GÜVENLİK ŞARTNAMESİ
1. İhaleye katılacak olan firmanın, Adana Ticaret Odası’na kayıtlı olması ve ihale
tarihine kadar gecikmiş aidat borcu bulunmaması gerekmektedir.
2. Firma, SSK ve Maliye’ye borcu olmadığını gösteren bir yazıyı teklif ekinde
bulundurmalıdır.
3. Firmanın “5188 Sayılı İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet
İzin Belgesi” olmalıdır.
4. Firmanın temin edeceği güvenlik personelinin “Güvenlik Eğitim Sertifikalı”
olması şarttır.
5. Görevlendirilen güvenlik elemanlarının, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu doğrultusunda sorumluluğu ve kanuni gereklilikler, firma tarafından
yerine getirilecek olup, tüm sorumluluk firmaya aittir. Güvenlik Personelinin İş
Sağlığı ve Güvenliği ve mevzuatla alınması zorunlu tüm eğitimleri Firmaca
aldırılacak ve belgeleri Oda’ya sunulacaktır.
6. Firma, Odamız Hizmet Binasının güvenlik hizmetini 4 güvenlik personeliyle,
mesai günlerinde 24 saat güvenlik hizmeti verecek şekilde, tatil günlerinde 21:00
– 07:00 saatleri arasında, resmi tatiller, yıllık izin, hastalık, geçici iş göremezlik
raporu vb. durumlarda yedek personel vermek suretiyle kesintisiz olarak temin
edecektir.
7. Personelin tüm özlük, sosyal güvenlik hakları firma tarafından karşılanacaktır.
8. Firma; çalıştırdığı güvenlik personelini ayrıca Mali Mesuliyet Sigortası
yaptıracaktır.
9. Güvenlik elemanları personel dâhil bütün giriş-çıkış kontrolünü sağlayacaktır.
10. İhaleyi alan firma sözleşme bedelinin yıllık toplam tutarının % 6’sı kadar banka
teminat mektubunu sözleşme imzalanmadan önce Oda’ya ibraz etmek
zorundadır.
Download

GÜVENLİK ŞARTNAMESİ 1. İhaleye katılacak olan firmanın, Adana