T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
UYUŞTURUCU İlAÇ GÜNLÜK DOLAP ÇIKIŞ FORMU
Günlük Dolaptaki
Miktar (adet)
Depoda Kalan
Miktar (adet)
Uyuşturucu İlacın Adı/mg
Günlük Dolaba
Aktarılan Miktar
(adet)
Tarih/Saat
Depodaki Mevcut
Miktar (adet)
Birim:………………………………
Sorumlu Eczacı I
Eczacı II
ITF-ECZ-PR-002/TL-001/FR-004
Rev. No:00
Download

Uyuşturucu İlaç Günlük Dolap Çıkış Formu