
11
9
1
1
1
302,03692
349,54279
322,91324
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
1
2
1
4
4
4
MF-2
MF-4
MF-4
5
4
3
139
15, 140, 141
15, 141
292,48845
327,34543
4
TM-3
4
46
228,79370
355,10422
223,05261
315,12720
286,37380
256,96197
270,01908
311,87365
289,94944
79
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106310104
106310061
106330047
106310088
106330056
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik
Gıda Mühendisliği
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi
Biyoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fizik
Matematik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Genetik ve Biyomühendislik
Peyzaj Mimarlığı
4
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
2
1
2
2
1
46
46
2, 46
46
2, 46
269,33384
297,69610
294,30903
332,17817
320,62792
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
3
8
4
15
5
4
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
232,78758
217,04775
230,39787
214,81268
261,45220
248,03537
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
10
11
10
1
46
46
46
46
217,69820
4
4
MF-4
MF-4
3
2
46
46
221,47779
232,69709
4
YGS-2
2
1, 38, 46
323,91733
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
7
5
1
7
8
6
4
4
1, 4
1, 4
1, 4, 75
1, 4
1, 2, 4
1, 4
1, 4
1, 4, 75
279,78199
219,34527
317,68350
364,37327
357,78833
303,16919
344,33118
375,81507
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
MF-2
TS-2
TM-3
TM-3
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
1
8
2
4
5
11
1
4
4
1
2
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
4
4
106310016
106330011
106310025
106330029
106310034
106330038
106310079
106310097
106310052
106310113
106310158
106310122
106310043
106410254
106410015
106410024
106410033
106430037
106410042
106410051
106410069
106410369
106410121
106410351
106410148
106430107
106410078
106410184
106410087
106430091
106410281
106430204
106410236
106430152
106410166
106430116
106410299
106430213
106410272
106430197
106410218
106430125
106410227
106430134
106410306
106430222
106410315
106410324
106410333
106410193
PUAN (7)
283,79013
4
4
2
4
4
4
2
295,50566
257,14849
247,55262
2
217,65410
308,38837
296,77466
333,38006
321,72790
5
5
3
6
3
5
46
2, 46
4
2, 4
46
2, 46
238,86215
221,79137
234,83773
217,36821
276,52382
257,34366
YGS-4
YGS-4
12
11
1, 121
1, 2, 121
349,02659
336,13917
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
11
9
4
8
3
1
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-4
1
18
4
33
2
2
46
2, 46
304,51875
298,30841
313,77853
304,88680
317,37796
303,38858
269,41584
252,56383
80
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
106410139
106410096
106410209
106410263
106410103
106410245
106410175
106430046
106610013
106610252
106610022
106610437
106610358
106630283
106610031
106610446
106610058
106610331
106630256
106610455
106610085
106610094
106610349
106630274
106610367
106610101
106610376
106610119
106630211
106610128
106630062
106610137
106610146
106630247
106610394
106630308
106610155
106630089
106610164
106630098
106610428
106630326
106610173
106630105
106610182
106630114
106610279
106630292
106610401
106610191
106630123
106630195
106610225
106630177
106610385
106630317
PROGRAM ADI (2)
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Felsefe
Felsefe (İÖ)
İstatistik (KKTC Uyruklu)
Kimya
Matematik
Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (Farsça)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Biyomühendislik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
MF-4
MF-4
10
27
4
MF-2
10
4
4
YGS-2
YGS-2
1
1
1, 46
1, 4, 38
430,56588
320,55182
4
4
4
DİL-1
YGS-6
YGS-6
7
8
14
1, 21
1, 21
1, 2, 21
260,88842
260,91628
246,41207
5
MF-3
1
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TS-1
5
2
3
1
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
TM-3
TM-3
MF-1
MF-2
MF-1
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
8
4
10
1
8
17
6
5
8
9
4
3
4
10
7
4
3
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
3
8
11
4
5
5
2
4
6
4
3
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
3
1
3
2
2
3
6
2
1
4
4
443,00049
1
1
1
75
2
1
1
2
90
121
2, 121
127, 129
21
2
2
2
2
21
2
2
2
21
2
21
2
2
2
2
2
2
285,17688
233,63334
372,97379
395,52160
386,97385
315,45469
352,79876
254,79688
238,40060
341,78484
324,63232
277,79710
236,89632
361,97172
300,15721
270,61887
310,71153
299,74445
344,04063
401,03243
396,31510
245,44184
228,46714
259,07287
239,84676
253,23065
233,98547
297,43536
277,97341
304,96698
271,90696
278,89178
255,15431
305,46736
268,15953
238,15490
327,52655
286,07254
267,34237
284,46725
263,91077
235,03337
223,46857
81
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106610297
106610313
106610243
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Veteriner Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Matematik
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.)
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Hemşirelik
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arap Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Felsefe
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
4
4
5
MF-3
TM-1
MF-3
1
2
2
38
306,83436
310,27661
282,48041
4
YGS-5
17
1
305,11718
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-2
TM-3
TM-3
MF-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
5
7
8
6
1
2
3
7
2
1
2
291,21643
231,51221
236,46090
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
2
6
1
1
6
8
2
5
2
2
4
YGS-4
8
4
4
MF-4
MF-4
2
1
380,26498
245,97465
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
1
3
1
275,87283
248,92540
304,05884
4
4
MF-4
MF-4
2
1
40, 53
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
4
22
20
21
2
62
2, 62
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-6
YGS-6
2
1
5
1
9
9
1
1
1, 2
1, 38, 87
1
1, 2
428,12200
361,61676
357,61340
319,40200
305,79546
297,34555
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
TS-1
TM-3
MF-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
4
1
5
2
3
4
2
2
1
336,62758
339,02997
251,97777
221,73201
294,83347
292,78888
330,03543
318,63567
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
1
6
9
106610288
106710287
106710048
106730025
106710199
106710181
106730097
106710057
106730034
106710084
106730016
106710172
106730088
106710066
106730043
106710075
106730052
106710127
106730079
106710296
106730149
106710242
106710278
106710303
106710206
106710224
106710215
106710251
106710269
106710136
106730131
106710312
106730158
106710154
106710163
106730113
106710039
106710233
106730122
106810153
106810135
106810162
106810198
106810117
106830087
106810011
106830033
106810092
106830042
106810108
PUAN (7)
2
2
2
287,94623
272,37825
303,39592
297,12507
333,69679
324,09479
2
248,76125
236,38309
242,13295
230,84971
237,68630
229,32520
273,92293
251,53799
262,42874
249,02926
1, 121
345,31097
2
2
2
2
263,50504
242,79863
222,91992
2
2
2
230,38290
213,53498
227,96105
82
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106830051
İşletme (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Kimya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklamcılık
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
4
TM-1
5
2
218,02794
4
4
YGS-4
YGS-4
8
7
1, 121
1, 2, 121
350,38598
338,53879
4
4
4
4
4
MF-2
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
1
7
2
4
3
1
1
1
1
1, 75
231,41150
366,18146
308,08818
350,02078
378,62178
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
26
1
4
4
YGS-2
4
4
4
4
4
106810214
106830157
106810171
106810126
106810038
106810047
106810056
106810223
106830166
106810205
106830148
106810065
106910594
106910019
106910028
106910037
106910046
106910082
106910091
106910107
106910116
106910125
106930068
106910134
106910143
106910152
106930095
106910179
106910188
106930102
106910197
106930111
106910204
106930129
106910213
106930138
106910222
106930147
106910231
106930156
106930165
106910258
106910267
106910294
106930183
106930192
106910319
106930208
106910682
106910328
106910691
106910364
106910373
106910382
106910391
PUAN (7)
217,89988
2
2
283,44087
274,00054
2
1, 38
327,09779
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
4
1
1
1
1
1
1
1, 75
1, 15, 75, 77
1
302,29394
263,90844
365,75894
412,90278
381,08191
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TM-3
MF-2
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
TM-2
13
2
6
3
1
5
5
2
3
4
3
46
46
245,46414
224,20080
266,19026
15, 17, 86
15, 77
2, 15, 77
15, 17, 86
15, 17, 86
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
2
5
2
4
4
5
8
1
1
1
15, 17, 86
2, 15, 17, 86
15, 17, 86
2, 15, 17, 86
15, 17, 86
2, 15, 17, 86
15, 17, 86
2, 15, 17, 86
15, 17, 86
2, 15, 17, 86
281,91733
261,18005
287,68504
260,46206
278,33802
257,06272
343,97303
313,60602
319,52372
298,00448
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
3
3
2
2
3
46
2, 46
2, 46
46
46
337,04453
319,46288
328,87119
356,64064
362,25070
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
2
4
1
1
1
6
1
7
3
1
1
46
2, 46
2, 15, 17, 86
46
2, 46
46, 90
15, 17, 86
15, 17, 86, 90
46
46
15, 17, 86
15, 17, 86
367,75727
341,38198
240,46324
369,29305
348,24278
2
378,90250
353,78899
222,86574
251,49693
337,40472
345,13642
410,65518
385,74398
346,80245
222,25349
316,24412
356,88743
83
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106930289
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Teknoloji Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
Sosyal Hizmet
Barbaros Denizcilik Yüksekokulu
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği (İÖ)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
Uçak Elektrik-Elektronik
Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ)
Uçak Gövde - Motor Bakım
Uçak Gövde - Motor Bakım (İÖ)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli)
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%25 Burslu)
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 Burslu)
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım (Ücretli)
Grafik Tasarım (%25 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Enerji Yönetimi (%50 Burslu)
Enerji Yönetimi (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
4
MF-4
3
2, 46
266,65731
4
MF-4
1
40, 53
289,70242
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-5
2
4
2
1, 38, 78
1, 38
1
309,01912
353,89200
404,33589
4
4
YGS-6
YGS-6
6
1
1, 46, 195
1, 46, 90, 195
317,62873
4
4
YGS-6
YGS-6
9
18
1
1, 2
267,75628
254,43747
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
3
7
1
4
1
4
1, 41, 46, 87, 211
1, 2, 41, 46, 87, 211
1, 41, 46, 87, 211
1, 2, 41, 46, 87, 211
1, 41, 46, 87, 211
1, 2, 41, 46, 87, 211
347,09759
323,77620
388,17724
345,91337
397,14710
346,04529
4
4
MF-3
MF-3
1
1
3, 15, 17, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
399,18275
373,96462
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
DİL-1
DİL-1
TS-1
TS-1
TM-3
TM-3
TS-2
TM-2
2
2
2
1
1
3
1
1
6
3, 15, 17, 28, 142
15, 28, 142
3, 15, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
15, 17, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
15, 17, 28, 142
448,44474
408,61663
424,11144
439,69925
402,69356
364,95453
462,51682
456,21179
409,46108
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
1
2
3
1
1
1
1
5
1
15, 17, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
15, 17, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
15, 17, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
349,32498
461,16908
370,66668
336,07653
434,59359
366,85661
342,88943
380,80210
357,95239
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
1
1
1
3, 15, 17, 28, 142
15, 17, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
3, 15, 17, 28, 142
466,52221
444,18507
457,16135
397,91616
423,06292
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TM-1
MF-4
TM-2
TM-2
TM-2
14
2
3
1
1
1
3
1
2
716
3, 716
716
3, 716
3, 716
716
716
3, 716
3, 716
227,79666
236,48134
311,99429
275,79325
290,42420
341,51685
393,56366
388,54073
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
2
11
5
1
3, 21, 716
3, 21, 716
21, 716
3, 21, 716
106910619
106910488
106910497
106910585
106910567
106910707
106910549
106930341
106910513
106930359
106910522
106930368
106910531
106930377
203910566
203910751
203910018
203910063
203910618
203910733
203910769
203910124
203910142
203910187
203910503
203910266
203910284
203910584
203910293
203910318
203910593
203910327
203910345
203910609
203910372
203910415
203910663
203910469
203910681
204010536
204010563
204010281
204010306
204010439
204010457
204010015
204010033
204010448
204010615
204010624
204010042
204010051
PUAN (7)
229,03356
308,55122
84
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
204010069
204010193
204010493
204010509
204010518
204010527
204010315
204010324
204010078
204010096
204010209
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Ücretli)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Tam Burslu)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 Burslu)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%25 Burslu)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (%25 Burslu)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 Burslu)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%25 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği(%25 Burslu)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Ücretli)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe (Ücretli)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyoloji (Ücretli)
Sosyoloji (Tam Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (Ücretli)
İşletme (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (Ücretli)
Gazetecilik (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TM-1
4
19
5
1
13
19
2
1
10
4
20
3, 21, 716
3, 21, 716
716
3, 716
3, 716
3, 716
716
3, 716
21, 716
3, 21, 716
3, 21, 716
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
14
10
4
9
3
3
1
4
12
10
5
10
3, 17, 21, 86, 716
3, 17, 21, 86, 716
3, 17, 21, 86, 716
3, 17, 21, 86, 716
3, 17, 21, 86, 716
3, 17, 21, 86, 716
3, 17, 21, 86, 716
3, 17, 21, 86, 716
3, 17, 21, 86, 716
3, 17, 21, 86, 716
3, 17, 21, 86, 716
3, 17, 21, 86, 716
3, 17, 21, 86, 716
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-5
TM-3
TM-3
YGS-6
YGS-4
26
7
8
11
9
5
1, 21, 28, 77, 144, 861
1, 46, 144
46, 144
17, 21, 28, 144, 861
1, 46, 144, 814
1, 46, 144, 814
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
20
5
50
3
8
1
27
11
46, 144, 814
46, 144
17, 21, 28, 144, 861
46, 144, 814
46, 144, 814
3, 46, 144
17, 21, 28, 144, 814
17, 21, 86, 144
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
25
3
29
40
29
1
29
34
37
46, 144, 814
46, 144, 814
17, 21, 28, 144
144, 861
46, 144, 861
3, 46, 144
17, 21, 28, 144, 861
46, 144, 861
17, 21, 28, 144, 861
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
17
1
32
8
44
7
46, 144, 814
3, 46, 144
46, 144, 861
17, 21, 28, 144, 814
144, 814
46, 144, 814
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
18
11
59
46, 144
46, 144
17, 21, 28, 144, 861
4
4
MF-4
MF-4
2
6
17, 21, 28, 144, 814
17, 21, 28, 144, 814
204010112
204010121
204010218
204010157
204010227
204010412
204010421
204010263
204010272
204010581
204010599
204010184
204010236
204110032
204110605
204111745
204110059
204110995
204110765
204110077
204111781
204110111
204110977
204111824
204111833
204110138
204111939
204110192
204110217
204111975
204111903
204110235
204110508
204110923
204110668
204110941
204111109
204111118
204110253
204111084
204111887
204112064
204111066
204111569
204110298
204110623
204110359
PUAN (7)
286,81992
269,42650
379,86980
245,52845
327,82885
231,39916
279,41156
237,21372
227,03301
244,74787
255,94258
226,18371
329,75302
237,16816
233,18459
342,47621
283,07986
199,52201
322,30967
361,12619
235,17746
85
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
204111145
204111639
204110641
204110402
204110589
204110395
204110571
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)
Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Antropoloji
Arap Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Kürt Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
İlahiyat Bilimleri Fakültesi
İlahiyat (Arapça)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Atatürk Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Coğrafya
Fizik
Kimya
Sanat Tarihi
Sosyoloji (İngilizce)
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar Fakültesi
Film Tasarımı
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi (İÖ)
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (İngilizce)
Maliye
İlahiyat Fakültesi
4
4
4
4
4
6
6
MF-4
MF-4
MF-4
YGS-2
YGS-2
MF-3
MF-3
7
33
30
15
2
1
1
46, 144, 861
17, 21, 28, 144, 861
17, 21, 28, 144, 861
1, 38, 46, 144
1, 3, 38, 46, 144
3, 46, 144
3, 17, 21, 28, 144
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
DİL-3
TM-3
TS-2
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
11
3
5
5
7
1
2
3
17, 21, 86
1
17, 21, 86
4
YGS-4
12
1, 17, 121, 299
340,80349
4
4
TM-1
TM-2
5
3
21
21
230,04061
265,23205
4
YGS-6
12
1
243,68735
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
TS-1
MF-2
DİL-1
MF-1
DİL-1
YGS-2
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-4
YGS-4
10
13
2
1
8
1
1
3
7
1
4
2
1
2
1
6
1, 82, 83
1
1
1
1, 85, 127
1, 75
1, 15, 75, 77
1
1
1
1
1
1
1, 75
1, 75
1, 2
215,95685
326,81504
416,37878
258,87231
365,89030
403,08510
449,46678
315,29072
393,09773
355,53786
378,17758
404,90819
437,80483
422,02016
420,55694
400,82893
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
MF-2
TS-1
MF-2
MF-2
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
24
3
3
3
2
9
2
5
2
82
4
4
4
TS-1
TM-2
TM-2
3
3
1
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
1
3
5
3
4
5
1
3
107110087
107110157
107110069
107110121
107110096
107110078
107110042
107110033
107110139
107110103
107110148
107110112
107210014
107210023
107210041
107210077
107210086
107210095
107210102
107210111
107210138
107210156
107210165
107210174
107210183
107210192
107210208
107230345
107210235
107210253
107210262
107210271
107210289
107210862
107210305
107210314
107210323
107211084
107210332
107230027
107210359
107230036
107210368
107230045
107210377
107230054
107210386
107210447
17, 21, 86
15, 17, 86
15, 17, 86
15, 17, 28
46
2
2
2
2
15, 17, 28
237,82950
357,55160
476,18922
483,91036
214,48618
326,51540
248,37689
366,91159
278,35324
282,56112
299,80351
333,08531
264,71551
382,20352
231,51671
272,45456
350,16303
367,50508
376,56772
395,45124
394,70945
429,05631
422,60202
321,43325
303,03307
310,96822
298,27500
332,05659
310,35753
377,05797
337,24084
86
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
107210465
107230196
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
İşletme Fakültesi
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (İngilizce)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW))
(Ücretli)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Biyomühendislik (İngilizce)
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
4
4
YGS-4
YGS-4
9
9
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
413,08473
392,51629
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
5
1
9
15, 17, 86
15, 17, 86
15, 17, 86
370,14120
382,29698
397,32554
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
11
7
1
2
15, 17, 28
328,14261
307,12288
383,18918
4
TM-1
1
17, 21, 28, 251, 837
311,67158
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
2
1
1
15, 17, 28
15, 17, 28
15, 17, 28
423,84016
367,05693
334,59418
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) (Ücretli)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (Fransızca)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Aktüerya
