Hasar Konusunda Bilinmesi Gerekenler
- Büyük bir depremde konutların büyük bir kısmı zarar görürse DASK hasarların tamamını ödeyecek güce sahip mi?
Muhtelif senaryo çalışmaları sonrasında; şu anda mevcut 3,9 milyon sigortalı konut için DASK’ın oluşturduğu ödeme gücü 5,5
milyar TL’dir. Sigortalı konut adedinin artmasına ve senaryo çalışmalarına bağlı olarak DASK’ın ödeme gücü de arttırılmaktadır.
- DASK, olası bir depremde konutum tamamen yıkılırsa mı hasar öder?
DASK, büyük bir depremde konut kullanılamaz hale gelirse, muafiyet bedeli düşüldükten sonra poliçede yazan teminat tutarının
tamamını ödüyor. Aynı zamanda orta ve küçük ölçekli depremlerde konutlarda meydana gelen ufak ve orta hasarları da ödüyor.
Nitekim, DASK, zorunlu deprem sigortası uygulaması başladığı 2000 yılından bu yana geçen 12 yılda meydana gelen 375
depremde, hasar gören 19 bin konuta, 133 milyon TL’nin üzerinde hasar ödedi. Bu hasarların çok büyük bir kısmı da küçük ve
orta ölçekli depremlerin neden olduğu ufak ve orta hasarlardan oluştu.
- Depremde konutumda hasar olduğunda ve sigortam da varsa ne yapmam lazım, kime, nasıl müracaat edeceğim?
Hasar meydana geldiğinde DASK’ın çağrı merkezini arayarak hasar durumunu bildirmeniz gerekiyor. İhbardan sonra da eğer
varsa sigorta poliçesinin fotokopisi, tapu belgesinin fotokopisi, eksperin hasar yerine kolayca ulaşabilmesi için konutun açık
adresi, sabit bir telefon ya da cep telefonunuzu DASK’a bildirmeniz gerekir. Ayrıca zorunlu deprem sigortasının dışında konut ile
ilgili başka bir sigorta varsa onun da DASK’a bildirilmesinde fayda bulunuyor.
- DASK, konutumdaki hasarı ne kadar zamanda öder?
Hasar tutarının kesinleşmesi ve gerekli evrakların tamamlanmasından sonra DASK, 1 ay içinde sigortalılara hasarı ödüyor.
- Bir depremde konutum hasar görürse DASK meydana gelen hasarın tamamını öder mi?
Poliçede yazan sigorta teminatının yüzde 2’si muafiyet olarak uygulandıktan sonra geri kalan hasarın tamamı DASK tarafından
sigortalıya ödenir. Örneğin, poliçede teminat tutarı 80 bin TL ise ve olası bir depremde oluşan hasar 30 bin TL ise; muafiyete
bedeli 1,600 TL düşüldükten sonra 28.400 TL sigortalıya ödenir.
- Deprem sonrası konutumda ne kadar hasar olduğunu kim tespit ediyor?
Deprem sonrası hasar tespitini, konusunda uzman, bağımsız sigorta eksperleri yapıyor.
- ZDS, konutumdaki yangın hasarını da karşılar mı?
Eğer yangın depremden dolayı çıkmışsa DASK, hasarınızı öder. Ama yangın deprem nedeniyle çıkmamış, başka bir sebepten
çıkmışsa DASK’tan hasarınızı alamazsınız.
- Heyelan nedeniyle konutum zarar görürse DASK, hasarı öder mi?
Eğer heyelan ya da yer kayması deprem nedeniyle oluşmuşsa ve bundan dolayı da konutunuz zarar görürse; DASK, hasarınızı
öder.
- Oturduğum apartmanda birkaç dairenin ZDS’i buluyor. Depremde hasar olursa ne olacak?
Sigortası olanlar DASK’tan hasarlarını alacaklar. Apartmanda başka dairelerin sigortasının olmaması, sigortası olanların hasar
almasına engel teşkil etmiyor.
- ZDS yaptırdığım konutum depremde yıkılır ve ben de vefat edersem, DASK kime hasarı ödeyecek?
DASK, hasarı kanuni varislere öder.
- ZDS primini düşük ödemek için konutumun metrekaresini eksik gösterirsem ve depremde hasar olursa DASK, neye
göre hasarı ödeyecek?
Sigorta yaptırırken metrekareyi düşük göstermek hasarı da az almak anlamına geleceğinden, sigortayı yaptırırken konut
hakkında doğru bilgileri vermek gerekiyor.
