Paket 2
Yatışlı ve Yatışsız Tedavi Planları Teminat Tablosu
ÖDEME
TEMİNATLAR
ORANI (%)
TEMİNAT LİMİTLERİ
YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI
AMELİYAT
100
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ
100
YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün)
100
DOKTOR TAKİBİ
100
İLAÇ YATARAK
100
TANI YATARAK
100
KEMOTERAPİ
100
RADYOTERAPİ
100
DİYALİZ
100
YATIŞLI VE YATIŞSIZ TEDAVİ TEMİNATLARI
DOKTOR MUAYENE
İLAÇ AYAKTA
80
1.100,00
TANI AYAKTA
FİZİK TEDAVİ
**MENOPOZ
TRAFİK KAZASI SONUCU DİŞ TEDAVİ
MUTAD KONTROLLER
KONTROL MAMOGRAFİSİ
PSA
KOLONOSKOPI
KÜÇÜK MÜDAHALE
EVDE BAKIM
REHABİLİTASYON
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ
SUNİ UZUV
AMBULANS
YURTİÇİ HAVA AMBULANSI
YURTDIŞI HAVA AMBULANSI
DOĞUM
YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER
YENİDOĞAN KUVÖZ TEMİNATI
CHECK-UP






80
500,00
LİMİTSİZ
LİMİTSİZ
LİMİTSİZ
LİMİTSİZ
LİMİTSİZ
LİMİTSİZ
LİMİTSİZ
LİMİTSİZ
LİMİTSİZ
( YILLIK LİMİT)
( YILLIK LİMİT)
4.200,00 ( YILLIK LİMİT)
DOĞUM TEMİNATINDAN KARŞILANIR.
40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ
100
ÖDENİR.
40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ
100
ÖDENİR.
50 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKI SİGORTALILARA YILDA 1
100
KEZ ÖDENIR.
DİĞER TEMİNATLAR
100
LİMİTSİZ
100
10.000,00 ( YILLIK LİMİT)
100
11.500,00 ( YILLIK LİMİT)
100
2.700,00 ( YILLIK LİMİT)
100
11.500,00 ( VAK’A BAŞI)
100
1.100,00 ( VAK’A BAŞI)
100
32.000,00 ( VAK'A BAŞI)
100
64.000,00 ( VAK'A BAŞI)
100
4.200,00 ( YILLIK LİMİT)
100
650,00 ( YILLIK LİMİT)
100
42.000,00 ( YILLIK LİMİT)
100
YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
80
80
Yukarıda limitli olarak verilen teminatlar hem yurt içinde hem de yurt dışında geçerlidir.
Paket 2 poliçenin yurtdışı teminatları yurtdışı teminat tablosundaki limitler dahilinde geçerlidir.
40 ve üstü yaşlardaki bayan sigortalıların kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi ve meme
ultrasonografisine ait giderleri, Şirketimiz’in mamografi için anlaşma yaptığı kurumlarda
yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalıların yaptırdıkları PSA testlerine ait giderler, Şirketimiz’in PSA
için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında
karşılanacaktır.
50 ve üstü yaşlardaki tüm sigortalıların yaptırdıkları kolonoskopiye ait giderler, Şirketimiz’in
kolonoskopi için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında
karşılanacaktır.
Şirketimizin belirlediği check-up paneli, yılda 1 kez olmak üzere, Şirketimiz’in check-up için
anlaşma yaptığı kurumlarda geçerli olacaktır. Bu teminat 14 (dahil) ve üstündeki yaşlarda olan
sigortalılar için geçerlidir.

**Premenopoz/ Menopoz/ Postmenopoz Giderleri, poliçe özel şartlarında belirtilen koşulları
sağlayan bayan sigortalılarımıza; global yatışsız(ayakta) tedavi teminat limitinden düşülmek
suretiyle toplam 500 TL.’ye kadar (% 80 ödemeli) karşılanabilmektedir.
Paket 2 Yurtdışı Teminat Tablosu
TEMİNATLAR
KÜÇÜK AMELİYAT
ORTA AMELİYAT
BÜYÜK AMELİYAT
ÖZEL AMELİYAT
ÖZELLİKLİ AMELİYAT
EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ
YOĞUN BAKIM
DOKTOR TAKİBİ
İLAÇ YATARAK
TANI YATARAK
KEMOTERAPİ
RADYOTERAPİ
DİYALİZ

ÖDEME
ORANI
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
TEMİNAT
LİMİTLERİ
4.740,00
11.850,00
23.700,00
47.400,00
118.500,00
237.000,00
1.425,00
2.850,00
256.500,00
492,00
4.750,00
7.100,00
110.000,00
95.000,00
48.000,00
(AMELİYAT BAŞI)
(AMELİYAT BAŞI)
(AMELİYAT BAŞI)
(AMELİYAT BAŞI)
(AMELİYAT BAŞI)
(AMELİYAT BAŞI)
(GÜNLÜK LİMİT)
(GÜNLÜK LİMİT)
(VAK'A BAŞI)
(GÜNLÜK LİMİT)
(YILLIK LİMİT)
(YILLIK LİMİT)
(YILLIK LİMİT)
(YILLIK LİMİT)
(YILLIK LİMİT)
Paket 2 teminat tablolarında limitli olarak belirtilen teminatlar, yurtdışında da aynı teminat tutarları
dahilinde geçerlidir.
ÖRNEK PRİM TABLOSU:
YAŞ
0 YAŞ
30 YAŞ
45 YAŞ
55 YAŞ
ERKEK İÇİN PRİM TUTARLARI (TL)
PEŞİN ÖDEME
5 TAKSİTLİ
9 TAKSİTLİ
1.405,05
1.479,00
1.538,16
1.370,85
1.443,00
1.500,72
2.000,70
2.106,00
2.190,24
2.787,30
2.934,00
3.051,36
KADIN İÇİN PRİM TUTARLARI (TL)
PEŞİN ÖDEME
5 TAKSİTLİ
9 TAKSİTLİ
1.425,00
1.500,00
1.560,00
1.865,80
1.964,00
2.042,56
2.525,10
2.658,00
2.764,32
2.888,95
3.041,00
3.162,64
*Yukarıda belirtilen prim tutarları, sadece belirtilen yaş için geçerli baz primlerdir.
*Prim tutarlarını etkileyecek indirim ve sürprim oranları “Bireysel Sağlık Sigortası Özel Şartları’nda
belirtilmiştir.
*Aile poliçelerinde %10 oranında indirim uygulanacaktır.
*Anadolu Sigorta prim tutarlarını değiştirme hakkına sahiptir.
Download

Paket 2 Yatışlı ve Yatışsız Tedavi Planları Teminat Tablosu ÖDEME