KARAR NUMARASI: Y(K-I)2195-2014
ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN SAPTANMASI
(Önerge No:2299/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ilişikteki kararının
en geç 7 gün içinde 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren uygulanacak Asgari Ücret
olarak Resmi Gazete’de ilan edilmesine karar verdi.
28.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2194-2014
“LUMPY SKIN DISEASE” ADLI VİRAL HASTALIĞIN “ACİL ERADİKASYON ÖNLEMLERİNE
TABİ BİLDİRİMİ ZORUNLU HAYVAN HASTALIĞI” OLARAK İLAN EDİLMESİ
(Önerge No:2298/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değişik bölgelerinde tesbit
edilen, büyükbaş hayvanlarda ölümlere ve maddi kayıplara sebep olan LUMPY SKIN
DISEASE (LSD, Sığırların Nodüler Ekzantemi) hastalığının; hastalık sonucu hayvanları
ölen veya hastalığın yayılmasını önlemek için hayvanları itlaf edilecek hayvan
üreticilerinin tazmin edilmeleri zorunluluk arz ettiğinden, 41/2012 sayılı Hayvan Sağlığı
Yasası’nın 13. maddesinin (1). fıkrasının (A) bendi uyarınca “Acil Eradikasyon
Önlemlerine Tabi Bildirimi Zorunlu Hayvan Hastalığı” olarak ilan edilmesine ve
hayvanları zarar gören üreticilerin Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü çerçevesinde
tazmin edilmesine karar verdi.
28.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Download

28.11.2014