- Konutumun metrekaresini yüksek gösterirsem, depremde, DASK’tan daha yüksek hasar alabilir miyim?
Konutun tapudaki bilgilerine göre hasar ödeneceğinden metrekareyi yüksek göstermek, yüksek prim ödemekten başka bir işe
yaramaz. Kontun gerçek metrekare bilgisi neyse DASK ona göre ödeme yapar.
- Konutum depremde hasar gördüğünde DASK’ın ödediği hasar bana göre azsa ne yapmalıyım?
Eğer DASK ile hasar konusunda uyuşmazlığa düşerseniz hukuk yolunu tercih edebileceğiniz gibi Sigorta Tahkim Komisyonu’na
da başvurabilirsiniz.
- Konutum depremde hasar görürse ve sigortam da yoksa sonradan sigortayı yaptırabilir miyim?
Hasar görmüş binalar hafif-orta-ağır hasarlı olarak üçe ayrılıyor. Hafif hasarlı olarak belgelendirilen konutlar sigortalanabilir. Ağır
hasarlı binaların yıkılması gerektiğinden sigorta yapılamaz.
- ZDS’yi yaptırdıktan sonra bir yıl içinde birden fazla deprem olur ve bu depremlerde de konutum hasar görürse, DASK
tüm hasarları öder mi?
İlk depremde oluşan hasar alındıktan sonra konutun onarımının yapılması gerekir. Bir sonraki deprem hasarında ise sigorta
eksperleri onarımın yapıldığını tespit ettikten sonra ikinci hasar da önenir. Eğer ilk depremde kullanılamaz hale gelirse hasar
ödendikten sonra sigorta biter.
- Oturduğum konut bahçeli ve etrafını duvar çeviriyor. Aynı zaman da kot farkı da var. Depremde duvar çökerse ve
konutum zarar görürse DASK hasarımın tamamını öder mi?
Duvar çökmesi deprem nedeniyle olduğundan DASK hasarı öder.
- Tapudaki bazı bilgiler ZDS poliçesine yanlış yazılmış; kapı no, daire no gibi… Hasar sırasında sorun yaşar mıyım?
Zorunlu deprem sigortasındaki poliçelerdeki tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olması gerekiyor. Yanlış beyandan sigorta ettiren
sorumlu oluyor ve hatalı bilgileri hasarın ödenmesi sürecini uzatabilmektedir. Bilgileri düzelttirmenizde fayda var.
- Bir depremde sigortalı konutta hasar yoksa ama apartmanın ortak kullanım alanlarında hasar olursa DASK’ın
uygulaması nasıl olacak?
Binadaki temeller, duvarlar, bağımsız bölümler, tavanlar, tabanlar, çatılarda hasar meydana gelirse DASK, sigortalının konuttaki
hissesi oranında hasarda hissesine düşen kısmı yüzde 2 sigorta muafiyeti düşüldükten sonra öder.
- Bir depremde konutta değil de oturduğum binanın taşıyıcı kolonlarında hasar olursa ve bu hasardan dolayı da konut
oturulamaz hale gelirse DASK konutumun tüm hasarını öder mi?
Sigorta poliçesi binanın taşıyıcı temellerini de kapsamaktadır. Böyle bir durumda sigorta eksperleri inceleme başlatır ve bina için
ağır hasarlı raporu verirse DASK, konuttaki hasarı öder.
- Konutuma ZDS yaptırıp, sigorta şirketinden de DASK’ın verdiği teminatın üzeri için ayrı sigorta yaptırırsam ve bir
depremde konutun yıkılırsa hem DASK’tan hem de sigorta şirketinden ayrı ayrı hasar alabilir miyim?
Konutunuz depremde yıkılırsa zorunlu deprem sigortasında yazan teminat tutarını DASK size öder. Sigorta şirketinden ise
DASK’ın ödediğinin üzeri için hasar alabilirsiniz. Hem DASK’tan hem de sigorta şirketinden hasarın tamamını alamazsınız.
Örnek vermek gerekirse; konutunuzun değerinin 150 bin TL olduğuna inanıyorsunuz ve DASK, zorunlu deprem sigortası
kapsamında konutunuza 80 bin TL teminat verdi. Sigorta şirketinden de üzeri için sigorta yaptırdınız. Konutunuz yıkılırsa DASK,
78.400 bin TL’yi (Yüzde 2 muafiyet bedeli düşüldükten sonra ödenecek rakam) öder, 70 bin TL’yi de sigorta şirketinden alırsınız.
Download

HASAR ÖDEMESİ - Sigorta Gazetesi