Aktüerya (KKTC Uyruklu)
Bankacılık
Bankacılık (KKTC Uyruklu)
Sermaye Piyasası
Sigortacılık
Sigortacılık (KKTC Uyruklu)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
Takı Tasarımı
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Basım Teknolojileri
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
4
4
MF-4
MF-4
21
1
15, 17, 28, 97, 798
15, 17, 28
350,76675
4
4
4
MF-3
MF-3
TM-1
1
4
9
46
38, 46
46
435,87250
333,11297
345,34625
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
1
4
1
4
17, 21, 86
17, 85, 128
17, 21, 86
15, 17, 28
365,08236
352,58021
375,95761
390,94507
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
1
1
1
1
2
14
1
40, 53
329,22301
388,76914
403,47060
239,46994
288,12965
40, 53
15, 17, 28, 90
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
9
1
6
1
4
7
2
1, 46
1, 46, 90
1, 46
1, 46, 90
1, 46
1, 46
1, 46, 90
295,52653
310,06412
332,50154
4
YGS-5
20
1
334,11326
4
YGS-5
4
1, 15
326,90599
4
YGS-1
5
1
274,39097
4
4
TM-2
TM-2
1
1
3, 17, 21, 86, 867
3, 17, 21, 86, 867
352,89860
291,74750
4
TM-2
2
3, 17, 21, 28, 867
277,31143
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
1
2
1
3, 17, 21, 28, 867
3, 17, 21, 28, 867
3, 17, 21, 28, 867
354,02281
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
YGS-5
YGS-5
TM-2
5
4
2
9
4
1, 46
1, 46
1, 46
1, 2, 46
1, 46
281,26661
230,81177
368,58276
360,42360
310,02872
107210474
107210483
107210492
107210395
107230063
107210411
107211003
107210508
107210889
107210517
107210995
107210553
107210844
107210817
107210835
107211066
107210438
107211075
107210456
107211021
107210898
107210914
107210941
107211039
107211048
107211145
107210702
107211118
107210711
107211127
107210729
107210738
107211136
107210977
107210968
107211057
207210358
207210367
207210322
207210119
207210164
207210261
107310013
107310022
107310058
107330017
107310067
PUAN (7)
40, 53
324,72968
312,61008
262,77535
87
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
107310076
107310085
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Antropoloji
Arkeoloji
Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Sağlık Yönetimi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Spor Yöneticiliği (İÖ)
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ)
Hemşirelik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği (İÖ)
4
4
TS-1
TS-2
3
1
1, 46
1, 46, 75
346,09880
381,65443
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-1
7
7
2
46
46
46
233,08868
230,72273
226,91946
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
2
1
3
5
9
5
8
2
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
251,14866
244,12277
229,19813
237,90856
222,57768
266,54308
253,02286
302,97331
4
YGS-4
7
1, 121
350,01024
4
4
MF-4
MF-4
3
1
46
46
248,57418
307,86730
4
4
YGS-5
YGS-5
13
12
1, 46
1, 2, 46
302,87853
289,92299
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
7
8
6
1, 46, 848
1, 2, 46, 848
1, 38, 46, 87
306,25529
293,92121
322,58537
4
4
YGS-6
YGS-6
4
8
1, 46
1, 2, 46
254,64179
243,53266
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
16
2
13
13
8
10
1, 46, 797
1, 2, 46, 797
1, 46, 90, 797
1, 46, 797
1, 2, 46, 797
1, 46, 797
1, 2, 46, 797
266,84171
256,58910
4
4
4
DİL-1
TM-3
TM-2
2
4
3
3, 21, 167
21, 167
21, 167
250,00820
282,23517
298,85833
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
14
4
10
14
2
8
3
4
11
3, 21, 167
3, 21, 167
3, 21, 167
3, 17, 21, 28, 167
3, 17, 21, 28, 167
3, 17, 21, 28, 167
21, 167
3, 21, 167
3, 21, 167
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
7
11
3
4
1
2
1
9
4
1
3, 21, 167
3, 21, 167
3, 17, 21, 28, 167
3, 21, 167
3, 21, 167
3, 17, 21, 28, 167
3, 17, 21, 28, 167
3, 21, 167
3, 21, 167
17, 21, 28, 167
3, 17, 21, 28, 167
107310182
107310191
107310216
107310304
107310261
107330123
107310225
107330098
107310243
107330105
107310313
107310331
107310234
107310279
107310297
107330141
107310252
107330114
107310094
107310288
107330132
107310137
107330062
107310349
107310146
107330071
107310128
107330089
204210173
204210534
204210376
204210216
204210234
204210243
204210437
204210622
204210631
204210076
204210252
204210261
204210101
204210279
204210455
204210297
204210304
204210349
204210473
204210146
204210313
204210685
204210701
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (KKTC Uyruklu)
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (%50 Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
PUAN (7)
273,50839
262,48564
300,55469
285,06117
218,65450
250,84384
217,93739
232,50751
368,91454
230,66253
399,75696
237,28276
317,51671
283,81543
88
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
204210719
204210516
204210649
204210676
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (%25 Burslu)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Felsefe
İngiliz Dil Bilimi (İngilizce)
Kimya
Matematik
Matematik (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Sosyoloji
Tarih
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Radyo, Televizyon ve Sinema
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
İçel Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tarsus Teknoloji Fakültesi
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu)
İşletme Bilgi Yönetimi
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
İşletme Bilgi Yönetimi
Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
9
1
1
3, 17, 21, 28, 167
3, 17, 21, 28, 167
21, 167
3, 21, 167
221,94950
5
MF-3
1
11
417,54910
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-2
9
2
4
1
7
10
2
1
1
1
1, 75
1, 15, 75, 77
1
1, 2
1
1, 75
292,70728
252,23583
361,38606
389,30438
383,56245
372,05398
334,21301
399,86384
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TM-3
DİL-1
MF-2
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TS-2
10
1
1
5
6
5
1
12
2
4
5
4
4
238,85675
233,00494
265,51396
326,72585
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
1
2
6
5
5
4
4
4
TS-1
TS-1
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
3
1
1
12
1
1
2
4
MF-2
7
4
4
4
TS-1
TM-1
TM-1
1
10
18
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
4
4
YGS-2
YGS-6
6
8
1, 38, 46
1
4
4
MF-4
MF-4
5
1
90
4
4
4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
2
3
7
1
1, 90
1
283,48005
4
YGS-6
9
1, 15
272,24565
4
YGS-6
5
1
286,42719
107410012
107410639
107410021
107410039
107410048
107410057
107430025
107410075
107410084
107410093
107410109
107410118
107410136
107410145
107410154
107430113
107410163
107410172
107410199
107410206
107410569
107410224
107430079
107410233
107410242
107410251
107410278
107410269
107410296
107410303
107410312
107410596
107410321
107410542
107410339
107410648
107410533
107410666
107410587
107430149
107410445
107410657
107410603
107410693
107410463
107410709
107410551
107410524
107410621
PUAN (7)
15, 28, 77
4
2
83, 127
85, 127
17, 21, 86
2
17, 21, 86
17, 21, 86
249,96886
325,10733
237,08082
217,23987
255,09582
243,43733
317,19177
318,72257
261,29646
257,33081
245,76843
255,23970
292,10487
292,70944
321,58358
334,06465
4
15, 17, 86
15, 17, 86
234,49790
328,69567
252,82960
352,15728
244,67068
298,51666
240,90683
363,73407
230,80501
349,54575
318,91516
264,78811
280,34278
89
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
204410595
204410602
204410056
204410092
204410392
204410074
204410126
204410408
204410338
204410365
204410171
204410135
204410162
204410656
204410638
204410647
204410717
204410726
204410268
204410753
204410277
204410762
204410232
204410744
204410771
204410735
204410302
204410789
204410311
204410374
204410453
204410532
204410498
204410505
204410514
204410523
107510011
107510117
107510029
107510038
107510047
107510056
107510065
107510074
107510092
107610082
107610107
107630183
107610116
107610443
107610452
107610161
107610179
107630174
107610188
107630095
PROGRAM ADI (2)
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İşletme Fakültesi
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Felsefe
İstatistik
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
YGS-1
MF-1
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TS-2
TS-2
TM-2
9
2
5
2
12
1
4
3
9
2
1
4
2
6
1, 3, 718
1, 3, 718
1, 718
1, 3, 718
1, 3, 718
1, 21, 718
1, 3, 21, 718
1, 3, 21, 718
1, 718
1, 3, 718
718
1, 718
1, 3, 718
718
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
32
10
10
10
3, 718
3, 718
3, 17, 21, 28, 718
3, 17, 21, 28, 718
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
1
1
1
1
8
1
1
4
1
2
8
2
3, 17, 21, 28, 718
3, 17, 21, 28, 718
3, 17, 21, 28, 718
3, 17, 21, 28, 718
3, 17, 21, 28, 718
3, 17, 21, 28, 718
3, 17, 21, 28, 718
3, 17, 21, 28, 718
3, 17, 21, 28, 718
3, 17, 21, 28, 718
3, 17, 21, 28, 718
718
364,66822
267,27312
226,87173
277,36017
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
3
2
2
1
2
1
1, 718
1, 718
1, 38, 718
1, 3, 38, 718
1, 3, 38, 718
1, 3, 38, 718
290,41293
325,96827
275,36740
353,30652
302,85053
292,86473
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-1
MF-1
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
4
3
2
1
7
3
2
2
298,71895
318,91467
270,91739
298,28551
359,89977
356,52869
369,84332
387,43792
4
MF-4
1
446,83882
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TM-3
DİL-1
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
10
4
8
9
2
5
2
3
7
3
3
4
4
2, 4
61
21
4
4
2, 4
61
2, 61
240,86286
221,50782
221,03630
287,21350
240,22378
278,50036
336,69770
317,10640
267,98279
326,14259
303,34200
265,66484
241,41550
324,45910
245,40449
418,67494
241,64098
315,91539
299,59010
257,32995
361,96161
295,23593
306,33368
315,74372
305,81652
349,54373
333,28589
90
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
107610019
107610028
107610037
107610046
107630208
107610055
107610064
107610073
107610125
107610134
107610601
107610143
107610152
107610479
107610197
107610204
107630111
107610567
107610213
107630129
107610222
107630138
107610434
107610619
107630226
107610364
107610249
107610382
107610628
107610355
107610391
107610407
107610488
107610504
107610522
107610294
107610531
107610337
107630147
107610346
107630156
107610549
107630217
107610576
107610594
107630235
107610319
207310021
207310048
107710266
107710469
PROGRAM ADI (2)
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Fizik
İstatistik
İstatistik (KKTC Uyruklu)
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (İngilizce)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Uyruklu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)
Maden Mühendisliği (İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Muğla Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği (İÖ)
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği (İÖ)
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ)
Fethiye İşletme Fakültesi
İşletme
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Fethiye Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Diş Hekimliği Fakültesi
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
MF-2
DİL-1
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
1
1
1
3
1
2
2
1
1, 83, 127
1
1, 21, 75, 77
1
2
1
1
1, 75
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
MF-1
MF-2
MF-1
MF-3
11
2
1
6
5
1
4
4
4, 90
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
8
4
6
1
7
10
12
10
2
1
4
4
4
2, 4
17, 21, 28
4
2, 4
4
2, 4
17, 21, 86
17, 21, 86, 90
2, 4
261,71741
254,35755
240,32829
272,33290
248,25789
236,77355
288,03585
265,96556
315,48353
286,44581
254,03936
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
8
7
1
17, 21, 28
17, 21, 28
17, 21, 28
17, 21, 28, 90
333,14868
4
MF-2
10
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
25
13
1
1
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
1
6
3
1
1, 38, 87
1
433,77468
326,90126
329,81313
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
7
6
7
5
5
5
1, 4
1, 2, 4
1, 4
1, 2, 4
1
1, 2
276,30616
263,86270
269,81523
260,25044
288,29379
272,52255
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
4
9
5
2
242,22362
237,83326
226,10518
4
YGS-2
8
1, 38, 87
319,37567
4
TS-2
3
3, 868
251,95868
4
TM-2
28
3, 17, 21, 28, 868
4
5
MF-2
MF-3
8
1
17, 21, 86, 221, 817
294,18060
240,03075
393,64972
370,68744
390,03092
318,75480
358,35271
392,04850
213,65500
230,41273
293,88196
40, 53
265,94197
273,65499
442,20046
91
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
107710399
107710327
107710018
107710027
107710036
107710496
107710478
107710045
107710054
107710381
107730164
107710503
107710072
107710284
107710081
107730137
107710099
107730094
107710106
107730031
107710115
107730049
107710415
107710196
107710293
107730155
107710124
107730058
107710133
107710142
107730076
107730234
107710512
107710178
107710336
107710433
107710187
107710451
107710363
107710372
107710309
107710442
107710239
107710248
107730101
107710257
107730085
107710318
107730225
107810044
107810053
107810017
107810071
107810114
PROGRAM ADI (2)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Antropoloji
Arkeoloji
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Tarih
Tarih (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İÖ)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Biyosistem Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Tarım Ekonomisi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hatay Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
DİL-1
TM-2
TS-2
YGS-4
8
5
2
5
1
6
1
1
1, 21, 75, 77
1
1, 75
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-2
TS-1
TS-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
4
8
6
4
4
6
10
14
7
4
46
46
46
2, 46
21
46
46
46
2, 46
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
7
5
7
6
4
5
2
4
2, 4
4
2, 4
4
4
MF-4
MF-4
2
40
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
4
2
2
6
2
7
6
4
1
1
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-4
MF-4
TM-1
MF-2
MF-2
1
29
2
1
18
20
4
YGS-2
1
1, 4, 38
444,54431
4
4
YGS-2
YGS-2
8
6
1, 232
1, 38
299,70348
339,25900
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
17
22
19
20
1, 221
1, 2, 221
1, 221
1, 2, 221
245,74206
237,94920
257,27902
243,11177
4
4
YGS-6
YGS-6
7
14
1, 41
1, 2, 41
313,77481
298,81098
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
YGS-5
TM-2
TS-1
50
4
7
2
3
1
1, 75
1
1
1
280,24984
359,52642
297,35789
342,64460
283,98684
235,75842
371,28244
313,97124
382,77941
394,08728
227,34083
229,02311
346,00588
335,29837
317,10590
302,22370
295,60945
242,92886
229,93043
240,87701
225,57269
272,02445
251,45586
387,37496
46, 221
2, 46, 221
46, 221
2, 46, 221
46, 221
46, 221
2, 46, 221
2, 221
90, 221
266,58931
245,51894
283,22311
257,81589
311,66835
256,97187
241,01419
245,02174
257,45575
275,72343
202,14103
231,09784
244,80861
92
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
107810026
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Kürt Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İslami İlimler (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Biyoloji
Fransız Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (Uzaktan Öğretim)
İşletme
İşletme (Uzaktan Öğretim)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
4
TS-2
1
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
4
6
2
5
8
1
2
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
2
35
15
34
2
2
4
4
YGS-4
YGS-4
4
4
107810105
107830048
107810247
107810141
107830093
107810202
107830136
107810186
107830127
107810238
107830154
107810159
107830109
107810265
107830172
107810256
107830163
107810168
107910316
107930065
107910228
107910264
107930074
107910273
107910122
107910131
107910334
107910291
107910422
107910325
107910397
107910307
107910404
107910158
107910167
107910282
107910016
107910246
107910237
107910194
107910201
107910219
107910379
107910079
107910113
107930056
107930011
107910104
107930038
107910431
107910052
107910061
107930029
PUAN (7)
1, 75
2
2
2
374,48414
251,13876
245,07366
345,68425
297,59572
289,54955
278,15545
265,03357
199,82045
2
2
2
255,15818
240,41858
13
10
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
337,73391
330,56775
MF-4
MF-4
3
7
21
2, 21
240,60009
228,26752
4
YGS-6
8
1
299,57783
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
MF-2
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
4
2
3
8
4
1
10
3
2
2
125, 127
2, 125, 127
46
127, 129
2, 127, 129
21
46
46
248,37772
226,56731
4
YGS-4
8
1, 121
347,03227
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
1
101
4
101
46
226
46
226
255,05216
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-4
TM-1
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
17
2
19
1
2
13
5
16
17
46
46
46
46
46
46
46
46
46
4
4
YGS-2
YGS-2
2
4
1, 46, 848
1, 38, 46, 87
303,40668
323,91783
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
3
2
1
5
1
1
4
4
46, 293
2, 46, 293
2, 46, 293
46, 293
2, 46, 293
46, 90, 293
46, 293
46, 293
2, 46, 293
292,04689
267,77752
221,11876
304,45010
273,31039
242,71812
216,10749
348,03169
229,52762
321,09356
345,53363
253,82326
231,36844
256,79163
243,98366
331,01049
283,23306
264,96665
93
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
107910088
Tekstil Mühendisliği
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Fen Fakültesi
Biyoteknoloji
İstatistik
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Sivil Havacılık İşletmeciliği
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Şehir ve Bölge Planlama
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Turizm Rehberliği
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık
4
MF-4
9
46, 293
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
MF-2
TS-1
MF-2
MF-2
MF-1
MF-1
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-4
YGS-4
5
13
2
2
3
8
1
1
1
3
2
5
7
1
3
1
2
3
1
6
9
1, 83, 127
1
1
1
1
1
1, 75
1, 75, 737
1, 75, 77
1
1
1
1, 2
2
1
1
1
1, 75
1, 75, 737
1, 75, 80
1, 2, 80
4
4
4
4
MF-3
MF-1
MF-1
MF-3
2
7
4
1
4
TM-1
3
21
335,36554
4
4
YGS-4
YGS-4
8
3
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
389,68395
374,30411
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
2
1
1
2
1
2
2
3
21
231,47373
326,93896
319,80371
272,30792
257,01287
292,66620
310,40176
237,89244
267,34371
4
MF-3
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-3
TS-2
TS-2
TM-2
6
2
5
1
4
5
3
2
1
3
8
3
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
21
4
4
4
4
TS-1
TM-1
TM-1
DİL-1
3
8
26
5
46
46
2, 46
46
347,39482
223,78298
4
YGS-6
7
1
294,49892
107010016
107010025
107010043
107010052
107010061
107010079
107010097
107010104
107010113
107010122
107010131
107010149
107030074
107030083
107010167
107010176
107010185
107010201
107010219
107010228
107030126
107010494
107010485
107010616
107010413
107010591
107010237
107030135
107010255
107010273
107010634
107010546
107010264
107010431
107010537
107010458
107010467
107010555
107010334
107010573
107010343
107030198
107010291
107030144
107010307
107030153
107010397
107010316
107030162
107010352
107010361
107010379
107030171
107010388
107010582
PUAN (7)
273,07145
288,84104
226,61863
390,79631
252,89197
370,41636
342,50579
387,74105
268,66429
351,60447
383,82380
367,64159
392,06172
332,07421
359,26531
371,19532
395,56047
389,84510
397,72697
389,38322
237,31313
225,47637
288,49354
17, 21, 28
21
21
21
21
320,88101
46
263,70077
318,33823
263,03995
243,26677
255,63347
237,74306
320,80917
295,28554
308,82518
318,46624
304,29858
288,81631
276,50616
94
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
107030232
107010643
107030241
Bankacılık (İÖ)
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (İÖ)
Ereğli Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Kimya
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sosyoloji
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.)
