GÜZ DÖNEM˙I
˘
˙IM ÜYES˙I: Dr. Salim CEYHAN
DERS˙IN ÖGRET
BM213
4 Aralık 2014
OLASILIK ve ˙ISTAT˙IST˙IK–ÖDEV- X
Soru 1. Erkeklerin %9’u renk körüdür. Rastgele 6 erkek seçilirse, ikisinin renk körü olma
˘ nedir?
olasılıgı
Soru 2. Bir s¸ irket cinsiyet ayrımı yapmaksızın 20 ki¸siyi rastgele bir i¸s için görevlendiriyor.
˘
Görevlendirilenlerden 2 veya daha azının bayan olma olasılıgını
bulun.
˘ bulun.
Soru 3. Düzgün bir paranın 10 kez atılması deneyinde üste 2 yazı gelme olasılıgını
˘ skeni olduguna
˘
X, paranın üst yüzüne yazı gelme sayısını gösteren bir binom rastlantı degi¸
˘
göre E[X] ve Var(X) degerlerini
hesaplayın.
˘ 0.2’dir. Buna göre
Soru 4. Herhangi bir ki¸sinin bir cips markasından ho¸slanmama olasılıgı
˘ nedir?
18 ki¸siden 5’inin bu cips’ten ho¸slanmama olasılıgı
˘
˘
Soru 5. Bir ögretim
üyesi geçmi¸s deneyimlerinden final sınavına katılan bir ögrenci
puanı˘ skeni oldugunu
˘
nın ortalamasının 75 ve varyansının 25 olan bir rastlantı degi¸
bilmektedir.
a
˘
˘
Ögrencinin
puanının 85’i geçmesi olasılıgına
bir üst sınır verin.
b
˘
˘ nedir?
Bir ögrencinin
notunun 65 ve 85 arasında olma olasılıgı
˘
Soru 6. Hilesiz(düzgün) bir para üç kez atılıyor. A¸sagıdaki
olasılıkları (i) olasılık hesabıyla
˘ skeni alarak
ve (ii) bu denemelerin X’i tura gelme sayısını gösteren bir binom rastlantı degi¸
ayrı ayrı çözün.
a
Üç tura gelmesi, b
iki tura gelmesi, c
bir tura gelmesi ve d
hiç tura gelmemesi
olasılıklarını bulun.
Soru 7. A takımının her maçta
a
2 maç, b
2
3
en az bir maç ve c
˘ vardır. A, 4 maç yaptıgında
˘
kazanma olasılıgı
A’nın
maçlardan yarısından fazlasını kazanma olasılıklarını
bulun.
1
4
˘ ’tür.
Soru 8. Bir atıcının hedefi vurma olasılıgı
a
˘
˘ nedir?
Atıcının hedefe 7 atı¸s yaptıgında
hedefi en az 2 kez vurma olasılıgı
2
˘
Atıcının hedefi en az bir kez vurma olasılıgının
’den büyük olması için kaç atı¸s yapması
3
gerekir.
b
˘ 0.02’dir. 10000 ürün geSoru 9. Bir fabrikada üretilen bir ürünün bozuk olma olasılıgı
˘
miye yüklenmek için bir ambara konuyor. Bozuk ürünlerin E[X], beklenen degerini
ve SD(X),
standart sapmasını bulun.
Download

Ödev Soruları