Türkiye llaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Ewak Biıiıni Giden Evrak Servisi
ILAç RIHSATLANDIRMA DAiRESI
E-Takio No:1542145
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Ilaç ve Tıbbi C1haz Kurumu
Sayı
Konu
ill
llııılı l|lı llılı|lıı
[ ıil ılı
Taııh:24.12.2074
Evrak No: 154678 Evrak Ek:
72230246
DHEA içeren Ürünıer
DOSYA
DHEA (Dehidroepiandrosteron) içeren ürünler hakkında Kurumumuz "Beşeri Tıbbi
Ürünler Ruhsatlandllma Danlşma Komisyonu" tarafından yapılan değerlendirme neticesinde;
söz konusu madde için doping amaclyla yasal olmayan kullanımın tespit edilmesi, doz ve
Süreye bağlı olarak kullanımlarda yan etkiler gözlenmesi ve bazı ilaçlarla etkileşimlerinin
kayıtlı olması nedeniyle reçeteli ilaç kapsamrna alrnmasrna karar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda bilginizi rica
ederim.
aı
,tVM
özkanüNeı.
Kurum Başkanı
Dağıtım:
Araştırmacı Ilaç Firmaları Derneği
Türkiye ilaç Sanayi Derneği
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
Gelişimci itaç Firmalan Derneği
Sağlık Ürtınleri Derneği
Kamu İlaç Tedarikçileri Demeği
SögtitöZü Mahallesi,2 l 76. Sokak No: 5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312) 218 30 00- Fax : (0 312) 218 34 60
\\.ww.legrn.go\,.tr
Download

özkanüNeı.