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği (M.T.O.K.)
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Kimya
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans
İktisat
İktisat (İÖ)
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
6
6
3
1, 2
1
1, 2
273,36765
278,08464
264,21791
4
YGS-1
2
1
282,07077
4
4
MF-4
MF-4
5
6
2
255,61570
246,91752
4
4
4
TM-2
TS-1
TS-2
1
1
1
1
1
1, 75
321,71392
352,01538
386,97429
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-2
MF-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
14
13
10
1
2
5
3
3
2
229,87194
224,97818
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
TM-1
3
4
3
4
4
4
34
21
2, 21
21
2, 21
21
21
2, 21
237,42219
222,90916
235,50135
220,16451
269,04870
225,82038
4
YGS-4
6
1, 121
354,43411
4
4
MF-4
MF-4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
DİL-1
DİL-1
1
4
19
7
15
4
11
2
62
2, 62
77, 80
62, 77, 80
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
TM-2
TS-1
TS-2
5
4
1
2
5
3
1
1
1, 75
1
1
1, 75
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
TS-1
TS-2
MF-2
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
11
2
3
11
10
2
4
10
3
2
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
1
11
8
107010607
107010476
107030214
108010252
108010322
108010331
108010173
108030123
108010085
108010261
108010216
108030044
108010067
108030089
108010013
108030017
108010022
108030035
108010164
108010049
108030026
108010349
108010225
108010279
108010304
108010146
108030105
108010313
108030132
108010031
108010207
108110445
108110012
108110375
108110021
108110039
108110048
108110057
108110436
108110393
108110075
108110303
108110296
108110093
108130185
108110109
108130043
108110454
108110118
108130113
PUAN (7)
2
2
242,00029
285,99278
296,59184
334,41748
322,79637
216,00660
224,28677
62
332,90400
225,78620
284,05706
280,19788
233,86573
331,90873
315,24886
348,39471
381,64052
345,60692
298,86918
2
282,48865
282,70145
301,91918
294,92671
327,44717
320,17687
2
248,18910
236,78068
225,28675
2
95
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108110127
108130167
108110136
108130158
108110312
108110463
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Uyruklu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (%75 Burslu)
Ekonomi (Tam Burslu)
Ekonomi (%75 Burslu)
Ekonomi ve Finans (%75 Burslu)
Gazetecilik (%75 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 Burslu)
İşletme (%75 Burslu)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%75 Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (%75 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)
Sosyoloji (%75 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu)
Turizm İşletmeciliği (%75 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%75 Burslu)
Yeni Medya (Tam Burslu)
Yeni Medya (%75 Burslu)
Yeni Medya (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu)
Makine Mühendisliği (%75 Burslu)
Mimarlık (%75 Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
10
10
5
4
4
1
4
TS-1
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
38
5
6
1
1
3
10
6
2
6
5
4
MF-2
4
4
108110418
108110287
108110145
108130255
108110366
108110154
108130237
108110163
108110278
108110172
108130228
108110348
108110384
108110181
108110199
108110321
204510301
204510585
204510328
204510594
204510601
204510849
204510804
204510619
204510628
204510637
204510646
204510655
204510046
204510664
204510082
204510249
204510682
204510258
204510867
204510876
204510885
204510691
204510107
204510716
204510549
204510725
204510558
204510822
204510734
204510743
204510752
204510761
204510779
204510294
204510522
PUAN (7)
46
2, 46
2
46
46, 90
234,79885
220,15733
267,90888
251,15694
278,67578
307,90353
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
46
46
2, 46
275,66625
253,84086
232,82435
303,88074
284,58852
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
46
252,81213
243,30615
262,58635
2
17, 21, 86, 788
243,62794
YGS-2
YGS-2
2
7
1, 38, 78
1, 38
305,50276
331,20757
4
YGS-5
18
1
301,63726
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TS-1
TS-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
TM-1
TS-1
TS-1
TS-1
TM-1
1
10
1
21
20
14
8
9
24
1
25
18
1
15
1
46
6
34
11
1
19
10
1
7
1
10
2
6
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 17, 21, 28, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
314,00653
217,08200
302,89367
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
11
7
2
6
1
12
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
224,33734
230,63256
273,42270
202,17009
364,03194
234,57455
4
TS-1
1
3, 46, 721
377,71853
274,43662
283,59620
200,62258
327,65406
222,95119
239,15217
318,28580
225,30062
331,61483
242,80766
232,58836
293,51915
238,85385
321,19237
224,99466
357,70428
238,54633
235,48653
96
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
204510788
204510531
Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (%75 Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu)
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (Çince) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (% 50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (Ücretli)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ücretli)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (Ücretli)
Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Sanat ve Tasarım Yönetimi (Ücretli)
Sanat ve Tasarım Yönetimi (%50 Burslu)
Sinema ve Televizyon (Ücretli)
Sinema ve Televizyon (Tam Burslu)
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Ücretli)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
TS-1
TS-1
2
39
3, 46, 721
3, 46, 721
324,37369
229,15672
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
3
14
2
18
3
3
3, 775
3, 775
3, 775
3, 775
3, 775
3, 775
228,07211
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
2
1
1
3, 775
775
3, 775
220,82741
227,04764
260,73103
4
4
MF-3
MF-3
2
1
775
3, 38, 775
356,45529
228,80603
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
9
17
9
9
26
4
1, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 21, 270
1, 3, 21, 270
21, 270
3, 21, 270
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-3
DİL-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
8
8
4
6
7
1
5
7
11
12
1
4
5
121, 270
3, 121, 270
270, 285
3, 270, 285
21, 270
3, 21, 270
3, 21, 270
115, 270
3, 115, 270
17, 21, 86, 270
3, 17, 21, 86, 270
21, 270
3, 21, 270
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-1
TS-1
TS-1
TM-2
TM-2
6
11
8
14
6
9
11
1
10
26
3
21, 270
3, 21, 270
21, 270
3, 21, 270
21, 270
3, 21, 270
21, 270
3, 21, 270
3, 21, 270
21, 270
3, 21, 270
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
4
28
7
1
23
7
2
12
8
16
7
9
5
17
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
21, 270
3, 21, 270
3, 21, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
21, 270
3, 21, 270
21, 270
3, 21, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
204610169
204610063
204610099
204610081
204610196
204610221
204610115
204610018
204610036
204610309
204610284
204712225
204712216
204712234
204712252
204712146
204712164
204711712
204711739
204710071
204710098
204710105
204710114
204710123
204710132
204710159
204710168
204710186
204710195
204711148
204712067
204712085
204712101
204712128
204711757
204711775
204710908
204710917
204710926
204711078
204711069
204710211
204710238
204710247
204710256
204710265
204710274
204710283
204710292
204710308
204710326
204710335
204710353
204710362
204710389
PUAN (7)
274,55112
229,53812
248,87993
242,10645
314,85243
329,88798
224,12807
288,94104
468,02909
256,39538
253,70603
220,59957
352,73127
216,53041
214,82707
395,40691
248,55051
272,68068
380,33858
308,21262
339,44383
97
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
204710398
204710414
204711306
204711324
204710423
204710441
204711924
204711942
Uluslararası Lojistik (Ücretli)
Uluslararası Lojistik (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Genetik ve Biyomühendislik (Ücretli)
Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu)
Geomatik Mühendisliği (Ücretli)
Geomatik Mühendisliği (Tam Burslu)
Geomatik Mühendisliği (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi (Ücretli)
Gastronomi (Tam Burslu)
Gastronomi (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu)
Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu)
Pilotaj (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
5
26
7
20
5
21
7
1
21, 270
3, 21, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
21, 270
3, 21, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
3
14
3
10
4
10
4
8
4
3
4
1
20
3
12
3
1
14
4
20
22
6
7
2
4
1
12
4
16
12
1
22
2
4
15
4
21, 270
3, 21, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
21, 270
3, 21, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
21, 270
3, 21, 270
21, 270
3, 21, 270
3, 21, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
21, 270
3, 21, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
21, 270
3, 21, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
14, 17, 21, 28, 270
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
15
3
10
9
5
1
2
22
1, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 21, 38, 270
1, 3, 21, 38, 270
246,58973
349,84422
219,03523
298,94283
249,52156
389,10431
231,35826
252,79668
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
MF-4
YGS-6
18
3
8
10
1
10
3
1
15
26
25
1, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 3, 21, 270
21, 41, 210, 270
1, 21, 270
243,17601
408,60140
312,95788
239,05228
377,45804
265,24518
204710459
204710477
204711899
204711915
204710486
204710502
204710511
204710538
204711378
204711396
204712031
204712049
204712058
204712173
204712191
204712367
204712376
204712385
204711881
204711872
204712297
204712313
204711121
204711421
204711139
204711448
204711457
204711536
204711554
204712261
204712288
204711687
204711678
204711103
204711475
204712446
204711987
204712004
204711951
204711978
204712013
204712358
204711087
204711572
204711633
204711642
204711651
204710574
204710583
204710592
204711836
204711845
204711854
204712394
204712507
210,81319
226,46609
363,50655
353,41874
241,92384
241,94067
378,55206
277,86532
274,66995
381,57846
331,95740
231,11213
98
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
204712516
204712525
204711793
204711818
204710635
204710653
204712534
204712543
204712552
204712561
204712579
204712588
204712419
204712428
204712437
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
Spor Yönetimi (Ücretli)
Spor Yönetimi (%50 Burslu)
Turizm ve Otelcilik (Ücretli)
Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yeni Medya (Ücretli)
Yeni Medya (Tam Burslu)
Yeni Medya (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Felsefe
Felsefe (İÖ)
İstatistik
Matematik
Sanat Tarihi
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
1
8
9
16
10
11
30
1
18
16
2
16
12
1
4
1, 3, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 17, 21, 28, 270
1, 3, 17, 21, 28, 270
1, 3, 17, 21, 28, 270
1, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 21, 270
1, 3, 21, 270
1, 3, 21, 270
341,76069
237,17442
228,00448
259,60212
4
5
TM-2
MF-3
1
1
46, 276, 754
46, 754
398,74871
444,90005
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
MF-2
MF-2
DİL-1
DİL-1
YGS-4
YGS-2
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-4
YGS-4
1
7
1
17
12
1
2
6
3
8
2
1
5
3
3
1
1, 83, 127, 754
1, 46
1, 46, 754
1, 46, 754
1, 85, 127, 754
1, 15, 75, 77, 754
1, 46, 80
1, 46
1, 46
1, 2, 46
46, 75, 754
1, 46, 754
1, 46, 754
1, 46, 75, 754
1, 46, 75, 80
1, 46, 80, 90
278,13395
290,31605
242,53199
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TS-1
TS-1
TM-3
TM-3
MF-1
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
5
8
2
1
2
3
14
2
7
2
6
3
46, 754
46, 754
46, 754
2, 46, 754
46, 754
2, 46, 754
46, 754
46, 754
46, 754
46, 754
2, 46, 754
46, 754
237,17033
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
2
5
3
2
4
2
46, 754
46, 754
2, 46, 754
46, 754
2, 46, 754
46, 754
268,54526
268,04135
251,85829
333,10836
304,15018
281,55908
4
4
YGS-4
YGS-4
5
9
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
375,52717
358,45690
4
4
TS-1
TS-1
5
3
276
276
314,43818
322,85022
4
MF-4
1
46, 754
396,99232
4
4
MF-4
MF-4
1
2
46, 754
46, 754
324,70562
239,16415
108210841
108210011
108210029
108210038
108210065
108210074
108210083
108210108
108210117
108210126
108210144
108230087
108210153
108210162
108210171
108210189
108210198
108211018
108210895
108210205
108210214
108230306
108210692
108230369
108210232
108210259
108210902
108210277
108230324
108210286
108210295
108210798
108230378
108210805
108230387
108210974
108210302
108230342
108210929
108210938
108210965
108210665
108210311
PUAN (7)
319,18374
354,79683
243,86778
348,78287
249,26498
235,93634
407,68739
386,88820
266,26670
382,20244
366,26224
401,68641
330,14132
359,81076
405,27229
401,29589
359,74518
342,48721
267,08474
244,98277
234,81687
293,30492
319,15872
309,30658
352,92020
99
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108230193
108210329
108210823
108210338
108230209
108210789
108230315
108210347
108210674
108210683
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu)
Zootekni
Samsun Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Sosyal Hizmet
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Sinema ve Televizyon (İÖ)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Peyzaj Mimarlığı
Tarla Bitkileri
Zootekni
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
2
1
5
3
1
1
2
3
2, 46, 754
46, 754
46, 754
46, 754
2, 46, 754
46, 754
2, 46, 754
46, 754
46, 754
46, 754
225,83558
343,51865
327,32847
266,36892
243,66601
309,66521
285,13962
355,20856
310,24206
228,18690
4
5
TM-1
MF-3
8
2
46, 754, 880
46, 754
226,91772
300,91917
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
TM-1
MF-4
MF-3
MF-4
MF-3
MF-2
MF-2
MF-2
3
1
16
5
21
2
11
1
4
46, 754
46, 754
46, 754
46, 754
46, 754
46, 754
46, 754
46, 90, 754
46, 754
241,73960
252,42946
4
4
YGS-2
YGS-5
2
1
1, 38, 46
1
356,68347
395,12079
4
YGS-6
7
1, 46, 782
333,30132
4
4
4
4
MF-2
MF-1
YGS-5
TM-2
1
3
3
1
1
1, 75
1
1
225,42353
314,27795
364,07095
307,10026
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
DİL-1
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
6
2
10
7
6
11
3
6
1
4
2, 77
312,17389
4
4
TS-1
TS-1
1
4
4
4
4
4
MF-2
MF-4
MF-3
MF-2
16
14
19
18
4
YGS-2
6
4
MF-2
10
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
4
3
6
8
11
13
3
3
108210956
108210374
108210717
108210726
108210735
108210814
108210744
108210753
108210762
108211027
108210771
108210435
108210983
108210911
108310276
108310213
108310267
108310222
108310019
108330111
108310134
108310028
108310249
108330129
108310037
108330086
108310046
108330068
108310285
108330138
108310107
108310258
108310116
108310197
108310064
108310091
108310152
108330077
108310073
108330032
108310082
108330023
108310179
108330102
PUAN (7)
216,75643
222,74072
2
287,13238
279,08265
308,47736
297,69294
333,94549
321,86827
2
310,92954
299,48147
1, 38
331,90385
2
2
2
2
2
2
246,04500
236,98440
236,07985
225,15519
231,95467
223,37127
277,05767
255,29151
100
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108410018
108410027
108410036
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)
Fizik Öğretmenliği (İngilizce)
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-2
9
1
2
1, 17, 21, 28, 146
1, 17, 21, 28, 146
1, 17, 21, 28, 146
364,03682
324,58620
304,25118
4
4
4
4
DİL-1
YGS-2
MF-1
YGS-5
14
4
1
3
1, 21, 28, 77, 146, 251, 280, 751
1, 17, 21, 28, 146
1, 17, 21, 28, 146
1, 17, 21, 28, 146
360,48442
427,36474
412,60445
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-1
TM-3
TM-3
TS-2
1
2
2
1
1
3
3
17, 21, 28, 90, 146, 147
17, 21, 28, 146, 147
17, 21, 28, 146
17, 21, 28, 146, 147
17, 21, 28, 146
17, 21, 28, 146
17, 21, 28, 146
379,44755
330,90712
380,87206
380,11136
459,78833
400,93061
442,18750
4
4
TM-1
TM-1
2
11
17, 21, 28, 146
17, 21, 28, 146, 251, 252, 751
443,46500
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
10
1
2
17, 21, 28, 146, 251, 252, 751
17, 21, 28, 146
17, 21, 28, 146
414,37515
423,73991
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
1
1
17, 21, 28, 90, 146
17, 21, 28, 146
17, 21, 28, 146
17, 21, 28, 146
372,47499
427,59735
357,80108
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
12
9
1
2
25
1
6
1
19
10
1
22
10
2
6
7
10
15
1
15
12
1
2
17
20
5
5
14
17
10
1, 8, 21, 28, 77, 97
1, 8, 21, 28, 77, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
17, 21, 28, 35, 97, 251
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
8, 17, 21, 28, 97
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
4
4
5
46
46
46
108410063
108410081
108411149
108410099
108411158
108410124
108410133
108410151
108410178
108410187
108410196
108410212
108410221
108410248
108410266
108410275
108411185
108410406
108410415
108410424
