YILLIK İŞLEM
SAYISI
20-40
Sunulmuyor
-
30 GÜN
20 İŞ GÜNÜ
15-20
Sunulmuyor
Yok
14 GÜN
7 GÜN
Sunulmuyor
-
-
5 GÜN
1 GÜN
Sunuluyor
Rektörlük
İlgili Üniversite
Rektörlükleri
AKADEMİK
TAKVİM
15 İŞ GÜNÜ
Rektörlükten ilgili
birimlere
2547 Sayılı Kanun,
2914 Sayılı Kanun ve
657 Sayılı Kanun
Dilekçe, Ön Çalışma Raporu, Davet Mektubu
Mühendislik
Fakültesi
Bölüm Sekreteri/İlgili
Bölüm Başkanlığı/Fakülte
Yönetim Kurulu
Rektörlük
Atama İşlemleri
Öğretim Elemanı kadrolarına yapılan başvuruların
değerlendirilmesi amacıyla Jürilerin oluşturulması.
2547 Sayılı Kanun, 2914 Sayılı Kanun
ve 657 Sayılı Kanun
Öğretim Elemanı şartlarını
taşıyan herkes
X
X
Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri
Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim
Amaçlı toplantılara katılmaları
2547 Sayılı Kanun 39. Maddesi
Öğretim Elemanları
X
X
Sınav Notuna İtiraz
Öğrencinin veya öğretim elemanlarının maddi hata
nedeniyle sınav sonucunun değiştirilmesi için yapılan
yazılı başvuru.
OKÜ Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim
Fakülte Öğrencileri
Yönetmeliği 28. Madde
X
İtiraz dilekçesi
Mühendislik
Fakültesi
İlgili Öğr.Elemanı/ İlgili
Bölüm Başkanlığı /
Fakülte Yönetim
KuruluKararı
Derse Alma (Ekle-Sil)
Bir ders ekleyip bir ders çıkarma
OKÜ Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim
Fakülte Öğrencileri
Yönetmeliği 20. Madde
X
Ekle-Sil Formu
Mühendislik
Fakültesi
Danışman Öğretim
Elemanı/Bölüm Başkanı
Yatay Geçiş İşlemleri
Öğrencinin isteği üzerine bir başka Üniversitede
eğitimine devam etmek istemesi
Yükseköğretim Kurumları Arasında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal,Yan Dal İle Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik
Fakülte Öğrencileri
X
Öğrenci Dilekçe, Transkript, Ders
İçerikleri,ÖSYS puanı,
Mazeret Sınavları
Mazeretleri dolayısıyla ara sınava giremeyen ve
mazeretleri ilgili Yönetim Kurullarınca kabul edilen
öğrenciler
OKÜ Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim
Fakülte Öğrencileri
Yönetmeliği 29. Madde
X
Öğrenci Dilekçesi, Mazeretini Belirten Belge
Mühendislik
Fakültesi
Memur, İlgili Bölüm
Başkanı, Fakülte
Yönetim Kurulu
Rektörlük
-
7 GÜN
10 İŞ GÜNÜ
İzinli Sayılma(Kayıt Dondurma)
İşlemleri
Öğrencinin mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek
istemesi
OKÜ Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim
Fakülte Öğrencileri
Yönetmeliği 30. Madde
X
Öğrenci Dilekçesi, Kayıt Dondurma
Gerekçesi ile ilgili belge (Sağlık Kurulu
Raporu, Fakirlik İlmühaberi, Tabi Afetler,
Tutukuluk, Mahkumiyet, Askerlik tecilinin
Kaldırılması)
Mühendislik
Fakültesi
Memur, İlgili Bölüm
Başkanlığı, Fakülte
Yönetim Kurulu
Rektörlük
-
1 AY
10 İŞ GÜNÜ
Öğrenci değişim programı işlemleri
Öğrenci değişim programları ile anlaşmalı olan Türk ve
OKÜ Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim
Fakülte Öğrencileri
yabancı ülke Üniversitelerine öğrenci göndermek ve
Yönetmeliği 34. Madde
almak.
X
Yabancı dil başarı puanı, komisyon intibak
kararı, Öğrenim Anlaşması
Mühendislik
Fakültesi
Koordinatör, Bölüm
Başkanlığı, Fakülte
Yönetim Kurulu
Rektörlük
Memur, İntibak
Öğrenci İşleri Komisyonu, İlgili Bölüm
Daire Başkanlığı Başkanı, Fakülte
Yönetim Kurulu
HİZMETİN ELEKTRONİK
OLARAK SUNULUP
SUNULMADIĞI
HİZMETİN
ORTALAMA
TAMAMLANMA
SÜRESİ
3 AY
Memur, Fakülte
Sekreterliği,Dekan
MEVZUATTA
BELİRTİLEN
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
KURUMUN VARSA
YAPMASI
GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA
YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
PARAF LİSTESİ
İLK BAŞVURU
MAKAMI
BAŞVURUDA
İSTENEN
BELGELER
Bölüm Sekreterliği
Personel İşleri
Bürosu
Mali İşler Bürosu
HİZMETTEN YARARLANANLAR
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE MADDE
NUMARASI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN ADI
STANDART DOSYA PLANI
KODU
3 AY
Mühendislik
Fakültesi
1 - Atamaya esas başvuru dilekçesi.2 - Lisans
ve Yüksek Lisans diploma sureti (aslı veya
onaylı) 3- Transkript sureti (aslı vaya
onaylı)4-Sağlık raporu.5-2 Adet Fotoğraf.6Varsa Hizmet Belgesi ve Jüri atama işlemleri
FYK/YYK kararı ile oluşturulmaktadır.
