TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN
ECZACILIK VE ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ
ÇALIŞTAYI
20-21 Mart 2014 - Malatya
Odun Dışı Orman Ürünlerinin Potansiyel
Dağılım Haritalaması Neden Önemlidir?
Nasıl Gerçekleştirilmedir?
Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN
SDU, Orman Fakültesi
[email protected]
Ekolojik bilgi;
Potansiyel ve aktüel yayılış;
• Neden dağılım modelleri?
• ODOÜ için potansiyel haritalama gerekçeleri?
• ODOÜ potansiyel haritalama örnekleri
0
-20
-60
s(ELVN , 4)
D. serician, S. officinalis…
1000
1200
1400
1600
-2
0
1800
-6
-4
s(SLOP, 4)
0
-20
-60
s(ELVN , 4)
GRASP:E LVPISTER
N (m)
Yükselti
1000
1200
1400
E LV N
1600
1800
0
10
20
30
S LOP
Eğim
%
40
Menengiç türünün farklı modeller elde edilen potansiyel dağılım haritaları
Map of bioclimatic suitable areas for black truffle (Tuber melanosporum) from a region of Turkey
- with summer irrigation ;-
Türkiye-Akdeniz bölgesi’nin doğusunda bir kısım alanda siyah trüf (Tuber
melanosporum)’ün iklimsel uyum haritası (yazın sulamanın yapılması
durumunda)
• ODOÜ için model tabanlı haritalama süreçleri
• Nasıl gerçekleştirilecek?
Modelleme/haritalama süreçlerindeki
problemler, çözüm önerileri
• Eşiklendirme problemi,
Modelleme/haritalama süreçlerindeki
problemler, çözüm önerileri
• Model seçimi,
Modelleme/haritalama süreçlerindeki
problemler, çözüm önerileri
• Türlerin ekolojik tolerans alanı tespiti,
soğuk-yarı nemli/nemli iklim
alanlarından serin-nemli iklim
alanlarına kadar
Kasnak meşesinin ekolojik tolerans alanı ile ilgili çalışma sonuçları
• Modelleme/haritalama süreçlerindeki
problemler, çözüm önerileri
• Nadir
modelleme problemi,
• Çevresel faktörler dışındaki diğer faktörler,
• Ölçek bağımlılığı problemi,
Kaos…dominant Bias…
Gerçek durum.
• Ve ötesi……
• Kaos ve karma sistemler ?
• Kuantum matematiği ?
TEŞEKKÜRLER
Download

sunu_074 - Orman Fakültesi