108411097
108411104
108410848
108411043
108411052
108411025
108411034
108410512
108410909
108410918
108410575
108410945
108410954
108410584
108411079
108411088
108410857
108410866
108410884
108410893
108411122
108410557
108410927
108410936
108410963
108410972
108410981
108410999
108411007
108411016
108510177
108510159
108510071
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
Kimya Öğretmenliği (İngilizce)
Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Fizik (İngilizce)
İstatistik (İngilizce)
Matematik (İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
Sosyoloji (İngilizce)
Tarih (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (İngilizce)
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton)
(Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Mühendislik Fakültesi
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Maden Mühendisliği (İngilizce)
ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
380,87568
290,30397
325,02773
242,94237
292,42028
326,63007
223,47816
257,48203
368,57190
266,19795
224,19450
304,60856
333,25067
101
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108530075
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
Organik Tarım İşletmeciliği
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
Girişimcilik (İngilizce) (Tam Burslu)
Girişimcilik (İngilizce) (%25 Burslu)
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Pilot Eğitimi (İngilizce) (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
TS-2
1
2, 46
319,44523
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
3
7
3
3
4
5
2
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
234,29209
231,08972
221,83467
266,30221
247,99974
243,15492
227,55432
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
2
1
1
1
2
1
12
2
2
46
2, 46
46
2, 46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
268,18658
251,92372
238,86142
228,76822
217,69137
299,26580
281,92431
4
4
YGS-2
YGS-6
5
12
1
1
240,46855
254,98732
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
7
1
6
21, 42
3, 21, 42
3, 21, 42
288,50401
401,54985
331,41216
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
2
11
1
9
1
2
2
22
5
13
4
7
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
249,44669
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
TM-1
TM-1
TM-1
TS-1
TS-1
TS-1
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
23
4
2
4
1
1
19
2
1
3
1
3
3, 17, 21, 28, 42
17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
21, 42
3, 21, 42
3, 21, 42
17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
6
1
8
1
1
3
1
3, 17, 21, 28, 42
17, 21, 28, 42
17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
4
4
MF-4
YGS-6
28
2
17, 21, 28, 41, 42, 210
1, 3, 17, 21, 28, 42
108510141
108510053
108530057
108510168
108530136
108510089
108530084
108510098
108530093
108510044
108530048
108530066
108510105
108530109
108510132
108510114
108530118
108510186
108510195
204810361
204810219
204810316
204810255
204810882
204810237
204810891
204810334
204810343
204810025
204810194
204810749
204810758
204810467
204810494
204810907
204810828
204810846
204810916
204810801
204810819
204810925
204810704
204810634
204810643
204810855
204810934
204810519
204810952
204810546
204810052
204810201
204810961
204810158
204810167
204810607
204810679
204810291
PUAN (7)
250,96024
238,90424
393,60223
443,22812
279,16255
301,46923
274,79099
230,25600
227,00219
330,57916
232,13712
439,29624
286,53882
227,18897
382,01070
250,91026
239,38734
289,98642
315,42553
364,34088
461,54123
337,31229
280,46859
290,22677
102
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
204810307
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%25 Burslu)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Biyoloji
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fizik
Fransız Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (İngilizce)
İktisat (İngilizce) (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (İngilizce)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
4
YGS-6
6
1, 3, 17, 21, 28, 42
239,43616
4
4
TM-3
TM-3
1
3
3, 17, 21, 28, 42
3, 17, 21, 28, 42
371,18100
265,50804
4
4
YGS-6
YGS-6
5
19
1, 3, 17, 21, 28, 42
1, 3, 17, 21, 28, 42
280,88461
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
2
3
2
7
1
2
1
1
1
1
1
1, 2
75
1
1
1, 75
289,83928
242,15240
376,05841
363,45254
398,11300
321,18506
356,02623
395,38703
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-2
TS-1
TS-2
TM-3
TM-3
MF-2
DİL-1
DİL-1
DİL-1
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
9
17
8
2
2
4
5
11
6
1
1
5
6
10
10
4
4
5
2
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
4
204810264
204810325
204810097
204810149
108610485
108610016
108610034
108630029
108610043
108610052
108610061
108610079
108610088
108630074
108610097
108610697
108610704
108610104
108630092
108610113
108610476
108610122
108630259
108610131
108610149
108610158
108630311
108630135
108610176
108630144
108610185
108630153
108610194
108630268
108610413
108610494
108630302
108610201
108630162
108610219
108630171
108610422
108610237
108630198
108610228
108630189
108630277
108610625
108610634
108610731
108610255
108630205
108610264
108610273
108630214
2
4
238,66185
230,55275
2
353,96923
302,69790
252,19321
245,07405
129
21
2, 21
237,68790
358,55116
338,58629
2
234,33187
289,93469
283,40763
279,84124
313,40713
305,83848
347,34709
331,61660
4
3
3
4
2
3
4
7
7
1
2
1
4
3
2
46
2, 46
46
4
2, 4
17, 21, 28
2, 17, 21, 28
46
2, 46
17, 21, 28
46
2, 46
46
2, 46
2, 17, 21, 86
265,43964
248,55648
244,37398
261,97529
244,25534
272,42327
241,96877
251,54993
238,06128
303,68557
286,65389
261,56683
311,22573
283,30875
263,32910
YGS-4
3
1, 17, 121, 708
359,52095
4
TS-1
1
46
330,73697
4
MF-4
2
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
3
1
3
4
2
2
2
297,59087
46
2, 46
21
46
2, 46
347,02323
312,35580
332,83152
263,66782
244,85498
103
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108610282
108610291
108610307
108630232
108610316
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Tekstil Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
İmalat Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği (İÖ)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Denizli Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Organik Tarım İşletmeciliği
Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Denizcilik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
20
5
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
10
10
1
2
1
1
1
4
TM-1
4
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Kimya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
108610501
108610573
108610582
108630383
108610528
108630347
108630365
108610591
108630392
108610688
108610361
108610546
108610555
108610661
108630426
108610749
204910157
204910166
204910175
204910209
204910342
204910333
204910236
204910324
204910254
204910387
204910078
204910218
204910272
108710148
108710103
108710015
108710139
108710227
108710024
108710042
108710051
108710121
108710069
108710324
108710193
108730125
108710175
108730073
108710209
PUAN (7)
46
46
46
2, 46
17, 21, 86
350,47805
305,20871
281,74453
217,20918
236,70081
229,05363
40, 53
2, 40, 53
2
2
40, 53
2, 40, 53
319,86667
286,59490
256,49761
237,24159
229,11841
3
21
229,61382
YGS-2
2
1, 38, 87
339,97318
4
YGS-5
8
1
320,48889
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
8
8
9
4
1, 823
1, 823
1, 2, 823
1, 823
264,23955
261,99439
250,70609
283,80752
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
53
1
1
14
15, 17, 28, 76, 168
3, 15, 17, 28, 76, 168
3, 15, 17, 28, 76, 168
3, 15, 17, 28, 76, 168
333,05447
271,76535
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
6
10
15
11
1
15, 17, 28, 76
15, 17, 28, 76
3, 15, 17, 28, 76
15, 17, 28, 76
3, 15, 17, 28, 76
4
4
MF-4
MF-4
21
13
3, 15, 17, 28, 76
15, 17, 28, 76
4
4
MF-4
MF-4
1
23
3, 15, 17, 28, 76
3, 15, 17, 28, 76
270,04783
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
TM-2
TS-1
TS-2
4
4
5
3
2
1, 197, 841
1, 75, 197, 841
1, 197, 841
1, 197, 841
1, 75, 197, 841
226,51898
301,11903
304,94177
345,35650
377,55780
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
TS-2
TS-2
8
9
2
7
1
841
841
841
841
841
224,47480
302,56370
327,74616
4
MF-4
13
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
8
7
3
11
841
2, 841
841
2, 841
239,14169
226,32975
232,80230
219,60608
4
YGS-4
11
1, 17, 121, 708, 841
357,00202
218,74856
104
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108730134
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)
Üretim Sistemleri Mühendisliği Programları (İngilizce) (Ücretli)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Ücretli)
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu)
Yönetim Bilimleri Fakültesi
Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)
Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%25 Burslu)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Çeviribilim (Almanca)
Çeviribilim (Almanca) (İÖ)
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fizik
Kimya
Sanat Tarihi
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim)
İktisat
İktisat (İÖ)
İktisat (Uzaktan Öğretim)
Maliye
Maliye (İÖ)
Maliye (Uzaktan Öğretim)
4
YGS-4
14
1, 2, 17, 121, 708, 841
4
MF-4
8
21, 841
4
MF-2
9
841
4
4
MF-2
MF-3
23
18
841, 854
841, 854
4
YGS-2
1
1, 38
324,22130
4
YGS-1
12
1, 21, 294
308,33294
4
YGS-6
5
1
277,23824
4
4
MF-4
MF-4
3
12
17, 21, 28, 148
17, 21, 28, 148
285,41215
4
4
TM-3
TM-3
6
2
17, 21, 28, 148
3, 17, 21, 28, 148
273,66039
335,58508
4
4
TM-1
TM-1
6
2
17, 21, 28, 148
3, 17, 21, 28, 148
250,35009
348,63796
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-4
YGS-4
10
2
2
2
3
8
4
3
2
4
1
1, 46, 149
1, 46, 149
1, 46, 75, 149
1, 15, 75, 149
1, 46, 149
1, 2, 46, 149
1, 46, 149
1, 46, 149
1, 46, 75, 149
1, 46, 75, 149
1, 2, 46, 149
290,87454
251,06680
346,23294
388,81437
377,53576
366,05594
334,31299
362,04957
395,38623
394,57803
388,40553
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
MF-2
TS-1
TS-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
MF-2
MF-2
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
5
7
6
6
3
2
5
7
12
10
21
9
3
4
6
1
4
1
83, 127
2, 83, 127
46
46
2
125
2, 125
46
2, 46
46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
256,55505
232,21182
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
4
4
77
7
7
87
8
5
60
46
2, 46
241
46
2, 46
241
46
2, 46
241
272,01300
253,41875
108710218
108710096
108710299
108710306
108710184
108710166
108710281
205110092
205110198
205110056
205110171
205110135
205110189
108810014
108810023
108810032
108810562
108810041
108830036
108810068
108810077
108810086
108810095
108830424
108810102
108830406
108810111
108810129
108830415
108810702
108830433
108810138
108830081
108810147
108810156
108810711
108830133
108810208
108830142
108810217
108830151
108810774
108810226
108830169
108810738
108810235
108830178
108810747
108810262
108830203
108810526
PUAN (7)
341,22934
364,72211
344,84461
275,03742
236,72040
250,53438
240,23310
299,25559
287,02244
325,18364
310,26642
354,31714
336,05655
405,37314
274,15810
254,06224
297,72602
270,45708
105
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108810253
108830196
108810517
108810289
108830221
108810765
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Uluslararası İlişkiler (Uzaktan Öğretim)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)
İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
İnsan Kaynakları Yönetimi (KKTC Uyruklu)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (Ücretli)
Sağlık Yönetimi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Uluslararası Ticaret
Yönetim Bilişim Sistemleri
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeofizik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Sakarya Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Hemşirelik (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
2
3
22
4
7
15
46
2, 46
241
46
2, 46
241
327,19025
302,10000
231,57001
308,21881
285,78030
222,78413
4
4
YGS-4
YGS-4
8
7
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
378,58777
364,85541
4
4
TS-1
TS-1
3
3
2
343,02503
328,18434
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
1
40
3
6
6
2
1
4
5
3
2
46
2, 46
46, 241
46, 90
46
2, 46
17, 21, 28, 251, 705
46
46
2, 46
46
46
281,71842
260,60362
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
4
1
5
1
5
2
16
5
2
3
2
4
2, 4
4
2, 4
4
4
2, 4
249,38158
232,87263
364,06904
335,13860
359,66329
363,10162
344,38619
4
2, 4
4
2, 4
333,13932
312,14942
260,82425
245,79930
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
16
46
2, 46
40, 46, 53
2, 40, 46, 53
2, 46
2, 40, 46, 53
46
2, 46
46
46
2, 46
40, 46, 53
46, 90
2, 46
2, 40, 46, 53
325,15430
291,91380
291,72689
270,86928
298,92264
273,90951
336,65171
317,86786
303,52535
340,33310
300,64869
279,72498
4
YGS-2
6
1, 38, 87
336,89955
4
YGS-6
2
1
301,70500
4
4
6
MF-3
MF-3
MF-3
3
12
1
829
829
829
274,58246
4
TM-1
5
21, 874
108810783
108830566
108810792
108830584
108810544
108830399
108810508
108810853
108810244
108830187
108810553
108810808
108810271
108830212
108810826
108810835
108810314
108830248
108810323
108830257
108810332
108810359
108830275
108810368
108810377
108830293
108810386
108830309
108810571
108830442
108810589
108830451
108830469
108830478
108810614
108830487
108810632
108810659
108830521
108810668
108810862
108830548
108830557
108810456
108810844
207710017
207710053
207710071
207810016
PUAN (7)
261,63019
248,68340
228,91013
326,11149
239,24340
230,79163
293,27434
306,20857
238,89092
411,24744
106
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
207810025
207810034
207810043
207810052
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%75 Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (%25 Burslu)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Diş Hekimliği Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Arap Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Fars Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Karşılaştırmalı Edebiyat
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC Uyruklu)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fen Fakültesi
Biyoloji
İstatistik
Kimya
Matematik
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ)
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme (İngilizce)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Reklamcılık
Reklamcılık (İÖ)
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
2
1
24
20
3, 21, 874
3, 21, 874
3, 21, 874
3, 21, 874
4
4
MF-3
MF-3
26
1
21, 874
3, 21, 874
5
MF-3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-3
DİL-3
TM-3
TM-3
DİL-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-3
DİL-3
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
5
12
7
1
18
18
8
10
2
6
2
6
1
10
16
2
4
4
13
2
3
4
4
4
4
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
1
18
15
3
4
4
4
TM-1
TM-2
TM-2
2
2
1
2
2
353,82150
411,33612
403,04443
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
9
12
7
11
3
14
7
2
8
3
15
2, 15
15
2, 15
17, 21, 28
15
2, 15
15
2, 15
15, 17, 28
271,60317
246,36063
259,94815
241,62206
301,16378
306,86317
277,31146
299,77795
273,10092
320,85088
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
8
15
6
2
8
5
4
5
46
2, 46
46
2, 46
46
2
46
2
316,56887
307,28136
326,86323
314,73943
336,73430
321,25036
329,52147
314,70343
4
MF-4
3
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
4
3
3
207810061
207810097
108910013
108910216
108930098
108910225
108930529
108910234
108930105
108910252
108910279
108910288
108930141
108911268
108910349
108911435
108910358
108930177
108910367
108930186
108910376
108930195
108910385
108930202
108910243
108910297
108910304
108910331
108930714
108910401
108930211
108910419
108930229
108910428
108930238
108911295
108910437
108930247
108910446
108930256
108911417
108910464
108930265
108910473
108930274
108910482
108930283
108911171
108930626
108910701
108910579
108930565
108910588
PUAN (7)
271,45194
214,83261
212,22307
447,22407
83, 127
2, 83, 127
1, 121, 299
1, 2, 121, 299
2
85, 127
77
2, 77
115, 272
90, 115, 272
2
2
2
2
243,64045
218,34590
367,25054
350,10774
238,35102
228,58344
286,38464
229,14157
360,74577
332,86403
254,86918
346,41173
293,89970
285,35060
317,80365
292,47414
322,38775
307,83571
357,35726
338,94683
205,87042
245,54953
278,46562
15
2, 15
15
338,99252
296,48629
239,64952
107
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108930547
108910597
108930556
108910604
108911038
108930477
108910613
108910631
108910649
108930538
108910658
108910667
108930405
108910949
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği (İÖ)
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi
Ebelik
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi (İÖ)
Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.)
