SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu
Satın Alma Rehberi
Mal ve Hizmet Alımı İçin İhale İlanı
Üzümcü Tıbbi Cihaz ve Medikal Gaz Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., T.C. Ankara Kalkınma
Ajansı İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan
mali destek ile Gölbaşı/ANKARA’da 1 adet Elektronik Kart ve Yazılım Danışmanlığı ve 1 adet Optik
Tasarım, Geliştirme ve Test Eğitimi için bir hizmet alımı ihalesi ve 1 adet Medikal Lamba Test
Sistemi, 1 adet Elektriksel Test Cihazı, 1 adet LED Teknolojili Lamba Kalıpları, 1 adet
Ameliyathane Minderi Kalıpları için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
LOT 1: 1 adet Medikal Lamba Test Sistemi-mal alımı
1 adet Elektriksel Test Cihazı-mal alımı
LOT 2: 1 adet LED Teknolojili Lamba Kalıpları-mal alımı
1 adet Ameliyathane Minderi Kalıpları-mal alımı
LOT 3: 1 adet Elektronik Kart ve Yazılım Danışmanlığı-hizmet alımı
1 adet Optik Tasarım, Geliştirme ve Test Eğitimi-hizmet alımı
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Ankara
Konya Devlet Karayolu 29.km 06830 Gölbaşı Ankara adresinden veya www.uzumcu.com.tr ve
www.ankaraka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 19.11.2014 ve Saat: 11.00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.uzumcu.com.tr ve www.ankaraka.org.tr adresinde
yayınlanacaktır.
Teklifler, 19.11.2014 tarihinde, saat 14.00’da ve Ankara Konya Devlet Karayolu 29.km 06830 Gölbaşı
Ankara adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Download

Mal ve Hizmet Alımı İçin İhale İlanı Üzümcü Tıbbi Cihaz ve Medikal