BOZTEPE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 20142015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11/A SINIFI 1. DÖNEM 2.
YAZILI SINAVI
1- Aşağıdakilerden hangisi tarımda verimi artıran
önlemlerden biri değildir?
A) Sulamalı tarımın yaygınlaştırılması
B) Tohum ıslahının yapılması
C) Toprağın nadasa bırakılması
D) Gübrelemenin yapılması
E) Makineleşme
2- Tarla tarımında aşağıdakilerden hangisi tarımı
geliştirmek için gerekli değildir?
A) Bilinçli gübre kullanmak
B) Sulamalı tarım yapmak
C) Nadasa bırakmak
D) Nöbetleşe ekim yapmak
E) Makineleşmeyi artırmak
3- Türkiye’de tarla tarımında ekim alanı en geniş
tarım ürünü hangisidir?
A) Pamuk
B) Çeltik
C) Mısır
D) Buğday
E) Tütün
4- Kurak mevsimin olmadığı iklim bölgeleri
aşağıdaki tarım ürünlerinden hangileri
yetişmez?
A) Turunçgil-zeytin
B) Çay-fındık
C) Mısır-fasulye
D) Buğday-arpa
E) Kivi-soya
5- Türkiye’de aşağıdaki ürünlerden hangisinin
doğal yetişme alanı en azdır?
A) Turunçgiller
B) Fındık
C) Muz
D) Tütün
E) Buğday
6- Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de doğal
yetişme alanı en fazladır?
A) Üzüm-elma
B) Portakal-limon
C) Zeytin-incir
D) Çay-fındık
E) Pamuk-fıstık
7- Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığı etkileyen
doğal faktörlerden değildir?
A) Yerşekilleri
B) Bitki örtüsü
C) İklim
D) Üretici teşviki
E) Hayvan ırkları
8- Türkiye’de et ve süt üretiminin en fazla
olduğu hayvan türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sığır
B) Koyun
C) Kıl keçisi
D) Manda
E) Tiftik keçisi
9- Aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden
hangisinde doğa koşullarına bağımlılık en
azdır?
A) Arıcılık
B) Kümes hayvancılığı
C) Büyükbaş hayvancılık
D) Küçükbaş hayvancılık
E) İpek böcekçiliği
10- İpekböcekçiliğinin yaygın olduğu yerlerde
aşağıdaki bitki türlerinden hangisi yaygındır?
A) Kızılçam
B) Sığla
C) Ihlamur
D) Kasnak meşesi
E) Dut ağacı
11- Bir madenin çıkarılmasında aşağıdakilerden
hangisi daha az etkilidir?
A) Kullanım alanının yaygın olması
B) Rezervinin fazla olması
C) Tenör oranının yüksek olması
D) Taşınmasının kolay olması
E) Yüzeye yakın olması
12- Aliağa, İpraş,Orta Anadolu rafinerilerinin
bulunduğu kentler aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzmir, İzmit, Kırıkkale
B) Batman, İstanbul , Mersin
C) İzmit, İzmir,Batman
D) İzmir, Kırıkkale, İzmit
E) Erzurum, İzmir, Batman
Diğer sayfaya geçiniz…..
13- Elektrik-elektronik sanayisinde en çok
kullanılan madenler hangisidir?
A) Krom-barit
B) Bakır-alüminyum
C) Civa-magnezyum
D) Antimon-çinko
E) Nikel-tungsten
14- En zengin boksit yataklarının olduğu yre çifti
hangisidir?
A) Seydişehir-Akseki
B) Divriği-Kangal
C) Murgul-Küre
D) Fethiye-Köyceğiz
E) Guleman-Palu
15- Türkiye’de aşağıdakilerden tuz üretiminde ilk
sıradadır?
A) Deniz tuzu
B) Göl tuzu
C) Kaya tuzu
D) Kaynak sularından elde edilen tuz
E) Akarsulardan elde edilen tuz
16- Aşağıdakilerden hangisi Antalya bölümünden
çıkarılan madenlerden biri değildir?
A) Mermer
B) Bakır
C) Boksit
D) Kükürt
E) Barit
17- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihraç
ettiği madenlerden biridir?
A) Krom
B) Tungsten
C) Nikel
D) Petrol
E) Mermer
18- Aşağıdaki yer altı zenginliklerinden hangisi
metal sanayisinde kullanılmaz?
A) Boksit
B) Krom
C) Bakır
D) Fosfat
E) Civa
19- Aşağıdakilerden hangisinde çıkarılan maden
yanlış verilmiştir?
Yöre
Maden
A) Seydişehir
Boksit
B) Murgul
Bakır
C) Guleman
Krom
D) Divriği
Uranyum
E) Afşin
Linyit
20- Aşağıdakilerden hangisi bakır madeninin
zengin olduğu yerlerden biri değildir?
A) Murgul
B) Küre
C) Divriği
D) Maden
E) Çayeli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Her soru 5 puandır. Başarılar Dilerim…
‘’Her seçim bir vazgeçiştir’’.
Sedat KAYA
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Download

BOZTEPE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014- 2015