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu)
Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu)
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İÖ)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Zootekni
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
İşletme (İÖ)
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
İşletme
İşletme (İÖ)
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
1
1
2
3
3
4
10
1
1
18
3
5
3
4
4
4
4
4
TM-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
2
1
4
8
1
4
4
4
YGS-5
YGS-5
YGS-5
2
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
1
2
2
1
4
1
1
4
4
4
4
5
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
MF-3
26
90
8
79
2
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
TM-1
MF-4
MF-4
MF-3
MF-2
1
2
1
3
17
11
3
7
4
4
TM-1
TM-1
10
26
2
240,70064
222,64752
4
4
TM-1
TM-1
3
6
2
238,61395
227,79829
4
TM-1
84
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
TM-2
TS-1
6
30
2
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
2
3
3
108911302
108911108
108911126
108930583
108911444
108911356
108911453
108911462
108911205
108930635
108911223
108930653
108911232
108911241
108930671
108930689
108911392
108930768
108911383
108930759
108910755
108910958
108910967
108911189
108910976
108910985
108910994
108911002
108911029
108911277
108930705
108911162
108930592
108911408
109010064
109010019
109010037
109010046
109010143
109010152
109030077
PUAN (7)
2
15
2
15
15
2, 15
15
15
15
2, 15
15
15, 17, 86
2, 15, 17, 86
38, 78
2
90
58
58, 90
58, 90
2
2
40, 53
2
2, 40, 53
224,85668
367,82548
321,46127
334,37364
307,92261
277,46062
367,39415
257,73859
230,70382
317,60333
284,85071
246,81475
372,44196
283,26293
333,39323
303,12407
268,52198
304,51414
278,98903
326,71780
293,24339
287,42665
287,15682
269,70976
240,69850
2
213,88421
2
297,01215
229,94666
254,47662
234,18503
265,24035
231,26019
1
1
1
1
2
276,74810
305,82533
347,51867
284,28800
299,17652
289,88696
108
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
109010161
109030032
109010179
109030041
109010213
109030068
109010188
109010125
109030086
109010134
109010107
109010231
109010197
109010204
109110027
109110036
109110106
109110099
109110054
109110151
109130101
109110124
109130094
109110142
109130119
109110081
109110072
109110133
109110115
109210017
109210908
109210944
109210838
109211033
109210953
109210026
109230454
109210035
109210044
109230312
109210053
109230296
109210062
109210089
109210098
109211015
109210105
109230057
109210114
109230066
109210123
PROGRAM ADI (2)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
İstatistik
Matematik
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fizik
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
1
40
8
40
4
4
YGS-4
YGS-4
7
11
4
4
4
4
4
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
1
2
4
17
8
3
4
4
MF-2
MF-3
5
30
4
4
4
YGS-5
TM-2
TS-1
7
3
2
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
11
6
2
4
1
3
4
4
YGS-4
YGS-4
2
1
4
MF-2
11
4
YGS-2
4
221,92914
2
215,07606
2
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
347,14802
334,27865
2
243,30898
255,83765
236,62883
256,10253
1
1
1
361,37756
303,08739
345,12514
2
305,56288
293,12911
329,37716
319,23037
1, 121
1, 2, 121
349,50122
344,14615
3
1, 38
318,58139
YGS-6
7
1
250,84881
4
TM-1
7
5
MF-3
1
87
444,49873
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
DİL-1
TM-2
TS-1
2
1
1
1
1
1
1
1, 15, 75
1
1
287,20212
246,63419
387,00809
322,97913
357,21597
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-2
TS-1
TS-1
TM-3
TM-3
MF-2
MF-2
MF-1
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
3
13
4
5
2
7
7
10
6
4
6
7
5
10
6
1
55
2
237,97487
228,34771
2
231,17981
2
2
2
2
349,40017
336,01008
242,82399
240,88734
229,18024
284,41095
290,90393
270,93953
308,12241
300,91975
343,00862
109
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109210759
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi (İÖ)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği (İÖ)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik
Hemşirelik
Hemşirelik (İÖ)
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
İmalat Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
4
TM-2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
1
3
5
8
7
8
6
9
11
9
12
9
12
8
4
1
5
5
2
2
4
4
YGS-4
YGS-4
4
4
109211042
109230551
109210132
109230278
109210141
109230463
109210159
109230084
109210168
109230093
109210177
109230109
109210186
109230118
109210768
109230339
109210917
109230472
109210865
109230427
109211006
109230524
109211024
109230542
109210353
109210202
109230287
109210211
109230269
109210229
109230127
109211078
109210238
109210256
109230136
109210265
109210274
109210283
109210292
109230172
109211087
109210344
109210335
109230348
109210644
109210662
109230445
109210777
109230366
109210795
109230384
109210802
109210811
109210829
109211096
109230506
109230515
PUAN (7)
399,48165
2
258,85809
238,30521
253,22554
241,21300
238,44108
229,30790
248,02625
234,10832
240,73723
230,98741
279,73562
259,02664
273,06437
254,57837
317,39053
292,04458
229,55929
222,40377
283,08284
262,55556
13
22
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
361,33673
337,66836
TS-1
TS-1
6
5
2
313,62265
301,16995
4
MF-4
5
46
230,04289
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
4
5
6
3
3
1
1
2
4
10
6
2
7
4
1
15
2, 15
15
2, 15
46
2, 46
46, 90
15
15
2
300,47820
271,78668
231,41201
218,90688
311,73007
270,46242
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
9
6
23
15
2, 46
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
2
5
2
38, 78, 87
38, 87
2, 38, 87
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
4
2
1
1
2
1
1
1
3
2
2
2
2
15
2, 15
2
2
2
15
2, 15
46
46
15
2, 15
15, 90
313,56759
335,56907
311,71396
219,91324
280,42105
263,61269
230,20895
2
2
40, 53
40, 53
90
2
2, 40, 53
281,39151
306,63976
294,01617
302,25394
272,96618
262,24452
242,73352
237,64280
227,74700
220,44937
292,09060
110
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109211051
109230569
109211069
109210441
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi (Merkez Kampus)
Su Ürünleri Mühendisliği
Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği (İÖ)
Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu)
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ)
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Maden Mühendisliği
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%75 Burslu)
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
2
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
TM-1
MF-4
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
1
1
19
3
1
24
13
46
46
46
246,60466
251,13724
46
46
222,59353
4
MF-2
10
231
4
4
YGS-6
YGS-6
7
10
1, 21
1, 2, 21
257,41301
246,92226
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
8
6
1
7
12
1
1, 2
1, 90
1
1, 2
279,92731
266,14151
242,47608
277,01629
261,21747
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
6
1
6
8
10
1
11
3
4
11
17, 21, 28, 768
3, 17, 21, 28, 768
3, 17, 21, 28, 768
3, 17, 21, 28, 768
3, 17, 21, 28, 768
3, 46, 768
3, 46, 768
3, 46, 768
3, 17, 21, 28, 768
3, 17, 21, 28, 768
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
20
15
1
7
15
2
10
3, 17, 21, 28, 768
3, 17, 21, 28, 768
3, 17, 21, 28, 768
3, 17, 21, 28, 768
3, 17, 21, 28, 768
3, 17, 21, 28, 768
3, 17, 21, 28, 768
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
YGS-4
YGS-4
32
63
40
12
13
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
35
4
5
10
4
MF-2
27
4
4
4
6
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
4
TM-2
109210689
109210698
109210714
109210847
109210723
109210732
109210741
109210635
109210935
109230499
109210998
109230533
109211103
109210892
109230436
205210197
205210055
205210064
205210082
205210091
205210019
205210028
205210037
205210231
205210249
205210116
205210143
205210161
205210179
205210188
205210267
205210276
109310034
109330029
109310025
109310016
109330038
109310052
109310043
109330011
109310061
109310079
205310099
205310133
205310178
205310018
206710117
PUAN (7)
2
40, 53
46
278,14604
256,38597
249,76613
461,14990
351,36061
424,43454
279,92447
232,41930
240,37587
382,51907
246,89354
226,96754
2
1, 121
1, 2, 121
334,24341
331,58639
2
265,77072
257,62408
1
2
1
1
772
3, 38, 772
3, 38, 772
772
305,83586
266,18397
241,66030
427,69338
1
3, 17, 21, 28, 812
344,53294
111
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
206710126
İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Programları (İngilizce) (%75 Burslu)
Mühendislik Programları (İngilizce) (%50 Burslu)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)
Matematik (Tam Burslu)
Tarih (Tam Burslu)
Tarih (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ücretli)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%25 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (Ücretli)
İşletme (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi (Ücretli)
Uluslararası Girişimcilik (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (Tam Burslu)
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (%25 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Şehir ve Bölge Planlama (Ücretli)
Şehir ve Bölge Planlama (%50 Burslu)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Sağlık Kurumları Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları Yönetimi (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları Yönetimi (%25 Burslu)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
Eczacılık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
4
TM-2
3
3, 17, 21, 28, 812
234,39226
4
4
MF-4
MF-4
1
1
3, 17, 21, 28, 812
3, 17, 21, 28, 812
405,08307
340,65954
4
4
4
4
DİL-1
MF-1
TS-2
TS-2
1
3
1
1
3, 21, 28, 107
3, 17, 21, 86, 107
3, 21, 107
3, 21, 107
398,57235
374,09154
449,38453
334,24158
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
TS-1
TS-1
TM-1
TM-2
5
1
1
1
3
1
21, 107
3, 21, 107
21, 107
3, 21, 107
21, 107
21, 107
268,35167
244,07992
291,06863
260,59437
384,88620
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
TM-1
TM-2
1
1
1
1
1
17, 21, 86, 107
3, 17, 21, 86, 107
17, 21, 86, 107
3, 17, 21, 86, 107
3, 17, 21, 86, 107
255,30890
284,63581
240,38625
321,10741
331,53009
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
2
1
1
17, 21, 86, 107
3, 17, 21, 86, 107
3, 17, 21, 86, 107
330,96711
421,85499
367,98081
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
16
2
1
1
24
2
3, 719
3, 719
719
3, 719
3, 719
46, 719
3, 46, 719
247,86589
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-1
TM-1
1
18
8
9
12
7
16
9
3, 17, 21, 28, 719
3, 17, 21, 28, 719
3, 17, 21, 28, 719
3, 17, 21, 28, 719
3, 17, 21, 28, 719
17, 21, 86, 719
17, 21, 28, 719
3, 17, 21, 28, 719
281,76314
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
24
2
22
16
8
1
3, 17, 21, 28, 719
3, 17, 21, 28, 719
3, 17, 21, 28, 719
3, 17, 21, 28, 719
3, 17, 21, 28, 719
17, 21, 86, 719
3, 17, 21, 86, 719
223,79248
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
1
4
3
1, 3, 46, 719
1, 3, 46, 719
1, 3, 46, 719
318,82307
255,48938
220,91329
5
MF-3
1
11
416,02944
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
2
5
1
1
1
4
1, 83, 127
1
1
1, 75
1, 21, 75, 77
1
275,31303
284,18950
242,43897
335,09980
383,17231
367,56509
206710153
206710083
205410732
205410017
205410026
205410468
205411051
205410953
205410962
205410917
205410698
205410265
205410062
205410583
205410653
205410398
205410317
205410105
205410344
205410635
205510528
205510546
205510555
205510573
205510582
205510661
205510688
205510104
205510167
205510113
205510273
205510282
205510634
205510291
205510316
205510501
205510519
205510185
205510131
205510149
205510591
205510625
205510697
205510704
205510713
109410669
109410015
109410493
109410024
109410696
109410033
109410042
PUAN (7)
223,79069
321,22002
289,45612
252,13508
224,89229
227,07262
112
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109430213
109410527
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arnavut Dili ve Edebiyatı
Boşnak Dili ve Edebiyatı
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Sanat Tarihi
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Fen Fakültesi
Biyoloji
Biyoloji
Fizik
Kimya
Kimya
Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi (İÖ)
Tıp Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık
Bankacılık (İÖ)
Bankacılık (KKTC Uyruklu)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu)
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Gümrük İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
Uluslararası Ticaret
4
4
YGS-5
YGS-4
8
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
DİL-2
DİL-2
DİL-2
DİL-1
DİL-2
DİL-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
9
7
5
8
3
7
1
9
8
13
2
6
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
13
6
11
22
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
3
2
2
4
4
4
4
7
2
3
2
1
2
1
4
YGS-4
6
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
1
2
1
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
3
1
2
1
4
4
6
TM-1
TM-1
MF-3
2
2
1
2
314,31012
294,15418
461,88993
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
3
8
1
9
12
1
1, 2
1, 90
1
1, 2
286,33236
270,63653
289,54329
270,08556
256,79663
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
1
3
6
3
9
1
1, 90
1
1
1
1
282,06362
256,60449
280,16321
308,21763
272,86232
282,70722
109410078
109410254
109410263
109410306
109410272
109410281
109410299
109410121
109410139
109430046
109410148
109430055
109410087
109410739
109410096
109410103
109410748
109410112
109410536
109430179
109410518
109430152
109410157
109430125
109410166
109430064
109410175
109430073
109410509
109430143
109410184
109430161
109410678
109410218
109410633
109410757
109410193
109410484
109410766
109410209
109430082
109410703
109430231
109410227
109410315
109430188
109410775
109410324
109430107
109410581
109410784
109410599
109410606
109410615
109410624
PUAN (7)
1, 2
1, 75
125, 127
235
21, 77
2
2
359,82879
391,06073
236,62436
199,67912
217,46202
240,77868
283,78491
229,99101
387,46344
291,28360
317,21546
303,81317
343,96624
330,18629
17, 21, 86
17, 21, 86
17, 21, 86
227,52459
2
259,65148
248,10277
244,79889
234,02817
258,50860
242,86844
254,17688
240,47567
291,14331
269,82580
281,40044
260,30539
288,60489
270,56985
1, 121
356,52751
2
2
2
2
2
2
391,48729
231,20712
90
90
15, 17, 86
2, 15, 17, 86
303,76287
271,60806
263,79757
295,40382
272,69763
113
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
109410687
109410712
109510111
109530106
109510174
109510147
109530133
109510165
109510068
109530063
109510102
109530099
109510077
109530072
109510156
109530142
109510183
109510129
109510041
109530045
109510023
109510095
109530081
109510032
109510086
109530124
109510014
109510138
205610112
205610069
205610272
205610281
205610254
205610078
205610096
205610299
205610333
205610175
205610184
205610227
205610536
205610342
205610396
205610369
205610387
205610599
205610421
205610439
205610448
205610475
109610049
PROGRAM ADI (2)
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
İşletme Bilgi Yönetimi
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Zaza Dili ve Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Biyomühendislik
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (%25 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (%25 Burslu)
Ankara Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Odyoloji (Ücretli)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
YGS-6
YGS-6
9
11
1
1
272,03386
272,22879
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
3
8
5
1
4
10
4
2, 4
4
4
2, 4
4
276,32737
263,55529
292,78452
324,24609
312,96881
276,58290
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
16
48
15
52
2
4
4
2, 4
4
2, 4
4
2, 4
252,50367
239,88556
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
4
27
8
6
2
41
1
3
11
4
5
4
2, 4
4
4
4
2, 4
4
4
2, 4
4
4
2, 4
4
MF-2
11
4
4
YGS-2
1
1, 4, 38
320,52716
4
TM-2
3
720
332,10428
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
2
7
15
7
19
1
3
3
3, 720
3, 720
3, 720
3, 17, 21, 28, 720
720
3, 720
3, 720
3, 17, 21, 28, 720
251,03897
4
4
4
4
6
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
2
3
5
1
1
3, 720
3, 720
3, 720
3, 720
720
275,89848
214,68306
219,34128
266,01864
426,14077
4
YGS-2
2
1, 720
365,07664
4
4
YGS-2
YGS-2
13
2
1, 38, 720
1, 3, 38, 720
253,52530
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-5
7
3
1
1
3
1, 720
1, 720
1, 3, 720
1, 720
1, 720
285,39635
277,58586
403,67492
295,71136
287,75471
4
TM-2
1
17, 125, 263, 747, 766, 853
406,63223
238,16493
223,95063
246,37007
236,12721
275,05455
265,57794
230,18970
224,28632
296,33234
233,59192
215,52734
114
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109610058
109610101
İşletme (Almanca)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Almanca)
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği (Almanca)
Endüstri Mühendisliği (Almanca)
Mekatronik Sistemler Mühendisliği (Almanca)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Hava Ulaştırma Fakültesi
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Fakültesi
Havacılık İşletmeciliği (%50 Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İzmir Hava Ulaştırma Fakültesi
Pilotaj (Ücretli)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (Ücretli)
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu)
Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Fizik
Kimya
Matematik
4
4
TM-1
TM-2
12
12
17, 124, 125, 748, 766, 853
17, 124, 125, 766, 853, 876
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
2
12
11
17, 124, 125, 853
17, 124, 125, 766, 853, 877
17, 124, 125, 747, 766, 853
399,21652
4
MF-4
7
17, 21, 28, 210, 774
271,45344
4
MF-4
27
3, 17, 21, 28, 774
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
14
26
5
3, 17, 21, 86, 774
3, 46, 774
3, 17, 21, 28, 774
3, 17, 21, 28, 774
279,88264
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
3
4
18
7
3
3, 17, 21, 28, 774
3, 17, 21, 28, 774
3, 17, 21, 28, 774
3, 17, 21, 28, 774
3, 17, 21, 28, 774
251,90790
312,03372
4
MF-4
16
21, 210, 774
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
1
2
6
7
1, 3, 21, 227
1, 3, 21, 227
1, 3, 21, 227
21, 227
415,75934
293,67049
227,54187
254,09805
4
4
4
TM-3
TM-2
TM-2
1
9
1
21, 227
