Armada İş Merkezi Eskişehir Yolu 6. Km
Kat : 11-12&14 Söğütözü / ANKARA
Tel
: 0 (312) 295 62 06
Faks
: 0 (312) 295 62 00
E-posta : [email protected]
Hızır Hakan ÜNAL
Gaz İletim Müdürlüğü
Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü
BOTAŞ
Hızır Hakan ÜNAL 2002 yılında ÖSYM’nin açmış olduğu merkezi eleme sınavı ile BOTAŞ’ın
İletim Sistem Operatör faaliyetlerinin yürütüldüğü, Doğal Gaz İşlemeleri Bölge Müdürlüğü’nde çalışmaya
başlamış olup halen Bölge Müdürlüğüne bağlı 2010 yılında Gaz Kontrol ve Mevzuat Uygulama ve Müşteri
Hizmetleri Müdürlüğünün birleştirilmesiyle kurulan, Gaz İletim Müdürlüğünde çalışmaktadır.
Görev Sorumluluk ve uzmanlık yetkinlikleri arasında;
- Üçüncü Taraf Erişim Hizmetleri,
- Mevzuat uygulama ve Avrupa Birliği mevzuat uyum çalışmaları,
- Müşteri Hizmetleri Yönetimi,
- İletim ve Sevkiyat Kontrol Tarifeleri yer almaktadır.
2002 – 2005 arasında Bölge Müdürlüğüne bağlı Mali İşler Müdürlüğü’nde,
2005 - 2010 yılları arasında Bölge Müdürlüğüne bağlı Mevzuat Uygulama ve Müşteri Hizmetleri
Müdürlüğünde çalıştı.
Eğitim
 Lisans – Maliye,
 Yüksek Lisans – Uluslararası Ticaret ve Finansmanı (MA)
Halen Akademik çalışmalarına Hacettepe Üniversitesi’nde devam etmektedir.
3.Taraf Erişime ilişkin tecrübe ve birikimlerini zaman zaman sektörel konferans ve forumlarda
paylaşmaktadır.
Bazı çalışmalar:
 BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esasların (ŞİD) ilk tanziminden (2004) ve
İletim ve Sevkiyat Kontrol Tarife önerilerinin ilk defa hazırlanıp (2004) uygulamaya konulması dahil
(2005) bugün kadar geçen zamanda, tüm Kod ve Tarife sürecinde, düzenleme, EPDK ile
müzakereler ve daha sonraki süreçlerde (revizyonlar dahil) aralıksız sorumluluklar almıştır.

Standart Taşıma Sözleşmesi, Bağlantı Anlaşması, Teslim Sözleşmesi, Bağlantılı Sistem Teslim
Sözleşmelerinin ilk tanziminde sorumluluklar almıştır.

Marmara Ereğlisi LNG Terminalinin Bölge Müdürlüğüne Bağlı olduğu dönemlerde LNG Terminal
Tarife ve 3.Taraf Erişim Mevzuatında görev almıştır.

İhracat tarifelerinin oluşumu ve bugünkü halinde öneri ve EPDK müzakere sürecinde sorumluluklar
almıştır.

2007 yılında tamamlanmış olan BOTAŞ Doğal Gaz İletim Sistemine yönelik, AB Teknik Yardım
Projesi “Technical Assistance to BOTAŞ Petroleum Pipeline Corporation in Gas Transmission and
Transit” kapsamında aktif sorumluluklar almış ve 1,5 yıl AB uzmanları ile birlikte Türkiye’de
çalışma imkânı olmuştur.
Download

Hızır Hakan ÜNAL Gaz İletim Müdürlüğü Doğal Gaz İşletmeleri