903000000
906000000
Sunulmuyor
Rektörlük Personel
Dairesi Başkanlığı
904020300
9
20
Memur, Fakülte
Sekreterliği,Dekan
771010000
61800144
8
1 İŞ GÜNÜ
Mühendislik
Fakültesi
İzin Formu
X
771010500
61800144
7
Fakülte Personelleri
771010200
61800144
6
657 Sayılı Kanunun 102-104-105
Maddeleri
771010500
61800144
5
Akademik ve İdari Personelin Yıllık, Hastalık ve
Mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması.
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
771010000
61800144
4
İzin İşlemleri
HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ
KURUMLARIN/
BİRİM ADI
749000000
61800144
3
61800144
KURUM KODU
2
61800144
1
61800144
SIRA NO
T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
20 İŞ GÜNÜ
Sunulmuyor
120.
Sunulmuyor
Sunulmuyor
50.
Sunulmuyor
61800144
771010400
61800144
15
771080000
61800144
14
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için bilgi ve
Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj
becerilerinin arttırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalar
Yönergesi
771050000
61800144
13
Staj İşlemleri
Ders İçeriği İsteği
Başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden yada
yeni kazanan öğrencilerin intibak işlemleri için.
772000000
61800144
12
Daha önce almış olduğu derslerden muaf olma isteği
Burs İşlemleri
KYK, Rektörlük, Yemek, Kısmi Çalışma, TEV vb.
935010000
61800144
11
Ders Muafiyetlerinin Yapılması
Malzeme İstekleri ve Satın Alma
Akademik, İdari Personel ve Bölümlerin Malzeme
İsteğinin Karşılanması
848101200
10
Ek ödemeler
Akademik personelin ek ders yükü ödeme işlemlerinin
yapılması.
X
Öğrenci Dilekçesi, Not Durum Belgesi, Mezun / İlişiği Kesilen Okula Ait Onaylı Ders
İçerikleri
Mühendislik
Fakültesi
Memur, Bölüm
Başkanlığı,Fakülte
Yönetim Kurulu
Rektörlük
-
15 GÜN
7 GÜNÜ
100.
Sunulmuyor
Fakülte Öğrencileri
X
Zorunlu İşyeri Eğitimi (Staj) Formu,Staj
Taahhütnamesi,
Staj Değerlendirme Formu,Staj Raporu,Staj
Kılavuzu
Mühendislik
Fakültesi
Staj Komisyonu
Rektörlük
Kurum ve Kuruluşlar
illi mevzuat gereği
1 İŞ GÜNÜ
500
Sunulmuyor
-
Fakülte Öğrencileri
X
Öğrenci Dilekçesi
Mühendislik
Fakültesi
Memur, Bölüm
Başkanlığı
1 İŞ GÜNÜ
Sürekli
-
Fakülte Öğrencileri
X
Başvuru Formu (Ekli belgeler)
Mühendislik
Fakültesi
Memur, Bölüm
Başkanlığı,Fakülte
Sekreterliği,Dekan
20 İŞ GÜNÜ
70.
1. Devlet İhale Genelgesi-2,4734 Sayılı
KİK'in 22.md.(d) bendi, 3.31.12.2005
Akademik ve İdari Personel X
tarih ve 26040 sayılı R.G.'de yayımlanan
Yönetmelik
Taşınır İstek Belgesi veya istek yazısı
Mühendislik
Fakültesi
Memur, Fakülte
Sekreterliği,Dekan
1-5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE
3 İŞ GÜNÜ
5
Sunuluyor
657 saayılı devlet Memurlar Kanunu ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu.
Ekders Yükü Formu
Mühendislik
Fakültesi
Memur, Fakülte
Sekreterliği,Dekan
1 AY
20 İŞ GÜNÜ
60
Sunulmuyor
OKÜ Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim
Fakülte Öğrencileri
Yönetmeliği 14. Madde
Ek ders alan akademik
personel
X(*)
X
Rektörlük
-
-
Sunuluyor
Sunulmuyor
Download

Mühendislik Fakültesi Kamu Hizmet Envanteri