Hacettepe Ünİversİtesİ
Nörolojik Bilimler
ve
Psikiyatri Enstitüsü
XII. Enstitü Günleri
Dr. Murat Rezaki
ve
Dr. Günfer Gürer Aydın
Konferansları
İLETİŞİM
14 Nisan 2014
Tel: 305 2130-311 7908
E-posta/e-mail: [email protected]
Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sıhhiye Yerleşkesi
Kırmızı Salon
KONUŞMACILAR
14 Nisan 2014 (Kırmızı Salon)
Dr. Eero Castrén
Eero Castrén, Finlandiya Kuopio Üniversitesinde 1983’te tıp doktoru
ünvanını aldıktan sonra nörofarmakoloji doktorasını tamamlamıştır.
Doktora sonrası Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH, Bethesda,
ABD) ve Max Planck Psikiyatri Enstitüsünde (Martinsried, Almanya)
çalışmalarına devam etmiştir. Halen Helsinki Üniversitesinde Nörobilim
Merkezinin direktörü olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam
etmektedir. Araştırma alanı genel olarak nöron plastikliği ve başta BDNF
olmak üzere nörotrofik faktörlerin erişkin beynindeki etkileri ve ilaçların
etki mekanizmalarındaki rolüyle ilgilidir. Çalışmalarını nörofarmakoloji
ve gelişimsel nörobilim perspektifi ile yürütmektedir. Antidepresanların
etki mekanizmalarına ilişkin deneyime dayalı nöron plastikliğinin yeri ile
ilaçlarla gelişimin erken dönemlerindeki plastik duruma dönüldüğüne
ilişkin bulguları olmuştur.
Dr. Enrico Bertini
Enrico Bertini 1975 yılında Roma La Sapienza Üniversitesinden tıp
doktoru ünvanını almış, 1979 yılında da aynı üniversitede Nöroloji
uzmanlığını tamamlamıştır. Çalışmalarını nöropatoloji alanında
sürdürmüş, 1985 yılında Brüksel S. Luc Üniversitesinde yardımcı
araştırmacı olarak görev yapmış, 1987 ve 1995 yıllarında Columbia
Üniversitesinde konuk bilim adamı olarak çalışmıştır. 1997 yılından
bu yana Roma’da Bambino Gesu’ Çocuk Araştırma Hastanesinde,
Nöromusküler ve Nörodejeneratif Bozukluklar ve Moleküler Tıp Biriminin
yöneticiliği görevini sürdürmektedir. Çalışmalarını spinal musküler
atrofi, kollajen IV eksikliği bozuklukları, konjenital musküler distrofiler,
mitokondrial bozukluklar, spastik parapleji, lökodistrofiler ve konjenital
ataksiler üzerinde yürütmektedir. Halen Famiglie SMA Araştırma
Komitesi, Avrupa Lökodistrofi Birliği Araştırma Komitesi ve SAB FSMA
Avrupa üyesidir.
Dr. Murat Rezaki Konferansı
Oturum Başkanı: Dr. Koray BAŞAR
10.00-11.00
Dr. Eero Castrén
Pharmacological Regulation of Neuronal Plasticity in Adult Brain
Dr. Günfer Gürer-Aydın Konferansı
Oturum Başkanı: Dr. Meral TOPÇU
11.00-12.00
Dr. Enrico Bertini
Phenotypic and Genetic Heterogeneity in Mitochondrial Leukoencephalopathies
Download

Dr. Murat Rezaki ve Dr. Günfer Gürer Aydın Konferansları XII. Enstitü