Dernek Şubesi Kurmak;
TİYADER derneğinin şubeleri birer bağımsız işletme gibi fonksiyon gösterirler. Kendi karar defterleri
ve işletme defterleri vardır. Kendi gelirlerini kendileri oluşturur ve harcama yapacakları yerlere ve
miktarlara kendileri karar verirler. Hangi konularda merkeze bağlı oldukları tüzük’te belirtilmiştir.
1. Adım: Şube açma yetkisi hukuken sadece üyelere verilebilmektedir. TİYADER şubesi kurmak
isteyen kişiler öncelikle TİYADER’e üye olmak durumundadırlar.
2. Adım: Bir şube açmak için TİYADER merkeze üye olan en az 3 kişi bir araya gelmelidir. Bu 3
TİYADER üyesi şube açma isteklerini TİYADER’e iletirler.
3. Adım: TİYADER şube açmak isteyen bu 3 üyesine şube açma yetkisi veren yönetim kurulu
kararını verir.
4. Adım: Şube açmak isteyen ekip şube için bir adres temin etmek durumundadır. Adrese dayalı
nüfus kayıt sisteminden dolayı, adrese kayıtlı bir ikamet bulunmamalıdır. Bir iş yeri, sistemde
ikamet görünmeyen bir yazlık ev veya bağ evi gösterilebilir. Apartman dairelerinin dernek
olarak gösterilmesi için kat malikleri kurulu kararı (apartman sakinlerinin onayı)
gerekmektedir.
5. Adım: Uygun bir adres belirledikten sonra,
a. TİYADER merkezin kendilerine göndermiş olduğu yetki belgesi, divan tutanağı ve
onaylı tüzük,
b. Seçici yönetim kurulu üyeleri (şube açmak isteyen 3 kişi) ile yazışma ve tebligatı
almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten
liste,
c. Şube adresinde bulunan gayrimenkulün kira kontratı ve tapu fotokopisi (adresin
onaylanması için)
d. 1 adet naylon kapaklı dosya ve 1 adet klasör ile birlikte şube açılmak istenen yerin
mülki idare amirliği (valilik veya kaymakamlık) bünyesinde bulunan dernekler
masasına müracaat edilir.
Download

Şube Kurma Rehberi