21, 227
3, 21, 227
270,43058
306,71869
406,75031
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
YGS-2
3
1
3
9
14
1
4
3
12
9
21, 227
3, 21, 227
3, 21, 227
3, 21, 227
21, 227
3, 21, 227
21, 227
3, 21, 227
3, 21, 227
1, 21, 38, 227
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
YGS-1
MF-2
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-4
4
3
1
5
3
2
6
2
1
1
2
1, 67, 83, 112, 127
1, 4, 67, 112
1, 4, 67, 112
1, 67, 85, 112, 127, 128
1, 21, 67, 75, 77, 112
1, 4, 67, 112
1, 2, 67
1, 4, 67, 112
1, 4, 67, 112
1, 4, 67, 75, 112
1, 4, 67, 75, 112
306,28827
299,25051
268,44225
261,15460
418,48545
388,04669
374,02391
339,12415
369,23684
408,93664
403,37650
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
MF-2
TM-3
TM-3
MF-2
MF-2
MF-1
10
1
3
8
9
3
2
67, 112, 125
4, 67, 112
4, 67, 112
2, 67
4, 67, 112
17, 21, 67, 86, 112
4, 67, 112
249,14448
228,00952
273,83411
256,59596
109610076
109610085
109610067
205710535
205710589
205710217
205710359
205710526
205710605
205710623
205710641
205710668
205710729
205710686
205710695
205810022
205810216
205810279
205810191
205810058
205810076
205810085
205810094
205810101
205810234
205810243
205810119
205810288
205810137
205810252
205810261
205810173
109710012
109710021
109710048
109710057
109710066
109710075
109730228
109710093
109710463
109710109
109710578
109710472
109710118
109710127
109730237
109710136
109710145
109710154
216,58075
270,59406
233,03044
315,32463
213,88940
255,55539
236,77303
201,42559
217,63832
273,99605
115
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109710172
109710181
109710199
109730079
109710206
109730088
109710215
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Gıda Mühendisliği
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu)
Zootekni
Zootekni (KKTC Uyruklu)
Bursa Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
İnegöl İşletme Fakültesi
İşletme
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Turizm Fakültesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
5
3
1
5
1
5
2
67
4, 67, 112
21, 67, 112
2, 67
67
2, 67
4, 67, 72, 112
308,84036
336,19535
338,09830
320,92605
371,69787
355,18657
412,12119
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
1
6
2
2
8
2
7
2
9
5
4
3
2
2
67
2, 67
67
2, 67
67
2, 67
67
2, 67
67
2, 67
67
2, 67
67
2, 67
286,97641
270,62521
266,85683
252,28603
281,30420
260,79663
279,88396
260,41124
327,29849
297,65856
307,22304
279,66685
331,35134
304,76115
4
4
YGS-4
YGS-4
4
6
1, 17, 67, 121, 708
1, 2, 17, 67, 121, 708
387,13940
371,55103
4
4
4
4
5
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
3
2
1
4
2
21, 67, 112
46, 67, 112
46, 67, 112
21, 67, 112
17, 21, 67, 86, 112
272,92949
393,55401
382,23307
241,60448
321,01010
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-4
MF-3
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
2
3
3
2
1
1
1
1
4, 67, 112
21, 67, 112
21, 67, 112
4, 67, 112
4, 67, 112
4, 67, 90, 112
4, 67, 112
4, 67, 90, 112
237,99238
255,26345
309,00762
230,84229
219,08487
4
YGS-2
3
1, 38, 67
361,92972
4
4
TM-1
TM-1
7
2
67
67
266,28859
278,49312
4
4
4
4
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
1
3
3
1
17, 21, 28, 810
3, 17, 21, 28, 810
17, 21, 86, 810
3, 17, 21, 86, 810
199,48605
223,29256
296,83593
338,32450
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
1
20
1
5
7
4
3, 17, 21, 28, 810
3, 17, 21, 28, 810
3, 17, 21, 28, 810
3, 17, 21, 28, 810
3, 17, 21, 28, 810
3, 17, 21, 28, 810
245,26449
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
1
3
3, 17, 21, 28, 810
3, 17, 21, 28, 810
3, 17, 21, 28, 810
3, 17, 21, 28, 810
259,89633
310,77582
259,86658
4
4
TM-1
TM-1
4
2
3, 17, 21, 28, 810
3, 17, 21, 28, 810
227,75906
224,92406
109710224
109730097
109710233
109730104
109710242
109730113
109710251
109730122
109710269
109730131
109710278
109730149
109710287
109730158
109710296
109730194
109710303
109710596
109710587
109710357
109710375
109710499
109710506
109710384
109710533
109710542
109710648
109710551
109710657
109710445
109710603
109710612
206410508
206410492
206410014
206410041
206410386
206410068
206410395
206410111
206410129
206410165
206410235
206410447
206410314
206410323
206410456
206410359
PUAN (7)
226,42090
296,89175
209,71156
116
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
KODU (1)
109810162
109810426
109830184
109810011
109810029
109810038
109810444
109810223
109830166
109810047
109830121
109810056
109810214
109810232
109830175
109810295
109830236
109810065
109830112
109810074
109830051
109810302
109830245
109810083
109830157
109810092
109830069
109810108
109830078
109810117
109830087
109810417
109810383
109830272
109810392
109830281
109810453
109830315
109830299
109810171
109810241
109810126
109830103
109810408
109810135
109810374
109810347
109810356
109810365
109810144
109810435
109830306
109810268
109830209
109810277
109830218
PROGRAM ADI (2)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İslami İlimler (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Zootekni
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe Bilgi Sistemleri (İÖ)
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(3)
(4)
(5)
(6)
PUAN (7)
4
4
4
4
4
4
MF-1
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
2
1
1
2
7
2
1, 75
1
2
1
1
1, 75
335,44692
369,13386
386,18572
320,75670
347,23810
381,69980
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TS-2
TS-2
TS-1
TS-1
MF-1
MF-3
TS-2
TS-2
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
8
5
6
3
4
3
4
9
10
3
2
5
4
6
2
46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
227,02708
299,72281
291,32986
339,79467
331,85476
217,09289
247,52643
284,74254
277,17896
284,28547
279,08418
305,05020
297,86198
334,30695
323,92478
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
2
5
2
8
7
8
4
9
4
4
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
234,73743
225,66139
237,01644
226,14671
236,76863
223,73031
269,91060
252,69800
261,89724
246,71458
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
4
1
5
5
3
4
46
2, 46
46
2, 46
303,69112
311,08974
301,47017
314,50971
304,11808
4
4
YGS-4
YGS-4
7
7
1, 121
1, 2, 121
341,28389
335,30898
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
3
11
7
2
5
9
2, 4
4
4
4
2, 4
4
4
293,38594
230,03842
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-3
MF-2
29
2
11
18
46
46
46
46
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
2
8
7
1, 38
1
1, 2
321,16960
289,55140
270,77489
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
6
9
8
6
1, 46
1, 2, 46
1, 46
1, 2, 46
282,13219
268,57442
266,63949
257,98637
266,02734
252,84099
234,38479
232,52884
117
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109810286
109830227
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İÖ)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri (Tam Burslu)
İletişim Bilimleri (%75 Burslu)
İletişim Bilimleri (%50 Burslu)
Reklam Tasarımı ve İletişimi (Tam Burslu)
Reklam Tasarımı ve İletişimi (%75 Burslu)
Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50 Burslu)
Yeni Medya (%75 Burslu)
Yeni Medya (%50 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Felsefe (%75 Burslu)
Felsefe (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Sosyoloji (%50 Burslu)
Sosyoloji (%25 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)
Biyomühendislik (%75 Burslu)
Biyomühendislik (%50 Burslu)
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu)
Dil ve Konuşma Terapisi (%25 Burslu)
Ergoterapi (%75 Burslu)
Ergoterapi (%50 Burslu)
Ergoterapi (%25 Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
Odyoloji (%25 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (Ücretli)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler (Arapça)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Polimer Mühendisliği
Ulaştırma Mühendisliği
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim Sanatları
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
4
4
YGS-6
YGS-6
5
4
1, 46
1, 2, 46
277,30814
267,65340
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
1
4
25
1
2
17
3
16
3, 21, 811
3, 21, 811
3, 21, 811
3, 21, 811
3, 21, 811
3, 21, 811
3, 21, 811
3, 21, 811
369,77181
319,17728
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-3
TM-3
5
8
15
1
31
1
2
8
11
13
11
3, 46, 811
3, 46, 811
21, 811
3, 21, 811
17, 21, 28, 811
3, 17, 21, 28, 811
3, 17, 21, 28, 811
3, 21, 811
3, 21, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
265,47038
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
2
7
4
26
7
3
1
3
3, 21, 811
3, 21, 811
3, 21, 811
3, 21, 811
3, 21, 811
3, 21, 811
3, 17, 21, 28, 811
3, 17, 21, 28, 811
292,42676
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-3
7
11
10
1
1
1
1
2
5
4
7
18
1
1
1
8
34
2
46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 38, 46, 811
3, 38, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
4
TM-2
4
4
YGS-4
2
1, 17, 121, 299
378,27059
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
4
1
2
2
2
46
46
15, 17, 86
15, 17, 86
15
300,71387
276,95239
238,37416
233,63567
251,82727
4
TS-1
3
4
TM-1
2
206510464
206510473
206510482
206510694
206510701
206510719
206510658
206510667
206510507
206510013
206510252
206510049
206510288
206510058
206510067
206510922
206510931
206510888
206510897
206510516
206510525
206510331
206510807
206510534
206510094
206510543
206510216
206510376
206510128
206510816
206510843
206510852
206510588
206510597
206510604
206510137
206510146
206510755
206510764
206510985
206510446
206510622
206510173
206510419
206510164
109910091
109910179
109910028
109910046
109910116
109910055
109910143
109910161
109910082
PUAN (7)
376,95834
317,77258
329,36660
229,25244
310,45479
374,03295
272,77509
205,25163
261,39335
344,32839
235,10308
348,57001
268,78142
236,96841
290,49704
327,93993
283,05910
224,32452
400,82815
314,34770
46
264,99410
118
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109930041
109910125
109930059
109910019
109930014
109910107
109910064
109910073
109930023
109910152
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-3
TM-2
TM-2
TM-1
1
2
5
3
8
19
4
6
1
3
2, 46
15, 17, 86
2
15, 17, 28
2
17, 21, 28, 251, 787
46
15, 17, 28
2, 15, 17, 86
15
247,78097
260,97458
244,55579
287,09395
242,35739
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-2
TM-2
1
1
1
1
3
1
3, 21, 28, 228
3, 21, 28, 228
3, 21, 28, 228
17, 21, 28, 228
21, 228
3, 21, 228
441,10134
344,62888
311,41122
271,06868
326,99448
415,50569
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
DİL-1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3, 17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
241,78334
223,44787
218,58907
225,78071
264,93449
226,61497
367,17047
268,78923
245,08918
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
2
1
7
1
1
1
3
3, 17, 21, 28, 228
17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
269,90223
237,45578
262,06078
240,36831
373,97049
314,84509
271,77218
4
4
4
4
TM-1
TM-1
MF-4
MF-4
5
1
1
1
17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
229,12817
374,25847
272,96722
376,78475
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
1
1
1
3, 17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
17, 21, 28, 228
3, 17, 21, 28, 228
258,37704
255,52081
266,08448
413,30489
5
5
MF-3
MF-3
1
3
14, 17, 21, 28, 63
11, 14, 17, 21, 28, 63
389,34603
328,76977
206111006
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme (İngilizce)
İşletme (İÖ)
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett University) (Ücretli)
Sosyal Hizmet
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu)
Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
4
YGS-1
8
1, 17, 21, 28, 63
206111015
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
YGS-1
1
1, 3, 17, 21, 28, 63
351,95200
206111024
206111678
206111696
206110053
206110062
206111042
206110098
206111069
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çeviribilim (İngilizce) (Ücretli)
Çeviribilim (İngilizce) (%50 Burslu)
Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
7
14
1
6
1
1
2
1
1, 3, 17, 21, 28, 63
1, 17, 21, 28, 63
1, 3, 17, 21, 28, 63
1, 21, 28, 63
1, 3, 21, 28, 63
1, 3, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
257,34452
4
4
4
DİL-1
DİL-1
TM-3
1
1
3
21, 28, 63
3, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
269,83861
418,94277
230,49641
206010054
206010063
206010742
206010945
206010503
206010487
206010142
206010787
206010636
206010812
206010593
206011061
206010221
206010239
206011007
206010821
206010248
206010839
206010275
206010284
206010293
206010848
206010654
206010663
206010363
206011104
206010327
206011079
206010336
206010345
206110017
206110035
206110768
206111351
206111096
PUAN (7)
379,61438
319,40357
265,41842
277,94192
246,82068
461,65600
385,43066
280,34674
362,54179
119
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
206111103
206110195
206111112
206110211
206110229
206111121
206110238
206111139
206111148
206111157
206110292
206111166
Fizik (İngilizce) (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Matematik (İngilizce) (Ücretli)
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce) (Ücretli)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%25 Burslu)
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 Burslu)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (İngilizce) (Ücretli)
Gazetecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Gazetecilik (İngilizce) (%25 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu)
Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Ücretli)
Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Ücretli)
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
DİL-1
DİL-1
MF-1
MF-1
MF-1
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
10
2
3
5
1
5
3
1
3
7
6
2
3, 17, 21, 28, 63
21, 28, 63
3, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
21, 63
3, 21, 63
4
4
4
MF-4
TM-2
TM-2
20
4
1
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
8
5
6
27
1
3
1
14
2
23
1
1
3
12
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 63, 85, 128
3, 17, 63, 83, 124
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
4
2
1
7
5
1
19
6
15
1
2
16
5
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
8
3
2
9
3
11
1
1
9
8
5
1
7
16
1
5
1
17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
4
4
MF-3
MF-3
3
1
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
206111175
206110335
206110344
206110362
206111184
206111703
206110389
206110398
206111193
206111712
206110441
206111721
206110468
206110477
206111227
206111827
206111606
206111669
206111245
206111739
206111633
206111651
206111748
206110529
206111254
206110547
206110556
206111572
206110565
206111263
206110583
206110608
206111281
206110626
206110723
206110644
206111306
206111545
206111554
206110926
206110662
206110671
206111315
206110689
206111324
206110705
206111333
206111493
206110971
354,27304
345,42231
260,00613
388,22938
254,03051
259,43058
222,11513
287,32580
338,00054
486,15158
241,58711
382,61246
265,80491
223,97081
392,70596
286,63067
272,82733
267,43945
298,29235
269,09708
278,54766
432,84303
315,65664
281,72271
245,57586
292,76823
380,97773
394,14045
302,91434
248,25370
394,91073
392,23717
289,66209
120
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
206111818
206111793
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu)
Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu)
Ticari Bilimler Fakültesi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%25 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%25 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu)
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Eczacılık Fakültesi (Ücretli)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%75 Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%75 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Yeni Medya ve Gazetecilik (%50 Burslu)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği (%75 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Mimarlık (Ücretli)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (Tam Burslu)
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi
Felsefe
Felsefe (İÖ)
4
4
MF-3
MF-3
1
4
3, 17, 21, 28, 38, 63
3, 17, 21, 28, 38, 63
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
11
3
5
2
5
9
2
18
1
40
1
8
1
3
1
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
3, 17, 21, 28, 63
5
5
MF-3
MF-3
2
2
46, 736
11, 46, 736
356,62979
311,90512
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
DİL-1
MF-3
MF-3
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-2
3
5
3
14
2
3
41
29
3, 21, 28, 736
3, 21, 28, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 21, 28, 736
3, 21, 28, 736
46, 736
46, 736
325,91036
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
1
2
28
3
10
4
23
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
298,50610
239,79328
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
2
11
2
7
16
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
307,55758
240,92497
325,31044
244,89963
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
22
2
21
30
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
46, 736
280,88959
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-2
MF-2
TM-1
MF-3
MF-3
55
1
6
20
3
1
52
44
1
1
17, 21, 28, 736
3, 17, 21, 28, 736
46, 736
38, 46, 736
3, 38, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
46, 736
3, 46, 736
4
4
4
TM-1
TM-3
TM-3
1
6
3
795
795
2, 795
206111369
206111757
206110847
206111378
206111766
206110908
206111403
206110865
206111775
206110883
206111396
206110944
206110953
206110962
206111784
206210704
206210034
206210828
206210325
206210837
206210528
206210846
206210282
206210679
206210625
206210961
206210979
206210988
206210997
206210907
206211005
206210925
206210855
206210246
206210864
206210228
206210952
206210873
206210476
206210882
206210501
206210016
206210749
206210758
206210643
206210176
206210343
206210731
206210801
206210352
206210616
206210697
110010226
110010129
110030054
PUAN (7)
231,80815
224,87314
249,19180
223,59433
276,78391
388,09685
245,02997
234,79327
250,79052
364,47601
216,62632
266,84370
271,47211
248,21579
263,29860
415,84642
202,38966
250,42958
295,59938
394,08277
476,06758
307,03436
287,96066
277,63794
121
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
110030081
110010138
110030099
110010147
110030063
110030072
Psikoloji (İÖ)
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İşletme Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat (İngilizce)
Maliye (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (KKTC Uyruklu)
Türk Dili ve Edebiyatı
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Kimya-Metalurji Fakültesi
Biyomühendislik
Gıda Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Makine Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)
Edebiyat Fakültesi
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
1
3
4
7
8
1
2, 795
795
2, 795
17, 21, 86, 795
2, 795
2, 795
402,79066
340,51789
325,30491
343,83127
332,32865
357,40753
4
YGS-4
4
1, 121, 795
374,70590
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
3
2
2
4
17, 21, 28, 795
17, 21, 28, 795
17, 21, 28, 795
17, 21, 28, 795
316,31882
339,30615
333,68555
331,44501
4
MF-4
5
17, 21, 28, 795
273,45124
4
MF-3
2
38, 795
328,01239
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
1
1
1
2
17, 21, 28, 795
17, 21, 28, 795
17, 21, 28, 795
17, 21, 28, 795
345,19090
342,36071
377,46324
362,49551
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
7
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1, 75
1, 21, 75, 77
1
1
1
1, 75
321,91433
291,24816
384,67589
445,46850
395,45068
353,47709
378,80135
417,73966
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
1
1
1
17, 21, 86
17, 21, 86
2, 17, 21, 86
17, 21, 28
440,28144
420,98646
404,01161
418,15024
4
4
4
4
4
4
4
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
DİL-1
DİL-1
TS-2
6
1
3
4
8
1
1
17, 21, 86
17, 21, 86
17, 21, 86
17, 21, 86
84, 128
84, 90, 128
244,01025
293,07601
293,35111
336,26174
211,12258
4
4
MF-4
MF-4
2
2
17, 21, 86
17, 21, 86, 295
396,88995
344,23938
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-2
6
1
4
17, 21, 86
17, 21, 86
17, 21, 86
348,46263
351,44928
371,63342
4
4
MF-4
MF-4
1
2
17, 21, 86
431,32958
372,46836
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-1
2
1
2
17, 21, 86
17, 21, 86
17, 21, 86
369,48802
374,51878
388,38166
4
4
MF-4
MF-4
1
4
17, 21, 86
17, 21, 86
439,85020
423,92243
4
MF-4
1
17, 21, 86
441,21385
110010235
110010208
110010183
110010192
110010217
110010068
110010111
110010077
110010095
110010102
110010086
110110013
110110358
110110322
110110022
110110367
110110376
110110385
110110394
110110031
110110049
110130017
110110428
110110067
110110076
110110085
110110094
110110101
110110516
110110119
110110234
110110288
110110128
110110137
110110146
110110164
110110297
110110182
110110401
110110207
110110225
110110243
110110252
PUAN (7)
385,33792
122
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
110210393
110210384
110210154
110210603
110210172
110230167
110210206
110230052
110210215
110210224
110210233
110230034
Antropoloji
Arkeoloji
Coğrafya
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi (İÖ)
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Erciş İşletme Fakültesi
İşletme
Van Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TS-1
TM-3
DİL-1
DİL-1
TS-2
TS-2
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
6
3
1
3
5
4
9
14
2
3
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-2
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-2
YGS-5
YGS-5
TM-2
TS-1
TS-2
9
13
2
21
2
2
4
5
7
3
3
2
4
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
11
11
11
8
14
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
3
3
6
15
3
1
4
4
YGS-4
YGS-4
10
17
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
2
7
2
16
10
10
1
3
4
5
MF-2
MF-3
10
2
4
4
4
4
MF-2
MF-2
MF-3
MF-3
13
1
5
12
4
TM-1
17
4
4
YGS-2
YGS-2
4
5
1, 38, 78
1, 38
4
MF-1
8
1, 3, 21, 242
110210012
110210021
110210039
110210048
110210057
110210578
110210066
110210084
110230185
110210093
110210109
110210118
110210145
110210163
110210648
110210181
110210199
110210242
110230079
110210409
110230122
110210499
110230149
110210612
110230176
110210506
110210287
110210542
110210251
110210515
110210621
110210657
110210524
110210481
110210278
110210427
110210436
110210596
110210445
110210418
110210321
110210339
206310254
PUAN (7)
77
2, 77
2
2
1
1
1
1
1, 75
1, 75
1
1
1, 2
1
1
1
2
223,05395
231,31265
346,70840
267,31185
306,75220
277,99172
282,25990
271,48375
295,45704
313,04638
337,40805
324,66069
281,52562
227,93013
300,41040
369,73230
254,25551
367,63027
356,89161
313,99921
355,38146
348,80634
235,86186
212,75301
233,90131
2
2
269,62250
250,10227
1, 17, 121, 708
1, 2, 17, 121, 708
354,28843
337,83923
267,16115
330,47498
253,60375
378,76328
262,17078
228,68244
298,95057
338,94657
123
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
206310599
206310299
206310439
206310606
206310766
206310696
206310703
206310712
206310157
206310272
206310624
206310951
206310403
206310421
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu)
Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (%25 Burslu)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Tam Burslu)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (%25 Burslu)
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
İşletme Fakültesi
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İngilizce) (Ücretli)
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4
MF-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-2
TM-2
MF-3
TM-2
TM-2
10
1
5
3
8
2
3
11
11
3
9
2
16
1
1, 3, 21, 242
1, 3, 21, 28, 242
1, 3, 21, 28, 242
1, 3, 21, 28, 242
1, 21, 242
1, 3, 21, 242
1, 3, 21, 242
1, 3, 21, 242
21, 242
1, 3, 21, 242
1, 3, 21, 242
21, 242
21, 242
3, 21, 242
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
30
10
1
25
10
2
2
34
1
4
33
26
1
3, 17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 28, 242
3, 17, 21, 28, 242
3, 17, 21, 28, 242
242
3, 242
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
1
20
10
28
10
3, 21, 242
3, 21, 242
3, 21, 242
3, 21, 242
3, 21, 242
4
4
MF-4
MF-4
26
2
17, 21, 28, 242
3, 17, 21, 28, 242
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
28
1
28
7
20
27
4
29
15
31
3, 17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 86, 192, 242
3, 17, 21, 86, 192, 242
3, 17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 86, 192, 242
17, 21, 86, 242
3, 17, 21, 86, 242
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
1
2
1
14
4
6
21, 38, 242
3, 21, 38, 242
21, 38, 242
21, 38, 242
3, 21, 38, 242
3, 21, 38, 242
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
54
6
54
6
53
3
97, 289
3, 97, 289
17, 21, 28, 97, 289
3, 17, 21, 28, 97, 289
17, 21, 28, 97, 289
3, 17, 21, 28, 97, 289
4
4
TM-1
TM-1
54
6
17, 21, 28, 97, 289
3, 17, 21, 28, 97, 289
206310227
206310651
206310087
206310236
206310642
206310103
206310245
206310669
206310396
206310484
206310678
206310854
206310863
206310996
206311004
206311013
206310475
206310687
206310493
206310527
206310193
206310333
206310448
206310209
206310554
206310218
206310563
206310457
206310306
206310581
206310872
206310906
206310915
206310775
206310793
206310809
300610074
300610083
300610056
300610065
300610092
300610108
300610011
300610029
425,04620
251,70436
223,17448
259,65053
396,78778
335,04729
267,38871
254,75459
254,92690
221,65140
403,39980
281,73510
386,42701
322,91921
332,09676
211,95211
327,21046
353,41819
324,74775
240,39476
299,19332
261,44785
301,73941
289,05258
251,95882
237,94304
124
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
300610038
300610047
Konaklama İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Konaklama İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
4
4
TM-1
TM-1
54
6
17, 21, 28, 97, 289
3, 17, 21, 28, 97, 289
5
MF-3
2
11, 17, 21, 28, 66, 97, 792
4
YGS-1
10
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretli)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli)
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli)
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi
Hukuk (Ücretli)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (Ücretli)
Gazetecilik (%50 Burslu)
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
İktisat (İngilizce) (Ücretli)
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (Tam Burslu)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
MF-1
MF-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-4
10
10
8
10
12
23
20
15
36
35
20
19
11
14
16
21
14
18
31
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97
1, 66, 97, 791
1, 3, 66, 97
1, 21, 28, 66, 77, 97, 791
1, 3, 21, 28, 66, 77, 97
1, 66, 97
1, 3, 66, 97
1, 3, 66, 97
66, 97
17, 21, 66, 86, 97
1, 66, 97, 791
1, 3, 66, 97
1, 3, 66, 97
1, 66, 97, 791
1, 3, 66, 97
1, 66, 97, 791
1, 3, 66, 97
1, 3, 66, 97
1, 66, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-1
MF-1
MF-1
MF-3
MF-3
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
10
3
10
10
14
5
6
30
50
10
6
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
3, 17, 21, 28, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
21, 28, 66, 77, 97, 791
3, 21, 28, 66, 77, 97
66, 97, 791
17, 21, 28, 66, 97, 791
66, 97, 791
3, 66, 97
4
TM-2
30
66, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
10
9
10
15
10
6
10
22
20
9
10
5
66, 97, 791
3, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
10
10
10
2
20
10
1
20
10
16
10
2
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
3, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
3, 17, 21, 28, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
300112506
300110016
300111535
300110043
300111517
300110061
300111438
300110097
300111492
300111508
300110113
300112587
300110131
300111623
300111632
300110149
300111659
300110167
300111474
300111483
300112303
300110273
300110282
300111235
300112154
300112172
300110219
300111298
300112472
300110237
300110264
300111253
300110325
300112199
300112436
300112312
300112339
300112296
300112463
300110361
300111395
300112206
300112393
300110388
300111411
300110431
300110952
300111959
300112057
300112233
300110458
300110467
300110934
300110476
300111032
300110494
300110501
335,65018
276,90311
216,20856
248,62215
250,90472
278,38061
293,61865
228,26454
125
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
300111014
300110537
300110979
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Sağlık Yönetimi (Ücretli)
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50
Burslu)
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme ve Finans Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (Ücretli)
Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
Hemşirelik (%50 Burslu)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
20
10
22
3, 17, 21, 28, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
20
25
15
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
3, 17, 21, 28, 66, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
10
19
10
19
10
10
10
17
10
17
20
20
19
20
10
8
7
10
18
10
19
10
9
66, 97, 791
3, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
3, 17, 21, 28, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-1
31
16
20
28
2
4
18
1
17
66, 97
3, 66, 97
3, 66, 97
66, 97
3, 66, 97
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
3, 66, 97
6
MF-3
1
3, 17, 21, 28, 66, 97, 792, 824
4
4
YGS-1
YGS-1
10
14
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
14
10
10
8
7
8
6
8
2
9
29
20
19
5
11
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97
1, 66, 97, 791
1, 3, 66, 97
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97
4
YGS-2
27
1, 3, 38, 66, 97
300110573
300111359
300111368
300111923
300112242
300110616
300111095
300110634
300111156
300110652
300111138
300110679
300111111
300112348
300112366
300110697
300111059
300111068
300112084
300112109
300110713
300111077
300110925
300111183
300110873
300111217
300111968
300112269
300112278
300111977
300112003
300112012
300112118
300112127
300112136
300112499
300111844
300111862
300110785
300111808
300111889
300111905
300110801
300111783
300110819
300111747
300110891
300111826
300111941
300112287
300110828
300111702
300110846
300111729
300112533
221,61035
271,60927
253,88171
382,49488
352,55458
447,15231
241,83801
126
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
300112578
300112569
300110758
300111314
4
4
4
4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
15
10
10
14
1, 66, 97, 791
1, 3, 66, 97
1, 17, 21, 28, 66, 97, 791
1, 3, 17, 21, 28, 66, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-3
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
15
1
2
8
15
6
2
5
15
3
9
40
1
22
36
2
69, 97, 285
3, 69, 97, 285
3, 69, 97, 285
3, 69, 97, 285
21, 28, 69, 97
3, 21, 28, 69, 97
3, 21, 28, 69, 97
3, 21, 28, 69, 97
21, 28, 69, 97
3, 21, 28, 69, 97
3, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
69, 97
3, 69, 97
300210078
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Beşeri Bilimler Fakültesi
Çin Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Çin Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Çin Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu)
Çin Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
4
YGS-1
20
1, 17, 21, 28, 69, 97
300210606
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
4
YGS-1
8
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
300211128
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu)
4
YGS-1
8
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
300210087
300210096
300210615
300211137
300210103
300210493
300210624
300211146
300210633
300210484
300211155
300211419
300211473
300211667
300211482
300210112
300210696
300211164
300210687
300211094
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İletişim Fakültesi
Basın ve Yayın (Ücretli)
Basın ve Yayın (Tam Burslu)
Basın ve Yayın (%75 Burslu)
Basın ve Yayın (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler (Ücretli)
Halkla İlişkiler (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler (%75 Burslu)
Halkla İlişkiler (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
10
20
7
5
18
37
1
2
15
41
1
10
3
4
20
20
1
8
38
20
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 21, 28, 69, 97
1, 3, 21, 28, 69, 97
1, 3, 21, 28, 69, 97
1, 3, 21, 28, 69, 97
1, 69, 97
1, 3, 69, 97
1, 3, 69, 97
1, 3, 69, 97
69, 97
3, 69, 97
1, 69, 97
1, 3, 69, 97
1, 3, 69, 97
1, 3, 69, 97
1, 69, 97
1, 3, 69, 97
1, 3, 69, 97
1, 3, 69, 97
69, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
20
4
12
20
19
4
5
20
20
10
6
20
21, 69, 97, 157
3, 21, 69, 97, 157
3, 21, 69, 97, 157
3, 21, 69, 97, 157
21, 69, 97, 157
3, 21, 69, 97, 157
3, 21, 69, 97, 157
3, 21, 69, 97, 157
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
20
9
10
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
300211394
300211401
300211649
300211464
300210015
300210572
300211101
300210024
300210033
300210581
300210042
300210051
300211119
300210069
300211852
300211861
300210139
300210703
300211173
300210148
300210157
300210712
300211182
300210166
300210175
300210721
300211191
300210184
300210218
300210748
300210227
263,21310
338,91959
272,58227
278,30474
231,29050
285,20839
333,28814
269,27024
240,35431
306,80394
266,89630
346,23200
311,46228
222,15473
335,30861
242,58116
327,19271
238,08956
261,60870
234,69331
276,49226
218,82026
259,99791
127
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
300210236
300210757
300211207
300210245
300211773
300211782
300211834
300211879
300211058
300211216
300211225
300211076
300210299
300210784
300211234
300210306
300210315
300210793
300211243
300210324
300210333
300210809
300211252
300210342
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (Ücretli)
İşletme Yönetimi (Tam Burslu)
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
Pilotaj (İngilizce) (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (Tam Burslu)
Mimarlık (%75 Burslu)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Ücretli)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Tam Burslu)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Ergoterapi (İngilizce) (Ücretli)
Ergoterapi (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
MF-4
MF-4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
20
17
25
20
45
4
25
2
25
4
8
20
20
2
10
15
20
9
19
15
20
9
15
15
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
69, 97
3, 69, 97
17, 21, 28, 41, 69, 97, 210
3, 17, 21, 28, 41, 69, 97, 210
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
20
1
1
1
29
1
2
40
69, 97
3, 69, 97
3, 69, 97
3, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
36
1
25
4
20
20
36
2
25
5
15
20
25
5
14
25
25
3
5
20
2
8
20
69, 97
3, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
69, 97
3, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
36
4
15
5
10
15
3
15
69, 97
3, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
300211719
300211728
300211737
300211746
300210439
300210827
300211597
300210448
300211816
300211825
300210378
300210836
300211261
300210387
300211791
300211807
300210396
300210845
300211279
300210403
300210412
300210854
300211288
300210421
300211446
300211491
300211507
300211067
300211297
300211304
300211085
300211755
300211764
300211613
300211622
300211631
300211437
300211525
300211428
388,03243
247,22950
239,81103
248,87884
327,11774
284,78586
217,11380
313,56161
245,71050
223,28229
232,90537
247,16730
128
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
300211534
300211694
300211543
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu)
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu
Güverte (İngilizce) (Ücretli)
Güverte (İngilizce) (Tam Burslu)
Güverte (İngilizce) (%75 Burslu)
Güverte (İngilizce) (%50 Burslu)
Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli)
Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu)
Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (%75 Burslu)
Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu)
Hemşirelik Yüksekokulu
Ebelik (Ücretli)
Ebelik (Tam Burslu)
Ebelik (%75 Burslu)
Ebelik (%50 Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%75 Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)
Bankacılık ve Finansman (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finansman (İngilizce) (%75 Burslu)
Bankacılık ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%75 Burslu)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu)
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Muhasebe (İngilizce) (Ücretli)
Muhasebe (İngilizce) (Tam Burslu)
Muhasebe (İngilizce) (%75 Burslu)
Muhasebe (İngilizce) (%50 Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (Ücretli)
Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (%75 Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%75 Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Denizcilik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Denizcilik Yüksekokulu
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 Burslu)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu)
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
2
4
8
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
30
1
3
12
25
5
8
18
1, 17, 21, 28, 69, 97, 295
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97, 295
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97, 295
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97, 295
1, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
15
3
5
9
22
3
3
12
1, 38, 69, 78, 97
1, 3, 38, 69, 78, 97
1, 3, 38, 69, 78, 97
1, 3, 38, 69, 78, 97
1, 38, 69, 97
1, 3, 38, 69, 97
1, 3, 38, 69, 97
1, 3, 38, 69, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
9
3
11
15
13
1
1
5
20
6
12
20
20
3
4
5
20
4
4
10
20
3
5
10
1, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
1, 3, 17, 21, 28, 69, 97
4
4
MF-2
MF-2
2
20
3, 17, 21, 28, 97, 139, 153
3, 17, 21, 28, 97, 139, 153
4
4
TM-1
TM-1
1
29
3, 17, 21, 28, 97, 153, 160
3, 17, 21, 28, 97, 153, 160
4
4
MF-4
MF-4
38
40
3, 17, 21, 28, 97, 153, 160
3, 17, 21, 28, 97, 153, 160
4
4
MF-4
TM-1
20
20
17, 21, 28, 41, 97, 153, 210
3, 17, 21, 28, 97, 153
4
4
YGS-1
YGS-1
36
43
1, 3, 97, 153, 160
1, 3, 97, 153, 160
4
4
YGS-1
DİL-1
19
16
1, 3, 70, 97
1, 3, 21, 28, 70, 77, 97
300210906
300210924
300211313
300210915
300210475
300210863
300211322
300210527
300211455
300211579
300211676
300211588
300210563
300210881
300211604
300210899
300210969
300210978
300211331
300210987
300211385
300211552
300211701
300211561
300210536
300210872
300211349
300210545
300210996
300211004
300211358
300211013
300210933
300210942
300211367
300210951
300211022
300211031
300211376
300211049
300710143
300710152
300710019
300710028
300710046
300710064
300710073
300710091
300710116
300710134
300311472
300310932
PUAN (7)
261,63400
275,24784
252,29731
245,90725
223,86607
272,92550
222,48994
289,22603
263,95397
221,95560
255,27556
220,80967
334,29048
276,04459
238,98275
238,51491
239,43979
244,17722
284,23572
223,62904
129
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
300310526
300310959
300310941
300311348
300311436
300310535
300310968
300311224
300311454
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)
Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Tarih (Tam Burslu)
Tarih (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
İletişim Bilimleri Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (%25 Burslu)
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (İngilizce) (Tam Burslu)
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (İngilizce) (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
Gastronomi (İngilizce) (%25 Burslu)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik (Tam Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)
Sağlık Yönetimi (%25 Burslu)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Eğitim Fakültesi
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
8
2
14
5
1
28
1
3
21
1, 70, 97
1, 3, 70, 97
1, 3, 70, 97
1, 70, 97
1, 3, 70, 97
70, 97
3, 70, 97
1, 70, 97
1, 3, 70, 97
224,21628
328,99119
4
4
4
4
4
4
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TM-2
TM-2
1
8
1
5
3
1
3, 70, 97
3, 70, 97
3, 70, 97
3, 70, 97
70, 97
3, 70, 97
279,43135
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
20
3
20
1
20
20
20
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
1
17
1
26
3, 70, 97
3, 70, 97
3, 70, 97
3, 70, 97
242,92478
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
1
30
18
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
321,10098
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
20
3
19
3
20
1
47
2
20
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
TM-1
TM-1
TM-3
9
1
1
20
1
3, 70, 97
70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 70, 97
4
4
MF-2
MF-2
1
9
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
4
4
4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
11
1
20
1, 3, 17, 21, 28, 70, 97
1, 3, 17, 21, 28, 70, 97
1, 3, 17, 21, 28, 70, 97
202,76300
251,17382
4
4
YGS-6
YGS-6
5
19
1, 3, 17, 21, 28, 70, 97
1, 3, 17, 21, 28, 70, 97
270,83668
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
1
13
11
2
1, 3, 38, 70, 97
1, 3, 38, 70, 97
1, 3, 70, 97
1, 3, 70, 97
287,65549
300310041
300310562
300310068
300310986
300310905
300311357
300311269
300310129
300310614
300310147
300311296
300310995
300311003
300311012
300311021
300311039
300311048
300310314
300311118
300310783
300311057
300310298
300311066
300311075
300311084
300311093
300311109
300311127
300311136
300311154
300311233
300311163
300311172
300311499
300310332
300310341
300310792
300310411
300311321
300310438
300311206
300311515
300311524
300311427
300310835
PUAN (7)
287,79546
361,11532
360,30886
275,61876
275,98435
382,52078
265,72718
265,02326
280,20216
260,16546
232,35436
130
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
300411338
300411347
300411356
300411365
300410013
300410701
300410976
300410022
300410031
300410719
300410985
300410049
300410473
300410994
300410482
300410604
300410613
300411002
300410737
300410058
300410746
300411011
300410067
300410491
300411029
300410552
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (Ücretli)
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (Tam Burslu)
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%75 Burslu)
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyal Hizmet (İngilizce) (Ücretli)
Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 Burslu)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (İngilizce) (Ücretli)
Gazetecilik (İngilizce) (Tam Burslu)
Gazetecilik (İngilizce) (%75 Burslu)
Gazetecilik (İngilizce) (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli)
Radyo ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon (İngilizce) (%75 Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
9
7
6
8
5
1
3
10
18
5
1
12
64
1
6
15
7
10
15
10
2
8
12
9
2
6
1, 71, 97
1, 3, 71, 97
1, 3, 71, 97
1, 3, 71, 97
1, 21, 28, 71, 97
1, 3, 21, 28, 71, 97
1, 3, 21, 28, 71, 97
1, 3, 21, 28, 71, 97
1, 71, 97
1, 3, 71, 97
1, 3, 71, 97
1, 3, 71, 97
71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
1, 71, 97
1, 3, 71, 97
1, 3, 71, 97
1, 3, 71, 97
1, 71, 97
1, 3, 71, 97
1, 3, 71, 97
1, 3, 71, 97
1, 71, 97
1, 3, 71, 97
1, 3, 71, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
3
2
40
10
10
5
9
10
71, 97
3, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-2
TM-2
TM-2
10
4
23
20
1
4
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-3
TM-3
TM-3
10
4
9
8
9
12
5
10
10
5
15
10
10
1
37
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
10
5
5
9
9
4
7
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
300411595
300411629
300410507
300410561
300410094
300410755
300411047
300410101
300410119
300411056
300410128
300410579
300410588
300410773
300410137
300410782
300411074
300410146
300410155
300410791
300411083
300410164
300410173
300410807
300411092
300410182
300410597
300410816
300410825
300410234
300410834
300411117
300410243
300410279
300410843
300411126
241,04560
295,32258
236,56797
342,93684
307,16041
346,06407
287,14735
224,85894
308,09267
228,80829
366,39914
318,52057
248,21032
305,23963
224,93924
281,49415
235,34348
228,61616
259,97967
384,57759
349,83088
216,81935
332,53571
241,64004
248,91844
233,46509
131
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
300410288
300410252
300410852
300411135
300410261
Radyo ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu)
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Hemşirelik (Ücretli)
Hemşirelik (%75 Burslu)
Hemşirelik (%50 Burslu)
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Tam Burslu)
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (%75 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O.
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%75 Burslu)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu)
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
7
10
4
7
10
3, 17, 21, 28, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
5
10
15
5
5
15
15
5
10
5
10
10
12
20
15
9
6
13
9
5
12
15
5
5
14
15
5
10
3
5
15
10
2
14
10
15
9
15
20
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
4
4
4
4
4
4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
36
1
1
9
4
35
71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
38, 71, 97
3, 38, 71, 97
3, 38, 71, 97
4
4
MF-2
MF-2
9
15
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
1
13
1, 17, 21, 28, 71, 97
1, 3, 17, 21, 21, 71, 97
1, 3, 17, 21, 28, 71, 97
237,46084
4
4
4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
2
12
1, 17, 21, 28, 71, 97
1, 3, 17, 21, 28, 71, 97
1, 3, 17, 21, 28, 71, 97
273,96812
4
YGS-1
88
1, 3, 73, 97
300410297
300410861
300411144
300410304
300410313
300410879
300411153
300410516
300410888
300411171
300410543
300411514
300411523
300411532
300411541
300410331
300410897
300411189
300410385
300410349
300410904
300411198
300410358
300410437
300410913
300411205
300410446
300411471
300411489
300411498
300411505
300410367
300410922
300411214
300410376
300411435
300411444
300411453
300411462
300411241
300411383
300411268
300411559
300411577
300411586
300410676
300411223
300410394
300411638
300411417
300410419
300411647
300411426
300511107
273,48538
246,70540
231,42577
218,15400
406,02120
132
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
300511276
300511346
300511116
300510736
300511601
300510066
300511125
300511373
300511143
300511558
300511328
300511337
300510206
300510224
Fen Bilgisi Öğretmenliği (Tam Burslu)
Fen Bilgisi Öğretmenliği (%50 Burslu)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%50 Burslu)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu)
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu)
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)
Matematik (İngilizce) (%75 Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
Tarih (%75 Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu)
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (Tam Burslu)
Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (%50 Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgi ve Belge Yönetimi (Tam Burslu)
Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 Burslu)
Bilgisayar-Enformatik (Tam Burslu)
Bilgisayar-Enformatik (%50 Burslu)
Bilgisayar-Enformatik (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar-Enformatik (İngilizce) (%50 Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (Tam Burslu)
İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (%50 Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Tam Burslu)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
MF-2
MF-2
MF-1
DİL-1
YGS-5
TM-3
TM-2
TS-1
TS-2
YGS-6
YGS-4
YGS-4
MF-3
MF-3
6
54
45
69
26
57
51
21
33
41
13
10
25
23
1, 3, 73, 97
1, 3, 73, 97
1, 3, 73, 97
1, 3, 15, 28, 73, 77, 97
1, 3, 73, 97
73, 97
1, 3, 73, 97
1, 3, 73, 97
1, 3, 73, 97
1, 3, 73, 97
1, 73, 97
1, 3, 73, 97
73, 97
11, 15, 17, 28, 73, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DİL-1
MF-1
MF-1
MF-3
DİL-1
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TM-2
36
4
36
45
32
16
81
26
44
38
3, 15, 28, 73, 77, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 28, 73, 97
73, 97
15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
73, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
TM-2
TM-2
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-1
1
27
2
27
2
27
2
8
3
27
3
27
2
18
2
18
1
35
4
36
4
36
4
36
36
3
36
3
35
1
36
18
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
27
37
14
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
39
78
3
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
300511619
300511779
300511788
300512168
300511628
300511673
300510269
300511637
300511646
300510303
300510339
300510781
300511876
300511725
300510357
300510799
300511885
300510966
300511707
300511716
300510375
300510806
300510393
300510815
300511894
300510824
300510427
300510833
300511734
300511743
300511901
300511919
300510445
300510842
300511761
300510463
300510851
300511682
300511691
300510481
300510869
300510878
300512089
300512062
300512105
300511804
300511655
300511928
237,34982
305,22813
318,06872
232,70768
222,39964
264,14980
221,04694
133
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
PUAN (7)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
300511161
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu)
Biyomühendislik (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Hemşirelik (%75 Burslu)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu)
Tıp Fakültesi (Ücretli)
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
Veteriner Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 Burslu)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İktisat (Ücretli)
İktisat (%75 Burslu)
İktisat (%50 Burslu)
İktisat (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (Ücretli)
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%25 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Psikoloji (Ücretli)
4
MF-4
27
3, 15, 17, 28, 73, 97
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
1
27
2
27
3
27
3
27
27
27
3
27
27
1
27
4
45
13
66
3
27
1
26
1
27
49
3
2
27
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
4
4
4
4
4
6
6
5
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
TM-1
MF-3
MF-3
MF-3
52
87
31
117
24
21
28
82
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
15, 73, 97, 157
3, 15, 38, 73, 97, 157
3, 15, 73, 97, 157
73, 97
15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
4
YGS-6
104
1, 3, 73, 97, 161
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
3
1
15
3
3
14
3
10
4
17
181, 200, 201
181, 200, 201
181, 200, 201
181, 200, 201
181, 200, 201
181, 200, 201
181, 200, 201
181, 200, 201
181, 200, 201
181, 200, 201
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
10
2
23
181, 200
181, 200
181, 200
4
4
4
4
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
TM-3
10
10
13
5
6
5
20
181, 200, 201
181, 200, 201
181, 200, 201
180, 181, 200, 201
180, 181, 200, 201
180, 181, 200, 201
181, 200, 201
300511937
300511452
300510603
300511064
300511946
300511461
300511955
300511091
300511479
300511179
300511973
300511488
300511497
300510621
300511073
300511991
300511188
300511567
300511197
300512017
300511576
300510666
300511082
300512026
300511301
300512141
300512159
300512035
300511504
300512053
300511425
300511213
300511664
300511434
300511513
300510921
300511443
300512123
408810374
408810471
408810383
408810392
408810408
408810417
408810426
408810435
408810444
408810453
408810286
408810302
408810295
408810074
408810092
408810083
408810011
408810038
408810029
408810047
351,79853
300,73302
231,41826
261,06278
134
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
PROGRAM
ÖĞR.
PUAN
GENEL
ÖZEL KOŞUL VE
2014-ÖSYS
SÜRE
TÜRÜ
KONT.
AÇIKLAMALAR
EN KÜÇÜK
(6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
408810065
408810056
408810108
408810462
408810126
408810117
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Sosyal ve Siyasal Bilimler (Ücretli)
Sosyal ve Siyasal Bilimler (%75 Burslu)
Sosyal ve Siyasal Bilimler (%50 Burslu)
Sosyal ve Siyasal Bilimler (%25 Burslu)
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
Eğitim Fakültesi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Ücretli)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (%50 Burslu)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (%25 Burslu)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İş İdaresi (Ücretli)
İş İdaresi (%50 Burslu)
İş İdaresi (%25 Burslu)
İşletme (Ücretli)
İşletme (%50 Burslu)
İşletme (%25 Burslu)
Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi) (Ücretli)
Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi) (%50 Burslu)
Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi) (%25 Burslu)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler (Ücretli)
Halkla İlişkiler (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler (%25 Burslu)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (Ücretli)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Siyasal Bilimler (Ücretli)
Siyasal Bilimler (%50 Burslu)
Siyasal Bilimler (%25 Burslu)
Dini İlimler (Ücretli)
Dini İlimler (%50 Burslu)
Dini İlimler (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık (Ücretli)
Mimarlık (%50 Burslu)
Mimarlık (%25 Burslu)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (%25 Burslu)
Görsel Sanatlar (Ücretli)
Görsel Sanatlar (%50 Burslu)
Görsel Sanatlar (%25 Burslu)
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
2
18
8
1
8
8
181, 200, 201
181, 200, 201
181, 200, 201
181, 200, 201
181, 200, 201
181, 200, 201
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
29
1
11
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
10
5
5
15
5
5
25
8
15
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
4
4
4
TS-1
TS-1
TS-1
10
1
5
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TM-3
TM-3
TM-3
TM-2
TM-2
TM-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
30
1
11
10
1
4
9
3
4
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
1, 181, 827, 828
1, 181, 827, 828
1, 181, 827, 828
4
4
4
MF-4
MF-4
MF-4
29
3
15
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
4
4
4
4
4
4
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
10
4
3
10
1
5
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
181, 827, 828
409610434
409610443
409610452
409610258
409610267
409610276
409610222
409610231
409610249
409610046
409610055
409610064
409610107
409610116
409610125
409610346
409610355
409610364
409610373
409610382
409610391
409610407
409610416
409610425
409610285
409610294
409610301
409610197
409610204
409610213
409610319
409610328
409610337
PUAN (7)
297,69765
252,03644
258,78892
262,16172
259,51140
240,53595
228,78720
135
Download

tablo - 4. merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim lisans